online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   

kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NYELVTAN II

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt

egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
NYELVTAN II
 
 
 


NYELVTAN II.

I. TENSES

Mint köztudott, minden nyelvben, így az angolban is, megkülönböztetnek ún. logikai idöket (TIME) és igeidöket

(TENSE). Míg azonban számos nyelvben - így a magyarban is - e két idö nagyjából megegyezik, az angolban

élesen el kell határolni ezeket egymástól.

A magyar nyelvben három logikai idöt (jelen, múlt, jövö), és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidöt

tartunk számon. Régebben létezett két fajta múlt idö, de az idök folyamán az ún. elbeszélö múlt (pl. "Ede

megevé ebédem"; Szabó Dezsö) lassan kikopott a beszédböl, és a ma használatos múlt idö vette át a szerepét (pl.

Ede megette az ebédemet).

Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több

igeidöt tartanak számon, mint amennyi "logikai idöt". Így

aztán érthetö, hogy noha 3 TIME-ról beszélünk, a

TENSE-ek száma 12. Ez a 12 TENSE természetesen a 3

TIME-ra épül, méghozzá úgy, hogy esetünkben minden

TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg, egy

egyszerü matematikai müvelettel (3 x 4) tehát megkapjuk

a keresett 12 TENSE-et.

Az igeidök felosztása és a TIME-mal való

kapcsolata a következöképpen fest:

Adott tehát a három TIME: Present (jelent), past (múlt) és future (jövö). E három TIME mindegyikéhez egy

különleges szemléletmód kapcsolható, melynek neve PERFECT. Magyarra történö lefordításával sokan

próbálkoztak már, de átütö sikert egy fordítás sem aratott. Ez a PERFECT valami olyasmi, ami az egyes TIMEoknak

befejezettséget, egyfajta múltas árnyalatot ad. Ha tehát a jelenidejü perfect-röl beszélünk, olyan

cselekvést kell elképzelni, mely alapvetöen jelen idejü, de a múlthoz is köze van. Ilyen lehet például az, ha azt

mondom, hogy a macska két órája nyávog, melyben a cselekvés a múltban kezdödött, de a nyávogás momentán

is hallható. Present Perfect az is, ha a cselekvés már lezajlott ugyan, de a hatás - ami a beszélö, vagy hallgató

szempontjából fontosabb, mint maga a cselekvés - a jelen idöben érvényes.

Pl. Kihúzták a fogam, tehát nem tudok enni.

Ha Past Perfect-röl van szó, olyan cselekvést képzelj el, amelyben a múlt idön belül még égy múlttal

találkozhatsz, vagy olyat, ahol a múlt idö egy pontján egy korábban elkezdödött cselekvés befejezödik. Ez utóbbi

két magyarázat persze egymással összefügg. Pl. Jóska már órák óta gondolkozott, amikor végre megtalálta a

megoldást. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelözte a megoldás megtalálását, tehát elöidejüségröl,

vagyis Past Perfect-röl van szó.

A Future Perfect esetében jövö idöröl beszélünk ugyan, de a cselekvés a jövö egy pontján befejezett lesz, és ez a

tény a beszélö szempontjából legalább olyan fontos, mint maga a jövö idö. P1. Holnap ilyenkorra az aratás már

rég befejezödik (vagy befejezödött). Látszik, hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen

mondatoknál, de megfelelö igeidö hiányában a magyar nyelv a meglévö három idö valamelyikét használja.

Láttuk tehát, hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Természetesen

nem minden cselekvés befejezett, vagy "múltas", ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni

PERFECT-et, a másik oldal, mely a felosztáson "----" jellel jelölt, nem tartalmaz befejezett szemléletet.

Eddig tehát 6 TENSE-röl beszéltünk, a 3 TIME perfect, illetve nem-perfect jelentéséröl. Ezen felül azonban az

angol nyelv külön igeidövel fejezi ki azt is, ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS), vagy nem

folyamatos, tehát egyszerü (SIMPLE). Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés, ha éppen most történik,

vagy hosszabb ideje játszódik, esetleg a múltban folyamatosan történt, vagy a jövöben fog megszakítás nélkül

lejátszódni.

Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet, illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----).

Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos, vagy nem folyamatos, tehát

egyszerü szemléletmódot, s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelö vonalkák

szerint összeolvassuk, megkapjuk a 12 angol igeidö nevét. (Pl. A Present-böl kiindulva, a vonalak mentén egyre

följebb haladva a következöt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE).

E felosztás és névadás után, most azt vizsgáljuk meg, hogy mikor melyik igeidöt kell használni. Tudományos

aprólékosság híján, tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg, melyek a szürke hétköznapok

kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek.

5

Súlyos tévedés azt gondolni, hogy 3-4 igeidövel az ember elboldogul. Számtalan eset van ugyanis, amikor az

igeidök helytelen alkalmazása félreértést okoz.

Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni.

DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm.

E rövid bevezetö után a továbbiakban az egyes igeidöket részletesen megvizsgáljuk, képzésük és elsösorban

használatuk szempontjából. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik.)

1. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Kijelentö: I have been playing the violin for five years. Már öt éve hegedülök.

Kérdö: Have you been playing the violin for five years?

Tagadó: He hasn’t been playing the violin for five years.

A fenti ábrából egyértelmüen kiderül, hogy ezt az igeidöt akkor

használják, ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock), vagy

ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul, töretlenül tart

egészen a jelenig. A cselekvés valószínüleg folytatódni fog a jelen után is, bár számos példa van arra is, amikor

az aktus a jelen elötti pillanatban már befejezödött. Példa az elöbbi esetre: She has been doing aerobics for 6

months. (Hat hónapja csinálja, és valószínüleg folytatni is fogja.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan

ér haza. Felesége meglátja, és dühösen felkiált: Béla, you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat

elhangzása elött már abbahagyta.) Lényeges, hogy ezt az igeidöt tagadás esetén csak ritkán használják, helyette a

present perfect használatos.

Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. (ritka)

He hasn’t played poker for 8 years. (gyakori)

Ezzel az igeidövel kapcsolatban kell megtanulni a since, illetve for helyes használatát is, melyröl részletesen a 79

apróságban olvashatsz.

A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdöszó. How long…? (mióta) és Since

when…? (mióta)

Például:

How long have you been waiting for a higher Mióta vársz magasabb életszínvonalra?

standard of living?

How long has he been trying to get it back? Mióta próbálja visszaszerezni?

Since when have they been planning to get married? Mióta tervezik, hogy összeházasodnak?

Összetett igéknél (to be married; to be engaged; to be in love, stb.), valamint melléknevek használata esetén a

Present Perfect Continuous Tense nem használható, ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense.

Például: I have been married for 6 years. 6 éve vagyok nös/férjnél.

(Nem lehet azt mondani, hogy I have been being married.) I have been in love with you since we first met. Elsö találkozásunk óta szeretlek.

She has been happy for 5 minutes. Már öt perce boldog.

Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is:

Például: She has been a teacher since 1896. 1896 óta tanár.

He has been a soldier for 27 years. 27 éve katona.

Magyar anyanyelvü és angolul beszélni igyekvök esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál, hogy

összekeverik a Present Continuous-sal, és akkor születnek ilyen mondatok, hogy:

I am married for 2 years.

I’m speaking with him for half an hour stb. Ami teljesen hibás!!

6

A hallgató számára idönként érthetö a mondat így is, azonban sokszor teljesen mást jelent, mint amit a beszélö

kifejezni igyekezett:

Például: How long are you staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten?

How long have you been staying in Budapest? Mióta vagy Budapesten?

Példák Present Perfect Contiuous-ra:

I’ve been thinking of you since summer. Nyár óta csak rád gondolok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ve been working for three weeks. Már három hete dolgozom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She’s been keeping a diary since she was fourteen. Tizennégy éves kora óta ír naplót.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has been sleeping since noon. Dél óta alszik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The phone has been ringing for five minutes. Már öt perce szól a telefon.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has been snoring since his tonsils were removed. Azóta horkol, mióta kivették a manduláját.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

How long have you been teaching? Mióta tanítasz?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s been whining for two days. Két napja nyüszög.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has been smoking since last year. Tavaly óta cigarettázik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She’s been eating that fish for hours. Órák óta azt az egy halat eszi.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has been travelling in a car since he became a minister. Mióta miniszter lett, autóval jár.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ve been thinking of mum for a week. Már egy hete csak a mamára gondolok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk.

since autumn/fall.

2. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE

Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidönek a megértése és

elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerü: egy angol számára ugyanis

ez az igeidö - mint a neve is mutatja - JELEN idö, a magyar - megfelelö igeidö híján - az ilyen mondatokat

leggyakrabban MÚLT idöben fordítja. De nézzük elöször egy mondat felépítését és a rajzot.

Kijelentö: I have seen this film. Láttam már ezt a filmet

Kérdö: Have you seen this film?

Tagadó: I haven’t seen this film.

A rajz azt próbálja bemutatni, hogy egy megtörtént cselekvés annak

minden hatásával a jelen idöt ábrázoló NOW-t bombázza. Vagyis olyan

esetekben kell ezt az igeidöt használni, ha nem a cselekvés maga a

fontos a beszélö számára, hanem az, hogy ennek milyen hatása, milyen következménye van a jelenre.

Például: I have opened the window. Ablakot nyitottam.

Itt tehát nem az a fontos, hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró, húzó, nyomó vagy egyéb

mozdulatot végeztem az ablak kilincsével, hanem az, hogy az ablak most nyitva van, ezért van hideg, friss

levegö, ezért esett ki a macska, jött be a csótány (cockroach) stb. Minden olyan esetben tehát, amikor a jelenlegi

állapot fontosabb, mint a múltbeli cselekvés, PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni.

7

Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. A még teljesebb megértéshez

néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat.

PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben:

a) Olyan cselekvéseknél, melyek megtörténtek már, de a történésnél fontosabb a hatás:

Pl.: He has given her a kiss. Megcsókolta (és most várandós).

He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Lábát törte, így nem jöhet velem diszkózni.

b) Olyan múlt idejü kijelentéseknél, melyeknél már szót használsz:

Pl.: I have already been to Tótkomlós. Jártam már Tótkomlóson.

I’ve already slept on a horse blanket. Háltam már lópokrócon.

c) Olyankor, ha a cselekvés még nem történt meg, de még megtörténhet:

Pl.: I haven’t been to Tótkomlós yet. Még nem jártam Tótkomlóson.

I’ve never slept on a horse blanket. Még sosem háltam lópokrócon.

d) Olyan kérdéseknél, melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják:

Pl.: Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson?

Have you slept on a horse blanket yet? Háltál te már lópokrócon?

e) Ha a cselekvés épp a beszéd elött fejezödött be (JUST):

Pl.: I’ve just been to Tótkomlós. Épp most jártam Tótkomlóson.

I’ve just sleep on a horse blanket. Épp most háltam lópokrócon.

f) Ha a cselekvés befejezödött ugyan, de a mai napon (today), ma reggel (this morning), ma délután (this

afternoon), ezen a héten (this week), ebben a hónapban (this month), ebben az évben (this year) stb.:

Pl.: I’ve been to Tótkomlós this morning. Ma reggel jártam Tótkomlósan.

I’ve slept on a horse blanket this week. E héten háltam lópokrócon.

Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben:

1. Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson?

2. I’ve never been to Tótkomlós. Még nem jártam Tótkomlóson.

3. I’ve already been to Tótkomlós. Jártam én már Tótkomlóson.

Hogy miért to és miért nem in, vagy at? Nos, azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és

visszajövetelt hivatott kifejezni, és nem az ott-tartózkodást. (Amennyiben e magyarázat nem világos, úgy

jegyezd meg, hogy ebben az igeidöben to-t használj, amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van

szó.)

g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan, ha a cselekvés a múltban kezdödött és a jelenig tart:

Pl.: I have lived here for two years. (De az a mondat is jó, hogy I have been living here for two years.)

A két mondat jelentése nagyjából hasonló, talán csak annyi a különbség, hogy az “I HAVE BEEN LIVING”,

mondat érzelmileg dúsabb, míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt.

Néhány fontos tudnivaló:

Már, még szavak kijelentö mondatban now, vagy already, kérdö és tagadó mondatokban yet

Például.: I have learnt it now. Végre már ezt is megtanultam.

I have already learnt it. De hisz ezt már tanultam.

I haven’t learnt it yet. Még nem tanultam meg.

még mindig (nem) minden típusú mondatban still

Például.: I still haven’t asked him. Még mindig nem kérdeztem meg.

lately, recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínü, de nem kötelezö

8

A késöbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re.

Példák Present Perfect-re:

She has just left home. Épp most ment el hazulról.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

We have been very happy until recently. Egész mostanáig boldogok voltunk.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I haven’t seen anything like that. Én még ilyet nem láttam!

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már töle?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ve already read it. Már olvastam.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You’ve put a bit weight on, haven’t you? Kicsit meghíztál, nem?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s already popped the question, but he hasn’t married yet. A kezét már megkérte, de még nem vette el.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ve never been so scared. Még sose féltem így.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He hasn’t yet answered. (He still hasn’t answered.) Még mindig nem felelt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Have you gone to sleep yet? Elaludtál már?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She’s just hidden it. Épp most dugta el.

3. PRESENT CONTINUOUS TENSE

Kijelentö: She is smiling at me. Épp rám mosolyog.

Kérdö: Is she smiling at me?

Tagadó: She isn’t smiling at me.

Ez az az igeidö, mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik

folyamán elöször találkoznak. Azért ugyanis, mivel képzése

viszonylag egyszerü (bár sokan hajlamosak arra, hogy a mondatból

kifelejtsék az am, is, are szavakat, s alkotnak olyan mondatokat, mint “She smiling at me”, ami természetesen

hibás), s használata is elsösorban egy bizonyos szituációra épül, vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen

történik valami.

Ezen kívül azonban ez az igeidö néhány más esetben is használatos.

1. Használjuk tehát akkor, ha a beszéd, vagy írás pillanatában történö cselekvést akarunk kifejezni.

Pl.: He is watching TV now. Épp TV-t név.

Is she sitting or standing? Most áll, vagy ül?

I am reading this fantastic explanation now.

E szituációban a mondat kulcsszava a now, ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb.

kifejezéseket.

2. Amennyiben a szokásostól eltérö cselekvéseket akarjuk mondatba önteni, szintén ez az igeidö

használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva).

Pl.: He usually gets up at 7, but this week he is getting up at 8. Általában 7-kor kel, de e héten 8-kor.

She generally drinks Campari, but this evening she is drinking“kevert”.

Általában Camparit iszik, de ma este kevertet.

9

3. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel, például dühösen akarsz kimondani, szintén ezt az igeidöt

használd!

Pl.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja!

You are always telling me lies! Állandóan hazudsz!

Az angol nyelvben vannak olyan igék, melyeket nem lehet a fenti igeidöbe tenni. Pl.: understand, know, see,

hear, remember, forget stb., tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejezö igék, plusz a want ige.

Ilyenkor két lehetöség van:

a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk:

Pl.: Now I know. Most már tudom.

Oh, now I remember. Áh, most már emlékszem.

b) elsösorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba:

Pl.: I can see the girl, and I can hear her voice, too.

Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani, hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját.

A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt, és a hangját is hallom.

4. Ez az igeidö jövö idöt is kifejezhet.

Pl.: I am going to the theatre tomorrow night. Holnap este színházba megyek.

Példák Present Continuous-ra:

What are you doing? Mit csinálsz?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Where are you going? Hova mész?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Are you kidding? Most hülyéskedsz?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The yellow leaves are falling. Hull az elsárgult levél.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m eating an apple. Almát eszem.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m sitting in a pink bathtub. Ülök egy rózsaszínü kádban.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m going to market tomorrow. Majd holnap kimegyek a piacra.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He is always slamming the door. Állandóan csapkodja az ajtót.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I am crying. Sírok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I am writing. Írok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m not writing or reading. Most épp nem írok, nem olvasok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m thinking. Gondolkodom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m waiting for the bus. A buszra várok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The phone’s ringing. Csöng a telefon.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s cracking up. Ez kezd bedilizni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Kate is coming round tomorrow. Kati holnap jön át.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They’re always arguing. Állandóan vitatkoznak.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The sky is closing its blue eyes. Lehúnyja kék szemét az ég.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The coat is sleeping on the chair. Alszik a széken a kabát.

10

 

 

4. PRESENT SIMPLE TENSE

Kijelentö: I love you. Szeretlek.

Kérdö: Do you love me?

Tagadó: She doesen’t love me.

I usually read NÉPSZABADSÁG. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni.

Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell!

Egyes szám harmadik személyben (she, he, it) ne felejtsd el az s

ragot az ige végén. (she eats, he plays)

A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni, hogy a

cselekvés rendszeresen, ismétlödöen megy végbe, tehát például

minden nap, minden reggel stb.

A következö esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t:

a) Ha tehát a cselekvés rendszeres, szokásos:

Pl.: We often go to the cinema. Gyakran megyünk moziba.

Animals never kill each other for money. Az állatok sosem ölnek pénzért.

She usually goes to bed at midnight. Éjfélkor szokott lefeküdni.

Ennél az esetnél gyakran használunk idöhatározó szókat, melyek a következök: every day, every week stb.,

generally, usually, often, sometimes, never, seldom, rarely, once a day, once a year stb.

b) Általánosságokat, viszonyokat kifejezö esetben:

Pl.: The sun rises in the East. A Nap keleten kel.

I love you. Szeretlek.

I hate rain. Utálom az esöt.

c) A here és there szavak mellett:

Pl.: Here comes the sun. (Beatles) Itt jön a Nap.

There goes our dream. Ott megy az álmunk.

d) Bizonyos szavaknál, melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know, want, understand,

remember stb.

Pl.: I know you. Ismerlek.

I want to break free. Szabad akarok lenni.

Do you understand? Érted?

I remember everything. Mindenre emlékszem.

e) Mondatkezdö kifejezéseknél:

Pl.: I think you are right. Azt hiszem igazad van.

I hope you see through the book. Remélem érted a könyvet.

I mean I’m busy on Friday. Úgy értem, hogy pénteken nem érek rá.

I believe you buy and sell clothes. Úgy tudom ruhákat ad és vesz.

Példák Simple Present-re:

I think about you night and day. Éjjel nappal rád gondolok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I usually get up early. Korán szoktam kelni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Sometimes she sleeps until eight. Néha nyolcig alszik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Do you like me? Tetszem neked?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

11

I don’t like the soup. Nem ízlik a leves.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She never helps me. Soha nem segít.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The sun rises every day. Minden nap felkel a Nap.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I usually go running but I never go swimming. Futni szoktam, de úszni nem járok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I never play golf. Én nem golfozom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She paints every evening. Minden este fest.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I hate mutton. Utálom a birkahúst.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She seldom cries but often laughs. Ritkán sír, de gyakran nevet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I hope you are fine. Remélem jól vagy.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Here he comes. Itt jön.

5. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

Kijelentö: When we arrived, he had been drinking for Mikor megjöttünk már két órája ivott.

two hours.

Kérdö: Had he been drinking for a long time when we arrived?

Ez az igeidö tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS

elcsúsztatása a múltba, vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján

kezdödött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. Lényeges, hogy a

múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell

kifejezni, vagy pedig egy idöhatározóval. (pl.: at 5 yesterday)

a) Ezt az igeidöt általában összetett mondatok esetén kell használni, ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig

tartott. A két tagmondatot by the time, when stb. kapcsolhatja össze.

Pl.: When I woke up, the train had been going for ten minutes. Mikor felébredtem, már 10 perce ment a vonat.

When I got to the corner, the girl had been waiting for twenty minutes.

Mikor a sarokra értem, a lány már 20 perce ott várt.

b) Akkor is használják, ha egy történet elmesélése közben a beszélö a múlt egy pontjáról hirtelen

visszatekint egy még korábbi eseményre:

Pl.: He went to his room very slowly. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly.

Then he took the jug and began to drink from it. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole

evening.

Példák Past Perfect Continuous-ra:

He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt, mikor látta, hogy nincs

there was no sheet in the typewriter. papír a gépben.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When he woke up, the cock had been crowing for half an hour. Mikor felébredt, a kakas már fél órája kukorékolt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They had only been eating for five minutes when more guests arrived.

Még csak öt perce ettek, mikor újabb vendégek érkeztek.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The dog had been barking for an hour when at last he went out. Már egy órája ugatott a kutya, mikor verge kiment.

12

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home.

Nagy elánnal bontotta a csirkét, amikor rájött,hogy nincs otthon zsír.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up.

Órák hosszat ült a rókalyuk elött, mikor verge feltünt egy nyuszi.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats.

Még tíz percet sem vezetett a forgalomban, mikor a vizsgabiztos megkérte, hogy cseréljenek helyet.

6. PAST PERFECT TENSE

Kijelentö: By the time I woke up the girl had already left the room.

Mire fölébredtem, a lány már kiment a szobából.

Kérdö: Had you learnt singing before you joined the pop-group?

Tanultál énekelni, mielött beálltál a zenekarba?

Tagadó: I hadn’t thought of death until I met the devil.

Nem is gondoltam a halálra, míg nem találkoztam az ördöggel.

A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó, hogy egy múltbeli

cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már

végetért.

a) Elsösorban összetett mondatoknál használjuk, akárcsak az

elöbbi igeidöt, de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a

múlt pontjáig, hanem már korábban véget ért. A két mondatot

összekötö szó lehet: by the time, when, before, after stb.

Pl.: By the time he got to the station, the train had already left.

Mire kiért az állomásra, a vonat már elment.

When I realized she was a swindler, she had already broken my heart.

Mire rájöttem, hogy szélhámos, már összetört a szívem.

b) A szövegkörnyezetböl is egyértelmüen kiderülhet az elöidejüség akkor is, ha nem használunk speciális

kötöszavakat.

Pl.: I was angry with him because he had forgotten to post the letter.

Dühös voltam rá, mert elfelejtete föladni a levelet.

c) Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk, ha tehát a mesélö visszatekint egy korábbi eseményre.

Pl.: He started to play football, but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Of course,

because he had drunk liters of wine before.

Példák Past Perfect-re:

By the time the hunter had loaded his gun, the hare had already run away.

Mire a vadász megtöltötte a puskáját, a nyuszi már elszaladt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle.

Mielött elszaladt, sárgarépát dugott a puska csövébe.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it.

Már rég megsavanyodott a túrórudi, mire rászánta magát, hogy megegye.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

After he had eaten it, he got sick. Miután megette, rosszul lett.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

13

Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow.

Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He droned on about horses he had known when he was an ostler.

Mesélt a lovakról, akiket lovászfiú korából ismert.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She went mad when she saw I hadn’t brought bread. Pipa volt, mikor látta, hogy nem hoztam kenyeret.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

My hair had turned grey by the time I wrote this. Megöszültem, mire ezt megírtam.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He had chewed it well before he spat it out. Jól megrágta, mielött kiköpte.

7. PAST CONTINUOUS TENSE

Kijelentö: I was reading when she entered. Épp olvastam, mikor bejött.

Kérdö: Were you reading at 6 yesterday?

Tagadó: I wasn’t writing anything just then.

Ha az 5.sz. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük, mint

az 1. Sz. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a

múltba, amikor ezt az igeidöt a 3.sz. PRESENT CONTINUOUS

tükörképének tekinthetjük múlt idöben, mint ez a rajzból is kiderül.

a) Akkor használjuk elsösorban tehát, ha a cselekvés a múlt egy

adott idöpillanatában ment végbe.

Ezt az idöpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni:

1. számmal, vagy betüvel jelzett pontos idöpillanattal (pl. at six o’clock, at 10 o’clock, just then - éppen akkor

stb.)

Pl.: What was he doing at 10:18 yesterday?

At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king.

(Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba.)

2. az idöpontot nem számmal, hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki, mely cselekvés PAST SIMPLE-ben

van.

Pl.: I was singing a song when the children broke the window.

Épp egy dalt dúdoltam, mikor a gyerekek betörték az ablakot.

He was repairing the electricity when a short circuit killed him.

A lámpát szerelte, mikor agyonvágta az áram.

b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is, csak itt nem adok meg konkrét idöpontot, hanem több

cselekvést állítok egymással párhuzamba, mely cselekvések mindegyike egy bizonyos idöpontban ment végbe.

Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata.

Pl.: While I was reading Népszabadság, the dog was barking widly, the cat was mieuwing, Pistike was banging on

the floor, the telephone was ringing, birds were singing and of course, the sun was shining brigthly in the sky.

A cselekvések tehát egyidöben, egymástól függetlenül mentek végbe.

c) Ezt az igeidöt használhatjuk akkor is, ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le, hanem

hosszabb idön át tartott. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható, a PAST CONTINUOUS azonban a

végbement cselekvést nem egészként, hanem részenként szemléli. Itt egy példa, hogy világos legyen, miröl van

szó.

Pl.: A szituáció: Feleség panaszkodik, hogy ö milyen sokat dolgozott.

You know darling, I was working very hard all day yesterday.

Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni, hogy rettenetesen elfáradt, a keze kérges lett,

izzadt, majd összeesett, egyszóval gürizett. Férj, mint rendesen, újságot olvas, és így szól:

14

Oh, you worked hard, did you?

A férjet abszolute nem érdekli, hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak, ö a lejátszódott cselekvést mint

egészet nézi, elsösorban sz eredmény a fontos (tiszta ing, friss zsemle, nincs mosatlan, üres a szemetes), tehát

PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját.

Példák Past Continuous-ra:

We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütötököket ettünk, mikor lazán megszólalt:…

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Were you sleeping during the show? Aludtál az elöadás alatt?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

While he was playing golf, he was biting his lips. Miközben golfozott, a száját harapdálta.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son.

Fél nyolckor nem a hiradót nézte, hanem fiát fürdette.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

T.M. was holding the hay shaft for a long time. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

On the way they were talking about girls. Útközben a lányokról beszélgettek.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears.

Épp krumpliért állt sorba, mikor meglátta a karfiolfülüt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She was scratching his back during the whole film. Végig a film alatt a hátát vakargatta.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He was watching the tale even at midnight. Még éjfélkor is a mesét nézte.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

While Rabbit was explaining, Winnie-the-Pooh was thinking of honey, Piglet was staring at the ground, and Owl was

tearing his hair.

Míg a nyuszi magyarázott, Micimackó mézre gondolt, Malacka a földet nézte, Bagoly meg a haját tépte.

8. PAST SIMPLE TENSE

Kijelentö: I went to the doctor’s yesterday. Tegnap orvoshoz mentem.

Kérdö: Did you go to see him?

Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday.

Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et.

Olyan kérdömondatoknál, ahol az alanyra kérdezel, nem kell DID

(és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO).

Tehát: ki jött?, mi ment el?, melyik kutya ette meg? stb.

Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz?

Which doctor bought a Rolls Royce? Melyik orvos vett R.R.-t?

What blew up? Mi robbant fel?

A rajzon látható függöleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni, mely a cselekvés és a jelen

idö között van, tehát meggátolja, hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék, vagy

essék, egyszóval jusson (ez azt jelenti, hogy a cselekvés lezárult, a jelenhez semmi köze.)

a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor, meséknél, vicceknél, sztoriknál, egyszóval akkor

használjuk, ha egy komplex eseményt irunk le, vagy mondunk el, mely a múltban játszódott le.

Pl.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. But on the way to her house she met the

evil wolf, who ate her. The wolf then went to Grandma’s house, swallowed the lovely old lady, too, but out of

the sky turned up a hunter who killed the wolf, opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma

climbed out safe and sound.

15

b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan, ha a mondat valamilyen

módon a múlthoz kötödik.

Legbiztosabb ismérve a kötödésnek egy múlt idöt sugalmazó idöhatározó

(pl. yesterday, in 1956, ten minutes ago) használata.

Pl.: He went to Vienna through Andau in 1956.

The cat caught a mouse ten minutes ago.

She married that big man 11 years ago.

Példák Simple Past-ra:

When did you last see her? Mikor láttad utoljára?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Yesterday she came home late again. Tegnap is késön jött haza.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He joined the party in 1950. 1950-ben lépett be a pártba.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

A year ago he was still a cab driver. Egy éve még taxisoför volt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He got a hamster for his birthday. Hörcsögöt kapott a születésnapjára.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

First he went to Csorvás, then to Kardoskút. Elöször Csorvásra ment, aztán meg Kardoskútra.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Did you also grow up in the provinces. Te is vidéken nöttél fel?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I pickeled this beetroot in June. Ezt a céklát még júniusban raktam el.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I never went to school. Én nem jártam iskolába.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Up he rose and donn’d his clothes, Kelt a legény, felöltözött,

Dopp’d the chamber door, Ajtót nyitott neki,

Let in the maid, that out a maid Bement a lány, de mint leány,

Never departed more. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. (Arany János)

Az alábbiakban a Simple Past, illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos

szembeállított példamondat segítségével:

SIMPLE PAST PRESENT PERFECT

I was in Italy in 1978. I haven’t been to Italy yet.

1978-ban voltam Itáliában. Még nem jártam Itáliában.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t see him last month. I haven’t seen him for 2 months.

Nem láttam öt a múlt hónapban. Két hónapja nem láttam.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He arrived ten minutes ago. He has just arrived.

Tiz perccel ezelött jött. Épp az elöbb jött.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t have a headache yesterday. I’ve never had such a headache.

Tegnap nem fájt a fejem. Még sosem volt ilyen fejfájásom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw?

Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I kissed her last night. I’ve never kissed anybody.

Tegnap este megcsókoltam. Én még sosem csókolóztam.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

16

He left an hour ago. Have you left yet?

Egy órával ezelött elment. Elmentél már?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

A lot of people saw the film on TV Thursday evening. No one has ever seen this film.

Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Ezt a filmet még senki nem látta.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I bought this week’s a week ago. Have you bought this week’s yet?

Egy hete megvettem az ehetit. Megvette már az ehetit?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Last summer I fell in love with a grey haired guy. I’ve never been in love.

Tavaly nyáron szerelmes lettem egy öszhajú férfiba. Még sose voltam szerelmes.

A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja, amikor a

következö helyzetet képzeljük el:

Az angol ösember, aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et, lévén ilyen igeidö még nem is volt, a

következöképpen fejezte ki magát. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét, és így kiáltott fel:

I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ös feleségének, hogy birtokában van a medve, vagyis hogy Megvan a

medve. Feleségével azonban azt is közölni akarta, hogy a medvét ö ejtette el, tehát újabb mondatot alkotott: I

killed the bear. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta, hogy Megöltem a

macit. Igen ám, de ez így túl bonyolult volt, így hát a két mondat helyett kitalált egyet, vagyis: I have killed the

bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt

idejü melléknévi igenév). A nyelv némi megeröszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévö

mondatot úgy is le lehet fordítani, hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. I have opened the window,

vagyis Birtokomban van a nyitott ablak, ahol a beszélö számára elsödlegesen az fontos, hogy jelenleg birtokában

van az a valami, és csak másodsorban érdeke, hogy az a valami milyen. Ezért aztán az ilyen mondatokban

értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt idöre vonatkozó idöhatározószókat. (pl.yesterday) Hiszen hogy is néz ki

az a mondat, hogy I have written the letter yesterday, vagyis jelenleg birtokomban van, a megirt levél tegnap.

9. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

A legújabban megjelenö angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidöt tartanak számon, azt tartják ugyanis, hogy az

egyik TENSE olyan ritkán használt, és használata olyan eröltetett és bonyolult, hogy nem érdemes foglalkozni

vele. Nos, ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. De nézzük a példákat:

Kijelentö: In May he will be playing football for ten years. Májusban már tíz éve fog focizni.

Kérdö: Will he have been playing football for ten years?

És a rajz:

Ha az ember belegondol, van valami abban, amit a jeles nyelvészek

állítanak. Arról van ugyanis szó itt, hogy olyan cselekvést használsz

FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban, mely valamikor

elkezdödik, vagy elkezdödött (a nyil indulhat akár a NOW elöttröl, akár utána), és ez az aktus folyamatosan tart

a jövö egy meghatározott pontjáig, de ott nem fejezödik be, hanem feltehetöen még tovább folytatódik. Ezért

aztán az ilyen mondatokban általában 2 idö is szerepel, az egyik azt mutatja, hogy a cselekvés mióta tart (pl. 5

éve), a másik pedig azt, hogy a cselekvés folyamatát a jövö melyik pontjához viszonyítom (pl. jövö júniusban).

Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. (Elnézést a sok

„mondat”-ért.) Vagyis: Jövö júniusban lesz 5 éve, hogy fegyházban ülök. A fordításnál az az eljárás célszerü,

hogy az egyik idöhatározót a mondat elejére teszem, a másikat pedig a végére. Next June I will have been (sitting)

in prison for 5 years…

Tagadás esetén ez az igeidö – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos.

A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik idöhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés, csak

arra vigyázz nagyon, hogy a when-es tagmondatban ne használj jövö idöt, hanem jelent, esetleg present

perfect-et.

17

Például: When I marry Zsóka, I will have been going staedy with her for two years.

Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával, már két éve fogunk együttjárni. (jártunk együtt).

Példák Future Perfect Continuous-ra:

Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. Jövöre lesz négy éve, hogy Tengizben dolgozik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes.

Tiz perc múlva tiz perce lesz, hogy tizóraizik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

In an hour she will have been doing the rooms for half an hour.

Egy óra múlva fél órája fog takarítani.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When the sun sets she will have been lying in the sun for a day.

Majd ha lemegy a nap, egy napja lesz, hogy napozik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Mikor feljön a nap, fél napja lesz, hogy alszik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

This time next year he will have been building his house for 2 years.

Jövö ilyenkor lesz fél éve, hogy építi a házát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Holnap lesz egy éve, hogy csöpög a csap.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour.

Még egy perc, és pont félórája lesz, hogy itt ordibálsz.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year.

A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve, hogy önmagát keresi.

10. FUTURE PERFECT TENSE

Kijelentö: By this time next year I will have graduated from university.

Jövö ilyenkorra fejezem be az egyetemet.

Kérdö: Will you have completed your work by 5 this afternoon?

Befejezed a munkád délután 5-re?

Tagadó: By this time tomorrow she won’t have written the letter yet.

Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet.

A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt, hogy pontosan miröl is van szó. Így hát elmondom.

Van egy cselekvés, mely a jövöbe tart. A jövöben van egy pont (rajzunkon a fal), melyröl a cselekvés

visszapattan, vagy inkább elnyelödik benne. Tehát képzelj el egy léggömböt, amelyik halad a fal felé, majd

nekiütödve a falnak szétpukkan. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövö egy adott pontján a cselekvés

biztosan befejezödik.

Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning.

Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra.

The plane will have landed by 6 tomorrow. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt).

Itt is lehet helyettesíteni az idöhatározót mellékmondattal, és az idöhatározói mellékmondatban továbbra sincs

jövö idö.

Például: By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down.

Mire új gyertyát gyújtasz, a többi már leég. (leégett).

Mint a példákból is látszik az idöhatározóknál általában nem at használatos

(tehát nem …kor), hanem by (tehát …ra).

18

Példák Future Perfect-re:

I’ll have written it by this afternoon. Majd délutánra megirom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

By the time you count up to three, I’ll have done it. Mire hármat számolsz, megcsinálom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat.

Mire megvénülünk, megspórolunk annyit, hogy legyen egy lakásunk.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. Mire fölébredsz, az összes poharat elmosogatom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

By the end of September the flowers in the garden virágok.

Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipömet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ll have typed it by eleven. Tizenegyre legépelem.

11. FUTURE CONTINUOUS TENSE

Kijelentö: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening.

Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani.

Kérdö: Will you be playing with her…?

Tagadó: I won’t be playing with anybody at 10 this evening.

Végre megint valami szabályszerüség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki, ami a beszéd

pillanatában, tehát NOW-ban végbement, a PAST CONTINUOUS pedig azt, ami a múlt egy adott pillanatában,

tehát at 5 yesterday játszódott le, akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos, ha a cselekvés a jövö

egy adott pillanatában, tehát at 5 tomorrow történik.

A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható.

Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. PAST CONTINUOUS

I am playing the guitar now. PRESENT CONTINUOUS

I will be playing the guitar at 5 tomorrow. FUTURE CONTINUOUS

Vagyis: Tegnap ötkor épp játszottam.

Most éppen játszom.

Holnap 9-kor éppen játszani fogok.

Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel, olyan cselekvésre is jó,

amelyik a múltban hosszabb ideig tartott), nem csoda, hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más

esetben. Akkor mégpedig, ha a cselekvés a jövöben hosszabb ideig fog tartani, de nincs benne befejezettség.

Például: I will be painting all day tomorrow. Holnap egész nap festeni fogok.

Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidöt, ha a cselekvés a jövö egy általad ismert pontján

éppen játszódni fog, vagy ha az a jövöben hosszabb ideig tart.

Egyre erösebb tendencia angol nyelvterületen az, hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat, FUTURE

CONTINUOUS TENSE-be raknak.

Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow, de azért ez még nem jellemzö.

19

Példák Future Continuous-ra:

It has just been on the news that it will be raining all next week.

Most volt a hirekben, hogy egész jövö héten esni fog.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ll be watching TV while ironing. Vasalás közben TV-t fogok nézni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ll be ironing while watching TV. TV nézés közben vasalni fogok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans.

Amig én vasalok, Mari néni foltozni fogja a farmeremet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

This time next year she will be pushing her baby carriage. Jövö ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard.

Jövö ilyenkor nem a Lenin körúton, hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They’ll be rehearsing all afternoon. Egész délután próbálni fognak.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Knock when you come, because I’ll be developing the photos.

Kopogj, ha jössz, mert a fényképeket fogom elöhivni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

A tervek szerint, amikor belép a polgármester, a kórus épp a refrént fogja énekelni.

12. FUTURE SIMPLE TENSE

Kijelentö: I will meet him tomorrow. Holnap találkozom vele.

Kérdö: Will you meet him tomorrow? Találkozol vele holnap?

Tagadó: I won’t/shan’t do you any harm. Nem bántalak.

Voltaképp minden igeidök közül ez a legegyszerübb az átlag magyar

embernek. Azért ugyanis, mivel mindama cselekvéseket, melyek a jövöben

fognak lejátszódni, és melyek nem skatulyázhatók be a 9., 10., 11. pontok

valamelyikébe, ebben az igeidöben kell használni.Egy formai dologra

szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL

vagy WILL segédigét, a többi esetben általában WILL-t. A legegyszerübb

azonban, ha összevonsz: I’LL; HE’LL; THEY’LL.

Példák Simple Future-re:

I’ll wash it tomorrow. Majd holnap lemosom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Will you have a drink with me? Iszol velem egyet?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

We’ll have a drink at Pista’s place. Majd iszunk a Pistáéknál.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When will it end? Mikor lesz már vége?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You’ll end up cracking. A vége az lesz, hogy bedilizel.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecböl?

20

Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is, mivel a will-hez hasonlóan ez is jövö idöt fejez ki.

A kettö közti különbség az, hogy a going to erös szándékot fejez ki, vagy olyan cselekvésre utal, mely

bizonyosan be fog következni. A példákból majd világos lesz:

Például:

I’m going to punch him. Hát ezt én orrbaverem.

If he is smaller than me, I’ll punch him. Ha kisebb mint én, orrbaverem.

You’ll be a fireman or a soldier. Tüzoltó leszel, vagy katona.

I’m going to be a fireman. Én mindenképpen tüzoltó leszek.

Are you going to drink it? Te ezt tényleg megiszod?

Will you drink some milk? Iszol egy kis tejet?

I’m going to miss you. Nagyon fogsz hiányozni.

Yes, I think, I’ll miss you, too. Igen, azt hiszem, te is fogsz hiányozni nekem.

I’ll marry you next year. Majd jövöre feleségül veszlek.

I’m not going to marry you. Azértse megyek hozzád.

Aigner Szilárd has just said it will rain. Aigner Szilárd most mondta, hogy esö lesz.

There is big fat cloud, it’s going to rain. Ott az a nagy kövér felhö, biztos esö lesz.

Hey, he’s going to take off his shoes. Te, ez mindjárt leveszi a cipöjét.

I’ll take off my shoes in the kitchen. Majd a konyhában leveszem a cipömet.

AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az alábbiakban az általam legjellemzöbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidök használatát.

Az aktus mindig ugyanaz lesz, vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt).

Present Perfect Continuous Tense

He has been eating a banana for 5 minutes. Már öt perce banánt eszik.

He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. Reggel 8 óra óta banánt eszik.

Present Perfect Tense

Have you eaten the banana yet? Megetted már a banánt?

I have already eaten the banana. Már megettem a banánt.

I haven’t eaten the banana yet. Még nem ettem meg a banánt.

Present Continuous Tense

He is eating a banana now. Épp banánt eszik.

Present Simple Tense

He eats a banana every day. Minden nap eszik egy banánt.

Past Perfect Continuous Tense

When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. Mikor bementem, már 20 perce banánt evett.

Past Perfect Tense

By the time I arrived, he had eaten the banana. Mire megjöttem, már megette a banánt.

Past Continuous Tense

He was eating a banana, when I entered. Épp banánt evett, amikor bejöttem.

Past Simple Tense

Yesterday he ate a banana. Tegnap evett egy banánt.

Future Perfect Continuous Tense

When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. Mikor bemegyek, már 20 perce banánt fog enni.

Future Perfect Tense

By the time I get there, he will have eaten the banana. Mire odaérek, már rég megeszi/megette a banánt.

21

Future Continuous Tense

He will be eating a banana when I get there. Épp banánt fog enni, mikor odaérek.

Future Simple Tense

Tomorrow he will eat a banana. Holnap eszik majd egy banánt.

22

II. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE)

Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni, vagy egy hivatalos szerv roppant

precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát, így kiáltunk fel: “A macska fel van

mászva a fára.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács, rendörség, tüzoltóság,

IKV stb. leveleit, és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok, mint:

“Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva.”

“Az aljas bünözö el lett végre fogva.”

“Ha nem fizeti a lakbért, ki lesz költöztetve.”

Ez, a magyarban mesterkélt, álmüvelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”, és ott

természetes is. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedö, vagy angolul passive voice.

A magyar nyelv - föként régebben - szintén használt szenvedö szerkezeteket, csakhogy azok

másképpen néztek ki. Elsösorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegü mondatokat:

“Sorsod immáron bevégeztetett.”

“Feje annak rendje és módja szerint testétöl elválasztatott.”

A mai magyar nyelv azonban a szenvedö szerkezet helyett inkább cselekvöt használ, mégpedig úgy, hogy - lévén

az alanyt nem ismerjük, vagy nem fontos - az igét többes szám harmadik személybe (ök) teszi, vagyis:

“A hüséges férj megcsalatott” helyett “A hüséges férjet megcsalták”.

“A ház felépíttetett, a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült), a kutyaólat

lebontották (vagy lebontult).” Vagyis röviden: nem én verem, hanem engem vernek.

Most az következik, hogy mire jó ez, és mikor kell használni: Arra jó, hogy idöt és helyet spórolj,

és akkor használd, ha neked, vagy a téged hallgatónak nem fontos, hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta

végre, netán nem is ismered a végrehajtót. Tehát azért mondod azt, hogy “A házat végre felépítették” (“The

house has been built at last.”), mert nem fontos, hogy az épületet a 43. Sz. Állami Építöipari Vállalat brigádja

húzta fel, téged kizárólag, vagy elsösorban az érdekel, hogy a ház felépült, tehát készen van.

Képzése:

Kontrasztív (szembeállító, összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni, hogy a

rondamagyar “A ház fel van építve”, “A virágok meg lesznek locsolva” stb. mondatokat szó szerint angolra

fordítod:

Tehát: A ház van felépítve.

The house is(has been) built.

A virágok lesznek meglocsolva.

The flowers will be watered.

Most hasonlítsuk össze angol cselekvö, illetve szenvedö mondatokat:

Cselekvö: Someboby has posted the letter,

ahol: alany: somebody

tárgy: letter

állítmány: has posted

ebböl szenvedö: The letter has been posted,

ahol: alany: the letter

állítmány: has been posted

vagyis a cselekvö mondat alanya eltünik, mert nem fontos, a tárgy lesz a szenvedö mondat alanya, az állítmány

pedig úgy változik, hogy az ige 3. alakba kerül, és a cselekvö mondathoz képest a szenvedöben egy be-vel

mindig több van.

Ez a be az igeidöknek megfelelöen lehet will be, was, is being, has been, is, are stb.

23

Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedöbe, ahol az ige tárgyas ige (transitive verb), vagyis ami

után mindig tehetsz egy tárgyat (pl.szeretem a lányt, utálom a tökfözeléket, elolvastam a könyvet; DE

elmentem, megjöttem, rohantam). Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni, tehát nem teheted az ilyen

mondatokat szenvedöbe. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”, “What was

happened?” típusú mondat.

Az elözö fejezetben láttad, hogy 12 igeidövel kell számolni. Miután a szenvedö szerkezetek a cselekvö

mondatok átalakítással, világos, hogy elméletileg 12 igeidejü szenvedö mondat létezik; gyakorlatban

azonban csak nyolcat használnak, mert négynek a képzése túl bonyolult és eröltetett lenne. Az alábbi

táblázatból mindent megértesz:

Most szépen sorbamegyünk az igeidökön, egyik oldalon a cselekvö, másik oldalon a szenvedö mondatok:

Ahol *-ot (nem használatos) látsz, ott a

simple alakot használd: pl. has been

being built helyett has been built-et. A

szenvedö mondatba természetesen be

lehet tenni a cselekvést végzö alanyt, ha

az azért a mondat szempontjából

lényeges, bár korántsem annyira, mint a

cselekvö mondat tárgya, vagy maga a

cselekcés.

Például: The workers are taken home

every evening by bus.

Tehát az, hogy ki vagy mi végzi a

cselekvést, a mondat végén van, és by prepozíció elözi meg. Ebben a mondatban lényegesebb volt az, hogy a

munkásokat viszik és az, hogy a munkásokat viszik, mint az, hogy mi viszi a munkásokat, ezért használtunk

passive voice-ot.

Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Az egyiket már tudud: a cselekvö mondat

tárgyát elöre viszed alanynak, az állítmányt bövíted a be valamelyik alakjával, az igét pedig 3. alakba teszed.

Van azonban egy másik lehetöség is.

Nézd a következö mondatot: Someone gave her flowers.

Elemzés: someone - alany (subject)

gave - állítmány (predicate)

her - részeshatározó (indirect object)

flowers - tárgy (direct object)

A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod, hogy a mondatnak két object-je van (direct, illetve indirect).

Ha tehát 2 object van, akkor kétféleképpen lehet szenvedö mondatot képezni a fenti mondatoból:

a) az alany helyére, tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon:

Flowers were given to her. (Itt tehát a give megfelelö alakja után to prepozíciót kell tenni.)

b) az alany helyébe nem tárgyat, hanem a részeshatározót tesszük, a mondat további részének képzése a már

ismert módon történik:

She was given flowers. (A her-böl - mivel alanyi helyzetbe került - she lett.)

Több olyan ige van, melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható:

Például: give, send, bring, buy, tell, offer, show, promise, pay, teach stb. (tehát valakinek valamit)

24

Példák:

They gave him a larger flat. Nagyobb lakást adtak neki.

a) A larger flat was given to him.

b) He was given a larger flat.

Someone has told us good news. Jó híreket mondtak nekünk.

a) Good news has been told to us.

b) We have been told good news.

Someone offered him a good job. Jó munkát ajánlottak neki.

a) A good job was offered to him.

b) He was offered a good job.

They sent the painters lots of beer. Sok sört küldtek a festöknek.

a) Lots of beer was sent to the painters.

b) The painters were sent lots of beer.

They bought him a new car. Új kocsit vettek neki.

a) A new car was bought for him.

b) He was bought a new car.

They will bring you another drink. Hoznak még egy pohárral.

a) Another drink will be brought for you.

b) You will be brought another drink.

(Utóbbi két mondatban - buy, bring igéknél a prepozíció nem to, hanem for.)

Amennyiben a cselekvö mondatban valamilyen segédige van (can, could, must, should stb.), azt a szenvedöbe is

be kell építeni: úgy mégpedig, hogy a segédige után teszed a be-t, majd következik az ige 3. alakja. Ha a

segédige összetett segédige (could have, might have, should have stb.) akkor értelemszerüen been kerül utána,

majd a 3. alak.

Például: This must be done. Ezt meg kell csinálni.

It can be seen. Látható.

This should not be moved. Nem volna szabad megmozdítani.

His car should have been repaired by now.

Mostanra már meg kellett volna, hogy csinálják a kocsiját.

The wire mustn`t be touched. A dróthoz nyúlni tilos.

Példák Passive Voice-ra:

The letter has been addressed to me. Nekem cimezték a levelet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He was burried alive. Élve temették.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Nothing has been said about it so far. Eddig még semmit nem mondtak róla.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The table was being laid when the plate fell down. Épp terítettek, mikor leesett a tányér.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The letter had been burnt before it was found. A levelet elégették, még mielött megtalálták volna.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He moved just as the photo was being taken of him. Elmozdult, pont amikor fényképezték.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The hall will be emptied. Ki fogják üriteni a termet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Engels square is being swept. Söprik az Engels teret.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The crop will have been harvested by next fall. Jövö öszre learatják a termést.

25

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Did he fall or was he pushed? Most elesett, vagy meglökték?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The manager has been fired. Kirúgták az igazgatót.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

His tattoo can be seen. Lehet látni a tetoválását.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

It should be repaired. Meg kéne csinálni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has been given a punch. Kapott egy nagy pofont.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

It will be given a new name. Új nevet adnak majd neki.

(A new name will be given to it.)

26

III. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH)

- Szép az idö ma! - mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén. Ez a mondat, mely a magyarban két

gondolatjel között van, az ún. egyenes, vagy másnéven idézett beszéd. (Angolul direct speech.)

„The weather is fine today”, Dobó István said.

Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar - gondolatjel; angol - idézöjel).

A fenti mondatot úgy is mondhatom, hogy: Dobó István azt mondta, hogy szép az idö.

Avagy: Dobó István said the weather was fine.

Ezt hivjuk függö beszédnek, vagyis, amikor az XY azt mondta, azt kérdezte, kiváncsi volt, tudni akarta, stb.-vel

kezdjük a mondatot, és azután következik az, amit XY mondott. A függö beszéd angol neve: Reprted Speech,

vagy Indirect Speech. A magyar nyelvben az egyenes és a függö beszéd között igeidöbeli különbség nincs (vagy

legalábbis nagyon ritka), csak a névmások, egyes határozószók, személyragok változnak.

Például: Vigyázz Jóska, mert mindjár adok neked egy nagy pofont - mondta Béla.

Béla azt mondta Jóskának, hogy vigyázzon, mert mindjárt ad neki egy nagy pofont.

Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak, hanem - és ez a leglényegesebb -

az igeidö is, mégpedig úgy, hogy a fömondat igeidejéhez igazodnak.

A fenti magyar mondat

egyenes beszédben igy hangzik angolul: „Just watch, Joe, or else I am going to give you a huge slap”, Béla said.

Ugyanez függö beszédben: Béla told Joe to watch, or else he was going to give him a huge slap.

Tehát ami az egyenes beszédben jelen idö volt, a függö beszédben múlt idövé válik, feltéve persze, hogy a

fömondat (Béla said) szintén múlt idejü volt.

Ez a lépés teljesen logikus, mivelhogy a legelsö mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre

vonatkozik (is), és hogy néz az ki, hogy Dobó István 1552-ben azt mondta, hogy most, tehát 1987-ben szép az

idö. Ezért lett az is-böl was.

Azt az eljárást, amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a fömondat igeidejéhez igazítjuk, idöegyeztetésnek

hivjuk (sequnce of tenses).

Ha a fömondat present-ben, present perfect-ben, vagy future-ben van (pl.Béla says, Béla is asking, Béla has

wondered, Béla will say), a mellékmondat igeideje értelemszerüen ugyanaz marad, mint az idézöjelben volt.

Nehogy azt csináld, hogy a mellékmondat múlt idejét a fömondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed!

Például: „Yesterday I was in Rome, but now I am staying in London” Béla says to his friend.

Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.

„I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.

The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor, if he wants her to.

Idöegyeztetésröl akkor beszélünk, ha a fömondat igeideje valamelyik past tense-ben van.

Most sorba vesszük, hogy milyen igeidö milyenné válik idöegyztetés során. Tételezzük föl, hogy a fömondat

mindig JOE SAID;

Direct Speech Reported Speech

,,He is smiling,, ...he was smiling.

,,She loves you,, ...she loved you.

,,He has left,, ...he had left.

,,She has been drinking,, ...she had been drinking.

,,He went home,, ...he had gone home.

,,She will kiss you,, ...she would kiss you.

,,She will be working,, ...she would been working.

,,He will have done it,, ...he would have done it.

,,She will have been living,, ...she would have been living.

27

Változatlan marad a past perfect (he had done it), a past perfect continuous (he had been sitting), és az esetek

többségében a past continuous (he was sitting), bár idönként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was

sitting - he had been sitting).

Jövö idejü segédigékböl will/shall, would/should lesz, bár a should ilyen értelmü használata függö beszédben

elég ritka, szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben.

Egyszerüsítve a kérdést, ha tehát a fömondat múlt idejü, a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet

,,csúszik hátrafelé,,.

A fömondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót, de ugyanúgy el is hagyhatod, elé azonban

vesszöt sose rakj!

Például: She said (that) she liked the film.

A következö esetekben nem kell idöt egyeztetni:

a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes:

He said (that) his wife is an awful chick. (állandó tulajdonság)

He said he never gets up early. (szokás)

Galilei said the earth is round. (örök igazság) (Lehet, hogy ezt más mondta.)

Megjegyzés: a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos

egyeztetni.

They said they would come to see me tonight.

b) Olyan összetett mondatnál, ahol past continuous és simple past együtt szerepel:

Joe was smoking a joint when the policeman entered.

He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered.

c) Wish, would rather, it is time esetén:

I wish you were here.

He said he wished you were here.

I’d rather you went.

He said he would rather I went.

d) Would, should, ought to, had better, might, could használata esetén:

You ought to learn harder.

She said I ought to learn harder.

You had better stay in bed.

He said she had better stay in bed.

They should wait for me.

He said they should wait for him.

Néhány speciális eset:

1. Can illetve may segédigék - ha a fömondat Joe said - could, illetve might szavakká változnak.

”I can see the house”, Joe said.

Joe said he could see the house.

”You may come in”; Joe said to Judy.

Joe said to (told) Judy (that) she might come in.

2. Must, illetve have to esetén a következökre figyelj:

a) a must maradhat változatlan:

You must work hard.

He said I must work hard.

28

b) lehet belöle had to, ha a cselekvés ideje a fömondat idejével azonos:

I always have to be careful with you.

He said he always had to be careful with her.

c) lehet belöle would have to, ha a fömondat idejéhez képest a jövöre vonatkozik:

I must/have to write a newspaper article.

He said he would have to write a newspaper article.

3. Feltételes mondatok esetén, ha a feltétel a jövöre vonatkozik, az igeidök egyet csúsznak:

If you help me, I will be grateful.

He said if I helped him, he would be grateful.

Jelen idejü feltétel (II. szint) igeideje nem változik.

If you came to my place, I would show you my new stamp-collection.

He said if I went to his place, he would show me his new stamp-collection.

4. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító, másik fele if-es, két lehetöség van.

A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous.

És íme a két lehetöség:

He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous.

He said if I wanted to see something marvellous, I was to/I should look at that girl.

5. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van, függö beszédben fönévi igeneves

(to+infinitive) szerkezetet képezz:

”Love me”, Joe said to Judy. Joe told Judy to love him.

”Don’t be so cool”, I said to my sweetheart. I told my sweetheart not to be so cool.

Tehát a say igéböl tell lesz.

6. ”Let’s go” típusú (többes szám elsö személyü) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át.

Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. Mick Jagger suggested spending the night together.

Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et.

Reported Speech-ben az igeidökön kívül az alábbiak változnak:

a) személyes névmások értelemszerüen:

I am hungry”, Joe said. Joe said (that) he was hungry.

b) idöhatározók:

now then

today that day

tomorrow the next / the following day

the day after tomorrow in two days’ time

yesterday the day before / the previous day

the day before yesterday two days before

ago before

last year/month/week the year / month / week before,

vagy the previous year / month / week

next year/month/week the following year / month / week

c) egyebek:

this that

these those

here there

29

Példák Reported Speech-re:

Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear

anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said if I went to the shop I should bring him some oranges.

Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day.

Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine.

Azt állította, hogy azért nem nö a narancsfája, mert nem kap elég napfényt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching.

Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)

A függö kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függö beszéd szabályaival, vagyis itt is

ugyanúgy változik az igeidö (ha a fömondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az

idöhatározószók és egyebek.

Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdö, egy-két újabb problémával állsz szemben.

Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint:

a) kérdöszavas kérdés (Where are you?)

b) kérdöszó nélküli (eldöntendö kérdés) (Do you love me?)

30

E kétfajta kérdés szem elött tartásával kell a függö kérdés mondatait megalkotni. Tehát:

a) Kérdöszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdö szórendfüggö kérdésnél egyenessé válik, ami

teljesen logikus, hisz a függö kérdés végül is már nem kérdö, hanem kijelentö mondat.

„Where is my car?” - Joe asked.

Joe asked where his car was.

„When did you break the window?”, the girl asked me.

The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdöszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két

tagmondat közé if, vagy whether szó ékelödik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettö közül melyiket

választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetöt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:

„Are you still here, Joe?, the girl asked. The girl asked Joe if/whether he was still there.

„Can you sing?”, the direktor asked me. The director asked me if/whether I could sing.

„Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers.

„Will you help me?”, the lady asked. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függö kérdésnél.

Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegü függö kérdéseknél. Nézd:

a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)

The girl wondered where she should sit, vagy

The girl wondered where to sit.

b) „Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)

The boys asked if/whether they should help him, vagy

The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem.

Megjegyzés: A függö kérdésben szereplö if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát

will/would bátran használható!

Függö kérdésnél többek között az alábbi fömondatokkal találkozhatsz:

He asked...

She wanted to know...

He wondered... (kíváncsi volt)

I wonder... (vajon)

I don`t / didn`t know...

Do / did you know...stb.

Példák Reported Question-re:

He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a böröndömben.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn`t know whether to put on something / if I should put on something.

Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

31

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I was wondering what it all meant. Azon tünödtem, hogy mit jelent mindez.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipöfüzöt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

32

IV. MŰVELTETÉS (CAUSATION)

A müveltetö szerkezetet úgy ismered föl, és úgy tudod képezni a magyar nyelvben, hogy egy igéhez -at, -et, -tat,

-tet képzöt raksz.

Például: fest - festet

javít - javíttat

Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés, ugyanis két alapvetö müveltetési forma létezik:

a) az egyikben nem ismerjük, vagy nem fontos, hogy kivel végeztetjük a cselekvést.

b) tudjuk és fontosnak tarjuk, hogy ki az, akivel a cselekvést végeztetjük, vagyis hogy ki végzi a cselekvést.

Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát:

a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt)

Például: Ki fogom festetni a nagyszobát.

Új ruhát csináltattam az esküvömre.

A képzési szabály itt az, hogy az alany után a have, vagy get igét használjuk, és a mondat föigéjét 3. alakba

(past participle) tesszük. Ebböl egyenesen következik, hogy az igeidöt a have vagy get különbözö alakjai adják

meg (is getting, will have, had, was getting stb.) A szórend mindig a következö:

alany + müvelteö ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3.

Például: Levágattam a hajam. I had/got my hair cut.

Lilára fogom festetni a hajam. I will have/get my hair dyed violet.

Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. I must have/get my record-player repaired.

Vajat hozattam a közértböl. I had/got some butter brought from the shop.

Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén - ha más segédige nincs a mondatban –

DO, illetve DID használata kötelezö.

Például: Levágattad a szoknyád alját? Did you have/get your skirt shortened?

Minden nap lemosatod a kocsidat? Do you have your car washed every day?

Tegnap nem hozattam sört. I didn’t have/get beer brought yesterday.

b) Ez az az eset, amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt, vagy nemszemélyt (pl. macska), és

fontosnak is tartod megnevezni azt. Ebben az esetben a müveltetö mondat felépítése a következö:

alany + müv.ige + a cselekvést elvégzö + ige 1. alak + amin a cselekvést végzik

Az elözö esettel ellentétben itt tehát három müveltetö ige közül választhatsz, úgymint: have, get, make.

Nagyon vigyázz! A get használata esetén az ige to -t vesz fel, a többiek erre nem képesek.

Például: Kömüvessel építtetett házat. He got the maison to build a house.

Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. He had the rookies wash the corridor.

Bélával fogja megfizettetni a kárt. He’ll make Béla pay for the damage.

Hogy mikor melyik segédigét kell használni, a következö legyen irányadó:

get - foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.)

- rábeszélés (I got him to do it.)

make - késztet, rávesz valamire (I made her close her eyes.)

have - minden egyéb esetben

33

Néhány speciális müveltetö mondat:

He couldn’t make his voice heard. Nem tudta hallatni a hangját.

He made his influence felt. Éreztette befolyását.

He can make himself noticed. Észre tudja magát vétetni.

I will let you know the news. Tudatni fogom veled a híreket.

Van néhány mondat, mely angolban müveltetönek számít, magyarra azonban nem -at,-et -tel fordítjuk.

What makes you think that? Miböl gondolod?

It makes you look so pretty. Jól áll neked.

The sight of blood made her faint. Ahogy meglátta a vért, elájult.

He forced her to join the police force. Rávette, hogy álljon be rendörnek.

What caused him to do it? Miért tette ezt?

Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle müveltetés.

He had it coming. Csak magának köszönhette (Ő jövette el).

She’ll have me arriving at Úgy intézte, hogy holnap kettökor érkezem meg

Kennedy at 2:00 tomorrow. (kettökor érkeztet meg) New York legnagyobb repülöterére.

Példák Causative-re:

Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He gets a black boy to clean his shoes. Egy néger fiúval pucoltatja a cipöjét.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Have it typed. Gépeltesd ezt le.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He had his neighbour bring cigarettes. A szomszéddal hozatott cigarettát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He had a blind piano tuner tune the piano. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a

zongorát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m having it copied right now. Épp most másoltatom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He got the barber to take out his tooth. A borbéllyal húzatta ki a fogát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He made the cat eat the párizsi. A macskával etette meg a párizsit.

34

V. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL)

Azt bizonyára tudod, hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska, valamint minimálisan két

tagmondat. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed), hogy a feltételes mondatoknak alapvetöen három fajtája van.

Ennek a három fajtának van neve is, de az egyszerüség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk, mint I., II.,

illetve III. szintröl. Nézzük a szinteket:

I. Ha szeretsz, eljössz délután. If you love me, you will come to my place in the afternoon.

II. Ha szeretnél, eljönnél délután. If you loved me, you would come to my place in the afternoon.

III. Ha szerettél volna, eljöttél volna délután.

If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon.

Azaz:

I. if-es tagmondat - jelen idö (present simple) - love

nem if-es tagmondat - jövö idö (future simple) - will come

II. if-es tagmondat - simple past - loved

nem if-es tagmondat - would + ige 1.alak - would come

III. if-es tagmondat - past perfect - had loved

nem if-es tagmondat - would have + ige 3.alak - would have come

Nagyon fontos tehát az, hogy if-es tagmondatban ne használj will, illetve would segédigét.

(Vannak bizonyos esetek, amikor erre lehetöség van, söt kötelezö; ezeket késöbb megtalálod.)

Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted, azaz kezdhetsz if-es tagmondattal, de kezdhetsz a

másikkal is. Tudnod kell viszont, hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszöt, ha if -essel kezdesz.

Például: If you gave me money, I would buy a coat.

I would buy a coat if you gave me some money.

Apróságok:

1. A magyarban és az angolban is elképzelhetö az, hogy két szint (általában II. és III.) egymással keveredik,

vagyis a mondat egyik fele II. szinten van, a másik III. szinten.

Például: Ha többet dolgoztál volna, most több pénzt kapnál.

III.szint II.szint

If you had worked harder, you would get more money now.

2. A magyar nyelvben sokszor elöfordul, hogy III. szintü feltételes mondatot az egyszerüsítés érdekében az

ember I.szintbe tesz.

Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról, nem kerültél volna kórházba.

A mondat elsö fele itt értelemszerüen III. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”), mégis

az egyszerüség kedvéért I.szintbe tettük.

Az angol erre nem képes, vagyis ami III.szintben van értelemszerüen, azt gyakorlatban is csak III.szintben lehet

használni. Tehát az elözö magyar mondat helyes fordítása így hangzik.

If you had given up smoking, you wouldn’t have been taken to hospital.

3. I.szintben gyakori az olyan feltételes mondat, melynek mind a két fele jelen idöben van (tehát nincs benne

will). Ezt többnyire akkor használd, ha törvényszerüségeket, vagy állandó állapotot, tulajdonságot akarsz

kifejezni.

Például:

A tej megsavanyodik, ha néhány napra elöl hagyod. Milk goes sour if you leave it outside for some days.

A virág elpusztul, ha nem öntözöd. Flowers die if you do not water them.

Mindig segítek neki, ha megkér rá. I always help her if she asks me to.

35

4. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az, hogy I, illetve we után shall/should, vagy will/would

segédigét használjunk-e. Miután a should jelentése ma már elsösorban „kellene”, azt javaslom, hogy minden

esetben will/would-ot használj; vagy úgy is megoldhatod a kérdést, hogy egyszerü összevonást ‘ll, vagy ‘d-ot

választasz az alany után.

Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining.

We would (we’d) go on working if it stopped raining.

5. II. szintü feltételnél, amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejü változata,

vagyis was/were, régebben az volt az elv, hogy minden számban és személyben were használatos.

Például: If I were the minister, Joe would be the secretary of the party.

Manapság ez már nem így van, vagyis I és he után a was is éppúgy használható, mint a were.

Például: If I was the minister, Joe would be the secretary of the party.

Léteznek azonban megszilárdult kifejezések, ahol ma is a régi elv a követendö.

Például: If I were you,... (Ha neked lennék,...)

6. Unless; ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem, vagyis if - not. Ebböl egyenesen következik, hogy

unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. (Abból következik egyenesen, hogy az

angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás.)

Például: I won’t give her money unless she really needs it.

(Nem adok neki pénzt, hacsak tényleg nincs rá szüksége.)

7. If-es tagmondaton belül is elképzelhetö should és would használata, mint fentebb már említettem volt.

Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak.

would If you would lend me your car, I would go to Püspökladány. (Ha hajlandó lenne ideadni...)

If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner. (Ha lennél szíves segíteni.)

should If you should meet my friend, tell him I want to see him. (Ha esetleg, netalántán találkoznál vele...)

8. If-es tagmondatban idönként elöfordul a were + for szerkezet, mely II. és III. szintre egyaránt vonatkozhat.

Például: If it weren’t for the bad car, we would get there in time.

(Ha nem lenne rossz a kocsi, idöben odaérnénk.)

If it weren’t for a few vegetables they grew, they would surely have starved.

(Ha nem termesztettek volna zöldséget, biztos, hogy éheztek volna.)

9. Elég gyakran elöfordul, hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják, és a szórend megfordul. Ez

leginkább III.szinten (if I had told ...), II.szintü should-os mondatban (if you should tell me ...), és az elöbb

említett if it were + for szerkezetben használatos.

Például:

Had you been there (if you had you been there), she wouldn’t have been so bad-tempered.

Should you meet him (if you should meet him), tell him to give me a ring.

Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew, they would surely have starved.

10. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket, ugyanúgy, mint más esetekben,

amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz, bár III.szinten az if +

could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség.

Például: (Ha el tudsz jönni délután, kimehetünk a Fradi meccsre.)

If you can come in the afternoon, we can go to the match.

Ugyanez II.szinten:

If you could come in the afternoon, we could go to the match.

És III.szinten:

If you had been able to come, we could have gone ...

Természetesen nem kötelezö mindig mind a két oldalon can-t, vagy could-ot használni, értelemszerüen az egyik

oldalon lehet can - could, a másikon hagyományos szerkezet.

Például: If you can / could come, he will/could go to the match.

May, might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. Elöfordulhat, hogy if szó helyett in case, vagy

provided vezeti be a tagmondatot.

36

Például: Take your coat in case it rains. Vigyél kabátot arra az esetre, ha esne.

I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner.

Fözök egy csomó levest, arra az esetre, ha úgy döntenek, hogy itt maradnak vacsorára.

I’ll go provided you go, too. Elmegyek, feltéve ha te is mész.

Provided there is no opposition, we’ll hold the meeting here.

Feltéve ha nincs ellenvélemény, itt tartjuk a gyülést.

Példák Conditional-re:

The two poor chaps would go ploughing if they had bread.

Két szegény legény szántani menne, ha volna kenyere.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

If you give me a tissue paper, I’ll wipe my nose. Ha adsz egy zsebkendöt, megtörlöm az orrom.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

If the dog hadn’t woken us, we wouldn’t have heard the burglars.

Ha a kutya nem ébresztett volna fel, nem hallottuk volna a betöröket.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Were it not for the Nips being so good at building ships, Poland would be on the top.

Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat, Lengyelország volna a csúcson.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger?

Elcserélnéd két 16 évesre, ha fiatalabb volnál?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I would have counted it if I had been able to. Megszámoltam volna, ha tudtam volna.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Had they waited, we would have met. Ha vártak volna, találkoztunk volna.

37

VI. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE)

Ezt a szerkezetet jellegéböl adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk, de mivel elég gyakran használod

te is, meg én is, úgy véltem jobb, ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele.

Elöször is azt tisztázzuk, hogy mi az a célhatározói mellékmondat. Az olyan alárendelö összetett mondatokat

(alárendelö összetett mondat= 1 db fömondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így, amelyekben a

mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol.

Például: Bekapcsoltam a TV-t, hogy megnézzem a Tudósklubot.

vagy: Bekapcsoltam a TV-t, hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot.

Ebböl a két példából láthatod, hogy alapvetöen 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik, úgymint:

a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot).

b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi).

A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvetö kulcsa a helyes mondatalkotásnak, lévén máshogy kell képezni

az „a” típusút, mint „b”-t. Menjünk sorba:

a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze:

I switched on the television to watch Tudósklub.

I switched on the television so as to watch Tudósklub.

I switched on the television in order to watch Tudósklub.

Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni, de mindháromban közös a to+infinitive, legfeljebb kiegészül a

mondat so as, vagy in order to kifejezésekkel.

b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él, vagyis külön kell ragozni mind a kettöt,

kötöszavuk so (that), vagy in order that. Ha a fömondat present-ben, present perfect-ben, vagy future tense-ben

van, a mellékmondat jelenidejü segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. A választható segédigék: will,

can, may, shall.

Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that

my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub.

Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani, szintén a stílustól függ, a leggyakrabban használt

segádigék azonban a will/would, illetve a can/could.

A can/could-ot akkor célszerü használni, ha a mondat igéje -hat, -het jellegü (hogy megvehessen, hogy el tudjon

menni), egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két

alany megegyezik) a mondat második felében -hat, -het jellegü ige van, 2 lehetöség kínálkozik.

Figyeld:

I went to Vienna to be able to buy the stereo. Bécsbe mentem, hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot.

vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo.

Az elöbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes, -hat, -het), míg az utóbbi esetben úgy képeztem a

mondatot, mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). Ez utóbbi azért jó megoldás, mert így a

mondatba becsempészhetö a can/could segédige. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. Ritkán, de elöfordul,

hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára, de csak akkor, ha egyértelmü, hogy kiröl, vagy miröl is van

szó.

Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe, hogy friss levegön legyenek.)

Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki öket és ök lesznek a friss levegön),

mégis képezhetö a mondat az alábbi formában:

I sent the children to the garden to be in the fresh air.

Természetesen hagyományos képzés is lehetséges:

I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air.

38

a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t,

vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et.

Például: He came in quietly so as not to wake the children.

(Halkan jött be a szobába, nehogy felébressze a gyerekeket.)

Példák Clause of Purpose-re:

He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Hangosan beszélt, hogy mindenki hallja.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You’d better take a taxi so as not to be late again. Jobb ha taxival mész, nehogy megint elkéss.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better.

Fölvette a szemüvegét, hogy jobban lásson.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it.

Újságot tett a székre, nehogy a kéményseprö összemaszatolja.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He opened the door so that the kids could go out to the street.

Kinyitotta az ajtót, hogy a gyerekek kimehessenek az utcára.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. Kesztyüt húzott, nehogy ujjlenyomatot hagyjon.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Mindjárt ablakot nyitok, hogy kimenjen a füst.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I came to bury Ceasar not to praise him. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He got up early (so as) to reach the summit before sunset.

Korán kelt, hogy még napnyugta elött elérje a hegy csúcsát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He rushed into the burning house to rescue the child. Berohant az égö házba, hogy kimentse a gyereket.

39

VII. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES)

Az olyan típusú alárendelö mondatok soroltatnak ebbe a müfajba, melyekben a két tagmondat között ami,

amely, ahol, aki, akinek a…, aminek a…stb. vonatkozó névmást találsz.

Például: A lány, aki a sarkon áll, nehéz gyermekkort élt.

A folyó, mely zúgva, bögve törte át a gátat, rövidebb, mint a Duna.

A kocsi, melynek a motorja rossz, az út szélén áll.

Ezeknél a mondatoknál több gond is van. Az egyik az, hogy mikor melyik kötöszót (vonatkozó névmást) kell

használni, a másik, hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötöszavakat, a harmadik, hogy kell-e vesszöt rakni a

tagmondatok közé, vagy nem. Ahogy a példából is láttad, általában az a helyzet, hogy egy tagmondat beékelödik

egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé.

Még csak elöljáróban annyit, hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak, de

fontos róluk itt beszélni, mivel a legtöbb bajt az okozza, hogy a kötöszó mikor which és mikor what.

Az alábbiakban 3 lépcsöben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát, úgymint:

I. mikor melyik kötöszót használd

II. mikor hagyhatod el a kötöszót

III. mikor kell vesszöt rakni a tagmondatok közé és mikor nem.

Nézzük a lépcsöket részletesen:

I. A leggyakrabban használt kötöszavakat vesszük elöbb sorra:

who (helyette néha that)

whom (beszédben igen ritka)

what

which (helyette lehet that)

whose, where, when

why

Például: The boy who loves you is my friend.

The girl whose dress I tore off is my teacher.

This is the restaurant where we had lunch.

Tuesday is the day when I generally meet you.

I don’t know the reason why you are so angry.

A legnagyobb gondot az okozza, hogy mikor használunk which/that, illetve what kötöszót.

A következöket jegyezd meg:

Mindig what-ot használj, ha igére utalsz.

Például: I was surprised (at) what I saw. Meglepödtem azon, amit láttam.

He told me what he knew about the event. Elmesélte azt, amit tudott az esetröl.

Mindig which/that-et használj, ha fönévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz.

Például: I sat on the chair which/that was in the corner.

He touched the pussycat which/that was in her lap.

Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség:

Például: I remember what you told me. Emlékszem arra, amit elmeséltél.

I remember the story which/that you told me. Emlékszem arra a történetre, amit elmeséltél.

Míg az elöbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk, az utóbbi esetben fönévre (the story).

Itt kell megjegyezni, hogy utalószó, mint olyan, általában nem található angol mondatokban, helyette a, the

névelö használatos. Utalószó = olyan ember, az a könyv, ilyen király stb.

40

Például: I’ve brought the book that you asked for. Elhoztam azt a könyvet, amit kértél.

He’s a man who has no past. Olyan ember ö, akinek nincs múltja.

This is the house where time has stopped existing. Ez az a ház, ahol áll az idö.

Még csak annyit, hogy ha birtokos szerkezet van a fömondat végén (the lady’s bag), akkor ezt of-os szerkezettel

váltsd fel (the bag of the lady), különben a mondat igen furcsa lesz.

Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen)

He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon.)

A korábbi példákban láthattad, hogy a which, illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. Ez

a két kötöszó általában egymással fölcserélhetö, bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. Viszont kizárólag

that használható a határozatlan névmások után, mint pl.: all, nothing, everything, much, most stb.

És csak which használható a non-defining (vesszös) mondatokban, amikröl késöbb esik majd szó.

II. Ebben a lépcsöben megvizsgáljuk, hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. Ha az I.

lépcsöben egyszer már kiszámítottad, hogy what kötöszót kell alkalmazni, akkor azt mindig ki kell tenni, tehát

soha nem hagyhatod el.

Például: I reminded him of what he had promised. Emlékeztettem arra, amit ígért.

This is what you musn’t forget. Ez az, amit nem szabad elfelejtened.

Ki kell tenni a whose névmást is, mégpedig mindig.

Például: The girl whose face is so pretty is my wife. A lány, akinek olyan szép az arca, az én feleségem.

A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. Mégpedig akkor hagyhatod el öket, ha ragozott

formában vannak, tehát nem alanyesetben. Ha alanyi helyzetben van névmás, akkor mindig ki kell tenni.

Például: A fiú, akit láttam,… The boy I saw …

(itt az aki után tárgyrag következett, akit; tehát ragozott).

Az autó, melyet ott látsz, … The car you can see there …

A szoba, melyet kifestettél, … The room you painted …

Vigyázz! ha a jelzöi mellékmondat szenvedö szerkezetben van, a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd

el, és ezután mérlegeld, hogy ki kell-e tenni a névmást.

A ház, melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed …

(a ház, mely le lett bontva …)

itt ki kell tenni a névmást, mert alanyi helyzetben van (nem ragozott).

A repülö, melyet lelöttek … The aircraft which / that was shot down …

(a repülö, mely le lett löve)

itt is ki kell tenni az elöbbiek miatt.

Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott, hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá, a kötöszó természetesen

elhagyható miután ragozott helyzetbe került), de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni, mégpedig a

tagmondat végén.

Például: A könyv, amelyröl beszélek. The book I’m talking about.

A táska, melyben a levelet találtam. The bag I found the letter in.

A szék, melyre rá akarok ülni. The chair I want to sit on.

A lány, akihez beszélek. The girl I am talking to.

Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelezö elhagyni, ki is teheted öket, ha tetszik, de

beszédben jobb, ha nem használod.

Például: A lemez, mait tegnap vettem. The record that I bought yesterday.

The record I bought yesterday.

A lány, akivel beszélgetek. The girl to whom I am talking.

The girl I’m talking to.

A színdarab, amiröl beszélek. The play about which I’m speaking.

The play I’m speaking about.

41

Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz, viszont van egy áthidaló

megoldás, mégpedig:

Például: The play that I’m speaking about. (Viszont egyszerübb, ha a that-et kihagyod.)

Hogy most végül is te hogy járj el, azt rádbízom. Azért tehetem ezt, mert angol és angol közt is van különbség.

Nézd az alábbi példát. Churchill híres volt arról, hogy mindig mindent középen oldott meg (about which),

Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about), sokan választják ugyanezt a megoldást, de

that-tel (that … about), sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). Azt a mondatot tehát, hogy “Ez az a

kérdés, amiröl nem akarok beszélni”, elvileg négyféle módon mondhatod:

Például: This is the question about which I don’t want to speak.

This is the question which I don’t want to speak about.

This is the question that I don’t want to speak about.

This is the question I don’t want to speak about.

Idönként elhagyható a mondatból a where, when, why vonatkozó névmás is:

Például: Abban a pillanatban, amikor belépett a szobába. The moment he entered the room …

Abban az évben találkoztam vele, amikor megnösültem. I met him the year I got married.

Oda megyek, ahova akarod. I’ll go to any place you want me to.

Ez az, amiért szeret ide jönni. That is the reason he likes to come here.

III. Ez a legmagasabb lépcsö, abban az értelemben, hogy a legtöbben ezt rontják el. Ha még emlékszel, itt

arról van szó, hogy mikor kell vesszö egy Relative Clause-ban, illetve mikor nem szabad vesszöt rakni.

Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak, mégpedig:

a) Defining reletive clause (itt nincs vesszö a tagmondatok között),

b) Non-defining relative clause (itt kell vesszöt tenni).

Mint a nevéböl is kiderül, az “a” típusú mondat az, amelyik definiál, tehát meghatároz valamit. Hogy mit? A

mondat alanyát. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj:

Például: The man who is the president of the USA went to California.

Ez azért definig mondat (tehát nincs vesszö), mert a jelzöi mellékmondat (who is the president of the USA)

határozta meg az alanyt. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki, hogy “The man”, még fogalmad

sem volt, hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Akkor tudtad meg, hogy kiröl van szó, amikor

hozzátettem a jelzöi mellékmondatot, vagyis definiáltam a “The man”-t.

Ha viszont azt mondod, hogy: George Bush, who is the president of the USA, went to California, akkor ez nondefining

(tehát van vesszö, méghozzá kettö) mondat, mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan

tudtad, hogy kiröl van szó, tehát a jelzöi mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt, mint amennyire az

már eleve meghatározott volt, legfeljebb egy plusz információt közölt róla.

Nézd az alábbi szembeállított példákat, és talán világos lesz, miröl van itt szó.

Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law.

b) Jane, who works in the box office, is my sister-in-law.

a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time.

b) My father, who is 60 years old, was born in the provinces.

a) The church which stands near the river is the oldest one in our town.

b) Westminster Abbey, which is one of the oldest churches in Britain, is a great tourist attraction.

Most azt gondolhatod, hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszönek. Hát azért, mert ez a két vesszö

idönként más jelentést adhat a mondatnak, mint ha nem használsz vesszöt.

Figyelj! My sister, who lives in Rózsadomb, is very rich.

My sister who lives in Rózsadomb is very rich.

Az elsö mondatban két vesszöt látsz, ami azt jelenti, hogy az alany eleve meghatározott, tehát nekem egy darab

növérem van, és ez a növérem a Rózsadombon lakik.

42

A másik mondatban nincs vesszö, tehát az alany nem maghatározott, vagyis nekem, 2, vagy több darab növérem

van, akik közül az a gazdag, amelyik a Rózsadombon lakik. Remélem most már érted, miért fontos a vesszö.

Természetesen ha beszélsz, ott nincs vesszö, ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani, hogy a

hallgató rájöjjön, hogy defining, vagy non-defining mondattal van-e dolga.

Van azért még egy pont, ahol könnyen el lehet dönteni, hogy defining, vagy non-defining mondatról van-e szó,

az ugyanis, hogy a non-defining (tehát vesszös) mondatokban a vonatkozó névmást (who, which) minden

esetben ki kell tenni. (Ennél a típusnál that nem használható.)

Például: Ronald Reagan, who used to be an actor, is an embarrassment for the American people.

Ronald Reagan, aki valaha színész volt, nem nagy dicsösége az amerikai népnek.

Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni, mert a mondat vesszös.

Vagy: Budapest, which lots of tourists visit, is beautiful.

(Budapest, melyet sokan látogatnak, gyönyörü.)

Sokszor elöfordul olyan relative clause, amikor nem egy szóra, hanem egy egész tagmondatra vonatkozik.

Például: Körbefutotta a Szigetet, ami teljesen kimerítette.

Ebben a mondatban nem egy szó, hanem az egész elsö tagmondat az, ami kimerítette. Ilyenkor az elsö

tagmondat után tegyél egy vesszöt, és a relative clause-t mindig which vezesse be.

He ran around the island, which exhausted him.

Vagy:

He stole his boss’s pen, which was very embarrassing.

(Ellopta a fönöke tollát, ami nagyon kínos volt.)

Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata, megtudhatjuk az ö

általa írt egyik versikéböl: On Monday, when the sun is hot

I wonder to myself a lot:

“Now is it true or is it not,

That what is which and which is what?”

Példák Relative Clause-ra:

Thank you for the present you sent me. Kösz az ajándékot, amit küldtél.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The bed I sleep on is made of horse hair. Az ágy, amin alszom, lószörböl van.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I’ve forgotten what you’ve told me. Elfelejtettem, amit mondtál.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Romeo, who loved Juliet, climbed up to the balcony. Rómeó, aki szerette Júliát, felmászott az erkélyre.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The song I’m writing only for you… A dal, amit csak neked írok…

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The puddle he stepped in… A tócsa, amibe belelépett…

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The girl whose brother is very strong… A lány, akinek a bátyja nagyon erös…

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t quite understand the joke he said. Nem értettem a tréfát, amit mondott.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t understand what he said. Nem értettem, amit mondott.

43

VIII. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK

Az a nyelvtani kategória, hogy segédige, elég ritka a magyar nyelvben (pl. fog- a jövö idö segédigéje), mégis, ha

egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben, biztos tudod, hogy miröl van szó. Ha nem, akkor figyelj, nagyjából a

következöképpen lehet meghatározni a segédigét:

Van egy fö ige, mondjuk “read”. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel, miáltal a fö ige alapvetö

jelentése (olvas) némiképp módosul:

Például: can read tud olvasni, olvashat

will read olvasni fog

must read olvasnia kell stb.

Nos hát ezekröl a segédigékröl, pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekröl lesz szó az

alábbiakban.

Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvöknek, az alábbiakban 3 különbözö megközelítési mód

segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat.

E három mód:

I. Maguk a segédigék és azok alapvetö jelentései

II. A különbözö helyzetek (képesség, lehetöség stb.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével.

III. A segédigés szerkezetek alapvetö használata példamondatokon keresztül.

I. A segédigék (auxuliaries) a következök: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet

tárgyalását máshol találod):

can képes (tud), -hat, -het

could képes volt (tudott), -hatott, -tetett

may -hat, -het (megengedés), lehet hogy…

might -hat, -het (megengedés), lehet hogy…

shall fog, -jak, -jek

will fog, valószínüleg

should kellene

ought to kellene (illene)

would feltételesség (-na, -ne), múlt idejü rendszeresség

must kell (muszáj)

mustn’t tilos, nem szabad

needn’t nem kell (nem szükséges)

have to kell

used to valaha

dare mer, merészel

to be able to can, could helyett

to be allowed to / to be permitted to may, might helyett

minden olyan esetben, amikor az alap segédige (can, might stb.) nem használható (pl.: jövö idö: will be able to,

will be allowed to stb.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani, hogy: will can, will may.

A felsorolt összes segédige have to, used to, dare kivételével oly módon tehetö múlt idöbe, hogy a segédige

után have + 3.alak szerkezet következik.

Például: could have done

might have done

ought to have done stb.

44

És itt válik az ügy bonyolulttá, ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is

hordoznak. A segédigék tagadása értelemszerüen úgy történik, hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz.

Például: can - can not, vagy cannot, vagy can’t

should have - should not have, vagy shouldn’t have.

A fentiekben - ahogy már korábban is említettem - nem soroltam fel a segédigék összes jelentését, csak az

alapvetöekre koncentráltam. (A would-nak legalább 4 különbözö jelentése van.) Ha egy segédige egyéb más

fontos jelentésse is bír, azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a

used to-ról is.)

II. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg, hogy miképp

fejeznek ki különbözö szituációkat.

a) Képesség

Képesség kifejezésére a can segédige, és ennek múlt ideje (could), illetve a be able to használható.

Jelen idö: She speaks English. szellemi képesség

Can you lift this box? fizikai képesség

I can’t do it with my eyes closed. körülményektöl függö képesség

Reported Speech-ben, ha a fömondat múlt idejü (JOE SAID), a can helyett could áll.

“You can sit next to me”, Joe said. Joe told me I could sit next to him.

Múlt idö: Ebben az esetben can helyett mindig could áll.

I could swim very well when I was young. Fiatal koromban jól úsztam.

It was so difficult that he couldn’t do it. Olyan nehéz volt, hogy nem tudta megcsinálni.

Be able to minden olyan esetben használandó, amikor a can, illetve could nem tudja kifejezni a képességet,

ugyanis nincs ilyen alakja. Vagyis például jövö idöben nem használhatsz can-t, mert ennek a segédigének a

segédigének jövö idejü alakja nincs.

Jövö idö: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English.

I haven’t been able to memorize these difficult words. (Present perfect)

He said he hadn’t been able to solve the problem. (Past perfect)

A be able to azonban használható akkor is, ha a képesség egyébként can, could-dal is kifejezhetö lenne;

ilyenkor a be able to némiképp mást jelent, mint a can-could.

Nézd az alábbi példát: I could swim very well, and even in that storm I was able to reach the shore.

(Jó úszó voltam, és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra.)

A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett, míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést

jelölt. Ilyen esetben a be able to-t célszerü „sikerül” szóval magyarra fordítani, és helyette a manage to is állhat.

Például: I was able to / I managed to swim across the river.

(Sikerült átúsznom a folyót.)

Tagadó mondatnál és érzékelést kifejezö igéknél (see, hear, smell) azonban mindegy, hogy be able to-t, vagy

can-could-ot használsz.

Például: The door was locked, and I couldn’t / wasn’t able to open it.

We could / were able to see them through the window.

45

b) Engedély, megengedés

„Megengedési szituációban” alapvetöen may-might segédige, illetve helyettük a be allowed to használatos,

azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést.

Jelen idö: May I come? Bemehetek?

You may not go to the cinema. Nem mehetsz moziba.

You may borrow my car. Kölcsönveheted a kocsimat.

vagy: Can I go out and play? Kimehetek játszani?

You can’t go to Tótkomlós. Nem mehetsz Tótkomlósra.

You can watch TV at my place. Megnézheted nálam a TV müsorát.

Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt, hanem jelen idejü.

Might I leave the door open? Nyitva hagyhatom az ajtót?

You might not enter the room. Nem jöhetsz be a szobába.

You might dance with that man. Táncolhatsz avval az úrral.

A might egyetlen esetben használható múlt idejü segédigeként, mégpedig Reported Speech-ben a may helyett.

„May I go out tonight?”, Judy asked her parents.

Judy asked her parents if she might go out that night.

Múlt idö: Ilyenkor - mivel mind a may, mind a might jelen idöre vonatkozik - a be allowed to, esetenként a be

permitted to használatos.

He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. Nem gyújthatott rá abban a szobában.

They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Nem építhettek úszómedencét a kertben.

Természetesen be allowed to áll present perfect-ben, future-ben, past perfect-ben stb. is.

I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox.

Nem csókolhatom meg, mióta bárányhimlös.

You will never be allowed to cross the border.

Soha nem fogják megengedni, hogy átlépd az országhatárt.

He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s.

Azt mondta, hogy nem vezethet, mióta összetörte a papa kocsiját.

c) Tiltás

1. A tiltás legegyszerübb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. alak szerkezettel

történik.

Például: Don’t do things like that. Ne tégy ilyet.

Don’t cry for me Argentina. Ne sírj érettem Argentina.

Don’t make me kill myself. Ne kényszeríts arra, hogy megöljem magam.

2. Föleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegü tiltással:

Például: No smoking!

No parking!

3. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t), jelentése tilos, nem szabad.

(Tehát nem nem kell; ez ugyanis needn’t és nem mustn’t.)

Például: You mustn’t disturb him at work. Nem szabad zavarnod a munkájában.

You mustn’t walk on the grass. Füre lépni tilos.

You mustn’t think I’ll ever forget you. Nem szabad azt gondolnod, hogy valaha is elfeledlek.

46

4. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to), melynek egyik jelentése kell.

Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to), szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”).

Például:

The doctor says I am not to eat much bread. Az orvos azt mondja, hogy nem szabad sok kenyeret ennem.

You aren’t to enter the room without knocking. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni.

4/b Ez a szerkezet „múlt idejü tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Fordítása: „nem volt szabad”.

Például:

She wasn’t to go with them. Nem volt szabad velük mennie.

You weren’t to leave the room without permission. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül.

5. Elsösorban hivatalos jellegü közleményekben, feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat.

Például: People may not pick flowers in this park. Virágok szedése tilos!

Dogs may not be taken into these carriages. A kocsiba kutyát behozni tilos.

5/b A may már korábban megismert helyettesítöje, a „be allowed to” használatos múlt idejü esetekben.

Például:

He wasn’t allowed to meet his family last year. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben.

I haven’t been allowed to meet my love for three months. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel.

6. Esetenként a can’t is jelenthet erös tiltást.

Például: Stop! You can’t do that! Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet!

You can’t play football in my garden. Nem focizhattok a kertemben.

You can’t go to Barcelona. Nem engedem, hogy Barcelonába menj!

7. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. Jelentése: „nem volna szabad,

nem kellene”.

Például: You shouldn’t tell lies. Nem kéne hazudnod.

You oughtn’t to promise you’ll date me, Nem volna szabad ígérgetned, hogy randevúzol

when you have no intention of doing so. velem, ha egyszer nem áll szándékodban így tenni.

7/b És végül ez a harmadik szerkezet, mely múlt idöben tilt. Méghozzá úgy, hogy a shouldn’t, illetve

oughtn’t to után have + 3. alak következik. Fordítása: „nem lett volna szabad”, „nem kellett volna”.

Például: You shouldn’t have laughed at him. Nem kellett volna kinevetned.

You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red.

Nem lett volna szabad átmenned a piroson.

d) Kötelesség, szükségesség

1. Az elsö segédige ismét a must. Jelentése: „kell”, „szükséges”. Általában akkor használd, ha egy bizonyos

esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni, vagy jövöbeli kötelességre gondolsz.

Például: You must be back in the office by nine. Kilencre vissza kell érned az irodába.

You must try it again. Újra meg kell próbálnod.

We must do it now. Most kell megtennünk.

1/b Ahogy korábban már tisztáztuk, ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos,

nem szabad). Ez tehát a must ún. formai tagadása. A must tartalma ugyebár kell. Tartalmi tagadása („nem kell”,

nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to).

Például:

She needn’t take part in the conference. Nem kell részt vennie a konferencián.

You needn’t put on your smartest dress for the party.

Nem kell (nem szükséges), hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira.

She doesn’t need to work all night. Nem kell egész éjjel dolgoznia.

2. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Ez is használható egy bizonyos

jövöbeli kötelesség kifejezésére.

Például: He has got to be there at eight. Nyolcra ott kell lennie.

47

De akkor is ezt használd, ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni:

Például:

She has to take her daughter to school every morning. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába.

I have (got) to be at home at nine. Kilenckor otthon kell lennem.

Egy szó mint száz, a magyar kell angol megfelelöje must, vagy have (got) to, általában használhatod

bármelyiket, talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belsö, a have (got) to inkább külsö kényszert jelent,

de ez sem mindig jön be.

Például: You must stay here for the night. Itt kell maradnod éjszakára

(mert nem engedlek el).

You have (got) to stay here for the night. Itt kell maradnod éjszakára

(mert már sehogy sem tudsz hazamenni).

Itt kell megemlékeznünk a must, illetve a have (got) to múlt idejéröl. Ez viszonylag egyszerü kérdés, mivel a

must egyalakú segédige, kvázi nincs múlt ideje. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével

fordítható, mely: had to, vagy had got to. (A got használata múlt idöben nem túl gyakori.) Kérdésnél és

tagadásnál célszerü a DID segédigét igénybe venni.

Például: I had to buy a new suit. Új öltönyt kellett vennem.

They had to give it back. Vissza kellett adniuk.

She had to buy some cigarettes, because I didn’t have any.

Cigarettát kellett vennie, mert nálam már nem volt.

Viszont amennyiben a múlt idöt tagadni akarod, már két lehetöség kínálkozik:

a) didn’t have to

b) didn’t need to.

Mindkét alak nagyjából azonos jelentésü, vagyis „nem kellett”, „nem volt szükséges”.

Például: They didn’t have to answer that stupid question. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.

She didn’t need to send for a painter, Nem kellett (nem volt szükséges) festöt hívnia,

because her husband could paint the flat. mert a férje kifestette az egész lakást.

3. Tagadó formában már említettük a should, ought to segédigéket (lásd c-7, 7/b). Most az állító

formájával ismerkedhetsz meg. Tehát: ought to/should + ige 1.alak = kellene.

Például:

I ought to help her. Segítenem kéne neki.

You should keep your promise. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet.

You ought to / should be more careful of what you say. Vigyáznod kéne, hogy mit beszélsz.

3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni, akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. alak

szerkezetet, így megkapod a kellett volna angol megfelelöjét.

Például: You should have taken a taxi. Taxival kellett volna menned.

I ought to have read these books, too. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom.

4. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor, ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have

to).

Például: They would have to be at school now. Már iskolában kellene lenniük.

He would have to take his car for an official test. El kéne vinnie a kocsiját müszaki vizsgára.

4/b A would have to is használható múlt idöben, jelentése szintén „kellett volna”. Felépítése a feltételes

szerkezet alapján történik, vagyis would have had to.

Például:

I would have had to be politer. Udvariasabbnak kellett volna lennem.

She would have had to be more understandable to me. Megértöbbnek kellett volna lennie velem szemben.

Bár a fenti példamondatok úgy tünnek nem támasztják alá, mégis az a tendencia, hogy would have had to-s

kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak, míg should have jellemzö a mezitlábas mondatokra.

Például: If I had gone to his place, I would have had to stay there.

Ha felmentem volna hozzá, ott is kellett volna maradnom.

You should have stayed there for at least half an hour.

Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod.

48

Nem túl gyakori, de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. alak is (they were to have married).

Akkor használd, ha olyan kellett volná-ról van szó, mely a jövöben kellett volna.

Például:

They were to have wedded next Saturday, but they fell out.

Jövö szombaton kellett volna összeházasodniuk, de összevesztek, így löttek a lagzinak.

He was to have left for America tomorrow, but his passport was withdrawn.

Holnap kellett volna indulnia Amerikába, de elvették az útlevelét.

4/c Ha tagadó múlt idöket akarsz képezni, erre több lehetöség is kínálkozik. A „nem kellett volna” magyar

kifejezés már eleve két értelmet hordoz, vagyis: a) nem lett volna szükséges,

b) nem lett volna szabad.

Ennek alapján a következö angol szerkezetet építheted fel:

a) nem lett volna szükséges - needn’t have + 3. alak

Például: You needn’t have been in such a hurry after all. Végül is nem kellett volna annyira sietned.

You needn’t have come here. Nem kellett volna idejönnöd.

Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál.

b) nem lett volna szabad - shouldn’t have + 3. alak/ oughtn’t to have + 3. alak

Például: You oughtn’t to have stopped your work half way.

Nem kellett volna félbehagynod a munkát.

You shouldn’t have blamed him, it wasn’t his fault.

Nem kellett volna hibáztatnod, ha egyszer nem az ö büne volt.

Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz.

5. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést.

Például: You are always to knock before you enter my room.

Mindig kopogj, ha be akarsz jönni hozzám.

(A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. fejezetben.)

5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerüen was/were to, bár jelentése lehet „úgy volt hogy”,

nemcsak „kellett”:

Például: She was to arrive last week. Úgy volt, hogy múlt héten jön.

They were to rob the bank. Ki kellett rabolniuk a bankot.

e) Valószínüleg, bizonyára

A valószínüséget határozószókon kívül (probably, likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. Erre két

lehetöség kínálkozik.

1. A már korábban megismert must segédige segítségével:

Például: He must be ill. Bizonyára beteg.

He must be studying in his room now. Bizonyára a szobájában tanul.

This must be love. Ez bizonyára szerelem.

A must ilyen értelmü tagadásakor can’t-ot használj.

Például: He can’t be that bad. Biztos, hogy nem olyan rossz ember.

The news can’t be true. Biztos, hogy nem igaz a hír.

Múlt idejü állításnál a must have + 3. alak használatos:

Például: You must have caught cold on the river. Biztos megfáztál a folyón.

She must have got divorced. Bizonyára elvált.

They must have left for Spain. Biztos Spanyolországba mentek.

49

Múlt idejü tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. alakot használj;

vagy couldn’t have + 3. alakot.

Például: She can’t have said that. Biztos, hogy nem mondott ilyet.

She couldn’t have caused that accident. Biztos, hogy nem ö okozta a balesetet.

You can’t have seen her at Pipacs night club; she is a decent lady.

Az ki van csukva, hogy öt láttad a Pipacsban, hisz az egy rendes nö.

2. Valószínüséget fejezhet ki a will segédige is:

Például: This will be the place where the old school stood. Bizonyára ez az a hely, ahol a régi iskola állt.

That will be the postman, I expect. Ez biztosan a postás lesz.

Múlt idöben will have + 3. alakot használj:

Például: You will have heard the news. Bizonyára hallottad a hírt.

f) Lehet, hogy...

Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki, a segédigés szerkezetek közül a may, illetve a might

használatos.

Jelen idö: Take your raincoat, it may rain. Vidd magaddal az esökabátod, lehet, hogy esni fog.

Don’t go away, they may come yet. Ne menj el, még megjöhetnek.

She may be talking now to her husband. Lehet, hogy épp a férjével beszélget.

A might hasonlóképpen lehet, hogy...-nak fordítandó magyarra, csak kicsit bizonytalanabb, mint a may.

They might come by the night train. Lehet, hogy az esti vonattal jönnek.

We might win a lot at the races. Lehet, hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen.

She might be standing at the corner now. Lehet, hogy épp a sarkon áll.

Lehet, hogy elment, megjött stb. típusú mondatokat may/might have + 3. alakkal fordítsd angolra.

Múlt idö: He may have been ill. Lehet, hogy beteg volt.

She may have arrived sooner. Lehet, hogy korábban jött.

She might have been hurt. Lehet, hogy megsérült. Vagy Meg is sérülhetett volna.

They might have reported their plan. Lehet, hogy jelentették a tervüket.

III. A segédigés szerkezetek alapvetö használata példamondatokon keresztül:

Például:

Lehet, hogy eszik. (épp most) He may be eating.

He might be eating. (ez bizonytalanabb)

Bizonyára eszik. (épp most) He must be eating.

Biztosan ö az. It must be him.

Biztos, hogy nem ö az. It can’t be him.

Meg kéne házasodni. I should get married.

El kell venned öt. You must marry her.

Na fogadjunk, hogy nem kell elvennem. I bet I don’t need to marry her.

Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. You mustn’t marry a girl like that.

Lehet, hogy megette. He may have eaten it.

He might have eaten it. (ez bizonytalanabb)

Biztos megette. He must have eaten it.

Biztos, hogy nem ette meg. He can’t have eaten it.

He couldn’t have eaten it.

Biztosan ö volt az. It must have been him.

Meg kellett volna házasodnod. You should have got married.

Nem kellett volna megházasodnia. He shouldn’t have got married. (Nem lett volna szabad értelemben.)

He needn’t have got married. (Nem lett volna szükséges értelemben.)

El kellett vennie öt. He had to marry her.

Nem kellett elvennie öt. He didn’t need to marry her.

He didn’t have to marry her.

50

Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó, vagy kifejezés van, mely ugyanazt a jelentést

hordozza, mint a segédigés szerkezet.

Például: likely valószínüleg

sure biztosan

probably valószínüleg

possible lehetséges

A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg.

Például: He is likely to like dumplings. Valószínüleg szereti a knédlit.

He is likely to have liked dumplings. Valószínüleg szerette a knédlit.

He is sure to like dumplings. Biztosan szereti a knédlit.

He is sure to have liked dumplings. Biztosan szerette a knédlit.

He probably likes dumplings. Valószínüleg szereti a knédlit.

He probably liked dumplings. Valószínüleg szerette a knédlit.

It is possible he likes dumplings. Lehetséges, hogy szereti a knédlit.

It is possible he liked dumplings. Lehetséges, hogy szerette a knédlit.

VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE:

He can write. Tud írni.

He could write. Tudott írni./ Tudna írni.

He could have written. Tudott volna írni.

He cannot write it. Nem tudja megírni./ Lehetetlen, hogy megírja.

He cannot have written it. Lehetetlen, hogy megírta.

He couldn’t have written it. Lehetetlen, hogy megírta.

He may write. Írhat.

He might write. Írhatna./ Lehet, hogy ír.

He was allowed to write. Írhatott.

He might have written. Írhatott is volna./ Lehet, hogy írt.

He may write. Lehet, hogy ír.

He may have written. Lehet, hogy írt.

He may not write. Nem írhat./ Lehet, hogy nem ír.

He may not have written. Lehet, hogy nem írt.

He ought to write. Kellene (illene) írnia.

He ought not to write. Nem volna szabad írnia.

He would have to write. Írnia kellene.

He ought to have written. Írnia kellett volna.

He ought not to have written. Nem lett volna szabad írnia.

He should have written. Írnia kellett volna.

He shouldn’t have written. Nem lett volna szabad írnia.

He would have had to write. Írnia kellett volna.

He needn’t have written. Nem lett volna szükséges írnia.

He would write. Írna.

He would have written. Írt volna.

He will write. Írni fog./ Valószínüleg ír.

He will have written. Bizonyára írt.

He must write. Írnia kell.

He has to write. Írnia kell.

He needn’t write. Nem kell írnia. (nem szükséges)

He hasn’t got to write. Nem kell írnia.

He doesn’t have to write. Nem kell írnia.

He musn’t write. Nem szabad írnia.

He didn’t have to write. Nem kellett írnia.

He had to write. Írnia kellett.

He didn’t need to write. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia.

He must be writing. Bizonyára épp ír.

He must have written. Bizonyára írt.

He used to write. Valaha írt.

He didn’t use to write. Valaha nem írt.

He dares (to) write. Írni merészel.

He dared (to) write. Írni merészelt.

He didn’t dare (to) write. Nem mert írni.

51

Még néhány példa segédigékre:

I must leave at six today. Hatkor el kell mennem.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You must be the new teacher. Biztos te vagy az új tanár.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You musn’t talk to anyone about it. Senkinek nem szabad beszélni róla.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You must feel tired after your long walk. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They all must have gone home. Biztos mind hazament.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They can’t have known about it. Biztos nem tudtak róla.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Mary will have arrived already. Biztos, hogy Mariska megjött már.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet, hogy elfeledkeztél a születésnapomról!

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She may be cooking. Lehet, hogy föz.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

She might be sleeping. Az is lehet, hogy alszik.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s likely to arrive a bit later. Valószínü egy kicsit késöbb jön.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s likely to have phoned. Valószínü, hogy telefonált.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

He’s unlikely to have phoned. Nem valószínü, hogy telefonált.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

I didn’t need to get up early this morning. Ma reggel nem kellett korán kelnem.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You needn’t have brought me a present. Nem kellett volna ajándékot hoznod.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You should give up smoking. Abba kéne hagynod a dohányzást.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Joe may / might have missed the train. Lehet, hogy Józsi lekéste a vonatot.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

They should have discussed the matter. Meg kellett volna beszélniük az ügyet.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

You shouldn’t have spat it out of the window. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon.

52

53

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)

Ezeket a szerkezeteket az ember általában elöbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így

mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögzödik a sok

használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az

Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A fönévi

igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el.

Elöször azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle.

Magyarral összehasonlítva a következö eredményt kapod:

a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni

b) Gerund - angol: writing - magyar: írás

c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva

vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva.

Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek.

Nos, a válasz igen egyszerü: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar

mondat is így kívánja:

Pl.: I want to go home. Haza akarok menni.

Running is useful. A futás hasznos dolog.

I can see a smiling girl. Mosolygó kislányt látok.

The written letter is in my bag. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerüsíthetsz oly módon, hogy

igeidöket váltasz ki.

Pl.: I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az elsö ragozott ige még

megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidöbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a

problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerüsödik.

Ez persze a magyarban is sokszor így van:

Pl.: I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz

gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat

nem tükörfordítása egymásnak.

Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielött felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbröl is megnézi, hogy megbizonyosodjon,

nem fiú-e az illetö.)

Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még

egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi,

megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a

kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidöt, illetve ragozást váltott ki megfelelö Verbal phrase.

Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy:

A lány felkérése elött Jóska elhatározta, közelebbröl megnézi öt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e,

ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegü mondatokat mi nem szoktunk…

54

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül:

1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG

TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdö alanyi helyzetben van, fordítása magyarra fönévi igenévvel történik

(-ni).

Pl.: To err is human. Tévedni emberi dolog.

To be or not to be was a question of Hamlet’s. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés.

To kill is a sin. Ölni bün.

2. A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG

LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdö alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni.

Pl.: Running is useful. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.)

Swimming is easy. Úszni könnyü.

Seeing is believing. Hiszem, ha látom.

Singing in the rain is very interesting. Érdekes dolog esöben énekelni.

Travelling by air is faster than riding a horse. Repülövel gyorsabb menni mint lóháton.

Crying is a female trick. A sírás nöi praktika.

Studying is an important part of your life. A tanulás az élet fontos része.

3/a KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdödik hogy It’s, követi öt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take).

Pl.: It’s exciting to drive a car downtown. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni.

It was interesting to hear what he said. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond.

It will be lovely to meet you there. Jó lesz találkozni veled.

It’s hard to say goodbye to happiness. Nehéz a boldogságtól búcsút venni.

It would be very impolite not to invite him. Udvariatlanság lenne nem meghívni.

It is important to believe in what you do. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz.

It is easy to translate sentences of the kind. Könnyü ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM

I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot,

hanem valami más.

Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.

They are ready to help us. Hajlandók segíteni.

We were glad to hear the news. Örömmel hallottuk a híreket.

I’m sorry to disturb you. Bocs, hogy zavarlak.

We were surprised to hear the news. Meglepetéssel hallottuk a híreket.

I’m happy to give you a treat. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak.

You are fortunate to have a coat like that. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van.

She will be pleased to meet you. Örömmel fog találkozni veled.

55

3/c KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI

IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT

I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ fönévi igenév (to take), csak itt az

alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót.

Pl.: It’s difficult for me to do that. Nekem ez túl nehéz.

I’m anxious for my friends to meet them. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük.

We were impatient for the bus to start. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon.

It’s inconvenient for him to visit us. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk.

It’s dangerous for an old man to run fast. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut.

We were sorry for them to leave so soon. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek.

I’m happy for you to be here. Örülök, hogy itt vagy.

4/a LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdödik, de nem melléknév, hanem fönév követi (time), majd

következik az infinitive (to take).

Pl.: It’s a sin to behave like that. Bün így viselkedni.

It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni.

It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet.

It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy.

It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk.

It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood.

Tiszta idöpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van.

It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work.

Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után.

It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI

I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a fönév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem

valami más.

Pl.: I’m not in the mood to talk to you now. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled.

He made no attempt to escape. Nem tett kísérletet a szökésre.

Chicago is a nice place to live. Chicagóban jó lakni.

He is not a man to do such a thing. Ő nem olyan, aki ilyet tenne.

There is nothing to see here. Nincs itt kérem semmi látnivaló.

There is nothing to worry about. Nincs miért aggódni.

What a question to ask! Micsoda kérdés!

I have no money to waste. Nincs szórnivaló pénzem.

We are the ones to make a brighter day. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak.

I have a lot of work to do. Sok a dolgom.

I had no occasion to go to Paris. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

56

4/c MOST NINCS IDŐ ARRA, HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT

THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz, illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it fönevet (time) követ a fönévi igenév (to take), csak itt különböznek

az alanyok (there - Joe). Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót.

Pl.: I have no place for you to stay. Nincs számodra helyem.

There is no need for us to argue about this. Nem kell erröl vitázni.

There was no possibility for us to see the town. Nem volt lehetöségünk, hogy megnézzük a várost.

I have no money for your to spend. Nincs számodra pénzem.

Is there any room for me to sit down in here? Van hely, ahova leülhetek?

There is no chance for him to survive it. Nincs esélye, hogy túléli.

5. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE

ELEGEM VAN MÁR ABBÓL, HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM

I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE

Fentiekben az a közös, hogy egy melléknevet (good, tired) egy gerund (taking) követ. Az egyik típus It-tel

kezdödik, a másik nem. Ez a szerkezet a 3/a, illetve a 3/b megfelelöje azzal a nem elhanyagolható különbséggel,

hogy itt nem infinitive (to take), hanem gerund (taking) követi a melléknevet.

Pl.: It’s no good crying about it. Nincs érteleme sírni miatta.

It’s no good talking to him because he never listens. Nincs sok értelme beszélni hozzá, úgyse figyel sose.

It isn’t worth waiting for him. Nem érdemes várni rá.

He was busy bossing around him. Azzal volt elfoglalva, hogy játszotta a nagyfönököt.

That record is worth listening to. Érdemes meghallgatni azt a lemezt.

I’m fed up with waiting for him. Tele van a hócipöm azzal, hogy rá várjak.

I’m sick of you coming round here. Elegem van, hogy annyit járkálsz a nyakamra.

She is very good at dancing. Nagyon jól táncol.

She is very bad at singing. Nagyon rosszul énekel.

He is fond of sleeping. Imád aludni.

She made me responsible for losing the money. Engem tett felelössé, hogy elveszett a pénz.

6. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI

I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy

I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE

Ennél a típusnál van egy ige (like), melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). Tulajdonképpen

mindegy, hogy a kettö közül melyiket használod, bár a like taking inkább általánosságot fejez ki, míg a like to

take egy bizonyos szituációra vonatkozik. Tehát:

általában szeretem táncba vinni - like taking

akkor szeretem táncba vinni, ha sötét van a teremben - like to take

Azon igék, melyek után bátran használhatsz infinitive-et is, meg gerund-ot is, a következök.

begin – kezd start – kezd continue – folytat

like – szeret love – imád hate – gyülöl

prefer - jobban szeret

57

Pl.: She began learning the piano five years ago. Öt éve kezdett zongorázni tanulni.

And when the rain begins to fall… És amikor esni kezd…

I love sitting in the garden. Imádok a kertben üldögélni.

I love to love. Imádok imádni.

I love you. (Ez sem nem -ing se nem to, de jó mondani)

He continued to stare at them. Továbbra is bámulta öket.

Will you continue gardening? Tovább folytatod a kertészkedést?

She hates to be late for work. Utál elkésni a munkából.

She hates being late for work. (ugyanaz, mint fenn.)

I prefer reading to writing. Jobb szeretek olvasni, mint írni.

She prefers to do it herself. Jobb szereti egyedül csinálni.

7. EMLÉKSZEM, HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT

I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE

DE !!!

NEM FELEJTEM MAJD EL, HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT

I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE

A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember), melyet követhet gerund (taking), vagy infinitive (to

take), de míg a 6-os esetben a kettö között jelentésbeli különbség nemigen volt, most egész mást jelent a mondat

akkor ha gerund-ot használsz, mint ha infinitive-et.

A következö igék tartoznak ebbe a csoportba:

a) remember + ing = emlékszik, hogy csinált valamit

remember + to = nem felejt el csinálni valamit

Pl.:

I remember locking the door as I left the house. Emlékszem, hogy bezártam az ajtót, mikor elmentem hazulról.

I remembered to lock the door as I left the house. Nem felejtettem el bezárni az ajtót, mikor elmentem hazulról.

b) forget + ing = elfelejti, hogy csinált valamit

forget + to = elfelejt majd csinálni valamit

Pl.: I’ll never forget finding that old coin in my garden.

Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben.

Don’t forget to bring the cases. Ne felejtsd el elhozni a böröndöket.

c) regret + ing = sajnálja, hogy csinált valamit

regret + to = sajnálja, hogy csinálnia kell valamit

Pl.: I regret sitting on your dog. Sajnálom, hogy ráültem a kutyádra.

I regret to inform you that you owe me a grand. Sajnálattal kell közölnöm, hogy tartozol egy ezressel.

d) stop + ing = abbahagy valamit

stop + to = megáll, hogy csináljon valamit

Pl.: They stopped talking. Abbahagyták a beszélgetést.

They stopped to talk. Megálltak, hogy beszélgessenek.

e) try + ing = kipróbál valamit

try + to = megpróbál valamit

Pl.: He tried kissing. Kipróbálta, hogy milyen dolog csókolózni.

He tried to kiss the girl. Megpróbálta megcsókolni a lányt.

58

8. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM

I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE

RÁVETTEM JÓSKÁT, HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT

I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE

Fenti két mondatban az a közös, hogy az igét (manage, persuade) infinitive (to take) követi. A különbség pedig

az, hogy míg az elsö mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá, de Jóska vitte. Az elsö esetben

tehát közvetlenül az ige után állt a to take, míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé, mivel

a cselekvést ö végzi. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek, melyek után csakis infinitive állhat. A

következökröl van szó:

agree – beleegyezik arrange – elintéz can’t afford - nem engedheti meg magának

ask – kér attempt – megkísérel beg - kér, könyörög

claim – követel decide – elhatároz demand – követel

allow – megenged advise – tanácsol command – parancsol

desire – kíván endure – elvisel encourage – biztat

expect – vár fail - nem sikerül hope – remél

help – segít forbid – megtilt invite – meghív

long – vágyódik manage – sikerül offer – fölajánl

order – megparancsol plan - akar, tervez propose – javasol

pretend – tettet promise – megígér permit – megenged

persuade – rávesz remind – emlékeztet refuse - megtagad

request – kér tell – mond tempt – kísért

urge – sürget want – akar wish – óhajt

Pl.: I can’t afford to ford the river in a Ford.

Nem engedhetem meg magamnak, hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.

They decided to learn a new song. Úgy döntöttek, hogy új dalt tanulnak.

He failed to pass the exam. Nem sikerült levizsgáznia.

His parents won’t allow him to come. A szülei nem fogják elengedni.

She asked him to wake her at six. Megkérte, hogy hatkor ébressze.

I want you to stay with me. Azt akarom, hogy velem maradj.

I don’t want to stay with you. Nem akarok veled maradni.

Remind me to write to him. Majd szólj, hogy írjak neki.

My wife told me not to do it. A feleségem azt mondta, ne csináljam.

She refused to show him her nipple. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét.

I’ve begged her to take me to a private nose specialist. (Adrian Mole)

Könyörögtem, hogy vigyen el egy magán orrászhoz.

She pretended not to hear it. Úgy tett, mint aki nem hallja.

9. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT

I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE

Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. Azon igék melyek után csak gerund állhat, a következök:

admit – bevall appreciate - nagyra becsül avoid – elkerül

consider - tekint vminek delay – akadályoz enjoy – élvez

excuse - elnézést kér don’t mind - szívesen (nem bán) can’t help - nem tehet róla

imagine – elképzel postpone – elhalaszt keep - egyre csak csinál valamit

prevent – megakadályoz recall – visszaidéz save - megment, spórol

can’t stand - ki nem állhat suggest – javasol tolerate - elvisel

resist – ellenkezik resent - neheztel

59

Pl.: He kept saying: “You went screwing the milkman”.

Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago)

I object to your using that kind of dirty tricks to get at me.

Tiltakozom, hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel.

I couldn’t help dropping a hint or two. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem.

Do you enjoy doing that? Élvezed, hogy ezt csinálod?

He tried to avoid answering my questions.

Megpróbálta kikerülni, hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre.

She admitted stealing the bicycle. Bevallotta, hogy ö lopta el a biciklit.

They delayed publishing the report. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.

Police have finally succeeded in solving the mystery. A rendörségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.

I don’t recall ever meeting her. Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna vele.

She insists on having a holiday abroad every year.

Ragaszkodik hozzá, hogy minden évben külföldön nyaraljon.

10. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT

BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE

Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz.

Elsö tagmondat: mielött elmentem

Második tagmondat: Táncba vittem Katit

Ezt a mondatot úgy is mondhatnád, hogy Before I left I took/had taken Kate to dance, mely esetben a

mondatnak mind a két felét külön igeidöbe tennéd. Ilyen jellegü mondatoknál azonban, amennyiben a két alany

(én mentem - én vittem) megegyezik, gerund segítségével rövidíthetsz. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni,

melyek úgy kezdödnek, hogy:

before – mielött after – miután on – ahogy

since – amióta besides – azonkívül without - anélkül hogy

instead of - ahelyett, hogy

Pl.: I usually take a bath before having breakfast. Reggeli elött szoktam fürödni.

She started the job soon after leaving the university.

Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet, munkába állt.

Since leaving Paris, we’ve visited Brussels and Amsterdam.

Mióta eljöttünk Párizsból, már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot.

Besides being a pro football player, he also runs an icecream shop.

Azonkívül hogy profi focista, még fagyizót is vezet.

Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous.

Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni, meg kell jegyezzem,

hogy nászajándékuk nagyobb léptékü is lehetett volna.

You should be working instead of lying there in bed. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz.

11. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN

GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE

Ez az elsö eset (de nem az utolsó), amikor a participle-vel találkozol.

Az elsö tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott, mostantól a participle jön.

Ha elfelejtetted volna:

present participle: singing éneklö

énekelve

past participle: broken törött

törve

A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going), magyarra fordítása menvén, vagy

miközben mentem. Ez a bevezetö mondat idöhatározói mellékmondat (miközben mentem, miután megérkeztem

stb.).

60

Itt is arra vigyázz, hogy a két tagmondat alanya megegyezzen, csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az

iskolába, és én vittem Katit táncba).

Elöidejüséget (pl. miután meglocsolta a virágokat, elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni, hogy a participle-t

perfect alakba rakod (having watered the flowers). Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es

mondataihoz:

After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust.

Nemcsak hogy hasonlít, de jelentésében pont ugyanaz.

Pl.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. Miután megette a csontot, a kutya macskát kért.

Finishing the wash up she started to cook. Miután bejejezte a mosogatást fözni kezdett.

Having returned from abroad she decided to start a new life.

Miután visszatért külföldröl, elhatározta, hogy új életet kezd.

Going to the shop we saw an accident. Az üzletbe menvén balesetet láttunk.

12. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA

HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE

Itt is present participle (holding), az elsö tagmondat, mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan, mi módon

vittem Katit táncba). Itt is arra vigyázz, hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam, és én vittem táncba).

Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the

accident. - A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott.

Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat elött; ilyenkor az alanyok különböznek:

Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him.

(Napoleon kijött a házból, s közben a kutyái ugattak körülötte.)

Pl.: The children came into the room laughing loudly. be. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába

With the elections approaching the government is running out of time to settle its views.

A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra, hogy világossá tegye nézeteit.

She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car.

Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától.

The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him.

A férfi folytatta az ivást, miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá.

He paused for a moment studying the boy. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta.

He was lying on the floor gasping for breath. A földön feküdt és levegö után kapkodott.

The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon.

Az idös hölgy a rendörség felé tartott, miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve.

13. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM, HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT

FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE

Ez a fajta bevezetö mondat okhatározói mellékmondat (miért, mi okból vittem Katit táncolni). Itt is

megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú, én vittem táncba.) Ha az ok idöben megelözi a fö aktust, having

+ 3. alakot használj.

Having run out of meat, the butcher closed his shop.

(Mivel elfogyott a hentes húsa, hát bezárta a boltot.)

Pl.:

Being very poor, they couldn’t afford to buy a house. Mivel szegények volta, nem tudtak házat venni maguknak.

Being afraid of the rain, she decided to stay at home. Mivel félt az esötöl, úgy döntött, hogy otthon marad.

Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window.

Miután zavarta a lányt a kukák látványa, függönyt tett az ablakra.

Having no one else to turn to, she turned to her mother-in-law. Mivel más már nem volt, hát az anyósához fordult.

Finding no money in the house the burglar smashed the place.

Mivel pénzt nem talált a betörö, hát mindent szétvert.

Having run out of ice, she went out to get some. Mivel elfogyott a jég, kiment hogy hozzon.

61

A JÓL ISMERT SZTÁR, AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE,

OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL, AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG

THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING,

OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE

Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tünt megfelelönek. (A szerzö)

Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra, mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt,

amikor a present participle, illatve a past participle elölröl, illetve hátulról támadja a fönevet (a sztárt, illetve a

kislányt).

A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a fönévvel: a) elölröl,

b) hátulról.

a) Tehát elölröl járul a fönévhez (vagyis megelözi azt), és eközben a fönév jelzöjévé válik. Ezt magyarul

melléknévi igenévnek hívják.

1. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó, égö, hulló, síró, rívó, togyogó):

smiling lady - mosolygó hölgy rising sun - felkelö nap

falling star – hullócsillag galloping coroners - vágtázó halottkémek

fuming Trabant - füstölö Trabant washing bear - mosó medve (a maci, amelyik épp mos)

splashing girl - pancsoló kislány singing dog - éneklö kutya

mieuwing cat - nyávogó macska threatening letter - fenyegetö levél

sleeping lion - alvó oroszlán

2. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott, tanult, elveszett, megtalált, megalázott,

megérdemelt):

broken heart - törött szív trained nurse - képzett ápoló

smoked bacon - füstölt szalonna sucked dumplings - szopott gombóc

patched jeans - megfoltozott farmer humiliated rabbit - megalázott nyuszi

lost and found rabbit - elveszett és megtalált nyuszi

Egyszerü példák elölröl támadó present, illetve past participle-re:

Pl.: The splashing girl is licking the smoked bacon. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja.

The patched jeans are hanging on the drying rope. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen.

The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül.

The singing dog is whining in the whitewashed house. Az éneklö kutya a kimeszelt házban vonyít.

The boiling meat soup is on the cleaned cooker. A megpucolt tüzhelyen van a rotyogó húsleves.

b) Most megismerkedsz azzal az esettel, amikor a Present, vagy Past Participle hátulról támadja a fönevet, oly

formán, hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik.

Nézd az alábbi mondatokat:

Pl.: Do you know the girl dancing with that man? Ismered azt a lányt, aki azzal a férfival táncol?

The books lying on the desk were very expensive. A könyvek, melyek az asztalon vannak, sokba kerültek.

Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok, melyek közül az elsöben a WHO IS/ARE/WAS/WERE, míg a

másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a fönév és a Present Participle között. A mondat

tulajdonképpen úgy is mondható, hogy:

Do you know the girl who is dancing with that man?

The books which are lying on the table were very expensive.

62

Past Participle-s mondatok is képezhetök ilyen szerkezetben, amennyiben a fönév után szenvedö (passive)

szerkezet következne.

Pl.: This is a house built some hundred years ago. Olyan ház ez, mely évszázadokkal ezelött épült.

(“lett építve”)

He is a man trusted by everybody. Olyan ember ö, akit mindenki becsül.

(“becsülve van mindenki által”)

Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE, illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból, azonban a

mellékmondat itt nem cselekvö, hanem szenvedö lett volna. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak

volna:

This is a house which was built some hundred years ago.

He is a man who is trusted by everybody.

Példák: (Present Participle-vel):

Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány, aki a sarkon áll?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant, mely a Soroksári úton

száguldozik?

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The girl sitting at the table is my sister. A lány, aki az asztalnál ül, a növérem.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it.

A kígyó, mely a füben fekszik, megmar, ha rálépsz.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The man repairing my car is very good at his job. A férfi, aki az autómat javítja, kiváló szakember.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The boy running in the street escaped from a reform school. Az utcán rohanó fiú, javító iskolából szökött meg.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Bring me the parrot speaking in its cage. Hozd ide a papagájt, amelyik a ketrecében beszélget.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The man standing in front of the judge is charged with capital murder.

A férfit, aki a bíró elött áll, rablógyilkossággal vádolják.

Példák: (Past participle-vel)

Get me the flask filled with wine. Hozd ide a borral teli flaskát.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The cockroaches ate all the food left in the kitchen. A csótányok megették az összes ennivalót, ami a

konyhában maradt.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The photo taken of you is beautiful. A fénykép, mely rólad készült, gyönyörü.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

Sausages made in Hungary are very famous. A Magyarországon készült kolbász világhírü.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The days spent in New York were amazing. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak.

-------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -------------------- 434b11e -----------

The watch found in the garden belongs to me. A kertben talált óra az enyém.

63

79 APRÓSÁG

1. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA

A föneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható,

b) megszámlálhatatlan.

Nyilvánvaló, hogy a megszámlálható fönevek csoportjába tartozik az, amit meg tudsz számolni.

Például: table, girl, lamp, cockroach (csótány), plate, car stb.

Ennek épp az ellenkezöje az a csoport, ahol a föneveket nem tudod megszámlálni, mert például anyagnév,

gyüjtönév stb. Ide tartoznak olyan fönevek, mint: water, beer, air, iron, meat, beauty, love, happiness, music,

weather stb. Ebböl egyenesen következik, hogy többes száma kizárólag a megszámlálható fönevek tehetök.

A többes számot az angol általában úgy képezi, hogy a fönév után s, vagy es jelet biggyeszt.

Például: car – cars glass – glasses egg – eggs

table – tables girl – girls word - words

Van azonban olyan eset is, amikor a többes számot en jelképezi.

Ez két fönévre érvényes: child – children ox - oxen (ökör)

Aztán elöfordulhat az, hogy a fönév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását.

Például: man – men woman – women foot – feet

tooth – teeth goose – geese mouse –mice

louse – lice

az f, illetve fe végü fönevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik, amikor az s jelet fölveszi.

Például: knife – knives wolf – wolves leaf - leaves (falevél)

wife – wives half – halves life - lives

Van néhány olyan jövevényszó az angolban, mely magával hozta a többes számát is, így ezek különbözöek

lehetnek.

Például: datum - data (adat) medium - media (hírközlö szervek) terminus - termini (végállomás)

basis - bases (alap) phenomenon - phenomena (jelenség) beauty - beaux (szépség)

Vigyázz! Van néhány olyan fönév, mely a magyarban megszámlálható, az angolban azonban

megszámlálhatatlan, így hát nem kerülhet többes számba, valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan

névelöt.

Például: advice (tanács) damage (kár) equipment (fölszerelés) fun (vidámság)

furniture (bútor) gossip (pletyka) homework (lecke) information

nonsense news (hír) permission (engedély) work (munka)

Ha mégis úgy akarod közölni, hogy

Például: Van két hírem, egy jó, meg egy rossz, akkor azt a következöképpen tedd:

I have two pieces of news; a good one and a bad one.

Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be, mely szó már megszámlálható, így tehát többes számba is

rakható.

Például: He gave me a valuable piece of information. Értékes információt adott.

I gave her a good piece of advice. Adtam neki egy jó tanácsot.

Give me some good advice. Adj néhány tanácsot.

We don´t have much work to do. Nincs sok dolgunk.

I bought two pieces of furniture. Vettem két darab bútort.

64

Más: Van néhány olyan fönév, melynek egyes száma megegyezik a többes számmal.

Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng)

Aztán van olyan, amit csak többes számban használnak: pl. police.

Például: The police are coming. Jön a rendörség.

2. SOME, ANY, NO

A some két alapvetö jelentéssel bír: a) néhány, valamennyi

b) valami(lyen).

Az a) esetben a some után következö fönév többes számba kerül, ha megszámlálható, illetve nem kerül többes

számba, ha megszámlálhatatlan.

Például: Some songs were sung. Néhány dalt énekeltek.

I have some good books. Van néhány jó könyvem.

I have some bread. Van egy kis (valamennyi) kenyerem.

I’ve got some money in my pocket. Van valamennyi pénzem.

There is some milk in it. Van benne egy kis tej.

A példákból is láthattad, hogy a some elsösorban kijelentö mondatokban fordul elö, bár indönként kérdö

mondatban is szerepelhet, méghozzá akkor, ha a kérdésre igenlö választ vársz.

Például: May I have some more coffee? Kaphatok még kávét?

Will you have some cake? Kérsz még sütit?

Have you got some money? Van egy kis pénzed? (Remélem, hogy van.)

Some wine, Sir? Egy kis bort, uram?

A some b) jelentése ugyebár az volt, hogy valami(lyen). Nos, ebben az esetben a megszámlálható fönév se kerül

többes számba.

Például: He was talking to some woman. Valamilyen növel beszélt.

I’ve read that story in some book. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet.

Some man telephoned this morning. Valami férfi keresett ma reggel.

Visszatérve a some a) jelentésére, ha a kijelentö mondatot kérdöbe akarod tenni, akkor egyrészt használhatsz

szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod), ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod, hogy a

válasz milyen lesz), akkor some helyett any-t használj.

Például: Are there any eggs in the basket? Van tojás a kosárban?

Can you see any money on the table? Látsz pénzt az asztalon?

Are there any students in the classroom? Vannak diákok a teremben?

Is there any wine in the flask? Van bor a flaskában?

Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj, helyette any, vagy no szerepel.

Any-t használj akkor, ha a mondat igéjét már tagadtad:

Például: He didn’t ask me any questions. Semmit nem kérdezett.

There aren’t any cigarettes on the table. Nincs cigaretta az asztalon.

I ain’t got any money. (slang) Nincs pénzem.

I don’t think there is any milk in the jug. Nem hiszem, hogy van tej a kancsóban.

65

Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad, úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban.

Például: He has no friends. Nincsenek barátai.

I have no time. Nincs idöm.

There is no girl like you. Nincs még egy olyan lány, mint te.

No words come easy to me. Egy szó sem jön könnyen.

Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad, no-t nem használhatsz, mert akkor dupla tagadás jönne létre,

ami nem megengedett.

Például: I haven’t got no money. Nincs pénzem.

(Nem szabályos a dupla tagadás miatt.)

Megjegyzés: Noha szabálytalan, mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás, elsösorban Amerikából kiindulva.

Például: Ain’t got no underwear. (HAIR) Nincs alsónemüm.

(Ez mind szép, de ha lehet, a dupla tagadást kerüld.)

A some, any, illetve no összetétel elötagja is lehet, gondolj csak a something, anything, nothing szavakra.

Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, vagyis

kijelentö mondatban: something

kérdö mondatban: something, vagy anything

tagadó mondatban: anything, vagy nothing

Persze ilyen elötaggal egyéb szavak is léteznek.

Például: somebody, anybody, nobody, somewhere, anywhere, nowhere stb.

Például: I can see something in the corner. Valamit látok a sarokban.

I can’t see anything in the corner. Nem látok semmit a sarokban.

I can see nothing in the corner. Nem látok semmit a sarokban.

There is somebody under the bed. Valaki van az ágy alatt.

There isn’t anybody under the bed. Senki nincs az ágy alatt.

Is there anybody under the bed? Van valaki az ágy alatt?

There is nobody under the bed. Senki nincs az ágy alatt.

3. SOK és KEVÉS (many, much, a lot of, few, little)

A következöt jól jegyezd meg! Ha kijelentö mondatban akarod azt mondani, hogy sok, akkor az a lot of, vagy

lots of szavakat használd! E kettö bármelyike szerepelhet akár megszámlálható, akár megszámlálhatatlan fönév

elött.

Például: He made a lot of mistakes. Sok hibát csinált.

His son gives him a lot of trouble. A fia sok bajt okoz neki.

Lots of money is spent on beer every year. Minden évben sokat költenek sörre.

I have got lots of leisure time. Sok szabadidöm van.

She’s got a lot of cars. Sok autója van.

Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is, de az elöbbi kettö a leggyakoribb.

Ha a mondat kérdö, vagy tagadó, a many és a much használata javasolt. Many-t használj megszámlálható

fönevek elött, s a fönevet tedd többes számba. Much-ra akkor van szükség, ha a fönév megszámlálhatatlan, és

természetesen ez nem is tehetö többes számba.

Például: He didn’t make many mistakes. Nem vétett sok hibát.

Did he make many mistakes? Sok hibát csinált?

He hasn’t got much leisure time. Nincs sok szabadideje.

Has he got much leisure time? Sok szabadideje van?

His son didn’t give him much trouble. A fia nem okozott sok gondot neki.

Has she got many cars? Sok autója van?

66

Kijelentö mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben, ha valamilyen módosító szó áll a sok

elött.

Például: so, as, too, how, very, rather stb.

Például: He’s got so many problems with his car. Annyi baja van a kocsijával.

I’ve got as much as two forints. Annyi mint két forintom van.

There are too many people standing in front of the fire. Túl sok ember áll a tüz elött.

A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik, méghozzá kétféle formában:

(a) few; (a) little;

A helyzet ugyanaz, mint a many/much esetében, vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik

megszámlálható fönevekre, míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Nincs azonban különbség kijelentö, kérdö

és tagadó mondat között, vagyis mindháromban e két szó jelenti azt, hogy kevés.

Bizonyára fúrja az oldalad, hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelöt (magyar jelentése: egy) few,

illetve little elött. Nos azért, mert magyarban is mást jelent, ha azt mondod:

Van egy kevés pénzem, vagy pedig

Kevés pénzem van.

Nos, ha a few, illetve a little szerepel a mondatban, akkor van egy kevés valamiböl, ha pedig few, vagy little,

akkor kevés van valamiböl.

Például: I wrote a few letters. Megírtam néhány levelet.

I wrote few letters. Kevés levelet írtam.

He had a little trouble. Volt egy kis baja.

He had little trouble. Kevés baja volt.

I’ve got a little time. Van egy kis idöm.

I’ve got little time. Kevés idöm van.

We saw a few people there. Láttunk ott néhány embert.

We saw few people there. Kevés embert láttunk ott.

4. ÖSSZES; MINDEN (All, every, each)

A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes...

b) egész...

Mindkét típusú fönév (megszámolható; nem megszámolható) elé teheted az all szót, ha azt akarod kifejezi, hogy

valamiböl az összes.

Például: All my money was gone. Az összes pénzem eltünt.

All the people in the street were chanting. Az összes ember énekelt az utcán.

Did you eat all the bacon? Az összes szalonnát megetted?

All his dreams were turned into ashes. Összes álma semmivé foszlott.

Do you want to drink all the beer? Az összes sört meg akarod inni?

Láttad, hogy az all szó elött leginkább the határozott névelö szerepelt. Ezt akkor tedd ki, ha egy bizonyos

csoport összes tagjáról van szó. Ha a világ összes valamijéröl akarsz beszélni, nem kell the. Nézd az alábbi

szembeállításokat:

Például: All the workers of the factory should unite. A gyár összes dolgozója egyesüljön.

All workers should unite. A világ minden dolgozója egyesüljön.

All the children in the class like chocolate. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét.

All children like chocolate. Az összes létezö gyerek szereti a csokoládét.

I love all the girls. Az összes lányt szeretem. (egy bizonyos körben)

I love all girls. Az összes lányt szeretem. (a világon)

Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. (that’s an ad)

Kinek dollár, kinek gulden, de mindenkinek Nederlanden.

67

Az all másik jelentése az volt, hogy egész... Vagyis pl. egész nap, egész éjjel stb.

Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni, akkor a megszámlálható fönevet ne rakd többes számba.

Ezenkívül a the használata is igen ritka az all, illetve a fönév között.

Például: I was sleeping all day. Egész nap aludtam.

I was dreaming of you all night. Egész éjjel rólad álmodtam.

I work all night, I work all day. Éjjel-nappal dolgozom.

I spent all the afternoon in the company of two camels.

Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem.

Az every, illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra, magyarra mindkettöt minden (egyes)-nek

fordítsd. Kizárólag megszámlálható fönevek elött használd, de a fönevet ne tedd többes számba!

Például: Now that I’m out of prison, I enjoy each day of my freedom.

Most, hogy kint vagyok, a szabadság minden egyes napját élvezem.

Every member of the TSZ was present. A téesz minden tagja jelen volt.

Everybody was Kung-Fu fighting. Mindenki verekedett.

I spoke to each cat separately. Minden egyes macskával külön beszéltem.

Old Deutoronomy sits in the sun every market day.

A vén fömacska minden piaci napon a napon üldögél.

Összegezve tehát: all - az összes + egész

every - minden...

each - minden egyes...

5. BOTH, EITHER, NEITHER

Ez viszonylag egyszerü téma. A both jelentése: mindkettö. Nyilvánvaló, hogy csak megszámlálható fönév elött

használhatod, a fönév többes számba kerül. A both állhat magában a fönév elött, de tehetsz utána the-t is, vagy

akár of the-t is.

Például: Both girls are pretty. Mindkét lány csinos.

Both the girls are pretty. Mindkét lány csinos.

Both of the girls are pretty. Mindkét lány csinos.

I like both these cars. Mindkét kocsi tetszik.

Az either szó jelentése: a) ez, vagy az

b) ez és az.

Tehát összesen két dologra vonatkozik, erre meg arra. Amennyiben az either és a megszámlálható fönév

közvetlenül egymás mellett van, úgy a fönév egyes számba kerül. Ha a kettö közé befurakszik az of the, úgy a

fönév többes számba kerül.

Például:

You can take either orange. Akár ezt, akár azt a narancsot elveheted.

There are big houses on either side of the road. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is, meg azon is.

Either road will take you to Rome. Ez az út, meg az is Rómába vezet.

You can choose either bunch. Választhatod ezt a csokrot, vagy azt is.

(Virágcsokrot természetesen.)

Did you like either of the novels? Ez a regény is tetszett, meg az is?

I did not see either film. Nem láttam sem ezt a filmet, sem azt.

I did not see either of the films. Nem láttam sem ezt a filmet, sem azt.

A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete, következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá.

Például: Neither sentence is correct. Sem ez a mondat, sem az nem jó.

Neither of the sentences is correct. Sem ez a mondat, sem az nem jó.

I saw neither film. Sem ezt a filmet nem láttam, sem azt.

Megjegyzés: Az either, illetve neither egyéb jelentéseivel késöbb még találkozni fogsz.

68

6. BIRTOKVISZONY (‘s; of)

A birtokviszony annyit tesz, mint valakinek a valamije, illetve valaminek a valamije, esetleg valakinek a

valakije, söt valaminek a valakije.

Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével,

b) of segítségével.

Az elsö szerkezet a következö esetekben használható: a) ha a birtokos (tehát akié) személy

b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat

c) idö-, mérték- stb. kifejezésekben,

d) megszilárdult kifejezésekben.

Például: Joe’s girlfriend Father’s hat

The boss’s secretary Cat’s eyes – macskaszemek

The rat’s babies - A patkány kicsinyei 1 minute’s walk - egy percnyi séta

1 meter’s distance - egy méternyi távolság Hell´s Angels - Pokol Angyalai

Death’s Door - A Halál Kapuja Stone’s throw - köhajítás

Láttad, hogy a sorrend a magyarral megegyezik, vagyis elöl a bitokos utána a birtok.

Amennyiben a birtokos többes számban van, úgy az aposztrof() a többes szám utáni s után jön írásban,

beszédben csak a szövegkörnyezetböl derül ki (vagy nem derül ki).

Például: The boys’ money. A fiúk pénze.

10 minutes’ walk. 10 percnyi séta.

The tough guys’ guts. A kemény legények bátorsága.

Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt, mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét

stb.). Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított.

Például: the door of the room szobaajtó

the tail of the horse a lónak a farka

the lead of the telephone telefonzsinór

Amennyiben többszörös birtokviszony van, például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája,

célszerü vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of), vigyázz azonban arra, hogy lehetöség szerint az ‘s csak

egyszer szerepeljen a mondatban. Of-ból lehet annyi, amennyit akarsz. A fenti mondat fordítása:

The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband.

Például: The handle of the door of the room a szobaajtó kilincse

The lover of Joe’s wife Joe feleségének szeretöje

7. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A melléknév szófaját nem vizsgáljuk, bizonyára hallottál már róla. A fokozás a magyarban annyi, mint bb,

illetve leg…bb. (Szép - szebb - legszebb; okos - okosabb - legokosabb stb.)

Az angolban két lehetöség van: a) -er; -est,

b) more…; most…

Az a) esetben tehát a melléknévhez -er; illetve -est képzöt kapcsolsz.

A következö mellékneveknél használd ezt a formát:

a) egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!)

pl.: nice – nicer – nicest big - bigger – biggest

high - higher - highest; short - shorter – shortest

69

b) kétszótagú y-ra végzödö mellékneveknél

pl.: happy - happier – happiest

lucky - luckier – luckiest

merry - merrier – merriest

heavy - heavier - heaviest

c) kétszótagú er-re végzödö mellékneveknél

pl.: clever - cleverer - cleverest

d) kétszótagú ow-re végzödö mellékneveknél

pl.: narrow - narrower – narrowest

shallow - shallower – shallowest

e) kétszótagú, véghangsúlyos mellékneveknél.

pl.: polite - politer - politest

Mindazon melléknevek, melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak, more…; illetve most… módon

fokozódnak.

Például: beautiful - more beautiful - most beautiful

famous - more famous - most famous

talented - more talented - most talented

E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek, melyek rendhagyósága a fokozás módjából

következik. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni:

Például: good - better - best

bad - worse - worst

much/many - more - most

little - less - least

well - better - best

far - farther - farthest (messzebb)

late - later - latest (késöbb)

far - further - furthest (további)

late - latter - lattest (utóbbi, legutóbbi)

Ennyit a fokozásról. Tudnod kell még, hogy vannak olyan esetek, melyek kivételnek számítanak, ez ügyben

fordulj az instruktorodhoz. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. Itt arról van szó, hogy valami olyan,

mint, vagy olyanabb mint, vagy a legolyanabb. Angolban ez a következöképpen fest:

a) alapfokú összehasonlítás (as…as)

Pl.: I’m as hungry as a wolf. Olyan éhes vagyok, mint a farkas.

He is not as clever as I’ve thought. Nem olyan okos, mint gondoltam.

You are as obstinate as a mule. Olyan makacs vagy, mint egy öszvér.

Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd!

Néha - de csakis tagadó mondatban - elképzelhetö a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a

not szócskán van).

Pl.: But she is not so pretty as you think. De hisz nem olyan szép, mint gondolod.

But this match is not so good as I expected. De hiszen ez a meccs nem olyan jó, mint vártam.

70

b) középfokú összehasonlítás (középfok + than)

Pl.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. Domborúbb vagy, mint Bo Derek.

My car is better than any other car. Az én kocsim jobb, mint bárki másé.

Your voice is deeper than Amanda’s. A hangod mélyebb, mint Amandáé.

This disco is not better than Starlight. Ez a disco nem jobb, mint a Csillagfény.

Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb, mint a nap?

My house is bigger than yours. Az én házam nagyobb, mint a tied.

But there are more cockroaches in your house than in mine.

De a te házadban több a csótány, mint az enyémben.

c) Felsöfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felsö foka)

Pl.: That’s the best pop group I have ever heard. Ez a legjobb pop zenekar, amit valaha hallottam.

You are the most beautiful girl I have ever met. Te vagy a legszebb lány, akivel valaha találkoztam.

I gave you the nicest flowers I could buy. A legszebb virágot adtam neked, amit csak kapni lehetett.

Gus is the cleverest cat in the cat society. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja.

You are the laziest boy in the world. Te vagy a világ leglustább kölyke.

8. NÉVELŐK (Articles)

A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelöt ismer, úgymint: a) határozott névelö - the,

b) határozatlan névelö - a, illetve an.

A névelök használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni, most azonban csak azon eseteket vesszük sorra,

amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelöt kell használni, mint a magyarban.

1. Ha egy dologról általában beszélsz, soha ne használj határozott névelöt. Ilyenkor az angol vagy

határozatlan névelöt használ (ha a fönév megszámolható), vagy többes számba teszi a fönevet,

megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelöt.

Pl.: A horse is a big animal. A ló (általában a ló) nagy állat.

Horses are big animals. A ló nagy állat.

Gold is a valuable kind of metal. Az arany (általában az arany) értékes fém.

Cigarettes may ruin your life. A cigaretta tönkreteheti az életed.

Cats eat mice. A macska egeret eszik.

Milk is healthy. A tej egészséges.

2. Határozatlan névelöt (a, an) használj olyankor, amikor a megszámlálható fönévröl valamilyen leírást

közölsz; magyarban ilyenkor nem egy, hanem ilyen; olyan szó elözi meg a fönevet.

Pl.: He is not a man to desert his friends. Nem olyan ember, aki cserbenhagyja a barátait.

They walked along a road winding among rolling hills. Olyan úton mentek, mely hegyek között kanyarog.

He asked me a question which I could not answer. Olyan kérdést tett föl, amire nem tudtam válaszolni.

3. Határozott névelöt (the) használj hangszerek neve elött, ha azon játszol, tanulsz stb.

Pl.: Can you play the piano? Tudsz zongorázni?

My daughter is studying the violin. A lányom hegedülni tanul.

Do you study the guitar? Tanulsz gitározni?

4. Határozatlan névelöt (a, an) használj foglalkozás nevek elött.

Pl.: He is a car mechanic. Autószerelö.

That big guy is an opera singer. Az a nagy fiú operaénekes.

I am a terrible English instructor. Borzalmas angol tanár vagyok.

She is a talented singer and a ballet dancer. Tehetséges táncos és énekes.

71

5. Felkiáltásoknál (Micsoda nö!) határozatlan névelöt (a, an) használj, ha a fönév megszálmlálható + egykét

kivételes esetben akkor is, ha az megszámlálhatatlan.

Pl.: What a cold day! Milyen hideg nap!

What a beautiful girl! Micsoda gyönyörü lány!

What a silly mistake you’ve made! Milyen buta hibát csináltál!

What a pity! Milyen kár! (kivétel)

What a shame! Micsoda szégyen! (kivétel)

What a surprise! Micsoda meglepetés! (kivétel)

De:

What weather! Micsoda idö!

6. Napszakok nevei elött hol kell határozott névelöt (the) használni, hol nem. A következök elött kell:

morning, evening, afternoon. A többi elött nem.

Pl.: I woke up in the morning and found the world turned upside down.

Reggel fölébredtem, és láttam, hogy a világ a feje tetejére állt.

The world looked so different in the afternoon. Délután egészen más volt a világ.

In the evening he always lies in bed thinking of escaping. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol.

Everything was calm at dawn. Hajnalban minden csendes volt.

At night she feels so lonely. Éjszakánként olyan magányos.

At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik.

At midnight there are no sounds from the pavement. Éjfélkor hang sem hallik a járda felöl.

At sunset the land turns into red. Napnyugtakor vörösbe borul a táj.

7. Ha egy elvont fönévröl általában beszélsz, akkor ne használj névelöt, ha viszont valaminek a valamije az

a fogalom, akkor kell egy darab the. (Pl.: inflation - the inflation in Hungary.)

Pl.: Industry has been developing rapidly since the last century. Az ipar gyorsan fejlödik a múlt század óta.

The industry of Hungary is developing. Magyarország ipara fejlödik.

Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago.

A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára, mint régen a pestis volt.

Inflation always turns up in cyclical periods. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg.

The inflation of the 30s was a basic reason for World War II.

A 30-as évek inflációja alapvetö oka volt a második világháború kitörésének.

Life is a world of puppets. Bábszínház az élet.

The life of a policeman is full of adventures. Egy rendör élete teli van kalandokkal.

Love is problematic. A szerelem nehéz ügy.

The love of the boy turned into bitter disappointment. A fiú szerelme keserü csalódásba fordult.

8. Bizonyos intézmények nevei elött általában ne használj névelöt. (Pl.: school, hospital, prison, church, bed

- ez utóbbi nem intézmény.) Használj viszont elöttük határozott névelöt (the), amennyiben nem az intézmény

mivoltára, hanem a tárgy mivoltára gondolsz. A példákból majd minden kiderül.

Pl.: The pupils are at school. A gyerekek iskolában vannak.

There are cockroaches marching in the school. Csótányok masíroznak az iskola épületében.

The sick man is in bed. A beteg ágyban van.

The bedclothes are not in the bed. Az ágynemü nem az ágyban van.

I always go to church on Sunday mornings. Minden vasárnap templomba megyek.

The church was built in the last century. A templom (mint épület) a múlt században épült.

Was it very bad in hospital? Nagyon rossz volt a kórházban?

The hospital has been painted for 13 years. Tizenhárom éve festik a kórházat.

(mint épületet)

72

9. BÁRCSAK

Bárcsak kezdetü mondatokat angolban I wish, illetve if only vezet be, mindegy, hogy a kettö közül melyiket

használod. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket, mégpedig kettöt:

a) Bárcsak eljönnél,

b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat.

a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz.

1. I wish/if only + simple past

Pl.: I wish I knew Bárcsak tudnám.

2. I wish/if only + would + ige 1. alak

Pl.: I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már.

Az elsö (1.) esetet akkor használd, ha a kívánságod puszta kívánság marad, vagyis annak megvalósulására nincs

esély.

Pl.: I wish you loved me. Bárcsak szeretnél. (De nincs rá esélyem)

I wish you were here. Bárcsak itt lennél. (De reménytelen)

If only it was spring. Bárcsak tavasz lenne. (De tél van)

If only you didn’t behave like a stranger. Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen.(De úgy viselkedsz)

I wish you weren’t so unhappy. Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (De az vagy)

A második (2.) szerkezet használata akkor válik szükségessé, ha a kívánság megvalósulhat, te csupán csak

gyorsítani szeretnéd annak realizációját.

Pl.: I wish you would write me a letter. Bárcsak írnál már.

(Tudom, hogy fogsz írni, csak siettetni akarom.)

If only we would start sooner. Bárcsak korábban indulnánk.

I wish you would telephone me. Bárcsak csörögne már a telefon.

b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz:

1. I wish/if only + past perfect

Pl.: I wish you had come here. Bárcsak eljöttél volna.

Használati utasításként csak annyit, hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata, ha a cselekvés nem

valósult meg, és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.

Pl.: If only I had done my best to make you happy. Bárcsak mindent megtettem volna azért, hogy boldog légy.

I wish he hadn’t drunk so much last night. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.

Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat, -het is tehetö, could segédige használatával.

Pl.: I wish you could come to see me. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni.

I wish I could have helped you. Bárcsak tudtam volna segíteni.

I wish you could drive faster. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.

73

10. VALAHA (used to, would)

Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni, melyek a múltban történtek, és ma már nincsenek úgy, used to,

illetve would segédige használatos. A kettö között a különbség az, hogy a would múltbeli ismétlödö

cselekvéseket fejez ki, míg a used to ezenkívül állapotra, és viszonyra is utal a múltban.

Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegü mondatokat use to-val fordítani.

used to - valaha (és ma már nem)

usually - szokott (manapság)

Used to tagadása és kérdése did segédigével történik.

Például:

He would rise early and take a walk before breakfast. Mindig korán kelt, és reggeli elött sétált egyet.

My husband used to take me to the disco every Saturday evening.

A férjem valaha minden szombat este discoba vitt.

I used to go to this school. Ebbe az iskolába jártam.

When he was a child he would climb up trees. Gyerekkorában gyakran mászott fára.

They didn’t use to work here. Nem dolgoztak itt.

Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél?

He used to smoke twenty cigarettes a day. Valaha 20 cigarettát szívott naponta.

I used to go to the races. Valaha lóversenyre jártam.

11. UGYE KÉRDÉS

A magyar nyelvben igen egyszerü dolga van annak, aki ilyen jellegü kérdéseket akar föltenni, hisz a mondat után

egyszerüen odateszi az ugye szócskát. Angolban az ugye mindig a fömondattól függ, ugyanis a fömondatban

szereplö segédigét a mondat végén ellenkezöjébe kell fordítani, és utána jön a fömondat alanya.

Például: You can swim, can’t you? Tudsz úszni, ugye?

A fömondat segédigéje can volt, ez az ugye kérdésben can’t-tá válik, s utána jön a fömondat alanya, a you.

Amennyiben a fömondat segédigéje tagadó volt, úgy az ugye kérdésben állítóvá válik.

Például: You can’t swim, can you? Nem tudsz úszni, ugye?

Ha a fömondatban nem volt segédige (pl. I love you), az ugye kérdésben az igeidönek megfelelö segédigét kell

használni, vagyis példánkban a DO-t. Simple Past fömondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az

ugye-kérdés segédigéje.

Például: You love me, don’t you? Szeretsz, nem?

You loved me, didn’t you? Szerettél, nem?

Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg, ha ugyanis a fömondat I am-mel kezdödik. Ilyenkor az ugyekérdés

nem amn’t I, hanem aren’t I lesz.

Például: I am studid, aren’t I? Hülye vagyok, nem?

Felszólító mondat ugye-kérdése will you.

Például: Come with me, will you? Gyere velem, jó?

Többes szám elsö személyü felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we.

Például: Let’s go to bed, shall we? Bújjunk ágyba, jó?

Példák mindenfajta ugye-kérdésre:

Joe can see, can’t he? Joe lát, nem?

You will come here, won’t you? Idejössz, nem?

He can’t repair cars, can he? Nem tud autót javítani, ugye?

You like rats, don’t you? Te szereted a patkányokat, nem?

She doesn’t drink anything, does she? Semmit nem iszik, ugye?

He went to Spain, didn’t he? Elment Spanyolországba, nem?

74

The girls didn’t return, did they? A lányok nem jöttek vissza, ugye?

There is something in the corner, isn’t there? Van valami a sarokban, nem?

We will enter in the era of infinite possibilities, won’t we? Belépünk a korlátlan lehetöségek korába, nem?

Judy shouldn’t behave like that, should she? Judynak nem kéne így viselkednie, nem?

He called you a fool, didn’t he? Bolondnak nevezett, nem?

I am very clever, aren’t I? Nagyon okos vagyok, nem?

I am not very clever, am I? Nem vagyok valami eszes, igaz?

Let’s look at mankind, shall we? Nézzük az emberi nemet, jó?

He must cross the river, mustn’t he? Át kell kelnie a folyón, nem?

Wait here, will you? Várj itt, jó?

Don’t hurt me, will you? Ne bánts, jó?

Let’s hope for the best, shall we? Reméljük a legjobbakat, jó?

You believe me, don’t you? Hiszel nekem, nem?

He didn’t understand it, did he? Nem értette, ugye?

Sit down, will you? Ülj le, jó?

Shut up, will you? Fogd be a szád, jó?

He lapped it up, didn’t he? Bevette, nem?

She doesn’t like tearjerkers, does she? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat, ugye?

You ain’t loaded, are you? Nem vagy vastag, mi?

There is so much wickedness on earth, isn’t there? Oly sok a gonoszság a földön, nem?

Finish it, will you? Most már fejezd be, O.K.?

12. INKÁBB (would rather)

Kétfajta inkább jellegü mondat létezik, úgymint: a) inkább én csinálnék valamit,

b) inkább te csinálj valamit (vagy ö csináljon valamit.)

Mindkét típusú mondat would rather-rel képzödik, de: a) I would rather eat - Inkább ennék.

b) I would rather you ate - Inkább egyél.

Vagyis az elsöben a would rather után az ige 1. alakja állt, míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt, akit

inkábbok, hogy csináljon valamit, és amit csináljon múlt idöben (2. alak) van.

Például: I would rather sleep. Inkább aludnék.

I would rather you slept. Inkább aludj.

I would rather take a bus. Inkább busszal mennék.

I would rather you took a tram. Menj inkább villamossal.

He would rather die. Inkább meghalna.

I would rather you didn’t make a fuss. Inkább ne fontoskodj!

13. MINTHA, HOGY (As if/as though)

Mint címéböl is következtethetsz, az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. Egyrészt hogy-nak lehet

magyarra fordítani, ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll.

Most nézzük az elsö esetet. Tehát a fömondatot It looks vezeti be, és utána jön az as if/as though + going

to/will + present tense / present perfect / simple past

Mindig a szituációnak megfelelö idöt használj! A példákból majd magad is rájössz.

Például: It looks as if it’s going to rain. Úgy néz ki, hogy mindjárt esik.

It looks as if he’s going to give up his job. Úgy néz ki, hogy hamarosan abbahagyja a munkát.

It looks as if he’s going to be sick. Úgy néz ki, hogy mindjárt rosszul lesz.

She looks as if she is the most beautiful girl at the party. Úgy néz ki, hogy ö a legszebb lány a partin.

It looks as if the car has hit a tree. Úgy tünik, hogy az autó nekiment egy fának.

(mert most össze van törve - ezért present perfect)

It looks as if the thieves got in through the window. Úgy tünik, hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be.

75

Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll.

Például:

It was as though the world had turned upside down. Olyan volt, mintha a világ a feje tetejére állt volna.

You look as if you hadn’t eaten for days. Úgy nézel ki, mintha már napok óta nem ettél volna.

He speaks as if he had been threatened. Úgy beszél, mintha megfenyegették volna.

(Természtesen mintha értelmü szerkezeteket is bevezethet look.)

14. MIT GONDOLSZ, KI VAGY? jellegü mondatok

Számos olyan mondattal találkozhatsz, amelyik tulajdonképpen két kérdö mondat egymásba keléséböl

keletkezett. Olyanokra gondolok, mint: Mit gondolsz? Hol a macska? - Mit gondolsz, hol a macska?

Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz, hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik, és a

második tagmondat kérdöszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé, s a mondat második fele

egyenes szórendbe kerül. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is?

A mondat elsö fele természetesen nemcsak Mit gondolsz...? lehet, hanem Mit mondott...? Mit mondasz...? Mit

gondoltál...? stb.

Például: When do you think I can talk to you? Mit gondolsz, mikor beszélhetek veled?

What do you think this is? Mit gondolsz, mi ez?

How do you think my mother-in-law is? Mit gondolsz, hogy van az anyósom?

Where did you say she hid my whisky? Mit mondtál, hova dugta a whiskymet?

Who did you say you had met? Mit mondtál, kivel találkoztál?

What did you say you said? Mit mondtál, mit mondtál?

Do you think I am Róbert bácsi? Azt gondolod, hogy én Róbert bácsi vagyok?

15. AZT HISZEM, NINCS IGAZAD jellegü mondatok

Erröl azért érdemes néhány jó szót szólni, mert meglehetös hibaforrás. Az ugyanis a helyzet, hogy a magyar

mondattal ellentétben, a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod, kizárólag az elsöt. Vagyis a címben

szereplö mondatot már eleve magyarba Nem hiszem, hogy igazad van-ná kell alakítani, és így lefordítani: I

don’t think you are right.

Például: I don’t think he loves women. Nem hiszem, hogy szereti a nöket.

I didn’t think you were there. Azt hittem, nem voltál ott.

I don’t think I like this place. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely.

I don’t think I like you. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel.

I don’t think I’ve heard that. Azt hiszem ezt nem hallottam.

I don’t think I’ve said it. Azt hiszem nem is mondtam.

I don’t think, therefore I am. Nem gondolkodom, tehát vagyok.

16. -NYAK, -NYEK, -NYUK, -NYÜK “képzö”

Egyes és többes szám elsö személyben, tehát I, illetve we után, pontosabban elött shall segédigét kell használni,

ha ún. “kérdö-felszólító” szerkezetet akarsz kapni, vagyis “Elmenjek?”, “Elmenjünk” típusú mondatokat.

Például: Shall we take a seat? Leüljünk?

Shall I buy a ticket to the movie? Mozijegyet egyet vegyek,

Shall we sing together? Együtt énekeljünk?

Shall I telephone your mother-in-law? Felhívjam az anyósod?

Shall we wait for him to come? Várjunk rá?

76

17. AZT AKAROM, HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT

“I want to sit down”, vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Probléma

akkor adódhat, ha olyan jellegü mondattal találkozol, mint “Azt akarom, hogy leülj”, vagyis én akarom, hogy te

csinálj valamit. Ilyenkor az “I want”, vagy “would like” (szeretném) kezdetü szerkezet után tedd be a második

tagmondat alanyát (pl. YOU), s ezután következik a TO + Infinitive, vagyis a fönévi igenév (“to sit down”).

Például: They want me to dance. Azt akarják, hogy táncoljak.

Do you want him to go shopping? Azt akarod, hogy ö menjen vásárolni?

Would you like me to show you? Szeretnéd, ha megmutatnám?

I want you to go closer and kiss him. Azt akarom, hogy menj közelebb, és csókold meg.

18. IDEJE, HOGY...

A feltételes mondatokhoz hasonlóan, az “Ideje, hogy...” típusú mondatot is lehet kötömóddal képezni, ami azt

jelenti, hogy az It is time, vagy It is high time (“legföbb ideje”) után következik az alany, majd az ige 2.

alakban.

Például: It’s time we began a new life. Itt az ideje, hogy új életet kezdjünk.

It’s high time you posted the letter. Legföbb ideje, hogy föladd a levelet.

It’s time you married Judy. Itt az ideje, hogy elvedd Judyt.

It’s high time we sat down to lunch. Legföbb ideje, hogy leüljünk ebédelni.

19. KEDVEM VAN...

A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik, hasonló érzelmeket kifejezö szerkezet, a feel

like + ing, melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit.”

Pl: I feel like dancing. Kedvem van táncolni.

Do you feel like sitting on the cold floor? Van kedved leülni a hideg padlóra?

He feels like spending a night at a station. Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát.

Do you really feel like hanging about in Manhattan? Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben?

20. IS, IS...IS, SEM, SEM...SEM

Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is), képzése

angolban némiképp bonyolultabb. A kétféle szerkezet így néz ki:

a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is.

b) A macska szereti a papagájt és a patkány is.

Az elöbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt, és egyszer a patkányt. A másodikban a

középen lévö papagájt két oldalról szerették, azaz szerette egyrészt a macska, másrészt pedig a patkány. Ennek

megfelelöen kétfajta képzés létezik:

a) Cats like parrots and rats, too.

b) Cats like parrots and so do rats.

Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére, míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új

alany alkotja a szerkezetet.

Például: I was out to dance last night and so was my wife. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is.

He likes winter and summer, too. Szereti a telet és a nyarat is.

We drove home, and so did Joe. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette.

77

Amennyiben nem is, hanem sem szerkezetet akarsz alkotni, ugyanúgy kell eljárni, mint az elöbbiekben, csak a

sem-et kifejezö szó lesz más, mint az elöbb. Vagyis a too helyet bejön az either, míg a so helyett a neither, vagy

nor. A két fenti példamondat tagadó alakban a következöképpen fest:

Például: Cats don’t like parrots and rats, either. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem.

Cats don’t like parrots and neither / nor do rats.

A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt.

Például: She didn’t take off her boots and her dress, either. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem.

You can’t marry that woman and neither can your friend. Nem veheted el azt a nöt és a barátod sem.

The private didn’t salute to the sergeant and the general, either.

A honvéd nem tisztelgett az örmesternek és a tábornoknak sem.

I didn’t fire you and neither did my boss. Én nem rúgtam ki magát és a fönököm sem.

He didn’t look worn out and unhappy either. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem.

He didn’t look worn out or unhappy. Ua. mint az elözö, de így is lehet képezni.

My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby.

A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnöje sem.

Amennyiben párosan jelentkezik az is...is, úgy az either...or, a sem...sem pedig neither...nor segítségével fejezi

ki önmagát.

Például: You will either be a fireman or a soldier. Tüzoltó leszel, vagy katona.

I don’t believe either you or your wife. Nem hiszek se magának, se a feleségének.

I believe neither you nor your wife. Ua.

You can take either this or that. Elveheted ezt is, vagy azt is.

Neither he nor his lodger complained of the circumstances.

Sem ö, sem az albérlöje nem panaszkodott a körülményekre.

He was accustomed to neither cold nor fog. Nem volt hozzászokva sem a hideghez, sem a ködhöz.

21. AMÍG...

A címben szereplö magyar szó angol megfelelöje az until. Azért kell külön szólni róla, mert egy-két sajátos

vonása van. Az mégpedig, hogy utána általában valamilyen perfect igeidö használatos, a Future Perfect

kivételével persze, ami idöhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Ha a mondat a jövöre utal, akkor

until után Present Perfect-et használj, ha a múltra vonatkozik, úgy leggyakrabban Past Perfect követi.

Például: You may not eat until you have washed your hands. Nem ehetsz, míg meg nem mostad a kezed.

He didn’t go in until he had been given permission. Nem ment be, míg engedélyt nem kapott.

És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz, mint ahogy a példákban is láttad.

Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.

Egy szót sem szólok hozzád, amíg nem adod vissza a pénzem.

He didn’t understand it until I had explained it to him. Nem értette, míg el nem magyaráztam neki.

22. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK

Az elözö fejezetben már érintettem, hogy idöhatározói mellékmondatokban, melyek a jövöre vonatkoznak, nem

használhatsz jövö idöt. Az ilyen szerkezetek jelen idövel, vagy Present Perfect-tel utalnak a jövöre. Az

idöhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl, hogy a bevezetö kötöszó lehet:

when - amikor; as - amint; as soon as - mihelyst; after - miután; before - mielött; until - ameddig stb.

Pl: When I have money, I’ll give it back. Ha lesz pénzem, megadom.

When I grow up, I’ll return your kindness. Ha nagy leszek, meghálálom.

As soon as we get into the tunnel, he will try to kill you Mihelyst beérünk az alagútba, megpróbál majd megölni.

We will have to take our seats before the lights go out. Le kell ülnünk még mielött a lámpák kialszanak.

We shall need a rest after we’ve been jogging. Pihennünk kell majd miután kocogunk.

You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Nem szabad lönöd, míg meg nem közelítetted a nyuszit.

78

23. KEMÉNYEN, illetve ALIG

Sajnos igen sokan abba a hibába esnek, hogy a hard szót, ami azt jelenti, hogy kemény, egy ly képzövel

egészítik ki, hogy megkapják a keményen szót. Ez igen súlyos hiba, lévén a hardly magyarul nem azt jelenti,

hogy keményen, hanem azt hogy alig. A keményen szó angol megfelelöje hard.

Például: You have hardly worked today. Alig dolgoztál ma.

You have worked hard today. Keményen dolgoztál ma.

You are hardly likely to change now. Alig valószínü, hogy megváltozol.

Don’t play so hard. Ne játsszatok olyan keményen.

24. USED TO

A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. Most találkozhatsz

a másikkal is.

a) used to + Infinitive = valaha

b) to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez.

to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez.

Az a) jelentésü used to a would-hoz hasonlít, ahogy azt néhány oldallal korábban láttad.

Például: I’ve got used to working at night. Hozzászoktam, hogy éjszaka dolgozzam.

She is used to travelling by helicopter. Hozzá van szokva, hogy helikopteren utazzék.

He used to be used to using used cars. Valaha hozzá volt szokva, hogy használt kocsit használjon.

25. TÖRTÉNETESEN...

Mindennapi életed során gyakran elöfordul, hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam,

amikor...” Nos, a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhetö ki, mégpedig úgy, hogy az alannyal

kezdesz, utána jön a happened szó, ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. Vagyis a fenti mondat fordítása:

I happened to be walking in the street when...

Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele?

I happened to be looking at her when her husband hit me on the head.

Történetesen öt bámultam, amikor a férje fejbevágott.

He happened to inherit some million dollars. Úgy alakult, hogy örökölt néhány milliót.

26. NÁLUNK, HOZZÁNK

Arra vigyázz nagyon, hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra, ugyanis akkor nem azt a

jelentést kapod, mint amit szeretnél. Ha azt akarod mondani, hogy Elmentem hozzájuk, akkor következöképpen

cselekedj: I went to their place. Vagyis nemcsak egyszerüen “to them”, mert ez nem azt jelenti, hogy a lakásukra,

hanem azt, hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak, és odamegyek hozzájuk).

A nálunk kétféleképpen képezhetö: a) at our place, vagy

b) with us.

Ha nem személyes névmással fejezed ki azt, hogy kinél, vagy kihez, akkor ‘s-t használj a fönév után.

Például: I went to grandmother’s. Elmentem a nagymamáékhoz.

Például: I played football at Joe’s. Joe-éknál futballoztam.

Can you come to my place tomorrow? El tudsz jönni holnap?

Do you really want to go to his place? Tényleg el akarsz menni hozzá?

Life is easy and happy with us. Nálunk az élet könnyü és boldog.

79

27. ÁT, KERESZTÜL

Leginkább két lehetöség kínálkozik a fenti kifejezésére, úgymint: across - through

a kettö közötti különbség roppant egyszerü.

Across - 2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon)

Through - 3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függöleges is).

Például: They went across the street. Átmentek az utcán.

Can you come through the forest? Át tudsz jönni az erdön?

He managed to walk across the ice. Sikerült átmennie a jégen.

Run in through the door. Fuss be az ajtón át!

28. REGGELI, EBÉD, VACSORA

Nem is annyira a fönév a problematikus, mint inkább az ebböl képzett ige, vagyis reggelizik, ebédel, vacsorázik.

Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd, vagyis a fönév elött használd ezt a szót: to have breakfast, to have

lunch, to have dinner stb. Miután a have itt nem birtoklást jelent, hanem az eat, drink stb. ige helyett áll, kérdése

és tagadása DO, illetve DID segítségével történik.

Például: Have you had breakfast yet? Reggeliztél már?

Do you always have lunch at 12? Mindig 12-kor ebédelsz?

He had nothing but soup for dinner. Semmi mást nem vacsorázott, csak levest.

She didn’t have dinner for half a year. Fél évig nem vacsorázott.

29. UDVARIASSÁG

Miután az angol nép hagyományainak megfelelöen alapvetöen udvarias, számos szerkezet szolgál ezt

alátámasztani. Magyarázat helyett most csak példákat látsz; méghozzá oly formában, hogy a legkevésbé udvarias

felöl indulunk, és a legudvariasabb mondattal fejezzük be:

Például: Come here.

Come here, will you?

Come here, please.

Will you come here, please?

Would you come here, please?

Could you come here?

Would you mind coming here?

Will you be good enough to come here?

Will you be so kind as to come here?

Would you be so kind as to come here?

30. TO BE TO szerkezet

Egy-két jelentését korábban már láttad, most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával:

1. Kell, kellene:

Pl: I am to inform you. Tájékoztatnom kell Önöket.

You are to congratulate him. Gratulálnod kéne neki.

2. Szándék (“úgy van, hogy”)

Pl: We are to be married in May. Úgy van, hogy májusban esküszünk.

They were to come home on Monday. Úgy volt, hogy hétfön hazajönnek.

3. Végzetesség, végzetszerüség:

Pl: He was never to see his wife again. Soha többé nem láthatta a feleségét.

The old man was never to walk again. Az öregember soha többé nem állhatott lábra.

80

4. Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak, -nyek”

Pl: At what time am I to be there? Hánykor legyek ott?

Are we to live in a small island? Egy kis szigeten éljünk, csak te meg én?

5. Lehetöség:

Pl: The book was not to be found. A könyvet nem lehetett megtalálni.

The boy was not to enter the pub. A fiút nem engedték be a kocsmába.

6. Kellett volna (a jövöben):

Pl: Work on the new road was to have been completed by the end of the year.

Év végére kellet volna felépíteni az új utat. (de már most biztos, hogy nem lesz kész)

His plane was to have landed at six, but it is still in Munich.

Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek, de még mindig München-ben van. (most 5 óra van)

31. KÉSZÜLT VALAMIBŐL

Az alapige a make, pontosabban leggyakrabban a made. Az, hogy miböl készült, lehet of, vagy from.

Made of - ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhetö.

Például: The table is made of wood. Az asztal fából készült.

My Trabant is made of paper. A Trabantom papírból készült.

Made from - ha az eredeti anyag nem ismerhetö fel.

Például: Beer is made from barley and hops. A sör komlóból és árpából készül.

Wine is made from grapes. A bor szölöböl készül.

32. JELZŐS SZERKEZETEK

A cím alatt olyan szerkezeteket értek, mint pl. egyszobás lakás, 18 éves szexbomba, félszemü Bill stb.

A lényeg, ezeknél a szerkezeteknél az, hogy a jelzös szerkezet fönevét (egyszobás, félszemü, 18 éves)

semmiféle módon ne módosítsd, vagyis ne rakd többes számba, vagy egyébbe. Egy dolgot esetleg tehetsz: a

fönév után használhatsz -ed ragot.

Például: I live in a ten-storey house. Tízemeletes házban élek.

Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family.

Néhányan azt gondolják, hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak.

I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Láttam, amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak.

His first love was a 16-year-old, one-eyed, three-eared girl.

Elsö szerelme egy 16 éves, félszemü, háromfülü lány volt.

33. AZ OKA VALAMINEK

Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why

b) the cause of

A reason után akkor használj for-t, ha azt fönév, vagy Gerund követi, és akkor why-t, ha mellékmondat áll

utána.

Például: The reason for the accident was speeding. A baleset oka gyorshajtás volt.

The cause of the pile up was bad weather. A tömegkarambol oka a rossz idö volt.

The reason for his leaving can’t be explained. A távozásának az oka nem magyarázható.

The reason why I am here is that I’m starving. Azért vagyok itt, mert éhezem.

The cause of writing this book is simple. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerü.

81

34. SIKERÜL - NEM SIKERÜL

Fenti kifejezésre a következö angol szavakat, illetve szerkezeteket használd.

Sikerül - manage to do sg.

succeed in doing sg.

able to do sg.

Nem sikerül - fail to do sg.

illetve a fentiek tagadó formában.

Például: She managed to pass the exam. Sikerült átmennie a vizsgán.

He succeeded in getting the data. Sikerült megszereznie az adatokat.

I was able to repair the car. Sikerült megjavítanom a kocsit.

He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fünyíróval.

At last I managed to get out of this rut. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból.

Did you succeed in backing out? Sikerült kiszállni a buliból?

She failed to make ends meet again. Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséböl.

35. SZEGÉNYEK, GAZDAGOK stb.

Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselöivel, mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni öket.

Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet, csupán egy the határozott

névelö elözi meg, s lesz belöle:

the poor - a szegények the rich - a gazdagok

the blind - a vakok the disabled - a mozgássérültek

Pl: The rich managed to save their wealth. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat.

The poor can never keep up with the rich. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal.

There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Speciális TV müsor van a süketnémák számára.

The lonely often call up their childhood memories. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket.

There are more and more places of work for the disabled.

Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára.

36. MILYEN...; ILYEN...; OLYAN...

A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nö!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem

tetszés szerint:) What, illetve How

Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetöség van, úgymint: such, illetve so.

What és such használata akkor kötelezö, ha fönévre, vagy melléknévvel bövített fönévre vonatkozik.

Például: What a woman! Micsoda nö!

What a beautiful woman! Milyen gyönyörü nö!

To work with him is such a pleasure. Olyan öröm dolgozni vele.

This is such a difficult question. Ez olyan nehéz kérdés.

How, illetve so akkor használandó, ha kizárólag melléknév áll utána.

Például: How clever you are! Milyen okos vagy!

You are so beautiful! Olyan gyönyörü vagy!

Vigyázz! Gyakori hiba, hogy határozatlan névelöt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan fönév elé is, mely pedig

megszámlálhatatlan. Erröl egyébként a névelök tárgyalásakor már olvashattál.

Például: What nonsense! Micsoda képtelenség!

What a stupid guy that sergeant is. Milyen hülye egy pali az az örmester!

In summer you were so beautiful! Nyáron oly gyönörü voltál!

What a life to live! Micsoda élet!

How worn you look. Milyen fáradtnak látszol!

What weather! Micsoda idö!

82

37. MINÉL...ANNÁL

Következöképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen).

Például: The more money you have the happier you live. Minél több a pénzed, annál boldogabban élsz.

The sooner you arrive the more cakes you’ll get. Minél hamarább jössz, annál több sütit kapsz.

The balder the more attractive I am. Minél kopaszabb vagyok, annál vonzóbb vagyok.

The longer the better. Minél hosszabb, annál jobb.

38. AZ, AKI...

The one who, esetleg he who, illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére.

Pl: The one who likes animals can’t be that bad. Az, aki szereti az állatokat, nem lehet olyan rossz ember.

The person who is green with envy is my brother-in-law. Az, akit a sárga irigység emészt, a sógorom.

He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. (kb.)

The one who can hear it should transmit it. Aki hallja, adja át.

You were the one I trusted above all. Te voltál az, akiben mindenek fölött megbíztam.

39. EGYRE CSAK (KEEP + ing)

Ugye ismered azt a jelvényt, hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti, hogy “ne hagyd abba a mosolygást”, “egyre

csak mosolyogj” stb. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel, vagy -gat, -get képzövel fejez ki, azt az angol keep

+ ige 1. alak + ing-gel.

Például: She kept saying... Egyre csak mondogatta/hajtogatta...

The child keeps pestering me to take him to the fun fair.

Állandóan nyaggat a gyerek, hogy vigyem ki a Vidám Parkba.

He kept glancing over his shoulder. A válla fölött nézegetett hátra.

I’m sorry to keep you waiting. Bocs, hogy megvárakoztattalak.

Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már?

Keep going till you reach the traffic light. Menj addig, míg a lámpához nem érsz.

40. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz, ha meglátsz egy tankot?)

A make ige jelentése többek közt: késztet. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elö, ugyanis a “Mire

késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz, ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el.

A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást.

Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az, hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made

him to do that? - Mi késztette arra, hogy ezt tegye? ; holott a helyes mondat így hangzik: What made him do

that?

Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. Ezt csak akkor teheted, ha a make szenvedö

szerkezetben van:

Például: He was made to leave. Rávették, hogy menjen el.

What makes you happy? Mi tesz boldoggá?

What made him run away? Miért szaladt el?

Big-big-big money makes me jump for joy. A nagy pénztöl a levegöbe ugrálok.

Alcohol makes people lose control. Az alkohol elveszi az ember eszét.

Feltételesnek tünö mondatokat is kiválthat make, mégpedig elsösorban "Ha meglátom…", "Ha meghallom…"

kezdetü mondatokat:

Például: The sight of blood makes me sick. Ha vért látok, rosszul leszek.

The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride.

Ha meghallom a saját hangom a rádióban, szívem büszkeséggel telik meg.

83

Egyéb pl.:

What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel, ha meglátsz egy csótányt?

The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. Izzadni kezdek, ha meglátok egy miniszoknyás lányt.

The sound of the bells makes me remember my childhood. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet.

What does the sound of a piano make you do? Mit teszel, ha meghallod a zongora hangját?

41. TANÁCSADÁSOK

Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekröl, melyek tanácsadás céljaira kiválóan

megfelelnek.

Pl: I think you ought to go to the dentist. Azt hiszem, el kéne menned a fogorvoshoz.

You are getting a smoker's cough, I think you should give up smoking.

Erösen köhögsz, úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást.

I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing.

Azt javaslom, hogy vegyél hallókészüléket, ha nagyot hallasz.

You'd better send the children out. Jobban tennéd, ha kiküldenéd a gyerekeket.

I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown.

Azt tanácsolom, hogy pihend ki magad, ha idegösszeroppanásod van.

Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg töle, hogy mi izgatja?

Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban?

How about beating it? Mi lenne, ha lekopnál?

If you take my advice, you'll leave him alone. Ha rám hallgatsz békén hagyod.

If I were you, I'd find a girlfriend. Ha neked lennék, keresnék magamnak egy barátnöt.

There's no need to be rude. Nem kell mindjárt durváskodni.

I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Azt javaslom, hogy CASCO-t is kössön.

It would be better if you kept your money in a bank. Jobb lenne, ha a pénzét bankban tartaná.

It would be advisable for you to give up drinking. Tanácsos lenne, ha abbahagyná az ivást.

It would be a good thing if we got up and left. Jó lenne, ha fölállnánk és elmennénk.

42. RÁSZOKTAM, LESZOKTAM

Ha azt akarod kifejezni, hogy valaki fölvett valamilyen szokást, get into the habit of használandó; ha valamiröl

leszokott, a get out of the habit of-ot használd, míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévö szokását kívánod

kifejezni, többek között be in the habit of használható.

Pl: I've got out of the habit of getting up late. Leszoktam arról, hogy késön keljek.

I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Az a szokásom, hogy kávét iszom reggelire.

I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour.

Rászoktam, hogy köszönjek a szomszédomnak.

I got out of the habit of having a bath in the morning. Leszoktam arról, hogy reggelenként fürödjek.

I am in the habit of drinking beer for lunch. Az a szokásom, hogy sört ebédelek.

I've got into the habit of driving very fast. Rászoktam arra, hogy gyorsan vezessek.

43. HIÁNY

Ha valami hiányzik, annak több módozata is lehetséges. Lehet, hogy csak kevés van belöle, és ezért kéne valamit

tenni stb. Most hiányok különbözö módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted

meg. Ha valami hiányzik, a missing szóval, illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz.

Pl: The light doesn't work, because the light bulb is missing. Nem megy a világítás, mert a villanykörte hiányzik.

The car has got one of the bumpers missing. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító.

The transistors are missing from the pocket radio. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból.

If the legs are missing, the table won't stand up. Ha hiányoznak a lábai, az asztal nem áll meg.

Be careful, there's a stair missing. Vigyázz, itt hiányzik egy lépcsö.

The chair's got a leg missing. A széknek hiányzik az egyik lába.

84

Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod, úgy szükséges valamit tenni, tehát need, vagy want +

GERUND szerkezetet használj.

Például: The wood needs drying out. Ki kell hagyni száradni a fát.

The windows want reparing. Az ablakokat meg kell javítani.

The whole car needs re-spraying. Az egész autót újra kell dukkózni.

The house is in need of cleaning. A házat ki kell takarítani.

The grass needs to be cut. A füvet le kell vágni.

The batteries want replacing. Az elemeket ki kell cserélni.

The flowers need to be watered. A virágokat meg kell öntözni.

Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet, melyet magyarra ráfér szóval célszerü fordítani.

Pl: I've got such a headache, I could do with a short walk. Nagyon fáj a fejem, rámférne (jól esne) egy kis séta.

I could do with a slimming course, I am so fat. Rámférne egy fogyókúra, olyan kövér vagyok.

I could do with a shower, I am so sticky. Jól esne egy zuhany, ragadok a kosztól.

Ha valami azért hiányzik, mert elfogyott, vagy épp fogyóban van, a run out of, vagy (right) out of szerkezetet

használd.

Például: I'm sorry, but I've run out of cigarettes. Sajnálom, de elfogyott a cigarettám.

I'm right out of matches. Momentán abszolute nincs nálam gyufa.

We soon ran out of drinks at the party. Hamarosan elfogyott az ital a bulin.

She is out of money. Nincs pénze.

We've run out of wine. Elfogyott a borunk.

Amennyiben valami nem hiányzik teljesen, csak épp kevés van belöle, short of a megfelelö szerkezet.

Pl: Are you short of glasses? Kevés a poharad?

They were short of ashtrays, so they had to borrow some. Kevés volt a hamutartó, így kölcsön kellett kérni.

At the end of the month I'm always short of money. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem.

Ha valami nélkül nem tudsz meglenni, a can't do without, vagy can't survive szerkezeteket használd.

Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. Azt mondja, nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül.

I can't do without you. Nem tudok meglenni nélküled.

Humans can't do without oxygen. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül.

Flowers can't do without water. A virág nem tud meglenni víz nélkül.

She can't survive without two cars. Nem tud meglenni két kocsi nélkül.

44. TELL, illetve SAY

Tell-t akkor használj, ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre, vagyis:

a) ki mondta,

b) kinek mondta,

c) mit mondott.

Például: She told me to meet her at midnight. (Ő) mondta (nekem), hogy találkozunk éjfélkor.

He told her the story of his life. Elmesélte neki élete történetét.

The boy told the girl to plight their troth A fiú mondta a lánynak, hogy tartsák meg az eljegyzésüket.

Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni, ha nem áll rendelkezésedre három információ

(elsösorban persze kifejezésekröl van szó).

Don't tell lies. Ne hazudj!

85

Say akkor használatos, ha csak két információ van az ige körül:

a) ki mondta,

b) mit mondott.

Pl: He said that it was fun to make love in the sun. (Amanda Lear)

Azt mondta, hogy remek dolog a napon szerelmeskedni.

He says he's busy. Azt mondja, hogy nem ér rá.

I only want to say if there's a way (Superstar). Csak azt akarom mondani, hogy ha van rá mód…

vagy: a) ki mondta,

b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé, akinek mondta).

Például: "You are a genius", Béla said to Marci. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak.

"Nice day, ain't it?", Juliska said. Szép idönk van, nemde? – mondta Juliska.

45. SUGGEST

Mint jól tudod, a suggest ige jelentése: javasol. Amit viszont talán kevésbé tudsz, az az, hogy ezt az igét nem

használhatod olyan formában, mint mondjuk az advise-ot, vagyis nem követheti TO + Infinitive. Míg tehát az a

mondat, hogy:

Például: I advise you to stay here. Azt tanácsolom, hogy itt maradj,

teljesen jó, addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás, hanem egyenesen borzalmas is.

Suggest ige után használhatsz Gerund-ot, amennyiben a mondatban nincs új alany. Ilyenkor általánosságban

beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül, hogy miröl van szó).

Például: She suggested going. A menést javasolta.

(vagyis hogy feltehetöen mi menjünk, csak ez pontosan nincs benne a mondatban)

They suggested leaving early. Azt javasolta, hogy korán induljak/junk/janak.

(Ki tudja?)

Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt, úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.

Például: She suggested that we go/should go/went. Azt javasolta, hogy menjünk el.

(Láthatod, hogy a mellékmondat többféleképpen építhetö fel.)

I suggest that you don't get drunk. Azt javaslom, hogy ne rúgj be.

He suggested that I should leave. Azt javasolta, hogy menjek el.

46. DÁTUMOK

A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. A dátum mondjuk 1954. december

12. (Az én születésnapom.)

A következöképpen írd le egy angolnak:

12th December, 1954; vagy December 12th, 1954

És a következöképpen mondd neki:

The twelfth of December, Nineteen Fifty-four, vagy

December the twelfth, Ninteen Fifty-four.

86

47. THANK YOU

Gyakori hiba, hogy nem tudod, hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you

szerkezetecskét. Nos, mindig a mondat, vagy félmondat végére. Tehát választ nem kezdhetsz úgy, hogy Thank

you.

Például: How are you?

Fine, thank you.

Would you like to take a seat? Le akarsz ülni?

No, thank you, I'm not tired. Nem. Köszönöm, nem vagyok fáradt.

D'you wanna drink something?

Yes, please. (Ez ráadásul nem is thank you.)

48. HOGY HÍVJÁK?

Gyakori hiba, hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra, s ennek következtében How do you call…?

kérdés jön létre, mely sajnos helytelen. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…?

Pl: What do you call the person who takes out your tooth? Hogy hívják azt az embert, aki kihúzza a fogadat?

What is this machine called? Hogy hívják ezt a gépet?

49. HÁZAK ÉS LAKÁSOK

Meglehetös kuszaság tapasztalható a különbözö ház- és lakásfajták angolra fordításakor. Az alábbiakban –

inkább csak ötletszerüen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg.

Például: house, vagy detached house családi ház

semi-detached house ikerház

block of flats bérház

housing estate lakótelep

terraced house sorház

detached house pontház

free-hold flat öröklakás

council flat tanácsi lakás

cooperative flat szövetkezeti lakás

a small block of flats társasház

digs albérlet

subtenancy albérlet

lodgings albérlet

rented room albérlet

co-tenancy társbérlet

Még csak annyit: olyan angol kifejezés, hogy family-house nincs, tehát egyszerüen csak house-t mondj.

50. ÉRZI MAGÁT

Az ember két szituációban érezheti jól, vagy rosszul magát: a) hangulatilag,

b) egészségileg.

Elöbbi esetben a have a good/bad time, vagy a have fun kifejezést használd. Utóbbi esetben a feel well/feel

unwell kifejezés helyes, és arra különösképpen vigyázz, hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl.

myself).

Például: We had a very good time at the party. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin.

At the end of the week you will feel well. A hét végén már jobban fogja érezni magát.

87

51. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ

Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t, a helyes prepozíció at, vagy in. In-t használj akkor, ha valaki

egy országba, vagy nagyobb városba érkezik, at minden egyéb esetben használatos.

Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. Tegnap érkezett Maggie Budapestre.

At last we arrived at the station. Végre megérkeztünk az állomásra.

Képen, vagy fényképen használata esetén, ne az on, hanem az in prepozíciót használd.

Például: There is a nice married couple in the photo. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen.

There are two oranges in the picture. Két narancs látható a festményen.

Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by, vagy in prepozíciót. Elöbbit akkor, ha a by és a car szavak

közt semmi egyéb nincs, utóbbit pedig akkor, ha a car valamilyen szóval bövítve van (pl. my car).

Például: They went to the zoo by car. Kocsival mentek az állatkertbe.

We went to the zoo in my car. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe.

At the end – in the end Az elöbbi kifejezés azt jelenti, hogy valaminek a végén, míg az utóbbi azt, hogy

végül.

Pl: At the end of the play they all went to the pub. Az elöadás végén mind elmentek a kocsmába.

In the end nobody stayed on the stage. Végül senki nem maradt a színpadon.

52. TÖBB

E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok,

b) több, mint három órája várok.

Az elsö esetben angolul a several kifejezést használd, míg a másodikban a more-t. Ebböl tehát az következik,

hogy more-t csak akkor használhatsz, ha összehasonlítasz, vagyis több, mint – more than. Ha a több szó

megfelel a számos szó értékének, vagyis nem összehasonlításról van szó, akkor csak a several szó alkalmazása

helyes.

Például: I have been waiting for you for several hours. Több órája várok rád.

I have been waiting for you for more than 3 hours. Több, mint 3 órája várok rád.

53. MA REGGEL, MA ESTE stb.

Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd, hogy today evening, morning stb., hanem úgy, hogy:

this morning

this afternoon

this evening

tonight

54. ÉRDEMES - NEM ÉRDEMES

E kifejezés angol megfelelöje a worth, vagy a use szó, melyek után ing-es alakot, vagy a mondattól függöen

fönevet kell használni.

Például: It is worth buying this Mercedes. Érdemes megvenni azt a Mercit.

It is no use waiting any longer. Nem érdemes tovább várni.

88

55. WOULD jelentései

Itt-ott már volt róla szó, most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket.

1. Feltételes mondatokban: -na, -ne…

I would eat it if it wasn't green. Megenném, ha nem lenne zöld.

2. Függö beszédben will helyett (amennyiben a fömondat múlt idejü):

He said he would visit me the next week. Azt mondta, hogy a jövö héten majd meglátogat.

3. Múltban történt rendszeres, gyakori cselekvéseknél:

When I was a kid I would play football every day. Amikor én még kissrác voltam, minden nap fociztam.

4. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett:

I wouldn't let her prick my nose. Nem voltam hajlandó megengedni neki, hogy fölszúrja az orromat.

56. LIKE; illetve AS…AS

A két összehasonlítás közt a különbség az, hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze, az

AS…AS-nél egy melléknév is használatos.

Például: You're just like my mother-in-law. Pont olyan vagy, mint az anyósom.

You're just as nice as my mother-in-law. Pont olyan kedves vagy, mint az anyósom.

Van egy másik különbség is, mégpedig like, illetve as között. (Tehát nem as…as.) Az mégpedig, hogy a like

hasonlít, míg az as azonosít.

Például: He works like a slave. Úgy dolgozik, mint egy rabszolga. (de nem rabszolga)

He works as a slave. Rabszolgaként dolgozik. (pl. egy gyarmaton)

57. TOO és ENOUGH

Amennyiben olyan jellegü összetett mondattal hoz össze a sors, melynek elsö felében túlságosan (too), vagy

eléggé (enough) található, mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdödik, (Pl. Túl hideg van

ahhoz, hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz, hogy…) a második tagmondat angolban mindig fönévi igenévvel

kezdödik (to do).

Például: He is rich enough to buy the villa. Elég gazdag ahhoz, hogy megvegye a villát.

She is not clever enough to understand it. Nem elég okos ahhoz, hogy megértse.

He is too drunk to speak. Túl részeg ahhoz, hogy egy szót is kinyögjön.

Amennyiben a két tagmondat alanya különbözö (vagyis a villa túl drága ahhoz, hogy én megvegyem), a második

tagmondat alanya elé for-t kell tenni.

Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). Az utca túl sáros ahhoz, hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra.

It is too windy for us to sail now. Túl nagy a szél ahhoz, hogy most vitorlázzunk.

The music is too loud for the baby to sleep. Túl hangos a zene ahhoz, hogy a bébi aludni tudjon.

The train was not slow enough for him to jump on.

A vonat nem ment elég lassan ahhoz, hogy fel tudjon ugrani rá.

That beer is too much for me to drink. Túl sok nekem ez a sör ahhoz, hogy megigyam.

The tea was too hot for the fly to beat the world record.

A tea túl forró volt ahhoz, hogy a légy világcsúcsot ússzon benne.

89

58. JÓL ÁLL (suit, fit, go with, match)

Ha egy ruha oly módon áll jól valakin, hogy megy az egyéniségéhez, a stílusához stb., akkor a suit szót

használd; ha a mérete jó, akkor fit, ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz)

akkor go with, vagy match (Ez utóbbit használd akkor is, ha a függöny megy a tapétához, a padlószönyeg színe

a fotelhez stb.)

Pl: That mini skirt really suits you. Hü de jól áll az a mini szoknya!

That hair style suits you. Igazán jól áll ez a frizura.

That pair of jeans fits me. Jó a farmer mérete.

Does that blouse fit you, Madam? Jó lesz méretileg az a blúz?

I've got to buy a curtain that matches the armchair. Olyan függönyt kell vennem, amelyik megy a fotelhez.

She's bought a blouse that goes with her pants-suit. Olyan blúzt vett, amelyik megy a nadrágkosztümjéhez.

59. ÚTON (road, illeve way)

Alapvetö különbség az, hogy a road fizikai értelemben vett út, míg a way inkább elméleti.

Tehát: gravelled road – murvás út rutted road – földút

dirt road – földút asphalt road – aszfaltút

on the way to the office – úton az irodába

Például:

Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai)

The way was long and the road was busy. Az út hosszú volt, az út pedig zsúfolt.

Sokszor azonban (elsösorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út:

Például: motorway – autósztráda highway – föút railway – vasút (a sínek)

60. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD

Ezt mindig összekeveritek! borrow - kölcsönkér

lend - kölcsönad

Úgy jegyezd meg, hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog, mint kölcsönadni.

Vonzatok:

borrow money from Joe

lend money to Joe, vagy lend Joe some money

Bankkölcsön: loan

lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák)

rent out (She'll rent out her flat)

Bérel valamit:

rent (hosszabb idöre)

hire (rövidebb idöre)

Bérleti díj: rent

90

61. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE

There is a spider on the wall. Hey, it's (a) daddy longlegs. Egy pók van a falon. Hü, az egy kaszáspók!

Amikor olyan dolgokat akarsz közölni, hogy: Nyuszi ül a füben,

Fény volt a szemében,

Lesz még szölö, lesz még lágy kenyér,

úgy is mondhatod, hogy: A rabbit is sitting in the grass, A light was in her eyes stb., azonban sokkal

gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történö kezdése. Ha tehát valamiröl szimplán megállapítod, hogy

van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon, az elöbb még volt kávé a kredencben, megint lesz kávé, ha veszel),

valaki csinál (csinált) valamit, és az a valaki nem the-vel kezdödik (a girl – the girl), akkor there-rel kezdd a

mondatot. Nézd a következö mondatpárt:

Például: There are some pioneers standing under the flag. Úttörök állnak a zászló alatt.

The pioneers are singing. Az úttörök énekelnek.

Az elsö mondatban nem az úttörök álltak a zászló alatt, hisz nem tudtuk melyik úttörökröl van szó, így there-rel

kezdtünk. A második mondatban már tudtuk, hogy a zászló alatt álló úttörök énekelnek, emiatt a mondat the-vel

kezdödött, ami eleve kizárja a there használatát. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésü

there. Tehát gyakoriak az olyan mondatok, ahol két there is van egy mondaton belül. There is a photo there.

Van ott egy fénykép. Természetesen ha három úttörö áll a zászló alatt, akkor is kezdhetsz there-rel. There are

three pioneers standing… És ha ez a három úttörö énekel, akkor: The three pioneers are singing.

Például: There is a girl standing on the corner. Egy kislány áll a sarkon.

The girl is wearing a mini skirt. A kislányon mini szoknya van.

There are two policemen sitting in a Zsiguli. Két rendör ül egy Zsiguliban.

The policemen are looking at the girl. A rendörök a lányt nézik.

There is a truncheon in the policeman's hand. Gumibot van a rendör kezében.

The truncheon is black. A gumibot fekete.

There is a cat laughing on the roof. Egy macska kacag a háztetön.

The cat likes romantic stories. A macska szereti a romantikus történeteket.

62. SINCE és FOR

A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektöl mikor mivel). A for jelentése: valamennyi ideje, vagy

valamennyi ideig. Elsösorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk:

Például: She's been sleeping for 6 hours. Hat órája alszik.

She's been sleeping since morning. Reggel óta alszik.

A for tehát idötartamot jelöl: két hete, négy éve, tíz perce.

A since idöpont kezdetet: február óta, 1973 óta, éjfél óta, vagy amióta elköltözött, mióta megnösült stb.

A legegyszerübben úgy tudod megkülönböztetni öket, hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz, -ca, -

ce, -ja, -je, -a, -e, esetén pedig for-t.

Például: since morning reggel óta

for six months hat hónapja

Van, mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks), de az esetek többségében számíthatsz rá.

A for ezenkívül jelenti még azt is, hogy –ig, vagy –et.

Például: I studied the piano for two years. Két évig tanultam zongorázni.

He was a soldier for two years. Két évet volt katona.

91

63. ALIGHOGY…MÁRIS

Idönként használunk olyan jellegü mondatokat, hogy:

Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek.

Hardly had she finished laying the table, when the guests arrived.

No sooner had she finished laying the table than the guests arrived.

Tehát gyakran emelik ki a hardly, illetve no sooner szavakat a mondat elejére, miáltal az elsö tagmondat

szórendje megfordul (had she finished). Vigyázz! A hardly esetén középen when, no sooner esetén than van.

Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. Alig indultunk el, máris defektet kaptunk.

No sooner had the game begun than it started raining. Alig kezdödött a meccs, máris zuhogott.

No sooner had we sat down than we found it was time to go. Alig ültünk le, mikor láttuk, hogy már mennünk kell.

Hardly had he arrived when he had to leave again. Alig jött meg, máris mennie kellett.

64. JOBB LENNE, HA (HAD BETTER)

Jobb lenne ha-, jobban tennéd ha…, jobban tetted volna, ha…esetén jobban teszed, ha had better-t használsz,

mint bármi mást (You'd better use had better). Azzal kezdd, aki jobban tenné:

I, you, Joe, ezután had better (és nem would better), majd az ige elsö alakja to nélkül.

Tagadás esetén: had better not + ige 1. alak. (Tehát itt sincs to.)

Összevontan: 'd better.

Például: You'd better not put on your dress. Jobb lenne, ha nem öltöznél fel.

I'd better sleep. Jobban tenném, ha aludnék.

You'd better not tell him. Jobb, ha nem mondod meg neki.

We'd better go home now. Jobb lenne, ha most hazamennénk.

Múlt idö: had better have + ige 3. Alak

(jobban tetted volna, ha…) Rosszalló értelmü és ritkán használt.

Például: You'd better have closed your eyes. Jobban tetted volna, ha becsukod a szemed.

You'd better not have left. Jobb lett volna, ha nem mész el.

65. LÁTTUK; HALLOTTUK (see és hear)

Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát, vagy hall igével, mely mondat második

felében szintén cselekvés van (Láttam, hogy jön a vonat; Hallottam, hogy zörög a sárhányó), a mondatnak mind

a két felét ragozod (láttam, jön). Angolban úgy tudsz rövidíteni, hogy a második tagmondat igéjét nem teszed

külön igeidöbe, hanem –ing-es alakba, vagy ige 1. alakba.

I saw the train coming.

I saw the train come.

Az a mondat sem rossz, hogy: I saw that the train was coming, de egyszerübb, ha az egyszerübbet használod.

Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé.

Például: Nobody heard him leave the house. Senki nem hallotta, hogy elhagyta a házat.

Nobody heard him leaving the house. Ua.

I saw them standing hand in hand. Láttam, hogy ott állank kéz a kézben.

I've never seen her cry. Még sosem láttam sírni.

And I saw her standing there. (Beatles) Láttam, ahogy ott áll.

I can hear someone knocking. Hallom, hogy valaki kopog.

Can you hear my heart beat? Hallod, hogy dobog a szívem?

92

66. AZON VAN, HOGY (to be about to)

Ez csak egy egyszerü kifejezés. Épp indulni készültem (azon voltam, hogy elinduljak), mikor rákezdett az esö. –

I was about to start, when the rain began to fall.

Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start, when the rain began to fall.

Például: Were you about to leave? Épp menni készültél?

Were you going to leave? Ua.

I wasn't going to eat it, I was just about to taste it.

Nem akartam én megenni, épp csak azon voltam, hogy megkóstoljam.

67. ÚGY TŰNIK, AZT MONDJÁK RÓLA, A JELENTÉSEK SZERINT…

Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót, a remek mesefigurát (a továbbiakban K.), aki úgy tünik, hogy…, akiröl úgy

tudják, hogy,…aki a jelentések szerint…stb.

Pl.: Azt mondják, hogy K. gyáva.

Úgy tünik, K. nem is olyan gyáva.

Feltételezik, hogy K. csatamezöt keres. stb.

Az ilyen jellegü mondatok elsö szava K. lesz. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek:

seems,

is said,

is believed,

is thought,

is reported,

is supposed stb.

Ezt követi a fönévi igenév TO-ja. Eddig tehát:

K. seems to

is said tostb.

Attól függöen, hogy milyennek tünik, mit mondanak róla stb. folytasd a mondatot:

Például: K. is said to be a coward. Azt mondják, hogy K. gyáva.

K. seems to be looking for a battlefield. Úgy tünik, K. csatamezöt keres. (épp most)

K. is reported to have a horse. A jelentések szerint K.-nak van egy lova.

K. is thought to know the king. Úgy vélik, hogy K. ismeri a királyt.

Amennyiben most mondják, most tünik úgy stb., de korábban volt valamilyen, vagy csinált valamit, az infinitive

perfect alakba kerül (to have been, to have known, to have lost stb.)

Pl: K. is said to have been a lady-killer when he was young. Azt mondják K.-ról, hogy fiatal korában nagy kujon volt.

K. seems to have lost his horse. Úgy tünik, hogy K. elvesztette a lovát.

K. is reported to have left for the castle. A jelentések szerint K. a várba ment.

Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelött mondták, tünt úgy, akkor:

K. seemed

was believed stb.

Ha akkor volt olyan, csinált valamit stb., amikor mondták, akkor infinitive-vel folytasd a mondatot.

Pl:

Last year K. seemed to know the gate locking password. Tavaly még úgy tünt, hogy K. ismeri a kapuzáró jelszót.

K. was said to be a coward. Azt mondták, hogy K. egy gyáva.

K. was reported to have a horse. Jelentették, hogy K.-nak van egy lova.

93

Ha a múltban tünt úgy, mondták róla stb., és a mondást, tünést megelözöen volt valamilyen, vagy csinált valamit,

akkor:

K. seemed to have known the gate opening K. bent volt a várban, tehát úgy tünt, hogy

password. ismerte a kapunyitó jelszót:

Például: K. was said to have lost his horse. Azt mondták, hogy K. elvesztette a lovát.

K. was reported to have run away with his horse. Jelentették, hogy K. megszökött lovastul.

Mindennek tetejébe a to + infinitive, vagy to + perfect infinitive még szenvedöbe is kerülhet ha a jelentések

szerint nem K. csinálta, hanem K.-val csinálták. Ez mind a négy fenti esetben elöfordulhat:

Például: Azt mondják, hogy K.-t otthagyta a lova. K. is said to have been deserted by his horse.

Úgy tünik, hogy K.-t minden gyerek szereti. K. seems to be loved by every child.

Jelentették, hogy K.-t körözi a rendörség. K. was reported to be wanted by the police.

Úgy tünik, hogy K.-t legyözték. K. seemed to have been defeated.

Néhány egyéb (nem K.-s) példa.

Pl: It seems to be boiling. Úgy látszik forr.

She is said to have been less than fourteen when she lost it. Azt mondják, 14 éves sem volt, mikor elvesztette.

One goose neck is said to be better than two hen necks. Azt mondják, hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.

He is supposed to be hiding in the country. Feltehetöen vidéken bújkál.

The door seemed to have been closed. Úgy látszott, becsukták az ajtót.

She is believed to be a foreigner. Azt hiszik róla, hogy külföldi.

We were thought to be working. Azt hitték, hogy dolgozunk.

There seemed to be a few more left. Úgy tünt, hogy van még hátra egy pár.

This sentence is said to be the last one. Azt mondják, ez már az utolsó mondat.

68. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take)

Ez is csak egy kifejezés.

How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már, hogy levedd azt a szoknyát?

Tehát: take + valaki + to

Pl: It took them two hours to take the smile off his face. Csak az tartott két órát, míg a mosolyt levakarták az arcáról.

(Top Secret)

It took Joe a week to paint my room. Egy hét is beletelt, mire Józsi kifestette a szobámat.

How long does it take you to change that lock? Meddig tart már, hogy kicseréld azt a zárat?

It took me two minutes to get there. Két perc alatt ott voltam.

69. KÉRDEZ vagy KÉR (ask)

Angolul mindkét szó ask.

DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name.

Ha kérsz: I asked Joe for some money.

A különbség tehát a for. Ha valamit kérsz, tedd be a for-t az elé, amit kérsz.

Például: I asked him his address. Megkérdeztem a címét.

He asked me for some raspberries. Málnát kért tölem.

Ask him the time. Kérdezd meg töle, hány óra.

Ask him for a watch for your birthday. Órát kérj töle a születésnapodra.

94

70. AZ ÓRA

A watch és a clock tárgyak.

Watch – karóra

Clock – egyéb órafajta (falióra, ébresztöóra, kakukkos óra stb.)

Hour – egy hatvan percböl álló egység (2 hours – két óra [120 perc]).

Hírközlö szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja, amikor a köznyelv o'clock-ot mond.

Például: It is 5 hours GMT. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idö szerint 5 óra van.

O'clock: a köznyelv használja idöpont megjelölésére.

Például: Let's meet at 6 o'clock. Találkozzunk hatkor.

Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six.

Hány óra van? What' the time?

What time is it?

Lesson: tanítási óra.

Például: With us, in Csepel Workers' Home, one lesson is 45 minutes.

Nálunk, a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc.

71. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at)

Az ilyen jellegü mondatokat úgy is mondhatják, hogy: She dances well, de talán gyakoribb a She is good at

dancing.

Például: They are good at singing. Jól énekelnek.

She is good at languages. Nyelvekböl jó.

He's very good at driving. Nagyon jól vezet.

72. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK

A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni, és akkor némileg

módosul a mondat.

It's two years since I saw you. (Tehát since és simple past)

Például: It's ages since I met them. Ezer éve nem találkoztam velük.

It's two months since we talked. Két hónapja nem beszéltünk.

73. JOBB SZERET (prefer)

A gyakran használt like better nem jó. Helyette: prefer. A prefer-es mondatokban a mint nem than, hanem to.

Például: I prefer beer to wine. Jobb szeretem a sört, mint a bort.

Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy), használhatsz –ing-et (prefer singing), ritkábban to-t (prefer to sing).

Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting.

Ha would prefer-t használsz, mindig to kövesse:

Például: I'd prefer to go to Greece. Inkább Görögországba mennék.

Például: I prefer cats to dogs. Jobban szeretem a macskákat, mint a kutyákat.

He prefers to get up early. Jobb szeret korán kelni.

He prefers getting up late. Jobb szeret késön kelni.

They prefer running to swimming. Jobb szeretnek futni, mint úszni.

95

74. GONNA, WANNA stb.

Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás.

gonna – going to

wanna – want to

gotta – have got to

gimme – give me

kinda – kind of

4U – for you

U R – you are

ain't – am not, are not, is not, have not (ez egy generális tagadószó)

75. RABOL és LOP

Azért fontos, mert rob-ni csak embert, vagy bankot lehet, pénzt rob-ni nem. Ez angolul steal.

Például: They stole 2 million forints. Elraboltak 2 millió forintot.

They robbed a bank. Kiraboltak egy bankot.

They stole 100 forints from the old lady. 100 forintot raboltak el az idös hölgytöl.

They robbed the old lady of 100 forints. Ua.

76. AZ EGYETLEN (the only)

Például: He's the only person in the office who smokes. Ő az egyetlen ember az irodában, aki dohányzik.

The only problem is that it's rather expensive. Az egyetlen probléma, hogy kicsit drága.

This is the only way to convince him. Ez az egyetlen lehetöség, hogy meggyözzük öt.

You're the only one who'll have me. Mindig csak a tiéd leszek.

This is the only exit. Ez az egyetlen kijárat.

77. BÁRHOVÁ, AKÁRMIT

Például: Wherever you go, I'm coming with you. Bárhová is mész, én veled megyek.

Wherever you go, whatever you do, I'll be there. (Susie) Bárhová is mész, bármit is csinálsz, én ott leszek.

Whoever it is, I don't want to see him. Barki is az, nem akarok találkozni vele.

However much it hurts, Fradi is the first. Akárhogy is fáj, a Fradi itt a sztár.

78. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát)

Ezt is mindig összekevered!

Figyelj! put on - ruhát fölvesz

take off - ruhát levesz

Például: She put on her coat. Fölvette a kabátját.

He took off his shoes. Levette a cipöjét.

96

79. REMÉLEM (I hope)

It was worth reading. Remélem, hogy megérte elolvasni

Good luck and take care. Vigyázz magadra.

Good-bye, vagy goodbye. Minden jót.

Búcsúzásképpen …

I am as tough a guy as you are. Vagyok én olyan legény, mint te.

I am as tough a girl as tough a guy you are. Vagyok én olyan lány, mint amilyen legény te vagy.

You are nothing like my first wife. A poros nyomába se léphetsz az elsö feleségemnek.

You don't know what you're saying. Te nem tudod mit beszélsz.

I know exactly what kind of a woman your first wife was. Pontosan tudom, hogy milyen nö volt az elsö feleséged.

She tried hard to please everyone. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni.

She was just like that. Már csak ilyen volt.

But she wasn't as selfish as you are. De azért nem volt olyan önzö, mint te.

She was much better at cooking than you and that's it. Sokkal jobban fözött mint te, és kész.

I haven't seen a moron like you. Én még ilyen marhát nem láttam.

Control yourself. Most már viselkedjél.

Shall I take you out tonight? Elvigyelek valahová az este?

And how good she looks naked. És milyen jól néz ki meztelen.

She may use make-up. Lehet, hogy festi magát.

That won't make her balder. Attól még nem lesz kopaszabb.

There's no more, is there? Nincs több, ugye?

No. Nincs.

97

FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL)

1) Mióta vársz magasabb életszínvonalra?

2) Mióta próbálja visszaszerezni?

3) Mióta tervezik, hogy összeházasodnak?

4) 6 éve vagyok nos/férjnél.

5) Elso találkozásunk óta szeretlek.

6) Már öt perce boldog.

7) 1986 óta tanár.

8) 27 éve katona.

9) Meddig maradsz még Budapesten?

10) Mióta vagy Budapesten?

11) Nyár óta csak rád gondolok.

12) Már három hete dolgozom.

13) Tizennégy éves kora óta ír naplót.

14) Dél óta alszik.

15) Már öt perce szól a telefon.

16) Azóta horkol, mióta kivették a manduláját.

17) Mióta tanítasz?

18) Két napja nyüszög.

19) Tavaly óta cigarettázik.

20) Órák óta azt az egy halat eszi.

21) Mióta miniszter lett, autóval jár.

22) Már egy hete csak a mamára gondolok.

23) Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk.

24) Mióta jár Jóska Gézával?

25) Már egy hete csak a mamára gondolok.

26) Még fél évig sem éltek együtt, mikor elváltak.

27) Mióta megnosült, egész másképp viselkedik.

28) Egész nap úgy hiányoztál.

29) Te jó isten, mennyit ittál! Nyugi, anyukám, nem ittam

többet, mint a Józsi, pedig o már tegnap elkezdte, és

még most sem fejezte be.

30) Három éve hordja azt a rongyos farmert.

31) Mióta megláttalak a bokrok alatt, csak rólad álmodom.

32) Mióta megérkezett a városba, a legdrágább

szállodában lakik.

33) Úgyhogy most három napja táncol.

34) Egy hete lakom a California szállodában.

35) Már egy órája olvassa azt a kurta cikket.

36) Ablakot nyitottam.

37) Megcsókolta (és most várandós).

38) Lábát törte, így nem jöhet velem diszkózni.

39) Jártam már Tótkomlóson.

40) Háltam már lópokrócon.

41) Még nem jártam Tótkomlóson.

42) Még sosem háltam lópokrócon.

43) Jártál te már Tótkomlóson?

44) Háltál te már lópokrócon?

45) Épp most jártam Tótkomlóson.

46) Épp most háltam lópokrócon.

47) Ma reggel jártam Tótkomlósan.

48) E héten háltam lópokrócon.

49) Végre már ezt is megtanultam.

50) De hisz ezt már tanultam.

51) Még nem tanultam meg.

52) Még mindig nem kérdeztem meg.

53) Épp most ment el hazulról.

54) Egész mostanáig boldogok voltunk.

55) Én még ilyet nem láttam!

56) Nem találkoztunk mi már valahol?

57) Bocsánatot kértél már tole?

58) Már olvastam.

59) Kicsit meghíztál, nem?

60) A kezét már megkérte, de még nem vette el.

61) Még sose féltem így.

62) Még mindig nem felelt.

63) Elaludtál már?

64) Épp most dugta el.

65) Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát.

66) A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét,

mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'.

67) Már 10 éve barátnok.

68) Majd szólok, ha befejeztem.

69) Megkaptad már a pénzt?

70) Kettokor jöttek meg, de azóta se láttuk oket.

71) Az összes húst bepaníroztad?

72) Nem találkoztunk mi már valahol?

73) Még soha nem volt ilyen fejfájásom.

74) Láttál te már felnott férfit meztelen?

75) Megetted már amit tegnap foztem?

76) A cipojét és a kabátját levette, az ingét épp most

gombolja, de a fülbevalóját még nem kattintotta ki.

77) Mondtam már neked, hogy ne szopd az ujjad!

78) Megjavítottad már a csapot?

79) Elfogyott a cigarettám.

80) Befejezted már?

81) Nem említettem még neked azt az esetet, mikor

véletlenül rossz buszra szálltam?

82) Ugye még nem meséltem azokról az idokrol, mikor

kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1-

jén?

83) Felfújta a lufit, és az most akkora, mint egy ház.

84) Most már befejeztem.

85) Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam

meg, de a barátnomet már igen. Tegnap mentem hozzá

és kaptam tole piros tojást. A feleségemtol piros tojást

még nem kaptam, de a sodrófát már elovette. Még

nem csapott a fejemre, de nagyon félek, mert tavaly

úgy kupán vágott, hogy még most sem ment le a púp a

fejemrol.

86) Ittam egy kis kólát, és most csuklok.

87) Te csöngettél, Tasziló?

88) A hullámvasúton már ültem, de az elvarázsolt

kastélyban még nem voltam.

89) Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán.

90) Még sosem volt ilyen szerencsém.

91) Én még sohasem utaztam a szellemvasúton, soha sem

láttam a nagy sárkányt.

92) Láttál te már mackót málnásban?

93) Sok kérdést már megoldottunk.

94) Én még sose voltam férfivel.

95) Sokszor voltam már ideges.

96) Szakítottam Józsival.