online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Hajszal híjanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Hajszál híján


Ruskin: "Nagy nemzetek 3 könyvben írják önéletrajzukat: tetteik könyvében, szavaik könyvében és müvészetük könyvében. E könyvek egyike sem érthetö meg a másik kettö ismerete nélkül, de közülük csak a harmadik a megbízható."

Barbár társadalom is létrehozhat értékes müalkotást:

Pl. IX. századi viking hajó orrdísze

Pl. afrikai maszk kontra a Belvederei Apolló

Afrikai maszk:

Roger Fry egykori tulajdona

Megvan benn a nagy müalkotások minden sajátsága

A néger képzeletvilág sötét és félelmetes

Belvederei Apolló:

Ez volt Napóleon legnagyobb becsben tartott zsákmánya a Vatikánból

Mára teljesen elfeledték

Fejlettebb civilizációt testesít meg, mint a maszk, a hellén szellem fényesnek, bizalomgerjesztönek látja a világot

A 2 kép ellentétnek jelentösége: az ember bizonyos korszakokban tudott magáról valamit, ami fölébe emelte a létért való mindennapos küzdelemnek

Nyugat-Európa azt az eszményt örökölte, hogy addig fejlessze a gondolatokat és az érzéseket, amíg a lehetö legjobban meg nem közelítik a tökéletességet: az értelem, az igazságosság és a fizikai szépség egyensúlyát = kifejezési igény

Ez a görögöknél születik meg i.e. 5. században évszázadokon keresztül sztereotip és konvencionális minden müvészet

Római birodalom hanyatlása és bukása

A civilizáció bármilyen szilárdnak és teljesnek tünik, valójában romlékony

Ellenségei:

Félelem a negatívumoktól

Félelem a természetfelettitöl

A kései antik világ tele van:

Értelmetlen rítusokkal

Titokzatos vallásokkal

Kimerültség, reménytelenség érzetével

Nincs a társadalomba vetett bizalom

Káoszt teremtenek és ebbe beleroppannak

Az iszlám megjelenése

7. században új hit, erö megjelenése

az iszlám ereje egyszerüségében rejlik

a korai keresztény egyház erejét elapasztották a teológiai viták

Mohamed próféta a legegyszerübb doktrínával nyerte meg híveit

Keresztény vándorlások

Nyugatra menekülnek a keresztények a barbárság újabb hulláma elöl

Eredetileg a Földközi-tenger keleti partvidékéröl, a kolostori élet öshazájából jöttek

1. Csoport: Marseille és Tours vidéke

2. Csoprt: Cornwall, a Hebridák partjai, Cork

Nincs könyvük, maradandó épületük, de volt aranyuk

Sok közöttük a kézmüves

A mediterrán müvészet tárgya ekkor az ember, a vándorlóké az állatok

Iona: biztonságos hely a vándorok számára

Szt. Kolumba alapította 543-ban

A kelta kereszténység központja 400 évig

Könyvmásolás elterjesztése

Bonyolult díszítésü betük

Evangéliumok közvetítése, mégis alig van keresztény

Az embert szegényesen ábrázolják

A vikingek megjelenése: pompázatos mitológiájuk van, kegyetlenek és vadak, az utolsó európaiak, akik ellenállnak a kereszténységnek

A civilizáció emberi intelligencia

Korai szakaszában minden nagy civilizáció a sikeres hadviselésen alapult: a 7-8. század egy vége nincs western-történet

Nagy Károly:

A tettek elsö nagy embere

Általa találkozott ismét az atlanti világ és a mediterrán világ antik kultúrájával

Könyveket gyüjtött és másoltatott

Keleti császár 300 éven át egy sem járt Rómában, de amikor Nagy Károly 800-ban Rómába érkezett, a pápa megkoronázta, és kinevezte az új Szent Római Birodalom fejéül, semmibe véve, hogy Nagy Károly Konstantinápolyban székelt utóbb Nagy Károly szerint ez hiba volt

Megépítteti a ravennai San Vitale templom másolatát Aachenben

Birodalma Dániától az Adriai-tengerig terjedt

Birodalmának felbomlása után kialakult a maihoz sokban hasonlító Európa

A történészek a 10. századot olyan sötét és barbár kornak festik, mint a 7-et, de:

Rendeget müalkotása van ennek a kornak

Az uralkodók kéziratokat rendelnek, ékszerdíszes kötéssel

A kor gondolata: az anyagi szubsztancia egyedül a müvészet által is szellemivé lényegíthetö át

A keresztény müvészet ekkor alakítja ki középkori arculatát: keresztrefeszítés

Új hatalom lép fel Európában: az egyház

Ekkorra befejezödik a vándorló barbárok hosszú uralmaTalálat: 345


Felhasználási feltételek