online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
A vallalat jellemzői, környezete
TÁRGYI ESZKÖZÖK
A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
 
 

A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.

-     A munkakínálat alakulása és a demográfiai folyamatok között nem létezik egyértelmű kapcsolat, mivel az egyes gazdasági szereplő hatása a felkínált munkamennyiségről. Figyelembe veszi a jövedelmi helyzetből és a pluszmunka vállalásából eredő anyagi hasznot, az ebből származó szabadidő-áldozatot.

-     A munkakereslet a vállalat gazdasági helyzetének a függvénye. A vállalat számára a bér természetesen költségtényező, amely a munka kereslet egyik legfon 424f55e tosabb meghatározója.

-     A munkapiaci egyensúly a munkakeresleti függvény és a munkakínálati függvény metszéspontja.

Munkakereslet és munkakínálat a makrogazdaságban

Egy kétszereplős gazdaság (vállalat, háztartás) a makrogazdasági makrokereslet a vállalat tervezett kibocsátásának függvénye.

Ezt egy termelési függvénnyel jellemezzük. Q=f(K,L), ahol K=állandó.

A vállalat profitja a kibocsátás értékesítéséből eredő bevételek és költségek különbözete.

Adott munkaráfordítás esetén természetesen a reálbér alakulásától függ a munkakereslet. Növekvő reálbér esetében a munka ára nagyobb, mint a határtermék, így a kereslet csökken, a reálbér csökkenése pedig a munkakereslet növekedését váltja ki.

A makrogazdasági munkakeresleti függvény minden reálbérhez a vállalati szféra tervezett munkakeresletet rendeli hozzá, azaz LD=LP(W/p)

A makrogazdasági munkakínálati függvény azt mutatja, hogy a háztartás mennyi munkát szándékozik a vállalatnak felkínálni. A munkakínálat felső határa a lakosság száma. LD=LP(W/p)

Munkaképes korú lakosság, amely a tanulói, illetve képzési fázison túl lévő és a nyugdíjkorhatár előtt álló lakosság.

A lakosság megoszlik:

-     aktív népességre: amely mint munkavállaló a munkapiacon megjelenik és hajlandó munkát vállalni. (foglalkoztatottak + munkanélküliek)

-     inaktív: mindazok, akik nem hajlandók munkát vállalni.


 Aktivitási ráta:

Aktív népesség

                                             *100

Munkaképes korú lakosság

Munkanélküliségi ráta:

Munkanélküliek száma

n=                                                           *100

Aktív népesség


Egyensúly a munkapiacon

A munkapiaci egyensúlyt a munkakereslet és kínálat egyenlőségével, metszéspontjával definiáljuk.

Ehhez tartozik természetesen az azonos reálbérszint. Egyensúlyi reálbérnek nevezzük azt a W/p arányt, amely mellett a munkakereslet és a kínálat egyenlő egymással. A munkakínálat rövidtávon adott és változatlan.

A munkakínálat teljesen rugalmatlan a reálbérekre nézve. A háztartás csak egy bizonyos minimális reálbér után hajlandó munkát kínálni. A vállalat munkakereslete a minimális reálbér mellett kisebb mint a munkakínálat (L < ….) azaz egyensúlyi reálbér nem létezik.

Ilyen helyzet hosszú ideig nem tartható fenn. Ilyenkor általában a munkakereslet nő, - a vállalati szféra létét is veszélyezteti, annak kénytelen lesz engedményt tenni, több bért kínálnak a munkavállalónak a LD függvény felfelé tolódik LD és LS metszi egymást = egyensúlyi reálbér.

Makrogazdasági értelemben akkor beszélünk munkanélküliségről (alulfoglalkoztatottságról), ha a munkakínálat meghaladja a munkakeresletet.

Túlfoglalkoztatottság a munkapiacon

LS

 

C

 

D

 
Túlfoglalkoztatottság (munkahiány) akkor áll fenn, ha a munkakereslet nagyobb, mint a munkakínálat.

LD

 

B

 

A

 

w/p

 

P

 


w/p1

 


L*

 

L

 

Foglalkoz-
tatási fv.

 
Munkanélküliség olyan reálbér mellett létezik, amely nagyobb mint az egyensúlyi reálbér, a túlfoglalkoztatottsághoz viszont az egyensúlyi reálbérnél alacsonyabb reálbér tartozik.


Találat: 2642