online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A hös, mint müvész

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A hös, mint müvész


-     525g62f     A szín Firenzéböl Rómába, a súlyos tömbök városába tevödött át.

-     525g62f     Ez a város a császári pompa vagyona lett, s csak az egyetlen antik imperátor, Marcus Aurelius arca ütött át az egyhangúságon.

-     525g62f     Rómában álltak az antikvitás nagy épületei, a középkorban pedig egyszerüen agyonnyomta az embert ez a gigantikus lépték.-     525g62f     A római színtér politikai okok miatt is sokat változott.

-     525g62f     A számüzetés után a pápa visszatért földi hatalma színhelyére.

-     525g62f     V. Miklós, Alberti és a humanisták barátja volt az elsö ember, aki meglátta, hogy a pápai Róma újjáélesztheti a pogány Róma dicsöségét.

-     525g62f     II. Pius annak szentelte életét, hogy megmentse a kereszténységet a török veszedelemtöl.

-     525g62f     IV. Sixtus pedig megalapította a vatikáni könyvtárat.

-     525g62f     Antikvitás:

-     525g62f     A 15. századi Firenze polgárai szenvedéllyel kutatták és olvasták a klasszikus auktorokat, latinul leveleztek egymással.

-     525g62f     De a képzeletviláguk mindenestül gótikus maradt.

-     525g62f     Az antikvitás álmának elsö, többé-kevésbé hiteles ábrázolása a Caesar diadala sorozat, amelyet Mantegna festett 1480 táján.

-     525g62f     Mantegna szenvedélyesen kutatott a régi római városok romjai között: hiteles mintát keresett minden egyes megfestendö vázája vagy harsonája számára, s tudását alárendelte a Roma sodrása és fegyelme iránti érzékének.

-     525g62f     Az elsö igazán antik hatásokat újjáélesztö ember Michelangelo volt.-     525g62f     1496-ban Rómába ment és görög-római szobormásolatokat kezdett készíteni.

-     525g62f     Egy ilyen másolatát eredeti antik szoborként adták el - ez volt az elsö feljegyzett mütárgyhamisítás.

-     525g62f     Michelangelo 1501-ben visszatért Firenzébe.

-     525g62f     Eközben Firenzében (közjáték): 1494-ben elkergették a Medicieket, kikiáltották a köztársaságot.

-     525g62f     A köztársaság, diadala demonstrálására, sok hösies-hazafias témájú müalkotást rendelt meg, többek között egy gigantikus Dávid-szobrot.

-     525g62f     Természetesen Michelangelo így került be a köztudatba.

-     525g62f     Ha csak Dávid testét nézzük, akár egy szokatlanul feszes és eleven szobor; ám amikor az arcára pillantunk, a szellem olyan eröfeszítéseit látjuk, amelyet az antik világ nem ismerhetett.

-     525g62f     Ez a tulajdonság, amit talán hösiességnek neveznénk, sokaknál nem fér bele a civilizáció fogalmába.

-     525g62f     Ez a lelkület megveti a kényelmet, s nem kér azokból az örömökböl, amelyeket az úgynevezett civilizált élet tartogat a számára.

-     525g62f     A boldogság ellensége ez az attitüd.

-     525g62f     A köztársasági eszme e nagy nekibuzdulásában bízták meg Michelangelót a nagy tanácsterem freskóinak elkészítésével.-     525g62f     Michelangelo fürdés közben meglepett firenzei katonákat akartak festeni, s csak azért, hogy ürügye legyen aktok ábrázolására.

-     525g62f     A ránk maradt vázlatok megmagyarázzák, hogy miért.

-     525g62f     Ez volt az emberi test elsö mérvadó megfogalmazása - felmutatta a testet, amelyet a gótikus korban szégyellni és rejtegetni illett; a testet, amelyet olyan fékevesztetten dicsöített Alberti; Michelangelo mutatta meg, hogy az emberi test nemes érzelmek, életadó energiák és az isteni tökéletesség kifejezésére is alkalmas.

-     525g62f     És ennek a gondolatnak hatása egészen Picasso Avignoni kisasszonyokjáig tartott.

-     525g62f     A Sixtus-kápolna mennyezete szenvedélyes hitvallás az emberi test, gondolat és lélek egysége mellett.

-     525g62f     Michelangelo számára a lélek volt a legfontosabb.

-     525g62f     Raffaello mindenestül korának embere volt.

-     525g62f     Ő volt a legnagyobb harmóniateremtö.

-     525g62f     Kétesebb értéküek azok a tervei, amelyeket a Sixtus-kápolna falikárpit sorozatához készített.

-     525g62f     Az apostolok életéböl vett jeleneteket illusztrálta.-     525g62f     Az apostolok márpedig szegény emberek voltak, hallgatóságuk a köznép keresztmetszetét képviselte.

-     525g62f     Raffaello mégis egyöntetüen daliás, nemes alakokat csinált belölük, ami jó is arra a célra, hogy a hívek, felhagyva mindennapos tevékenységükkel, felemelkedjenek egy idöre, erre a magaslatra.

-     525g62f     Leonardo da Vinci a történészek szerint jellegzetes reneszánsz ember.

-     525g62f     Tévedés: Leonardo, ha egyáltalán tartozik valamelyik korhoz, hát leginkább a kései 17. századhoz; de valójában sehová sem sorolható.

-     525g62f     Bizonyos reneszánsz vonásoknak természetesen ö sem volt híjával.

-     525g62f     Szerette a szépséget és a kecses mozdulatokat.

-     525g62f     Elöfutára volt a 16. századi megalomániának.

-     525g62f     Mindezeket a képességeket egyetlen szenvedély vezérelte - az érdeklödés - nem reneszánszkori sajátosság.

-     525g62f     Mindennek, amit csak meglátott, kíváncsi lett a miértjére és a hogyanjára.

-     525g62f     Leonardo érdeklödésénél csak a szellemi energiái voltak nagyobbak.

-     525g62f     Minden kérdése az emberre volt visszakövetkeztethetö.


Találat: 277