online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

ÜZLETI TERV - éven túli beruhazasi hitel igénybevételére - A palyazatot benyújtó: AGROZALA KFT

menedzsment

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
A kommunikació
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
A STRESSZ HATÁSA A VEZETŐ VISELKEDÉSÉRE
Ki vallalkozzon?
Valsagkezelés
KÖZSZOLGÁLATI MENEDZSMENT
TIPIKUS KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓK: A TELEFONBESZÉLGETÉS ÉS A NÉGYSZEMKÖZTI BESZÉLGETÉS
A SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FOGALMA, JELLEMZŐI
A VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ (A BESZÉD) JELLEGZETESSÉGEI, A ZSARGON ÉS A METANYELV. KÉRDEZÉSTECHNIKA.
 
 

AGROZALA KFT

ÜZLETI TERV

éven túli beruházási hitel igénybevételére


A pályázatot benyújtó:

AGROZALA KFT

Keszthely

I. Általános bevezető:

 A vállalkozás neve: AGROZALA KFT

 Címe:   6300 Zalaváros, Szép ttca 2.

 Tulajdonosok:      xy és yz

Számlavezető bank: OTP keszthelyi fiók

 Bankszámlaszám: 45372819 - 83938741 - 00000005

Az AGROZALA Kft. egy társas mezőgazdasági vállalkozás, amely főként növénytermesztéssel foglalkozik, a konjuktúrális lehetőségek kihasználása érdekében baromfit is hízlal. Éghajlata nedves kontinentális az Alpokalja közelsége miatt, évi 800-1000 mm csapadék hullik, ebből a tenyészidőszakban 700-800 mm, ezért öntözésre nincs szükség. Talajadottságai átlagosak, amelyek lehetővé teszik az e régióra jellemző növénytermesztési tevékenységek folytatását. Domináló talajtipus: Raman-féle barna erdőtalaj, tápanyaggal közepesen ellátott. A földterület a II. számú szántóföldi termőhelyi kategóriába tartozik, átlagos minősége: Arany - féle kötöttségi szám(AK): 25.

Az itt közölt adatok a vállalkozás üzleti titkait képezik, amelyek nyilvánosságra kerülése a konkurenciának előnyt jelentene, ezért kérjük az adatok bizalmas kezelését.

II. A terv összefoglalása:

 

Az AGROZALA Kft. Nyugat - Dunántúlon, Zala megyében, Keszthely nyugati határán működő mezőgazdasági vállalkozás. Társas vállalkozásként működik. A tulajdonosok a kárpótlás során jutottak földterülethez. A saját szántóterületüket ezzel megnövelve elérték a mai területnagyságot, 292 ha-t. Ekkora földterület műveléséhez sz 818h79i űkség volt új gépekre, mert a régi már elavult. A gépi felszerelést a nemrégiben kapott pénzbeli örökségből fedeztük. Ebben a régióban kedvezőek a feltételek különböző növények termesztéséhez, ezért és a meglévő szakmai tapasztalatunk miatt indítottuk el a vállalkozást. A Kft. által termelt termékeknek biztos piacuk van. Általában a helyi vagy a nagybani piacon étrtékesíthetőek. Az erőforrások jobb kihasználása és a tevékenységük diverzifikálása érdekében kezdtünk el baromfihizlalással is foglalkozni. Most ezt a tevékenységet szeretnék fejleszteni. A piac még nem telített és termeltetési szerződést írtunk alá a ZALABAROMFI RT.-vel. A vállalattól vásároljuk a naposcsibéket és a tápokat és az Rt. felvásárolja tőlük a hízlalt baromfit. Ehhez elengedhetetlen egy korszerű, megfelelően felszerelt baromfihízlaló épület. A hitelkérelem célja e beruházás megvalósítása.

 A megvalósításhoz szűkséges pénzeszközt részben saját erőből, részben idegen forrásból szeretnénk fedezni. A beruházás pénzigénye 6083,9 ezer Ft, ebből saját forrás 40%,

2433,5 ezer Ft. A fennmaradó összeg képezi a hitel alapját, 3650,4 ezer Ft. A baromfihízlalás

jó eredményekkel kecsegtet, ezt biztosítják a vállalkozás kedvező adottságai, a szakmai tudás és a biztos felvevőpiac a ZALABAROMFI RT. személyében, amely integrátori szerepet is felvállal. Ebbe az integrációba kapcsolódtunk be mi is. A tervek arra engednek következtetni, hogy a felvett hosszúlejáratú hitel visszafizetése megalapozott.

III. A vállalkozás bemutatása:

 

A vállalkozás neve: AGROZALA KFT.

Címe

Tulajdonviszonyai:

  A Kft.-nek két tulajdosa van, akik egyenlő tulajdoni résszel rendelkeznek.

                              Xy           50%-os részarány

                              YZ            50%-os részarány

A tulajdonosként megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Mindketten a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának V.évfolyamos Gazdasági Agrármérnök szakos hallgatói vagyunk. Családi indittatásból és a szakma iránti szeretetből indítottuk el vállalkozásunkat.

A vállalkozás története:

 

  A vállalkozás 1997-ben, alakult e két személy közreműködésével. ekkor kevesebb mint 50 ha-on gazdálkodtak és csak kukoricát és búzát termeltek. A gépállomány is szerény volt. Az évek során fokozatosan fejlődött a vállalkozás. Egyre több gép és föld állt rendelkezésre, ezért egyre jövedelmezőbbé vált a termelés. 1999-re az egyéni vállalkozás keretei szűknek bizonyultak, megnőtt a vállalkozás tőkeigénye és egyre nehezebben lehetett átlátni a pénzügyi folyamatokat. 1999. január 1-től AGROZALA Kft.-ként működött tovább a vállalkozás. Az eddig eltelt idő alatt a térség egyik legismertebb vállalkozása lett, szakmai hírnevet szerzett, ügyfeleivel gyümölcsöző kapcsolatot tart fent és több szakmai szervezet tagja. Szoros kapcsolatot tartunk a Polgármesteri Hivatallal, a gazdajegyzővel és a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar szakembereivel, így naprakész információval rendelkezünk a legújabb piaci és gazdasági változásokról és törvénykezésekről.

Szaktanácsadást a Georgikon Kar Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszéke ad.

Az eszközállomány bemutatása:

 

  A gépesítettség színvonala, a vállalkozás technikai felszereltsége az átlagosnál magasabb.

A betakarítógépek és aszárító kivételével valamennyi szükséges eszköz saját tulajdonú.

A Kft. egy darab 2 éves MTZ - 80 traktorral rendelkezik. Ezzel és a hozzákapcsolódó munkagépekkel megfelelő minőségben elvégezhetőek a talaj - és egyéb más munkák.

A vállalkozás munkagépei:

                  SEMA 21 sorba vetőgép                               Billenős pótkocsi

                  Függesztett XT tárcsa                                   Tolólap

                  SPC - 6 szemenként vetőgép                         Műtrágyaszóró

                  KMF - 3-30 eke                                             Permetezőgép

A gépek könyvszerinti értéke összesen 10000 ezer Ft.

A vállalkozás tulajdonát képezi még  8600 ezer Ft összértékű épület is(istálló, tároló, stb.).A gépbérlet jelenleg az év minden időszakában korlátlanul biztosítható.

Földellátotság:

Mezőgazdaságilag hasznosított terület:                             292 ha

Szántóföldi művelés:                                                        228,509 ha

Gyep:                                                                               63,491 ha

Erdő:                                                                                2 ha

Táblák száma: 20 db, amelyek közepesen szabdaltak. A majortól való átlagos távolságuk

2500 m.

Munkaerőhelyzet:

  A munkaerőellátottságot illetően a vállalkozás a tulajdonosok és megbízható állandó munkások adják. Idényszerűen a Georgikon Kar hallgatói is bekapcsolodnak a munkába.

A válallat munkaerőkapacitása 8560 óra/év. Az alkalmi munkásokat leginkább a csirke be-, és kitelepítésekor illetve a növénytermesztés nyári munkáinál veszünk igénybe.

Termelés, értékesítés:

    A vállalkozás által előállított termékek iránt megfelelő kereslet mutatkozik. Főleg nagybani értékesítést végez. Szerződéses kapcsolatunk van a ZALAGABONA RT.-vel, amely biztos felvevőpiacot jelent. Mivel a tárolókapacitása korlátozott, így aratás után szinte közvetlenül értékesítésre szorul. A búza sütőipari minősége nem a legkivállóbb a zalai adottságok miatt.

A napraforgótermesztés integrációs kapcsolat keretében történik. Az integrátor biztosítja a vetőmagot, a növényvédőszert és a betakarítást is ő végzi. Kihasználva az integrációs kapcsolat előnyeit, csak a termelési időszak végén történik az elszámolás, ez nagy könnyebséget jelent a cég számára a likviditás szempontjából. A szerződéses kapcsolatoknak köszönhetően az értékesítési csatornák megbízhatóak, a vállalkozás piaci helyzete stabil. Az integráció miatt versenytársakkal nem kell számolni, csak a további szerződéskötések, szerződéshosszabbítások jelentenek a cég számára kihívást, főleg a megfelelő minőség nyújtása miatt. Eddig még mindig megtudott felelni a piaci feltételeknek.

A vállalkozás termelési szerkezetét 2000-2001-ben a következőképpen tervezi:

         

            Őszi búza                             168,135 ha

            Kukorica                              30,187 ha

            Őszi árpa                              10,062 ha

            Napraforgó                           20,125 ha

2001. évre tervezett termésátlag és árbevétel:

  

Megnevezés        Termésátlag(t/ha)       Értékesítési átlagár(Ft/t)         Árbevétel(Ft)            

Őszi búza                    5,2                                  19977                               103880,4

Kukorica                    7,5                                   18442                               138315

Őszi árpa                    4,5                                   21142                               95139

Napraforgó                 3,0                                   34697                               104091

          

 

Pénzügyi helyzet:

    A vállalkozás pénzügyi helyzete stabil. Természetesen a mezőgazdasági termelés sajátosságaiból adódóan a 2002. év során szükság lesz üzemviteli hitel felvételére. Ezek visszafizetése folyamatosan történik, hiszen a baromfihízlalás a rotációknak megfelelően

(kb. kéthavonta) eredményez árbevételt.

A vállalkozás pénzforgalmát az OTP Bank RT.-nél vezetett folyószámlán bonyolítják le, amelyen megjelennek az értékesítések árbevételei, és amelyről az üzemvitelhez szükséges kiadásokat finanszirozzák. A vállalkozás forgóeszközszükségletét és annak ütemezését a termelési folyamatok határozzák meg. A növénytermesztésben legjelentősebbek az anyagszükséglet fedezésére fordított pénzeszközök. A legnagyobb költséget a gépi munkák

(gázolaj, kenőanyagok, alkatrészek), a műtrágya és a növényvédőszer költségek jelentik.

A baromfihizlalásban a legnagyobb költséghányadot a naposcsirke és a takarmány teszi ki.

A növénytermesztében az árbevétel a termelési ciklus végén realizálódik. Ugyanúgy a baromfihizlalásban is, de a rövid ciklusok miatt folyamatossan (kéthavonta) jut árbevételhez a vállalkozás.A termeltetési szerződésekben az árat a betakarításkori tőzsdeárhoz igazítjuk.

Az integráció keretében végzett napraforgótermesztés elszámolása csak a ciklus végén történik. Ez nagy segítség a vállalkozásnak. A beruházáshoz szükséges pénzeszköz 6083,9 ezer Ft.

A vállalkozás a megvalósításhoz 40% saját résszel rendelkezik. A többit idegen forrásból(hitelből) kívánjuk fedezni.

     -A hitel összege: 3650,4 ezerFt.

     -Az igénybevétel tervezett időpontja, a beruházás kezdésének ideje: 2000.07.02.

     -A beruházás aktiválásának ideje: 2000.12.31.     -Futamidő, év: 5

     -Éves hitelkamat: 20%, törlesztés fél évente

     -Törlesztési időszakok száma: 10

     -Az épület normatív használati ideje: 20 év.

A mellékelt számítások alapján ez 594,22 ezerFt törlesztő részlete jelent, amely tartalmazza a kamatot és a tőketörlesztést. A hitel fedezetét a család tulajdonában lévő ingatlanok képezik. A törlesztőrészlet pontos törlesztése az előrejelzések alapján nem okoz gondot a vállalkozás számára.

IV. A fejleszteni kívánt tevékenység bemutatása:

 

Az anyagi-műszaki összetétele:

     Az anyagi-műszaki összetételét tekintve az új baromfihízlaló létesítése annak építési, építésszerelési, technológiai berendezései beszerzésének, valamint technológiai szerlési munkálatainak elvégzését jelenti.

    A beruházás során a tervek szerint a társaság tulajdonát képező építési telken, mintegy

600 négyzetméter alapterületen 300 négyzetméteres hízlaló terület kerül kialakításra. Az építési technológia, a berendezések kiválasztása során a fajlagos beruházási költség mellett kiemelt fontosságunak tartja a műszaki színvonalat, a kivitelezési időt, és a üzemeltetési költségeket

(energia, fenntartás).

    A tervezett tárgyi eszközök bővítése, valamint a forgóeszközök átlagos állományának növelése jelentősen befolyásolja a vállalkozás működőképességét, és számottevő befektetést

igényel, ezért a beruházás gazdasági-műszaki megalapozását szolgáló döntéseinek során

rendkívül körültekintően igyekeztek eljárni.

A beruházás megvalósításának módja:

     A beruházás kezdési időpontja 2000.07.02. A megvalósításra kerülő létesítmények teljes kapacitású beüzemelésének, valamint a pénzintézettel való pénzügyi elszámolás tervezett időpontja 2000.12.31.

     A beruházás tervezését és kivitelezését vállalkozási szerződés alapján a zalaszentgróti Simon és Simon Kft. végzi.

A beruházási költségek előirányzatai és ütemezése:

                                                                                                                   ezer Ft

        Megnevezés                                   Ütemezés        2000.         2001.         Összesen    

        1.Tárgyi eszközök létesítése

           Építmények                                                         3400                             3400

             a, új épület építése, szerelése                             3190                             3190

             b, tervezési díj (5%)                                          210                               210

           Gépek, berendezések                                           800                               800

             a, új berendezés beszerzés                                 800                               800

       2. Tartós forgóeszköz szükséglet                           1883,9                          1883,9

                 Összesen                                                      6083,9                          6083,9

A beruházási költségek pénzügyi forrásai:

       Saját forrás  40%                                                 2433,5                             ------

       Hitel             60%                                                 3650,4                             ------

       Állami támogatás                                                  ------                               ------

              Összesen                                                        6083,9

A beruházási költségen belül a bank által előírt 40%-os saját forrást biztosítunk. A saját erő felhasználását követően kerül sor a hitel igénybevételére. A saját erő természetbeni vagyontárgyakban testesül meg, amely az építési telek és a gazdasági épületek. A költségek ütemezésére jellemző, hogy a beruházás a 2000.07.02 és 2000.12.31. közötti időszakban koncentráltan fél év alatt műszakilag megvalósul és pénzügyileg realizálódik.

A baromfihízlalás technológiai leírása:

 

    A vállalkozásunkban főleg Shaver fajtájú broilercsirkét hízlalunk. A hízlalás mélyalmos tartásban történik. A csirkehízlalás időtartama 56 nap. Az ekkorra elért hízlalási végsúly átlagosan 2,17 kg. A telepítési sűrűség 15 db/ négyzetméter. Az átlagos elhullás a telepített létszám százalékában 2%. Egy évben hat turnust hizlalunk fel. A turnusok között 5 napos szervízperiódust tartunk, ekkor történik a kitrágyázás, amit tolólappal végzünk el. Minden berendezést leszerelünk és kihordunk. Ezután seprűtisztára kitakarítjuk az istállót, ezt követi az oldalfalak meszelése és a padozat fertőtlenítése. Mindezek végeztével az istálló gázosítása következik Formalinnal, majd 24-48 órán keresztül szellőztetünk. A szervízperiódus végén a tisztára mosott berendezéseket visszahordjuk az istállóba.A naposcsirke megérkezése ládákban történik. A fogadás során mennyiségi és minőségi átvétel van. Az alku alapján, plussz 2%-ot kap a vállalkozás.

A naposcsirke 36-37°C-ra felfűtött istállóba kerül, a műanyák körül elkerített részbe. Az első 3-4 napban nem kap gyógykezelést az állomány, így a beteg állatok már az első időszakban elpusztulnak. Az istálló hőmérséklete 21 napos korig 32-22 °C, majd 21°C-ra csökkenthető.

A világítási program folyamatos, a páratartalom 65%-os. A légcsere 5m3/ó/testtömeg

kg-onként.

Kitelepítéskor alkalmi munkaerőt foglalkoztatunk. Ők az úgynevezett "csirkefogók". Hat fős brigádokat alkalmazunk. A berakodás általában éjszaka történik, ugyanis ekkor a csirkék sokkal nyugodtabbak.

Testtömegmérést hetente végezünk, állományonként legalább 100-at mérünk le.

A takarmányozás szempontjából három "korcsoportra" osztjuk az állományt.

Az első csoport 21 napos korig tart. Ebben az időszakban indító tápot kapnak a csirkék.

Ekkor takarmányfogyasztásuk átlagosan 41 gramm/nap.

A 21-42 napos csirkék alkotják a második csoportot. Ezeknek az állatoknak a takarmányfogyasztásuk átlagosan 122,3 gramm/nap a hizlaló tápból.

A 42 naposnál idősebb csirkék befejőtápot kapnak. Ebből a tápból átlagoan 188,3 grammot

esznek naponta.

A Kft  rendelkezik takarmánykeverő géppel, ezért saját maga tudja biztosítani a takarmányszükségletet, csak a koncentrátumot kell megvenni, hiszen a búzát és a kukoricát megtermeli. A takarmány összetételét a melléklet tartalmazza.

A fejlesztés eredményeként megvalósuló baromfihízlaló épület 300 négyzetméteres.

4500 db nyitóállománnyal lehet számolni. Ez a ciklus végére átlagosan, összesen 9570 kg

súlykibocsájtást jelent. Ez 234,6 Ft/kg átvételi árral számítva 2245122 Ft árbevétel eredményez rotácionként.

V. Pénzügyi terv:

 

Tőkeszükséglet:

    A fejlesztés összesített tőkeszükséglete 6083,9 eFt. Ebből a vállalkozás 40% saját résszel rendelkezik. A fennmaradó részt szeretné hitelből finanszírozni.

A hitel összege 3650,4 eFt.

Az igénybevétel tervezett időpontja 2000.07.02.

A törlesztés ideje 5 év, évente kétszeri, azonos összegű törlesztés.

A mellékelt számítások alapján ez 594,22 eFt törlesztőrészletet jelent. Az elkészített tervek alapján bátran állítható, hogy a vállalkozás az esedékes törlesztőrészleteket pontosan tudja fizetni.

 

 

 

Nyitó és záró mérlegek:

 

A vállalkozás tárgyi eszközei összesen 18600 eFt. A forgóeszközök között csak készpénz található. A 2000. év zárómérlegében a készletet mezei leltár alkotja(mezei leltár: 20065,05 eFt)

A nyitó pénzeszköz 19342,7 eFt. A Kft jegyzett tőkéje 34292,3 eFt. A hosszúlejáratú idegen

forrás 3650,4 eFt. Mivel az árbevételek és a kiadások eltérő ütemben jelentkeznek, ezért szükség van éven belüli üzemviteli hitel felvételére, a 2001. évben összesen 3085,02 eFt

értékben. Az ilyen termelési szerkezet és az ekkora volumenű baromfihízlalás mellett a vállalkozás 3385,45 eFt fedezeti összeget érhet el a 2001. évben.

A Kft. a gépeknél átlagosan 20%-os, az épületeknél 1%-os, a baromfiistállónál 5%-os éves

amortizációval számol, így a zárómérlegben a tárgyi eszközök értéke az 5. év végére 5606 eFt

lesz. Mivel készletváltozás nincs, a zárókészlet értéke megegyezik a nyitóval. A záró pénzeszköz várhatóan 2001. év első felében csak a biztonsági pénzkészlet (100 eFt) lesz,

hiszen folyamatos gazdálkodás üzemviteli hitel felvételét igényli.

Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a vállalkozásunki már 2001-ben 17756,28 eFt

mérlegszerinti eredményt realizálhat. Így a saját tőke 52048,68 eFt-ra emelkedik.

 A vállalkozásunk sikere a személyes érdekeltségnek, a szakmai tudásnak és tapasztalatnak tulajdonítható. Az indulás óta  eltelt idő alatt a viszonylag kisméretű egyéni gazdálkodásból egy jól prosperáló mezőgazdasági Kft.- vé nőtte ki magát. Az AGROZALA KFT. a régióban

egy elismert és nagy szakmai sikereket felmutató mezőgazdasági vállalkozás. Ezt a poziciónkat

szeretnénk megtartani és növelni a befolyását a térségben. Célnak tűztük ki magunk elé, hogy rövid időn belül egy jól működő és kiválló minőségű baromfihús alapanyagot előállító vállalkozás legyen. Ehhez a kezdeti időben szükség van külső forrás igénybevételére, melynek visszafizetése az előirányzott költségvetés szerint nem okoz nehézséget.

Találat: 2685