online kép - Fájl tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

KÜLLEMI BÍRÁLAT

oktatás

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A névelök
Multimédia az oktatasban
Interdiszciplinaris hallgatói projektek az angol üzleti szaknyelv oktatasaban
Üzleti kommunikació oroszul 2002
A szakma-specifikus nyelvfejlesztés aktualis kérdései a magyar felsőoktatasban
English for Health Insurance Professionals: angol szaknyelvi jegyzet egészségbiztosítasi szakembereknek
KÜLLEMI BÍRÁLAT
 
 

KÜLLEMI BÍRÁLAT

Céljai:

-         az egyed testalakulása a fajtának, hasznosítási típusnak megfelelő-e,

-         következtetés a hasznos élettartamra,

-         termelőképesség előrejelzése (elsősorban húshasznúaknál).


Tejhasznú szarvasmarhák küllemi bírálata

-         1991. jan. 1-től érvényes a jelenlegi, ICAR ajánlása alapján kialakított rendszer.

-         Térítés ellenében végzett szolgáltatás.

-         Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének 7 hivatásos bírálója van, évente egyeztető bírálaton kell részt venniük.

-         15 lineáris tulajdonság, pontozásuk 1-9-ig terjedő skálán (középérték: 5 pont), a korrektív párosításokhoz szolgáltatnak információt.

-         4 fő bírálati tulajdonság, pontozás 50 – 99-ig, ezekből számítják különböző súlyozással a bírálati összpontszámot.

Lineáris tulajdonságok: 1-9 pont.

Az összpontszám számításában nem szerepelnek, szerepük a korrektív párosításoknál van.

-         farmagasság:

·        A külső csípőszögleteket összekötő egyenes és a gerincvonal metszéspontjának talajtól mért távolsága.

·        142 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.

·        1-3 alacsony, 4-6 közepes, 7-9 magas.

-         erősség:

·        Az elülső végtagok belső felülete közti távolság az eredési pontok magasságában.

·        22 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.

·        1-3 gyenge, 4-6 közepes, 7-9 erős.

-         törzsmélység:

·        A gerincvonal és a törzs legmélyebb pontja közti távolság az utolsó bordaív vonalában.

·        Értékelés: optikai arányosság alapján.

·        1-3 sekély, 4-6 közepes, 7-9 mély.

-         élesség:

·        Bordák nyitottsága, mar élessége, bordák lefutása.

·        1-3 burkolt, 4-6 közepes, 7-9 éles.

-         farlejtés:

·        A külső csípőszögletet és az ülőgumót összekötő egyenes lejtési szöge.

·        6o= 5 pont, 3o-onként 1 pont.

·        1-3 tornyos far, 4-6 átlagos, 7-9 csapott far.

-         farszélesség:

·        Ülőgumók közti távolság.

·        20 cm= 5 pont, 2 cm-enként 1 pont.

·        1-3 szűk, 4-6 közepes, 7-9 széles.

-         hátulsó láb oldalnézet:

·        Csánk elülső felületén mért szög.

·        1-3 nyitott, 4-6 közepes, 7-9 kardos.

-         hátulsó láb hátulnézet:

·        Járás közben a lábak és a test hosszanti középsíkja által bezárt szög.

·        Értékelés: optikai arány alapján.

·        1-3 gacsos, 4-6 közepes, 7-9 párhuzamos.

-         körömszög:

·        A hegyfali körömfelület talajjal bezárt szöge.

·        45o= 5 pont, 5o-onként 1 pont.

·        1-3 lapos, 4-6 közepes, 7-9 meredek.

-         elülső tőgyfél illesztés:

·        Az elülső tőgyfél hasfalhoz való illeszkedésének folyamatossága.

·        1-3 laza, 4-6 közepes, 7-9 erős.

-         hátulsó tőgyfél magasság:

·        A csánk és az ülőgumó közt az a pont, ahol a tőgy mirigyes állománya véget ér.·        A csánk és az ülőgumó távolságának felezőpontja= 5 pont, 2,5 cm-enként 1 pont.

·        1-3 alacsony, 4-6 közepes, 7-9 magas.

-         tőgyfüggesztés:

·        A tőgy középső függesztőszalagjának behúzódásának mértéke a hátulsó tőgynegyedek között.

·        1-3 gyenge, 4-6 közepes, 7-9 erős.

-         tőgymélység:

·        A csánk középsíkja és a tőgy (bimbó nélküli) legmélyebb pontjának távolsága.

·        +9 cm= 5 pont, 3 cm-enként 1 pont.

-         bimbóhelyeződés:

·        Az elülső bimbók helyeződése a tőgy legalsó pontjához képest.

·        1-4 szélén, 5 átlagos, 6-9 közel.

-         bimbóhosszúság:

·        Az elülső tőgybimbók hossza.

·        Ahány cm, annyi pont (de max 9).

Fő bírálati tulajdonságok: 50-99 pont

-         tejelő jelleg:

·        finom szerkezet, izomszegény, vékony nyak, finom bőr és szőrzet, tág bordakosár, kifejezett ivari jelleg, élesség.

·        Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.

-         testalakulás:

·        farmagasság, erősség, törzsmélység, farszélesség, farlejtés, törzshosszúság, farhosszúság, hát-ágyékkötés.

·        Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.

-         láb- lábvégek:

·        körömszög, hátulsó láb oldal- és hátulnézet, csontozat, ízületek minősége.

·        Összpontszámban 0,2 súlyozással vesz részt.

-         tőgy:

·        elülső tőgyfél illesztés, hátulsó tőgyfél magasság, tőgyfüggesztés, bimbóhelyeződés, bimbóhossz, mirigyesség, bimbóalakulás (2 bimbóhibát tudni!).

·        Összpontszámban 0,4 súlyozással vesz részt.

Összpontszám számítása:

0,2 * tejelő jelleg + 0,2 * testalakulás + 0,2 * láb-lábvég + 0,4 * tőgy.

>90 kiváló; 85 – 89 nagyon jó; 80 – 84 igen jó; 75 – 79 jó; 65 – 74 elfogadható, 50 – 64 gyenge.

Húshasznú szarvasmarhák küllemi bírálata

-         Húsformák vizuálisan jól megítélhetők, öröklődhetőségi értékük közepes (h2= 0,4 – 0,6), szoros összefüggés a küllemi bírálati eredmények és a vágott állapotban értékelt izmoltság között.

-         4 tulajdonságcsoporton belül 22 résztulajdonság értékelése 1-10 pontos skálán.

-         Használati érték:

·        marmagasság (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok)

·        mellkasmélység (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok)

·        vállfeszesség

·        hát-ágyék kötés

·        lábszerkezet

·        csontozat finomsága

-         Hosszúsági méretek (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok):

·        testhosszúság

·        háthosszúság

·        ágyékhosszúság

·        farhosszúság

-         Szélességi méretek (életkor és ivar szerint megállapított ponthatárok):·        mar, hát szélessége

·        mellkasszélesség

·        ágyékszélesség

·        far I. (külső csípőszögletek közti távolság)

·        far II. (belső csípőszögletek közti távolság)

·        far III. (ülőgumók közti távolság)

-         Izmoltság:

·        szügy izmoltsága

·        lapocka izmoltsága

·        far izmoltsága

·        hát, ágyék izmoltsága

·        combhosszúság

·        combszélesség

Összpontszám számítása:

Tulajdonságcsoportonként összeadják a résztulajdonságokra adott pontszámokat és kifejezik az adott tulajdonságcsoportra adható maximális pontszám %-ában. A 4 tulajdonságcsoport eredményének átlaga adja a küllemi összpontszámot.

0 – 50 igen gyenge; 51 – 60 gyenge; 61 – 70 jó; 71 – 80 jó; 81 – 100 kiváló.

A húsmarhák küllemi bírálati rendszerének fejlesztése: a limousin fajta küllemi bírálati rendszerének módosítása

Regresszió-analízis segítségével igazolták, hogy a küllem ugyanúgy értékelhető 9 tulajdonság (mellkasmélység, vállfeszesség, lábszerkezet, háthosszúság, ágyékhosszúság, farhosszúság, far III, lapocka izmoltsága, combteltség) alapján, mint a jelenleg figyelembe vett 22 tulajdonság alapján.

Faktor-analízissel azt is bebizonyították, hogy a használati érték tulajdonságcsoport meglehetősen heterogén.

A limousin fajta küllemi bírálati rendszerét a kutatási eredmények figyelembevételével a Tenyésztő Egyesület a következőképpen módosította: az összpontszámot 3 tulajdonságcsoport keretében értékelt 12 résztulajdonság (1-9 pont) figyelembevételével számítják, a többi húsfajtával azonos módszer szerint.

-         Hosszúsági méretek:

·        Testhosszúság

·        Háthosszúság

·        Ágyékhosszúság

·        Farhosszúság

-         Szélességi méretek:

 • Mellkas szélesség
 • Mar szélesség
 • Far I
 • Far II

-         Izmoltság:

 • Mar izmoltság
 • Hát izmoltság
 • Combhosszúság
 • Combszélesség

A használati érték tulajdonságcsoportot megszüntették. Helyette:

-         Külön pontozzák a következő tulajdonságokat, 1-9 pontos skálán:

 • Marmagasság
 • Mellkasmélység
 • Felső vonal
 • Csontfinomság

Ezek a pontszámok nem kerülnek összeadásra, külön szerepelnek, és felhasználják őket a korrektív párosításoknál.

-         Nem pontozással, csak megjegyzéssel jelölik az alábbi jellemzőket:

-         lábállás:

·        gacsos

·        franciás

·        kardos

·        puha csüd

-         far:

·        tornyos far

·        csapott far

-         kondíció:

·        1: plusz kondíció

·        2: tenyész kondíció

·        3: mínusz kondíció Kettőshasznosítású szarvasmarhák küllemi bírálata

Tehenek:

-         Egyszerre kerülnek értékelésre: a gépi fejhetőségre, a hústermelő képességre, és a hasznos élettartamra utaló tulajdonságok.

-         4 tulajdonságcsoport keretében 18 résztulajdonság pontozása 1-9-ig.

-         Ráma:

·        Farmagasság: a csípőszögleteket összekötő egyenes és a keresztcsont metszéspontjának talajtól való távolsága. (136 – 141 cm= 4 – 6 pont)

·        Medence hosszúsága: a külső csípőszöglet és az ülőgumó közti távolság.

·        Farszélesség: külső csípőszögletek közti távolság.

·        Mellkasmélység: utolsó hátcsigolya és a szegycsont hasi vége közti távolság.

-         Izmoltság:

·        A comb profilvonala hátulnézetből (homorú, egyenes, domború).

-         Lábszerkezet:

·        Farlejtés: ülőgumót és külső csípőszögletet összekötő egyenes eltérése a vízszintestől. (4 – 5 cm lejtés= 4 – 6 pont)

·        Hátulsó láb oldalnézet: csánkízület által bezárt szög. (155o= 5 pont)

·        Csánk állaga: szivacsos – nagyon szilárd.

·        Csüd: puha, átlagos, meredek.

·        Pártamagasság. (3 cm= 5 pont)

-         Tőgy:

·        Elülső tőgyfél hossza: az elülső tőgyfél hasfalhoz való illeszkedési pontja és az elülső és hátulsó tőgyfél találkozásának pontja közti távolság.

·        Hátulsó tőgyfél hossza: mennyire nyúlik a combok mögé a hátulsó tőgyfél. (Combbal egy vonalban van= 5 pont, mögé nyúlik: több)

·        Hátulsó tőgyfél magassága: a péra alja és a külső tőgyredők végződésének távolsága. (32 – 35 cm= 5 pont)

·        Tőgyfüggesztés: középső függesztőszalag mennyire mélyen látszik. (tőgy feléig bemélyed= 5 pont)

·        Tőgymélység: Tőgy legmélyebb pontja és a csánk közötti távolság alapján. (4 – 5 cm-rel fölötte= 5 pont)

·        Bimbók állása: szétálló 1-3, függőleges 4-6, összeálló 7-9.

·        Bimbóhosszúság.

·        Bimbóvastagság. (2 –3 cm= 4 – 6 pont)

-         Egyéb tulajdonságok:

·        kondíció: 1 – 3 pont, vizuális értékelés

·        láb és tőgyhibák: kódszámokkal

Összpontszám számítása:

3* ráma pontszám + 2* izmoltság pontszám + 2* lábszerkezet pontszám + 4* tőgy pontszám

Bikák bírálata:

3 tulajdonságcsoporton (ráma, izmoltság, lábszerkezet) belül 10 résztulajdonság bírálata (ugyanazok a tulajdonságok, mint a teheneknél) 1-9 pontos skálán.

Összpontszám számítása:

3* ráma pontszám + 4* izmoltság pontszám + 4* lábszerkezet pontszám


Feladatok:

Számítsa ki a következő tehenek küllemi bírálati összpontszámát! Melyik minősítési kategóriába sorolhatók pontszámaik alapján? A lineáris tulajdonságok pontjai figyelembevételével milyen tulajdonságokkal rendelkező bikákkal párosítaná őket?

1./ Holstein-fríz tehén

farmagasság: 8 p

erősség: 7 p

törzsmélység: 8 p

élesség: 5 p

farlejtés: 8 p

farszélesség: 5 p

hátulsó láb oldalnézet: 5 p

hátulsó láb hátulnézet:6 p

körömszög: 6 p

elülső tőgyfél illesztése: 9 p

hátulsó tőgyfél magassága: 6 p

tőgymélység: 5 p

bimbóhelyeződés: 5 p

bimbóhossz: 4 pont

tejelő jelleg: 70 p

testalakulás: 85 p

láb-lábvég: 65 p

tőgy: 65 p

2./ Charolais

testhossz: 8 p

háthossz: 8 p

ágyékhossz: 8 p

farhossz: 7 p

mar és hát szélesség: 7 p

mellkasszélesség: 7 p

ágyékszélesség: 6 p

far I.: 6 p

far II.: 6 p

far III.: 7 p

szügy izmoltság: 8 p

far izmoltság: 6 p

hát, ágyék izmoltság: 7 p

combhosszúság: 7 p

combteltség: 6 p


3./ Limousin

testhossz: 8 p

háthossz: 7 p

ágyékhossz: 8 p

farhossz: 8 p

mellkasszélesség: 6 p

marszélesség: 6 p

far I: 7 p

far II.: 8 p

mar izmoltság: 6 p

hát izmoltság: 7 p

combhosszúság: 7 p

combteltség: 8 p

marmagasság: 8 p

mellkasmélység: 7 p

felső vonal: 8 p

csontfinomság: 6 p

láb: normális

far: csapott

kondíció: 3 p

4./ Magyar tarka

farmagasság: 8 p

medence hosszúság: 8 p

farszélesség: 6 p

mellkasmélység: 7 p

izmoltság: 5 pont

farlejtés: 5 pont

hátulsó láb oldalnézet: 6 p

csánk állaga: 6 p

csüd: 6 p

pártamagasság: 6 p

elülső tőgyfél hosszúsága: 8 p

hátulsó tőgyfél hosszúsága: 8 p

hátulsó tőgyfél magassága: 7 p

tőgyfüggesztés: 8 p

tőgymélység: 7 p

bimbóállás: 6 p

bimbóhosszúság: 5 p

bimbóvastagság: 4 p

Találat: 5385