online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

HATÁROZOTT NÉVELŐ

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
New English File Pre-Intermediate – Grammar Bank
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV
PRÓBAÉRETTSÉGI Középszint ANGOL NYELV SZÓBELI VIZSGA
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
HATÁROZOTT NÉVELŐ
 
 

HATÁROZOTT NÉVELŐ

H

N

S

Tsz

A

der

die

das

die

T

den

die

das

die

B

des fn+(es)

der

des fn+(es)

der

R

dem

der

dem

den   fn+(en)

HATÁROZATLAN NÉVELŐ

H

N

S

Tsz

A

(k)ein

(k)eine

(k)ein

keine

T

(k)einen

(k)eine

(k)ein

keine

B

(k)eines

(k)einer

(k)eines

keiner

R

(k)einem

(k)einer

(k)einem

keinen

BIRTOKOS NÉVMÁSOK

mein   dein     sein,ihr,sein   unser   euer    ihr,Ihr

H

N

S

Tsz

A

mein

meine

mein

meine

T

meinen

meine

mein

meine

B

meines

meiner

meines

meiner

R

meinem

meiner

meinem

meinen

Személyes névmások ragozása

A

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

T

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

B

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

R

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Megjegyzés:A személyes névmás birtokos esetű formáit csak akkor használjuk:

A:birtokos esetet vonzó elöljárószó kívánja         statt+Be

B: birtokos esetet vonzó ige kívánja

            gedenken megemlékezik valakiről

            Ich gedenke deiner   (Én megemlékezek rólad)

Összes egyéb esetben a birtokos névmás megfelelő alakjait használjuk


Kérdőszavak:

wer?(wen?      wessen?          wem?  )

was?(-             -                      -          )

wo?

wohin?-hova?

woher?-honnan?

wann?

weshalb?        æ

warum?           à        miért? mi okból?

weswegen?     ä

wie?

was für ein?

welcher3?

wieviel?

wie oft?

seit wann?

wie weit?

wie lange?

der wievielte?

ab wann?

von wann?

NÉVMÁSI HATÁROZÓSZAVAK

SZEMÉLY

NEM SZEMÉLY

KÉRDÉS

elöljárószó+wer (ragozott)

Pl:mit wem?

Für wen?

wo(r) +elöljárószó

womit?

wofür?

worin?

VÁLASZ

elöljárószó+személyes névmás ragozott alakja

für Sie

mit mir

da(r)+elöljárószó

darin

dafür

Nem képezhetjük a wo és a da névmási határozószavakat a következő elöljárószavakból:


ohne

trotz

außer

gegenüber

wegen

entlang

während

seit

statt

bisIgeragozás

1

ich        lerne

du        lernst

er

sie        lernt

es

wir       lernen

ihr        lernt

sie

Sie       lernen

2


-t         -d                    tövűek

ich        finde

du        findest

er

sie        findet

es

wir       finden

ihr        findet

sie

Sie       finden

-m        -n nem mindig m;n; előtt mássalhangzó van kivéve ha r;l;pl turnen

ich        atme

du        atmest

er

sie        atmet

es

wir       atmen

ihr        atmet

sie

Sie       atmen


3

Umlautos igék                                     E2 ésE3 estben

a          e          o          u

â        â        â        â

ä          i           ö          üich        fahre

du        fährst

er

sie        fährt

es

wir       fahren

ihr        fahrt

sie

Sie       fahren

ich        stoße

du        stößt

er

sie        stößt

es

wir       stoßen

ihr        stoßt

sie

Sie       stoßen

raten

waschen

schlafen

lassen

graben

einladen

anfangen

empfangen4

Brechungos igék          eài                             E2 ésE3 estben

                                   eàie


ich        gebe

du        gibst

er

sie        gibt

es

wir       geben

ihr        gebt

sie

Sie       geben

helfen

sehen (ie)

sprechen

treffen

werben            reklámoz

werfen             dob,vet

nehmen      fog,vesz,elvesz

du nimmst er nimmt

vergessen

sterben             meghalni

essen

fressen

messen     mérni(kiv súlyt)

lesen (ie)

stehlen (ie)
FELSZÓLÍTÓ MÓD

Esz

Tsz

1

ich soll +főnévi igenév

fordított szórend

2

du szótő(e)

ihr szótő+t!

3

er soll +főnévi igenév

fordított szórend

1.           Umlaut a felszólító módban nincs  pl:fahre!

2.           Brechung van tilos az „e” E2 kiv:siehe!

3.           Sollen módbeli segédigével az összes felszólító módú alakot körbe írhatjuk

du sollst lernen!

wir sollen lernen!

ihr sollt lernen!

sie sollen lernen!

ezek már járulékos jelentést hordoznak

A.     tíz parancsolat Töte nicht! Du sollst nicht töten! Ne ölj!

B.    Közvetett felszólítás:Mama sagte, du sollst in die Küche gehen!

C.    kérdve felszólítás

Menjünk moziba?

Sollen wir ins Kino gehen?


4.           ich sei!=ich soll sein!

sei!

er sei!=er soll sein!

seien wir!

seid!

seien sie!


5.           Közös cselekésre felszólítás

E2       T2

Laß uns gehen!          Menjünk (ketten)

Laßt uns gehen!         Menjünk (sokan)

6.           Udvarias felszólítás „wollen”

Wollen Sie mir bitte helfen?


IGEKÖTŐS IGÉK

1.           Hangsúlytalan=nem elváló igekötők

be-      ge-      emp-   ent-

er-       ver-     zer-     miß

(wider-) ellen

2.           Hangsúlyos igekötők=elváló igekötők


ab-                  =(le),el

an-                  =fel,meg

auf-                 =fel

aus-                 =ki

bei-                 =hozzá

ein-                 =be

fort-                =el

heim-              =haza

her-                 =ide

hin-                 =oda

mit-                =vele,együtt

nach-              =utána

nieder-           =le

vor-                 =elé,elő

weg-               =el

zu-                  =hozzá,be

zurück-           =vissza

zusammen-    =össze

dazu-               =


3.           egyik jelentésben hangsúlyos=elváló

másik jelentésben hangsúlytalan=nem elváló


durch-             át

hinter-                        mögé

um-                 körül

über-               fölé,rá

unter-             alá

voll-                tele,végig

wieder-           újra


A hangsúlyos igekötők elválnak igekötőjüktől és a mondat végére kerülnek

a.       kijelentő mód

b.      felszólító mód

c.      első múlt

második és harmadik múltban a hangsúlyos igekötő és az ige pl eingekaufen

KATI szórendben az elváló igekötők sem válnak el.


A MONDAT SZÓRENDJE

1.           Egyenes szórend

2. helyen az állítmány ragozott része a mondat végén a nem ragozott állítmány

Alany

kiemelt m.r    Állítmány ragozott                                                   nem ragozott állítmány.

kérdőszó                                                       keret

a.       kijelentő mondat

Wir kaufen heute im ABC Laden ein.

b.      kiegészítendő kérdés

Wo kaufen wir morgen ein?

2.           Fordított szórend

Állítmány ragozott                                                   nem ragozott állítmány.

                                                           keret

a.       felszólító mód

Kaufen wir morgen im ABC Laden ein.

b.      eldöntendő kérdés

Kaufen wir nicht imWarenhaus an der Ecke ein?

 

3.           KATÁ    Mellékmondati szórend

………..,kötőszó,alany többi m.r.,állítmáy=ige

Ich weiß,dass wir heute nicht in Sopron einkaufen.

…..hogy mikor=…….dass wann

ALÁRENDELŐ MELLÉKMONDAT AZ ÖSSZETETT MONDAT ÉLÉN

Wenn ich bei meinen Großeltern bin,bekomme ich immer Schokolade.

                        1                                 2

2. helyen a vessző után az ige áll.

Kiegészítés a KATI szórendhez

1 ALAPSZABÁLY

….,daß KATI

            Ørag utána rag

Ich weiß, das er gestern viel arbeiten mußte

2.

Kivétel

Ha a ragozott részen kívűl még minimum 2 főnévi igenév is szerepel a tagmondatban akkor a ragozott rész megelőzi az összes többi állítmányi részt.

Ich weiß, daß er gestern viel hat arbeiten müssen.

3.

da߅….?und(daß)sich ausruhen konten

Ilyenkor a daß kihat a többi tagmondatra


TÉMA RÉMA VISZONYOK

2                      névmás,der+fn,elöljárószó der,fn,ein+fn  nem ragozott áll.

rag.áll.

TÉMA=RÉGI ISMERET

RÉMA-ÚJ INFORMÁCIÓ mindig a végén

névmás           èrégi információ

der+fn                        èrégi+új információ

ein+fn            è új információ

RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE

Der Vater gibt       der Mutter     das Buch

                                               æ         å

Der Vater gibt      es                    ihr

                                   ezt                   neki

ƒ Heute gibt der Vater der Mutter das Buch

Heute gibt er der Mutter das Buch

Heute gibt ihr der Vater das Buch

Heute gibt es der Vater der Mutter

Heute gibt er ihr das Buch

ˆ Heute gibt er es der Mutter

Heute gibt es ihr der Vater

Š Heute gibt er es ihr

Birtokos Szerkezet

1.          

-                 §

r

a.       Das Buch des Vaters.

b.      Das Buch von dem Vater.

2.           Név esetén

Peter   §

a.       Peters Buch.

b.      Das Buch von Peter.

3.           Susogó hangokra végződő nevek(S; Z; SZ; ß)

a.       Marx’ Kapital

b.      Das Kapital von Marx

c.      Marxens Kaital

Probléma       Andersens      nem szabad használni

                        Andersens


AUCH helye a mondatban

1.           Az AUCH az előtt a mondatrész előtt áll amire vonatkozik

Wir gehen heute ins Warenhaus.

a.       Auch wir gehen heute ins Warenhaus.

b.      Wir gehen auch heute ins Warenhaus

c.      Wir gehen heute auch ins Warenhaus

2.           Ha az auch az állítmányra vonatkozik a mondat végére kerül.

Morgen arbeiten wir auch.

Nincs mondatrészi értéke nem befolyásolja a szórendet.

ÖNÁLÓAN HASZNÁLT DETERMINÁNSOK

1.           3 alakúak

A:Ist das dieser Wagen?

B:Ja, das ist dieser

2.           2 alakúak

A: Ist das dein Wagen?     2 alakú

B:Ja, das ist meiner           3 alakú

3.           Ø determináns szerepel valahol

A.Ist das Ø Käse?

B:Ja, das ist welcher

A: Hast du Kinder?

B: Ja, ich habe welche.

H

N

S

TSZ

A

einer

eine

eines/eins

welche

T

einen

eine

eines/eins

welche

B

eines

einer

eines

R

einem

einer

einem

MAN Általános alany

töbféle fordítása :     az ember

                                   mi

                                   ők

RAGOZÁSA

A         MAN

T          EINEN

B         --------

R         EINEM


KÖTŐSZAVAK

1.           EGYENES SZÓREND

und                 és

sondern          különben

oder               vagy

denn               mertaber               de

Páros kötőszavak

nicht nur…,sondern auch

nemcsak hanem…is

sowohl….,als auch

mind mind

entweder ……..oder

vagy….vagy

weder…..noch

sem sem

dupla tagadás nem lehet

           


nähmlich        ugyanis

            sogar              sőt, még…is

            ja                     sose ige után áll

2.           FORDÍTOTT SZÓREND

leider              sajnos

nem szeretnek a tagmondat élén állni INKÁBB AZ ÁLLÍTMÁNY RAGOZOTT RÉSZE UTÁN

Péter kommt nicht ,er ist nähmlich krank. Ha véletlenül a mondat élén áll akkor a szórend ×utána ×


Ich helfe dir, du bist nähmlich klein.

Ich helfe dir, nähmlich du bist klein.

Segítek neked ugyanis kicsi vagy.

Ich grüße sogar dem Kontrolour.

Én még az ellenőrnek is köszönök.

Hier kommt Peter, sogar er läuft.àjelentés módosítás

Hier kommt Peter, er läuft sogar

Itt jön Péter még fut is.

Meine Großmutter stammt von dem Lande, sie spricht leider nicht gut ungarisch.

Meine Großmutter stammt von dem Lande, leider spricht sie nicht gut ungarisch.

Nagymamám vidéki sajnos nem jól beszél magyarul.

Du siehst glücklich auf deinen Brautigam, er ist ja voll mit Geld.

Te boldogan nézel a vőlegényedre hiszen tele van pénzzel.


 

ÓRA IDŐ

1.           Hivatalos

Wie spät ist es?

Wieviel Uhr ist es?

Wie spät haben wir es?

Es ist 1-24 Uhr         1 Minute.

                                   2-59 Minuten.

2.           s Viertel

halb

dreiviertel

drei Viertel

3.           11:55

fünf (Minuten) vor zwölf (Uhr)

21:50

zehn vor wehn

4.           12:05

fünf (Minuten) nach zwölf (Uhr)

5.           Inkább egészhez és a félhez

12:20Ž10 perccel ½ 1 előtt

e Mitternacht

TELEFONSZÁMOK

Wenn Sie aus dem Ausland anrufen,dann brauchen Sie die Ländervorwahl das ist 36.

2 helyett zweiàzwo


MÚLT IDŐ

I.MÚLT

II.MÚLT

III.MÚLT

elbeszélő

befejezett

régmúlt

folyamatos

összetett

plusquamperfekt

befejezetlen

Perfekt

Imperfekt

Präteritum

GYENGE IGÉK 80%

hat ge+tő+t

hatte ge+tő+t

tő+te

ist ge+tő+t

war ge+tő+t

lernte

hat gelernt

hatte gelernt

ERŐS IGÉK

megváltozott tő

hat megváltozott tő+en

hatte+II.múlt

ist megváltozott tő+en

war +II.múlt

trinkenàtrank

hat getrunken

hatte getrunken

VEGYES IGÉK

megváltozott tő+te

hat ua megváltozott tő+t

hatte+II.múlt

ist ua megváltozott tő+t

war +II.múlt

bringenàbrachte

hat gebracht

hatte gebracht

Megjegyzések:

1.           Az –ieren végű igék és a hangsúlytalan igekötős igék második múltban nem kapnak „ge-”-t

I múlt

II múlt

studieren

studierte

hat studiert

spazieren

spazierte

ist spaziert

reparieren

reparierte

hat repariert

verkaufen

verkaufte

hat verkauft

bekommen

bekam

hat bekommen

2.           A hangsúlyos igekötő első múltban is elválik igéjétől és a keret zárótagjaként a mondat végére kerül.

II. múltban a „ge” az igekötő és az ige közé kerül a három elemet egybe írjuk.

I. múlt

II. múlt

einkaufen

kaufte ein

hat eingekauft

aufbauen

baute auf

hat aufgebaut

niederschreiben

schrieb nieder

hat niedergeschrieben

papírra vet ;leír

abschreiben

schrieb ab

hat abgeschrieben

adóbólleír;puskázva leír


3.           személyragok I.múltban

lernte

schrieb

dachte

ich

lernte

schrieb

dachte

du

lerntest

schriebst

dachtest

er

lernte

schrieb

dachte      szótári alak

wir

lernten

schrieben

dachten

ihr

lerntet

schriebt

dachtet

sie

lernten

schrieben

dachten

II.múltban segédigék ragozása

ich habe….    ich bin……….

III. múlt

ich

war

hatte

du

warst

hattest

er

war

hatte

wir

waren

hatten

ihr

wart

hattet

sie

waren

hatten


HAT

1.           tárgyas igék pl:lát valamit/ brechen h gebrochen :eltör pl botot/)

2.           „sich”-es igék

3.           személytelen igék /es regnet/

4.           viszonylag tartós helyzetet kifejező tárgyatlan igék után (pl wohnen; leben; schlafen/
IST

1.                 mozgást jelentő igék tárgyatlan ige fahren-ist gefahren

2.                 hirtelen állapotváltozást kifejező tárgyatlan ige

elsápad

erbleichen-erblichen

felébred

erwachen-i erwacht

einschlafen-i eingeschlafen

passieren-i passiert

gelingen-i gelungen

brechen i gebrochen eltörik

3.                 bleiben

werden

seinLEGEN

LIEGEN

wohin?

wo?

Te

Re

gyenge

erős

legen h

liegen lag h/i gelegen

setzen h

sitzen saß h/i gesessen

stellen

stehen stand h/i gestanden

hängen h

hängen hing h/i gehangen

dinamikus igék

statikus igék


KENNEN

KÖNNEN

WISSEN

ISMER

MÓDBELI

FŐIGE

SEGÉDIGE

mellette ua-ban

a tagmondatban

 másik ige is van

kiv:Er kann Deutsch (sprechen)

      Ich muß in die Stadt(gehen)

TÖBB

MEHR

MEHRERE

MEHRERE

MEHRERER

MEHREREN

több mint

több db

=viele

Ich habe mehr Bücher als mein Bruder

Ich habe mehrere Bücher

CSAK

ERST

NUR

nem előbb mint

csak és kizárólag

nem több mint

még csak

Ich habe erst 2 Kinder

Ich bin erst um 3 Uhr zu Hause

Ich bin nur um 3 Uhr zu Hause

3-tól

csak háromkor


Módbeli segédigék

DÜRFEN       DURFTE        HAT GEDURFT        /-hat;lehet;szabad/

ich darf           wir dürfen      szabad nekem

du darfst         ihr dürft

er darf            sie dürfen

KÖNNEN      KONNTE       HAT GEKONNT       /TUD; –HAT;-HET;/

ich kann          wir können     tudok én

du kannst        ihr könnt

er kann           sie können

MÜSSEN       MUSSTE        HAT GEMUSST       /kell, szükséges/

ich muss         wir müssen    kell nekem

du musst        ihr müsst

er muss          sie müsen

SOLLEN        SOLLTE         HAT GESOLLT        /kell, szükséges, de nem muszáj/

ich soll           wir sollen      szükséges nekem

du sollst         ihr sollt

er soll             sie sollen

WOLLEN      WOLLTE       HAT GEWOLLT

ich will           wir wollen     akarok én

du wills          ihr wollt

er will             sie wollen

MÖGEN        MOCHTE      HAT GEMOCHT

ich mag          wir mögen     szeretek én

du magst        ihr mögt

er mag            sie mögen

A módbeli segédigék Perfekt II alakját csak akkor használjuk, ha a módbeli segédige valójában főigeként egyedüli igeként szerepel a mondatban.

Ich will einen Kaffee.

Ich wollte einen Kaffee.

Ich habe einen Kaffee gewollt.

Ha a módbeli segédige valóban segédigeként szerepel a mondatban, másik ige mellett áll. Akkor a következő szerkezetet használjuk. A ragozott igei rész helyén a „haben” áll a mondat végén előbb a főige főnévi igeneve majd a módbeli segédige főnévi igeneve.

Ich will einen Kaffee trinken.

Ich wollte einen Kaffee trinken.

Ich habe einen Kaffee trinken wollen.

„SOLLEN”

SOLLTE formátumban ha amennyiben kezdetű mellékmondatot indítanak vele.

Sollte es am Wochenende regnen.


Tagadás

1. Nein,+egyenes szórend

2.”Nicht”

            a: egyrészes állítmányt tagadunk

            Peter kommt heute nicht

            b: többrészes állítmányt tagadunk              nicht a keret zárótagja előtt

            Peter will heute kommen.

            Peter will heute nicht kommen.

            c: egyéb mondatrész tagadása

            „nicht a tagadott mondatrész előtt áll

nicht                               nicht     nicht         nicht

ÞPeter und Eva wollen Þheute Þmit mir Þin die Stadt Fahren.

3.         A fönév tagadása

kein2                                                  nicht

Ich habe einen Wagen                      Hier kommt die Sonne

Ich habe keinen Wagen                   Hier kommt nicht die Sonne

                                                           Das ist mein Vater

                                                           Das ist nicht mein Vater

Megjegyzések :

tulajdonneveket mindig „nicht”-tel tagadunk

Budapest ist schön                                       köznevek is előléphetnek tulajdonnévvé

Nicht Budapest ist schön, sondern Wien.

Mein Vater ist Schofför.                 itt az állítmány tagadása szabály érvényesül

Mein Vater ist nicht Schofför

Ellentét párok

még     ó       már nem

noch    ó       nicht mehr

                        kein+fn mehr (ich habe kein Geld mehr)

már     ó       még

schon  ó       noch nicht

                        noch kein+fn

valami ó       semmi

etwas  ó       nichts

még…is         ó       még….sem

sogar              ó       nicht einmal


HELYHATÁROZÓ SZAVAK

1. hol? Wo?

OBEN

LINKS

IN DER MITTE

RECHTS

UNTEN

HINTEN elől

VORNE hátul

2.Hová? Wohin?

nach+fentiek

kiv:in die Mitte

3. Honnan? Woher?

von+fentiek

kiv:      von der Mitte

            aus der Mitte

Sorszámnevek

1.erst

2.zweit

3.dritt

4.viert

.

.

7.siebent

8.acht

.

.

.

19.neunzeht

1. Ae   Welcher Tag ist heute?

            Heute ist der 1-31 –(s) te 1-12-te 2000.

2.Te    Welchen Tag haben wir heute?

            Heute haben wir den 1-31 –(s) ten 1-12-ten 2001.

            Sopron den 14(en) 12   (en) 2000

3. Re   Sopron am 14.12.2000

            Wann sind Sie /bist du geboren?

            Wann ist XY geboren?

            Ich bin am 1-31 –(s) ten 1-12-ten 1969 geboren.


MELLÉKNÉV RAGOZÁS

1. MINT HATÁROZÓ

            Eva shreibt schön

                        Ørag

2. ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

            Eva ist schön

                        Ørag

3. JELZŐ

Das schöne Mädchen kommt

ragozzuk!

Gyenge ragozás

Ha a melléknév előtt 3 alakú determináns áll

(der 3 dieser3 jener3 jeder3 solcher3 mancher3 aller3 derselbe3 derjenige3 sämtlicher3 beide tsz welcher?

H

N

S

TSZ

A

-e

-e

-e

-en

T

-en

-e

-e

-en

B

-en

-en

-en

-en

RE

-en

-en

-en

-en

Erős ragozás

Ha nincs előtte determináns

H

N

S

TSZ

A

-er

-e

-es

-e

T

-en

-e

-es

-e

B

-en fn+es

-er

-en fn+es

-er

RE

-em

-er

-em

-en fn+en

viele /viel; einige etliche jó néhány

mehr/mehrere wenig wenige

Vegyes ragozás

2  determináns

H

N

S

TSZ

A

-er

-e

-es

-en

T

-en

-e

-es

-en

B

-en

-en

-en

-en

RE

-en

-en

-en

-en

Megjegyzések:

1.Mindhárom melléknév ragozásban ugyanazok a ragok

H

N

S

TSZ

A

-e

T

-en

-e

B

-en

-en

RE

-en

2. Ha a melléknév előtt bármilyen ragozott determináns áll akkor a mn ragja biztos hogy –en


Melléknévi igenevek

1.Folyamatos=jelen idejű=(s)Pratizip Präsens

            főnévi igenév +d(mn-i ragok)

            ein schreibendes          író

            lesende Erwachsene

            der aufmachende Lehrer

2.Múlt idejű=befejezett=Partizip Perfekt

            das geleseneBuch       elolvasott

            ein geschriebener Brief

            der verkaufte Wagen

            aufmachte Flaschen

3. beálló=jövő idejű   (s)Gerundium

            zu+jelen idejű mn-i igenév

            zu lesende Briefe         elolvasandó

            ein zu schreibender Roman

            zu verkaufende Waren

            der aufzumachende Sekt

MELLÉKNÉV FOKOZÁS

Középfok

1 HATÁROZÓ

            Anna schreibt schöner Ørag

2.AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

            Anna ist schöner          Ørag

3. JELZŐ

            Das schönere Mädchen kommt.

Felsőfok

1 HATÁROZÓ

            Anna schreibt am schönsten

                                   határozói alak

2.AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY RÉSZE

            Anna ist  am schönsten

            Anna ist die schönste von allen Mädchen.

                                                           hasonlítás

3. JELZŐ

            Das schönste Mädchen kommt.

Alapfok          szép     schön               -

Középfok        szebb   schöner                       (¨)er

Felsőfok         leg..bb  am (¨)(e)sten am schönsten                                         határozói alak

                                    (¨)(e)st+mn-i ragok     Das schönste Mädchen            Jelzői alak

Kivételek

1.umlaut

altójung

kaltówarm

langókurz

starkóscwach

klugódumm

armó(reich)

hartó(weich)

krankó(gesund)

krankðgesund

scharfó(dumpf)          élesótompa

scharfðdumpf

argó(gutmütig)

schwarzóweiß

grobó(fein)     durva-finom

2.         groß     ð        größer              ð        am größten

3.         nah       ð        näher               ð        am nächsten

            hoch     ð        höher               ð        am höchsten

4.

            gut       ð        besser              ð        am besten

            viel       ð        mehr                ð        am meisten

            sehr      ö        

            gern     ð        lieber               ð        am liebsten

            lieb       ö

            wenig   ð        weniger            ð        am wenigsten

                        ø         minder             ð        am mindesten

            oft        ð        öfter                            am öftesten

                        ø

                        ö

            häufig   ð        häufig                           am häufigsten

5.         -t; –d; –s; –ß;-sch; –z;-x; végződés

            FELSŐFOK:  e ejtés könnyítő

            frisch    ð        frischer ð        am frischesten

6.         -e         -el        mindig                          kiesik az e középfokban

            -er       -en       legtöbb esetben

            müdeer

            dunkel  ðdunkeler

            teuer    ðteuerer


                                               SOK


VIEL

ESZ

sok szeretet

egy nagy mennyiség

a, elvont főnevek

viel Liebe

viel Geduld

viel Freiheit

viel Urlaub

b, gyűjtő főnevek

viel Obst

viel Kram sok lom

Gemüse

Geld

Geschirr

c, agyagnevek

viel Gold

Eisen

Holz

Wasser

Sand

Zucker

Salz


VIELE

TSZ

többségében

A viele

T viele

B vieler

R vielen


MIND

JEDER3

ESZ

minden egyes

Hat jeder die HAG gescrieben


MINDENKI

ALLE

TSZ

összes

Alle Vögel sind schon da


VAN”

1.„es gibt”+Te kategorikus létige ha az „es gibt”-et használjuk akkor a lényegi infó (RÉMA) hogy valami van létezik (nem egyéb körülmény a fontos)

In Sopron gibt es einen Feuerturm

2.ist+A ha az ist-et használjuk akkor a lényegi info a RÉMA nem az hogy valami van, létezik hanem egyéb körülmény a fontos (pl hogyan? mikor? stb…)

Der Feuerturm ist in Sopron

3. hat+Te         valakinek valamije birtokviszony

Sopron hat einen Feuerturm

BIRTOKOS ESETTEL JÁRÓ SZÓÖSSZETÉTELEK

Pflüge verschiderer Art

Zweiter Klasse fahren              2.osz utazni

ein Mann miteleren Alters         középkorú férfi

ein Wein von guter Qualitet      jó minőségű bor


SICH-es igék

1. Ragozása

Te

Re

sichA waschen

sichD etw kaufen

ich wasche mich

ich kaufe mir…………

du wäschst dich

du kaufst dir…….

er wäscht sich

er kauft sich….

wir waschen uns

wir kaufen uns…

ihr wascht euch

ihr kauft euch…

Sie waschen sich

Sie kaufen sich….

2. szórendi helye

a.Peter kauft sich einen Anzug.

b.Heute kauft sich Peter einen Anzug

c. Heute kauft er sich einen Anzug

d.Ich weiß,daß sich Peter einen Anzug kauft

            Ich weiß,daß er sich einen Anzug kauft

 

CSAK MÁSIK NÉVMÁS ELŐZHETI MEG

3.Ha a visszaható cselekvés az alany testrészére ruhadarabjára vagy egyéb közeli tartozékára (szemüveg,karóra,protézis,fogszabályzó,paróka)vonatkozik. Akkor a következő szerkezetet használjuk:

a.sichD

b.Øbirtokos névmás

c.a főnév előtt határozott névelő áll.

Ich putze mir die Schuhe.

NÉZ,LÁT igék

besichtigen h+Akk

megnéz megtekint közben mozgás (város, kiállítás)

betrachten h+Akk

megnéz egy dolgot közben nincs mozgás (kirakat)

beobachten h+Akk(bei+D)

megnéz megfigyel valakit (miközben)

zu sehen sah zu h zugesehen+D(bei+D)

megnéz valakit „akció”közben(kőművest vakolás közben)

sichD ansehen+A

megnéz

sichD anschauen+A

megnéz

gucken h

fernsehen(ie)sah fern h ferngesehen

Fernsehen gucken

TV-t néz

sehen(ie)sah h gesehen

lát

sichA umsehen

sichA umschauen

körülnéz

erblicken

megpillant, meglát


IDŐHATÁROZÓK

LEGGYAKRABBAN „puszta” Te

vorigen Sommer

diesen Montag

1.mp-óra

in dieser Sekunde         ebben a……..

in dieser Minute

in dieser Stunde

2. napok napszakok

am Morgen

am Vormittag

am Mittagózu Mittag

am Nachmittag

am Abend

! in der Nacht

am Montag

.

.

.

am Sonntag

3.HÉTà

in dieser Woche

in diesem Monat

in diesem Jahr

in diesem Jahrzehnt

in diesem Jahrhundert

in diesem Jahrtausend

VOR

SEIT

2 évvel ezelőtt

2 év óta

vor 2 Jahren

seit 2 Jahren

in+D                            múlva

in 10 Minuten               10 perc múlva


FŐNÉVI IGENEVES SZERKEZETEK

I.”puszta”( zu nélküli) főnévi igeneves szerkezetek

a. módbeli segédigék után

            Ich muß heute viel arbeiten

            Er hat gemußt

            Er hat essen müssen.

b. mozgást jelentő igék után

            Sie geht morgen früh einkaufen

c. érzékelést,észlelést kifejező igék után

            sehen, hören, fühlen/spüren

            Ich höre meinen Bruder singen

            Er hat gehört.

            Er hat singen hören.

d. bleiben

            Er bleibt an der Ecke stehen.

e. lehren, helfen

            Ha nincs bővítmény puszta főnévi igenév

            Er hilft mir kochen

            Er hat geholfen.

            Er hat schreiben helfen.

            Minnél több bővítmény annál valószínűbb a zu+Inf

            Er hilft mir morgen Abend in der Küche zu kochen

II. „zu+Inf” álló igék és szókapcsolatok

1 zu+inf mint alany

            személytelenül használt igék után

            Es ist schön, am Abend Deutsch zu lehrnen.

            es ist schwer,

            es ist leicht,

            es ist wichtig,

            es ist möglich,

            es ist nötig/notwendig,

            es ist erlaubt,(engedélyezett)

            es ist verboten,

            es ist empfehlenswert,

            es ist interessant,

            es ist üblich,(szokásos)

            es ist (un)angenehm,

            es ist (k)eine Kunst,

            es ist (k)eine Sünde, ((nem)bűn)

            es ist keine Schande, (vétség)

            es ist (k)ein Vergnügen, ((nem)élvezet)

            es  freut A mich,

            es gelingtD mir

            es wird empfohlen

Ha a zu+Inf résszel kezdjük a mondatot akkor az „es” és a tagmondatok közötti vessző

Es ist erlaubt , die Tür zu öffnen.

Die Tür zu öffnen ist erlaubt.


2. zu+inf mint tárgy

a. „fázis igék” után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezen

beginnen

fortsetzen

aufhören

anfangen

fortfahren

kezd

folytat

befejez

Ich begann vor 20 Jahren zu rauchen.

Mein Vater setzte gestern fort, über den Film zu erzählen.

b. gondolkodást, vélekedést jelentő igék után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezen

glauben

denken

meinen

voraussetzen    (feltételez)

vermuten (gyanít)         Ich vermute,dich morgen in der Stadt zu treffen.

annehmen a h.o (feltételez)

c. az alanynak a cselekvéshez való pszichikai hozzáállását kifejező igék után

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen

Ich versprach meinem Freund ihn morgen zu besuchen (ich)

Ha az alanyok különböznek:………..,daß+ATI mellékmondatot használjuk.

Ich versprach meinem Freund,daß ihn unsere Familie morgen besucht(die Familie)

beabsichtigen/e Absicht haben (szándékozik)

sich bemühen (igyekszik)

beschließen/ den Beschluß haben (elhatároz)

sich entschließen (elhatározza magát)

sich D erlauben (megenged magának valamit)

sich freuen

hoffen/die Hoffnung haben

versprechen ( megígér )

versuchen/probieren

versäumen (elmulaszt)

sich weigern/ zögern

wagen (mer, merészel)

vergessen

wissen

vermögen/fähig sein/ imstande sein (képes valamit megcsinálni)

wünschen

pflegen (szokott)

planen

brauchen(nicht, kein,nur, erst, bloß) Die Automechaniker hat nur die Reisen zu reparieren brauchen.

d. mások befolyásolását jelentő igék után

auffordern(felszólít)+Te

bitten+Akk um+Akk (főnevet kérünk) zu+Inf(cselekvést kérünk)+Te

ersuchen (udvariasan felszólít)+Te

verpflichten(kötelez)+Te

zwingen (kényszerít)+Te

hindern (megakadályoz)+Te

befehlen(megparancsol)+Re

empfehlen (ajánl)+Re

erlauben/gestatten (megengedni)+Re Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.

erfordern (megkövetel)+Re

ermöglichen(lehetővé tesz)+Re

erleichtern-erschweren (megkönnyít-megnehezít)+Re

raten+Re (tanácsol) Der Arzt riet mir keine Antibiotika einzunehmen

3. zu+inf mint jelző

a főnevek jelentéstartamának bővítésére

die Idee-ötlet

die Möglichkeit-lehetőség

der Gedanke-gondolat

die Aufgabe-feladat

die Erlaubnis-megengedés

der Rat-tanács

dere Befehl-parancs

-a jezői zu+Inf mindig azután a főnév után áll, amire vonatkozik, ezért gyakran közbeékelődik

Die Aufgabe, alles schnell zu kaufen, konnte ich leicht erledigen

4.”scheinen….. zu+inf

-úgy tűnik hogy,

„scheinen” igét mindig azzal a logikai alannyal egyeztetjük nyelvtanilag is, amelyről kijelentjük „hogy úgy tűnik”

Feri scheint heute nicht zu kommen

-scheinen,schien hat geschienen

-scheinen igét sohasem válsztjuk el vesszővel a mondat többi részétől

ELŐIDEJŰSÉG

scheinen zu+Inf Perfekt(múlt idejű főnévi igenév)-tel fejezzük ki

gekommen zu sein

gakauft zu haben

Úgy tűnik(most) hogy kevest aludt.(korábban) Der Lehrer scheint wenig geschlafen zu haben.

5. Szükségesség kifejezése

a, müssen+Inf

            Man muß den Wagen reparieren.

b. sollen+Inf

            Man soll den Wagen reparieren.

c. haben…..zu+Inf

            Man hat den Wagen zu reparieren Nagyon erőteljes felszólítás.

d. sein ……..zu+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

            Der Wagen ist zu reparieren. A kocsi megjavítandó.

6. Lehetőség kifejezése

a. sein ……..zu+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

            Der Wagen ist zu reparieren.

b. –bar melléknévképző (szenvedő jellegű szerkezet)

            Der Wagen ist reparierbar.

d. sich lassen+Inf (szenvedő jellegű szerkezet)

            Der Wagen läßt sich reparieren.

d. können+Inf

            Man kann den Wagen reparieren.


7.um…….zu+Inf      mi célból?

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

Der Schüler sitzt(Schüler) vorne, um den Lehrer zu sehen(Schüler).

Ha az alanyok különböznek

……………..,damit/(daß)ATI mellékmondatot használjuk

Der Schüler alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen

sitzt(Schüler)  vorne, damit ihnden Lehrer sieht(Lehrer)

8.ohne…….zu+Inf      módhatározó

anélkül,hogy

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

Ich fahre in die Stadt,ohne im Geschäft einzukaufen.

Ha az alanyok különböznek

……………..,ohne daß+ATI mellékmondatot használjuk

Ich fahre in die Stadt,ohne daß meine Frau mitkommt.

Előidejűséget az ohne zu +Inf Perf

ge~zu haben/sein

Elmegyek a városba anélkül hogy bewvásároltam volna.

Ich fahre in die Stadt ,ohne vorher eingekauft zu haben.

A magyarban ez „anélkül, hogy„ kezdetű mondatokban feltételes módot használunk a németben viszont az „ohne zu+Inf” „ohne daß+ATI” is eleve kifejezik a feltételességet NEM használunk Konjuktivot.

9.(an)statt…….zu+Inf

ahelyett,hogy

alanyegyezőség a ragozott ige alanya és a zu+Inf logikai alanya megegyezzen.

lásd 8. pontot

ORSZÁGNEVEK

1 nőneműek


(e)BRD

(e)DDR

(e)Schweiz

(e)Tschechoslovakei

(e)Slovakei

(e)Türkei

(e)Mongolei

(e)Sowjetunion

(e)Ukraine

(e)GUS Gemeinschaft Unabhanglicher Staten.

(e)Elfeinbeinküste

(e)Antarktis


2. TSZ

e! Nederlanden;e!USA;e!Philipinen

3. Hímneműek

r Irak;r Iran,r Libanon; r Jemen; r Afganistan; r Kongo; r Tscad; r Sudan

4. Semlegesneműek

Nem használjuk a névelőjüket csak jelzős szerkezetekben

das schöne Ungarn különben Ungarn

Östereich,Tscheien,Rumänien; Rest-Jugoslavien; Montenegro; Slowenien; Kroatien; Bosnien; Spanien; Italien; Russland; Griecheland; England; Irland; Frankreich; Holland; Deutschland; Finnland; Norwegen; Dännmark; Schweden; Polen;

+a városnevek is semlegesneműek a névelőjüket akkor használjuk ha jelzős szerkezet van

-ba,-be

-ban,-ben

-ból,ből

NN

in die Schweiz

in der Schweiz

aus der Schweiz

TSZ

in die USA

in den USA

aus den USA

HN

in den Irak

im Irak

aus dem Irak

SN

nach Östereich

in Östereich

aus Östereich


A KÖTŐMÓD           DER KONJUNKTIV

MÓD

MAGYAR

NÉMET

KIJELENTŐ

=

KIJELENTŐ

FELSZÓLÍTÓ

ó

FELSZÓLÍTÓ

FELTÉTELES

ó

KONJUNKTIV(feltételes,felszólítás,óhaj,függőbeszéd,bizonytalan)

KONJUNKTIV I

függő beszéd

felszólítás,óhajtás,bizonytalanság,

1.Konjunktiv Präsens

3.Konjunktiv Perfekt

5.Konjunktiv Futur

KONJUNKTIV II

feltételes mód

2.Konjunktiv Präteritum

4.Konjunktiv Plusqamperfekt

1.Konjunktiv Präsens

képzése

-e        -en

-est     -et

-e        -en

nincs Umlaut, Brechung

kivétel a sein

ich sei      wir seien

du seiest   ihr seiet

er sei         sie seien

a.használata  receptekben(tradicionális)Man nehme ein Ei

b.felszólítás(manapság már nem nagyon használatos)

Es lebe der König!

Got sei Dank!

Dein Reich komme! Jöjjön el a te országod!

c. függőbeszéd jelen idő

kijelentő mondat

Ich bedauere diesen Vorfall.

Busch sagte,er bedauere diesen Vorfall.

Busch sagte,daß er diesen Vorfall bedauere.

eldöntendő kérdés

G:Bedauerst du diesen V wirklich.

X:G fragte,ob er diesen Vorfall bedauere.

Kiegészítendő kérdés

C:Warum bedauerst du diesen Vorfall?

Clinton fragte,Warum er diesen Vorfall bedauere

Felszólító mondat

T: Danke sofort ab!

X:T sagte, er solle/möge sofort abdanken.

    T sagte, daß er sofort abdanken solle/möge

2.Konjunktiv Präteritum

feltételes mód jelen idő

képzése

a. Gyenge igék

Präteritum=K Präteritum

lernen-lernte-lernte

           tanult-tanulna

b. erős igék

PräteritumàUmlautà+Konjunktiv ragok

trinken àtrankàtränke

gießenàgoßàgössescreibenàscriebàschriebe

KIV:befehlen-befahl-beföhle

helfen-half-hülfe

sterben-starb-stürbe

werben-warb-würbe

werfen,verderben,

c. vegyes igék

bringen-brachte-brächte

denken-dachte-dächte

kennen-kannte-kennte

nennen-nannte-nennte

d,Módbeli segédigék

müssen-mußte- müßte

sollen-sollte-sollte

mögen-moche-möchte

wollen-wollte-wollte

dürfen-durfte-dürfte

können-konnte-könnte

Körülírása

würde +Inf

er müßte =er würde müssen

er dächte=er würde denken

er lernte=er würde lernen

főleg gyenge igéknél


3, Konjunktiv Perfekt

képzése

habe+Part Perfekt(ge~)

sei+ Part Perfekt(ge~)

er habe gekauft

er sei gekommen

Használata:

függőbeszéd múlt idő, bármelyik múltidőben hangzott el az idézendő mondat függőbeszéd múltidőbe csakis Konjunktiv Perfekt segítségével tehetjük.

Ich kämpfte viel um euch(Sokat küzdöttem értetek)

Ich habe viel um euch gekämpft

Ich hatte viel um euch gekämpft

â

B sagte er habe viel um sie gekämpft

B sagte ,daß er viel um sie gekämpft habe

eldöntendőt és kiegészítendőt lehet felszólítót nem lehet képezni.

5-6 K FuturI-II

Képzése werde+inf (főnévi igenév)

er werde kaufen

Használata függőbeszéd jövő idő felszólító módot nem lehet képezni

4.Konjunktiv Plusqamperfekt

feltételes mód múlt idő

hätte+Part Perfekt(ge~)

wäre+ Part Perfekt(ge~)

er hätte gekauft

er wäre gekauft

hätte essen können

Bármelyik múltidőt használjuk is a kijelentő mondatban feltételes múltidőbe csakis a Konjunktiv Plusqamperfekt segítségével tehetjük át

Er kaufte den Schrank

Er hat den Schrank gekauft

Er hatte den Schrank gekauft

â

Er hätte den Schrank gekauft

Körülírása

würde+InfinitivPerfekt

múlt idejű főnévi igenév   ge~haben/sein

er hätte gekauft=er würde gekauft haben

er wäre gekommen=er würde gekommen sein

A módbeli segédigével bővített múltidőt nem írhatjuk körül würdevel,önnálóan használt segédigénél körülírhatjuk würdevel.

Óhajtó mondatok

1

Wenn …(A)…….doch/nur …..T….I….

Wenn ich doch/nur mehr Geld hätte                                         Jelen

Wenn ich doch/nur mehr Geld haben würde                 Jelen körülírt

Wenn ich doch/nur mehr Geld gehabt hätte                              Múlt

Wenn ich doch/nur mehr Geld gehabt haben würde                 Múlt körülírt

2

konj ragozott áll …..doch/nur …….Ørag áll.

Hätte ich noch mehr Geld.!                              Jelen

Würde ich noch mehr Geld haben                    Jelen körülírt

Hätte ich noch mehr Geld gehabt                     Múlt

Würde ich noch mehr Geld gehabt haben         Múlt körülírt

IRREÁLIS FELTÉTELES MONDATOK

1.

……,mintha

…….,als ob+ATI(konj)

…….,als wenn+ATI(konj)

Es tut so,al ob/als wenn er gestern viel gearbeitett hatte.

2.

………….,als+FORDÍTOTT SZÓREND

Er tut so, als,hätte er gestern viel gearbeitet


SZENVEDŐ SZERKEZET das Passiv

I.Zustandspassiv (állapotot fejez ki)

sein rag+Part Perf

jelen     Das Geschäft ist geöffnet

I           Das Geschäft war geöffnet

II         Das Geschäft ist geöffnet gewesen

III        Das Geschäft war geöffnet gewesen

Futur    Das Geschäft wird geöffnet sein

F II      Das Geschäft wird geöffnet gewesen sein

II.Vorgangspassiv

1. Állítmány

weden rag+Part Perf

            Cselekvő                                                        Szenvedő

jelen

Ich lese den Roman

Der Roman wird von mir gelesen

I

Ich las den Roman

Der Roman wurde von mir gelesen

II

Ich habe den Roman gelesen

Der Roman ist von mir gelesen worden

III

Ich hatte den Roman gelesen

Der Roman war von mir gelesen worden

Futur

Ich werde den Roman lesen

Der Roman wird von mir gelesen werden

F II

Ich werde den Roman gelesen haben

Der Roman wird von mir gelesen worden sein

jelen

wird ge~

I

wurde ge~

II

ist ge~ worden

III

war ge~ worden

Futur

wird ge~ werden

F II

wird ge~ worden sein

2.AlanyàEredethatározó              

a: von+D cselekvés okozója

Wir öffnen den Wagen.            Der Wagen wird von uns geöffnet.

b.durch+Te (közvetítő végre h)

Der Lärm weckte mich Ich wurde durch den Lärm geweckt.

c. mit+Dat (cselekvés eszköze)

Der Krankenwagen brachte mich ins Krankenhaus.     Ich wurde mit dem Kw ins Kh. gebracht.

Az általános alannyal lehet mondani.

ha lehet ilyent: Man brachte mich mit dem KW

Megj:

Ha egy cselekvő mondatban man szerepelàØlesz

3.TárgyàAlany

Er gab ihr einen Tritt.    Ein Tritt wurde ihr von ihm gegeben.

Ha a kiinduló cselekvő mondatnak nincs tárgya akkor a belőle képzett szenvedő mondatnak nem lesz alanya.

Wir arbeiten heute ð   Heute wird von uns gearbeitet.

                                   øEs wir von uns heute gearbeitet (Nem egyenes szóren esetén az„es„nem kell


4. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT SZENVEDŐ

A módbeli segédige megmarad ugyanabban az igeidőben és ugyanazon a szórendi helyen mint a kiinduló mondatban volt csak a személyragját egyeztetjük az új alannyal

A főige Ifinitiv Passiv alakba kerül

                        ¯

            Szenvedő főnévi igenév

            ge~werden

            pl gekauft werden

            (múlt idejű)gekauft worden sein

4.1 jelen

Wir müssen den Text lernen.ð

Der Text muß von uns gelernt werden.

4.2  I.múlt

Wir mußten den Text lernen.ð

Der Text mußte von uns gelernt werden.

4.3 II. múlt

Wir haben den Text lernen müssen.ð

Der Text hat von uns gelernt werden müssen.

4.4 III.múlt

Wir hatten den Text lernen müssen.ð

Der Text hatte von uns gelernt werden müssen

4.5 Futur I

Wir werden den Text lernen müssen.ð

Der Text wird von uns gelernt weden müssen.

Futur II.

Miből nem képezhetünk szenvedőt?

nem valódi cselekvést jelentő igék után(gafallen;bekommen)

módbeli segédigékból(6 db)

időbeli segédigék(werden;sein;haben)

sich-es igék

személytelen igékből(pl es schneit;es regnet)

legtöbb ist-es igéből

kifejezetten folyamatot jelentő igékből(scwimmen;wiegen)

NIEMAND ;JEMAND

A         niemand           niemand

T          niemand           nimanden

B         niemands          niemand(e)s

R         niemand           niemandem

SORGEN

sich kümmern um+Akk            gondoskodik valakiről

sorgenH,für+Akk         gondoskodik valakiről

besorgen h (D)+Akk    beszerez v mit (valakinek)

besorgt sein um+Akk               aggódni valakiért

sich(D)Sorgen machen um Ak              

sich(A)sorgen um Ak    

versorgen h Akk. mit D            ellát valakit v mivel


ÁLLÍTÓLAGOSSÁG KIFEJEZÉSE

1

sollen+Inf

Er soll ein guter Schachspieler sein

Ő állítólag jó sakkozó

Előidejűség

Er soll ein guter Ss gewesen sein.

2.

wollen+Inf

valaki állít valamit, de a beszélő ebben kételkedik

Er will ein guter Schachspieler sein

Előidejűség

Er will ein guter Ss gewesen sein

VALÓSZÍNŰSÉG KIFEJEZÉSE

1Egyhe valószínűség

Können+Inf

Er kann schon zu Hause sein.

2.közepes valószínűség

a. „dürfte”+Inf

Er dürfte schon zu Hause sein

b. „werden”+Inf

Er wird schon zu Hause sein

c. „mögen”+Inf

Er mag schon zu Hause sein

3.Erős valószínűség

„müssen”+Inf

Er muß schon zu Hause sein.

Elűidejűség

kann+Inf Perfekt

dürfte+Inf Perfekt

wird+Inf Perfekt

mag+Inf Perfekt

muß+Inf Perfekt           Es~schon angekommen sein

 

LASSEN

1.a. főigeként :hagy,enged,abba hagy

lassen ;ließ;h gelassen

Er hat das Rauchen gelassen.

b.segédigeként: hagy enged

lassen ;ließ;h Inf lassen

Er hat die Kinder im Garten spielen lassen.

c: segédigeként –tat;-tet

-akivel a cselekvést végeztetjük

Hozatom a pincérrel az étlapot.

Ich lasse den Kelner die Speisekarte holen.

d. sich lassen  lásd zu+Inf 6.

e. közös cselekvésre felszólítás

Laß uns gehen (te+én)         Laßt uns gehen (ti+én)
AZ EGYIK LEG ……..BB

A LEG….BAK EGYIKE

einer3

determináns T/B

mn felsőfok

főnév TSZ/A

HN

einer

 der

besten

Freunde

NN

eine

unserer

hellsten

Küchen

SN

eines

meiner

interesantesten

Bücher

einer3

von determináns T/R

mn felsőfok

főnév TSZ/R

HN

einer

von den

besten

Freunden

NN

eine

von unseren

hellsten

Küchen

SN

eines

von meinen

interesantesten

Büchern

ezt a részt ragozzuk

A lehető leg…X.

Möglichst X alapfokban

VONATKOZÓI MELLÉKMONDAT

r RELATIVSATZ

….,aki

….,ami

….,amely

wer(wen,wem,wessen)

was(was—wessen)

egyéb esetben

Wer spät kommt,(der) bekommt kein Abendessen

Mein Bruder singt laut was mich stört.

Felsőfokban álló SN főnévvé vált melléknév áll előtte akkor is „was”

der3

ragozása mint a névelő kiv:

H/B dessen

N/B deren

S/B dessen

T/B deren

T/R denen

Akkor használjuk a der;die;das;-t ha a vonatkozói névmás előtt áll a főnév amire vonatkozik.

Hier kommt der Mann,den ich kenne.

A vonatkozói névmás birtokos esetű alakja tovább már nem ragozható ezér ha elöljárószó kerül eléje alakja nem változik meg.

Es kommt ein Mann mit dessen Frau ich gestern gesprochen habe.

KATI


WERDEN FUNKCIÓI

1. FŐIGEKÉNT (VÁLIK VALAMIVÉ)

werden wurde i geworden

Sie ist Ärtztin geworden Ő orvosnő lett.

2 JÖVŐIDŐ KIFEJEZÉSE

Futur werden+Inf

Er wird morgen zur Verhandlung gehen

Futur II a jövőben már befejezett

Er wird das Buch morgen gelesen haben.

3. Szenvedő kifejezése

werden+Part Perf(ge~)

Die Fliege wird von mir getötet.

4. würde+Inf  feltételes jelen

Er würde gern viel schlafen.

feltételes múlt

Er würde gern gewonnen haben

5.Valószínűség kifejezése

Sie wird wohl(bizonyára) gerade essen.

Előidejűség

Sie wird das Abendessen schon gegessen haben

FŐNÉVI IGENEVEK

CSELEKVŐ (AKTIV)

SZENVEDŐ(PASSIV)

JELEN

Infinitiv Präsens aktiv

(zu)lesen

kommen

Infinitiv Präsens passiv

gelesen(zu )werden

MÚLT

Infinitiv Perfekt aktiv

gelesen(zu)haben

gekommen sein

Infinitiv Perfekt passiv

gelesen worden(zu) sein

NACHDEM ELŐIDEJŰSÉG

+ a következő kötőszavak:als;eher;bevor

1

.Múlt idő 3. múlt                                          múlt idő 1.múlt

Nachdem, ich nach Hause gegangen war, sah ich viel fern.

1                                                                                                                  2

2.múlt idő 2. múlt                                        jelen idő

Nachdem er das Buch gelesen hat, geht er schlafen.

3.

múlt                                                   jövő

Nachdem sie alles gelernt hat, wird sie zur Prüfung gehen


Egyenes:

 

dann

azután, akkor

und

és

erstens, zweitens, drittens

először, másodszor… (felsorolás)

sondern

hanem

kaum

alig

oder

vagy

leider

sajnos

denn

ugyanis, mert

teils…, teils

részben…, részben

aber

de, azonban, pedig, amúgy (nem kezd m)

einerseits…, andererseits

egyrészt..., másrészt

doch

de, hiszen, mégis, pedig (ellentétes tart)

weder…, noch (E v.F)

sem…, sem

auch

is

Alárendelő:

 

allein

azonban, csakhogy

als

amikor, ahogy (egyszer)

nämlich

ugyanis

wenn

amikor, ha

sogar

sőt, még…is

als wenn +Konj.

mintha

ja

hiszen

als ob +Konj.

mintha

nicht nur…, sondern auch

nemcsak…,hanem is

bis

míg, amíg (határ mom: fm csel a mm véget ér)

sowohl…, als auch

mind…, mind

während

míg, mialatt, miközben (párhuzamos csel)

entweder…, oder (E v.F)

vagy…, vagy

solange

míg, amíg (párhuzamos csel)

weder…, noch (E v.F)

sem…, sem

aber als

ám épp mikor

Fordított:

 

damit

hogy

als +Konj.

mintha

bevor*

mielött (előidejűség)

also

tehát

eher*

mielött (előidejűség)

dagegen

ezzel szemben

nachdem*

miután

daher

ezért

je nachdem

attól függően ,hogy

dafür

ezért

da

mivel, mert, minthogy, midőn (mondatot kezd)

darum

ezért

daß

hogy

deswegen

ezért

falls

ha, amennyiben, azon esetben, ha

deshalb

ezért

ob

hogy…-e, vajon

dennoch

mégis

obwohl

bár, noha, jóllehet, annak ellenére, hogy

endlich

végül, végre

anstatt daß

ahelyett, hogy

schließlich

végül

kaum daß

alig, hogy

zuletzt

végül

trotzdem daß

annak ellenére, hogy (mondatot kezdhetünk)

zuerst

előbb, először

ohne daß

anélkül, hogy

ferner

továbbá

so daß

úgy hogy, úgyhogy

folglich

következésképpen

seit(dem)

mióta, amióta

inzwischen

közben

sobald

mihelyt

sonst

különben, egyébként

sowie

mihelyt

trotzdem

ennek ellenére (nem áll első tagm)

sooft

ahányszor, valahányszor

zwar

ugyan, bár (első tagmondat élén áll)

weil

mert

außerdem

ezen kívűl

wie

ahogy

so 

így, hát

je+kf.+(fn)+ATI,desto(umso/je)+kf+(fn)+F      minnél,.. annál inkáb

Találat: 3294