online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Vazlat a makrogazdasag igazsagossagat vizsgaló elméletekröl
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CÉLJA, SZÁMVITELI ALAPELVEK, A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BESZÁMOLÓK FORMÁI, FELTÉTELEI
A makrogazdasag egyensúlya
A nyitott gazdasag alapvető összefüggései
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.
 
 

A gazdasági növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasági növekedés. A technikai haladás a gazdasági növekedésben.

Gazdasági növekedés

Az adott társadalomban a nemzeti kibocsátás bővül, a megtermelt javak és szolgáltatások minősége javul. (A társadalom szükségleteit magasabb szinten elégítik ki). A mennyiségi változások egy idő után minőségi változásba mennek át.

Gazdasági tevékenysé 121h71b gek számbavétele ugyanaz, mint a makrogazdaságnál. Lehet folyóáras, fixáras… GDP, GNP… Pontosabb a kép, ha ezt egy főre vetítjük ki, ez a nemzetközi összehasonlítás miatt fontos.

Gazdasági növekedés tényezői

Mindazokat a mennyiségeket, folyamatokat, amelyek a gazdasági növekedést tendenciájában meghatározzák vagy befolyásolják gazdasági növekedési tényezőknek tekintjük.

Alapvető növekedési tényezők:

-        tőke (K),

-        foglalkoztatottak száma (L),


-        földterület (A),

-        technikai halladás (t),

Y = f (K, L, A, t)

Technikai haladás

Technikai haladás szélességében közelítjük meg. A technikai eszközök széles körben és nagy tömegben terjedtek el. Hosszú távon a gazdasági növekedést nem befolyásolja (korszerű technika elterjedése), rövid távon, viszont befolyásolja a technikai haladás.


Ly

                                               t

Korszerűsítési ráta (t):

Technikai haladás mélységében történő jellemzésére szolgál.

Hányados, amely megmutatja az adott évben legkorszerűbb technika potenciális kibocsátásnak és az azt megelőző év legkorszerűbb technikája mellett megvalósuló potenciális kibocsátás hányadosa.

A korszerűsítési ráta határozza meg a gazdaság hosszú távú növekedését és a termelékenység hosszú távú növekedését.

Extenzív és intenzív gazdasági növekedési típusai

Extenzív: a növekedés abból következik, hogy a kibocsátáshoz több erőforrást használunk fel.

Intenzív: a növekedés alapvetően a rendelkezésre álló erőforrások jobb, hatékonyabb, eredményesebb kihasználásából származik.

Az országok fejlődési típusait ebbe a kettőbe szokták besorolni. Eltérő a növekedés típusa a különböző ágazatokban is. Magyarországon 1945 után extenzív a gazdasági növekedés, 1968-tól teszünk lépéseket az intenzív növekedés fel.

A technikai haladás típusa befolyásolja a gazdasági növekedés típusát.

A technikai haladás a gazdasági növekedésben

A technikai haladás az a termelési tényező, amelynek hatására a termelés állandó ráfordítások mellett is nő. A technikai haladás jelenti tulajdonképpen az intenzív növekedés biztosítékát. Vagyis a technkai haladás és az intenzív növekedés egy érem két oldala.

A technikai haladást kétféleképpen szerepeltethetjük növekedési modellekben:

-     Exogén: a technikai haladás exogén ábrázolásról akkor beszélünk, ha azt külső adottságnak tekintve a modellben figyelembe vesszük.

-     Endogén: ha a technikai haladást már meglévő változók függvényeként építjük be a gondolati keretbe.

Exogén technikai haladás

1.      Munkamegtakarító technikai haladás:

Adott termelési tényező arányokat feltételezve a munka határtermelékenysége növekszik. Adott termelési ponthoz húzott érintő egyenes adja meg a munka határtermékét. Ha a munka határterméke növekszik, akkor munkamegtakarító technikai haladásról beszélünk.


K                           Yt

                 

                  Yt+1                           R


                                       P1

                           P2
                                               L

2.      Tőkemegtakarító technikai haladás:

A tőke határ termelékenységének súlya, a munka határtermékéhez képest nő. δQ/δT δQ/δK


K                           Y’t

                 

         Y’t+1                                   R’


                                          P’1

                              P’2


                                               L

3.      Semleges technikai haladás:

Hicks áltál használt értelemben tekintjük semlegesnek: az output növekedés adott input arányok mellet nem változtatja meg a termelési tényezők helyettesítési határrátáját. αy=Y’/Y > 0
K/L = constans  δK/δL

Adott árarányok mellett az output növekedés nem hat a tényezőárakra (termelési tényezőkre). A kibocsátás növekedés adott input arányok mellett változatlan tényező árakon történik. Jellemzője, hogy a termelési tényezők árainak stabilitása és az input arányok változatlansága egyszerre nem tartható fenn.

Adott árak mellett változnak az input arányok vagy változatlan inputarányok esetén, változnak a tényező árak.


K                           Yt

                 

                  Yt+1                           R


                                       P1

                           P2


                                               L

Endogén technikai haladás

„Legfőbb érték az ember” (Galiami Alvé 1780)

Az endogén technikai haladás lényegét kutatva nem lehet a legfőbb „tőke”, az emberi tőke mellett elmenni.

Találat: 12000