online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FOGALMA, JELLEMZŐI

menedzsment

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A kommunikació
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS TÍPUSAIK, AZ ÉRTEKEZLET MEGSZERVEZÉSE, LEVEZETÉSE, A NEHÉZ EMBEREK KEZELÉSE
A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A SZEMÉLYISÉG ÉS A FEJLŐDÉSRE HATÓ TÉNYEZŐK ISMERTETÉSE
KÖZSZOLGÁLATI MENEDZSMENT
TIPIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓK: A TELEFONBESZÉLGETÉS ÉS A NÉGYSZEMKÖZTI BESZÉLGETÉS
 
 

A szervezeti hatékonyság fogalma, jellemzői.

A szervezeteknek kemény küzdelmet kell folytatniuk a fennmaradásuk és fejlődésük érdekében. Ha nem maradnak vagy válnak versenyképessé, menthetetlenül előbb vagy utóbb tönkremennek. A versenyképesség alapvető feltétele: a szervezeti hatékonyság.

Az a szervezet tekinthető hatéko 848f59i nynak, amelyik képes arra, hogy megszerezze és termelékenyen használja céljainak elérése érdekében a rendelkezésére álló, illetve megszerezhető erőforrásokat. A szervezeti hatékonyság egyik kritériuma: a nyereségesség és a termelékenység. A gazdálkodó szervezetet ugyanis abból a célból hozzák létre a befektetők, hogy tőkéjük után nyereséghez jussanak. A nyereségért folyó küzdelemben pedig az a szervezet kerül előnybe, amelyik termelékenyebben hasznosítja erőforrásait.

A szervezeti hatékonyságot abból a szempontból megközelítve, hogy fennmaradása és fejlődése érdekében mennyire felel meg a vele szemben támasztott követelményeknek, a következők szerint célszerű megvizsgálni.

1.      Az erőforrások, input beszerzése: hogy sikeresen versenyezhessen a piacon, folyamatosan és a megfelelő mennyiségben, minőségben kell biztosítani a tevékenységhez szükséges nélkülözhetetlen vagy szűkösen rendelkezésre álló anyagokat és erőforrásokat. Ha ez nem sikerül, az rontja a termelékenységet.

2.      A termelékenység: folyamatosan kedvező arányokat kell fenntartani a ráfordítás, költség és a hozam, bevétel viszonyában.

3.      A termék kibocsátás: folyamatosan előre jelezhető módon és minőségben kell előállítani és értékesíteni a terméket, szolgáltatást.

4.      Racionális koordináció: a szervezeti célokat ésszerű előre megtervezett szabályozott, ezáltal előre látható módon kell összehangolni a szervezeti tevékenységgel.

5.      A szervezet megújulása és alkalmazkodása: a szervezeteknek erőforrásokat kell felhasználnia olyan tevékenységekhez, amelyek jövőbeli potenciális értékét növeli.

6.      Konformitás: a szervezetnek meg kell felelnie a környezet által diktált normáknak. A társadalmi normák be nem tartásáért olyan szankciók érhetik a szervezetet, amelyek fennmaradását veszélyeztethetik.

7.      Az érdekek összhangjának biztosítása: a szervezetek tevékenységében három alapvető elem érdeke egyesül: befektető, alkalmazott és vevő. Ezek az érdekek általában nem esnek egybe. Bármelyik érdek egyoldalú érvényesítése a szervezet létét veszélyezteti, ami egyik alkotóelemnek sem érdeke.

Egy szervezet hatékonyságát a következő négy kritérium alapján megítélhetjük:

1.      A célkitűzés megvalósítása: milyen mértékben érte el, vagy haladta meg a kitűzött célt.

2.      Az erőforrások biztosítottsága: mennyire sikerült megszerezni az általános célkitűzések megvalósításához szükséges erőforrásokat.

3.      A szervezet egészsége: mennyire zökkenőmentesen működik, milyen hatékonyan áramlik az információ, milyen magas a dolgozók lojalitása.

4.      Az alkotó elemek elégedettsége: milyen mértékben elégedettek a tulajdonosok, alkalmazottak, vevők.

Ez az elemzési rendszer ugyan nem túlzottan pontos, de elég ahhoz, hogy megbecsüljük egy szervezet fennmaradásának, fejlődésének esélyeit.

Találat: 2683