online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom Gyermekek Játék Könyvek Mesék Nyelvtan Oktatás óvoda Személyiségek Történelem Versek
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer

irodalom

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
Kanyadi Sandor 1929 -
AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS
SAMANIZMUS
Az angol reneszansz színhaz
A KLASSZIKUS MODERN REGÉNY
Tornyai Janos (1869-1936)
Szilagyi Domokos 1938-1976
Jules Verne: Kétévi vakació
A TÖRTÉNELMI BALLADA
 
 

Jelek és jelrendszerek a nyelv, mint jelrendszer

Jel: érzékszerveinkkel felfogható, ( látható, hallható, tapintható ) jelenség, melynek jelentése van. Jelek sokasága vesz minket körül, melyek segítenek a 545d39f tájékozódásban.pl.:iskolai  csengöhang, kresztáblák

Csoportosításuk: Eredetük szerint

ˇ        természetes jelek ( pl.: dörgés, villámlás, láz )

ˇ        mesterséges jelek ( pl.:nyelv )

                               Jelölt és jelölö viszonya szerint:

ˇ        indexikus jelek : a jelölt és a jelölö érintkezik egymással  (pl.:füst-tüz jele, láz-betegség jele)

ˇ        ikonikus jelek: a jelölt és jelölö között hasonlóság van, a jelölö kicsinyített mása a jelölt dolognak (pl.: térkép, fénykép, számítógépes ikon)

ˇ        szimbolikus jelek: jelölt és jelölö viszonya a hagyományokon, megállapodásokon alapul. Majdnem minden nyelvi jel, kivéve a hangutánzó, hangulatfestö szavak, melyeknek hangsora hasonlít a jelentésükre.  (pl.: piros szín- tilos, fekete szín-gyász, fehér-ártatlanság)

Nyelv, mint jelrendszer

A nyelv legegyetemesebb jelrendszer, mert több alrendszerét szabályok rendszerének együttese fogja egybe. A nyelv alrendszerei:

1.      Fonémák rendszere: beszédhang, melynek nincs önálló jelentése csak jelentés megkülönböztetö szerepe.

2.      Morfémák rendszere: szóelem, melynek önálló alakja és jelentése van, szóelemek szótövek és toldalékok is

3.      Szintagmák: szószerkezet, a mondaton belül szorosan összefüggö szavak kapcsolata

4.      Mondatok rendszere: mondat: egy kerek lezárt gondolatot fejez ki

5.      Szöveg: adott beszédhelyzetben a közlendö egészét tartalmazza

Találat: 3546