online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Mégegyszer a gépkocsiemelőről

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Autóvasarlaskor a vevö nem tudja eldönteni, szívó vagy feltöltös motort vasaroljon.
Folyamatos szallítóberendezések
Futókerekek, futómüvek, futómacskak
A CNC gépek szerszamozasa
Képességeink kibontakoztatasa
A CNC gépek fő részei
A mechanikai munka atvitele valtozó sebességü üzem mellett
Indítómotor működése, javítasa
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
Valtakozó aramú szabalyozott hajtasok
 
 

Mégegyszer a gépkocsiemelőről

 

Lapozzunk vissza régen elfelejtett gépkocsiemelő kapcsolási rajzára! (1.10. ábra). A megvalósítás viszonylag egyszerű volt, hiszen mindent közösen csináltunk.

A feladat majdnem azonos. A terhet gyorsan kell emelni és lassan süllyeszteni!

Az útmeghatározó elem ugyan 4/3-as - de ezt már tudjuk mit jelent - és a fojtó-visszacsapó szelep, melynek helyét Önnek kell meghatározni!

Egészítse ki a kapcsolást, majd valósítsa meg! T

  939f53j

B

  939f53j

A

  939f53j

P

  939f53j

8.1. ábra: Hidraulikus gépkocsiemelő

  939f53j

  ?

  939f53j

 ?

  939f53j

  B

  939f53j

  A

  939f53j

    2.

  939f53j

1.

  939f53j

A fojtó-visszacsapó szelepek két helyre - az ábrán A és B - építhetőek be. Elvileg bármelyik lehetőség megvalósítása a kívánt eredményt hozza. (Gyors emelés, lassú süllyesztés.)

A fojtó-visszacsapó szelepeket fordítva ne építsük be, mivel ekkor az emelési, süllyesztési sebességek ellentétesre változnak!

Amennyiben végzett a szereléssel kapcsolja be a szivattyút meghajtó villamos motort és próbálja ki, hogy a körfolyam a kívánalmaknak megfelelően működik-e!

Állítsa a fojtószelepeket, változtassa a dugattyú sebességét!

95

A körfolyam működőképes. Ön hová kötötte be a fojtó visszacsapó szelepet? Jelölje x-szel!

Az „A” pontra

A „B” pontra

Bármelyik helyre kötötte a fojtó-visszacsapó szelepet kérem indokolja meg, hogy miért oda tette!

Indoklás:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Elvileg mindkét megoldás elfogadható. Ez azonban csak addig igaz, amíg a munkahenger dugattyúja teher nélkül mozog.

Hogy kézzel fogható magyarázatot kapjunk először nézzük meg a fojtó-visszacsapó szelep felépítését és feladatát.


8.2.a. ábra: Fojtó visszacsapó szelep

1.   939f53j Szelepház,

2.   939f53j Fojtócsap

3.   939f53j Zárófedél,

4.   939f53j Visszacsapó szelep

5.   939f53j Nyomórugó


96

  939f53j
8.2.b.ábra: Fojtó-visszacsapó szelep

Az a. és a b. ábra összehasonlításával jól látható a szelep feladata.

Míg az „a”. ábrán a visszacsapó szelep zár és folyadékáram csupán a fojtáson jöhet létre, (jobbról - balra tartó folyadékáram) addig a „b”. ábrán (balról - jobbra tartó áram) a visszacsapó-szelep nyit, s így a fojtón és a visszacsapón nagyobb térfogatáram jöhet létre mint előző esetben.

A két áramló mennyiség között különbséget képez.


Kössük a fojtó-visszacsapó szelepet a munkahenger negatív hengerterét tápláló vezetékbe!

Akik ezt a bekötését választották a fojtó-visszacsapó szelepnek tapasztalhatták, hogy a működés tökéletes volt.

Ez mindaddig igaz, míg a munkahenger dugattyújára nem hat „F” erő. Miért? Vizsgáljuk meg a kapcsolást!

0 kapcsolási helyzet:

Minden csatorna zárva, folyadékáram nincs, a dugattyú tartja a terhet.

1 kapcsolási helyzet:

Az útmeghatározó elem P-A csatornáján a nyomófolyadék a pozitív hengertérbe jut. Ahhoz, hogy a dugattyú mozgása - emelkedése - létrejöjjön a negatív hengertérből biztosítani kell az olaj eltávozását.

A fojtó-visszacsapó szelep ezt megteszi, mivel ekkor a visszacsapó nyitásával nagy mennyiségű folyadék áramolhat az útmeghatározó nyitott B-T csatornáján a tartály felé.

  939f53j


                                      F


                                                           A            B

                                                   1              0                2
                                                           P             T


                 8.3. ábra: Fojtó-visszacsapó szelep bekötése

A munkahenger dugattyúja ekkor pozitív irányban gyorsan képes muzdulni, emelni a terhet.

2 kapcsolási helyzet:

Lassan le kell engedni a terhet, hogy az, az esetleges ütközéstől ne sérüljön. Ekkor mi történik?

Az útmeghatározó elem P-B útján a nyomófolyadék a fojtó-visszacsapó szelepig elér. Ennek azonban a visszacsapó szeleprésze zár, így folyadék csak a fojtón áramolhat át kis mennyiségben. Kevés folyadék jut időegység alatt a munkahenger negatív hengerterébe.

Tulajdonképpen ez volt a célunk! Vagy mégsem?

Kövessük tovább a történéseket! A dugattyú alatti - pozitív hengerteret az útmeghatározó elem A-T úton összenyitja a tartállyal, s onnan nagy mennyiségű folyadék távozik el.

97

Most foglaljuk össze a 2 tolattyúállásban történteket!

·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A munkahenger negatív hengerterébe kevés folyadék áramlik a fojtás miatt,

·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A dugattyú pozitív hengerteréből sok folyadék képes távozni. Nincs a folyadéknak ellentartása a dugattyú alatt.

·  939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j   939f53j A dugattyút a rúdon lévő terhelés is ebbe az irányba nyomja.

Ezek alapján röviden írja le mi következne be a dugattyúnál és a tehernél!

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fojtó - visszacsapó szelepet tehát úgy kell bekötni, hogy minden esetben a visszafolyó ág legyen fojtva!

Azok készítették el helyesen a kapcsolást akik a szelep bekötésénél az „A” variációt választották.

Háromállású útmeghatározó elemek

A kétállású útmeghatározó elemek a munkahenger dugattyújának megállítását csupán egyik, vagy másik véghelyzetben teszik lehetővé. (Közbenső megoldás nincs.) Hidromotorok vezérlésénél sem lehet állj helyzetet elérni.

A 3; 4; 5-úttal rendelkező útmeghatározó szelepeknél sok esetben követelmény az, hogy a két munkahelyzeten kívül még legyen egy harmadik pozíció, melyben pl.: a dugattyú nem végez mozgást.

3/3-as útmeghatározó elemek variációi

 1.                    A

  939f53j

Nulla kapcsolási helyzetében minden csatornát zár. A munkahenger dugattyúja áll, nem tehermen-tesített.

Nulla kapcsolási helyzetében minden csatorna nyitott. A munkahenger dugattyúja - külső terhelés hatására - szabadon elmozdul. Tehermentesített.

Nulla kapcsolási helyzetében az A munkacsatornát zárja, a fogyasztó áll. A tolattyú tengelyirányú furatain keresztül tehermentesíti a szivattyút.

  939f53j


   3.          P          A           T

  939f53j

 2.          P          A          T

  939f53j

         P                      T

  939f53j


8.4. ábra: 3/3-as útmeghatározó elemek

98

A 8.4. harmadik ábráján feltüntetett útmeghatározó elem tolattyú kialakítása:


            Átömlő furatok


                        8.5. ábra: Tolattyú tehermentesítő furatokkal

Rajzolja be a következő félig kész jelöléseken az áramirányt mutató nyilakat, majd írja mellé, hogy melyik 3/3-as szelepnek felel meg a szimbólum!

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  939f53j


Az útmeghatározó elemek variációi annál nagyobb számúak, mennél több csatorna van a szelepházon és mennél több lehetséges pozíciója - állása - van a tolattyúnak.

Minta 8.4. ábrán láttuk a tolattyú vezérlőél kialakítása lehetővé teszi, hogy egy ugyanazon szelepházba helyezve a különféle kiképzésű tolattyúkat, más és más vezérlő funkciókat valósítson meg.

A következő ábrán tekintsük meg a tolattyú vezérlőélének és az általa vezérelt csatornának a viszonyát. Ezek alapvetően meghatározzák az útváltó szelep tulajdonságait.99


     Pozitív                                      Negatív                                       Nulla

  939f53j

8.6. ábra: Tolattyú vezérlőélek túlfedése

  939f53j

Pozitív túlfedés: A tolattyú vezérlőélének szélessége nagyobb, mint a vezérelt csatornáé. Biztos zárt helyzetet valósít meg, tehát a fogyasztó bármilyen helyzetben megállítható.

A tolattyú átváltásakor - nyitás, vagy zárás - erős folyadéklökések jelentkeznek. Keményen kapcsol.

Negatív túlfedés: A tolattyú vezérlőélének szélessége kisebb, mint a vezérelt csatornáé. Nem hoz létre zárt helyzetet. Ez ok miatt a fogyasztó mozgása ekkor ellenőrízhetetlen. (Amennyiben a munkahenger dugattyújára erő hat, úgy annak irányába elmozdul.). Úszóhelyzetet, vagy tehermentesítést biztosít.

A tolattyú átváltásakor nem jelentkeznek erős folyadéklökések. Kapcsolása lágy.

Nulla túlfedés:     A tolattyú vezérlőélének szélessége megegyezik a vezérelt csatornáéval. Ezt a megoldást a szokásos hidraulikában nem alkalmazzuk.

Felhasználási területe elsősorban a szabályozástechnika. (Szervo-szelepek.)

100

Tudjuk, hogy a 4 útú és az 5 útú szelepeket csupán az különbözteti meg egymástól, hogy az 5 útú változaton eggyel több visszafolyó csatorna van kivezetve a szelepházon. Ez a csatorna a 4 útú változatoknál is létezik, de egy belső - technológiai - furattal a szelepházon belül a két visszafolyó csatornát egyesítik.

Vizsgáljuk meg az 5/3-as útmeghatározó elem néhány szokásos típusát. Jelölje be az ábrákba a folyadék áramlási irányát! Dolgozzon ceruzával, hogy javítani tudjon!

8.7. ábra: 5/3-as útmeghatározó elemek

101

Munkahengerek löketvégi fékezése

A munkahenger dugattyúja - mozgás közben - a hengercsőben nagy sebességre tehet szert. A hengerfedélre ilyen sebességgel ütközve - s közben még a teher is növeli a mozgási energiát - a dugattyú felverődne, vagy rosszabb esetben a dugattyúrúdról leszakadna.

Ezért, mielőtt a dugattyú felütközése bekövetkezik csökkentsük a sebességét annyira, hogy az ütközés következtében felszabaduló energia ne károsítsa a hengert és a dugattyút.


8.8. ábra: Löketvégi fékezés

  939f53j

A fékezést a hengerfedélbe épített fojtó-visszacsapó szeleppel oldjuk meg. A dugattyú közeledik a hengerfedélhez. (Alsó ábra.) Az átömlési keresztmetszetet a dugattyúrúdon lévő hengeres váll zárja. A fedélbe beépített visszacsapó-szelep szintén zárt. Folyadék csak az állítható fojtószelepen keresztül képes a dugattyú negatív hengerteréből távozni. A fojtószelep mindenkori beállításával meg tudjuk határozni az ütközés sebességét.

Miért van beépítve a visszacsapó-szelep? Indítsuk a dugattyút negatív irányba! (Felső ábra.) Ekkor a folyadékáram nyitja a visszacsapó-szelepet, azon nagy mennyiségben áramlik át és a dugattyú gyorsan indul. Amennyiben ez a szelep nem lenne beépítve, a dugattyú löketének kezdetén lassan mozogna - csak a fojtáson keresztül kap folyadékot - majd, ha a hengeres váll a hengerfedél furatából kilépett, sebessége ugrásszerűen megnövekedne.

A fojtószeleppel a mindenkori üzemi körülményeknek megfelelő értéket tudjuk beállítani.

102

  939f53j
Önellenőrzés 8.

Figyelmesen olvassa el a kérdéseket! Az Ön által helyesnek ítélt válaszokat jelölje x-szel, vagy adjon rövid válaszokat!

1.   939f53j Egészítse ki a mondatokat!

A fojtó-visszacsapó szelepet úgy kell bekötni, hogy a fojtás mindig ..........................................

.................................................................................................................................................

Ennek oka az, hogy ellenkező esetben a teher és a munkahenger dugattyúja..............................

.................................................................................................................................................

(5 pont)

2.   939f53j Milyen szerkezeti elemet lát a következő ábrán? Írja le a csatornák kapcsolatát a tolattyú elmozdításakor!

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

A csatornák a tolattyú kapcsolásakor:

............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

  939f53j


(8 pont)

3. Rajzolja le az előző ábrán szereplő szelep jelképi ábráját!


(4 pont)

103

4.   939f53j Mit jelent a pozitív túlfedés fogalma?

            a./ a tolattyú vezérlőéle szélesebb, mint a vezérelt csatorna                                          o

            b./ a tolattyú vezérlőéle keskenyebb, mint a vezérelt csatorna                          o

            c./ a vezérelt csatorna szélessége nagyobb, mint a tolattyú vezérlőéle               o

(2 pont)

5.   939f53j Melyik vezérlőél kialakításra igaz a következő állítás?

           

            A munkahenger dugattyúja bármely helyzetben biztosan megállítható.

            a./ mindkét túlfedésre                                                                                                 o

            b./ negatív túlfedésre                                                                                                  o

            c./ pozitív túlfedésre                                                                                                   o

(2 pont)

6.   939f53j Mi a szerepe a munkahengerek löketvégi fékezésének?

            a./ a dugattyú lassan érje el a hengerfedelet, de gyorsan induljon                                  o

            b./ a dugattyú gyorsan érje el a hengerfedelet, de lassan induljon                                  o

            c./ a dugattyú lassan érje el a hengerfedelet és lassan induljon                          o

(3 pont)


Elérhető pontszám.       24 pont


                       22-24 pont      Kiválóan megfelelt                                                                       16-21 pont      Megfelelt

                                                                         0-15 pont      Javaslom, figyelmesen ismételje át!

104

TARTALOMJEGYZÉK

  939f53j

  939f53j

Előlap:                                                                                                                           2. oldal

1. Milyen részekből áll a hidraulikus rendszer?                                                        3. oldal

Ismerjük meg a rendszerben szereplő elemeket!                                                              4. oldal

Folyadéktartály:                                                                                                             4. oldal

Szivattyú:                                                                                                                       5. oldal

Nyomáshatároló szelep:                                                                                                 6. oldal

Nyomásmérő műszer:                                                                                                     6. oldal

Zárószelep (visszacsapó szelep):                                                                                     7. oldal

Útmeghatározó elem:                                                                                                      8. oldal

Mennyiségmeghatározó elemek:                                                                                     9. oldal

Végrehajtó elem (munkahenger):                                                                                  10. oldal

Gépkocsiemelő feladat kapcsolási vázlata:                                                                    12. oldal

Önellenőrzés 1:                                                                                                            13. oldal

Hogyan működik?                                                                                                        15. oldal

2. Tehergépkocsi rakfelületének billentése:                                                           17. oldal

Vizsgáljuk meg a módosított és az új elemeket!                                                             18. oldal

3/2-es útmeghatározó elem:                                                                                          18. oldal

Fojtó-visszacsapó szelep:                                                                                             19. oldal

Munkahenger.                                                                                                              20. oldal

Hajlékony vezeték, tömlő:                                                                                            20. oldal

Tehergépkocsi rakfelületének billentése (kapcsolás):                                        22. oldal

2/2-es útmeghatározó elem:                                                                                          23. oldal

Rugóerő visszatérítéses munkahenger.                                                               24. oldal

Tehergépkocsi rakfelületének billentése 2 db. 2/2-es szeleppel:                                     26. oldal

Önellenőrzés 2:                                                                                                            28. oldal

3. Hidraulikus lemezhajlító gép:                                                                               30. oldal

Nyomás:                                                                                                                      31. oldal

A térfogatáram:                                                                                                            34. oldal

Szivattyú mérése:                                                                                                         35. oldal

Szivattyú résvesztesége:                                                                                                37. oldal

Hogyan minősítjük a szivattyút?                                                                                    37. oldal

Nyomáshatároló szelep:                                                                                               38. oldal

Rugóterhelésű nyomáshatároló szelep.                                                              39. oldal

Nyomáshatároló szelep mérése és beállítása:                                                                 42. oldal

Szivattyú mérése és minősítése:                                                                                     42. oldal

Mérési jegyzőkönyv:                                                                                                    43. oldal

Önellenőrzés 3:                                                                                                            45. oldal

4. Csővezeték ellenállása:                                                                                        47. oldal

Mit ismert fel PASCAL?                                                                                              49. oldal

Hogyan mutatható ki a folyadék súrlódása?                                                                  50. oldal

Hogyan áramlik a folyadék csővezetékben?                                                                  50. oldal

Milyem csővezeték kialakítások idéznek elő turbulenciát?                                             51. oldal

Mi is az a REYNOLDS féle szám?                                                                               55. oldal

Csővezeték ellenállása:                                                                                     56. oldal

105

Hidraulika folyadékok:                                                                                     57. oldal

Hidraulika folyadékok feladatai:                                                                                    57. oldal

Hidraulikus munkafolyadékok csoportosítása:                                                   57. oldal

Hidraulika folyadékok legfontosabb tulajdonságai:                                                        58. oldal

Önellenőrzés 4:                                                                                                            61. oldal

5. Adagoló működtetése:                                                                                          63. oldal

Kétoldalról működtethető munkahengerek:                                                                   64. oldal

4/2-es útmeghatározó elem:                                                                                          68. oldal

Önellenőrzés 5:                                                                                                            72. oldal

6. Csapágyszerelő prés:                                                                                            75. oldal

Fojtószelepek:                                                                                                             77. oldal

5/2-es útmeghatározó elem:                                                                                          78. oldal

Fojtószelep mérése:                                                                                                     81. oldal

Még néhány szó a nyomás növeléséről:                                                                         82. oldal

Önellenőrzés 6:                                                                                                            84. oldal

7. Fűrészgép vezérlése:                                                                                             86. oldal

Visszacsapó szelep:                                                                                                      90. oldal

Hidraulikus motor:                                                                                                        91. oldal

Önellenőrzés 7:                                                                                                            93. oldal

8. Mégegyszer a gépkocsiemelőről:                                                                                    95. oldal

Fojtó-visszacsapó szelep:                                                                                             96. oldal

Háromállású útmeghatározó elemek:                                                                             98. oldal

Tolattyú túlfedései:                                                                                                     100. oldal

Munkahengerek löketvégi fékezése:                                                                            102. oldal

Önellenőrzés 8:                                                                                                          103. oldal

Tartalomjegyzék:                                                                                                        105. oldal

106

Találat: 2829