online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes Filmek Halászati Művészet a kultúra Szórakozás Zene

 
 
 
 

 
 

A deviancia szocialpszichológiaja

vegyes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV 2
Forgatókönyv készítés elektronikus tananyagfejlesztéshez
Sejttan = Cytologia
Racsrendezetlenségek, racshibak
Lépcsők
MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN ISO 12944-7
Decoupage ötletek „Kis okos”
Akinek hivatalt ad, észt is ad hozza?
Derült égből vaddisznó
 
 

A deviancia szociálpszichológiája

„deviancia”= elferdülés, elhajlás

a deviancia másság, de értékelt, minősített (ált. elítélt) másság

1.      abszolút-relatív deviancia-meghatározás

abszolút: a deviánsokat a közösség azért veti ki magából, mert alapvető humán normákat sértenek

DE: nem minden deviancia sorolható be így, mert így minden normaellenes cselekedet deviáns lenne

relatív: a deviancia fogalmát az adott kultúra, történelem, politika kontextusában kell definiálni – az adott társadalmi norma a vonatkoztatási alap

DE: attól, hogy a kisebbség ált. nem normaalkotó, még nem deviáns

hibák:

téves minősítés: a társadalom devianciának címkézi az „ártalmatlan” viselkedést is

rejtett deviancia: a társadalom nem ismeri fel elég hamar a deviáns viselkedést


2.      intézményesült – individualizált deviancia

intézményesült: a társadalom, csoport által jól ismert, kiforrott elemekből álló szerepviselkedés – pl. betörő, alkoholista, drogos

individualizált: az egyén a saját, rá jellemző módon tér el a konvencióktól – pl. a zöldek élőlánca, Gandhi sztrájkja

3.      innovatív deviancia

Ha egy probléma már nem kezelhető a hagyományos eszközökkel, ha egy folyamat megfeneklett, új, kreatív megoldásra van szükség. Ebben a deviancia intézményesült formája hatékony lehet.

4.      pozitív-negatív deviancia

poz: a negatív megbélyegzés helyett elismert, becsületet hozhat a deviáns egyéneknek – pl. bakonyi betyárok, Robin Hood

neg: egyféle stigmát jelent  pl. börtönviseltek

5.      fizikai deviancia

devianciának minősülhet a megszokottól eltérő fizikai karakter –  pl. törpe, óriás, végtaghiányos személyek, balkezesek

DE: nemcsak születéstől fogva tartozhat valaki ebbe a kategóriába, hanem a társadalom maga is ilyenné tehet – pl. tolvajok megcsonkítása, hadifoglyok tetovált sorszáma 

6.      szándékosság-személyiségjegy

a közvélekedés a devianciát sokszor akaratlagosnak, szándékosnak tartja, így az egyénre ruházza érte a felelősséget

MERT: a normasértés alapvetően vmilyen rossz, inadekvát, tiltott viselkedés – tehát a deviáns cselekvőnek tisztában kell lennie helytelen magatartásával

DE: a szocializáció során tudattalanul is mintát követünk – pl. erőszakos családban felnövő gyerekek rátanulnak az erőszakos viselkedésre, és sokszor ez a magától értetődő, nem is látnak más alternatívát

7.      a deviancia belső szemlélet

fenomenológiai szemlélet: a deviáns viselkedés nem egyszerűen vmi helytelen, normának nem megfelelő dolog elkövetése, hanem a deviáns személy nézőpontjából jelentése és jelentősége van

+

a deviáns magatartásra való társadalmi reagálás (pl. kiközösítés, megbélyegzés) beépül az identitásba

 

8.      a deviancia funkciói

manifeszt funkciók:

- a deviáns részéről: legitimáció, érdekérvényesítés, haszonszerzés, konfliktuskezelés, menekülés, tiltakozás, célkeresés, feszültségoldás

- a társadalom reagálása : elhatárolódás

látens funkciók:

- a deviáns részéről:

§         csoportkohézió erősödése: társra találás a devianciában

§         identitásképzés

§         egyértelmű morális kódok létrejötte: ki melyik oldalán áll az egyes értékeknek, mi a jó-rossz

§         a legitimállandó ideológiák kikristályosodása

-         társadalom reagálása: bűnbakképzés

9.      magyarázó elméletek

§         Lombroso: a bűnöző deviánsokat alkati másság, öröklött degeneráltság különít el másoktól

§         pszichoanalízis: a normasértő deviánsoknál az agresszió kontrollja nem megfelelően kiépült, ami főleg a gyerekkori szeretetmegvonásból ered§         frusztráció-agresszió hipotézis: vmilyen szükséglet (pl. szeretet, szex) kielégítetlensége frusztrációt szül, ami agressziót generál és deviáns viselkedéshez vezet

§         szociális tanulás: a deviáns viselkedés keretetit sajátítjuk el a modellkövetés által: a deviáns értékeket átéljük, és belsővé tesszük

AZ ALKOHOL DEVIANCIÁJA

alapvető: mit tekint a társadalom alkoholizmusnak?     

                hogyan értelmezi az alkoholizmust?

                mire vezeti vissza?

§         démonikus modell

az   alkoholosan módosult tudatállapot az egyénen kívül álló, démonikus, isteni tényezők befolyása általi

§         etikai modell

a túlzott mértékű alkoholfogyasztás erkölcsi vétség, BŰN

a részeg ember közmegvetés tárgya

§         betegségmodell

- pszichiátriai modell: az alkoholizmus vmilyen pszichiátriai betegségre vezethető vissza, illetve veleszületett hajlam eredménye – genetikai determinizmus

-         pszichológiai modell: az alkoholizmus az álet során elszenvedett sérelmekre való passzív reagálási mód

-         szociálpszichológiai modell: az alkoholizmus a szocializációs folyamatok terméke: az ivásminta követése, alkoholista referenciacsoport

A DROG DEVIANCIÁJA

§         a drogfogyasztás az egyén minden más cselekvésmódját kizárva diminál

§         gyakran csoporthelyzethez kötött: ált. kortársak szubkultúrája

okok:

§         személyiség: ,inél súlyosabb a drogfogyasztás, annál súlyosabb személyiségzavar áll a háttérben

§         mikrokörnyezet szerepe: a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahely normái, elvárásai

AZ ÖNGYILKOSSÁG DEVIANCIÁJA

2féle nézőpont:

§         az öngyilkosság nem deviancia – mert: ha egy kiultúrában lehetőség van a problémamegoldás ilyen formájára, ez a megoldás nem normaszegés, hanem normakövetés

§         az öngyolkosság deviancia – mert: mögötte társas-társadalmi konfliktusok húzódnak

szociálpszichológiai megközelítés:

§         preszuicidális szindróma: az öngyilkosságot megelőzi: beszűkülés, autoagresszió, öngyilkossági fantáziák

§         szuicidum mint cry for help

Találat: 3166