online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

József Attila élete

személyiségekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
József Attila élete
 
bal also sarok   jobb also sarok

József Attila élete- 1905-ben született Budapesten.

- Édesapja: József Áron

- Édesanyja: Pőcze Borbála

- két nővére van

- 3 évesen Öcsödre költözik nevelőszülőkhöz, mert édesapja Amerikába vándorolt ki. Egészen 7 éves koráig itt él.

- 7 éves korában édesanyja visszahozza Budapestre.

- Elemi iskolába íratja, ahonnan gyakran ellóg, 131b11b mert édesanyja egész estig takarítással és mosással keresi a pénzt, így tehát nem volt szülői felügyelete.

- 9 éves volt, amikor kitört a világháború. Ekkor olvasott Attila hun királyról. Édesanyjának ekkor már méhdaganata volt és ő maga jelentkezett a Gyermekvédő Ligánál, így tehát egy kis időre Monorra került, majd visszajött Budapestre.

- 1919 karácsonyán édesanyja meghalt.

- Gyámja: Makai Ödön

-1919 nyarán lakásért és ellátásért tanított Mezőhegyesen.

- Ekkor már több öngyilkosságot megkísérelt.

- A Nyugat sorba jelentette meg verseit.

- 1922-ben, 17 éves korában jelent meg első verseskönyve, Szépség koldusa címmel.

- Kukoricacsősz, mezei napszámos, házitanító Kiszomboron

- Később úgy döntött mégis leérettségizik, így érettségit tett.

- Beiratkozott a szegei egyetem bölcsészkarára, magyar-francia-filozófia szakra.

- Horger Antal professzor (szegedi egyetem) kijelentette: belőle soha nem lesz középiskolai tanár. Azért mondta ezt, mert Tiszta szívvel című verséért istenkáromlás miatt perbe fogták.

- Míg Horger Antal negatív kritikát írt róla, addig Ignotus gyönyörűnek tartotta ezt a verset.

- 20 évesen Bécsben jár egyetemre.

- Párizsba megy és beiratkozik a Sorbonne-ra (Párizs híres egyeteme).

- Majd visszatér Budapestre és a pesti egyetemen két szemesztert is elvégez.

- Írásaiból él. Szerkesztője a Szép szó című irodalmi és kritikai lapnak.

- 1930-ban barátságot köt Illyés Gyulával.

- 1930-36, szerelme: Szántó Judit.

- 1935-től pszichológiai kezelésekre jár (ekkor már gyógyíthatatlan betegsége van), a kezeléseket Gyömrői Edit vezette, akibe beleszeret.

- 1937. február, szerelme: Kozmucza Flóra.

- 1937 februárjában ő maga írta meg életrajzát, Curriculum vitae címmel.

- Egész életében támogatta a szocializmust, azaz a munkások helyzetét.

- Franciául és németül ír és olvas.

- Perfekt gépíró.

- Életének ő maga vetett véget 1937 decemberében, amikor  is a balatonszárszói vasútállomáson egy tehervonat kerekei alá vetette magát. 33 éves volt.

- Van, aki úgy tartja, hogy baleset áldozata lett; később azonban írásaiból kiderül, régóta foglalkoztatta a halál gondolata.

- 1937. december 3-án Balatonszárszón halt meg.Versei:


Tiszta szívvel

Istenem

Mikor az uccán átment a kedves

Ringató

Mama

A Dunánál


Tiszta szívvel


Nincsen apám, se anyám,

se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,

se csókom, se szeretőm.


Harmadnapja nem eszek,

se sokat, se keveset.

Húsz esztendőm hatalom,

húsz esztendőm eladom.


Hogyha nem kell senkinek,

hát az ördög veszi meg.

Tiszta szívvel betörök,

Ha kell, embert is ölök.


Elfognak és felkötnek,

áldott földdel elfödnek.

s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.


Tiszta szívvel c. vers elemzése1925-ben keletkezett a mű. A vers fogadtatása igen változatos. Ignotus gyönyörű versnek tartotta. Horger Antal negatív kritikát írt róla: istentagadónak, hazátlannak és erkölcstelennek tartotta a verset. Szószerint vette a benne kimondattakat. Pedig ezek nem a költő szándékát, hanem a közérzetét fejezték ki. Méghozzá azt, hogy igazságtalan a sors. A szegénység okozta az indulatokat. A vers az nem magánvallomás. Kifejezi a háború utáni fiatal nemzedék kilátástalan sorsát és az ez ellen tiltakozó lázadást.


vsz.: Hiány felsorolásával indul a mű. Ezek egyrészt érzelmi és tudati értékek nemlétét panaszolja. A "se" szóval ismétel, nyomatékosít, mely 9-szer fordul elő a versben.


vsz.: Az első sor a szegénységre, éhségre utal. A biológiai lét veszélyeztetettségét sikoltja világgá. Az éhség hangsúly a költő életében, mert már gyerekkorában is jelen volt az éhség.


vsz.: Eladja az életét. A lehetséges "megoldást" rögzíti. Tisztességtelen módon is képes pénzt keresni.


vsz.: Ha embert ölt, börtönbe megy és felakasztják. Halálában is hat, mert sírján virág terem. A tisztaság hangsúlyos motívum a versben.

Költői képek meghatározásametafora: élőlények, tárgyak, dolgok azonosítása közös tulajdonságaik alapján.


Pl.: Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza.


hasonlat: élőlények, tárgyak, dolgok összehasonlítása közös tulajdonságaik alapján. Leggyakrabban használt kötőszava a "mint".


Pl.: Olyan fehér, mint a hó.


megszemélyesítés: élettelen dolgokat emberi tulajdonságokkal ruház fel.


Pl.: A nap akkor már a földet érintette.


költői jelző: általában melléknév jelzős szerkezetben fordul elő.


Pl.: lángsugarú napTalálat: 6427


Felhasználási feltételek