online kép - Fájl tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Épületek csatornahalózatanak kialakítasa

építészet építőipari

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Falas épületek, falak
Épületek csatornahalózatanak kialakítasa
 
 

Épületek csatornahálózatának kialakítása

1. A csatornahálózat kialakítása, tervezési szempontok

1.1. A szennyvíz és a csapadékvíz  elvezetésének általános szabályai

-         Minden keletkezö szennyvizet és a telekhatáron belül el nem szivárogtatható csapadékvizet közcsatornába kell vezetni. Ha a közterületen nincs csatorna, akkor a szennyvizet és a csapadékvizet a vízügyi hatósági elöírásoknak megfelelöen kell kezelni, tárolni, elhelyezni.


-         Ha a szennyvíz kezelése és elszikkasztása nem lehetséges, azt a közcsatorna elkészültéig olyan zárt szennyvíztárolóba kell vezetni, amelynek rendszeres, szükség szerinti ürítése dokumentálható módon megoldott.

-         Az ilyen zárt szennyvíztároló az ivóvíz nyomóvezetéktöl legalább 1 m távolságra legyen.

-         E tárolóba bekötö szennyvízvezetéket olyan jellemzökkel /pl. lejtés, csöátmérö/ kell megépíteni, hogy a közüzemi hálózat elkészültekor alkalmas legyen a közcsatornára történö rákötésre.

-         Szennyvíz csak zártszelvényü csatornában vezethetö.

-         A csapadékvíz a telekhatáron belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek és építmények állékonyságát és rendeltetésszerü használatát nem veszélyezteti, valamint a szennyvízszikkasztás feltételeit kedvezötlenül nem befolyásolja.

-         Ingatlanról csapadékvizet a közterületen lévö nyílt vízelvezetö árokba csak zártszelvényü csövezetékben,  az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.

-         A közüzemü szennyvízvezetékbe közvetlenül nem vezethetö be káros anyagokat tartalmazó, ill. magas hömérsékletü szennyvíz.

-         Az a szennyvíz tekinthetö károsnak, ha a benne lévö szennyezö, mérgezö anyagok bármelyikének koncentrációja meghaladja a vonatkozó rendeletben, ill. a bebocsátó üzemre egyedileg megállapított határértéket.

-         Tüz- vagy robbanásveszélyes gázt, gözt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

-         Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz tüzveszélyes folyadékot, gázt, gözt tartalmaz, a csatornahálózatot berobbanás ellen, az üzemvitel zavartalanságának biztosításával, vízzárral szakaszokra kell bontani.Egy épület szennyvíz és csapadékvíz hálózata

a./ csapadékvíz elvezetés magastetös, b./ lapostetös épület esetében,

1 berendezési tárgy, 2 büzelzáróval ellátott szifon, 2a padlóvíztelenítö, ágvezeték, 4 szennyvíz ejtövezeték, 5 szennyvíz belsö alapcsatorna, 6 szennyvíz és esövíz külsö alapcsatorna, 7 szellözö vezeték, 8 csapadékvíz ejtövezeték, 9 „esövíz állványcsö” terepszinttöl kb. 2 m magasságig, 10 csapadékvíz tetöösszefolyó lombkosárral, 11 épületen belül vezetett esövíz ejtöcsö, 12 esövíz alapcsatorna, 13 tisztítóidom, 14 visszatorlódásgátló magas talajvíz esetében, vagy ha félö, hogy a közcsatornából a szennyvíz visszaduzzadhat, visszaáramolhat,Szennyvíz és csapadékvíz hálózat egy másik megjelenítése


Csapadékvíz lefolyócsö vakaknába kötve

1 ejtövezeték, 2 állványcsö (pl. öv. vagy acél), 3  járda, 4 talajszint, 5 vakakna (térszint alatt 20-40 cm-re, szükség esetén duguláselhárításkor feltárva),


-         Magas induló hömérsékletü szennyvíz hömérsékletét a kibocsátás elött célszerü lehüteni, pl. hütöaknában várakoztatással, vagy hütövíz hozzávezetésével.  Ilyen szempontból magas hömérsékletnek számít a tartósan +40 °C.

-         Hütöakna kialakítására példa az ipari gözkazánok leiszapolásánál használt tartály, ahova ténylegesen történik a lefúvatás és innen kerül ki túlfolyón a lehült kazánvíz. A leiszapolással egyidejüleg hideg hütövizet is vezethetnek a hütöaknába.

-         Ha tartósan meleg /forró/ szennyvíz kibocsátása várható egy létesítményböl, például egy közüzemi konyha esetében, akkor magas hömérséklettürö csatornavezetéket kell kiépíteni, különösen a kezdeti szakaszon, például öntöttvasból.

-         A szennyvíz elvezetésére szolgáló csövezetéket és berendezéseket olyan anyagból, ill. védelemmel kell tervezni, amelyek a szennyvizek agresszív- és höhatásainak ellenállnak és a szükséges szilárdságot és vízzáróságot biztosítják.

-         A földbe kerülö, korrózióra hajlamos anyagú csöveket megfelelö felületvédelemmel kell ellátni.

-         A belsö csatornahálózat kialakítását mindig a szennyvíz szennyezettségének mértékétöl, a szennyezök tulajdonságaitól /pl. összetétel, hömérséklet/ függöen és a közcsatorna rendszeréhez illeszkedöen kell megválasztani.

-         Ha a közterületen szétválasztott rendszerü a csatornázottság, akkor a szennyvizet és a csapadékvizet a telekhatáron belül elkülönítetten kell gyüjteni és külön csövezetékben kell kivezetni.

-         Ha a közterületen csak szennyvízelvezetés van, a csapadékvizet tartályokba, árkokba, élövizekbe is vezethetjük.


Közterületen szétválasztott a csatornahálózat:


1 csapadékvíz ejtövezeték, 2 csapadékvíz alapvezeték, 3 szennyvíz alapcsatorna, 6 szennyvíz (irányváltó) akna, 7 külsö alapcsatorna „utolsó” ellenörzö akna, 8 esövíz közcsatorna, 9 szennyvíz közcsatorna,

Közterületen egyesített a csatornahálózat:


1 csapadékvíz ejtövezeték, 2 csapadékvíz alapvezeték, 3 szennyvíz alapcsatorna, 5 egyesített rendszerü közcsatorna, 6 a szennyvíz és a csapadékvíz az épületen kívül az elsö aknában

egyesül, 7 külsö alapcsatorna „utolsó” ellenörzö akna,


A szennyvíz és a csapadékvíz egyesítését még a telekhatáron belül kell megoldani.


1.2. A csatornahálózat kialakításának tervezési szempontjai

-         Az épület csatornahálózatát úgy kell kialakítani, hogy az épületbe szennyvíz vagy csapadékvíz visszaáramlás ne történjen.

-         Épületen belül szennyvíz és csapadékvíz vezetéket egyesíteni nem szabad, kivéve azt az esetet, amikor az épület az utcafronti telekhatáron áll, és a közterületen egyesített csatornahálózat van.

-         A belsö csatornahálózatot általában rejtetten kell vezetni.

 • falhoronyban,
 • falsarokban elrabicolva,
 • padlóban,
 • padlószint alatt védöcsatornában,
 • szerlöaknában,
 • panelokban.-         Szabadon, falsík elött vagy mennyezet alatt vezetett szennyvízvezetéket megfelelö  gyakorisággal szerelt bilinccsel megfogva kell vezetni.

-         A szennyvízvezeték korrózió-, zaj- és hövédelméröl gondoskodni kell.

-         A padló alatti legkisebb csatornafektetési mélységet, az alátámasztási és ágyazási módot a csöanyag jellemzöitöl, a várható igénybevételektöl és a padló szerkezetétöl függöen kell megválasztani.

-         Gépek, gépalapok alá PVC-KG és más müanyag csövezeték nem szerelhetö.

-         Szennyvízvezetéket épületszerkezetekben csak megfelelö körültekintéssel, fontos szabályok, elöírások betartása mellett szabad csak vezetni.

Szennyvízvezetéket nem szabad vezetni

 • kémények, szellözök falában, kürtöjében,
 • zajszigetelés nélküli ejtövezetéket csendet igénylö helyiségek, így hálószobák falában, annak mentén, ill. hö- és hangszigetelés nélküli építmények határoló falában,
 • huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, és ezek födémében, padozatában
 • villamos berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekben, pl. transzformátor- és kapcsoló helyiségekben, továbbá felvonó, mozgójárda aknájában, gépházában és ezek falazatában, födémében és padozatában,
 • jelentös értékek, mükincsek elhelyezésére szolgáló helyiségekben, pl. Múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban.

-         Szennyvízvezetéket olyan lejtéssel kell vezetni, hogy az öntisztulás lehetösége biztosított legyen. Épületen belül a lejtés mértéke 5….10 %° (ezrelék) között ajánlott.

-         Az ejtövezetékek iránytöréseit nagy görbületi sugarú átmenettel, ill. legfeljebb 45 °-os idomokkal ajánlott szerelni.

-         Magas épületek esetében különös gonddal kell megtervezni az ejtövezetékeket. Figyelni kell a következökre:

 • a nagy sebességgel lefelé rohanó víztömeg vízdugóként viselkedhet, emiatt a fölötte lévö szinteken leszívhatja, az alatta lévö szinteken kinyomhatja a szaniter berendezések szifonjaiban lévö vízgátakat, ezzel büzös csatornagázok kerülhetnek a helyiségek légterébe,
 • a lezúduló víztömegek az ejtövezeték és az alapvezeték találkozási pontjában erös dinamikai hatásnak teheti ki a csomópontot, ezenkívül eróziós hatásokkal is számolhatunk,

-         Magas épületek esetében a felsorolt veszélyforrások, hibaforrások megelözésére szolgálhatnak a következö müszaki megoldások:

 • a kialakuló vízdugó hatását csökkentheti az ejtövezeték szellözö részének kiépítése, magasabb épületeknél ún. szekunder szellözö vezeték megépítése,
 • a lezúduló víztömeg dinamikai és koptató hatását csökkenthetjük például

az ejtövezeték megfelelö elhúzást is tartalmazó nyomvonal vezetésével,

az alapvezetéki csomópont 2x45 °-os, lassító szakaszt is tartalmazó kialakításával,

erös koptató hatást is kibíró csöanyag megválasztásával, pl. öntöttvascsö.

-         A szennyvízhálózatot az ejtövezetékeken keresztül szellöztetni kell.

-         A szellöztetö vezeték mérete egyezzék meg az ejtövezeték méretével, legfeljebb egy mérettel szükíthetö. A legkisebb, még használható méret Ć 50mm.

-         Azokat az ágvezetékeket, amelyekbe hatnál több WC-t kötnek be, külön ki kell szellöztetni.

-         Adott esetben nemcsak a tetösík fölött oldható meg az alapvezeték kiszellöztetése, hanem az oldalfalon is. Ilyenkor körültekintöen kell eljárni a kellemetlen szaghatások elkerülése érdekében.

-         A szellözöcsövek kitorkollása huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek ablakaitól, erkélytöl, terasztól légvonalban legalább 4 m-re legyen.

-         Tetöteraszokon a szellözöcsöveket a terasz szintje fölé legalább 2,5 m magasra kell felvezetni.Szellözö végzödés magas tetönél

1 szellözö sisak, 2 szellözö csö, 3 alátétlemez, 4 belsö szellözöcsö végzödés, 5 cserépléc, 6 cserép,


Szellözö végzödés lapos tetönél

1 szellözö sisak, 2 szellözö idom, 3 szigetelölemez, 4 födém, 5 és 6 szellözö csö,Szellözövezeték kialakítása oldalfalon

1 fal, 2 szellözövezeték, 3 rács,

-         Szennyvízvezeték szellözöcsöve kéménybe, egyéb szellözövezetékbe nem köthetö, kivéve a szemétledobó berendezés kiszellöztetö vezetéke.

-         Általában minden házi szennyvízkezelö mütárgyat szellöztetni kell, pl. épített benzinfogó, zsírfogó.

-         A épületen belüli szennyvíz alapvezetékbe több helyen, szükség szerint tisztítóidomokat kell elhelyezni az esetleges lerakódások, dugulások felszámolására. Ilyen helyek a következök lehetnek:

 • az ejtö- és az alapvezeték találkozásánál az ejtövezeték alsó részén,
 • a bekötö- és az alapvezeték csatlakozási helyén,
 • elágazásoknál,
 • 45 °-nál nagyobb irányváltozási helyeken,
 • a hosszabb egyenes csöszakaszokban.

-         A beépített tisztítónyílások légmentesen zárhatóak legyenek.-         A tisztítónyílások záróelemének csatlakoztatása lehet pl. zsinórmenetes, csavarkötéssel megoldott, vagy tokos, gumigyürü tömítéssel.Tisztítóidomok elhelyezése épületen beül

1.föfal, 2 rugalmas anyag, 3 födém, 4 tisztító ágidom kilépésnél, 5 egyenes tisztítóidom, 6 tisztítóidom ejtövezetékben, 7 tisztítóidom az alapvezeték végében,


Tisztítóidom kialakítása forrcsöböl


-         Az építmény alapfalain történö csöátvezetésnek fontos szabályai vannak:

 • az építmény alapfalaiba csökapcsolatokat és idomokat beépíteni tilos,
 • az alapfalakon átmenö csatornaszakaszt mereven befalazni nem szabad, a legalább 5 cm-es hézagot képlékeny anyaggal kell kitölteni,
 • talajvízszint alatt történö áthaladást a falszigetelésben vízhatlanul kell megoldani, például csavarkötéses tömszelencés kialakítással,
 • a csatornavezeték helyét a talajban úgy kell megválasztani, hogy fárasztó jellegü igénybevételnek ne legyen kitéve,
 • ahol az épület és a szennyvízvezeték eltérö mértékü süllyedésére lehet számítani az építés befejezése után, ott ennek megfelelö kialakítást kell megvalósítani.


Talajvíznyomás ellenszigetelt falon való csöátvezetés különleges megoldást követel-         A külsö, földbe fektetett alapvezeték részére tisztító aknát kell építeni a táblázati ajánlat szerinti távolságokban, továbbá iránytöréseknél, csatlakozásoknál.

Ajánlott aknatávolság épületen kívül alapvezetéken  m-ben

A csövezeték lejtése ezrelékben

A csövezeték belsö átméröje  cm-ben

10 - 150

Ć 20

Ć 30

Ć 40

Ć 50

25

35

40

45

-         Az aknákat megfelelö szilárdságú, leemelhetö fedlappal kell ellátni.

-         A közcsatornába a területileg illetékes szolgáltató hozzájárulása és feltételeinek teljesítése nélkül rákötni nem szabad.

-         A szolgáltató érdekelt abban, hogy minél több fogyasztó kössön rá a közcsatornára, emiatt a rákötési szándékot csak segítheti.

-         Külsö alapvezeték mélységi elhelyezésénél a fagyhatár kérdése nem jelentkezik olyan kiélezetten, mint víz nyomóvezetéknél. 0,8 m földtakarásnak mindenképpen lenni kell.

-         Külsö alapvezetéket az épülettöl legalább 1,5 m távolságra kell vezetni.

-         Földbe helyezett belsö alapvezeték legalább 0,3 m földtakarással épüljön.

-         A bekötöcsatorna nyomvonalát úgy kell megtervezni, hogy a közcsatorna tengelyére merölegesen, vízszintes és függöleges irányban iránytörés nélkül haladjon.

-         A telekhatáron belül, attól 1 m távolságra a bekötövezetékre tisztítóaknát kell telepíteni. Ennek mérete Ć 1 m vagy 0,6x1,0 m legyen.

-         Telekhatárra épült épület esetében

 • a tisztítóakna helyett tisztítóidomot kell elhelyezni, vagy
 • a szolgáltató a helyi gyakorlatnak megfelelö müszaki megoldást írhat elö, például az épület külsö síkjától 1 m-re a járdaszinttel megegyezö fedlapsíkkal müanyag tisztítóakna elhelyezését engedélyezheti.

-         A bekötövezeték legkisebb belsö átméröje 150 mm lehet.

-         A bekötövezeték lejtése 15 %-nál /150 ezreléknél/ nagyobb nem lehet.


-         Nagyobb szintkülönbség esetén, azaz, ha a közcsatorna nagyon mélyen van telepítve, akkor - többek között- a következö müszaki megoldások közül választhatunk: a csatlakozást • bukóaknával,
 • ejtöcsöves aknával,
 • ejtöcsöves bukóaknával oldhatjuk meg, továbbá
 • müszakilag és gazdaságilag behatárolhatóan kissé mélyebbre telepítjük a telekhatáron belül lévö tisztítóaknát, így mélyebbröl indíthatjuk a kicsatlakozást.

-         Egy aknán belül a szintkülönbség áthidalás, azaz a bukás nagysága ne haladja meg a 0,75 m-t.


Bukóaknák kialakítása lejtös terepviszonyok eseténEjtöcsöves bukóakna

1 fedlap, 2 felsö szükítö, 3 lemenö rész, 4 alsó szükítö, 5 a csapadékvíz útja, 6 a szennyvíz útja, 7 bevezetés, 8 elvezetés, 9 ejtöcsö,


Egyszerü tisztítóakna

-         Bekötö csatornát az épület határolófalától legalább 1,5 m tengelytávolságra kell vezetni.

-         Az építménybe való becsatlakozásnál a víz- és szennyvízvezeték között legalább 1 m távolság legyen.

-         Védöcsövel ez a távolság 0,5 m-re csökkenthetö.

-         A szennyvíz, a csapadékvíz bekötövezeték és a bekötö gázvezeték között a védötávolság 1,0 m.


1.3. Csatornázási szerelvények

-         Minden vízvezetéki csapolóhoz büzelzáróval ellátott víznyelöt vagy vízfelfogót kell tervezni, kivételt képeznek azok a berendezési tárgyak, amelyek rendeltetésüknél fogva ezt nem igénylik, például tüzcsap, kerti locsolócsap.


-         A vízvezetéki csapolók és víznyelök számát mindig az épület rendeltetéséhez, a fogyasztók igényeihez,  illetve a technológiai igényekhez kell igazítani.

-         Olyan víznyelöket kell használni, betervezni, amelyek a csapolókból kifolyó vizet gravitációs úton biztonsággal képesek legyenek elvezetni.


-         Vizes- és technológiai helyiségek padló összefolyóinak számát, elhelyezését és méretét úgy kell megtervezni, hogy azok a várható legnagyobb terhelés esetén is képesek legyenek elvezetni a csurgalék, ill. hulladék vizet.

-         A csatornatönk részére emeleten, szigetelt födémben való elhelyezésnél kellö gondossággal kialakított, legalább 300 mm szélességben körülvevö, a szigeteléssel összedolgozandó gallért beépíteni.


-         A csatornatönkhöz csatlakozó ágvezeték mérete nem lehet kisebb, mint a csatornatönk kiömlö csonkmérete.

-         Épületen belül WC-t és vizeldét csak vízöblítéses kivitelben szabad betervezni.

-         Technológiai berendezés elfolyó, ill. túlfolyó vezetékét csak megszakítással, büzelzáró kialakításával lehet a csatornahálózatra csatlakoztatni. Ilyen berendezés lehet:

 • kazánházi kondenzvíz gyüjtö tartály túlfolyója,
 • légtartály csapadékvíz leürítöje,
 • technológiai víztartály leürítöje, túlfolyója, stb.

-         Olyan technológiai berendezésekböl a szennyvizet közvetlenül nem engedhetjük a csatornahálózatra, ahonnan a lekerült szennyvíz leülepedö szilárd hordalékot, vagy a szennyvízvezeték anyagára káros szennyezöket tartalmaz. Ilyen tecshnológiai berendezés lehet:

 • kazánházi vízlágyító berendezés /savak, lúgok/,
 • üzemi konyha /zsír- és homokszennyezök/.

-         Ilyen esetben elözetes helyi szennyvíztisztító berendezésen kell átvezetni a szennyvizet, pl.:

 • savak, lúgok esetében közömbösítö tartály, medence,
 • zsíros szennyvíz esetén zsírfogó akna,
 • konyhai zöldségtisztítók után homokfogók,
 • gépkocsimosók után homok-, olaj- és benzinfogók, stb.

-         Ha a gépkocsitárolóban /garázsban/ padlóösszefolyó van, az csak homok-, benzin- és olajfogóval ellátott lehet.

-         Zsíros szennyvíz csak helyi vagy központi zsírfogón áthaladva kerülhet a közüzemi szennyvízhálózatba.


1.4. Csatornázási rendszerelemek (ACO)

Csatornázási rendszerelemek láthatóak az ACO Magyarország Építöelemeket Forgalmazó Bt. termékei közül az alábbi ábrán:


1 vízelvezetés, 2 padlóösszefolyók, 3 zsírleválasztók (szabadon álló, földbe telepített, 4 szennyvízátemelök, átemelö állomások, 5 visszatorlódásgátlók, 6 aknafedlapok, 7 falátvezetések,

Találat: 20542