online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A MEZŐGAZDASÁGI STRATÉGIAVÁLTÁS FÖLDHASZNÁLATI ALAPJA: A MAGYAR ZONÁCIÓS PROGRAM

mezőgazdaságfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Az őszi arpa termesztése
Lencse
Szarvaskerep
Őszi keveréktakarmanyok
Egynyari, nem pillangós szalas takarmanyok
Burgonya
Szalas takarmanyok
Rostlen és olajlen
HOGYAN FIZETHETŐK MEG A MEZŐGAZDASÁG KÜLÖNBÖZŐ TELJESÍTMÉNYEI
 
bal also sarok   jobb also sarok

A mezögazdasági stratégiaváltás Földhasználati alapja: a magyar zonációs program

A bemutatott kétpilléres agrár- és vidékfinanszírozási modell megvalósításához földhasználati oldalról mindenek elött azt kell tudnunk, hogy hol milyenek az agroökológ 353g65d iai és természeti feltételek. Az, hogy a termelési illetve  a környezeti és a szociális feladatok milyen súlyt képviselnek egy adott térség mezögazdálko­dásában, attól függ, hogy milyen adottságú területen helyezkedik el. Erröl ad eligazítást Magyarország földhasználati zónarendszere. Ennek alapját az a földhaszná­lati (agráralkalmassági-környezetérzékenységi) értékskála adja, mely a területek agrártermelési alkalmas­ságának (1. térkép) és környezeti érzékenységének (2. térkép) térinformatikai egyesítésével, területi integrációjával került meghatározásra (3. térkép

E földhasználati zónációs alaptérképen a fekete területek a piacorientált, versenykategóriájú mezögazdasági termelés, a szürke területek az extenzív mezögazdálkodási rendszerek, a fehér területek pedig a természet- és környezetvédelmi szempontú gazdálkodás elsödleges célterületei.

E térkép információit egybevetve a jelenlegi földhasználattal, annak formájával és intenzitásával megállapíthatjuk, hogy az ország területének mintegy ź-én jelentös müvelési ág változásra illetve gazdálkodási rendszer- és intenzitásváltozásra van szükség. Ennek során a vizsgálatok szerint mintegy 1,5 millió ha-t célszerü az intenzív szántóföldi müvelésböl kivonni, melyböl mintegy 6-700 ezer ha erdösítésre, 3-400 ezer ha gyepesítésre vár, mintegy 500 ezer ha pedig külterjes szántóföldi müvelésbe kerülhet.

E térképek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az ország melyik területén milyen intenzitású gazdálkodás támogatandó. A jövö útja az lehet, hogy a mezögazdaságból élö családok jövedelemszerkezete annak megfelelöen alakul, hogy milyen tipusú értéket "termelnek". Ezt szemlélteti egyszerüen a különbözö földhasználati kategóriák szerinti megoszlásban az 5. ábra.

1. térkép


2. térkép

3. térkép

5. ábra: A gazdálkodó családok elvi jövedelemszerkezete a gazdaság földhasználati zónarendszerben való elhelyezkedése szerint

Míg pl. Bácskában vagy a Mezöföldön a családok megélhetésében a jó minöségü mezögazdasági termékek értékesítéséböl származó piaci árbevételek lesznek a meghatározóak, addig az Őrségben vagy Szatmár-Bereg térségében e minöségi termelés mellett a környezeti, szociális és egyéb teljesítményekért, mint társadalmi szolgáltatásokért kapott állami kifizetések jelentös szerepet kell, hogy játszanak.

Minél inkább korlátozottak a termelés ökológiai feltételei, minél érzékenyebb, sérülékenyebb a természeti környezet és/vagy súlyosabb a munkanélküliség, annál nagyobb súlyt képviselnek a mezögazdaság "második pilléres" teljesítményei, helyben keletkezö társadalmi és környezeti szolgáltatásai és az azokért kapott állami kifizetések a családok jövedelmében, az adott térség, a vidék megmaradásában és fejlödésében


Találat: 2129


Felhasználási feltételek