online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Pszichés iatrogénia, szórorigén pszichés artalom, empatia, megértés, massag elfogadasa

pszichológiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS
A pszichológia BIOLÓGIAI ALAPJAI
DISZLEXIA AZ ISKOLÁBAN
TANULÁSI ZAVAROK AZONOSÍTÁSA ÉS KEZELÉSE AZ ÓVÓDÁBAN ÉS ISKOLÁBAN
Az észlelés lélektana
AUTIZMUS
Egészség és önismeret
EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK
SZEMÉLYISÉG
 
bal also sarok   jobb also sarok

Pszichés iatrogénia, szórorigén pszichés ártalom, empátia, megértés, másság elfogadása


Pszichés iatrogénia

A kórház gyógyító hatása mellett számolni kell károsító befolyásával, a hospitalizmussal is. Gyermekeknél az anyától való elszakadás nyomán jelentkeznek. Felnőtteknél, a kórház a betegre 131j91b idegen életritmust kényszerít: korai fekvést, éjszakai tompított lámpafényt, gyakran zavart alvást, korai felkelést (sokszor már reggel 5-kor). Számos személyhez kell alkalmazkodni, például szobatársakhoz, akik gyakran váltakoznak. A családtól való elszakadás, a munka félbehagyása, különféle beavatkozások egyaránt szerepelnek a hospitalizációs ártalmak előidézésében.

A szórorigén pszichés ártalmak

A gyógyítás, ápolás során szerzett tapasztalatok hívták fel az egészségügyben dolgozók figyelmét arra, hogy tevékenységük a betegeikben kedvezőtlen, nemkívánatos változásokat is előidézhet. Az ápolás során előforduló szórorigén pszichikus ártalom lényege a nővér kedvezőtlen magatartásában kereshető, amely azután kedvezőtlen hatást is gyakorol a beteg pszichés állapotára. Ezek között szembetűnők a durva szerephibák. A betegek iránt mutatott érdektelenség, elhanyagolás, közöny érzéketlen bánásmód, bizalmaskodás, önállóság visszanyerését gátló kényeztetés. A szaktudás fitogtatása, a latin kifejezések vagy az ún. szakzsargon használata.

Az empátia

A kifejezés a görög "patosz" szóból származik. Az eredeti jelentése baj, szenvedés, betegség. Mivel a nagy érzelmeket megindító törekvések magukban hordják a szenvedést, ezért ennek kifejezésére használták ezt a szót. Németre fordítva "beleérzés" lett a szó jelentése.

Az empátia pszichológiai lényege a másik ember által nem tudatosan kibocsátott érzelmi jelzések felfogása és feldolgozása. Empátiává ez akkor válik, ha a másik ember rejtett jelzéseit és a megértett összefüggéseket saját magunk számára megnevezzük és értelmezzük. Ennek alapján tehát az empátia a másik emberre irányuló tudatos figyelmet, szándékos odafordulást és értelmi feldolgozást kíván az ápolás során.

Nem tanácsos összekeverni az empátiát a szimpátiával (hétköznapi fogalom, rokonszenv). A szimpátia fogalma ugyancsak az ókorban jelent meg. Azt a megfigyelést fejezi ki, hogy az emberek általában képesek egymás érzelmeinek átvételére. Ha valamilyen hasonló élményben volt már részünk, akkor ez még könnyebben létrejöhet.

Megértés

Példa: Egy ágyhoz kötött beteg a következőképpen csattan fel: "Adjon már végre egy pohár vizet!"

1. szint: A beteg helyzetének átgondolása. Pl. helyhez kötött, mozogni képtelen, egy pohár vizet sem tud egyedül biztosítani saját maga számára. Helyzete egyértelműen kiszolgáltatottá teszi.

2. szint: a másik érzelmeinek megértése. Az akadályoztatás feszültséget kelt benne, és valamit tenni kell azért, hogy részben szükségletét kielégítse vagy csak önmagában a kiszolgáltatottság, magatehetetlenség érzésével szembeszálljon.

3. szint: a másik burkolt érzelmeinek a megértése. Tehetetlenségét gyötrő élményként éli meg, elégedetlenséget érez önmagával szemben. A felcsattanó hang tulajdonképpen félelmet, szorongást takar, és végső soron a sebezhetőség ellen védekezik.

4. szint: az érzelmi ellentmondások és kettősségek beleélés alapján való megértése. Betegünk érzi, hogy másokra van utalva, ami negatív érzelmeket kelt benne. A helyzetet nem tudja úgy megváltoztatni és értelmezni, hogy az elfogadhatóvá váljon önmaga számára. A segítségre szüksége van, de egyúttal azt emiatt el is utasítja.

5. szint: a lelki folyamatok történeti összefüggéseinek megértése. Betegünk az ágy és saját érzelmeinek a foglya. A "dobozából" képtelen kitörni. Így a "végre" szó egészen más értelmet nyer. Azaz végre segítsen már valaki, mert minden szempontból "szörnyűnek érzem a helyzetem". Alapvetően mozgékony, dolgos ember, akinek céljai és feladatai vannak, melyeket most úgy gondolja, hogy nem tud teljesíteni és elérni.


Találat: 1714


Felhasználási feltételek