online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)

nyelvtan

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)
 
 

FOLYAMATOS JELEN ÉS SIMA JELEN IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ACTION & STATE VERBS)

SIMPLE PRESENT TENSE – SIMA JELEN IDŐ

Használata:

·         Általános, rendszeres, ismétlődő cselekvések kifejezésére

I live in Bp./ I get up at 7.00 every morning.

·         Fizikai törvényszerűségek

Water boils at 100 oC degrees. 323c23d

·         Általános igazságok kifejezésére

Time is money. English is not difficult.

·         Természeti jelenségek

This river flows into the ocean.

·         Gyakoriságot kifejező időhatározóknál (mindig az ige elé kerül, kivételt képez a sometimes, mert az a mondat elejére és végére is kerülhet)

always / often / usually / sometimes / rarely / never

I often go to the cinema.

Sometimes I do not have lunch. vagy, I do not have lunch sometimes.

·         gyakran használatos múltban történt cselekvések jelen idejű elbeszélésénél, kommentároknál.

I enter the room and see Mary playing on my computer.

The player shoots wide.

·         pontos, időrendhez köthető jövőbeli cselekvések kifejezésére (timetable future)

My train starts at 6.00.

·         Érzékelést kifejező igéknél (ezek az igék ugyan használhatóak folyamatos igeidőkben is, ám ekkor jelentésük megváltozik)

Like/hear/see/think/feel/

I am liking him very much.

·         egyes gyakran használatos kifejezéseknél (I hear, I see, I gather)

I hear you have problems with your leg again.

·         Egyes igék csak sima jelen időben használatosak, nem tehetőek folyamatos alakba vagy ebben az esetben megváltozik a jelentésük (*)

- dislike, hate, like, love, prefer, want, wish

- astonish, impress, please, satisfy, surprise

- believe, doubt, feel*, guess, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, suppose, think*, understand

- hear, see*, measure, taste*, smell*, sound, weigh*

- belong to, concern, consist of, contain, depend on, deserve, fit, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess

- appear, resemble, seem

·         Egyes igék egyaránt használatosak sima illetve folyamatos jelen idoben is, ám jelentésük megváltozik.

taste/weigh/smell/see/think/feel

The soup tastes good. - A levesnek jó íze van.

Peter is tasting the soup. - Péter megkóstolja a levest.

I see her. - Látom őt.

I am seeing the doctor. - Meglátogatom/Elmegyek az orvoshoz.

·         a "have" használata

nem tehető folyamatos alakba, amennyiben birtoklást fejez ki:

I have a car. I am having a car.

BUT We are having dinner!!!

PRESENT CONTINUOUS – FOLYAMATOS JELEN IDŐ

Használata:

·         a beszéd ideje alatt folyamatban lévő cselekvések kifejezésére

The cat is sitting on the table.

·         at the moment, now, at present

I am writing a letter at the moment.

·         Az általánostól eltérő cselekvésekre

I usually go to work by bus but today I am travelling by car.

I am learning to drive.

·         It is getting …, it is starting … használatakor - folyamatosság kifejezésére

Let's finish this, I am getting tired.

·         Ha a szövegkörnyezetből kiderül, hogy a cselekvés most folyik

Look, Peter is trying to close the door.

·         gyakran használatos olyan általános cselekvések kifejezésére, ami bármikor megtörténhet.

I love when you are smiling.

·         ha a folyamatos jelen időt always, continually, constantly szavakkal használjuk, akkor rosszallást fejezünk ki.

He is always crying.

Tom is always leaving his keys.

·         Egyes igék egyaránt használatosak sima illetve folyamatos jelen időben is, ám jelentésük megváltozik.

taste/weigh/smell/see/have

The soup tastes good. - A levesnek jó íze van.

Peter is tasting the soup. - Péter megkóstolja a levest.

I see her. - Látom őt.

I am seeing the doctor. - Meglátogatom/Elmegyek az orvoshoz.

·         Jövőre irányuló, de rendszeres, vagy előre megbeszélt, nagy valószínűséggel bekövetkező cselekvések kifejezésére

I am visiting Susan on Sunday.

They are travelling to the countryside next Monday.

Találat: 2585