online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

menedzsment

menedzsment fogalma, menedzsment dolgozat, menedzsment meghatározás, nemzetközi, tételek

Esszé Projekt


 

A VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ (A BESZÉD) JELLEGZETESSÉGEI, A ZSARGON ÉS A METANYELV. KÉRDEZÉSTECHNIKA.


A verbális kommunikáció (a beszéd) jellegzetességei, a zsargon és a  metanyelv. Kérdezéstechnika. A kommunikáció leggyakoribb formája a verbális kommunikáció, a beszéd. az emberi nyelv. Azt is tudni kell a nyelv tökéletes ismeretén kívül, ho


Hogyan indulj el a sikered felé?


Hogyan indulj el a sikered felé? Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni. (Harry Lorayne) A lényeg egyetlen mondatba sűrítve: Ismerd meg önmagadat, válaszd meg, mit akarsz, és tudd, hogyan é


KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK


KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI ISMERETEK 1.      Határozza meg a testületi vezetés fogalmát, főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait! (15 pont) 2.      Határozza meg a szerve


Állasvadaszat


Állásvadászat Állást keresni nem elég, mert aki csak keresgél, az csak találgatni fog. Mit tudunk az állásvadászatról? Először azt hangsúlyoznám, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, hogy ezt is munkának kell tekinteni; állhatato


A mozdony kezelésére szolgaló elemek, műszerek, jelzőlampak és azok mű¬kö¬dése


A./ A mozdony kezelésére szolgáló elemek, műszerek, jelzőlámpák és azok mű­kö­dése: (A sémajelek betűi utáni 1 ill. 2 szám a külön megjelölt kivéte­lektől eltekintve a mozdony 1 ill. 2 vezetőfülkéjében való elhe­lyezésre utal.) 1. Vezetőfülk


A SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FOGALMA, JELLEMZŐI


A szervezeti hatékonyság fogalma, jellemzői. A szervezeteknek kemény küzdelmet kell folytatniuk a fennmaradásuk és fejlődésük érdekében. Ha nem maradnak vagy válnak versenyképessé, menthetetlenül előbb vagy utóbb tönkremennek. A versenyképes


A SZEMÉLYISÉG INTEGRÁCIÓJA, AZ ÉRETT SZEMÉLYISÉG JEGYEI


A személyiség integrációja, az érett személyiség jegyei. A motivációs elméletek lényege, hogy a motiváltság a személyiség hierarchikus szerveződését hozza létre, azáltal, hogy a motivációt elősegítő tulajdonságok, magatartások előtérbe kerü


A VEZETŐ FUNKCIÓJA: A TANÁCSADÁS ÉS NEVELÉS


A vezető funkciója: a tanácsadás és nevelés. Bizonyos értelemben minden vezető egyben tanácsadó-nevelő is. Neveli beosztottjait példamutatással, magatartásával stb. Beosztottjai ugyanis alaposan megfigyelik mit támogat, mit értékel, mit elle


TIPIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓK: A TELEFONBESZÉLGETÉS ÉS A NÉGYSZEMKÖZTI BESZÉLGETÉS


Tipikus kommunikációs szituációk: a telefonbeszélgetés és a négyszemközti beszélgetés. A társas kapcsolatok kezdetén igen gyakran először telefonon keresztül érintkeznek az emberek. Ez az első tulajdonképpeni személyes kapcsolatfelvételt m


KÖZSZOLGÁLATI MENEDZSMENT


KÖZSZOLGÁLATI MENEDZSMENT 7.1. A közszolgálati menedzsment fogalma és sajátos működése Egy szervezet működésében kulcskérdés a személyi állomány kezelése, az emberi erőforrással való gazdálkodás. A szervezeti célok elérésének eredmén


EMBERI EROFORRÁS MENEDZSMENT


            EMBERI EROFORRÁS MENEDZSMENT (TT4016) Összeállította:       Az emberi eroforrás tulajdon


A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE


A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE 1.1. A szervezés és vezetés társadalmi meghatározottsága, történetisége A szervezés és vezetés, mint emberi tevékenység egyidős az emberi társadalommal, egyben társadalmi érték, mindenütt


A SZEMÉLYISÉG ÉS A FEJLŐDÉSRE HATÓ TÉNYEZŐK ISMERTETÉSE


A személyiség és a fejlődésre ható tényezők ismertetése. A személyiség az ember gondolkodásában és lelki életében lejátszódó jelenségeknek az adott egyénre jellemző összessége. Azon képességek halmaza, amely az egyént megkülönbözteti minden


A VEZETÉS GAZDASÁGI-TÁRSADALMI JELENTŐSÉGE, SZEREPE A FEJLŐDÉSBEN. A VEZETÉSTUDOMÁNY KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA, OKAI, FELTÉTELEI.


A vezetés gazdasági-társadalmi jelentősége, szerepe a fejlődésben. A vezetéstudomány kialakulásának folyamata, okai, feltételei. A társadalom létének alapját képező munkatevékenység, s a társadalmi munkamegosztás fejlődése során a vezetés k


A VEZETŐI DÖNTÉSEK ETIKÁJA A SZERVEZET FELELŐSSÉGTELJES TEVÉKENYSÉGEIBEN


A vezetői döntések etikája a szervezet felelősségteljes tevékenységeiben. A vezetők helyzetüknél fogva sok és fontos döntést hoznak. Olyan eszközök állnak a rendelkezésükre, melyeket jó vagy rossz, helyes vagy helytelen célokra használhatna


Valsagkezelés


Válságkezelés Egy arányosan mérlegelni tudó értelem nagyon ritka kincs. A bölcsesség valódi megnyilatkozása az, hogy a megfelelő dolgoknak adunk nyomatékot. (Herbert N. Casson) Meg kell tanulnunk minden problémára és döntésre annyi id


A MOTIVÁCIÓ FOLYAMATELMÉLETEI, SKINNER ÉS VROOM ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A GYAKORLATBAN.


A motiváció folyamatelméletei, Skinner és Vroom elmélete. Alkalmazásuk a gyakorlatban. A folyamatelméletek azt próbálják megmagyarázni, hogy milyen folyamatok útján, milyen energiát ad a motiváció, hogyan irányítható a viselkedés, hogy tar


A VEZETŐ MOTIVÁCIÓJA, BEÁLLÍTÓDOTTSÁGA


A vezető motivációja, beállítódottsága. A vezető beállítódottsága McGregor állította először, hogy az az attitűd, amely szerint egy vezető megítéli az embereket, nagymértékben befolyásolja viselkedését. Ezt az attitűd-viselkedés kapcsolat


A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB ELEMEI, HATÁSUK A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉGRE


A szervezeti kultúra főbb elemei, hatásuk a szervezeti tevékenységre. A szervezeti kultúra a szervezet számára az, ami az egyes ember számára a személyisége, vagyis az, ami összességében éppen az adott szervezetre jellemző, amivel és amiben


Ki vallalkozzon?


Ki vállalkozzon? Meggyőződésem, hogy mindenkinek meg kellene próbálkoznia legalább egyszer az életében a magánvállalkozással. Még ha kudarccal is végzi (és ennek nagy a valószínűsége), megtapasztalja, mit jelent a saját főnökének lenni, ésoldal:

1 ... 1 2 3 4