online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 

Frekvenciavaltó konfiguralasa, paraméterezése és az aszinkronmotor fordulatszam szabalyozasa

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A CNC gépek fő részei
Daruk
Műszaki hőtan fogalomtar
Az anyagmozgatas tervezése
A CNC gépek útmérése
SIEMENS STEP 7 programozasi segédlet
Mozgató csavarorsó méretezése, ellenőrzése
Alametszés elkerülése korrigaló eljarassal.
 
 

Budapesti Müszaki Föiskola

Kandó Kálmán Föiskolai Kar

Müszertechnikai és Automatizálási Intézet

Frekvenciaváltó konfigurálása, paraméterezése és az aszinkronmotor fordulatszám szabályozása.2004


Tartalomjegyzék

1. A mérés céljai

2. A háromfázisú aszinkron motorokról  röviden

3. A mérésben alkalmazott  ATV28U29N4  Altivar típ. frekvenciaváltóval kapcsolatos általános tudnivalók.

3.1 A frekvenciaváltó teljesítmény-, és vezérlés csatlakozó pontjainak a bekötése, és ezek

funkciói

3.2 A frekvenciaváltó alfunkciói

3.3 A frekvenciaváltó konfigurálható be-, és kimeneteinek alkalmazási funkciói

3.3.1 A logikai bemenetek alkalmazási funkciói

3.3 2 Az analóg bemenetek alkalmazási funkciói

3.3.3 Az R2 relé alkalmazási funkciói

3.3.4 Az analóg kimenet (AO) alkalmazási funkciói

3.3.5 A funkciók összeegyeztetése

4. Az ATV28U29N4 Altivar típ. frekvenciaváltó programozása

4.1 A frekvenciaváltó kezelése és programozása a készülékre szerelt-, és a  készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panelról

4.1.1 A frekvenciaváltóra szerelt  kezelö és programozó panel megjelenítéseinek, nyomógomb fukcióknak és a programozási menüpont-funkciók elérési sorrendjének a magyarázata.

4.1.2 A frekvenciaváltó kezeléséhez és programozásához szükséges nyomógombok magyarázata a készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panel használata esetén

4.1.3 Az Altivar típ. frekvenciaváltó konfigurációs menüpontjainak és ezek almenüpontjainak a részletes ismertetése

4.2 A frekvenciaváltó programozása a „ Power Suite – Software – ATV28-1 „ típ. programmal

5. A mérésben szereplö MS25-Ui típ. fordulatszám távadó-, és a távadóhoz kapcsolódó XUV-H0312 típ. optokapcsoló rövid  leírása

6. A mérésben szereplö háromfázisú aszinkron motor típusa és legfontosabb  adatai.

7. A mérési objektum rövid bemutatása

8. Mérési feladatok

8.1  A frekvenciaváltó konfigurálása, paraméterezése és egy aszinkron motor fordulatszám vezérlése egy készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panellal

8.2  A frekvenciaváltó konfigurálása, paraméterezése és egy aszinkron motor frekvencia-szabályozása (hajtásszabályozás) PC-vel a „ Power Suite Sotware-ATV28-1 „ típ. program alkalmazásával.

8.3 A frekvenciaváltó frekvencia szabályozása és egy háromfázisú aszinkron motor fordulatszám szabályozása a   frekvenciaváltóban lévö PI struktúrájú szabályozónak és  az 5802 típ. optoérzékelövel  rendelkezö MS25-Ui  típ. fordulatszám-távadónak a felhasználásával.


1. A mérés céljai

Az automatizálás területén is egyre inkább alkalmazott eszközök a frekvenciaváltók, ezért szükséges, hogy a hallgatók laboratóriumi mérésen ill. méréseken megismerkedjenek ezeknek  a korszerü eszközöknek a legfontosabb müszaki jellemzöivel, bekötési tudnivalóival, konfigurálásával és egy aszinkronmotorral összekapcsolva müködtetésével és az aszinkron motorok különbözö módon történö fordulatszám szabályozásával.  Nagyon gyakran alkalmazott eszközök a irányítástechnikában az aszinkronmotorok , amelyeknek a fordulatszám-szabályozását leggyakrabban a frekvenciaváltókkal valósítják meg. E mérés során a hallgatók  egy háromfázisú aszinkron motor fordulatszám vezérlést végzik el frekvenciaváltóval, valamint a fordulatszám-szabályozását a frekvenciaváltóban lévö  PI struktúrájú szabályozójának segítségével. Erre a mérésre épülö további mérés során a hallgatók az aszinkron motor fordulatszám-szabályozását PLC.vel és egy kompakt szabályozóval is megvalósítják, ahol a frekvenciaváltó csak végrehajtó szervként üzemel.

A mérés során hallgatók az elméleti oktatásban  már megismert fordulatszám mérési módszerek közül az optoérzékelövel ellátott fordulatszám távadóval ismerkedhetnek meg

A mérésnek továbbá fontos hozadéka lehet az is, hogy a hallgatók gyakorlatban  itt találkoznak elöször egy háromfázisú aszinkron motor szabványos bekötéséhez és müködtetéséhez szükséges kapcsoló- és védelmi eszközökkel.

2. A háromfázisú  aszinkron motorokról röviden

A háromfázisú aszinkron (indukciós) motorok . A nyomaték létrehozásában szerepet játszó két mennyiséget, a fluxust és a  forgórészáramot nem egymástól független áramkörök  hozzák létre, mint az egyenáramú motorok esetében, hanem azok az indukciótörvény értelmében egymással transzformátoros kapcsolatban vannak. Az állórészben lévö tekercselések közötti térbeli, és a fázisáramaik közötti  idöbeli fázistolás hozza létre a  forgó mezöt. A forgórészben a transzformátor elv értelmében  frekvenciájú feszültség indukálódik, amely  áramot hozza létre. Az  áram az armatúraáramnak felel meg. A szlip (˝s˝) az (1) képlet alapján  a forgómezö- (˝˝) és a forgórész (˝n˝) fordulatszám különbségének és  forgómezö fordulatszámának  ˝) a hányadosa.

                                                                                      (1)

Ha pl. az  és az n fordulatszámok egyenlök lennének, akkor s=0 és ezzel  kell, hogy legyen. Tehát ez esetben a forgórészben nem indukálódhat feszültség. A motortengelynek ezért aszinkron kell futnia a forgó mezövel, hogy a forgórészben nyomatékot képezö áram folyhasson. E müködési elvböl származik az általánosan megszokott aszinkronmotor elnevezés.

 A transzformátor primer tekercselésének az állórész tekercselés felel meg. A háromfázisú aszinkron motorok, forgórészük kialakításának a módja szerint,  csúszógyürüs és rövidrezárt forgórészü motorok lehetnek. A csúszógyürüs motor forgórész tekercselése az állórész tekercseléshez hasonló felépítésü, és a transzformátor szekunder tekercselésének felel meg. A rövidrezárt forgórész minden forgórészrúdja egy tekercsoldalnak felel meg. A háromfázisú aszinkron motorok kapocsjelöléseit a DIN 42401 szabvány 2 része (MSZ 152/2) határozza meg, amely elöírás összhangban van az IEC (International Electrotechnical Commission ) 34-8 publikációval. Az árammal átfolyt tekercselés részek betüjelöléséhez az ábécé második felének nagybetüit használják K-val kezdödöen. A forgórész tekercselés számára a K, L, M, az állórész tekercselés számára az U, V, W, betüket alkalmazzák.

A háromfázisú aszinkron (indukciós) motorok leggyakrabban a villamos hajtásokban terjedtek el. Ennek két fö oka van:

1. A villamos energia elosztása a háromfázisú rendszerben a leggazdaságosabb, és az aszinkron motorok átalakítók nélkül csatlakozhatnak a háromfázisú hálózatra,

2. Az aszinkron motoroknak nincsenek kényes alkatrészei ( mint pl. a kommutátor), söt ha a nagyobb indítási áram megengedhetö, akkor a rövidre zárt forgórészü (kalickás) motorokon még a csúszógyürük és a kefék is elmaradhatnak, ezért ezek a motorok nagyon üzembiztosak. Az aszinkron motorok elönye még, hogy a fordulatszámuk gyakorlatilag a terheléstöl függetlenül állandó marad. Hátrányuk, hogy a fordulatszámuk nehezen változtatható.   

Változtatható fordulatszámú villamos hajtásokban gyakorlatilag kizárólag külsö gerjesztésü egyenáramú- vagy kalickás forgórészü egy- és háromfázisú váltakozóáramú motorokat alkalmaznak

A kalickás forgórészü háromfázisú aszinkronmotor fordulatszámának lehetséges változtatási módjai:

·        A háromfázisú aszinkronmotor állórészében a forgómezö ˝˝ fordulatszáma az állórész tekercselés ˝˝ frekvenciájától és a ˝p˝ póluspárszámtól függ (2), amelyet az állórész-tekercselés kivitele és módja határoz meg.

                                                                                          (2)

Tehát az  frekvencia változtatásával arányosan változik az ˝˝ forgómezö-fordulatszám. Elvileg lehetséges a frekvenciát folyamatosan változtatni.

·        Az ˝˝ forgómezö-fordulatszám a (2) szerint  pólusszámmal fordított arányban változik. A póluspárszám a szerkezeti felépítés függvénye, és ezt csak fokozatosan lehet változtatni. Ezeket a motorokat pólusátkapcsolós motoroknak nevezik.

A motortengely ˝˝ nyomatéka a külsö gerjesztésü egyenáramú motoréhoz hasonlóan arányos a forgórész árammal, amely a kalickás forgórészü háromfázisú aszinkron motor forgórész rúdjaiban folyó ˝˝ áramnak felel meg,  és a forgómezö fluxusával a (3) szerint.

                                                                                  (3)

A háromfázisú aszinkron motor forgómezö fluxusát az állórész ˝˝ feszültsége és az ˝˝ frekvenciája a  (4) összefüggés szerint határozza meg.

                                                                                           (4)

A háromfázisú aszinkron motor tengelyének  nyomatéka közelítöen az állórész feszültségébölés frekvenciájából  az (5) kifejezés alapján határozható meg.

                                                                                        (5)

A háromfázisú aszinkron motor fordulatszámának az állórész-frekvencia  változtatásával történö szabályozásakor az állandó nyomaték elérése miatt az állórész feszültségét is változtatni kell. A  alapján, a frekvencia átalakítóval a feszültséget és a frekvenciát együtt kell változtatni.

3. A mérésben alkalmazott ATV28U29N4  Altivar típ. frekvenciaváltóval kapcsolatos általános tudnivalók.

3.1 A. frekvenciaváltó teljesítmény-, és vezérlés csatlakozópontjainak bekötése és ezek funkciói:

·        A teljesítmény csatlakozópontok bekötése: (1 táblázat)

Földelö csatlakozó pont

R / L1

S / L2

T / L3

PO

PA

PB

PC

U / T1

V / T2

W / T3

·        A teljesítmény csatlakozópontok funkciói:

L1, L2, L3

Tápfeszültség csatlakoztatás

PO

Egyenáramú gyüjtösin  „+” pólus

PA

Kimenet a fékellenálláshoz

PB

Kimenet a fékellenálláshoz

PC

Egyenáramú gyüjtösin  „-„ pólus

U, V, W

Kimenet a motorhoz

·        A vezérlés csatlakozópontok bekötése:

R1A

R1B

R1C

R2A

R2C

COM

AI 1

+10

AI 2

AIC

AO

LI 1

LI 2

LI 3

LI 4

+24


·        A vezérlés csatlakozópontok funkciói és elektromos jellemzöi: (2. táblázat)

Csatlakozó pontok

Funkciók

Elektromos jellemzök

R1A, R1B, R1C

Az R1 hibarelé váltóérintkezöi

Közös pontja az R1C

Min. kapcsolási képesség:

10 mA 5V -on

R2A, R2C

Az R2 programozható relé záró érintkezöi

Min. kapcsolási képesség:

10 mA 5V -on

COM

A be-, és kimenetek közös pontja

AI 1

Analóg feszültség bemenet

Analóg bemenet 0  +10V

·        Impedancia 30 kohm

·        Felbontás 0.01V

·        Pontosság: a max. érték +/- 4.3%-a, a linearitás: a max. érték +/- 0.2%-a

·        Mintavételi idö: max. 4ms

+10

Tápfeszültség a potenciométer számára (1-töl 10 kohm –ig)

10V (+8%  - 0

AI 2

Analóg feszültség bemenet

Analóg bemenet : 0..+10V

Bemeneti impedancia: 30kohm

AI C

AI C folytatása

Analóg árambemenet

Analóg bemenet: X-Y mA

X ésY programozható 0-20mA – ig

Bemeneti impedancia : 450ohm

AO

Analóg kimenet

A kimenet 0-20mA-ig vagy

4-20mA-ig programozható

LI 1, LI 2, LI 3, LI 4

Logikai bemenetek

Programozható log. bemenetek

·        +24V tápfeszültség (max:30V)

·        Bem. impedancia: 3,5kohm

·        L állapot :5V alatt, H állapot : 11V felett

·        Mintavételi idö: max. 4ms

+24

Logikai bemenetek tápfeszültsége

+24 V rövidzárlat és túlterhelés ellen védett, min. 19V, max. 30V

Max. rendelkezésre álló felhasználói áram 100mA


·        A frekvenciaváltó bekötési vázlata: (1. Ábra)

F    L 1  L 2   L 3           R1A       RIC       RIB        LI1      LI2       LI3      LI4      +24        R2A         R2C

N    U    V    W       PO   PA    PB     PC       +10 V      AI 1       COM             AI C      AI 2            AO

 
  N    R     S     T  


    U1   V1  W1


                               +                    -                                     X-YmA

         MMM                             Referencia potenciométer

3        .+10 V

     

  3 fázisú motor    Fékellenállás

3.2    A  frekvenciaváltó alfunkciói

·        R1 hibarelé, kireteszelés müvelete

Az R1 hibarelé a frekvenciaváltó bekapcsolt és hibamentes állapotában meghúzott állapotban van. Az R1 hibarelé váltóérintkezövel rendelkezik.

A frekvenciaváltó a hiba után a következöen reteszelhetö ki:

-         kapcsoljuk ki a frekvenciaváltót és várjuk meg amíg a kijelzö és a piros LED elsötétülnek és ezután kapcsoljuk be újra a tápfeszültséget

-         ezután az automatikus újraindítással -, vagy a logikai bemeneteken keresztül aktiváljuk

·        A frekvenciaváltó hövédelme

A frekvenciaváltó közvetlen hövédelmét áramkorláttal biztosították.

A jellemzö áramkioldási pontok:

-         kioldás történik, ha a frekvenciaváltó a névleges áramának 185%-val 2 sec –ig üzemel

-         kioldás történik akkor is, ha a frekvenciaváltó a max. tranzies áramával 60 sec –ig üzemel

·        A frekvenciaváltó szellöztetését biztosító ventilátor automatikusan bekapcsol a frekvenciaváltó kireteszelése után. A ventilátor kikapcsolása néhány másodperccel azután történik, hogy a frekvenciaváltó reteszelödik. ( pl. a motor frekvenciája kisebb mint 0,5 Hz esetén, vagy az injekciós fékezés befejezödés esetén)

·        A motor hövédelme az  I 2 * t  számítás alapján müködik.

3.3    A frekvenciaváltó konfigurálható be-, kimeneteinek alkalmazási funkciói

3.3.1        A logikai bemenetek alkalmazási funkciói:

·        Müködési irány : elöre/ hátra

A hátra irány letiltható egyirányú motorforgást igénylö alkalmazásoknál. (pl. szivattyúknál)

·        Kétvezetékes vezérlés (2C)

A (RUN) forgás engedélyezés (elöre), és a STOP parancsokat az LI1 nem átírható logikai bemenet vezérli. „H”  a  RUN  és „L” a STOP állapotokkal. Az LI2 átírható logikai bemenet vezérli a hátraforgást,  ha így konfiguráljuk.

·        Háromvezetékes vezérlés (3C)

A (RUN) forgás engedélyezés (elöre vagy hátra) és a STOP  parancsokat két különbözö logikai bemenet vezérli. LI1 logikai bemenet mindig a STOP funkcióhoz, az LI2 nem átírható logikai bemenet vezérli az elöre forgást, az LI3 átírható logikai bemenetet pl. a hátraforgáshoz lehet hozzárendelni.

·        Felfutási és lefutási idö átkapcsolás

Elsö fel-, és lefutási idö: ACC, DEC/  Második fel-, és lefutásiidö:AC2, DE2

·        Léptetö üzemmód (JOG)

Alacsony fordulatszámú impulzusszerü motormüködtetés

·        Elöre beállított fordulatszámok

Kettö, négy vagy nyolc fordulatszám elöre beállítható, melyek rendre 1, 2, vagy 3 logikai bemenet használatát igényelik

Például a 4 elöre beállított fordulatszám esetén a logikai bemenetek hozzárendelése a következö:

(3. táblázat)

Hozzárendelés : LIx a PS2-höz, az LIy a PS4- hez

LIy (LI4)

LIx (LI3)

Fordulatszám  alapjel

0

0

Analóg bemenet

(min. =  LSP)

0

1

SP2

1

0

SP3

1

1

HSP

 Referencia kapcsolás

A logikai bemenetre kiadott parancs két alapjelet kapcsol ( AI 1 alapjel és AI 2 vagy AI C alapjel) Ez a funkció automatikusan hozzárendeli AI 2-t  vagy AI C-t a 2. fordulatszám alapjelhez.

Bekötési vázlat: (2. ábra)

            LIx          +24       COM          AI 1             +10        AI 2 vagy AI C

Érintkezö nyitva, alapjel = AI 12 vagy AI C

Érintkezö zárva, alapjel = AI 1

·        Szabadonfutó megállás

A motort csak az ellenállási nyomaték állítja meg. A motor feszültségellátása megszünik.

·        Egyenáramú táplálással történö megállás ( DC injection stop)

Ez kétféleképpen aktiválható:

-         az e funkcióhoz rendelt logikai bemenet zárásával ( H állapot)

-         automatikusan, ha a frekvencia 0,5 Hz alatt van

·        Gyors megállás

Fékezett megállás a beállított fékezési idö negyede alatt, a fékezési lehetöségeken belül.

A gyors megállás akkor áll elö, amikor az e funkcióhoz rendelt logikai bemenet kinyit ( L állapot)

·        Hiba nullázás

Törli a tárolt hibát és visszaállítja kiindulási állapotba a frekvenciaváltót, ha a hiba oka megszünt.

A hiba törlése akkor történik meg, amikor az e funkcióhoz rendelt bemenet  H-ról   L-re vált.

(pl. LI4 : I – O menü / rSt hibatörlési kód )

·        Kikényszerített helyi vezérlés üzemmód, soros csatolás használata esetén

A soros vonali vezérlés üzemmód (soros vonali kapcsolás) átvált helyi vezérlésü üzemmódra        / vezérlés a sorkapcsokon keresztül /

 ( pl. LI4 : I – O menü / FLO kikényszerített helyi vezérlési üzemmód kód)


3.3.2        Analóg bemenetek alkalmazási funkciói :

Mindig az AI 1 –es bemenet az alapjel.

·        AI 2/AI C hozzárendelése (AI 2 = 0, +10V  vagy  AI C = X-Y mA,  X és Y  0/4-tól 20 mA –ig konfigurálható)

Összegzö fordulatszám alapjel: Az AI 2 / AI C –böl származó fordulatszám alapjel összegezhetö az AI 1-el.

PI szabályozó: Hozzárendelhetö az AI 2/AI C –hez. Egy érzékelö bekötését teszi lehetövé és aktiválja a PI szabályozót.

A külsö analóg alapjel az AI 1 bemeneten pl helipottal, a PI belsö digitálisan állítható alapjele az ATV28 frekvenciaváltó kezelö paneljáról vagy PC-n keresztül állítható.

A beállítás (Adjust) menüben módosítható PI szabályozó paraméterek:

-         arányos átviteli tényezö (rPG)

-         integrál átviteli tényezö (rIG)

-         a PI szabályozó ellenörzöjelének hatásvonalában lévö tag arányos átviteli tényezöje (FbS)

-        

   X  FbS

 ( 0,1….100)

 

 

 

       No

     Yes

 
a rendelkezöjel elöjelének (irányának) megfordítása (PIC). Ha a PIC=no és a rendelkezöjel pozitív akkor a motor fordulatszáma nö, ha a PIC=yes és a rendelkezöjel pozitív, akkor a motor fordulatszáma csökken.

            rPI                                                                                        P

          vagy

                    alapjel      

           AI 1                                                                                                                             Ref

                                                  -

                                  ellenörzöjel                  PIC                 rPG  (0,01…100)

                                                                                                           I

          AI 2

          vagy

                                                                                               rIG  (0,01…100) (1/s)

          AI C                       3. ábra  Frekvenciaváltóban  lévö PI szabályozó                                

·        „Kézi – Automatikus” üzem PI –vel

Ez a funkció egyesíti a PI szabályozót és az alapjel átkapcsolást egy logikai bemeneten keresztül. A fordulatszám alapjelet az AI 1 vagy PI funkció adja, a logikai bemenet állapotától függöen.

3.3.3        Az  R2 relé alkalmazás funkciói:

·        Frekvencia elérte a küszöbértéket (I – O / r2 - FtA)

A relé érintkezö zár, ha a motor fordulatszám nagyobb vagy egyenlö, mint a beállítás (Adjust) menüben az Ftd által megadott fordulatszám küszöbérték.

·        Fordulatszám-referencia érték elérése (I – O / r2 - SrA)

A relé érintkezö zár, ha a motor frekvenciája nagyobb vagy egyenlö, mint a fordulatszám alapjel által meghatározott érték.

·        Áram elérte a küszöbértéket (I – O / r2-CtA)

A relé érintkezö zár, ha a motor árama nagyobb vagy egyenlö, mint a beállítás (Adjuct) menüben a Ctd által megadott áram küszöbérték.

·        Höállapot küszöbérték elérése (I –O / r2-tSA)

A relé érintkezö zár, ha a motor höállapota magasabb vagy ugyanakkora, mint a beállítás menüben beállított (SEt / ttd) küszöbérték.

3.3.4        Az analóg kimenet (AO)  alkalmazási funkciói:

Az  analóg áram kimenetet 0..20 mA –ra vagy 4…20 mA  -ra lehet konfigurálni.

Az analóg kimenet értelmezhetö mint:

·        Motor áram (I – O / AO-OCr kód esetén): a motor áram effektív értékének a leképezését adja.

20 mA a motor névleges termikus áram (Ith) kétszeresének felel meg.

·        Motor fordulatszám (I – O/ AO-rFr kód esetén): a fordulatszám-szabályozó által számított motor fordulatszámát mutatja.

20 mA a maximális fordulatszámnak (rFr paraméter) felel meg.

·        Motor nyomaték (I – O/ AO-OLO kód esetén): a motor nyomaték leképezését adja, mint egy abszolút értéket.

20 mA a motor névleges nyomatéka (jellemzö érték) kétszeresének felel meg.

·        Motor teljesítmény (I – O/ AO-OPr kód esetén)

·        : a fordulatszám-szabályozó által a motornak szolgáltatott teljesítmény leképezését adja.

20 mA a motor névleges fordulatszám-szabályozó teljesítmény kétszeresének felel meg.

3.3.5        A funkciók összeegyeztetése

A felhasznált funkciók választékát korlátozhatja a be-, kimeneti funkciók száma és az a tény, hogy bizonyos funkciók nem egyeztethetök össze. 

A funkciók összeegyeztetését  a gyártó cég az alábbi táblázatban foglalja össze:

A táblázatban az alábbi jelöléseket alkalmazzuk:

*     : nem összeegyeztethetö funkciók

üres : összeegyeztethetö funkciók

+     : az összeegyeztethetöség nem értelmezhetö

Elsöbbségi funkciók (amelyek nem aktiválhatók egyszerre)

    

A            ,       ,   nyilakkal  jelölt funkciók elsöbbséget élveznek a másikkal szemben.


 Ef

Öb PI

 Ak

Szm

Gym

Ebf

Egyenáramú fékezés (Ef)

   +

 

 

Összegzö bemenet (Öb)

  +

 *

  *

PI szabályozó (PI)

  *

  +

  *

   *

Alapjel kapcsolás (Ak)

  *

 

   +

   *

Szabadonfutó megállás (Szm)

  +

Gyorsmegállás (Gym)

    +

Léptetö (JOG) üzemmód (Lü)

  *

   +

Elöre beállított fordulatszámok (Ebf)

  *

   *

    +

  

                                               Összeegyeztethetöségi táblázat                       (4. táblázat)

Megjegyzés:

A megállítás ( STOP ) funkció elsöbbséget élvez a fut ( RUN ) funkcióval szemben.

A logikai parancsok által kiadott fordulatszám alapjelek elsöbbséget élveznek az analóg alapjelekkel szemben.

4. Az ATV28U29N4 Altivar típ. frekvenciaváltó programozása

Az Altivar frekvenciaváltó programozása alatt a készülék konfigurálását és a paramétereinek beállítását kell érteni. A készülék programozása többféleképpen végezhetö el:

-         a készülékre szerelt kezelöpanellal

-         a készüléktöl távol elhelyezhetö kezelöpanellal

-         számítógéppel a Power – Suite ATV28-1 típ. program segítségével.

Az Altivar frekvenciaváltó programozása menürendszerben történik. A hallgatók a mérés során a frekvenciaváltó programozását kétféleképpen  végezhetik el: a frekvenciaváltó kezelö paneljával és számítógéppel.

4.1 A frekvenciaváltó kezelése és programozása a készülékre szerelt-, valamint a készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panelról.

4.1.1. A frekvenciaváltóra szerelt kezelö és programozó panel megjelenítéseinek, nyomógomb funkcióknak és programozási menüpont funkciók elérési sorrendjének a  magyarázata .

A frekvenciaváltóra szerelt kezelö panel (amelyet a hallgatók a mérés során nem kezelhetnek, mivel a frekvenciaváltó biztonsági okokból egy tokozaton belül került elhelyezésre) négykarakteres kijelzöjének, nyomógombjainak értelmezése és funkciói:

A kezelö panel piros LED kijelzöje világít  ha a készülék bekapcsolt állapotban van. (az egyenáramú gyüjtösin feszültség alatt van.)

A négykarakteres kijelzö a konfigurálási kódok, és a paraméterek kijelzésére szolgál.

A kijelzö normál megjelenítései:

(hibamentes állapotban, és üzembe helyezésen kívül)

-         Init : Indulási állapot szekvencia (inicializálás)

-         rdY: Frekvenciaváltó készenléti állapotát mutatja

-         43.0: Referencia frekvencia megjelenítése

-         dcb: Egyenáramú injekciós fékezés folyamatban

-         rtrY: Automatikus újraindítás folyamatban

-         nSt: Szabadonfutó megállási parancs

-         FSt: Gyors megállási parancs

       nyomógomb lenyomása visszalépést biztosít az elözö menübe vagy paraméterre, vagy növeli a megjelenített értéket. (nem tárolja a beállításokat)

 

        nyomógomb lenyomása elörelépést biztosít a következö menübe vagy paraméterre, vagy csökkenti a megjelenített értéket. (nem tárolja a beállításokat)

  ESC  nyomógomb lenyomása esetén kilépünk egy menüböl, vagy paraméterböl., vagy elvetjük a kijelzön megjelenített értéket, hogy visszatérjünk a memóriában tárolthoz.

  ENT nyomógomb lenyomása belépést biztosít egy menübe, vagy egy paraméterbe, vagy elment egy megjelenített paramétert vagy értéket. A sikeres memorizálás során a kijelzö egyet villant.

A kezelö panelen történö programozásnál a menüpontok elérési sorrendje egy folyamatábrán  ábrázolva a következö:

                              A gyári konfiguráció utáni elsö bekapcsolás     Az elsöt követö bekapcsolások 


                                                                                         Névleges motor frekvencia

                                                                                         50 Hz(gyári beállítás)

                                                                   ENT

           b F R    

    konfiguráció

 


 

                                                          

 

            r  d  Y 

 
                                                                  ENT                                    

                                                                                                       Frekvenciaváltó állapot    

                                                                                                            megjelenítése

    S E t     -       

 
 

    -  -   -   -

 
                                                                   ENT

 

                                                                                                                        Várjon 3 sec -t

                                                                                             ESC             Beállítások


                                                                                                                           

   d  r  C    -

 
                                                                                              ESC             Hajtás


   I   -   O    -

 
                                                                                               ESC          

                                                                                                                  Be- és kimenetek


    S U P     -      -

 
                                                                                               ESC            Kijelzés


                                                   4. ábra  Konfigurálási menüpontok folyamatábrája

Amennyiben a „ SEt” , „ drC” , vagy „I/O” menük nem elérhetök, akkor a frekvenciaváltó hozzáférési kóddal védett !


A kezelö paneleken történö programozásnál a menü  paraméterek elérése egy példán szemléltetve következöképpen történik:

Példa:

         Menü                             Kód                  Érték vagy hozzárendelés

        1 0 0

 

  -  Y Y Y

 

   S E t  -

 
                          ENT                                  ENT       


                           ESC                                     ESC                        ESC   Egy villanás (mentés)

       1  0  1

 

        1 0 1

 
                                                                                                            ENT                                 ESC

   - U U U

 


                                      Következö kód

                                     5. ábra    Menüpontok, kódok, paraméterek elérési útjai

4.1.2  A frekvenciaváltó kezeléséhez és programozásához szükséges nyomógombok magyarázata a készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panel használata esetén.

                                              

                                             ESC

                                      

                                                     

                                               

                                             ENT         üres

              

  FWD/REV            RUN            STOP/RESET

                                                    

 

     Négykarakteres kijelzö

 
A kezelö panel elölapjának nézete és az egyes nyomógombok jelentése:

                                                                                         A kezelö panel falra vagy egy   

                                                                                          lábazaton  álló tokozat aljára szerelhetö.

                                                                                           Nyomógombok jelentése:

                                                                                    FWD/REV: forgásirány elöre/hátra

                                                                                    RUN: a motor indulását engedélyezö parancs

                                                                                    STOP/RESET: a motort megállító/hibát törlö 

                                                                                                              parancs

                                                                                    ENT: belépés egy menübe, vagy

                                                                                    paraméterbe vagy ment egy értéket

                                                                                    ESC: kilépés egy menüböl vagy     

                                                                                    paraméterböl, vagy elveti a kijelzö értékét

                                                                                      6. ábra  Kézi programozó billentyüzete


           : Visszalépés az elözö menübe vagy paraméterre, vagy a megjelenített érték növelése

          : Elörelépés a következö menübe vagy paraméterre, vagy a megjelenített érték csökkentése


4.1.3  Az Altivar típ. frekvenciaváltó konfigurációs menüpontjainak és ezek almenüpontjainak részletes ismertetése

·       

   S E t   -

 
A beállítás menüpont                         paraméter kódjai és ezek hozzárendelései (5.táblázat)

Kód

Hozzárendelés

Állítási tartomány

Gyári beállítás

- L F r    *

Fordulatszám alapjel a kijelzö egységen keresztül

LSP -HSP

- r P I     *

PI alapjel. Ez a paraméter akkor jelenik meg, ha az AI C/AI 2 analóg bemenet hozzá van rendelve a PI funkcióhoz ( AI C = PI )

0.0  - 100 %

0.0

- r O t

Müködési irány (elöre:For, hátra rrS)

For  - rrS

For

- ACC

-dEC

0 –tól a névleges motorfrekvenciáig (FrS) állítható

Gyorsítási és lassítási idök (1 meredekség) (FrS)

0.0 – 3600s

0.0 – 3600s

3s

3s

- AC 2   *

- d E 2   *

2. gyorsítási/lassitási idö (2 meredekség)

Ezek a paraméterek akkor érhetök el, ha a gyorsítás/lassítás küszöbértéket 0 Hz –tö eltéröre (drC/Frt), vagy egy logikai bemenetet meredekség kapcsolásra konfiguráljuk (pl:L4:I-O/rP2)

Megjegyzés: I-O/tCC=3C-re konfiguráljuk!

0.0 – 3600s

0.0 – 3600s

3s

3s

- L S P

Alsó fordulatszám határ

0 - HSP

0 Hz

- H S P

Felsö fordulatszám határ

LSP - tFr

bFr (50Hz)

- I t H

Áramérték a motor hövédelmére. Állítsuk az ItH-t a motor adattábláján jelölt névleges áramra.

0.5 – 1.15 In

In (4.1A)

Névl. áram

- U F r

IR kompenzáció. Optimalizálja a nyomatékot nagyon alacsony frekvenciánál

0 –100 %

20

- S L P

Slip kompenzáció beállítás a motor fordulatszámának a felhasználásával.

0.0 – 5.0 Hz

Szabályozó kimenetnek megfelelöen

( 2.7 Hz)

- F L G

Frekvencia hurokerösítés, amely a hajtott gép tehetetlenségi- és ellenállási nyomatékához kapcsolódik.

0  -  100%

33

- I d C

Egyenáramú injekciós fékezés áramszintje

0.1ItH - In

0.7In(2,9A)

- t d C

Egyenáramú injekciós álló helyzeti fékezési idö

0 – 25.4s

0.5s

- J P F

A frekvencia átugrás megakadályozza a rezonanciát okozó kritikus sebességet

0 -  HSP

0 Hz

- J O G   *

Léptetö müködés frekvenciája

0 – 10 Hz

10 Hz

- r P G    *

A PI szabályozó arányos átviteli tényezöje (Ap)

0.01 - 100

1

- r I G    *

A PI szabályozó integrálási átviteli tényezöje (Ai)

0.01 – 100/s

1/s

- F b S   *

A PI szabályozó ellenörzöjel hatásvonalába esö tag arányos átviteli tényezöje (Av)

0.1 - 100

1

- P I C   *

A PI szabályozó rendelkezö jel irányának a megfordítása no: normál, yes: fordított

no - yes

no

- S P 2  *

2. beállított fordulatszám (frekvencia)

LSP - HSP

10 Hz

- S P 3  *

3. beállított fordulatszám

LSP - HSP

15 Hz

- S P 4  *

4. beállított fordulatszám

LSP -HSP

20 Hz

- S P 5  *

5. beállított fordulatszám

LSP -HSP

25 Hz

- S P 6  *

6. beállított fordulatszám

LSP - HSP

30 Hz

- S P 7  *

7. beállított fordulatszám

LSP - HSP

35 Hz

- F t d  *

Motorfrekvencia küszöbérték, melyet meghaladva az R2 relé érintkezöje zár

0 - HSP

bFr

- C t d  *

Áram küszöbérték, melyet meghaladva az R2 relé érintkezöje zár

0,1ItH-1.5In

1.5 In

- t t d  *

A motor termikus állapotának a küszöbértéke, melyet meghaladva az R2 relé érintkezöje zár.

1 – 118 %

100 %

- t L S

Alacsony fordulatszámú müködési idö

Egy meghatározott ideig tartó LSP-n történö müködés automatikusan a motor leállását kezdeményezi.

0 – 25.5 s

0


Korlátlan idöszaknak felel meg!

A * -al jelölt helyeken található paraméterek akkor jelennek meg, ha a megjelöltek konfigurálva lettek a drC vagy az I/O menüpontokban.

A beállítás menüpont  paraméterei a frekvenciaváltó álló helyzetében vagy üzemközben egyaránt módosíthatók,  de biztosítani kell azt, hogy az üzem közbeni paraméter módosítások ne jelentsenek semmilyen veszélyt!

 

  d r C -

 


·        A hajtás (Drive) menüpont                        paraméter kódjai és ezek hozzárendelései:

                                                                                                                        ( 6. táblázat)

Kód

Hozzárendelés

Állítási tartomány

Gyári beállítás

- U n S

Az adattáblán jelölt névleges motor feszültség

380-500V

ATV28…N4

400V

ha bFr=50

- F r S

Az adattáblán jelölt névleges motor frekvencia

40-400Hz

50/60Hz

bFr-töl függöen

- t U n

Automatikus beállítás

no:szabványos IEC motorok gyári paraméterei érvényesek, donE:az automatikus beállítás kész, yes:automatikus beállításindítása

no-donE-yes

no

- t F r

Maximális kimeneti frekvencia

40-400 Hz

60/72 Hz

(1,2xbFr)

- U F t

A feszültség/frekvencia arány típusának kiválasztása

L : állandó nyomatékú motorok számára

P : változó nyomatékú motorok számára

 n : érzékelö nélküli fluxus vektor vezérlésü állandó nyomatékú motorok számára

(elözö oldali táblázat folytatása)

nLd : energiatakarékos vezérlésü, változó nyomatékú motorok számára

L-P-n-nLd

n

- b r A

A lassulási idö automatikus növelése ha kicsire van beállítva

no: funkció inaktív, yes: funkció aktív

no - yes

yes

- F r t  *

Felfutási és lefutási meredekség átkapcsolási frekvenciája

0  -  HSP

0 Hz

- n r d  *

A kapcsolási frekvencia véletlenszerü modulálása a motor zaj csökkentése céljából

no - yes

yes

- S F r  *

Kapcsolási frekvencia

A kapcsolási frekvencia növelésével csökkenthetö a motor által keltett zaj

2 – 15 kHz

4 kHz

- A t r

Automatikus újraindítás, hiba miatti leállást követöen, ha hiba megszünt és az üzemi körülmények engedik az újraindítást. no:funkció inaktív, yes:funkció aktív, USF: funkció csak USF hibánál aktív

no-yes-USF

 

no

- O P L

A motor fáziskiesésének az engedélyezése

no:funkció inaktív, yes:funkció aktív

no - yes

yes

- I P L

A hálózati fázis kiesési hiba engedélyezése

no-yes

yes

- S t P

Vezérelt megállás a hálózati feszültség kiesése esetén

no-yes

no

- F l r

A még forgásban lévö motor újra indításának (repülö start) engedélyezése

no-yes

no

- d r n

Az USF hiba kioldási küszöbértékének a csökkentése, lehetövé téve a müködést 40%-os hálózati feszültség esetén is

no - yes

no

- S d S  *

A kijelzö menüpontban az SPd paraméter szorzó tényezöje

Négypólusú motor, 1500 ford/perc 50 Hz-en

SdS =30, SPd 1500  50 Hz -en

 1 - 200

30

- F C S

Gyári beállítások visszaállítása

no - yes

no

A * nélküli hajtás menüpont paraméterei csak a fordulatszám szabályozó álló és reteszelt állapotában módosíthatók!

·       

I  - O   -

 
A be- kimeneti menüpont                          paraméter kódjai és ezek hozzárendelései:

                                                                                                                     ( 7. táblázat)

Kód

Hozzárendelés

Gyári beállítás

- t C C

A vezérlési mód konfigurációja: két- vagy három vezetékes vezérlés

2C = kétvezetékes, 3C = három vezetékes, Opt. = készülékre szerelhetö kezelö modul opció (3C-vel egyezö)

tCC=2C esetén: LI 1:For (elöre, nem átírható), LI 2: rrS (hátra),

 LI 3: PS2,   LI4: PS4

PS2: két elöre beállított sebesség, PS4: négy elöre beállított sebesség

tCC=3C esetén: LI 1: Stop, (nem átírható) LI 2: For, LI 3: rrS,

LI 4: JOG, JOG: léptetö müködés

Fontos! A tCC hozzárendelésének megváltoztatása visszaállítja a logikai bemeneteket a gyári beállításokra:

·        tCC = 2C : LI1: „Elöre”, nem átírható  LI2: rrS ( „Hátra”)

                         LI3: PS2                              LI4: PS4

·        tCC = 3C : LI1: „STOP”, nem átírható  LI2: For („Elöre”), nem        

                                                                                              átírható

                         LI3: rrS („Hátra”)                 LI4: JOG

·        tCC = Opt: LI1: LI1: no, nem átírható    LI2: PS2

                         LI3: PS4             LI4: PS8

2C

- L C C

E paraméter csak a távoli kijelzö egységröl érhetö el.: no – YES

Lehetövé teszi a fordulatszám-szabályozó vezérlését a kijelzö modulon található STOP/RESET  (stop/töröl), RUN (fut), és FWD/REV (elöre/hátra) gombok segítségével. Ez esetben a fordulatszám alapjelet az LFr paraméter adja a SET (beállítás) menüben. Csak a szabadonfutó és a gyors megállás, valamint az egyenáramú injekciós stop parancsok maradnak aktívak a sorkapcson. Ha a fordulatszám-szabályozó és a kijelzö modul összeköttetése megszakad, akkor a fordulatszám-szabályozó az SLF hibajelzéssel megáll.

no

- L I 2

Logikai bemenet

rrS

- L I 3

Logikai bemenet

PS2

- L I 4

                                           Logikai bemenet

Mindhárom logikai bemenet az alábbiakra konfigurálható:

-    no: nincs hozzárendelés

-    rrS: fordított forgás (két müködési irány)

-         rP2: felfutási  és lefutási idö átkapcsolás

-         JOG: léptetö müködés  alacsony frekvencián

-         PS2: két elöre beállított sebesség

-         PS4: négy elöre beállított sebesség

-         PS8: nyolc elöre beállított sebesség

-         nSt: szabadonfutó megállás. A funkció akkor aktív amikor a konfigurált logikai bemenet kikapcsolt.

-         dCI: egyenáramú injekciós fékezés IdC, a csúcs 0,5ItH-ra van korlátozva 5 másodpercet követöen, ha a parancs továbbra is érvényben van.

-         FSt: gyors megállás. A funkció akkor aktív amikor a konfigurált logikai bemenet kikapcsolt.

-         FLO: kikényszerített helyi vezérlés üzemmód.

-         rSt: hiba törlés

-         rFC : alapjel kapcsolás (amikor ez a bemenet kikapcsolt, a fordulatszám alapjel AIC/AI2 vagy a PI funkció által generált, ha a PI aktív. ) 

PS4

- AI C

Analóg bemenet AI C/ AI 2

Az alábbiak konfigurálhatók:

no: nincs hozzárendelés

SAI: hozzáadva AI 1 –hez

PII: PI szabályozó visszacsatolás, a PI alapjel belsö az rPI paraméterrel állítható

PIA: PI szabályozó visszacsatolás, a PI alapjel külsö és  automatikusan AI 1-hez van hozzárendelve

·        SAI csak akkor rendelhetö hozzá, ha egy logikai  bemenet az rFC-hez  (alapjel kapcsolás) van hozzárendelve

·        A PII és a PIA nem rendelhetök hozzá, ha egy logikai bemenet a JOG.-hoz vagy a PS2-hez van hozzárendelve

·        Ha az LIx (pl. LI2) logikai bemenet rFC-hez, és az AIC pedig PII-hez vagy PIA-hoz van hozzárendelve, akkor a fordulatszám alapjelet az AI1 adja ha LIx=0, és ha az LIx=1 akkor pedig a PI kimenete SAI

SAI

  - C r L

  - C r H

Minimum érték az AIC bemeneten, 0-tól  20mA-ig  állítható

Maximum érték az AIC bemeneten, 4-töl 20mA –ig állítható

                HSP    Frekvencia

Ha az AI2 (feszültség) bemenet van  használatban, akkor ezek a paraméterek arányosan aktívak maradnak:

4 mA  megfelel  2 V-nak

20 mA  megfelel 10 V-nak

4 mA

20 mA

- A 0

Analóg kimenet

Az alábbiak konfigurálhatók:

no: nincs hozzárendelés

OCr: motor áram. 20mA megfelel a névleges termikus áram (ItH) kétszeresének

rFr: motor frekvencia. 20mA megfelel a maximális frekvenciának (tFr)

OLO: motor nyomaték. 20mA megfelel a névleges motor nyomaték kétszeresének

OPr: a fordulatszám szabályozó által szolgáltatott teljesítmény. 20mA megfelel a névleges motor teljesítmény kétszeresének (rFr)

rFr

- A O t

Analóg kimenet

0 : 0 – 20 mA konfiguráció

4 : 4 – 20 mA konfiguráció

0

- r 2

R2 relé

Az alábbiak konfigurálhatók:

no: nincs hozzárendelés

FtA: a fordulatszám elérte a küszöbértéket. Az érintkezö zár, ha a motor frekvenciája nagyobb vagy egyenlö mint az Ftd küszöbérték

CtA: az áram elérte a küszöbértéket. Az érintkezö zár, ha a motor árama nagyobb vagy egyenlö mint a Ctd küszöbérték

SrA: a fordulatszám elérte a beállított értéket. Az érintkezö zár, ha a motor fordulatszáma nagyobb vagy egyenlö mint a beállított érték.

tSA: a hömérséklet elérte a küszöbértéket. Az érintkezö zár, ha a motor termikus állapota nagyobb vagy egyenlö mint a ttd küszöbérték

SrA

- A d d

A fordulatszám szabályozó címzései, amikor a soros vonalon keresztül van vezérelve. ( a cimek 1-töl 31 –ig állíthatók )

1

- b d r

A soros vonali átviteli sebesség

9.6 = 9600 bit/s vagy 19.2 = 19.2 Kbit/s

19.2

A * nélküli be- kimeneti  menüpont  paraméterei csak a fordulatszám szabályozó álló és reteszelt állapotában módosíthatók!

·       

S  U  P -

 
A kijelzés menüpont                          paraméter kódjai és ezek hozzárendelése: (8. táblázat)

Kód

Hozzárendelés

Mértékegység

- F r H

A frekvencia alapjel megjelenítése

Hz

- r F r

A kimeneti frekvencia megjelenítése

Hz

- S P d

A fordulatszám-szabályozó által számított érték megjelenítése

( rFr x SdS)

-

- L C r

A motor áram megjelenítése

A

- O P r

A fordulatszám szabályozó által becsült motor teljesítmény megjelenítése. 100% a névleges fordulatszám-szabályozó teljesítményének felel meg.

%

- U L n

A hálózati feszültség megjelenítése

V

- t H r

A motor termikus állapotának a megjelenítése. 100% a névleges termikus állapotnak felel meg. 118% fölött egy OLF hibaüzenet jelenik meg. (motor túlterhelés)

%

- t H d

A frekvenciaváltó termikus állapotának a megjelenítése. 100% a névleges termikus állapotnak felel meg. 118% felett egy OHF hibaüzenet jelenik meg.(hajtásszabályozó túlhevült) A hibajelzés 70% alatt törölhetö.

%

- L F t

Az utolsó hiba megjelenítése. Ha nem volt hiba, akkor kijelzön noF jelenik meg.

-

- C P U

A frekvenciaváltó szoftver verziószáma

-

- C O D

Ez a paraméter csak a távoli kijelzö  egység opció vagy a PC szoftver használata esetén érhetö el. Hozzáférési kód tartománya: 0-9999 A 0 érték (gyári beállítás) nem gátolja meg a hozzáférést. Minden más érték zárolja a hozzáférést a SEt, drC és az I-O menüpontokhoz.

Fontos! Amennyiben 0-tól eltérö kódot állítunk be akkor fel kell jegyeznünk a kódot mert az az eltárolás után már nem megjeleníthetö. Az új kód beállítása csak távoli kijelzö egységgel vagy PC szoftverrel történhet. Hallgatói méréseknél a 0 tól eltérö kód beállítása nem megengedett!

-

-----

A fordulatszám szabályozó állapotának megjelenítése

Az alábbiakra konfigurálható:

-         Init: Kezdeti beállítási szekvencia

-         rdY: Fordulatszám szabályozó készenlétben

-         43.0: Frekvencia alapjel megjelenítése

-         dcb: Egyenáramú injekciós fékezés folyamatban

-         rtrY: Automatikus újraindítás folyamatban

-         nSt: Szabadonfutó megállási parancs

-         FSt: Gyors megállási parancs

A megjeleníteni kívánt paraméter elmenthetö:

-         az  ENT gomb egyszeri megnyomásával : a kiválasztás ideiglenes, a következö bekapcsoláskor törölve lesz

-         az  ENT  gomb kétszeri megnyomásával : a kiválasztás állandó. Az ENT második megnyomása után kilépünk a SUP menüpontból.

4.2          A frekvenciaváltó programozása  a „PowerSuite-Software–ATV28-1„ típ. program segítségével.

A „  PowerSuite – Software ATV28-1” program lehetövé teszi az Altivar28 típ. frekvenciaváltó sorozat eszközeinek PC-vel történö konfigurálását és vezérlését, továbbá biztosítja a frekvenciaváltóból a konfigurálás kiolvasását és szerkesztését, a fájlok tárolását, valamint biztosítja a PC és a frekvenciaváltó ill. a frekvenciaváltó és a PC közötti adatcserét.

A programmal csoportszerüen a következö paramétereket lehet megjeleníteni és szerkeszteni:

·        Üzemi jellemzöket („Szerkesztés menüpont”- ban ), amelyek úgy a frekvenciaváltó üzemelése során mint a nyugalmi állapotában kijelezhetök és tárolhatók. Az üzemi jellemzök (-FrH, -rFr, -SPd, -LCr, -OPr, -ULn, -tHd, -LFt, -CPU, Cod) jelentése és értelmezése részletesen leírásra került a 4.1,3 pont SUP kijelzés paraméterkódjai és ezek hozzárendelése részében.

·        Beállítási paramétereket  („Beállítás” menüpontban) , amelyek módosíthatók a frekvenciaváltó nyugalmi állapotában és müködése közben egyaránt. A beállítási paraméterek (- LFr, -rPI, -rOt, -ACC, -dEC, - AC2, -dE2, -LSP, -HSP, -ItH, -UFr, -SLP, -FLG, IdC, -tdC, JPK, -JOG-, rPG, -rIG, -FbS, -PIC) jelentése és értelmezése részletesen leírásra került a 4.1 3pont  SEt  beállítás paraméterkódjai és ezek hozzárendelése részében.

·        Hajtás paramétereket  („ Hajtás „ menüpontban) , amelyek, néhány kivételtöl (mint pl. –Frt,- SFr, - nrd, - SdS) eltekintve, csak a frekvenciaváltó nyugalmi- és reteszelt állapotában módosíthatók. A hajtás paraméterek (-UnS, - FrS, -tUn, -tFr, -UFt, -brA, Frt, -SFr, -nrd, -Atr, -OPL, -IPL, -StP, -FLr, -drn, -SdS, -FCS) jelentése és értelmezése részletesen leírásra került a 4.1.3 pont drC hajtás paraméterkódjai és ezek hozzárendelése részében.

·        Bemeneti-kimeneti paramétereket  („Be- és kimenetek konfigurálási funkciói” menüpontban), amelyek csak a frekvenciaváltó nyugalmi és reteszelt állapotában módosíthatók. A bemeneti és kimeneti paraméterek (-tCC, -LCC, -LI2, -LI3, -LI4, -AIC, -CrL, -CrH, -AO, -AOt, --r2, -Add, -bdr) jelentése és értelmezése részletesen leírásra került a 4.1.3 pont  I– O- Be- és kimeneti hozzárendelés paraméterkódjai és ezek hozzárendelése részében.

 

A „Power Suite – Sotware –ATV28-1”  program segítségével a felhasználó az alábbiakat képes megvalósítani:

-         on-line üzemben a létezö fájlok töltését, továbbá szerkesztését ill. új fájlok elöállítását,

-         on-line üzemben a frekvenciaváltóból a konfiguráció PC-vel történö kiolvasását és ennek fájlként tárolását,

-         a frekvenciaváltó on-line konfigurálását ,  vezérelhetöségét és a müködésének a megfigyelését

-         a  konfigurálási fájlok kinyomtatását

A „PowerSuite Software -ATV28-1”  program menü szerkezetének a felépítése.

A PowerSuite szoftver nyitómenüjének felsö sorában 8 menüpont található, amelyekböl menüoszlopok nyílnak. A 8 menüpont felsorolásszerüen balról jobbra német/angol/magyar kifelezésekkel a következö:

-         Datei  /  file  / fájl

-         Bearbeiten  /  Edit  /  Szerkesztés

-         Konfiguration  /  Configuration /  Konfigurálás

-         Ansicht  / Command /Display /   Nézet

-         Verbindung  / Serial Communication /  Összekötés, összekapcsolás

-         Extras   / Option /   Opciók, választási lehetöségek

-         Fenster   /  Window   /  Ablak

-             ?      /   Help   /  Súgó

A Datei/File (fájl) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Neu/New (Új) Ez a parancs off-line üzemben egy új konfigurációs fájlt létesít.

-         Öffen/Open (Megnyitás) Ez a parancs off-line üzemben egy már létezö fájlt megnyitja.

-         Schliessen / Close(Lezárás) Ezzel a paranccsal az éppen aktív konfigurációs fájl lezárható

-         Speichern / Save (Mentés) Ez a parancs a konfigurációs fájlt az aktuális beállításokkal egy érvényes néven és listával menti, de a fájl nyitva marad.

-         Speichern Unter / Save As (Mentés másnéven) Ez a  parancs az aktív konfigurációs fájlt más név alatt menti. A képernyön megjelenö párbeszédes ablakon választani lehet, hogy csak a konfigurációs  fájlt ( .28C), vagy az összes fájlt (*.*) kívánjuk –e megjeleníteni, ill. menteni.

-         Datei – info / Summary ( Fájl információk) Az aktív konfigurációs fájl megjegyzésekkel látható el.

-         Import / Import (bevitel, behozatal) A fájl menünek ez az opciója lehetövé teszi az ATV18 konfigurálási fájljának az alkalmazását, amelyet a PC-s szoftverrel az ATV18-ra fejlesztettek. Az ATV18 konfigurációja megfelelöen illeszkedik az ATV28 –as típus azonos értékü müveleteihez.

-         Drucken / Print (Nyomtatás) Ez a parancs biztosítja az aktív konfigurációs fájl kinyomtatását. Az elsö oldal a cím oldal a fájl névvel, a nyomtatás dátumával és a fájl információval.

-         Seiten Ansicht / Print Preview (Oldalak megtekintése) Ez a parancs lehetövé teszi a kinyomtatandó paraméterek elözetes áttekintését.

-         Drucker Einrichten / Page Setup (Nyomtató beállítás) Ezzel a paranccsal lehet a nyomtató típusát beállítani ill. azt módosítani.

-         Zuletzt bearbeitete  Dateinen / Recent Files  (Az utoljára szerkesztett ill. feldolgozott fájlok) A fájl menü utolsó négy sorában az utolsóként szerkesztett ill. végrehajtott fájlok nevei jelennek meg.

-         Beenden  / Exit (Befejezés. kilépés) Ezzel a paranccsal az ATV28-PC szoftver müködése lezárható, ill. a programból kilépünk.

A Bearbeiten / Edit (Szerkesztés) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Parameter – Übersicht / Parameter List (Paraméterek áttekintése) Ez a parancs az aktív konfigurációs fájl paramétereinek a teljes vagy egy szürt listáját mutatja, amelyeknek a beállítása a kinyomtatásukra is hatásos. A „Paraméterek áttekintése” almenüpontban az alábbiakat lehet megvalósítani:

§         az egyes sorok vagy sor blokkok kijelölését, és ezek vágólapra másolását,

§         a paraméterek vágólapra másolását,

§         a vágólapon kijelölt résznek a beszúrásával az aktív konfiguráció közvetlen szerkesztését,

§         a vágólap tartalmának egy szövegfeldolgozó programba történö befüzését,

§         a paramétereknek az egérrel történö kiválasztását és módosítását,

§         több konfigurációs fájl egymással történö összehasonlítását.

-         Vergleichen / Compare (Összehasonlítás) Ezzel a paranccsal több nyitott konfigurációs fájl összehasonlítható. Ha csak két konfigurációs fájl van megnyitva, akkor ezek automatikusan összehasolítódnak, ha több mint két fájl van nyitva, akkor egy párbeszéd ablak (dialóg boksz) jelenik meg, amelyben az összehasonlítandó fájlok kijelölhetök.

-         Kopieren / Copy (Másolás) Ezzel a menüparanccsal a „Paraméterek áttekintése” almenüpontban kijelölt sorokat a vágólapra lehet átvinni azért, hogy onnan azok egy másik konfigurációs fájlba, vagy szövegbe, vagy táblázatba beszúrhatók legyenek. Úgy aktív, mint inaktív paraméterek másolhatók.

-         Einfügen / Paste (Befüzés, beszúrás) Ez a parancs a vágólap tartalmát beszúrja az aktív konfigurációs fájlnak a „Paraméter áttekintés” részébe. Az összes érintett érték és beállítás felülíródik függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív paraméterröl van szó.

-         Alles Kopieren / Export ( Mindent másolni)  Ez a parancs átviszi a „Paraméter-áttekintés” –nek a tartalmát a vágólapra. Ha a „Paraméter-áttekintés” –nek csak egy részét kívánjuk átvinni a vágólapra, akkor a másolás parancsot kell alkalmazni.

A Konfiguration / Configuration (Konfigurálás) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Hauptmenü / General Panel (Fömenü) Ezzel az összes nyitott fájlnak a rendelkezésére álló menüparanccsal a munkaablakban a fömenüt jelenítjük meg.

-         Identifikation / Identification (Azonosítás) Ezzel az összes nyitott fájlnak a rendelkezésére álló menüparanccsal a  frekvenciaváltó azonosításához nyithatók oldalak. A következö paraméterek állnak rendelkezésünkre:

§         Az ATV28 típusjelölése. (Típusjelölés módosítását csak off-line üzemben szabad elvégezni !)

§         Az ATV28 vezérlökártyájának szoftver verziója

§         Az üzemi méretezési teljesítmény, - feszültség, - és frekvencia,

§         Az üzemi méretezési áramérték és maximális túlterhelés

-         Einstellungen/Antriebsparameter // Control Configuration / Motor Control  (Beállítások / Hajtásparaméterek) Ez az összes megnyitott konfigurációs fájl által elérhetö menüparancs hozzáférést biztosít azokhoz az ablakokhoz, amelyeknek lapjai összefoglalják az aktív konfigurációs fájlok hajtás paramétereit, ezek beállításával.

-         Klemmenleiste / Terminal Block Configuration (Terminál blokk konfigurálása) Ez az összes megnyitott konfigurációs fáj által elérhetö menüparancs megnyitja a „Terminal blokk” konfigurációs lapot.

-         Belegung der E / A // Input/Output Assignment ( Bemenetek / Kimenetek foglaltsága ) Ez az összes megnyitott konfigurációs fájl által elérhetö menüparancs egy ablakot nyit meg, amelyben a következö oldalak összefoglalása található:

§         Logikai bemenetek

§         Analóg bemenetek

§         Logikai kimenetek

§         Analóg kimenetek

Azért, hogy egy bement vagy kimenet funkcióját kijelölhessük, az alábbiak szerint  kell eljárnunk:

§         Egérrel ki kell jelölni a bemenetet vagy kimenetet

§         Ki kell jelölni a megfelelö funkciót

§         Egér klikkeléssel meg kell erösíteni a „Foglaltság” kiválasztását

§         A foglaltságot az „Alkalmazással” (Anwenden) vagy OK –val át kell vinni ill. a frekvenciaváltóba kell átvinni.

-         Fehlerbehandlung / Fault Configuration (Hibakezelés) Ez az összes megnyitott konfigurációs fájl által elérhetö parancs egy megjelenítési ablakot ad, amely megadja azt, hogy a frekvenciaváltó  milyen hibájára kell reagálnunk. Az ablak két oldalt foglal magában, a „felismerést” (Erkennung), és a „reakciót” (Reaktion), amelyeken a hibakezelés konfigurálható.

-         Terminalschnittstelle / Display Module Port (Kijelzö modul soros portja) Ez a menüparancs egy oldalt ad, amelyen a kijelzö modul portjának a paraméterei kerülnek kijelzésre. Offline üzemben az összes paraméter feldolgozható, online üzemben a paramétereket a hozzáférési jog beállításától függöen lehet beállítani az Extras (Opciók) menüpont Anpassen (Hozzáillesztés) oldalán.

-         Werkseinstellung / Return to Factory Settings (Gyári beállítás) Ez az összes megnyitott konfigurációs fájl által elérhetö parancs lehetövé teszi a visszatérést a gyárilag beállított paraméterekhez. offline üzemben a fájlok valamennyi paraméterét és funkcióját visszaállíthatjuk a gyárilag beállított értékekre, online üzemben egy parancsot küldünk frekvenciaváltónak és megerösítjük a konfiguráció újbóli kiolvasását.

-         Code / Hidden Password (Rejtett jelszó) Ez a csak online üzemben hozzáférhetö menüparancs szoftveresen zárolja a frekvenciaváltó konfigurálhatóságát a kezelö és a programozó terminál segítségével. A kétszeresen azonosított, négy alfanumerikus karakterböl álló, rejtett jelszó a konfigurációs fájlt és a frekvenciaváltót zárolja  a illetéktelenek által történö használattól.

 Az Ansicht // Command / Display ( Nézet ) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Steuerung ATV28 / Command Window  ( ATV28 vezérlése) Ez a csak online üzemben hozzáférhetö menüparancs egy vezérlöablakot visz a megjelenítöre, amelyröl a frekvenciaváltó, mint egy kézi kezelö berendezésröl, vezérelhetö. A vezérlöpult a következö funkciómezöket foglalja magában:

§         Tolókapcsolót a sorkapocsról  (PC vezérlés inaktív) vagy PC-röl (PC vezérlés aktív) történö vezérlés átkapcsolására

§         Toló potenciométert a frekvenciaváltó alapjelének a bevitelére. A alapjel két paraméter értékhatár („kis frekvencia” (LSP), és „nagy frekvencia” (HSP)) között helyezkedhet el.

§         Zöld FUT (RUN) nyomógombot a futás parancsra, a piros STOP nyomógombot a motor megállítására

§         Tolókapcsolót a jobbra forgásról  és balra forgásra ill. balra forgásról a jobbra forgásra történö átkapcsolásra

§         RESET nyomógombot a hibás állapotról történö visszaállításra.

-         Einstellpotentiometer / Control Configuration Window (Beállító potenciométer) Ez az összes nyitott konfigurációs fájlnak a rendelkezésére álló menü parancs egy ablakot nyit meg,  amely a toló potenciométerrel történö paraméter beállításra alkalmas. A paraméterek  beállításához szükséges hozzáférési jog függ az Extras (Opciók) menüpontban található Anpassen (Hozzáillesztés) oldalon történö beállított értékektöl.

-         Betrieb / Drive Setup Window  (Üzem) Ez a csak online üzemben hozzáférhetö menüparancs egy ablakot nyit meg, amelyben a frekvenciaváltó üzembe-helyezéséhez segítségképpen  kijelzi, adott esetben megváltoztatja az alábbi legfontosabb paramétereket:§         Üzemi jellemzöket (amelyeknek csak a kijelzése történik)

§         Bementek/kimenetek foglaltságát (amelyeknek csak a kijelzése történik)

§         Beállításokat (amelyeknek a kijelzése és szerkesztése is megvalósulhat)

A paraméterek beállításához szükséges hozzáférési jog az Extras (Opciók) menüpont Anpassen oldalon beállítottaktól függ.

-         Messgeraete / Meassurements (Méröeszközök) Ez a csak online üzemben hozzáférhetö menüparancs egy ablakot nyit meg, amely az alábbi üzemi jellemzöket grafikusan és alfanumerikusan jeleníti meg:

§         FRH     Frekvencia alapjelet

§         RFH     Motor frekvenciáját

§         SPD     Motor fordulatszámát

§         LCR     Motor áramot

§         ULN     Hálózati feszültséget

§         THG     Motor melegedését

§         THD     Frekvenciaváltó melegedését

§         USP     Gép sebességét

§         OPR     Motor teljesítményét

§         UOP     Motor feszültségét

A kijelzettek száma a képernyö felbontásától függ.

640x400 pixeles felbontás esetén 4 kijelzés lehetséges

800x600 pixeles felbontás esetén 6 kijelzés lehetséges

1024x768 pixeles felbontás esetén 8 kijelzés lehetséges

-         Fehlerspeicher / Fault History ( Hibajelek tárolása)  Ez a csak online üzemben hozzáférhetö menüparancs egy ablakot nyit meg, amelyben az utolsó nyolc fellépö hibát, valamint a frekvenciaváltónak a hiba idöpontjában lévö állapotát jelzi ki.

A Vebindung / Serial Communication (Összekapcsolás, Soros kommunikáció) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Vebindung zum Gereat / Connection to device (Készülékhez kapcsolás) Ez a csak offline üzemben rendelkezésre álló menü parancs a PC –vel összekapcsolt frekvenciaváltónak az aktuális paramétereit tartalmazza. Egy információs boxot nyit meg, amelyben az összekapcsolás lehetséges módjait definiálja

„Monopoint„  esetén a PC és a frekvenciaváltó közvetlenül vannak egymással összekapcsolva

„Multipoint” estén a PC több frekvenciaváltóval egy buszon keresztül van összekapcsolva. Ebben az esetben a frekvenciaváltókra címeket kell megadni.

-         Verbindung Lösen / Disconnect  ( A kapcsolat felbontása ) Ez a menüparancs csak akkor áll rendelkezésre, ha az aktív konfigurációs fájl on-line üzemben van.

-         Dateitransfer / Transfer Data  (Fájl-, adatátvitel) Ez a menüparancs csak offline üzemben áll rendelkezésre. A konfigurációs fájl átvitele az alábbiak szerint lehetséges:

§         PC –böl a frekvenciaváltóba

§         A frekvenciaváltóból a PC –be

A fájl átvitel esetén is egyaránt definiálható a monopoint és a multipoint üzemmód.          

Az Extras / Option ( Opciók, választási lehetöségek ) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Serielle Snittstelle / Serial Link (Soros vonali  kapcsolat) Ez a csak offline üzemben hozzáférhetö menüparancs engedélyezi a soros vonali kapcsolat módosítását a PC és az ATV28 típ. frekvenciaváltó ill. programozó terminál közötti adatátvitelnél. A választási lehetöségek a PC konfigurációjától függnek.

-         Sprache / Language (Nyelvek) Ez a menüparancs csak akkor hozzáférhetö, ha nincs nyitva konfigurációs fájl. Ez a parancs lehetövé teszi az alkalmazni kívánt nyelv beállítását és on-line segítséget nyújt a kiválasztási lehetöségekröl. Az alábbi nyelvek beállítása lehetséges:

Francia (Französisch/Francais)

Angol (Englisch/English)

Német (Deutsch/German)

Olasz ( Italienisch/Italiano)

Spanyol (Spanisch/Espanol)

-         Anpassen…/ Preferences… (Hozzáillesztés…)  Ez a menüparancs megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó az ATV28-PN szoftver müködésmódját az igényeihez illesztheti. Ez több blokkra osztódik:

§         Hozzáférési jog on-line üzemben:

Általános konfigurálás (igen/nem)

Beállítások (igen/nem)

ATV28 vezérlése (igen/nem)

§         Üzemmód:

Normál, azaz az online üzem és a fájl átvitel csak akkor lehetséges, ha az ATV28 egy programozó terminállal vagy egy PC-vel van összekapcsolva.

Demo, azaz anélkül is lehetséges az online üzem összes funkciójának, mint pl. a vezérlöpult- mérökészülékek kijelzése, a demonstrációja, hogy ATV28 vagy egy programozó terminál létezne.

§         Az ATV28-PC szoftver startra történö elözetes beállítása:

Automatikus átvitel online üzemben (igen/nem)

Új dokumentum nyitása (igen/nem)

Hozzáférési jog lekérdezése online üzemben (igen/nem)

A Fenster / Window ( Ablak) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Fenster anordnen / Arrangement of Windows (Ablakok rendezése) Ha egyidejüleg számos konfigurációs fájlt megnyitunk, célszerü az „Ablak” menü parancsaival a kijelzéseket áttekinthetövé tenni. A kijelzések újjászervezése az alábbiak szerint történik: Válasszuk ki az „Átlapolás” (Überlappend) parancsot, ha a megnyitott ablakokat formájukban fent balról jobbra-, lent a programablakban futó kaszkádokat úgy kell elrendezni, hogy mindegyik konfigurációs ablak címsora a fájl nevekkel látható legyen. Az aktív ablakot  lent jobbra helyezzük elötérbe. A „Vizszintes elrendezés” (Horizontal Anordnen) ill. „Függöleges elrendezés” (Vertikal Anordnen) parancsokkal a programozó ablak a fej ablak alatt úgy osztandó fel , hogy ezek ne legyenek átlapolva.

-         Symbolleiste / Tool Bar (Szimbólumlista, eszközlista) Ez a parancs a menülista alatt kapcsolja be ill. ki a szimbólumlista megjelenítését. A szimbólumlista közvetlen  hozzáférést biztosít a gyakran alkalmazott képekhez és müveletekhez.

-         Statusleiste / Status Bar ( Állapotlista) Ezzel a menü paranccsal történhet a programozó ablak alsó részén található állapotlista be ill. kikapcsolása. Az állapotlista balról jobbra a következö információkat adja:

§         Információkat a felhasználóknak ( nincs kijelzés = a program vár a következö parancsra)

§         Üzemmód kijelzést (online / offline)

§         Típus kijelzést ( ATV28)

§         Hozzáférési jogot

-          Naechstes Fenster / Following Windows (Következö ablak) A következö megnyitott fájlra vált.

-         Vorheriges Fenster / Preceding Window (Elözö ablak)  Az elözö megnyitott ablakra vált.

-         Online-Fenster / Connection Window ( online ablak) Ennek a parancsnak a következménye különbözö aszerint, hogy egy konfiguráció már on.line üzemben található-e.

§         Konfigurációs fájl online üzemben található, amelynek a munkaablakát aktivizáljuk.

§         Ha már nincs on.line üzemben egy konfigurációs fájl, akkor az aktív fájlra a „Frekvenciaváltóval összekapcsolni” (Mit Umrichter verbinden) parancsot kell végrehajtani.

-         Geöffnete Dateien / List of Open Windows (Megnyitott fájlok)  Az ablak menü  alján megnyitott fájlok listája kerül kijelzésre, Egy egér klikkelés aktivizálja a kiválasztott fájlt.

 

A  ? / Help (támogatás) menüpont lenyíló menüoszlopa a következö almenüpontokat foglalja magában:

-         Inhalt / Index  ( Taratalomjegyzék ) A tartalomjegyzék kijelzése online támogatást nyújt az ATV28-PC szoftver kezeléséhez.

-         Hilfe Verwenden  / Using Help ( Alkalmazás támogatása ) Ha nem vagyunk elégedettek az online támogatás alkalmazásával, itt egy bemutatás adható.

-         Über die ATV28-PC-Software / About… ( Információk az ATV28 – PC szoftverröl ) Az ATV28 – PC –szoftver verziójának a kijelzése és a szerzöi joggal kapcsolatos információk.

 

5. A mérésben szereplö MS25-Ui típ. fordulatszám távadó-, és a távadóhoz kapcsolódó HUV-H0312 típusú optokapcsoló rövid  leírása

A mérésben szereplö HUV-H012 típusú optokapcsoló egyutas fénysorompó elvü és villaszerü U alakú kialakítással rendelkezik. A villa egyik szárában található a fényadó , a másik szárában található a vevöként müködö fényelem. Az egyutas fénysorompónál a fényadó és vevö útjában helyeztük el a mozgó tárgyat, ami esetünkben egy motor tengelyére szerelt fogó tárcsa, amelyen 30 fokonként 12 db furatot helyeztünk el. Amint a fényadó és vevö közé a furatok kerülnek az optokapcsoló logikai magas szintet ad (H), természetesen takarás esetén (L) szintet. Az opto kapcsoló a motor egy körülfordulása alatt 12 db, impulzust juttat a távadó bemenetére. Az optokapcsoló 10..38 VDC tápfeszültség tartományban képes üzemelni. Az optokapcsoló maximális müködési frekvenciája 1000Hz és PNP kimenettel rendelkezik. A PNP kimenetü kapcsoló engedélyezett maximális kimeneti árama 150 mA lehet. A kapcsoló IP 54 védettséggel rendelkezik.

Az MS25Ui típ. fordulatszám távadó a hátlapján lévö 9,10,11 pontokhoz kapcsolódó 3 vezetékes PNP kimenetü optokapcsoló impulzusjeleit analóg áram-, és feszültségjelekké alakítja át. A távadó méréstartománya : 0.6…100000 1/min. A méréstartomány végértéke, amely 20mA ill. 10V analóg értékeknek felel meg, elölapon található forgatható kapcsolókkal állítható be. (Hallgatóknak a mérés során a méréstartomány nem kell beállítaniuk ! ) A fordulatszám távadó 0/4-20 mA kimeneti áramjelét az 5(-), 6(+) pontokon kaphatjuk. Az élönullás 4-20mA kimenetnél a 13 és 14 pontokat rövidre kell zárni, míg a 0-20 mA kimeneti jel esetén a 13 és 14 pontok között szakadás kell legyen. A 0-10 V tartományú kimeneti feszültséget a 7(-) és 8(+) pontok között kaphatjuk. A távadó bemeneti és kimeneti jelei a mérési objektumnál majd ismertetésre kerülö elölap banánhüvelyeire vannak  kivezetve, mivel a távadó egy üveglappal ellátott szekrényben van elhelyezve.

A távadó elölapján található  UB  LED kijelzö zöld fénye azt jelzi, hogy a távadó üzemkész, piros fénye hibaesetet vagy érvénytelen kapcsoló beállítást jelzi. Az impulzus kijelzö          sárga szinü LED jelzi PNP kapcsoló zárt állapotát.

A funkciók beállítására szolgáló forgatható kapcsolók értelmezése:

Az „AVR” jelü csillapítási tényezö forgatható kapcsolóval periódusok számát lehet megállapítani, amelyeket a csúszó középértékképzésre lehet felhasználni, ily módon a fordulatszám ingadozások kiegyenlíthetök.

A „Factor”  jelü kapcsoló segítségével a szorzótényezö és a mérési tartomány végértékének egysége (1/min vagy mHz ) állítható be.

Az „f” mérési tartomány végértékének beállítására szolgáló 3 kapcsolóval lehet a mérési tartomány végértékét szorozni egy beállítási tényezövel. 

Az egyes kapcsolók úgy kerültek beállításra, hogy az aszinkron motor maximális fordulatszámánál (1500 ford/min) a távadó kimenete 10 VDC  ill. 20 mA .

  

 

6. A mérésben szereplö háromfázisú aszinkron motor típusa és legfontosabb  adatai.

A 3 fázisú  aszinkron motor típusa: AIS63A4 UELASTM

A motor megengedett maximális teljesítménye : 120 W

A motor maximális fordulatszáma 50 Hz-en : 1500 ford. / min

7. A mérési objektum rövid bemutatása

A mérési objektumban szereplö 3 fázisú aszinkron motor, motorvédökapcsoló, mágneskapcsoló, a frekvenciaváltó, az optokapcsoló és fordulatszám távadó és egy 3,5 digites kijelzö egység életvédelmi szempontból egy átlátszó elölappal rendelkezö szekrényben kerültek elhelyezésre.

Megjegyzés: A szekrényben elhelyezésre került továbbá még egy PLC és egy kompakt digitális szabályozó is, melyek egy másik de erre a mérésre épülö további mérésnek képezik majd fontos elemeit.

A szekrény átlátszó elölapja lehetövé teszi azt, hogy a hallgatók a mérés során a motornak , az optokapcsolós távadónak, és a frekvenciaváltónak a müködését megfigyelhessék, továbbá megismerkedhetnek egy 3 fázisú aszinkron motor müködtetéséhez szükséges erösáramú eszközökkel. (motorvédö kapcsoló, mágneskapcsoló) A szekrényböl tömszelencés kialakítással kivezetésre került a hallgatók számára elérhetöen egy START-STOP nyomógomb, a frekvenciaváltó konfigurálását, paraméterezését és müködtetését lehetövé tevö kezelö panel valamint egy olyan kezelö felület amelyen a hallgatók elérhetik a távadó és frekvenciaváltó azon bemeneti és kimeneti pontjait banánhüvelyes kialakítással, amelyek a feladataik megoldásához szükségesek.

 


A 3 fázisú aszinkron motor villamos bekötése: (7. ábra)

                             L1                 L2                 L3            N               Tápfeszültség be- ki kapcsoló                               


      LC1D09P7         1                   3                    5       A1                   14      

 START         STOP

 
 típ. mágneskapcs.

                                  2                   4                    6      A2                     13


                                                                                                              

 
 


                                                                                           GV2ME08/2,5-4A típ. motorvédö

                                                                                           (a fr.váltó elött hövédelem nem szüks.)

 

         L1                 L2                L3

    ATV28U29N4 típ. frekvenciaváltó

         U                 V                 W

 
 

 

                               U1                 V1             W1


                                    M 3 f

           3 fázisú aszinkron motor

                                                             

PNP             NO

 
Az optokapcsoló és a frekvenciatávadó kapcsolata ( 8. ábra)

MS25-Ui típusú    fordulatszám távadó           

                                                       8

11 /+ Utáp                    U ki távadó

                                  (0-10VDC)  7             

10 / Uki opto=Ube távadó                                   

 

9 / - Utáp

                                                     6                                           

                              I ki távadó                       

                           (0/4 – 20 mA)  5            

 


                                                                                                                    

3f. motor

 
                                                                                                                                                         +

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          -                              

                                   XUV-H0312 típ. optokapcsoló                                                                     +   


                                                                                                                                                          -         


            Frekvenciaváltó                     Frekvencia / feszültség          Szabályozó

                                                                           távadó

                                                     

LI1           LI2        LI3         LI4               +      U ki     -                     +     I be   -  

                      + 24 V                 

                                                                    +   

                                                                    +       I ki       -                       +  I ki   -

 AI1          AI2        AIC        AO

Potm.                  COM                                                                         Soros port

                                                                Forgás jeladó

 
A laboratóriumi mérés hallgatói kezelöfelülete ( 9. ábra)


                   Helikális potenciométer

                          (alapjelállító)

A hallgatók a laboratóriumi mérés során a kezelöi felületnek csak a „Frekvenciaváltó” és a „Frekvencia/feszültség távadó” mezökön lévö logikai és analóg bementi/kimenti pontokat használják. Lehetöség van arra is, hogy az optokapcsoló kimeneti jeleit is felhasználhassuk.

8. Mérési feladatok

8.1    A frekvenciaváltó konfigurálása, paraméterezése és egy aszinkron motor fordulatszám vezérlése egy készüléktöl távol elhelyezhetö kezelö panellal

a., Gyakorolja a kézi kezelö panellel történö programozásnál (konfigurálás, paraméterezés) a mérési útmutatóban a 4.1.1 pontban ismertetett folyamatábra alapján a menüpontok-, a menüpontok kódjainak az elérését, és a kódparaméterezés lehetséges elvégzésének  a menetét.

b. Ellenörizze a SET, drC, I – O és a SUP közül a mérésvezetö által kijelölt menüpontban, esetleg menüpontokban, található kódok paramétereinek a gyári beállítási értékeit.

c. Módosítsa a motor termikus határáramát a fordulatszám szabályozó névleges áramának a 80% -ra  ( I névleges = 4.1 A ) / SET – ItH /

d. Állítsa be a motor egyenáramú  injekciós fékezési áramszintjét a névleges áram 60 % -ra és az egyenáramú fékezési idöt a gyári beállítás háromszorosára. /SET- IdC , SET – tdC /

e. Állítsa be úgy a frekvenciaváltó üzemi tartományát, hogy a tartomány alsó értéke (LSP) 10 Hz,  a felsö értéke (HSP) 50 Hz legyen.

f . Állítsa be a motor gyorsítási meredekség (ACC) idejét 6 sec –ra a lassítási meredekség idejét 7 sec –ra és müködtesse a motort ezekkel az értékekkel. Ezután módosítsa a gyorsítási meredekség idejét 2 sec – ra, a lassítási meredekség idejét 1.5 sec –ra és müködtesse a motort ezekkel az értékekkel is. Mit tapasztal ?

g. Az I – O menüpontban konfigurálja a frekvenciaváltót kétvezetékes vezérlési üzemmódba (tCC =2C) és valósítsa meg az L1 és L2 logikai bemenetekkel a motor elöre és hátra forgatását. Ezután a motor hátra forgatási lehetöségét tiltsa le. Az ilyen üzemmód a gyakorlati életben a ventilátorok és szivattyúk müködtetésénél szükséges feltétel lehet.

h. Valósítsa meg a logikai bemenetek egyikével ( L2, L3, L4) a motor szabadon futással történö megállítást, a motor egyenáramú injekciós fékezéssel történö megállítását és a motor gyors üzemü megállítását. Milyen különbséget tapasztal a három üzemmódbeli megállítás során?

i. Valósítsa meg a motor alacsony fordulatszámon történö üzemelésének az idejének a korlátozását. A motor üzemi tartományának alsó értékét (LSP) állítsa be 15 Hz –re. Amennyiben az alapjel kisebbé válik mint 15 Hz, akkor a motor müködése 5 sec után álljon le. /SET-tLS/

j. Állítson elö kétvezetékes vezérlés esetén (tCC=2C) L1 és L2 logikai bemenetekkel két elöre beállított frekvenciát ill. ezzel szorosan összefüggö motor fordulatszámot. A motornak csak az „elöre” forgatása engedélyezett! Az egyik beállított érték legyen LSP + alapjel, a másik érték legyen HSP. /LI2=SP2/

k. Állítson elö kétvezetékes vezérléssel a motor „elöre” és „hátra” forgatásának a biztosításával az L3 és L4 logikai bemenetek felhasználásával négy elöre beállított frekvenciát ill. motor fordulatszámot.

Az elöre beállított frekvenciák az alábbiak legyenek:

1 frekv. = LSP, 2 frekv. = 15 Hz,  3 frekv. = 30 Hz, 4 frekv. = HSP /50 Hz/

l. Állítson elö kétvezetékes vezérléssel a motornak csak „elöre” forgatásának az engedélyezésével az L2, L3, L4 logikai bemenetek felhasználásával nyolc elöre beállított frekvenciát ill. motor fordulatszámot.

Az elöre beállított frekvenciák az alábbiak legyenek:

1 frekv. = LSP /0Hz/, 2 frekv. = 10 Hz, 3 frekv. = 17 Hz, 4 frekv. = 25Hz, 5 frekv. = 32 Hz,

6 frekv. = 39 Hz, 7 frekv. = 45 Hz, 8 frekv. = HSP /50 Hz/ 

m. Állítson elö háromvezetékes vezérléssel (tCC=3C) a motor „elöre” , „ hátra”  forgatását és leállítását logikai bemenetek segítségével.

n. Valósítson meg háromvezetékes vezérléssel alacsony fordulatszámú lépésenkénti (JOG) üzemelést az L4 logikai bemenet segítségével. (L1 = STOP, L2 = „ elöre” forgatás, L3 = „hátra” forgatás)

Megjegyzés: a motor forgásirányának kijelölésekor a logikai bemenetek ne legyenek állandóan H szinten, csak impulzusszerüen

A lépésenkénti üzemelést (JOG) a gyakorlatban olyan gépeknél (pl. présgépek) alkalmazzák, amelyeknél a munkadarab behelyezése kézzel történik, vagy olyan mechanizmusoknál melyeket karbantartás közben fokozatosan léptetni szükséges.

A beállítás menüpontban (SET) beállítható a léptetéses üzemmód (JOG) frekvenciája, amely 0-10 Hz –es tartományban történhet.

o. Végezzen meredekség átkapcsolásos motor müködtetést.

Az 1 fel-, és lefutó meredekség idök (ACC/dEC) és a 2 fel-, és lefutó meredekség idök (AC2/dE2)  beállítása a SET menüpontban történhet.  A 2 fel-, és lefutó meredekség idök beállítása csak akkor lehetséges ha az I-O vagy a drC menüpontokban a megfelelö kódot helyesen konfiguráltuk! A meredekség átkapcsolási pont kijelölése ugyanis kétféleképpen történhet, logikai bemenetröl vezérelten, vagy egy adott frekvencia elérésekor.

Logikai bemenetröl történö meredekség átkapcsolás: Az I-O menüpont pl. LI4 logikai bemenetének a rP2 –re történö konfigurálásakor lehetövé válik az AC2/dE2 idök beállítása

Egy adott frekvenciánál történö meredekség átkapcsolás: A drC menüpont Frt kódjánál állítható be a fel-, és lefutási meredekség átkapcsolási frekvenciája.

E pontbeli mérési feladatnál elsöként az L4 logikai bemenetröl vezérelje a meredekség átkapcsolást az alábbi meredekségi idökkel : ACC=8 sec, AC2= 4sec, dE2=4sec, dEC=8sec, végezze el, majd második feladatként az alábbi meredekségi idökkel: ACC=5sec, AC2=2 sec,dE2=4 sec, dEC=6sec, 35 Hz –es meredekség átkapcsolási frekvenciával valósítsa meg a mérési feladatot. (Ez esetben az LI4 logikai bemenet „no” –ra kell beállítani)

A gyakorlatban a meredekség átkapcsolásos motor müködtetést az anyagmozgató gépek (targoncák) finom indításánál és pozíció közelítésnél, lifteknél, nagy méretü és tömegü ajtók nyitásánál a véghelyzetek elérésénél, stb. alkalmazzák széles körben. 

p. Konfiguráljon  a frekvenciaváltón olyan feszültség-frekvencia (U/f) arány típust, amelyet állandó nyomatékkal üzemelö motoroknál célszerü alkalmazni. Ezt az arány típust ott alkalmazzák, ahol a motorok kis fordulaton is átlagos terheléssel üzemelnek.

q. Konfiguráljon a frekvenciaváltón olyan feszültség-frekvencia arány típust, amelyet változó nyomatékkal üzemelö motoroknál célszerü alkalmazni. Ezt az arány típust alkalmazzák a ventilátorokat, szivattyúkat müködtetö motorok esetén.

r. Konfiguráljon a frekvenciaváltón olyan U/f aránytípust amelyet olyan alkalmazásoknál használnak amikor a motoroknak alacsony frekvencián is nagyon nagy terheléssel kell üzemelniük.

s. Konfigurálja elsö lépésben úgy a frekvenciaváltót, hogy külsö alapjellel (potenciométer) müködtetett AI1 bemenetröl üzemeljen (I-O / AIC / SAI), második  feladatként állítsa be úgy a frekvenciaváltót, hogy digitálisan állítható belsö alapjellel üzemeljen (I-O: tCC=2C, LI4=rFC, AIC=PII  / SET:rPI alapjel % értéke ) 

8.2    A frekvenciaváltó konfigurálása, paraméterezése és egy aszinkron motor frekvencia-szabályozása (hajtásszabályozás)  PC-vel a „ Power Suite Sotware-ATV28-1 „ típ. program alkalmazásával.

a.       Ismerkedjen meg a „Power Suite Software-ATV-1” típ. program felépítésével és az egyes menüpontokkal és a menüpontokon belül szereplö kódokkal, valamint  értelmezze és hasonlítsa össze a kézi programozó egység menüpontjaiban-, és a „Power Suite Sotware-ATV28-1” típ. program menüpontjaiban lévö  kódok funkcióit. (pl. keresse meg a kézi programozónál  használt AIC/SAI, PIA, PII  menüpont kódok a PowerSuite program megfelelöit.) Írja le az azonos funkciókat megvalósító kódokat !

b.      Müködtesse a 3 fázisú aszinkron motort teszt üzemmódban és tekintse meg a képernyön az egyes paramétereket táblázatos és grafikus (mutatós müszereken ábrázoltan) formában, A teszt üzemmódban megjelenö elölap potenciométerét változtassa és hasonlítsa össze a mutatós müszeren látható frekvencia értéket a frekvenciaváltó kijelzöén látható frekvencia értékkel! 0-50Hz és 0-1500ford./min tartományok közötti lineáris kapcsolat alapján állapítsa meg a 35Hz –hez tartozó fordulatszámot és a kapott értéket hasonlítsa össze a fordulatszámot mutató müszer értékével.  A tapasztalatát írja le !

c.       Váltson üzemmódot, a teszt üzemmódból váltson át 2 vezetékes vezérlés üzemmódra (a „Terminal Configuration”  menüpontban állítsa be a tCC –t 2C –re) és a logikai bemenetek vezérlésével biztosítsa az aszinkron motor elöre-, és „hátra” forgatását valamint tegye lehetövé azt is, hogy egy logikai bemenet „ L” szintjénél a LSP (legyen 0Hz) , „H” szintjénél HSP (50Hz) frekvencián üzemeljen. A frekvencia-, és az ehhez tartozó fordulatszám értékeket jelenítse meg képernyön táblázatos és grafikus formában egyaránt! (Fontos tudnivaló: a frekvenciaváltó konfigurálásánál a PC és frekvenciaváltó közötti  kapcsolatot szüntesse meg (disconnect to device), majd a konfigurálás során létrehozott fájlt töltse át a frekvenciaváltóba (transfer file), majd ezek után kapcsolja össze on-line a PC-t a frekvenciaváltóval.(connection to device) Az értékek táblázatos megjelenítése a Command/Motor - Overview pontjában, a grafikus megjelenítés a Command/Motor – Meters pontjában történik. )

d.       Végezzen a frekvenciaváltónál meredekség átkapcsolást L1 és L3 logikai bemenetekröl vezérelten. A meredekség értékek az alábbiak legyenek: ACC=10 sec, AC2=25 sec, DE2=5 sec, DEC=25 sec.

e.       Végezzen frekvenciaváltónál meredekség átkapcsolást 25 Hz kapcsolási frekvencia elérése esetén. A meredekség értékek az alábbiak legyenek: ACC=8sec, AC2=30sec, DE2=8sec, DEC=30sec

f.        Állítson elö kétvezetékes vezérléssel a logikai bemenetek müködtetésével az aszinkron motor az elöre forgatásának engedélyezésével (szivattyúk, ventilátorok üzeme)  4 elöre beállított frekvenciát ill. fordulatszámot. Az elöre beállított frekvenciák az alábbiak legyenek: 1 frekv. =LSP (0Hz), 2  frekv.=20Hz, 3 frekv.= 35Hz, 4 frekv,=HSP (50Hz)

g.       Állítson elö háromvezetékes vezérléssel (tCC=3C) a motor „elöre” és „hátra” forgatását és leállítását logikai bemenetek segítségével.

h.       Valósítson meg háromvezetékes vezérléssel alacsony fordulatszámú lépésenkénti (JOG) üzemelést az L4 logikai bemenet segítségével (L1=STOP, L2=”elöre forgatás”, L3=hátra forgatás) A JOG frekvencia legyen 5 Hz.

  

8.3 A frekvenciaváltó frekvencia szabályozása és egy háromfázisú aszinkron motor fordulatszám szabályozása a   frekvenciaváltóban lévö PI struktúrájú szabályozónak és  az 5802 típ. optoérzékelövel  rendelkezö MS25-Ui  típ. fordulatszám-távadónak a felhasználásával.

a.      

       3 fázisú aszinkron motor

 

 Frekvenciaváltó

 

     Frekv. szabályozó

 
Végezzen frekvencia szabályozást SAI üzemmódban az alábbi irányítási hatásvázlat alapján:

 potméter


                 AI1


                        +

                       AI2        Ti gyárilag beállított érték

                                  Xp% = FLG konfigurálható érték

                            10. ábra         Frekvencia váltó frekvencia-szabályozása

Végezzen  frekvencia   szabályozást (hajtásszabályozást) SAI üzemmódban az AI1 analóg bemenetre potenciométerröl adott külsö alapjellel. Változtassa az FLG paramétert a gyári beállításhoz (33%) képest lefelé ill. felfelé. Mit tapasztal a frekvencia-szabályozási kör müködésében?   Végezze el a feladatot AI2 analóg bemenetre adott külsö alapjellel. az FLG paraméternek a gyári beállításával.

b. Végezzen fordulatszám-szabályozást a frekvenciaváltóban lévö „ipari szabályozókat „ helyettesíteni képes konfigurálható PI szabályozóval PIA üzemmódban  az alábbi irányítási hatásvázlat alapján.  A  belsö frekvencia szabályozási hurok ez esetben is üzemel és a fordulatszám szabályozási kör szakaszának az egyik elemét képezi. Tehát itt egy kaszkád szabályozás valósul meg, mivel az „ipari szabályozó” (fö szabályozó) kimeneti jele (REF.) képezi a frekvencia-szabályozó (segéd szabályozó) alapjelét. A föszabályozó vezetö jelét, mint külsö alapjelet, az AI1 analóg bemenetre potenciométerröl adjuk be.


MS25–Ui tip.

ford. távadó

 

Opto érz.

Tip 5802

 

Erösítés

 

3 fázisú

asz, motor

 

  Frekv.

  váltó

 

Fr. Szab.

 

 

 

 
  Fordulatszám-szabályozás PIA üzemmódban: (11. ábra)

Potm.        Fö szabályozó ( PI ) (ford. szab.)     Segédszabályozó (frekv. szab.)

               Irány ford.                       Ap=rPG

      AI1                                               +           -          Xp%=FLG

        -                                                   Ref.

     AIC/AI2                                         +

                                                       Ai=rIG 1/s

                                          

                                         Av=  FbS

Állítsa be a fordulatszám szabályozó Ap = rPG és Ai=rIG paramétereit úgy, hogy az eredö szakaszt a frekvencia szabályozási kör és a visszacsatoló ágban lévö tagok soros eredöje jelentse. A beállításnál az FbS=1, és az FLG=33%, azaz a gyári beállítási értékek szerepeljenek. A fordulatszám szabályozás zavaró jellemzöjét az örvényáramú fékezés árama jelentse.

c. Végezzen fordulatszám-szabályozást a frekvenciaváltóban lévö „ipari szabályozókat „ helyettesíteni képes konfigurálható PI szabályozóval PII üzemmódban (digitálisan állítható belsö alapjellel)  az alábbi irányítási hatásvázlat alapján.  Az irányítási hatásvázlat megegyezik a 11. ábrán látottal. A különbség csak annyi, hogy a fordulatszám szabályozó (fö szabályozó) belsö alapjelét  digitálisan  % -os formában kell megadni a SET menüpont  rPI kódnál. A c. pontbeli szabályozó beállítási feladat megegyezik a  b. pontban leírtakkal.

Találat: 7695