online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
 
 
 

 
 

Szervezéstudomany fejlődésének főbb fazisai

vegyes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A Frank birodalom kialakulasa, fénykora
Szövettan
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Eplan - Első lépések
NAPI TEVÉKENYSÉGI TERV
Alapvető funkciók
Gyermekorvos, nyugalmazott egyetemi tanar
A békak példazata
Robert Capa: Köztarsasagi milicistanő
Szakkifejezések
 
 

Szervezéstudomány fejlődésének főbb fázisai

-     Szervezés: különböző társadalmi formációk közegében zajló célirányos tevékenység

-     Klasszikus üzemgazdasági szemlélet

-     funkcionális szervezetmegoldások

-     mozdulatelemzés


-     progresszív teljesítménybér

-     Szociológiai szemlélet

-     törzskari szervezet

-     emberi tényezők

-     prémiumos időbér

-     Kibernetikai szemlélet

-     irányításhoz szükségesek információ-folyamatok

-     Logisztika

-     információ és érték kitüntetett szerepe Þ értéknövekedés helyei

-     rendszer és a környezet elemeinek kölcsönhatása

-     Just In Time ellátási rendszerek

Információrendszer

-     Definíció: rendszer, amely adatokat és információkat gyűjt közvetlenül lekérdezhető formában

-     jellemzői:

-     központi szerepet játszanak az adatok

-     feladata a rendszerek irányításához szükséges információk előállítása

-     elemei: emberek, technikai eszközök, adatkezelési módozatok (menver, hardver, szoftver, orgver)

-     két típus:

-     tranzakció feldolgozó

-     információ feldolgozó

-     funkciói:

-     adatfelvétel

-     adattárolás

-     feldolgozás

-     információ felhasználása

-     információ igazságtartalmának vizsgálata

-     adatok továbbítása

-     fejlesztésének szükségessége

-     technika fejlődése

-     fizikai elhasználódás (kopás)

-     erkölcsi kopás

-     vállalkozás feladatkörének változása

-     belső elhatározás alapján

-     külső körülmények megváltozása miatt

-     szervezeti változások

-     működési problémák

Szervező munka általános alapelvei

-     rendszerszemléletű gondolkodásmód

-     rendszer tulajdonságok ismerete és figyelembe vétele

-     alrendszerek önmagukban optimális működése nem garantálja az egész rendszer optimális működését

-     a cél - folyamat - szervezet - hatásköri rendszer - információrendszer prioritás érvényesítése

-     racionalizálás

-     egyszerűség, egyszerűsítés

-     áttekinthetőség

-     rend, rendezettség

-     párhuzamosság kiszűrése

-     hatékonyság

-     team-munka

-     Team: nem túl nagy létszámú (2-8 fő) heterogén szakmai összetételű munkacsoport

-     külső és belső szervezők együttes alkalmazása

-     felhasználók és érintettek bevonása

-     koordináció

-     kommunikáció a munkában résztvevő team-ekkel

-     kapcsolat tartás az együttműködő partnerekkel

-     beavatkozás a terv-, illetve tényszerinti eltérések esetén

-     költség-haszon elemzés

Információrendszer fejlesztésének közege

-     sorrend: alkalmazás ® szoftver ® hardver ® menver

Hardver

-     az információrendszer eszköz-állománya, beleértve az adat és információ kezelésében résztvevő minden technikai eszközt

-     információrendszer funkciója (alkalmazási terület és architektúra szerint)

-     ügyvitel-orientált rendszerek

-     adatgyűjtő rendszerek

-     lekérdező rendszerek

-     folyamatirányító rendszerek

-     tudományos-műszaki rendszerek

-     szakértői rendszerek

-     feldolgozás technikája

-     off-line feldolgozási technika

-     nincs közvetlen kapcsolat a felhasználó és az eszköz között

-     on-line technika

-     az inputot közvetlenül onnan kapják, ahol a feldolgozási kényszer jelentkezik, az eredményeket pedig képesek azonnal eljuttatni oda, ahol felhasználásukra szükség van

-     Számítógépes hálózatok

-     hálózat: egymással fizikai kapcsolatban álló, egymással együttműködő számítógépek illetve perifériás rendszerek

Szoftver

-     funkcionális csoportosítás

-     operációs rendszerek

-     rendszerállapotok átállítása

-     programok elindítása, futó programok felügyelete, megállítása

-     alapvetően meghatározzák a rendszerfejlesztés eszközeit és a lehetséges alkalmazások körét

-     utility-k

-     adatfeldolgozási rutinfeladatok

-     rendezés-     válogatás

-     állomány tömörítés

-     állomány összehasonlítás

-     file helyreállítás stb.

-     fejlesztő eszközök

-     számítógép programozását teszik lehetővé

-     szövegszerkesztők

-     szövegrészek beillesztése, kicserélése, felülírása, törlése, keresése

-     szöveg nyomtatása, archiválása

-     szöveg kezelők

-     céljuk: igényes külalakú dokumentumok készítése

-     formázás, javítás, táblázatok, grafikonok, ábrák, helyesírás-ellenőrzés stb.

-     táblázat kezelők

-     számoszlopokon illetve számsorokon elvégzendő műveletek gyors elvégzése

-     táblázat formázás, adatfeltöltés, grafikonok, diagramok

-     adatbázis kezelők

-     adatfüggetlenség, adatbiztonság

-     kiválasztás szempontjai

-     referencia helyről térítésmentes beszerzés

-     saját fejlesztés

-     előnyei:

-     azt kapjuk, amit megrendeltünk

-     testre szabott

-     az új rendszer stílusa ismert lesz

-     módosítások gyors átvezetése

-     hátrányai:

-     drága lehet

-     sokáig tarthat

-     karbantartásra külön gondot kell fordítani

-     vásárolt szoftver

-     előnyei:

-     profi munka

-     olcsó

-     jól dokumentáltak

-     jó garanciális feltételek

-     hátrányai:

-     hosszú értékesítési lánc

-     a ki nem használt funkciókat is meg kell fizetni

-     legfontosabb szoftver jellemzők:

-     CPU-, periféria-, hálózat-, operációs rendszer igény

-     hatékonysági paraméterek

-     kezelhetőség

-     üzemeltetési költségek

Menver

-     fejlesztők

-     rendszerszervező

-     reálfolyamatok elemzése és leírása

-     alternatívák kidolgozása a folyamatok jobbítására

-     folyamatoknak megfelelő számítógépes eljárások meghatározása

-     hardver és menver követelmények meghatározása

-     új megoldás bevezetésének betanítása

-     kapcsolattartás a rendszer üzemeltetőivel

-     folyamatszervező

-     egy-egy részfeladat ellátására (hardver, menver feltételek, bevezetés tervezése, üzemeltetés felügyelete)

-     programtervező

-     a szervező által specifikált eljárások részekre bontása

-     részek együttműködésének megtervezése

-     programok megírása

-     programok tesztelése

-     kezelési útmutató készítése

-     programozó

-     részfeladatok (programírás, tesztelés, dokumentum készítés)

-     üzemeltetők

-     adatbázis adminisztrátor

-     jogosultságok kiosztása

-     rendszer erőforrás gazdálkodás

-     szakmai tanácsadás stb.

-     közvetlen felhasználók

-     információrendszer munkaeszközként alkalmazók

-     információrendszer outputjának felhasználói

Orgver

-     a rendszer fejlesztés és üzemeltetés technológiája

-     a hardver, szoftver és menver egymásba fonódó, integrált egysége

Rendszerfejlesztés életciklusa

-     probléma definíció

-     helyzetfelmérés

-     követelmények specifikálása

-     megoldási változatok kidolgozása

-     rendszertervezés

-     új rendszer megvalósítása

-     implementálás-     üzemeltetés, karbantartás

Probléma definíció

-     probléma forrása:

-     teljesítmény problémák

-     információ hiánya vagy feleslege

-     gazdaságosság

-     irányítás igényei

-     hatékonyság

-     karbantartás problémái

-     probléma jellege:

-     új rendszer létrehozása

-     problémák:

-     hardver, szoftver szükséglet

-     személyi állomány alkalmas-e az újdonság befogadására

-     szervezeti kérdések

-     régi rendszer átszervezése (kibővítése)

-     problémák:

-     szervezet változik

-     alkalmazottak feladata változik

-     új programok írása, régiek módosítása

-     meglevő rendszer módosítása

-     nem jár jelentős ráfordítással, nincs szervezeti módosítás

Helyzetfelmérés

-     célja: a gazdasági rendszer adottságainak feltárása annak érdekében, hogy a leendő információrendszer beillesztése a lehető legkisebb invesztícióval és megrázkódtatással történjék

-     adottságok: azoknak az erőforrásoknak és előírásoknak a halmaza, amelyek az adott időszakban meghatározzák a gazdasági rendszer működését

-     Helyzetfelmérés tárgya:

-     megvalósíthatósági vizsgálat

-     reálfolyamatok elemzése

-     szervezetanalízis

-     hatásköri rendszer áttekintése

-     információrendszer megismerése

-     Helyzetfelmérés technikái:

-     az ismeretszerzés lehetséges módjai

-     dokumentum-elemzés

-     szervezeti, működési szabályzat

-     szervezeti ábrák

-     munkaköri leírások

-     ügyviteli, technológiai folyamatok leírásai

-     szervezési dokumentációk

-     szóbeli érdeklődés (interjú)

-     célszerű elvei:

-     interjúalany főnökének tájékoztatása

-     információszerzés az interjúalanyról

-     interjú-vázlat

-     írásbeli megkérdezés (kérdőív technika)

-     részei:

-     címlap (azonosító sorszám, vizsgálat megnevezése, referens adatai)

-     kitöltési útmutató (vizsgálat célja, eligazítás a kitöltésről, összegyűjtés módja)

-     kérdések

-     zárt kérdőív

-     minden kérdés után a lehetséges válaszok felsorolása következik, amelyből egyet vagy többet választhat

-     nyitott kérdőív

-     olyan kérdéseket tartalmaz, amelyekre a mintaalany szabadon válaszolhat

-     mintavétel

-     kérdőíves mintafelvétel speciális esete

-     kis minta

-     megfigyelés

-     Helyzetfelmérés eszközei:

-     folyamatábrák

-     tevékenység-orientált folyamatábrák

-     adatfeldolgozási folyamatok ábrázolását teszi lehetővé

-     háromféle szimbólum:

-     adatállományok

-     tevékenységek, eljárások

-     kapcsolatok

-     program-orientált folyamatábrák

-     blokkdiagram

-     Chepin-ábra

-     adatáramlási folyamatábrák

-     adatkapcsolatok tartalmát, adatok szerkezetét, forrását, szerkezeti kereteket mutatja

-     szimbólumai:

-     külső objektum

-     eljárás, folyamat

-     adattár

-     adatáram

-     információ-orientált folyamatábrák

-     elsődleges adathordozók keletkezésének, szervezeten belüli áramlásának követésére való

-     döntési táblázatok

-     döntési szabályok tömör, jól dokumentálható összefoglalása

-     a feltételrendszer egyszerűsítésére lehetőséget kínál


: 1618