online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Drezda bombazasa 1945 februar

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Drezda bombázása
1945 február

Minden egyes álmegemlékezés, ünnepség stb. alkalom arra, hogy a történelemhamisítás mesterei fejlesszék müvészetüket és megerösítsék hatalmukat az amnéziás polgárok tömegeinek tudata felett. 1989-ben a hamisítók megünnepelték - az úgynevezett "Nagy Francia Forradalom" (1) bicentenáriumának keretében - a tiszta demokrácia és az ö szentséges "Emberi Jogainak" uralmát: "Szabadság" a munkaerö eladására, "Egyenlöség" a kizsákmányoltságban és "Testvériség" a csalók és becsapottak között.

A berlini fal leomlásakor hatalmas csinnadrattát csaptak, hirdetve a "demokrácia gyözelmét a totalitarianizmus felett", söt, még "a történelem végét" is bejelentették nekünk... röviden, mindezen események ideális alapot szolgáltattak annak az egyre jelentösebb és céltudatos igyekezetnek, hogy a liberális demokráciát, mint az emberiség jövöjének egyetlen lehetséges formáját mutassák be.

A "Felszabadulás" apropóján rendezett gyomorforgató ünnepségsorozat is a fenti stratégiát követte. A demokráciának ezeket az öndicsöítö kampányait egyenesen az elszigetelt egyéneknek címezik - a jelenlegi társadalom alapvetö elemeinek -, hogy az Állam védelmében összegyüjtsék, közös nevezöre hozzák öket. Habár manapság a gigantikus médiaparádék, a stadionok lézer-, és zajkavalkádjai, az utcákon lüktetö fényreklámok váltották fel a tegnapi, fáklyás-lándzsás, kardcsörtetö cucilista tömegparádékat, a felvonulásokat, a fegyelmezett sorokba rendezett ezrek menetelését... mindezek az események nagyon is összetartoznak, és ugyanazt a célt szolgálják: a csalók és népelnyomók fiktív közösségének érdekei alá való irracionális, kollektív alávetettség megteremtését.

Hiszen nem jelentették-e ki a cucilisták megalomániás önhittségükben, akár csak a "mi" mai közgazdászaink és szakértöink, hogy - legalábbis "ezer évre" - megszüntette az osztályok létét? A tömegek és az irracionális érzések manipulálásában az antifasizmus legalább annyira otthon van, mint a cucilizmus. A nagyszabású kollektív misék során a megszállók programja nyíltan mutatkozik meg: a piac acélkemény logikája, amely a liberálkapitalista termelési módon kívül kizár minden más elképzelést az emberiség jövöjéröl.

Ahhoz, hogy elérhessék az elszigetelt egyén hozzákapcsolódását a Nemzethez, az Állampolgárok Közösségéhez, az szükséges, hogy alaposan elrejtsék azt az állandó háborút, amely az összes javak tulajdonosai és a puszta munkaerejükön kívül semmi mással nem rendelkezök között folyik. Így számüznek minden kritikát és a hivatalos történetírás bármely megkérdöjelezését "revizionizmusnak" kiáltják ki (2). Itt láthatjuk, hogy a cucilizmus és antifasizmus mítoszának fö funkciója az állampolgárok felsorakoztatása az állammal való fraternizációban. Szelepként kell szolgálniuk, és mindenkit biztosítaniuk kell jövöjükröl, mindenekelött háborús jövöjükröl, amelyet a töke számukra elökészít. Az 1939-töl 1945-ig az egész világot vérbefojtó és lángba borító háború (és egyben minden háború) oka eltünik a fenti tökéletes harmónia álcája mögött.

Az a nagyszabású médiakampány, amely a "koncentrációs táborok szörnyüségeitöl", a "nácik kegyetlenségeitöl", a "háború túlkapásaitól", stb. hangos, még jobban elkendözi a háborúk okait. Az egyik oldalon a "jófiúk", a másikon a "rosszak". Az "antifasiszták" (3) vetélytársaik borzalmas tetteinek emlegetésével próbálják rejtegetni saját mészárlásaikat. A rendszerek közti polarizáció ugyanazon érem két oldala: mindkettö igyekszik megszervezni a nemzetek tagjainak besorozását az ellenséges táborok valamelyikébe, így elökészítve a társadalmi antagonizmusok új "végsö megoldását": a HÁBORÚT!

Az társadalmi rendszerek harcának során persze nem kizárólag az egyik tábor követett el "borzalmas" és "barbár" tetteket. A két egymással versengö oldal örjöngve kutatott a profitszerzés új lehetöségei után; a soha nem látott mértékü pusztítás és a mészárlás mindkét oldal esetében csupán válasz volt a hazug népelnyomók által rájuk kényszerített állítólagos szükségszerüségekre. Az emberiség elötörténetének ezekben pillanataiban ily módon kristályosodik ki a demokrácia, az emberelnyomó társadalom legmagasabb szintü kifejezödésének totalitárius uralma: ez hozza létre a koncentrációs táborokat, nukleáris fegyvereket, csatatereket, szönyegbombázásokat - a háborúkat.

A zog (zionist occupied government=cionista elnyomás alatt levö kormány) terrorja alatt sínylödö társadalom ilyen körülmények között teremti meg az emberi faj eddig példátlan mértékü totális tagadását. A késöbbiekben látni fogjuk, hogy az 1939-1945 között tomboló háború során a briteknek, amerikaiaknak, az oroszoknak - egyszóval a "szövetségeseknek", a zsidók felfegyverzett csapatainak egyáltalán nem volt mit irigyelniük ellenfeleiktöl az elöre megtervezett gyilkolási kapacitás terén.

Ez a szöveg azt illusztrálja, hogy milyen találékonysággal volt képes a zog tudatosan megvalósítani a háború központi célját, a harc megszervezését, vagyis a nemzet pusztítását. Különbözö példák felhasználásával azt fogjuk bemutatni, hogy milyen döbbenetes cinizmussal és tudatossággal hajtották végre fehér emberek tömeges lemészárlását. Vagy ez a történelem machiavellista megközelítése lenne? Egyáltalán nem - és ennek több oka is van. Elöször is: a zog úgy valósítja meg osztály céljait, és úgy hozza létre a népelnyomó társadalmi rend szubjektív kifejezödéseit, hogy háborúban próbálja megsemmisíteni közvetlen ellenségét: elpusztítja annak infrastruktúráját, készleteit, utánpótlását; megsemmisíti és demoralizálja csapatait és lakosságát.

A polgári kormányok gyáva politikusai ellentétben azzal, amit önmagukról képzelnek - nem kovácsai a történelemnek; mindig szükségszerüen a zog bábjaként, a diktált szükségleteknek megfelelöen cselekednek 343b13d - és ez határozza meg relatív tudatát, amit történelemformáló erönek hisz. Összefoglalva, a polgári zog politikusok nem azt teszik, amit akarnak, hanem azt, amire a háttérben álló hatalmi csoportok kötelezik öket. Persze látnunk kell, hogy a politikusok bizonyos frakciói tudatosan és elszántan cselekszenek nemzetelnyomó rendszerük fenntartása érdekében, és soha sem feledkeznek meg arról, hogy közvetlen ellenségükön (a nemzethez hü erökön) túl ott leselkedik rájuk tényleges halálos ellenségük (a zog tényleges hatalmi eröi). Ezek semmiféle machiavellista elökészületet sem sajnálnak ellenségük lemészárlásának érdekében.

Az égböl hulló borzalom 1940-töl a "brit" légierö bombázóparancsnoksága, amely a nehézbombázók bevetését irányította, új stratégiát vezetett be, melynek célja a német városok masszív bombázása, lerombolása és a lakosság legyilkolása volt. A brit zog ezt a terrorstratégiát ideológiailag azzal igazolta, hogy német versenytársaik 1940 öszén Londont, Coventryt és Rotterdamot bombázták hasonlóan, elhallgatva azt, hogy az 1940-es német bombázásokat Kiel és más északnémet városok bombázása elözte meg, kifejezetten provokatív céllal. Aljas céljuk ezzel az volt, hogy saját, húzódozó lakosságukat a provokált támadások áldozataira való hivatkozással kényszerítsék bele a zog háborújába. Azaz a nemzet pusztítása a háború érdekében. Saját terrorista terveik álcázásaként szándékosan felnagyították az ellenséges bombázások mértékét. Ezzel a félrevezetéssel a hadsereg fejeseinek sikerült a nemzet egy részét és a tudomány minden eredményét a zog érdekében mozgósítani.

1942. márciusában nyíltan leszögezték: "Az intenzív bombázások képesek lennének az ellenség morálját megtörni, feltéve, ha a támadások az 58, több, mint százezer lakost számláló német város lakónegyedeire irányúlnának [a mi kiemelésünk]. 1942 márciusa és 1943 közepe között lehetséges lenne Németország teljes lakosságának egyharmadát hajléktalanná tenni. " (Lindemann professzor szakvéleménye a bombázó parancsnokság 1942 március 30-i kérdésére) A zognak megvan az az elönye, hogy ha maguk között vannak, mindig nagyon tisztán ki tudják fejezni céljaikat. De azonnal egészen más nyelvet kezdenek beszélni, amikor a "szabad világ" polgári lakosságát akarják megerösíteni abban a hitében, hogy a nemzetellenes tábor humanitárius módon szervezi a háborút.

Nyilvánvalóan arról volt szó, hogy az ellenséges tábort "barbárnak" és kegyetlennek állították be. De a misztifikáció önmagát gerjeszti: szükséges volt megerösíteni a zog háborús projektjének alávetett tömegek körében, hogy: "... a bombázó parancsnokság katonai-stratégiai támadásai kizárólag katonai célokat sújtanak, és minden olyan híresztelés, hogy a lakónegyedeket vagy a lakókörzeteket támadnánk, egyszerüen abszurd; elutasítjuk ezeket a vádaskodásokat, amelyek sértik az életüket az ország érdekében feláldozó pilóták becsületét... ". A rettenetes valóság álcázására szolgáló minden hazugság ellenére, semmi sem tudta megakadályozni a zogot abban, hogy - a rá jellemzö cinizmussal - még pontosabban meghatározza mi is a célja ezeknek a bombázásoknak: a módszeres vérontás. "... nyilvánvaló, hogy a célpontok a beépített területek, és nem mondjuk a kikötök vagy a repülögépgyárak... Ezt világosan le kell szögeznünk, ha eddig még nem volt elég érthetö. " (Sir Charles Portal, a légierö parancsnokának jelentése, 1942. február 14.)

A különbözö bombázási stratégiák bevezetése után három évvel a terror precizitásának mértéke nagyon hatékony szintre emelkedett. Ekkor már száznál is több négymotoros bombázó vett részt egyetlen város több hullámban történö bombázásában. Ennek elsö, rendkívül véres illusztrációja Wuppertal bombázása volt 1943. májusában. A katonai objektumok az Elderfeld kerületben koncentrálódtak, azonban ezt a kerületet a bombázók szisztematikusan elkerülték, és Barment támadták, ahol a város lakónegyedei álltak. De a zog a borzalom megszervezésében önmagát is képes volt felülmúlni. A gyülölet és pusztítás uralma, melynek testét rákként emészti a devalorizáció, csak önnön pusztító erejének növelésében találhat idöleges enyhülést. Ez a haldokló rendszer az egymást követö háborúk során éri eltermelési rendszerének leghatékonyabb átalakítását és forradalmasítását, így biztosítva a maga számára az értékesülés újabb fázisának megteremtését.

A termelési eszközök egyszerü és tiszta fizikai elpusztítása a legutolsó helyet foglalja el a kereskedelmi háborúk céljai között, és a különbözö versenytársak egyre inkább kerülik ezt a fajta pusztítást, mivel a nyilvánvaló háborús nyereségek nem csak a termelöerök fejlesztésének területén rejlenek, hanem a hadigazdaság kiterjesztésében is. Ezért egyáltalán nem meglepö, hogy ez volt az az idöszak, amikor új találmányok, új technológiák, új elképzelések születtek. Ma is, mint mindig a gyilkolás az a terület, ahol a tudósok - Mammon fehérköpenyes papjai - a leglátványosabb eredményekre képesek. Miközben a nemzeti oldal türelmesen tökéletesítgette a V1 rakétát, addig Hamburg 1943. júliusi bombázásakor a zog légiererje bevezette a tüzvihar korszakát (fire-storm). Egyetlenegy bombázás során a gyújtóbombák átfogó alkalmazásával több, mint 50000 embert sikerült legyilkolniuk, miközben 40000-en megsebesültek. A városközpontot teljesen elpusztították, és három éjszaka alatt az áldozatok száma Hamburgban elérte a brit oldal teljes addigi háborús emberveszteségét - persze ezeket az iszonytató adatokat - a lemészárolt életeket - nem lehet, nem akarjuk méricskélni.

Ezután Kassel következett, ahol 1943. októberében 10000 civil vált füstté és hamuvá az örjöngö tüzvészben. A tüzvihar testesítette meg a zog azon képességét, hogy soha nem látott mértékben kifinomítsa és racionalizálja a gyilkolást: "... a hirtelen összekapcsolódó számtalan tüzfészek olyan nagymértékben felforrósította a fölöttük lévö levegöréteget, hogy az igen hevesen felemelkedett, amely viszont a környezö friss levegö minden irányból való gyors beszippantását okozta a lángokban álló terület központja felé. Ez a rendkívül erös szívóerö sokkal nagyobb erejü légmozgást idézett elö, mint amire bármiféle természetes szél képes. A meteorológiában 20-30 fok eltérés szokott elöfordulni.

Ebben a tüzviharban 600-800 °C, idönként 1000 °C különbség keletkezett. Ez magyarázatot ad a tüzvihar kolosszális erejü szeleire. Nem létezik olyan polgári védelmi intézkedés, amely képes lenne megfékezni a tüzvihart, ha már az egyszer kialakult. Ezek egyértelmüen az ember [sic, mi inkább azt mondanánk a zog] teremtette szörnyek, amelyeket az ember nem képes megfékezni." (A hamburgi rendörkapitány jelentése, 1943. július) Ennek a példátlan mészárlásnak csak egy kimenetele lehetett, ahogy ezt fel is tárták azokban a betonbunkerekben, ahol az emberek összezsúfolódtak, rettegö állatokként, abban a reményben, hogy megúszhatják a robbanásokat és lángokat. Ezek a bunkerek hamarosan hatalmas katlanokká változtak, amelyekben a férfiak, nök, gyerekek megfulladtak az oxigénhiány következtében, vagy szó szoros értelemben megföttek, mint egy-egy darab hús a kuktafazékban. "Amikor a mentöcsapatok néhány hét elmúltával végre eljutottak a bunkerekhez és a hermetikusan lezárt házakhoz, azt kellett tapasztalniuk, hogy belül olyan hatalmas höség keletkezett, hogy semmi sem maradt a lakókból: az egyik bunkerban csak egy finom szürke porréteget találtak, csak találgatni tudták az áldozatok számát, kb. 250-300-an lehettek. [... ]

Az abnormálisan magas hömérsékletre utaltak a megolvadt fémek alaktalan tócsái is, amelyekké az edények, serpenyök és egyéb háztartási eszközök váltak. " (4) A civil lakos-ság körében véghezvitt pusztítás mértékével szembesülve, kérdések merültek fel az emberekben. Lehetetlen ennyi bombát ledobni anélkül, hogy ne okozzanak ilyen borzasztó pusz-títást a civil lakosság köreiben. Azonban az antifasiszta brit kormány a szokásos önbiza-lommal és arroganciával válaszolt: "... nem volt utasítás lakóházak elpusztítására... a bombázóparancsnokság mindig katonai célpontokat támad" (Sir Archibald Sinclair, a légieröért felelös miniszter, 1943. március 31.)

A hazugságok világa olyan rendszert épített ki, amelyben csak egyféle gondolat engedélyezett, és amelyben a zog hasznos idiótái - az állampolgárok - továbbra is beveszik az uralkodó szövegeket, hogy nap mint nap maguk is ugyanazt reprodukálják. Az iszonyatos bombázókötelékek, amelyek a jövö jó üzleteinek ígéretét hordozták, újra és újra felszálltak, hogy végrehajtsák az elöre eltervezett mészárlást, és újra és újra visszatértek. 1944 folya-mán olyan tökéletességig fejlesztették technikájukat, hogy a lakott területek egyetlen négyzetmétere sem maradhatott ki, bárhova pontosan le tudták dobni gyújtóbombáikat. A Königsberg (augusztus vége), Darmstadt (szeptember), Braunschweig (október), Heilbronn (december), Bremerhaven, stb. elleni támadások áldozatok tízezreit követelték. Az ideológiai alapú félreinformálás uralma totális maradt, és mindennap bombázók százai szálltak fel és bombák ezreit szórták Németországra. És az átlagember számára ez teljesen megfelelö válasznak tünt az ellenséges tábor által elkövetett szörnyüségekre. Miközben a közvélemény a front mindkét oldalán bevette az ostobaságokat, amelyeket burzsoáik kiföztek szá-mukra, mások mindent megtettek, hogy eltüntessék a megtervezett mészárlás nyomait. Teljesen tudatosan találták ki és szervezték meg az eseményeket.

Ugyanakkor Eaker amerikai tábornok a következö nyilatkozatot tette: "Soha sem szabad megengednünk, hogy napvilágra kerüljön, hogy ennek a háborúnak a története során stratégiai okokból a polgári lakosságot bombáztuk." 15 nappal a fenti nyilatkozat elött az amerikai bombatámadás 25000 ember életét követelte Berlinben; ezt még ennek az angyal-börbe bújt sakálnak is figyelembe kellett vennie. Mindez óhatatlanul az Öböl-háború (5) ci-nizmusára és hazugságaira emlékeztet minket, feltárja milyen régi és stabil hagyományokkal rendelkezik az amerikai hadsereg-, és persze a burzsoázia minden jelenlegi, múltbeli és jövöbeli hadserege. Ezeknek a hazugságoknak nincs más célja, mint annak a hatalmas erö-feszítésnek az elleplezése, amelyet a zog a pusztítás és a terror arzenáljának tökéletesítése terén tesz. A háború számukra gigászi laboratórium, ahol a valóságban próbálhatják ki a legújabb technológiákat. De a háború mindenekelött a profitszerzésre és nemzetpusztításra, különösen a fehér emberek pusztítására nyújt beláthatatlan lehetöségeket.

Ha a nemzeti tábor profitált abból, hogy a koncentrációs táborokba zárt munkaerök felhasználása és maga a háború jelentös menynyiségü tudományos felfedezés kivitelezését gyorsította föl - így például a V1 és V2 rakétákat - akkor mit mondhatnánk közvetlen vetélytársaikról? Szisztematikusan fejlesztették az egyre nagyobb, egyre eröteljesebb és egyre pusztítóbb bombákat. Így, szembesülve a hagyományos bombák alacsony hatásfokával, amelyek ritkán találták el a céljukat, kifejlesztették a páncélon áthatoló bombákat, hogy a lehetö legtöbb proletárt tudják lemészárolni. Tudták, hogy a bombázások alatt az emberek pincékben és földalatti óvóhelyeken húzódnak meg, ám a klasszikus bombák robbanása ál-talában csak az épületek felsöbb részeit volt képes lerombolni.

Ezért a zog pusztító erejét annak a szolgálatába állította, hogy azokat is a bombák martalékává tegye, akik nem hagyták magukat olyan könnyen lemészárolni. Következésképpen a zog által prostituált tudósok hada - akiknek soha sincs ellenére egy kis piszkos trükk - feltalált egy olyan fegyvert, amely képes megtalálni az embereket a rejtekhelyeiken is. Logikus, hogy a bombának a legmélyebb patkánylyukakban kell robbannia. Ezért az el-sö ütésre a bomba nem robban. Keresztülmegy a tetön, átjut az emeletek padlózatán, és csak akkor robban, amikor elérte igazi célját: a betonnal megerösített pincéket és óvóhelye-ket.

A terror csúcsa: Drezda bombázása A légitámadások következtében áradó halál - amelynek fö célpontjai a munkások voltak - 1945 februárjában, Drezda bombázásában tetö-zött. Ez volt az egész háború leggyilkosabb és legmegdöbbentöbb támadása - felfoghatatlan azok számára, akiknek még illúzióik voltak a zog humanizmusával kapcsolatban. Szigo-rúan katonai szempontból véve semmi sem tudta igazolni ezt a mészárlást, mivel a már le-gyözött Németország egyik városában vitték végbe. Semmi, hacsak nem a négyéves vérfürdö lezárásának hamarosan várható bejelentése, és a zog gyöztes frakciójának azon nyilván-való vágya, hogy mindent elpusztítson, amit még el lehet pusztítani. Drezdában nem volt semmiféle stratégiailag jelentös ipar, sem fontosabb katonai támaszpont. Éppen ezért emberek százezrei kerestek menedéket ebben a városban, akik a bombázások és a közeledö szov-jet hadsereg - a mészárosok másik vidám hada - elöl futottak. Elvakította öket a szövetsé-gesek propagandája, elhitték, hogy Drezdát soha nem fogják bombázni.

Menekültek zsúfolódtak össze a város számos kórházában, megszállták az iskolákat, vasútállomásokat, stb. Ezeket a tényeket a brit kormány sem hagyhatta figyelmen kívül, söt, még a bombázóparancsnokság néhány vezetöje is komolyan kételkedett abban, hogy egy ilyen célpont elleni támadást katonai szempontból igazolni lehet. Valóban, még a pilótákkal is nehéz volt elhitetni, hogy bármiféle katonai célja lehetne az egész háború legnagyobb mészárlásának néhány héttel a háború vége elött, amikor a német csapatok minden fronton visszavonulóban és felbomlóban voltak. Az indoklás azonban igen szükszavú volt: Drezda elsödleges fontosságú célpont; hiszen ekkor folyt a jaltai konferencia, és az angol-amerikai cél az volt, hogy a bombázások segítségével fölénybe kerülhessenek a váratlan gyorsasággal elörenyomuló orosz csapatokkal szemben. A város bombázására 1945. február 13-án és 14-én került sor. A zog tisztában volt azzal, hogy közel 1500000 ember van Drezdában, akiknek nagy része Sziléziából menekült a városba; és rengeteg ott a sebesült, a hadifogoly és a munkaszolgálatos... Soha addig nem dobtak le ennyi bombát két éjszaka alatt: 3000 tonna, 650000 darab gyújtóbomba hullott a városra.

Az egész háború történetének legnagyobb tüzviharát hozták létre. 200-300 km/óra sebességü tüzorkánok emésztették a várost. Drezda 8 napig égett, a tüz iszonyú fénye még 300 km távolságból is látható volt. A város néhány része olyan erövel izzott, hogy az óvóhelyeket csak több hét elteltével lehetett megközelíteni. A gyilkos bombák teljes arzenálját felsorakoztatták: foszfor, napalm. A fáklyaként lángoló emberek az Elbába vetették magu-kat, ahol testük tovább égett. A város központjából özönlö csillapíthatatlan tüz elérte a folyót és tovább pusztított. Lefejezett testek - a "közmunkások" - elsösorban persze a tüzol-tók - ellen bevetett repeszbombák áldozatai - hevertek az utcákon. A 35.000 lakóépület kö-zül mindössze 7000 maradt állva. Az egész városközpont, 18 km2-es területen teljesen el-tünt. A legtöbb kórházat elpusztították, miközben a vasutak majdnem teljesen érintetlenek maradtak, és se a katonai repülöteret, se a város körüli gyárakat nem érte támadás. Az akci-ót módszeresen hajtották végre: akik kitervelték még a szél irányát és erejét is számításba vették, hogy a tüz szörnyü sebességgel tudjon kifejlödni.

1945. február 13-a és 14-e éjjelén ezernél is több brit bombázó szállt fel, hogy halált szórjon a városra. Másnap 450 amerikai "Repülö Eröd" váltotta fel öket, amelyek 771 tonna - nagyrészt késleltetett hatású - gyújtóbombát dobtak le. Ez az "újdonság" lehetövé tette, hogy a bombázóparancsnokság nagyobb eredményeket érjen el. Ezek a bombák csak né-hány órával a repülök távozása után robbantak fel. Így nem csak azokat ölték meg, akik megpróbálták eloltani a tüzeket, hanem azokat is, akik voltak olyan vakmeröek, hogy meg-próbáltak elmenekülni az égö városból. A támadás - amelyet minden szerénység nélkül a civilizáció és fejlödés egyik legkiemelkedöbb példájának tekinthetünk - végsö mérlege több mint 250.000 halott volt - majdnem mind civil -, és több tízezer sebesült, összeégett, haldokló, megcsonkított, megörült áldozat. "... 10 nappal a bombázás után egy csoport fo-goly letisztította a pincébe vezetö lépcsöket, de nem voltak hajlandóak bemenni. Valami rendkívüli történhetett odabent.

Az emberek komoran állták körül a pincelejárat ajtaját, amikor a légóparancsnok példamutatóan lement a pincelépcsön egy acetilénlámpával a kezében. Az oszló testek meg-szokott szagának a hiánya megnyugtatta. Az alsó lépcsök csúszósak voltak. A pince alját 20 cm magasságban vérböl, húsból és csontból álló massza borította; egy apró, rendkívüli rob-banóerejü bomba keresztülhatolt az épület négy emeletén, és a pincében robbant fel. [... ] Az épület gondnokától megtudtuk, hogy 200-300 ember volt a pincében azon az éjszakán. " (Hans Voigt, az "Abteilung Tote", a halottak eltakarításáért felelös bizottság vezetöje)

A járványveszély miatt a város központját lezárták. Minden nap testek ezreit - vagy legalábbis ami maradt belölük - vonszolták Drezda föterére, ahol egy utolsó azonosítási kí-sérlet után négy - ötszázasával elégették öket. Védelmi intézkedésként közel 70000 áldoza-tot hamvasztottak el így az Altmarkton. A háború története során elöször fordult elö, hogy a túlélök nem voltak elegen a halottak eltemetéséhez. Az apokalipszis mennyköcsapásként érte a területet. Kutyafalkák kóboroltak hullák után kutatva. Kísértetszerü emberroncsok tí-zezrei bolyongtak menedéket keresve az utakon, elgyötört arccal, rongyokban, élö holtak-ként támolyogva. Szavakkal és számokkal majdnem lehetetlen leírni ennek a pokolnak a valóságát. Nincsen megfelelö szavunk, hogy kifejezzük azt az undort és gyülöletet, amelyet a terror és halál ilyen módszeres és tudományos megszervezése keltett! És a zog ezen leg-kiválóbb höstette felett érzett undorunkat még tovább fokozza az a mód, ahogy elkövetöi minden öket érö kritikát elhárítanak, kijelentve, a pofánkba vágva, hogy a terror szisztematikus és tudományos megszervezése versenytársaik kizárólagos monopóliuma volt! A zog nagyot ütött, nagyon nagyot.

De a zog által osztott borzalom nem ismer határokat - még ez sem volt elég. A szövetségesek vadászgépei a város körül cirkáltak, hogy legéppuskázzák a tüzbe és vérbefojtott városból menekülöket, csakúgy, mint a szomszédos területekröl érkezö segítséget. Másnap a szövetséges csapatok parancsnoka Chemnitz bombázásának elrendelésénél min-den kertelés nélkül kijelentette pilótái elött: "Azért mentek ma éjszaka oda, hogy végezze-tek azokkal a menekültekkel, akiknek sikerült kijutniuk Drezdából." A vér szagától megré-szegülve a zog házörzö kutyái újabb gyilkos orgiáért kiáltottak, hogy kielégíthessék vér-szomjukat. Az zog szövetségesek semmivel sem maradtak le ellenfeleiktöl, inkább mérföl-dekkel elöttük jártak, amikor arról volt szó, hogy milyen kifinomult módszereket alkalmaz-zanak ennek haldokló "civilizációnak" a megmentése érdekében. 18 hónap alatt Németország 60 nagyobb városából 45-öt teljesen lebombáztak, elpusztítottak, porrá zúztak. Leg-alább 650.000 ember - nagyrészt civil - pusztult el ezekben a borzalmas támadásokban, nem beszélve azokról, akik bár megmenekültek a pokolból, de életük hátralevö részét kór-házban vagy a bolondokházában töltötték. A zog 1945. május 8-án hullahegyek tetején ülhette meg gyözelmi torát.

A makulátlan gyöztesek az ellenfél által elkövetett borzalmak mögé rejtették saját büneiket. A káprázatos "gyözelmet" a hullákkal borított csatatereken tartott fáklyásmenettel ünnepelték. Nincs zog és zog unió (Szovjetunió, EU) háború nélkül. Minél jobban fejlödik a zog ereje, annál jobban elmélyülnek ellentmondásai is. Nem véletlen, hogy a világ külön-bözö részein szünet nélkül folyó háborúk rendszeresen egy nagyobb, általánosabb háborúvá terebélyesednek. A profit maximalizálásáért és a hatalomért vívott küzdelem, a verseny, a kereskedelmi háborúk, illetve a háború, mint olyan - mindez éppoly nélkülözhetetlen a zog számára, mint az ember számára a levegö. Tény, hogy ez a társadalom nem létezhet háború nélkül. Ennek - leegyszerüsítve - az az oka, hogy a hataloméhes, idegen, nem a nemzet ér-dekében müködö pénzéhes hatalombitorlók termelése gyorsabban növekszik, mint értékesülési lehetöségei (6). Így ciklikusan provokált túltermelés jelentkezik.

A gyárbezárások, illetve az állótöke más részeinek kiselejtezése soha sem elegendöek a zog uralma alatt ahhoz, hogy újra stabilizálják a helyzetet. Rendszeresen bekövetkezik egy általános válság, amelynek elkerülhetetlen következménye az összes létezö töke általános leértékelödése, mivel nem létezik hatásos, ezt ellensúlyozni képes nemzeti oldal. 1918-ban indult el a zog gyözelmeinek útján. A kivérzett, fáradt nemzetekre a háborútól és fegy-veres frontszolgálattól tartózkodó zsidó aktivisták több országban (Németország, Magyarország, Finnország, Oroszország), szinte egy idöben kényszerítették rá aljas, kökorszaki diktatúrájukat a "proletárok felszabadításának" ürügyén, és ez a diktatúra Oroszországban folyamatosan, Kelet és Középeurópában pedig 1945 után állandósult, mint a zog legförtelmesebb, leghazugabb és legaljasabb szüleménye, és egészen 1990-ig tartott terrorisztikus, embermegvetö uralma.

Nem egy Sztálin, vagy egy Truman fejében kell keresni a magyarázatot erre a gigantikus vérontásra, hanem csakis a zog beleiben, amely társadalomban sokan csak nehezen ké-pesek meglátni, hogy tulajdonképpen nem más, mint idegen elnyomók bitorló és nemzetellenes uralma. Ezt a zog nyilvánvalóan kihasználja a hülyeségek alátámasztására, amelyeket ö maga kreál a közvélemény számára. A zog ünnepélyes megemlékezéseken és katonai pa-rádékon dicsöíti a bátor állampolgárt, a fertelmes homo democraticust, gondosan felmérve a hasznos idióták pszichológiáját, hogy elfogadtathassák velük az elfogadhatatlant: részvéte-lüket, áldozataikat a haldokló rendszer a megvédésében.... és mi a helye mindebben a nem-zetnek és a nemzet polgárának?

Mint már fentebb bemutattuk, a háború korántsem korlátozódott egyszerüen a zog által provokált konfliktusra: a megsemmisítésen alapuló háborús stratégia célja a lehetö leg-nagyobb mennyiségü fehér ember tömeges likvidálása volt, mert a halál társadalmának erre volt szüksége az értékesüléséhez. De nem összpontosíthatjuk elemzésünket a kérdésnek csupán erre az egy oldalára. Az emberek tömeges megsemmisítése, a lakóterületekre ledo-bott bombák tonnái, mind-mind azt mutatják, hogy ellenségünk milyen iszonyú erövel ké-pes megelözö csapást mérni bármely területre, ahova csak lehetösége nyílik. 1939 és 1945 között a zog képes volt minden ellentéten felülemelkedve, a személytelen Világállam érde-kében odacsapni, ahol ás ahányszor csak felütötte a fejét a veszély. Hogy ne ismétlödhessen meg a korábbi nemzeti hullám, a szövetséges légierö feladata a bombázások és terrortáma-dások során nem csak a német ipari centrumok elpusztítása volt, hanem a legnagyobb né-pességü központok bombázása, a lehetö legtöbb ember terrorizálása és lemészárlása is. Egyáltalán nem véletlen balesetekröl volt szó. Ellenkezöleg, gondosan válogatták ki a cél-pontokat: a szövetséges csapatok szönyegbombázásai mindenekelött a lakóterületekre irá-nyultak.

1943 kezdetétöl - amikor Európában a nagy népsürüségü helyeken újra felütötték a fejüket a kizsákmányolással szembeni nemzeti ellenállások és küzdelmek - ez a megsemmisítési taktika még inkább "igazolhatóvá" vált. Számos zog által kiagyalt és terjesztett le-genda él arról, hogy a háború végén békés volt a társadalmi helyzet, vagy legalábbis min-dent átitatott a "fasizmus alóli felszabadítás" konszenzusa.

A zog levonta a tanulságokat az elözö népellenes, provokált forradalmi hullámból, 1918-ból. A rendelkezésére álló, megnövekedett mennyiségü és fejlettebb pusztító eszkö-zök birtokában a zog számára lehetövé vált a nemzetek módszeres lemészárlása, egy faji "népirtás", amely nem csak az egyenruhába bújtatott emberekre terjedt ki, hanem a "civil" lakosság százezreire is.

A zog valóságának ez az egyetlen olyan absztrakciós szintje, ahol értelmet nyernek a zog által fizetett történészek számára felfoghatatlan események, amelyeket csak egy "ördögien elvetemült zseni" - egy Sztálin, Roosevelt, Churchill, vagy tetszés szerint valaki más - gonoszságával képesek értelmezni. A történelem idealista megszemélyesítése igyek-szik elhomályosítani az összes háború, bármilyen nevü, vagy takarózzon bármiféle más ember-ellenes indokkal - valódi, nyílt emberellenes jellegét. A háború vége hatalmas kísér-leti területként kínálkozott a zog számára.

A zog 1945-ös eröfeszítései éppen arra irányultak, hogy megakadályozza egy olyan helyzet kialakulását, amelyben a nép, a nemzet veszi át a tényleges uralmat, más szóval elö-re el akartak nyomni mindenféle nemzeti felkelést:


1) Meg akartak semmisíteni minden olyan hazafit, aki veszélyt jelenthetett számukra, így fizikailag fel akartak számolni minden nemzeti ellenállási kísérletet a városokban;

2) ebben az értelemben katonailag teljesen megszállták Németországot és a szövetséges hadseregekre bízták a rend fenntartását, feloszlatták a német kormányt, a szövetséges csapatok elfoglalták Berlint;

3) a hadifoglyokat (akik közül nagyon sokat internáltak) hónapokig, néha évekig nem engedték vissza Németországba, hogy elkerüljék az 1918-as felkelési helyzet megismétlödését: a demobilizált "német" katonák lerombolt otthonaikba való visszatérésének perspektívája olyan mély benyomást gyakorolt a zogra,hogy ezek közül a katonák közül százezreket küldtek a szovjet Gulágokba; egészen 1948-ig(!) négyszázezer-nél is több hadifoglyot internáltak - sokukat Angliába,másokat franciaországi, belgiumi vagy az óceán túlsó partján lévö USA-beli táborokba küldtek (8).


A nemzet, mint ahogy ezt a 26. számú tézisünkben kifejtettük (lásd: "Programorientációs Tézisek"), csak egyetlen háborút vallhat magáénak: a társadalmi háborút a zog ha-talma ellen: A zog uralma alatt minden háború imperialista háború, melyben a világ zsidóságának két vagy több frakciója, érdekcsoportja harcol egymással. A nemzet csak egy há-borút vall magáénak és vív meg: a totális társadalmi háborút a zog egésze ellen.

Függetlenül a résztvevök közvetlen szándékaitól, a háborúk alapvetö szerepe a zog uralmának megszilárdítása, a társadalmon belüli felforgató osztály további uralmának biztosítása. Ebböl a szempontból a háborúk soha nem "egyszerüen" a nemzeti államok közti, "nemzeti felszabadítók" és "imperialisták" közti, vagy imperialistaközi háborúk: lényegénél fogva minden ilyen háború a zog háborúja a nemzetek ellen. Szemben minden zogon belüli ellentéttel, a "haladó" és a "reakciós" zog frakciók vetélkedésével, mint pl. bolsevikok, és mensevikek viszálykodásaival, melyeknek logikus folytatása a nemzetellenes háború, a nemzet csak egyetlen választ adhat: rendíthetetlen küzdelem mindennemü áldozathozatal ellen. A nemzet célja az, hogy ennek a zoggal szembeni harci közösségnek a nemzetközi centralizálásával átalakítsa a zog háborúját a világ nemzeteinek a világra telepedö zog ellen vívott, forradalmi háborújává. "

A fenti tézis aláhúzza szövegünk a tanulságait. Drezda és Rotterdam, Hirosima és London, Sztálingrád vagy Varsó bombázásával kapcsolatban, 1945-ben csak egy gyözelem számított: a zog gyözelme. 1945-ben a zog-féle kizsákmányolás úgy vészelte át a válságot, hogy porrá zúzta a nemzeteket. A nemzetek vereségét a "szövetségesek", az "antifasiszták" jóhírébe vetett bizalom tette teljessé, miközben azok a másik tábor büneinek felemlegetésé-vel igyekezett elkendözni saját büneiket. Sose szabad elfelejtenünk, hogy legyen akár fasiszta vagy antifasiszta, mindig a demokrácia vagy a cucilizmus a zog diktatúrája. Ezért hívjuk fel olvasóinkat, hogy ne maradjanak passzívak, és küzdjenek az amnézia ellen, ame-lyet a zog ránk kényszerít. Nem csak cikkünk kritizálására kérünk mindenkit, hanem arra, hogy tegyenek hozzáférhetövé számunkra további olyan anyagokat, információkat, ame-lyek segítségével jobban megérthetjük nemzetünk és harcunk 1939-45 közötti történetét.

Kiegészítö jegyzetek Drezda bombázásáról Miután Drezda bombázásáról szóló cikkünk megjelent - elsöként egy folyóirat 42. számában -, egy olvasónk további információkat juttatott el hozzánk, amelyeket az alábbiakban közzéteszünk. Néptársunk jegyzetei megerösítik cikkünk állításait, és jól illusztrálják, hogy semmi különbség sincs az úgy nevezett antifasiszták és fasiszták által elkövetett atrocitások között. Valahányszor az Állam számára haszontalan vagy a társadalmi békét veszélyeztetö hazafiak megsemmisítéséröl van szó, a Háború és a Tudomány mindig tökéletes harmóniában müködik egymással. Az osztály, amelynek a szolgálatában tevékenykednek ilyenkor a valódi arcát mutatja: a bar-bárságot. Bármilyen demokratikus színt is ölt magára - cucilista, liberális... - a zog mindig szenvedést jelent. "Nagyon fontos harcolni az '39-'45-ös háború igazolására szolgáló ha-zugságok ellen, mint ahogy ezt a Drezda bombázásáról szóló cikk is hangsúlyozza. Azon-ban úgy tünik számomra, hogy a cikkböl kimaradtak bizonyos részletek, amelyek nagyon is jól bizonyítják, hogy a barbárság semmiképpen sem csak az egyik oldalra korlátozódott. Hamburg, Kassel, Darmstadt és Brunswick bombázásakor nem törekedtek tüzvihar létrehozására, ez a jelenség a bombázás nem várt következménye volt.

Azonban Drezda esetében maga a tüzvihar volt a cél. A bombák fajtáinak kiválasztása is ezt bizonyítja: elöször robbanó bombákat dobtak, amelyek betörték az ablakokat és le-rombolták a tetöket, és csak ezután jöttek a gyújtóbombák (ezek tették ki az elsö hullámban a bombák 75%-át), amelyek lángba borították az egész várost, amelyben aztán rendkívüli erejü légáramlások cikáztak ide-oda. A bombázás második hullámának célja a mentöbrigá-dok elpusztítása volt, akik megpróbálták menteni, ami még menthetö volt - a tüzoltóbrigádokat és a kívülröl érkezö segélykonvojokat támadták. A mentöbrigádokra nemcsak va-dászgépekkel támadtak, hanem bombázók egész hullámával, amelyek különleges parancsot kaptak az elpusztításukra. A vadászgépek hivatalos megbízatása az volt, hogy menjenek és "fejezzék be a munkát", miután a bombázók végeztek a támadással.

(... ) A Drezda-Klotzsche repülöteret (ahol többszáz gép állomásozott, de a bombázás idején mind a földön maradt) (... ) teljesen megkímélték a felette elszálló bombázók. Tehát, a bombázók számára karnyújtásnyira lévö katonai célpont teljesen érintetlen maradt. Pedig a bombázók állítólagos célja kizárólag a katonai célpontok támadása volt. Az USA, a nürn-bergi terrorper kezdeményezöje, a per ideje alatt (és miközben elítélte a nácik által elköve-tett állítólag borzalmas tetteket) bevont néhány japán tudóst a biológiai-, és vegyi fegyverekkel kísérletezö kutatócsoportjába.

A zog propagandája szerint ezek a tudósok az elfoglalt kínai területeken állítólag már elkövettek rendkívül kegyetlen tetteket, nagyszabású kísérleteknek vetettek alá egész hadi-fogoly-egységeket és a kínai lakosságot általában. A lakosságon azt vizsgálták, hogy hol van az emberi türöképesség határa a hideggel, a forrósággal, a járványok terjedésével és ha-sonlókkal szemben (például Nankin térségében fertözött legyeket tartalmazó konténerek le-dobásával pestisjárványt idéztek elö). stb, stb...

Ezekböl a zog mesékböl természetesen nagyon kevés igaz. A kínai irodalomban rendkívül sok példa van a kegyetlenebbnél kegyetlenebb kínzásokra és gyilkosságokra. Elég a "Vörös szoba álma" c. müvet elolvasni, hogy ebböl ízelítöt kapjunk. És a zog itt régi trükkjét veszi elö a kalapból. Saját kegyetlenkedéseit (itt a kínaiakét) próbálja meg a japánokra kenni.

Amikor Japán kapitulált, az amerikaiak (akik az oroszok mögött kullogtak a biológiai és kémiai fegyverek kutatásának területén) azzal álcázták az állítólagos bünösök rehabilitálását, hogy feláldozták német hasonmásaikat, akik nem jutottak ilyen messzire ezekben a kutatásokban. Tehát a német tudósoknak nem az általuk elkövetett borzalmas kísérletekért kellett megfizetniük, hanem azért bünhödtek, mert nem produkáltak elég eredményt!

A zog mai stratégiája kifinomultabb lett: liberalizmust és szabadságot prédikál médiáiból, melyekre teljes mértékben rátette nyálkás kezeit. A gyakorlat emellett:


- a népességfogyás eröteljes támogatása a családtámogatás teljes elhanyagolásával, a létbizonytalanság szükségszerünek hazudásával és a vidék teljes gazdasági háttérbe szorításával.

- olyan termelési feltételek megvalósítása, melyek egy kis csoport összetartására alapulnak és mindenki mást kíméletlenül kiszorítanak az üzletböl.

- a nemzeti ipar külföldre telepítése

- állandó és teljesen szükségtelen infláció fenntartása és annak támogatása.

- fojtogató és agyonkomplikált adótörvénykezés.

- a nemzetközi nagyvállalatokat minden szinten támogató, a hazai közép- és kisipart és a mezögazdaságot háttérbe szorító és kizsigerelö gazdaságpolitika.

- idegenek, elsösorban színesek bevándoroltatása fehér területekre

- a világ minden államában kíméletlen rablógazdálkodás folytatása, az öserdök értelmetlen pusztítása, erömüvek építése ürügyén tömegek áttelepítése,

- szükségtelen közlekedés támogatása, a magánközlekedés és légiközlekedés elönyben részesítése, és ezzel fokozott levegöszennyezés és zajártalom.

- a nemzeti megnyilvánulások brutális elnyomása, és a természetes és kívánatos saját nemzetet pártoló cselekedetek és a faji öntudat elleni törvények hozatala, melyek saját hazájában teszik a lakosságot üldözötté.

- az iskolai oktatás színvonalának rontása és zog-párti hazugságokkal való kibövítése.

- a kultúrális élet rombolása szennykultúra behozatalával és elöállításával, cenzúrával az értékesebb müvek ellen, melyet néhol ifjúságvédelemnek nevez a zog, és a tényleges kultúra támogatásának teljes mellözésével.

- állandó háborúk, elsösorban a zsidó terrorállam, Izrael érdekében.

- folyamatos hazudozás a médiákban a fentiek aláhúzására és erösítésére.


Jegyzetek:

1. Ebben a kérdésben azért határolódunk el az uralkodó terminiológiától, mert az ún. francia forradalom a zog elsö nagyszabású nemzetellenes irtó-hadjáratának is tekinthetö.

2. "Revizionizmusnak" azt nevezik, amikor a nemzeti szocializmus állítólagos "büneit" va-laki nem hiszi el, vagy a zog által vallási dogmaként kinyilatkoztatott számokat, és állí-tásokat összeveti a valósággal.

3. Leszögezzük, hogy a zog egyetlen valódi ellensége a nemzet és ezzel a világ népeinek egységes tömbje egyetlen kis hatalomra éhes, kisajátító és hazudozó terrorista csoporttal szemben.

4. Ez az idézet David Irving "Drezda lerombolása" címü könyvéböl származik, PAPERMAC, 1985.

5. A témáról lásd a komcsi-zog cikkét: "War or revolution" (Háború vagy forradalom), cso-portunk angol nyelvü központi folyóirata, a Communism 7. számában (1992. április).

6. Ezt a fontos kérdést már alaposabban kifejtette egy francia kommunista zog lap a következö írásokban: "Capital: totalité et guerre imperialiste" (A töke: totalitás és imperialista háború), Communisme (csoportunk francia nyelvü központi folyóirata) 33. szám, 1991 május; "Contre la guerre imperialiste: la révolution communiste mondiale" (Az imperialista háború ellen: a kommunista világforradalom), Le Communiste (a Communisme elödje) 14. szám, 1982 július. Jegyezzük meg, hogy zog kedvelt fegyvere a kommunizmus, a kommunista világforradalom pedig a zog vágyálmainak netovábbja.

7. A zog képviselöi utalnak arra, hogy francia nyelvü központi folyóiratukban (Communisme 41. szám, 1994 december, "Nous soulignous: '50 ans de paix... cela se fete!") már ír-tak arról, hogy jelentös küzdelmek fejlödtek ki nemcsak Észak-Olaszországban (1943-45) és Görögországban, hanem Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Jugo-szláviában, söt, még Oroszországban is. És mintha nem lenne egészen véletlen, hogy az olyan nagyvárosokat, mint Milánó, Torino és Róma, az egész háború ideje alatt nem ér-te bombatámadás, egészen addig, amíg Olaszország a szövetségesek kezei közé nem ke-rült, és amíg ki nem törtek a sztrájkok: ekkor a szövetségesek szükségesnek érezték, hogy bombázzák a térséget, hogy a terror eszközével állítsák helyre a társadalmi békét, mutatván, hogy kit is szolgálnak igazán, a zsidó tökést vagy a zsidó szakszervezeti bi-zalmit, akik egyike fölöslegesebb és károsabb, mint a másik a nemzet szempontjából.

8. Szükséges-e külön hangsúlyoznunk, hogy itt nemzetellenes intézkedésekröl van szó?

"Amikor Beaverbrook szemlét tartott egy nagy repülögépgyárban, felkeltette az ér-deklödését egy új típusú gép. Megkérdezte, hogy mikor készül el. Két hónap múlva - felel-ték, mire ö azt mondta, neki azonnal szüksége van erre ez az újfajta repülöre. Két napon be-lül, Berlin bombázásáig el kell készülnie. Az egész gyárban átszervezték a termelést, hogy két napon belül készen lehessenek. A teljes termelési terv felborult, a futószalag leállt, min-den energiát az új gépre koncentráltak. Elképesztö eröfeszítések árán két nap alatt elkészült a gép, és elrepült a légierö támaszpontjára. A munka - Beaverbrook parancsára - elkészült, habár az egész gyár termelésében még hetek múlva is zavarok voltak. Azon az éjszakán, 48 órával Beaverbrook látogatása után a gép már Berlin fölött volt, készen a bombázásra. Amikor meghúzták a bombakioldó kart, az éjszakai müszak két dolgozója hullott alá a mélybe. " (Angus Caler: "A nép háborúja" - Anglia 1939-1945 - Keresztül a Csatornán: 1940. októberétöl 1942. decemberéig. 69-Mass Observation, 1969. 60-61. oldal) Hogyan magyaráztak akkor egy ilyen a mészárlást?

A "Le Soir", a vezetö belga napilap átolvasása igen sok tanulsággal szolgál. Drezda bombázásáról két nap elteltével adtak hírt - egy kicsiny keretes írásban a gyászjelentések és a színházi müsorok között. A tudósításban az állt, hogy 1400 RAF (Royal Air Force - a brit légierö) bombázó támadta meg Drezdát, a cél a Bohlen olajfinomító volt (ám minö megle-petés: maga az olajfinomító érintetlen maradt...). Az elsö oldalon említés sem esik a 250000 áldozatról. Minden talpalatnyi helyet a jaltai békekonferencia hírei töltenek ki. Egy kicsit hátrébb, egy rövid kommentár viszont erre a következtetésre jut: "A fegyverek brutális ere-jét is fel kell használni arra, hogy a fanatikusoknak még az írmagját is kiirthassuk!" Az ellenség demonizálása - és szövegelés a békéröl. A cél világos: a gyöztesek büneinek teljes elhallgatása; a "szövetségesek" által alkalmazott dezinformáló módszerek alig különböztek a azoktól az eszközöktöl, amelyeket manapság, mondjuk az Öböl-háború igazolására és a hozzákapcsolódó nemzeti felkelés agyonhallgatására használnak fel. A félreinformálás szerepe mindenkor ugyanaz: annak kísérlete, hogy az emberekkel elhitessék, nincs más lehetö-ségük, mint a beletörödés a zog hazug, nemzetellenes elnyomó parazita és háborúkat szító rendszereibe, legyenek azok cucilisták vagy liberálisak.


Ölebek és vazallusok

Winston Churchill szerint, a háborúzásnak is divatjai vannak. "Egyik évben a hosszú szoknya a divat, a másikban a rövid." A "civilizálatlan" (arab, és kurd) törzsek ellen 1919-ben a mérges gáz használata volt a divat. 25 év után, 1945-ben, Churchill, a polgári lakosság elleni szönyegbombázás divattervezöjeként lépett újra színre. 1945 elején, a szovjet hadsereg elöl menekülö polgári lakosság Drezdába tömörült, és a város lakosságának száma az eredeti hatszázezerröl, több mint egy millióra duzzadt. Drezdát Elba menti Firenzének nevezték, s világszerte ismeretes volt múzeumairól, és mükincsiröl. Annakidején az Elba Firenzéjének nevezték. 1945. február 13-án, a Szövetségesek, a városi stadion koordinátáit véve alapul, ötven négyzetméterenként, petróleum bombákkal itatták át a terepet. A 12 km2-t befogó tüz füstje 5 km magas volt.

Az elkövetkezö nyolc órában, robbanó bombákkal telítették ezt a gyúlékony keveréket. 25' múlva több mint 200 km/ó sebességü perzselö szélvihar keletkezett. A forróságtól a levegö magasba szökött, és a nyomában bekövetkezett vákuum kiszippantotta az emberek tüdejéböl az oxigént. A felfelé iramló légnyomás a magasba röpítette az embereket, és ti-zenöt kilométernyi körzetbe szórta szét a holttesteket.

Másnap ismét megjelennek az amerikai repülögépek, és a túlélöket gépfegyverezték. Több mint százezren meghaltak. A bombázás tényleges célja, a Szovjetuniónak való pél-damutatás volt, illetve a Szovjetunió európai hatáskörének korlátozása. Magyarország sorsa azonban ekkor már megpecsételödött. Drezda bombázásának napján, 1945. február 13.-án vette át Sztálin, Malinovszkij marsallnak, Budapest elfoglalásáról szóló jelentését.

Ötvennyolc évre, Drezda, és Hirosima bombázása után, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke (is) aláírt egy papírt, amelyben hitet tesz az Amerikai Egyesült Államok há-borús politikája mellett. Ha ez nem lenne ilyen arcpirítóan szégyenletes, akkor titkon örülni kellene ennek a vészjósló cinkosságnak. A magyarok ugyanis az elmúlt 500 évben minden háborút elvesztettek - ha voltak szövetségesei, ha nem. "Üdvözlet a gyözönek", mondhat-nánk kárörvendöen. Az Egyesült Államok azonban nem háborúra készül, hanem egy fölé-nyes mészárlásra szánta el magát. Az amerikai haditerv nem "esetleges" polgári áldozatok-kal számol, hanem a polgári lakosságnak egy olyan tömeges megsemmisítését tüzte ki cél-jául, amelyhez hasonló nem fordult elö a második világháború óta.

2003. január 24. Harlan Ullman, a Pentagon hadi tervezöje, a CBS -Televíziónak adott interjúban ismertette az Egyesült Államoknak, az Irak elleni támadás tervét. A "Shock and Awe" (Megrázkódtatás és Elrémítés) nevü terv alapján Irakot egyszerre támadnák meg északról és délröl. A terv, továbbá elörelátja Bagdad két napig tartó szüntelen bombázását, 800 cirkáló rakéta bevetésével. Ez több, mint a 40 napig tartó Öböl háború idején kilött ra-kéták száma összesen. Ullman, a támadás várható hatását a következöképpen írja le: "az egyidejü hatás erejéröl van szó, olyan mint a Hirosimát ért atombomba hatása, a hatás, na-pok és hetek helyett, perceken belül bekövetkezik." A víz és áram szolgáltatás megsemmi-sül. Bagdadban senki sem lesz biztonságban, sem a földön, sem a föld alatt. Az Egyesült Államok olyan tüzorkánt szándékozik létesíteni Bagdad felett, amely kiszippantja a város öt millió lakósának tüdejéböl az oxigént, és egybe olvasztja a holttesteket a vas gerendákkal, beton falakkal és a járdával. Drezda, és Hirosima tragédiája reinkarnálódik, hatvan év tökéletesített harcászati eszközeinek távlatából. Ehhez iratkozott fel büntársul Magyarország. Ha az amerikai terv megvalósul, ezzel a megalázkodó aláírással minden magyar, azonnal és visszavonhatatlanul egy világra szóló háborús büncselekmény részese lesz.

Sokunknak örömére szolgál, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke nem kíván tizenötmillió magyar miniszterelnöke lenni. Az amerikai, és a kanadai magyarok évek hosz-szú során át szomorúan tapasztalták, hogy az amerikai sajtó Magyarországról, és a magyarokról csak rossz híreket közölt. Ezt nehéz volt elviselni, de sokan azzal vigasztalódtunk, hogy ezeknek a "rossz híreknek" a zöme nem volt igaz. A "Megrázkódtatás és Elrémítés" terv melletti önkéntes felzárkózás azonban igaz, - és az is marad. A kör bezárul. Magyarországon ma ugyanazok hozzák ránk "gyógyítónak a háborút", akik egy nemzedéken át a kol-lektív bünösség vádját zúdították ellenünk világszerte.

Törökország 15Mrd $-t kapott, mert némi huzavona után beleegyezett, hogy az ame-rikai hadsereg országán keresztül támadjon hátba egy másik országot. A BBC, 2003. február 25. jelentése alapján Törökország attól tart, hogy az esetleges amerikai hadmüveleteket kihasználva, az Irakban és Törökországban élö kurdok netán a saját jogaik érvényesítése érdekében lépnek fel. Az amerikaiaktól kapott pénzösszeg egy részét Törökország azért kapta, hogy a kurdok esetleges egyesülési, illetve önállóságra való törekvéseit megakadá-lyozza. 2003. március 21. a BBC híradójában a kurdok képviselöje kijelentette, hogy Tö-rökország a háború örve alatt a kurd nemzeti kisebbségek törekvéseit szándékozik letörni. A NATO, tehát Magyarország is, beleegyezett abba, hogy támogatja Törökországot a kur-dok szabadságjogainak eltiprásába. Magyarország miniszterelnöke, pedig külön, írásban ad-ta, hogy támogat egy olyan háborút, amely többek között eleve megtagadja egy nemzeti ki-sebbség önrendelkezési jogát.

Az Irak elleni támadás elökészítésének folyamatában, az izraeli megszállás ellen küzdö palesztinok is terroristáknak minösülnek a saját hazájukban. A kurdok és a palesztinok szabadságjogai elleni szembehelyezkedésével, Magyarország feladta erkölcsi jogát, hogy bármit is megkíséreljen a határon túli magyar nemzeti közösségek jogainak érvényesítése érdekében. Lehet, hogy a magyar kisebbségeknek a kurdokkal, és a palesztinokkal való ösz-szehasonlítása csak jelképes. Nem tényleges lehetöségekröl, nem valódi párhuzamokról, csupán elvi összehasonlításról van szó. Az igazi árulás, az emberi felelötlenségtelenség mélypontja, azonban magának a reménynek, a szabadság vágyának az elárulása, a segítség lehetöségének a megtagadása. Jó lenne egy olyan magyar kormányt látni, amely eljárását nem a hatalmon lévök érdekeihez, hanem az igazsághoz szabja. Illyés Gyula szerint, a nem-zet, nem érdekcsoport, hanem igazságérvényesítök szövetsége. Ez az igazi globalizmus ér-telme is.

Tekintsünk el egy pillanatra a jelenlegi magyar kormány tudatosan vállalt bünrészességétöl, vagy a magyar nemzeti közösségek szabadságjogainak (ismételt) elárulásától, és vizsgáljuk meg magának az eltervezett támadásnak az értelmét.

Hihetö-e, hogy, ha az amerikai terv megvalósul és annak rettenetes következményei (perceken, vagy órákon belül) a világ elé tárulnak, annak hatására a terrortámadások meg-szünnek? Arról pedig nem is beszélve, hogy az Egyesült Államokban, Philadelphiában és Houstonban valószínü legtöbb terrorista húzódik meg mint Bagdadban.

Ki az aki elhiszi, hogy Bagdad ártatlan lakosságának lemészárlása majd jobb kíméletesebbé teszi a terroristákat? A nyugat birtokában lévö Al-Qaeda okiratok szerint a szeptember 11-ei támadást eredetileg az Egyesült Államok atomerömüvei ellen tervezték, de tervüket "humanitárius meggondolások" alapján megváltoztatták. Ki az, aki elhiszi, hogy miután az amphetamintól elkábított amerikai pilóták egykedvüen felperzselnek egy muzul-mán világvárost, a terroristák támadásai "humánusabbak" lesznek, azután, hogy azok látták a halottak százezreit és a járdával, és a beton, és vasgerendákkal összeolvadt holttesteket? Ismeretes, hogy a muzulmánok nehezen felejtenek.

A tényleges veszélyt nem Sadam Hussein, vagy Irak, és nem is George W.Bush személye jelenti, hanem az amerikai militarizmus és a demokratikus intézményeknek, a milita-rizmus érdekében történö aláásása. Az amerikai militarizmus igazi arcát a fösodrású média kiiktatta a köztudatból. Az amerikai demokráciát megfosztották attól a lehetöségtöl, hogy a polgárok megfelelö értesülések alapján döntsenek. A választások értelmüket vesztették. Az elkövetkezö amerikai rabló hadjárat, és tömegmészárlás, európai támogatóiból, az Egyesült Államok egy trójai falovat barkácsoltak össze, amely most ott várakozik a közös Európa kapui elött. A "vén" Európa pedig lekicsinylöen mosolyog a látványon. Nyilvánvaló, hogy Maupassant, és Thomas Mann, s talán Lev Tolsztoj hazájában is olvasták Homéroszt, és nem dölnek be a cselszövésnek.

Mi az, ami egyénileg megtehetö? Február 15-én, amikor az amerikai támadás még el sem kezdödött, több mint 150 országban tüntettek a háború ellen. A tüntetök számát tízmil-liónál is többre becsülik. Ez olyan esemény, hogy egyesek néhány év múlva megkérdezhe-tik: "Hol voltam, 2003. február 15-én azon a szombat délutánon, amikor milliók tüntettek mielött, a háború elkezdödött volna? Lehetséges, hogy csupán eröfeszítéseink minösége a döntö.

Odakint sötétedik. Amíg a "Shock and Awe", magyarul, "Az Árulás ára" címü valóság show elkezdödik, a "lakosság" számára levetítik "A félelem bére" c. kitünö francia fil-met.Találat: 325