online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

irodalom

magyar irodalom, kortárs irodalom, szépirodalom, versek, érettségi, irodalom érettségi

Esszé Projekt


 

Az ipari forradalom és következményei


Az ipari forradalom és következményei A MEZŐGAZDASÁG KAPITALIZÁLÓDÁSA Angliában már a XVI–XVII. században megindult a tökés viszonyok térhódítása. A XVIII. században a falu által közösen használt földeket is bekerítették, így a földe


Petöfi Sandor


Petöfi Sándor Petöfi szerelmi lírája  Petöfi egyik levelében megírja ifjúkori élményét: apja kénytelen volt utána utazni Aszódra, és a szerelmes, tizenöt éves diákot tisztességesen elfenekelni, mert az többet törödött eg


A forradalom radikalizalódasa és az új zsarnoksag megszületése


A forradalom radikalizálódása és az új zsarnokság megszületése A HADÜZENET KÉRDÉSE A király szökésének hírére Ausztria és Poroszország uralkodója felszólították Európa uralkodóit XVI. Lajos megsegítésére (pillnitzi nyilatkozat, 1791. auguszt


Az 1848-as forradalmi hullam


Az 1848-as forradalmi hullám A NÉPEK TAVASZA Az 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. A forradalmak – akár a század korábbi megmozdulásai – a liberalizmus és a nacionalizmus eszméjéböl táplálkoztak. Kirobbanásukhoz hozzájáru


Kölcsey Ferenc


Kölcsey Ferenc A himnusz részletes elemzése Az 1820-as évek elején fokozódik a magyar nemesség elégedetlensége a Habsburg-kormány önkényes, az ösi szokásjogot sértö intézkedései miatt. A felerösödö nemesi ellenállás 1823


A dramaisag jegyei Móricz müveiben egy novellajanak részletes elemzése alapjan


A drámaiság jegyei Móricz müveiben egy novellájának részletes elemzése alapján A drámaiság nem kizárólag a drámai münembe tartozó irodalmi alkotások jellemzö sajátossága. A drámaiság megjelenhet azokban az epikai münembe ta


Ady Endre


Ady Endre Ady messiásként robbant be a magyar szellemi életbe. Költöi világát a maga személyisége köré építette fel. Ady költészete a századvég lírájából nött ki. E korszakban sorra jelentek meg a költészetet megújítani szándékozó tör


Amerika és a gyarmati vilag


Amerika és a gyarmati világ A GYARMATI IDŐSZAK A XVI. században Észak-Amerikát dél felöl az arany után kutató spanyolok kezdték az ellenörzésük alá vonni. Még ebben a században a Szent Lörinc-folyó mentén francia telepesek j


Az avantgard mozgalmak


Az avantgárd mozgalmak Az avantgard szó katonai jelentése elöörs. Müvészi forradalom, mely 1910-töl 1940-ig tart, szakít a hagyományos müvészettel, értékekkel, formákkal, és a müvészi kifejezés új, korszerü le


Kísérletek és elméletek a tarsadalmi ellentétek feloldasara


Kísérletek és elméletek a társadalmi ellentétek feloldására A TÁRSADALOM ÁTALAKULÁSA Az ipari forradalom hatására átalakult a társadalom. A társadalmi helyzetet a születés és a kiváltságok helyett a vagyon, föleg a töke határozta me


Madach Imre


Madách Imre Régi nemesi családból származik. A gimnázium hat osztályát magántanulóként végzi, a váci piaristáknál vizsgázik. A pesti egyetem bölcsészeti, majd jogi karán tanul. Fiatalkori drámái (Commodus, Mária királynö) meglehetösen


Radnóti Miklós


Radnóti Miklós Magatartáskijelölö versek Arról van szó e versekben, hogy Radnóti újabb és újabb aspektusokból és más-más kiváltó élményhez kötödve megfogalmazza azt, hogy az elkövetkezökben az üldözött, majd elhallgatott költ&


A francia szimbolista líra jellemzöi


A francia szimbolista líra jellemzöi A francia felvilágosodás képviselöi az ész mindenhatóságában bízva lelkesen hirdették a polgári társadalom eszményeit, de a 19. század második felére kiderült, hogy ezek a gyakorlatban megvalósí


Mozgalmak és eszmék a XIX. szazad elsö felében


Mozgalmak és eszmék a XIX. század elsö felében A HÚSZAS ÉVEK MOZGALMAI A Bécsben kialakított rendszerrel szemben az 1820-as években Európa déli területein robbantak ki az elsö forradalmi mozgalmak. Spanyolországban, majd a Nápolyi Kir


Szellemi forradalom – a felvilagosodas


Szellemi forradalom – a felvilágosodás A FELVILÁGOSODÁS KITELJESEDÉSE A XVII. századi Angliában új eszmeáramlat jelent meg, a felvilágosodás. Ez a XVIII. században elterjedt és kiteljesedett Franciaországban, majd az egész kontinensen. Az új


Kosztolanyi Dezsö


Kosztolányi Dezsö Kosztolányi prózájának bemutatása egy mü részletes elemzésével Az 1908-ban induló Nyugat nagy költönemzedékének tagjai közül Kosztolányi Dezsö az egyetlen, aki a líra és az epika területén is magas szín


Zrínyi Miklós


Zrínyi Miklós A barokk eposz sajátosságai a szigeti veszedelemben Az eposz müfaja az antik görög világban alakult ki, de a magyar irodalomban Zrínyi Miklósig senki sem próbálkozott vele. Amikor a csáktornyai föúr 1645 végén, 1646


Csokonai Vitéz Mihaly


Csokonai Vitéz Mihály A felvilágosodás eszméi és stílus-áramlatai Csokonai költészetében A felvilágosodás a polgári társadalom megteremtését, elökészítö szellemi mozgalom. Angliából és Hollandiából indult, ezek voltak a 17. század


Az egyensúlypolitika szazada


Az egyensúlypolitika százada A HATALMI EGYENSÚLY RENDSZERE Már a XVI. században (cognac-i liga), de különösen a XVII. század végén (franciaellenes szövetség) megfigyelhetö, hogy az európai hegemóniára törekvö dinasztiákkal szemben a


Ady Endre palyaja: 1914–1918


Ady Endre pályája: 1914–1918   Ki látott engem? (1914 februárja) -        Úgy tűnik, mintha a kötet Ady sokféleségére kérdezne rá; pl. a prológusban huszonkét kérdést vet föl önmagával kapcsolatban.oldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10