online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

jogi

jogi asszisztens, jogi karok, adójogi szakjogász

Esszé Projekt


 

AZ NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS A KODIFIKÁCIÓ


Az nemzetközi környezetvédelmi jog általános elvei és a kodifikáció Általános elvek Az ENSZ 1972-ben Stockholmban tartott környezeti konferenciáján elfoga­dott deklaráció kinyilvánította egyrészt a természeti erőforrások kiaknázá­sának


A NEMZETKÖZI SZOKÁSJOG FOGALMA


A nemzetközi szokásjog fogalma A nemzetközi szokásjog klasszikus meghatározása a Nemzetközi Bíróság Statútumában található, mely a bíróság által alkalmazandó források között megemlíti „a nemzeti szokást, mint a jog gyanánt elismert ált


KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS ÉS FELELŐSSÉG MÁS ÁLLAM NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉSÉÉRT?


Kötelezettségszegés  és felelősség más állam nemzetközi jogsértéséért? A NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉS FOGALMA A Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete szerint: „Az állam nemzetközi jogsértése az, ha a)      a cselekvés


Közös tulajdon természetbeni megszüntetése iranti kereseti kérelem elbíralasanal a bírósagnak vizsgalnia kell az ingatlan adottsagait, és törekednie k


Közös tulajdon természetbeni megszüntetése iránti kereseti kérelem elbírálásánál a bíróságnak vizsgálnia kell az ingatlan adottságait, és törekednie kell az érdekek összhangjának a megteremtésére is. II. A megosztással kialakított ingatlanok térm


A KONZULI JOG


A konzuli jog A konzuli képviselet A konzuli kapcsolatok jogát az 1963. évi bécsi egyezmény szabályozza, melyhez - Magyarország vonatkozásában - több mint 30 két­oldalú konzuli szerződést kell hozzátenni. Ezenkívül a konzuli jogot is érin­t


A LESZERELÉS TÖRTÉNETE


A leszerelés története A háborúkat lezáró békeszerződésekben gyakran kötelezték a legyőzött államokat olyan intézkedések megtételére, melyeket jelenleg a leszerelés körébe sorolnánk. Pl. a vasvári béke (1664) várak lerombolását rendelte


A DELICTA IURIS GENTIUM ÜLDÖZÉSE


A delicta iuris gentium üldözése Bár a nemzetközi közösség nemzetközi szerződésekkel, valamint a nem­zetközi jog általános szabályainak szintjén elvileg elfogadja a delicta iuris gentium intézményét, azaz a termé­szetes személyeknek a


Ha a közös tulajdon természetben megosztas útjan nem szüntethető meg, a bírósagnak arra kell törekednie, hogy az egyik tulajdonostars a masik tulajdon


Ha a közös tulajdon természetben megosztás útján nem szüntethető meg, a bíróságnak arra kell törekednie, hogy az egyik tulajdonostárs a másik tulajdonostárs hányadát magához váltsa. A házingatlant birtokában tartó tulajdonostárs anyagi helyzetétő


A NEMZETKÖZI- ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK


A nemzetközi- és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések A nemzetközi fegyveres összeütközés és a nem nemzetközi fegyveres összeütközés közötti különbség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az erőszak tilalmának elve csak a nemzetkö


A NEMZETKÖZI BÉKE ÉS BIZTONSÁG VESZÉLYEZTETÉSE, MEGSZEGÉSE ÉS TÁMADÓ CSELEKMÉNYEK ESETEIBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS


A nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetése, megszegése és támadó cselekmények eseteiben alkalmazandó eljárás A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés


A NEMZETKÖZI JOGSÉRTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI


A nemzetközi jogsértés jogkövetkezményei A nemzetközi felelősségi jogviszony tartalma alatt azokat a jogi következményeket értjük, melyek a nemzetközi jogsértést elkövető államra hárulnak, azaz melyek teljesítését a sértett állam vagy államo


AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI RENDSZERÉNEK MEGJELENÉSE, FEJLŐDÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI


Az emberi jogok nemzetközi rendszerének megjelenése, fejlődése és következményei Az emberi jogok nemzetközi szabályozása lényegében 1945-ben az ENSZ Alapokmányának elfogadásával kezdődött, tehát alig több mint 50 éves múltra tekinthet v


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETEI


A nemzetközi kapcsolatok elméletei A nemzetközi kapcsolatok elmélete, mint önálló tudományág a II. világháború után alakult ki az USA-ban és onnan terjedt el a világ más részeibe – különösen Nyugat-Európába. Realista irányzat és


A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS FOGALMA, ELNEVEZÉSEI ÉS FAJAI


A nemzetközi szerződés fogalma, elnevezései és fajai FOGALMA Az 1969-es bécsi egyezmény szerint  „a szerződés államok között írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott megállapodást jelent, tekintet nélkül arra, hogy eg


A VITÁK BÉKÉS ELINTÉZÉSE AZ ENSZ KERETÉBEN


A viták békés elintézése az ENSZ keretében A nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos ENSZ-feladatok legalább négy csoportba sorolhatók: a viták békés rendezése, a béke veszé­lyeztetése, megszegése és támadó cselekmények e


A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK JOGÁNAK FEJLŐDÉSE ÉS KODIFIKÁCIÓJA


A nemzetközi szerződések jogának fejlődése és kodifikációja A nemzetközi jogalkotásnak két módja van: egyrészt nemzetközi szerződések megkötése, másrészt a nemzetközi jog általános szabályainak kialakítása. A nemzetközi szerződés a nemze


A LÉGIKÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA


A légiközlekedés biztonsága A légiutasok és repülőgépek elleni terrortámadások gyakorisága (közel 1000 ügy) és különösen a látványos akciók szükségessé tették a légikalózkodás elleni nemzetközi fellépést, az ilyen bűncselekmények megelő


A IUS AD BELLUM-TÓL AZ ERŐSZAK TILALMÁIG


A ius ad bellum-tól az erőszak tilalmáig A XX. század nemzetközi jogának legfontosabb vívmánya az, hogy jogilag megszüntette az erőszak alkalmazásának lehetőségét a nemzetközi közösség tagjai között, és ezzel a nemzetközi jogot elvileg


Közös tulajdon megszüntetése esetén a bírósag a közös tulajdon targyait vagy azok egy részét csak megfelelő ellenérték fejében adhatja egy vagy több t


Közös tulajdon megszüntetése esetén a bíróság a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét csak megfelelő ellenérték fejében adhatja egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába. A megfelelő ellenérték meghatározása a bíróság feladata. Ennek érdeké


A volt hazastarsi közös lakas hasznalatat rendező ítélet utan a közös tulajdon megszüntetésénél iranyadó szempontok [Ptk. 148. §, 296. § (1) bek., PK


A volt házastársi közös lakás használatát rendező ítélet után a közös tulajdon megszüntetésénél irányadó szempontok [Ptk. 148. §, 296. § (1) bek., PK 10. sz., Csjt. 31. §]. A peres felek 1972-ben kötöttek házasságot. Együttélésük alatt szereztéoldal:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11