online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Az üzleti tervkészítés módszertana

marketing

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
A BIOMILK KFT VÁLLALATÉRTÉKELÉSE PRAKTIKA DOLGOZAT
Az üzleti tervkészítés módszertana
 
 

Az üzleti tervkészítés módszertana

 

 

Általánosságban véve az üzleti terv az alábbiak szerint épül fel vállalat esetében:

Bevezetés

Összefoglaló

A terv fö részei:

1.      A vállalat leírása2.      Vezetés

3.      Piacelemzés

4.      Piaci és értékesítési stratégia

5.      Termékek vagy szolgáltatások

6.      Gyártás vagy müveletek

7.      Pénzügyi tervszámok, fedezetszámok

8.      Befejezés, Mellékletek

ÜZLETI TERV A VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Bevezetés

Ez a rész nagyon rövid legyen. Célja inkább az üzleti tervnek mintsem magának az üzleti tervnek mintsem magának az üzletnek a bevezetése. Tartalmazza a vállalat teljes nevét, címét és telefonszámát, továbbá a vállalkozás nagyon rövid leírását, az alapítók és más fontos személyek nevét, címét és telefonszámát.

A bevezetésben azt is jelezni kell, hogy ki és mikor készítette az üzleti tervet.

Összefoglaló

Ez a fejezet legfeljebb két oldalból álljon, amelyben bemutatjuk a terv legfontosabb és az olvasó számára legértékesebb részeit. Az összefoglaló a bevezetö részt egészíti ki, és a terv további fejezeteiben található részletes adatokon és elemzéseken alapszik. Bár az anyag elején szerepel, az összefoglalást a terv többi részének elkészítése után kell megírni. 151e45b

Amikor a terv a külsö befektetöknek tett ajánlatként szolgál, az összefoglaló a legfontosabb rész. Ha az összefoglaló nem tudja meggyözni a potenciális befektetöt, hogy tovább kell olvasnia, a terv többi része mit sem ér. Így tehát ebben a részben a vállalkozó üzlet adottságait és a vállalkozás várható nyereségességét kell közvetíteni, vagyis ez a rész szolgál arra, hogy „eladjuk” az üzlet gondolatát.

A terv fö részei:

1.      A vállalat leírása

A vállalat és az üzleti tevékenység összes fontos jellemzöjének ismertetése, a vállalat múltjának és jelenlegi helyzetének valamint az eddig történt események pontos leírása, a vállalat felépítésének, termékeinek, szolgáltatásainak és ügyfeleinek bemutatása, a vállalkozás céljait és az elérésükre kidolgozott stratégiát világosan ismertetni kell.

2.      Vezetés

Amikor egy pénzintézet felmér egy üzleti vállalkozást, az egyik legfontosabb szempont a vezetés színvonala. Általánosan elfogadott tény, hogy egy vállalkozás sikere vagy kudarca elsösorban a vezetéstöl függ. A vezetési ismeretek megléte, és az elkötelezettség a vállalkozói lendülettel és lelkesedéssel párosulva az egyik legfontosabb elem.

Ebben a fejezetben részletesen be kell mutatni a vállalkozás alapítóit és legfontosabb vezetöit, megadva teljes nevüket, korukat, végzettségüket, szakképesítésüket, tapasztalatukat és korábbi munkaköreiket stb. A díjazással, a munkaszerzödéssel, a pénzügyi és egyéb megállapodásokkal kapcsolatos információkat ugyancsak csatolni kell. Az információknak nem csak a felsö vezetökre kell kiterjedniük.

Ebben a fejezetben kell ismertetni a vállalkozás vezetési és szervezeti struktúráját, valamint a személyzeti politikát. Információval kell szolgálni a jelenlegi és a jövöben tervezett munkaerölétszámról.

3.      Piacelemzés

Ez az egyik legfontosabb – és rendszerint az egyik legnehezebb – fejezete az üzleti tervnek. Ez különösen igaz abban az esetben, ha az üzleti vállalkozás egy új terméken alapszik. Ilyenkor igazi piackutatásra van szükség a tervnek be kell mutatnia, hogy a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelö piaca van, és hogy a vezetés ismeri a piacot.

A piacelemzésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

-         Az üzletág piaci nagysága és tendenciái – a jelenlegi és a jövöbeni várható helyzet

-         Az üzletág struktúrája és a piac elhelyezkedése

-         A vállalkozás által megcélzott piaci szegmensek

-         A vásárlók – preferenciák és viselkedésük

-         A versenytársak, piaci részesedésük és a verseny egyéb lényeges elemei

-         Az értékesítéssel kapcsolatos kérdések a megcélzott piaci szegmensekben

Az összefoglaló után ez az a rész, amit  a legnagyobb figyelemmel fognak olvasni. Ebben a fejezetben részletesen ismertetni kell, hogy miként látja a vállalat a piacot, amelyen értékesít, és az iparágat, amelyben müködik. Azt is be kell  mutatni, hogy miként tud a vállalat sikerrel behatolni a piacra. Elképzelhetö, hogy ez a fejezet készül el elsöként, hiszen a termeléssel vagy a finanszírozással foglalkozó részek azon alapszanak, hogy a vállalkozás képes lesz-e megjelenni és terjeszkedni a piacon. A potenciális befektetöket meg kell gyözni arról, hogy lesz piaca a vállalat termékeinek.Csak akkor indítható el a vállalkozásunk, ha van piaca a termékeinknek és szolgáltatásainknak és elegendö számban vannak olyan emberek, akik hajlandók fizetni mindezekért. Mutassuk be, hogy  valóban létezik ilyen piac és van benne hely a vállalkozásunknak.

Az üzletág bemutatása

Elöször tanácsos röviden bemutatni az üzletágat, amelyben a vállalat müködik, ezen belül is kitérve a következökre:

-         A teljes üzletág jelenlegi nagyságának és felépítésének bemutatása- összes értékesítés, a foglalkoztatottak száma, az üzletág és a piac fö képviselöi

-         Az üzletág jövöbeni fejlödéséröl és profiljáról megjelent elörejelzések összegzése

-         A legfontosabb sikertényezök felsorolása

-         Az üzletágat befolyásoló külsö tényezök, pl. jogszabályok, gazdasági helyzet

A piac nagysága

Piackutatásra lehet szükség a piac meghatározásához, méretének, múltjának, fejlettségének és várható növekedésének megállapításához. Mindehhez hivatalos adatokat, pl. felméréseket és elörejelzéseket kell igénybe venni a saját feltételezéseink alátámasztásául.

Adjuk meg a vállalkozás jelenlegi piaci részesedését – amennyiben van -, kitérve arra is, hogy növekvö piacra lehet-e számítani vagy a versenytársaktól kívánunk piaci részesedést szerezni! Mutassuk be a meglévö ügyfeleinket és írjuk le, hogy hol találhatók ezek az ügyfelek, valamint, hogy érzékenyek-e az árra, a minöségre vagy a szolgáltatásra!

Említsük meg, ha magunk is végeztünk piackutatást, és ismertessük, milyen válaszokat kaptunk azoktól az emberektöl, akik a termékeinket megvásárolták, kipróbálták illetve érdeklödést mutattak irántuk!

Más termékek a piacon

Meg kell határozni a versenytársak körét. Nem csak az a vállalat tekintendö versenytársnak, amely ugyanazt a terméket állítja elö, hanem az is, amelyik helyettesítö terméket gyárt.

4.      Marketing és értékesítési terv

A piacelemzéshez hasonlóan ez is egyike a terv legnehezebb részeinek. Ebben a fejezetben azt kell bemutatni, hogy  vállalkozásnak nagy esélye van arra, hogy be tud törni a megcélzott piacra és eredményesen tud versenyezni a többi szállítóval.

A fejezet tartalmazza a marketing-stratégiát valamint a piacon való megjelenésre, az árképzésre és az értékesítésre vonatkozó terveket. A tervezett elosztási csatornák, a reklám és marketing, a csomagolás, a hitelfelvételek és kedvezmények, a vevöszolgálat, a garancia és termékfelelösség mind rendkívül fontos tényezök, melyeket világosan ismertetni kell.

A potenciális befektetö arra kíváncsi, hogy mi különbözteti meg a termékünket illetve szolgáltatásunkat a piacon fellelhetö többi terméktöl - mennyiben egyedülálló a  termék, hogyan tud a vállalkozás versenyelönyre szert tenni és milyen kedvezötlen esemény állhat elö a piacon. Így tehát „versenyképességi” felmérést kell végezni, amelynek révén meghatározhatók termékünk illetve szolgáltatásunk elönyei, a versenytársak várható reakciói  és az ezekre adható válaszok.

Ez a fejezet a piacelemzéssel együtt részletes értékesítési tervszámokat kell, hogy tartalmazzon a pénzügyi részben szereplö adatok alátámasztásául.

Marketing-stratégia

Meg kell határozni a vállalkozás marketing-stratégiáját, a megcélzott piacot és a piacra történö behatolás stratégiáját. Megbecsülhetö a versenytársak marketing-tevékenysége, megvizsgálható a közös vállalkozás lehetösége is, ki lehet fejteni továbbá a reklámra, a postai úton történö közvetlen eladásra és egyéb promócionális eszközökre vonatkozó terveinket is. Azt is felmérhetjük, hogy a versenytársak miként reagálnak majd a termékünkre. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyire könnyü egy új vállalkozásnak betörnie a piacra, figyelembe véve azokat a külföldi versenytársakat is, akik még  nincsenek jelen a piacon.

Árképzés

Adjuk meg a termék illetve szolgáltatás tervezett eladási árát és hasonlítsuk össze azt a versenytársakéval! Mutassuk be, hogy miként viszonyul az ár a termékegységre esö költséghez annak bizonyításául, hogy a költségek megtérülnek és nyereség is termelödik!  Amennyiben lehetséges a várható árváltozásokat is meg kell becsülni.

„SWOT” elemzés

A vállalkozás és a versenytársak erös oldalainak és gyenge pontjainak elemzése.

5.      Termékek és szolgáltatások

Ebben a fejezetben a vállalkozás termékeit és szolgáltatásait kell bemutatni használatukkal illetve alkalmazásukkal együtt. Ki kell térni a termék eredetére és a kapcsolódó technológiára, pl. kutatás és fejlesztés, licenc, közös vállalkozás vagy más megoldás.

Termék illetve szolgáltatás

Ismertessük részletesen, hogy mit gyártunk illetve szolgáltatunk! Írjuk le a termék külsejét és magyarázzuk el, hogy mire való! Határozzuk meg, hogy milyen igényt elégít ki és hogyan fogadják a vásárlók illetve az iparág! S ami a legfontosabb, mondjuk el, hogy mi teszi a terméket elönyössé – a minöség, a technológia, különleges tulajdonságai, az elérhetösége, az ára vagy valami más!

Ha a termék müszaki jellegü, ne menjünk nagyon bele a részletekbe, de mellékeljünk illusztrációt és müszaki leírást. Arra utalni kell, hogy kérelmeztük-e már a termék szabadalmaztatását vagy más módon történö levédését.

A termék müszaki fejlesztési stádiumát is jelezni kell. Csak a tervezöasztalon létezik-e vagy prototípus is készült, esetleg már gyártják is? Van-e lehetöség a termékskála bövítésére, és ha igen, milyen területeken és milyen költségek mellett? Ki  kell térni arra is, hogy milyen müvelethez van szükség a pénzre – pl. egy termelöegység felállításához?


A müszaki fejlesztés általános és konkrét szempontjait is meg kell említeni. Fejtsük ki8 céljainkat és mondjuk el, hogy a müszaki fejlesztés mennyiben van befolyással a tervezésre! Milyen fontos a kutatás és fejlesztés, és mennyit kell erre a célra fordítani?

6.      Gyártás és müveletek

Ebben a fejezetben azt kell bemutatni, hogy miként tervezzük a termékek gyártását illetve a szolgáltatások nyújtását. A leírásból a potenciális befektetöknek látniuk kell, hogy a vállalkozás képes a termék elöállítására és kihasználja a korábbi fejezetekben említett lehetöségeket.

A fejezetben meg kell adni a vállalat egységeinek legfontosabb jellemzöit, be kell mutatni az üzemeket és berendezéseket, az alkalmazott rendszereket és müveleteket, kitérve a tervezett beruházásokra is. Alapvetöen fontos a tevékenység gazdaságosságának felmérése. Tájékoztatást kell adni  a vállalat által elnyert támogatásokról is.

Termelés

Ez alatt a címszó alatt a vállalat napi müködését lehet bemutatni. Amennyiben termékek gyártásáról van szó, a termelési folyamatot kell leírni egyszerü kifejezésekkel, hogy a laikus olvasó is megértse azt. Azon túl, hogy bemutatjuk a termék elöállításának módját, a jelenlegi termelési kapacitást és a kapacitásbövítés lehetséges módját és költségeit is meg kell határozni.

A tevékenység kritikus elemeit is részletezni kell.

Részletezzük a tevékenység beindításához vagy bövítéséhez szükséges föbb egységeket és berendezéseket a költségekkel együtt. Arra is ki kell térni, hogy a termelöegységet miböl kívánjuk finanszírozni. Az eszközök várható élettartamát szintén meg kell határozni.

A telephelyröl is említést kell tenni. Írjuk le a már meglévö vagy tervezett telephelyet. Mondjuk el, hogy megfelelö-e vagy módosításokra van szükség, illetve, hogy az épület újonnan épül vagy már egy meglévöt fogunk megvenni vagy bérelni!

Végezetül a munkaeröigényre is tanácsos kitérni. Határozzuk meg, hogy milyen szakképzettségü dolgozókra van szükség, rendelkezésre  áll-e ilyen munkaerö a környéken és hogyan kívánjuk megszerezni és megtartani ezeket az embereket. Szólni kell a bérköltségekröl, és a munkaadók és a dolgozók között kapcsolatokról is.

7.      Pénzügyi elöirányzat

Ebben a fejezetben számokban összesítjük a terv különbözö mennyiségi feltételezéseit, elemzéseit és elörejelzéseit. Az értékesítési és költségadatokat pénzügyi formában összegezzük. Ennek két célja is van:

informáljuk a potenciális külsö befektetöket és irányítjuk a vezetést is.

A fejezetben az alábbiaknak kell szerepelnie:

-         A vállalkozás finanszírozási igénye, valamint a saját töke és az idegen töke tervezett aránya

-         A pénzügyi elöirányzat alapjául szolgáló fö feltételezések felsorolása és kifejtése, valamint ezen feltételezések kapcsolása a terv más részeihez

-         Eredménykimutatás – és mérleg – elörejelzés legalább a következö három évre

-         Részletes pénzforgalmi terv az egyazon idöszakban jelentkezö bruttó bevételek és kiadások feltüntetésével

Az eredménykimutatásoknak  reálisnak kell lenniük. Figyelembe kell venni az üzletági normákat az ezektöl való lényeges eltérések megindoklásával.

Részletesen taglalni kell a vállalkozással kapcsolatos kockázati tényezöket, továbbá elemezni szükséges az alapvetö feltételezésekben bekövetkezö változásokat.

A pénzügyi elöirányzatok elkészítéséhez és ellenörzéséhez számviteli és pénzügyi ismeretekre van szükség. A vállalkozók nagy része külsö számviteli szakemberek illetve tanácsadók segítségére szorul ezen a téren.

8.      Befektetési ajánlat

Mivel az írásos üzleti terv egyik fö célja a külsö befektetök megnyerése, a vállalkozó ez irányú törekvéseit világosan ki kell fejezni. Pontosan meg  kell határozni a kívánt töke nagyságát, felhasználási módját, a finanszírozás jellegét, a befektetönek ajánlott tökerészesedés nagyságát, a befektetés idötartamát és a várható megtérülési idöt. Nagyobb befektetéseknél általában elöfeltétel az, hogy a befektetö tagot delegálhasson az Igazgatótanácsba, így az üzleti tervben jelezni kell, hogy elfogadjuk-e ezt a feltételt.

9.      Befejezés

Az üzleti terv befejezéséül összegezzük a vállalkozás fö céljait, erényeit és gyenge pontjait, lehetöségeit és kockázatait. Jelöljük meg, hogy milyen pontokon és mikor kell döntéseket hoznunk, illetve milyen intézkedésekre van szükség a vezetés és mások részéröl a terv megvalósításához.

A befejezö részben a vállalkozás általános elönyeire is mutassunk rá.

Mellékletek

Az üzleti tervhez egy sor részletes statisztikai kimutatást és más kapcsolódó információt szükséges mellékelni.

A terv  felépítését illetöen a legfontosabb adatokat tartalmazó táblázatokat tanácsos a terv fö részében ismertetni, míg a részletesebb kiegészítö adatokat a mellékletekben lehet megadni.


: 1971