online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Anticka literatúra, Orient

irodalom

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
Babits Mihaly
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Szabó Lőrinc 1900 - 1957
Katona József és a korabeli színjatszas
SAMANIZMUS
Áprily Lajos 1887-1967
 
 

Antická literatúra, Orient


GRÉCKA

- 9.st.pnl – 5.st.nl

- najstaršie pamiatky gréckej literatúry sú z obdobia rodového zriadenia a vlády rodovej aristokracie

(Homérove a Hesiodove básne)

Homér

- 9.st.pnl

- výrazný antický spisovateľ

- slepý autor

- autorom 2 významn 353g66d ých eposov:     ILIAS

ODYSEA- tieto eposy sú písané v časomiere v hexametrovom verši (ILIAS – 15 696 veršov, ODYSEA – 12

103 veršov)

- majú veľkú umeleckú hodnotu, ale dejepisnú majú malú, pretože boli napísané niekoľko storočí

po Trójskej vojne

Ilias

- 15 696 hexametrových veršov

- zachytáva posledných 51 dní 10-ročnej vojny s početnými retrospektívami, z ktorých sa

dozvedáme o celkovom priebehu bojov

- vojnu medzi Trójou (Trója – Ilion) a Spartou vyvolal syn trójskeho kráľa Paris, ktorý uniesol

Helenu, krásnu ženu spartského kráľa Menelaa

- ústredný motív – hnev najväčšieho gréckeho bojovníka Achilla, Péleovho syna

- keď mu veliteľ gréckeho vojska – mykénsky kráľ Agamemnon vezme jeho zajatkyňu, dcéru

Brisea, prestáva bojovať, čím dochádza k základnému konfliktu

- boje pred Trójou pomaly pokračujú, postupne sa v jednotlivých epizódach predstavujú poprední

grécky a trójsky bojovníci a okrem vojnových udalostí sú tu vykreslené aj niektoré mytologické

príbehy

- Trójania získavajú v boji prevahu a ich postup zastaví až Achillov priateľ Patroklos v Achillovej

výzboji

- do deja zasahujú aj grécky bohovia pomáhajúci jednej alebo druhej strane (Zeus, Hefaistos,

Pallas Aténa, Afrodita, Apollón)

Odysea

- 12 103 veršov

- dej sa odohráva na sklonku desiateho roka po skončení trójskej vojny

- Odyseus sa vyznamenal už pod hradbami Tróje najmä tým, že dal postaviť obrovského

dreveného koňa, do ktorého sa ukryli najlepší achájski bojovníci a takto pomocou ľsti dobyli

a zničili hrdinské mesto

- vojna v starovekom epose je však meraním síl smrteľníkov a zábavou bohov; oni môžu rozvážne

i rozmarne meniť osudy ľudí, z ich vôle sa všetci, čo sa mali zachrániť, sa dávno vrátili do svojich

domovov

- jediný, komu bohovia dlho nedožičili vrátiť sa, bol Odyseus

- jeho návrat je predlhá, ťažká a úmorná cesta plná nečakaných zvratov a nebezpečenstiev; je to

cesta v znamení priazne a nepriazne bohov

- Odysea stíha hnev morského vládcu Poseidona a ochraňuje ho moc bohyne Pallas Atény

- Odysea je predovšetkým poéma o mori a námorných dobrodružstvách, popretkávaná

mytologickými a fantastickými motívmi a postavami, ale aj oslava šikovnosti hlavného hrdinu

a vernosti jeho ženy Penelopy

- zobrazuje najmä posledných 41 dní 10-ročného putovania itackého kráľa Odysea pri návrate

z trójskej vojny


- približne od 7.st.pnl sa básne Homéra stali všeobecným kultúrnym majetkom v oblastiach obývaných

Grékmi a neskôr celého antického sveta


Ezop

- 6.st.pnl

- pôvodne bol otrokom a do Grécka prišiel z Trácie a Frýgie

- bol vzdelaný

- o jeho ošklivosti a hrbatosti, rovnako však o duchaplných kúskoch, ktoré predvádzal, kolovali doslova

povesti

- väčšina jeho bájok sa odohráva vo svete zvierat – na základe charakteristických vlastností alebo

podoby sa stávajú typom a ako nositelia určitého ustáleného charakteru majú v deji prisúdené aj

pevné miesto a spôsob správania

- v mnohých bájkach vystupujú aj ľudia

- s postavami bohov, ktoré konajú ako ľudia, prenikajú do gréckych bájok prvky mytológie

- jeho bájky alegoricky zobrazujú ľud. vlast., vzťahy a činy, no nevyhýbajú sa ani spoločenskej kritike

Jeleň pri jazierku

Pes a kúsok mäsa

Hvezdár

Jupiter a opica

Krab a jeho mať


Grécka lyrika

- slovo lyrika malo u Grékov trocha iný význam ako u nás

- pôvodne označovalo len tie piesne, ktoré spievali so sprievodom hudby

Sapfo

- vo svojom dome na rodnom ostrove Lesbos zriadila „dom Múz“ (Museion) a zhromaždila v ňom

mladé dievčatá, aby sa tu učili a zasvätili službe bohom a umeniam

- dievčatám z jej krúžku, ich telesným a duševným prednostiam venovala prevažnú časť básnickej

tvorby

- ostro sa proti nej postavili byzantskí spisovatelia, preto boli jej rukopisy v 11.storočí spálené;

zachovala sa iba Modlitba k Afrodite


ďalší autori: ARCHILOCHOS, ALKAIOS, ANAKREON


- všetky druhy gréckeho umenia rozkvitali najmä v 5.st.pnl v aténskej otrokárskej demokracii

- slobodný človek v aténskej demokracii bol vždy zároveň občanom umelecky tento vzťah

stelesňovali klasické diela gréckej literatúry a výtvarného umenia – ide o špecifikum a dôsledok

aténskej demokracie


Grécka tragédia

- grécka dráma si zachovala tradičné spojenie slova, hudby, tanca, iba dialogické časti sa recitovali

- zbor spievali, niekedy i tancoval

- aj niektoré citovo vzrušené dialógy herci spievali

- herci vystupovali v maskách, ktoré súviseli s kultovým obradom (mali i kostými)

Sofokles (496-406 pnl)

- aktívne sa zúčastňoval na politickom a náboženskom živote svojej obce, čo sa premietalo aj do jeho

tvorby – bol hlásateľom ideí, ktoré stmeľovali občiansky kolektív aténskeho mestského štátu

- z jeho bohatej tvorby sa zachovalo 7 tragédií

Antigona

- spracúva mytologický námet- vojna „siedmych proti Tébam“, t.j. vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom, sa

skončila smrťou oboch bratov; ich nástupca Kreon dá Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so

všetkými poctami, ale pod hrozbou trestu smrti zakáže to isté urobiť s telom vlastizradcu

Polyneika

- Antigona, sestra oboch mŕtvych, nedbá na jeho zákaz – považuje ho za odporujúcim božím

zákonom

- posype pohodené telo brata prsťou a vykoná príslušné obrady

- keď ju pri tom pristihne Kreon, rozhorčený jej skutkom rozhodne, že ju zaživa zavrie do skalnej

hrobky

- márne prosí Kreona o rozvahu náčelník zboru i vlastný syn, Antigonin snúbenec Haimon

- až výstraha veštca Teiresia ho presvedčí, aby odvolal zákaz Polyneikovho pohrebu a ponáhľal

sa Antigonu oslobodiť

- je však už neskoro a poslovia prinášajú krutú správu - Antigona sa obesila

- po nevydarenom pokuse napadnúť vojsko otca sa zúfalý Haimon prebodne mečom

a samovraždu spácha aj jeho matka

- dej nie je motivovaný zásahmi vyšších božských síl, odohráva sa výrazne na rovine

medziľudských vzťahov

- ide aj o humanistickú heroizáciu (vyzdvihovanie výnimočnosti) postavenia človeka, ktorý musí

s danou nepriazňou osudu bojovať

Kráľ Oidipus

- je dramatickou skladbou o tragickom konflikte ľudskej vôle s nepoznanými silami spoloč.života

- je to tragédia hrdinu usilujúceho sa za každú cenu uniknúť osudu, ktorý mu pripravili bohovia


Aischylos (525-456 pnl)

- tragédie:     Pripútaný Prometeus

Orestea

Pripútaný Prometeus

- hlavný hrdina sa stáva mytologickým darcom rozumu, ktorý povzniesol ľudstvo ku kultúrnemu

životu

- za služby preukázané ľuďom je Prometeus odsúdený na mučenie – božský kováč Hefaistos ho

na Diov rozkaz prikuje ku skale, pri čom Hefaista sprevádzajú 2 alegorické postavy (Moc a Sila)

- Zeus stavia proti Prometeovi len hrubú silu

- Aischylos prisúdil Diovi črty gréckeho „tyrana“ – je nevďačný, ukrutný a pomstivý


Euripides (485-406 pnl)

Trójanky

Ifigénia v Tauride

Medea


- Aischylos a Euripides vo svojich dielach svorne oslavujú demokraciu, no zároveň upozorňujú na

nebezpečenstvo, ktoré hrozí z nadmernej túžby jednotlivca po sláve, moci a veľkom bohatstve


Aristofanes (445-406 pnl)

KOMÉDIE

Oblaky

Jazdci

Lysistrata

- v porovnaní s predchádzajúcimi autormi je kritickejší, čo vyplýva aj zo špecifiky komédie ako

dramatického žánru


RÍMSKA

- 3.st.pnl – 5.st.pnl

- v 2.polovici 3.st.pnl prekvitá grécka literatúra, ktorá vznikala rozvíjaním ľudových tradícií

- rímska literatúra prevzala už hotové formy z gréckeho písomníctva, čiže rímska literatúra je len

mladšou sestrou gréckej literatúry

- helenizáciou Ríma boli zavedené dramatické predstavenia do programu rímskych hier

Dráma


Titus Maccius Plautus (250-184 pnl)

- autor, herec, režisér

- 21 komédií

- námety čerpal z každodenného života

- dej sa odohrával v gréckom prostredí (Atény)

- spoločenská atmosféra deja bola rímska

Komédia o hrnci

Pseudolus

Chvastavý vojak


Epika

- na rozvoj epiky mala vplyv intenzita spoločenského a politického života

- rozvoj sa začal vzostupom rečníctva a dejepisectva

- jedným z najväčších rétorov staroveku bol Marcus Tullius Cicero (O štáte, O zákonoch, O senáte)

- v historiografii sa presadil Gaius Julius Caesar (Zápisky o vojne v Gálii)

- medzi najznámejšie filozofické práce patrí O podstate sveta (autor – Titus Lucrécius Carus), kde

vysvetľuje a obhajuje Epikurovu filozofiu

- epikureizmus je učenie starogréckeho filozofa materialistu Epikura, vidiaceho šťastie človeka v cnosti

a v rozumnom užívaní života
Poézia

- rozvíjala sa za vlády cisára Augusta (29 pnl – 14 nl)

Vergílius

- napísal pastierske idyly (BUCOLICA) a roľnícke spevy (GEORGICA)

Aeneas

- epická báseň

- básnik v nej v 12 knihách spracoval povesť o trójskom hrdinovi Aeneovi, legendárnom praotcovi

rímskeho národa

- tematicky je dielo pokračovaním Homérovho eposu Ilias

- po skončení trójskej vojny hľadá trójsky hrdina Aeneas so svojimi druhmi, otcom a synom na

príkaz bohov novú vlasť

- prenasleduje ho hnev bohyne Junony, a preto podobne ako Homérov hrdina Odyseus roky blúdi

morom, až sa napokon po bojoch s italickými kmeňmi usadí v Latiu, ožení sa s dcérou kráľaLatinov a zakladá v novej vlasti nový rod, z ktorého vzídu rímski panovníci

- Caesar a cisár Gaius s prímenom Augustus, ktorým básnik svoje dielo venoval, sú potomkami

prvého Aeneovho syna Jula

- Vergíliovi pripadla úloha dať rímskej spoločnosti vzor hrdinu, ktorý uprednostňuje potreby

spoločnosti pred osobným blahom, a navyše mal stvoriť dielo, ktoré by sa vyrovnalo slávnym

Homérovým eposom Ilias a Odysea, čo Vergílius splnil

- keď Vergílius v roku 19 pnl. zomrel, nemala Aeneas konečnú podobu a básnik v poslednej vôli

ustanovil, aby ju spálili, lenže Augustus pokladal toto dielo za také významné, že požiadal

Vergíliových priateľov, aby ho vydali


Horácius

- Vergíliov priateľ a súčasník

- prívrženec Augusta a zástanca epikurovského učenia

Ódy

- oslavná báseň

- vo viacerých básňach tohto cyklu vystupuje autor ako „kňaz Múz“, ktorý chce zasvätiť mladú

generáciu do tajov spoločenského poriadku

- v iných ódach ukazuje, aké zhubné účinky má na človeka túžba po bohatstve, ktorá vedie

k egoizmu, k občianskym roztržkám a k oslabeniu vojenského ducha

- druhý prúd Horáciovej poézie sa zameriaval na problematiku individuálneho života

Satiry

- rieši otázku, ako žiť a ako sa stať šťastným, usiluje sa ukázať správny spôsob života v protiklade

s ľudskými chybami a omylmi

Listy

- zobrazuje sám seba ako človeka dopúšťajúceho sa chýb, váhavého a hľadajúceho životné cesty  

- jeho ideálom je úplná osobná nezávislosť – nechce sa dať zotročiť ani ľuďom, ani veciam, ale

snaží sa utvárať svoj život podľa vlastného uváženia a podľa vlastných záujmov a záľub


Ovídius

- svoju básnickú púť začal milostnou poéziou, v 2.období spracúval námety z gréckej a rímskej

mytológie a nakoniec do 3.obdobia prináležia jeho básne z vyhnanstva, na ktoré mu poskytol látku

vlastný osud

jeho poézia

ľúbostná

mytologická

trpko-bôlne diela

Lásky

- 1.básnická zbierka

- je to kniha ľúbostných elégií

- láska, o ktorej Ovídius poúča, nemá nič spoločné s hlbším citom, ale je to ľahká, zábavná

a dobrodružná hra, ktorou si mladí Rimania spestrovali život

- opisuje svoje vlastné city

Listy Heroín

- 2.zbierka

- je to 21 fiktívnych milostných listov slávnych mýtických hrdiniek, písaných svojim vzdialeným

priateľom

- pri hľadaní lásky sa nemá človek ponáhľať, ale má počkať na tú pravú

- muž má byť k žene nežný a nie hrubý, násilnícky

- na udržanie lásky človek nepotrebuje rôzne masti a čary, ale musí byť tej lásky hoden

Umenie milovať

- v tejto básni sa lúči s milostnou poéziou

- usmerňuje v nej mladých mužov i ženy, ako si majú získať a udržať lásku

Metamorfózy (Premeny)

- 12 000 veršov

- spracoval 250 gréckych a čiastočne rímskych bájí, ktorých jednotiacim motívom je motív

premeny

- rozprávanie začína opisom vzniku sveta zo začiatočného chaosu a končí premenou Caesarovej

duše na kométu

- k najkrajším miestam PREMIEN patrí mýtus o 4 vekoch (zlatom, striebornom, medenom

a železnom)

- v poslednom veku – železnom miznú všetky cnosti a na ich miesto nastupuje násilie, klam, zloba

a závisť

- ďalej je tu mýtus o potope, ktorú Jupiter poslal na hriešne ľudstvo; o premene krásnej nymfy

Dafné na vavrín; o sochárovi Pygamlionovi, ktorý vzplanul vrúcnou láskou k soche dievčaťa,

ktorú sám vytvoril a ktorú Venuša na jeho prosby oživila; o Daidalovi a Ikarovi, ktorých prvý let

vzdušným priestorom sa skončil tragickým Ikarovým pádom, ...

- ani v tomto diele mu nešlo o vyslovenie hlbokých myšlienok

- cieľom jeho básni je zaujať čitateľa, prebudiť jeho fantáziu a poskytnúť mu umelecký zážitok

- vo svojich dielach využíva rytmus hexametrov a zvukovú stránku slov

- vo vyhnanstve napísal 2 rozsiahlejšie zbierky elégií -    ŽALOSPEVY

LISTY Z PONTU

- Ovídius bol u Rimanov veľmi obľúbený

- patrí k najčítanejším antickým básnikom                                 


Historická próza
Publius Cornelius Tacitus (55-120)

Letopisy (Annales)

- zaoberá sa obdobím od Tiberia (14nl.) do Neronovej smrti (68nl.)

Dejiny (Historiae)

- nadväzuje na Letopisy, končí Domitianovou smrťou (96nl.)

- tvoria celok asi 30 kníh, z ktorých sa zachovala asi polovica


Satira


Decimus Junius Juvenalis (60-127)

- jeho dielo tvorí 16 satirických skladieb napísaných zväčša v podobe listov neznámym priateľom

- hovorí v nich o mužskom pokrytectve a výstrednostiach, o ženskej skazenosti, o chudobe básnikov,

obhajcov a učiteľov, o bohatstve, moci a kráse ako o príčinách ľudského nešťastia


- rímska literatúra pôsobila ako významný činiteľ pri vzniku a vývoji literatúr európskych národov; stala

sa pre ne tým, čím pre ňu kedysi bola grécka literatúra – najskôr predmetom napodobňovania,

neskôr nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie na umeleckú tvorbu


Orientálna literatúra


Staroorientálna literatúra

staroegyptská literatúra (3000 pnl)

literatúra Blízkeho východu

- sumerská (2000 pnl)

- akkadská

babylonská

asýrska

- hebrejská (1000 pnl)

literatúra Ďalekého východu (4000 pnl)


Antická literatúra

grécka

rímska


- najstaršie literatúry:

- sumerská

- akkadská

- staroegyptská

- Sumeri – J Mezopotámia (zač. 4.tis. – kon. 3 .tis. pnl) + nesumerské oblasti (hlavne semitskí Akkadi)

- Akkadčania:

Babylončania

Asýrčania

- Sumeri pravdepodobne vynašli, ale určite zdokonalili klinové písmo, ktoré prijali a používali takmer

všetky národy starovekého Blízkeho východu

- tieto literatúry boli do 19.storočia takmer neznáme; dodnes pokračuje práva na ich filologickom

(jazykovednom) výklade

- sumerského, babylonského a asýrskeho pôvodu je Epos o Gilgamešovi, ktorý zo žánorvého hľadiska

predstavuje monumentálny hrdinský epos

- nie je to len mýtus, jeho hrdinovia žijú, trpia a umierajú, aj keď boli obdarení nadľudskou silou

- sumerský kráľ je pravdepodobne historickou postavou

- dielo sa zachovalo v 4 verziách, známa je novoasýrska verzia zo 7.st.pnl a má 2 časti

- 1.časť zachytáva príbehy Gilgameša a Enkidua na Zemi

- 2.časť hovorí  o tom ako chce Gilgameš získať nesmrteľnosť


Ø       Indická literatúra

- hrdinské eposy – Mahábhárata a Rámájana (4.st.nl)

jadro eposu Mahábhárata tvorí bratovražedný boj o trón medzi Kuruovcami a Pánduovcami, potomkami kráľa Bháratu

- okrem ústredného konfliktu (pravdepodobne sa zakladá na skutočnej udalosti) je tu veľa ďalších

príbehov rozličného charakteru

epos Rámájana opisuje tragický údel kráľovského syna Rámu a jeho ženy Síty

- popri rozprávkovom svete indickej mytológie, exotickej prírody osobitný ráz dodáva tomuto dielu

morálny svet, v ktorom sa pohybujú hlavné postavy


Találat: 1576