online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Mozgató csavarorsó méretezése, ellenőrzése

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Csörlök
Folyamatos szallítóberendezések
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése II
Mérési Jegyzőkönyv
Egyszerű PLD eszközök
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
Daruk
Valtakozó aramú szabalyozott hajtasok
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése I.
 
 

Mozgató csavarorsó méretezése, ellenőrzése

Ha a meneteket terhelt állapotban működtetjük (mozgatjuk), akkor a külső, tengelyirányú erőhatásból csavaró igénybevétel is fellép a húzás (nyomás) mellett.

Az ilyen menetes orsókat összetett igénybevételre méretezzük (ellenőrizzük):

Ha a y menetemelkedési szög kisebb mint 6o (y < 6o ), akkor a redukált feszültséget 32% többlet terheléssel, , szerint számoljuk.


Feladatok:

 

1. Mekkora feszültség ébred egy mozgató orsós szerkezet tengelyében?

Adatok: F = 104 N , y < 6o , névleges méret: M16x1,5 (d3 =13,879 mm)

Kibírja-e az igénybevételt egy 3.6 anyagminőségű csavar, n =2 biztonság esetén?

A folyáshatár: ReH =3 x 6 x 10 = 180 N/mm2

sred > smeg , tehát a csavar kibírja a terhelést.

2. Egy M16x1,5 méretű csavarorsó mozgató szerkezetb 414b18e en F=12 kN nyomó terhelést kap.

(d3 =13,879 mm ; d2 =14,966 mm      )

Az orsó anyagára megengedett feszültség: smeg =200 N/mm2

 

Megfelel-e az orsó a fenti igénybevételre?

  helyett, ha y < 6o

  - val számítható.

y < 6o , tehát alkalmazható az egyszerűsített összefüggés.

Megfelel, sőt túlméretezett!!

3. Melyik menet a legmegfelelőbb F=12 kN terhelésre, ha a mozgatóorsó anyagára megengedett feszültség: smeg = 180  N/mm2?

Határozza meg a menet méretét!

d

d2

d3

M12x1,75

10,829

9,819

M14x2

12,663

11,508

M16x2

14,663

13,508

4. Mekkora terhelést bírna el egy M 16 x 2 méretű mozgatóorsó, ha az anyagára megengedett feszültség: smeg =200 N/mm2?

2. A meneteken keletkező felületi nyomás

 

Menetes szerkezeteknél a kapcsolódó meneteken a felületi nyomás is okozhat problémát. (Megszakadhat a menet.)

Az érintkező felületek vetülete körgyűrű felület. Az összes felületet a menetek számának és egy felfekvő-felületnek a szorzatával

  számíthatjuk.

A felületi nyomás meghatározása:

Egy menetes furatban z=10db menetnél több nem kapcsolódhat az orsóhoz, a terhelés megoszlásának egyenlőtlensége miatt.

A kapcsolódó elemek ellenőrzésénél anyagminőségeiktől függő pmeg (megengedett palástnyomás) a mértékadó.

A menetes kapcsolat p < pmeg  esetén jó!

Feladatok:

1. Határozza meg a fellépő felületi nyomást egy M14x1,5 méretű menetes szerkezetnél, ha F=10 kN és z=10 (d3 =11,879, D1 =12,36)!

acél orsó és bronz anya esetén pmeg =17,5 N/mm2, tehát a menetes szerkezet megfelelő lenne palástnyomásra!

2. F=10 kN, pmeg =17,5 N/mm2, M14x1,5

   (d=14; d3 =11,879; D1 =12,36)

Egy menetes forgatóorsó és anya kapcsolatánál a fenti adatok esetén hány db kapcsolódó menetszám szükséges, z=?

3. Ellenőrizze az alábbi menetes persely „A” felületét felületi nyomásra, „B” felületét nyírásra, a felfekvő meneteket pedig palástnyomásra!

F = 7000 N                    M12                               D1= 10,106  mm

tmeg = 80 N/mm2             pmeg = 17,5 N/mm2          z = 10

a) Az „A” felület ellenőrzése felületi nyomásra

Ez a felület körgyűrű alakú, tehát

A felületi nyomás:

  tehát megfelel.

b) A „B” felület ellenőrzése nyírásra

A felület hengerpalást alakú, tehát

Az ébredő nyírófeszültség:

Számszerű összevetéssel tehát megfelelő, de műszakilag a váll túlméretezett.

Érdemes módosítani, csökkenteni a vállmagasságot.

v = 5mm esetén:

Még csökkenteni lehetne a Dv-t is, ami visszahat az „A’’ felület palástnyomására, tehát a Da átmérő is kisebb lehetne, mint az eredeti méret.

c) A menetek ellenőrzése palástnyomásra

 

 

 

A menetek nem bírják el a terhelést, ezért nagyobb névleges átmérőjű menetet kell alkalmazni.

Itt kell figyelni újra a csökkentett átmérőkre, hiszen a menetek mellett a megfelelő anyagvastagságnak meg kell lenni.

 

 

3. Tengelyek

 

 

A tengelyek rendeltetésük szerint két csoportba oszthatók:

    a) támasztó tengelyek: ezek rögzített (álló) és csapágyazott (forgó) kivitelűek lehetnek, de forgató nyomatékot nem visznek át, így a hozzájuk szerelt forgó alkatrészeket csapágyazva kell felszerelni. Ezért, ezen tengelyek terhelése csak hajlítás lehet.

    b) erőátviteli tengelyek: mindig csapágyazott kivitelűek, így a rájuk szerelt forgó alkatrészek fixen rögzíthetők. Ezért terhelésük csavarással párosult hajlítás.

A tengelyméretezés elvei

Statikus hajlító igénybevétel:

-Navier-féle képlet:

        

 

-a keresztmetszeti tényező:

         

- az eredő hajlító nyomaték:

         

  

Statikus csavaró igénybevétel:

 

Méretezés a feszültség alapján:

         ,  ahol               (MT = T)

     -a poláris keresztmetszeti tényező:

                             

     

   

- a tömör, kör keresztmetszetű tengely szükséges átmérője:

         

-a kör vagy körgyűrű keresztmetszetű egyenes rúd elcsavarodása:

   

           - a poláris másodrendű nyomaték:

                             

   

-      a tömör, kör keresztmetszetű tengely szükséges átmérője:

 

     

A gyakorlatban a megengedett elcsavarodás méterenként 0,005 rad. , és az acél csúsztató rugalmassági modulusa G = 80000 N / mm2.

Méretezés ismétlődő igénybevételre:

 

Az egyidejű hajlítással és csavarással terhelt tengelyek méretezését a H-M-H (Huber-Mises-Hencky) elmélet redukált feszültsége alapján végezzük:

   

Mohr szerinti a redukált feszültség:


A tengelyek méretezendő keresztmetszete:

                                 

                                            

 

 

Tengelyek ellenőrzése kihajlásra

 

Nyomásra igénybe vett rudakat, tengelyeket a kihajlási veszély (törés) miatt kihajlásra ellenőrizni kell. A tengely karcsúságát ( l ) meghatározva eldönthető, hogy EULER vagy TETMAJER féle összefüggéssel végezzük az ellenőrzést.

A karcsúság:

 

l = s/i,           ahol:                   s = a szabad kihajlási hossz,

                                      i = a legkisebb tehetetlenségi sugár (inerciasugár).

      I.: s = 2L               II.: s = L      III.: s » 0,7L      IV.: s » 0,5L

 

A kihajlási hossz a nyomott rúd végének megfogási módjától függően határozható meg a szerkezeti hosszúságból. A fenti ábrán látható négyféle eset látható a kihajlási hosszak feltüntetésével.

Az esetek:    I. alul befogás, fent csukló

                   II. alul, felül csukló, fent vezeték

                  III. alul befogás, fent csukló, vezeték

                  IV. alul befogás, fent befogás, vezeték

                  

 

Az inerciasugár

 

                                                        I = a felület másodrendű nyomatéka

                                                       A = felület

 

A keresztmetszetben keletkező nyomófeszültség legfeljebb a kihajlást okozó feszültség lehet:

         ahol Ft a kritikus, kihajlást megindító terhelőerő.

Az acélokra érvényes függvénygörbék három, egymástól jól elkülöníthető szakaszból tevődnek össze, az alábbi ábra szerint:

          s

l

 

I – tiszta rugalmas kihajlás (λ0 = 100)

                   (E = rugalmassági modulus)

II – rugalmas képlékeny kihajlás (60<λ<100)

 

                     ( A és B anyagminőségtől függő állandók)

Néhány fontosabb szerkezeti acélra:

S 185                    (A 34)         σt = 239 – 0,32 λ

S 235 JR               (A 38)         σt = 289 – 0,82 λ  

S 235 J0               (A 44)         σt = 389 – 1,82 λ

S 275 J0               (A 50)         σt = 439 – 2,32 λ

S 355 J0               (A 60)         σt = 539 – 3,32 λ

 

III – nem számolunk kihajlással (λ≤60)

     

 

     

A biztonsági tényezők

I.     esetben            n = 3 - 6

II.  esetben            n = 1,75 - 4

III. esetben           n = 1,5 - 2

Feladat:

 

1. Egy tengely nyomásra van igénybe véve  az alábbi adatokkal:

Terhelés                         F = 3 kN

Átmérő                          d = 10 mm

Rúdhossz                       l = 150mm

Rug. modolus                E = 2,1 * 105 N/mm2

 

 

 

Elviseli-e a rúd a kihajlást?

l =120 > 100 ezért EULER  szerint számolunk.

tehát megfelel !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Találat: 8932