online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   

kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 
 

 
 

 

 

GPS ¨C NAVIGACIÓS RENDSZER N350 Haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A szakmai vizsga szóbeli tantargyai: Gazdasagi, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek Gépipari technológia Gyartasi folyamat tervezése
Csörlök
Carboplate Epoxi bazisú gyantaval elő-impregnalt, pultrudalt, kétoldalasan tapadó, karbon-szal lemez
Futókerekek, futómüvek, futómacskak
MOSFET TRANZISZTOR TESZTER
A TŰZVÉDELEM ÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁS VÉDŐESZKÖZEI
A kommunikaciós modell
Valtakozó aramú szabalyozott hajtasok
MŰSZAKI RAJZ
Szerszamkezelés
 
 
 


GPS ¨C NAVIGÁCIÓS RENDSZER

N350

Haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®


Tartalomjegyz¨¦k

Figyelmeztet¨¦sek ¨¦s megjegyz¨¦sek. 2

A doboz tartalma. 3

A. Alapfunkci¨®k. 4

1. A k¨¦sz¨ąl¨¦k r¨¦szei 4

1.1 El¨ąlsö alkatr¨¦szek. 4

1.2 H¨˘tuls¨® alkatr¨¦szek. 4

1.3 Felsö alkatr¨¦szek. 4

1.4 Baloldali alkatr¨¦szek. 5

1.5 Jobboldali alkatr¨¦szek. 6

1.6 Als¨® alkatr¨¦szek. 6

2. Kieg¨¦sz¨Ştök haszn¨˘lata. 6

2.1 Az akkumul¨˘tor feltölt¨¦se az AC adapterrel 6

2.2 Az aut¨®s töltö haszn¨˘lata. 8

2.3 Az aut¨®s tart¨® haszn¨˘lata. 8

2.4 Az USB k¨˘bel haszn¨˘lata. 9

3.    A GPS elind¨Şt¨˘sa. 9

B. Üzemeltet¨¦s. 9

Be- ¨¦s kikapcsol¨˘s. 9

Fömen¨ą kezelöfel¨ąlete. 10

1.     818g65i ;   Navig¨˘ci¨®. 10

2.     818g65i ;   Zene. 10

3.     818g65i ;   F¨¦nyk¨¦p. 12

4.     818g65i ;   E Book. 13

5.     818g65i ;   Video. 14

6.     818g65i ;   Be¨˘ll¨Şt¨˘sok (Setup) 16


Figyelmeztet¨¦sek ¨¦s megjegyz¨¦sek

Ø     818g65i ;     818g65i ; Az Ön ¨˘ltal v¨˘s¨˘rolt PND-t (Personal Navigational Device) kiz¨˘r¨®lag t¨˘j¨¦koz¨®d¨˘si seg¨¦deszköznek sz¨˘nt¨˘k, nem pedig pontos ir¨˘ny-, t¨˘vols¨˘g- ¨¦s földrajzi helymeghat¨˘roz¨˘s c¨¦lj¨˘ra. Haszn¨˘lat közben mindig a KRESZ szab¨˘lyai szerint ¨¦s az aktu¨˘lis forgalmi jelz¨¦seknek, szab¨˘lyoknak megfelelöen közlekedjen!

Ø     818g65i ;     818g65i ; A GPS-müholdak jelei nem k¨¦pesek szil¨˘rd anyagokon ¨˘thatolni (kiv¨¦ve ¨ąveg). Alag¨˛tban vagy ¨¦p¨ąletek belsej¨¦ben a GPS-es navig¨˘ci¨® nem müködik.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Helyzet¨¦nek meghat¨˘roz¨˘s¨˘hoz a müszernek minimum n¨¦gy mühold jeleit kell vennie. A jelek v¨¦tel¨¦t bizonyos környezeti elemek befoly¨˘solhatj¨˘k (pl. rossz idö, sürü lombkorona vagy magas ¨¦p¨ąletek).

Ø     818g65i ;     818g65i ; A g¨¦pj¨˘rmüben egyidejüleg haszn¨˘lt vezet¨¦k n¨¦lk¨ąli (wireless) müszerek zavarhatj¨˘k a müholdjelek v¨¦tel¨¦t ¨¦s ¨Şgy a m¨¦r¨¦s bizonytalann¨˘ v¨˘lhat.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Amennyiben k¨¦sz¨ąl¨¦k k¨¦pernyöje nem reag¨˘l (lefagy) a h¨˘toldalon tal¨˘lhat¨® ˇ°akkumul¨˘tor kapcsol¨®ˇ± gombj¨˘t ˇ°offˇ± ¨˘ll¨˘sba kell tolni, majd ism¨¦t ˇ°onˇ±-ra kell kapcsolni. Ha a probl¨¦ma m¨¦g mindig fenn¨˘ll, a müszer alj¨˘n tal¨˘lhat¨® ˇ°resetˇ± gombot kell benyomni.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Az aut¨®b¨®l kisz¨˘llva ne hagyja a k¨¦sz¨ąl¨¦k¨¦t a müszerfalon, vagy a sz¨¦lv¨¦döre erös¨Ştve, hogy ne ¨¦rje tüzö nap. Esetleges t¨˛lhev¨ąl¨¦s meghib¨˘sod¨˘shoz vezethet ¨¦s/vagy vesz¨¦lyt okozhat.

Ø     818g65i ;     818g65i ; A saj¨˘t biztons¨˘ga ¨¦rdek¨¦ben ne haszn¨˘lja a k¨¦sz¨ąl¨¦k gombjait vezet¨¦s közben. A k¨¦sz¨ąl¨¦ket ¨˛gy helyezze, hogy nem zavarja a vezetö kil¨˘t¨˘s¨˘t, illetve a l¨¦gzs¨˘kok müköd¨¦s¨¦t.

A doboz tartalma

Hordozhat¨® navig¨˘ci¨®s eszköz (PND)

SD mem¨®ria k¨˘rtya (beillesztve)*

AC adapter ¨C töltö

Aut¨®s töltö szivargy¨˛jt¨®r¨®l

Aut¨®s tart¨®

V¨¦dötok*

Haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®

Szoftver le¨Şr¨˘s*

USB-k¨˘bel PC kapcsolathoz

Garancia-k¨˘rtya*

* egyes t¨Şpusokhoz

A. Alapfunkci¨®k

1. A k¨¦sz¨ąl¨¦k r¨¦szei

1.1 El¨ąlsö alkatr¨¦szek

Tölt¨¦st jelzö f¨¦ny

 

Érintök¨¦pernyö

 

1.2 H¨˘tuls¨® alkatr¨¦szek

Hangsz¨®r¨®

 
 

1.3 Felsö alkatr¨¦szek

Power gomb (K¨¦pernyö ki/be)

 

Men¨ą

Mecket

 


SD/MMC k¨˘rtya hely

A mem¨®riak¨˘rtya tartalmazza a rendszer müköd¨¦s¨¦hez sz¨ąks¨¦ges programot ¨¦s a t¨¦rk¨¦peket. Haszn¨˘lat közben ne h¨˛zza ki.

 
1.4 Baloldali alkatr¨¦szek

F¨ąlhallgat¨® csatlakoz¨®

 

Reset gomb

Ha a rendszer nem v¨˘laszol ¨¦s a Power gomb benyom¨˘s¨˘ra sem tört¨¦nik semmi a Reset gomb ¨˛jraind¨Ştja a rendszert.

 

Mini-USB Port

PC-hez kapcsol¨˘s ut¨˘n adat¨˘tviteli lehetös¨¦g.

 

A Secure Digital (SD) mem¨®riak¨˘rtya install¨˘l¨˘sa

Ø     818g65i ;     818g65i ; Az SD k¨˘rtya tartalmazza a sz¨ąks¨¦ges t¨¦rk¨¦peket. A k¨˘rtya a PND oldal¨˘n l¨¦vö k¨˘rtyany¨Şl¨˘sba m¨˘r be van helyezve.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Müköd¨¦s közben a k¨˘rty¨˘t nem szabad elt¨˘vol¨Ştani.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Amennyiben ki kell vennie a k¨˘rty¨˘t, elöször kapcsolja ki a k¨¦sz¨ąl¨¦ket, nyomja be egy kicsit a k¨˘rty¨˘t, ami ezut¨˘n kics¨˛szik a ny¨Şl¨˘sb¨®l.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Amikor a k¨˘rty¨˘t visszahelyezi ¨ągyeljen az ¨¦rz¨¦kelök helyes ir¨˘ny¨˘ra. Az ¨¦rz¨¦kelök n¨¦zzenek Ön fel¨¦ ¨¦s a k¨˘rtya ˇ°lev¨˘gottˇ± sarka felfel¨¦ mutasson. Nyomja be ¨ątköz¨¦sig a k¨˘rty¨˘t, ami ezut¨˘n hely¨¦re ker¨ąl.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Ezen a k¨˘rty¨˘n nem lehet MP3 ¨¦s MP4 ¨˘llom¨˘nyokat t¨˘rolni. Ehhez egy m¨˘sik SD k¨˘rty¨˘t kell haszn¨˘lnia, ¨¦s sz¨ąks¨¦g eset¨¦n azt behelyeznie.

Ø     818g65i ;     818g65i ; A PND-hez adott k¨˘rtya alap¨˘ll¨˘sban z¨˘rolva van (ˇ°lockˇ±). Olvas¨˘s elött a kis kapcsol¨®t ˇ°unlockˇ± ¨˘ll¨˘sba kell h¨˛zni.

1.5 Jobboldali alkatr¨¦szek

Akkumul¨˘tor-kapcsol¨®

 

Hangeröszab¨˘lyoz¨®

 

K¨ąlsö antenna csatlakoz¨®

 
     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;  

Töltö csatlakoz¨®

 
     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;     818g65i ;  

Akkumul¨˘tor-kapcsol¨® (Battery Switch)

1.     818g65i ;     818g65i ; OnŁş az akkumul¨˘tor bekapcsolt ¨˘llapotban van, az eszköz haszn¨˘lhat¨®. Haszn¨˘lat alatt a kapcsol¨® legyen ˇ°ONˇ± ¨˘ll¨˘sban.

2.     818g65i ;     818g65i ; OffŁşaz akkumul¨˘tor bekapcsolt ¨˘llapotban van, az eszköz haszn¨˘lhat¨®.

1.6 Als¨® alkatr¨¦szek

Ceruza

Seg¨Şts¨¦g¨¦vel a k¨¦pernyön a k¨ąlönbözö men¨ąk között l¨¦pkedhet.

 

2. Kieg¨¦sz¨Ştök haszn¨˘lata

2.1 Az akkumul¨˘tor feltölt¨¦se az AC adapterrel

Ø     818g65i ;     818g65i ; Haszn¨˘lat elött az akkumul¨˘tort teljesen fel kell töltenie. Az akkumul¨˘tor ¨¦lettartam¨˘nak meghosszabb¨Şt¨˘sa ¨¦rdek¨¦ben az elsö tölt¨¦s sor¨˘n teljesen töltse fel azt.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Aj¨˘nljuk, hogy az elsö tölt¨¦s alkalm¨˘val a teljes tölt¨¦shez legal¨˘bb 12 ¨®r¨˘n kereszt¨ąl töltse az akkumul¨˘tort. A k¨¦söbbi tölt¨¦sek m¨˘r rövidebbek is lehetnek.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Csatlakoztassa a töltöt a k¨¦sz¨ąl¨¦k h¨˘tulj¨˘n l¨¦vö ny¨Şl¨˘sba, ami mellett az ˇ°5Vˇ± fel¨Şrat l¨˘that¨®.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Dugja be a h¨˘l¨®zati töltöt egy konnektorba.

Ø     818g65i ;     818g65i ; A k¨¦sz¨ąl¨¦k elej¨¦n l¨¦vö piros tölt¨¦sjelzö kigyullad. Miut¨˘n teljesen feltöltödött, a piros l¨˘mpa elalszik.

EU-s t¨Şpus

UK t¨Şpus

Amerikai t¨Şpus

2.2 Az aut¨®s töltö haszn¨˘lata

Ø     818g65i ;     818g65i ; Aut¨®s haszn¨˘lat közben a k¨¦sz¨ąl¨¦ket aj¨˘nlatos az aut¨®s töltö seg¨Şts¨¦g¨¦vel a szivargy¨˛jt¨®r¨®l eg¨¦sz ¨˛t sor¨˘n tölteni, k¨ąlönösen hossz¨˛ utak sor¨˘n.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Csatlakoztassa a töltöt a k¨¦sz¨ąl¨¦k h¨˘tulj¨˘n l¨¦vö ny¨Şl¨˘sba ami mellett az ˇ°5Vˇ± fel¨Şrat l¨˘that¨®. Ezut¨˘n az aut¨®s töltö m¨˘sik v¨¦g¨¦t csatlakoztassa az aut¨® 12 V-os ny¨Şl¨˘s¨˘ba (szivargy¨˛jt¨®).

Ø     818g65i ;     818g65i ; Ha lehet, ne hagyja a k¨˘belt szabadon l¨®gni, hogy az ne zavarja a vezet¨¦st ¨¦s az ir¨˘ny¨Şt¨˘st.

2.3 Az aut¨®s tart¨® haszn¨˘lata

Ø     818g65i ;     818g65i ; Az aut¨®s tart¨® be¨˘ll¨Şt¨˘sa

Rounded Rectangular Callout: A csavarok seg¨Şts¨¦g¨¦vel ¨˘ll¨Ştsa be a megfelelö szöget ¨¦s ir¨˘nyt.Rounded Rectangular Callout: 2. l¨¦p¨¦s: Helyezze fel a tart¨®t a sz¨¦lvödöre rögz¨Ştett karra. Ügyeljen a ny¨Şl¨˘sok ¨¦s fogak illeszked¨¦s¨¦re!Rounded Rectangular Callout: 1. l¨¦p¨¦s: Forgassa el a csavart a sz¨¦lv¨¦dön val¨® rögz¨Şt¨¦shez

Ø     818g65i ;     818g65i ; Helyezze be a PND-t a tart¨®ba!

2.4 Az USB k¨˘bel haszn¨˘lata

Ø     818g65i ;     818g65i ; Az USB k¨˘bel a rendszer friss¨Şt¨¦s¨¦re szolg¨˘l. A mell¨¦kelt USB k¨¦bel csak Microsoft Active Sync® telep¨Şt¨¦se ut¨˘n haszn¨˘lhat¨®.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Ha a PC-n nincs Microsoft Active Sync®, a mell¨¦kelt DVD lemezröl kell azt telep¨Şteni. A Microsoft Active Sync® friss¨Şt¨¦s¨¦hez illetve tov¨˘bbi inform¨˘ci¨®khoz n¨¦zze meg a Microsoft honlapj¨˘t.

3.     818g65i ;  A GPS elind¨Şt¨˘sa

Az elsö ind¨Şt¨˘sn¨˘l egy nyitott, kitakar¨˘smentes helyre kell ¨˘lljon.

V¨˘rjon t¨ąrelemmel, am¨Şg legal¨˘bb n¨¦gy mühold jel¨¦t nem fogja a müszere. Ezut¨˘n kezdheti meg az ¨˛tvonaltervez¨¦st.

Kieg¨¦sz¨Şt¨¦s:

Sz¨˘mos lehetös¨¦g van egy kiv¨˘lasztott hely megker¨¦s¨¦re a t¨¦rk¨¦pen, vagy az ¨˛tvonal megtervez¨¦s¨¦re. A r¨¦szletes szoftver le¨Şr¨˘s v¨¦gigvezeti a k¨ąlönbözö navig¨˘ci¨®s be¨˘ll¨Şt¨˘sokon ¨¦s a müveletek alkalmaz¨˘s¨˘n.

B. Üzemeltet¨¦s

Be- ¨¦s kikapcsol¨˘s

Ł¨1Ł© A k¨¦sz¨ąl¨¦k bekapcsol¨˘s¨˘hoz nyomja meg a „Powerˇ± gombot. Ekkor az al¨˘bbi k¨¦pet l¨˘thatja a k¨¦pernyön. A „Powerˇ± gomb ism¨¦telt megnyom¨˘s¨˘val kapcsolhatja ki a k¨¦sz¨ąl¨¦ket.

Fömen¨ą kezelöfel¨ąlete

1.     818g65i ;  Navig¨˘ci¨®

Érintse meg a ˇ°Navigationˇ± ikont a navig¨˘ci¨®s fel¨ąlet elind¨Şt¨˘s¨˘hoz. Tanulm¨˘nyozza a navig¨˘ci¨®s szoftver ¨¦s a t¨¦rk¨¦pek haszn¨˘lat¨˘t a haszn¨˘lati ¨˛tmutat¨®b¨®l.

2.     818g65i ;  Zene

1. Érintse meg a ˇ°Musicˇ± ikont a fömen¨ąben, hogy elind¨Ştsa a zenelej¨˘tsz¨˘s men¨ąt, amiben a zenei ¨˘llom¨˘nyok kezelöfel¨ąlete jelenik meg:

2. Kattintson a kiv¨˘lasztott ¨˘llom¨˘nyra, amire a következö k¨¦pernyök¨¦p jelenik meg:

Rounded Rectangular Callout: Állom¨˘ny kijelöl¨¦seRounded Rectangular Callout: V¨¦letlenszerü lej¨˘tsz¨˘sRounded Rectangular Callout: Ism¨¦tl¨¦s

Nyomja meg a REPEAT (Ism¨¦tl¨¦s) ikont a kiv¨˘lasztott ¨˘llom¨˘ny ism¨¦tl¨¦s¨¦hez.

Érintse meg a RANDOM (V¨¦letlenszerü lej¨˘tsz¨˘s) ikont a k¨˘rty¨˘n l¨¦vö zenei ¨˘llom¨˘nyok v¨¦letlen sorrendben tört¨¦nö lej¨˘tsz¨˘s¨˘hoz.

Érintse meg a ˇ°Nextˇ± (Következö) vagy a ˇ°Previousˇ± (Elözö) ikont az ¨˘llom¨˘nyok  sorrendj¨¦ben a következö vagy az elözö zenesz¨˘m lej¨˘tsz¨˘s¨˘hoz.

Kattintson az ˇ°Xˇ±-re a file-lista fel¨ąletre val¨® visszal¨¦p¨¦shez.

3.     818g65i ;  F¨¦nyk¨¦p

1.     818g65i ;     818g65i ; A fömen¨ąben ¨¦rintse meg a ˇ°Photoˇ± ikont a k¨¦pek megn¨¦z¨¦s¨¦hez. A kilist¨˘zott k¨¦pek kezelöfel¨ąlete az al¨˘bbi szerint n¨¦z ki:

2.     818g65i ;     818g65i ; Dupla kattint¨˘ssal a kiv¨˘lasztott ¨˘llom¨˘ny kezelöfel¨ąlete jelenik meg:

Rounded Rectangular Callout: Állom¨˘ny kijelöl¨¦seRounded Rectangular Callout: Teljes k¨¦pernyöRounded Rectangular Callout: KövetkezöRounded Rectangular Callout: Állom¨˘ny neveRounded Rectangular Callout: Elözö

3.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Nextˇ± (Következö) vagy a ˇ°Previousˇ± (Elözö) ikont az ¨˘llom¨˘nyok  sorrendj¨¦ben a következö vagy az elözö k¨¦p megtekint¨¦s¨¦hez.

4.     818g65i ;     818g65i ; Kattintson a ˇ°Full Screenˇ± (Teljes k¨¦pernyö) gombra, hogy a k¨¦p a teljes k¨¦pernyön jelenjen meg:

5.     818g65i ;     818g65i ; A k¨¦p az eg¨¦sz k¨¦pernyöt kitölti, ¨˛jabb ¨¦rint¨¦sre az elözö k¨¦pernyök¨¦p jelenik meg:

6.     818g65i ;     818g65i ; Kattintson az ˇ°Xˇ±-re a k¨¦p-lista fel¨ąletre val¨® visszal¨¦p¨¦shez.

4.     818g65i ;  E Book

1.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg az ˇ°E-bookˇ± ikont a fömen¨ąben az elektronikus könyvek men¨ąj¨¦nek megjelen¨Şt¨¦s¨¦hez:

2.     818g65i ;     818g65i ; Nyomja meg a kiv¨˘lasztott dokumnetumot a következö k¨¦pernyök¨¦p el¨¦r¨¦shez:

Rounded Rectangular Callout: Oldalv¨˘laszt¨®Rounded Rectangular Callout: Dokumentum kijelöl¨¦seRounded Rectangular Callout: Dokumentum neve

Rounded Rectangular Callout: Aktu¨˘lis oldal / Összes oldal


3.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Nextˇ± (Következö) vagy a ˇ°Previousˇ± (Elözö) ikont a következö vagy az elözö oldal megtekint¨¦s¨¦hez.

4.     818g65i ;     818g65i ; Kattintson a ˇ°Page selectˇ± (Oldalv¨˘laszt¨®) gombra, hogy a k¨Şv¨˘nt oldal sz¨˘m¨˘t megadhassa:

5.     818g65i ;     818g65i ; Kattintson az ˇ°Xˇ±-re a dokumentum-lista fel¨ąletre val¨® visszal¨¦p¨¦shez.

5.     818g65i ;  Video

1.     818g65i ;     818g65i ; Nyomja meg a fömen¨ąn a ˇ°Videoˇ± ikont a video¨˘llom¨˘nyok kezel¨¦s¨¦hez:

2.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a megtekinteni k¨Şv¨˘nt video¨˘llom¨˘ny ikonj¨˘t.

Rounded Rectangular Callout: Állom¨˘ny kijelöl¨¦seRounded Rectangular Callout: Teljes k¨¦pernyö

Rounded Rectangular Callout: Görd¨Ştö sor


3.     818g65i ;     818g65i ; A teljesk¨¦pernyös n¨¦zethez nyomja meg a ˇ°Full Screenˇ± (Teljes k¨¦pernyö) gombot.

4.     818g65i ;     818g65i ; Teljes k¨¦pernyös m¨®db¨®l tört¨¦nö kil¨¦p¨¦shez egyszer meg kell ¨¦rintenie a k¨¦pernyöt.

6.     818g65i ;  Be¨˘ll¨Şt¨˘sok (Setup)

1.     818g65i ;     818g65i ; Nyomja meg a ˇ°Setupˇ± (Be¨˘ll¨Şt¨˘sok) ikont a k¨ąl¨ąönbözö be¨˘ll¨Şt¨˘sok kezelöfel¨ąlet¨¦hez:

2.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Volumeˇ± (Hangerö) gombot a hangerö be¨˘ll¨Şt¨˘s¨˘hoz:

3.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Powerˇ± gombot az akkumul¨˘tor tölt¨¦s¨¦nek ellenörz¨¦s¨¦hez illetve a fogyaszt¨®k be¨˘ll¨Şt¨˘s¨˘hoz:

 

4.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Backlightˇ± (H¨˘tt¨¦rvil¨˘g¨Şt¨˘s) gombot a h¨˘tt¨¦rvil¨˘g¨Şt¨˘s be¨˘ll¨Şt¨˘s¨˘hoz:

A ˇ°Backlightˇ± men¨ąben a baloldali ˇ°-ˇ° ikonnal csökkentheti, a jobboldali ˇ°+ˇ± ikonnal pedig fokozhatja a k¨¦pernyö vil¨˘g¨Şt¨˘s¨˘t.

5.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Date & Timeˇ± (D¨˘tum ¨¦s idö) gombot a d¨˘tum ¨¦s idö be¨˘ll¨Şt¨˘s¨˘nak kezelöfel¨ąlet¨¦hez:

6.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°Skinˇ± gombot a a nyelvi be¨˘ll¨Şt¨˘sok illetve a sz¨Şns¨¦ma megad¨˘s¨˘hoz:

7.     818g65i ;     818g65i ; Érintse meg a ˇ°System Informationˇ± (Rendszerinform¨˘ci¨®) gombot a gy¨˘ri be¨˘ll¨Şt¨˘sok men¨ąj¨¦hez:

Ø     818g65i ;     818g65i ; Nyomja meg a ˇ°Factory Resetˇ± (Gy¨˘ri be¨˘ll¨Şt¨˘sok) gombot a gy¨˘ri alapbe¨˘ll¨Şt¨˘sokra val¨® visszat¨¦r¨¦shez.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Nyomja meg a ˇ°GPS resetˇ± gombot a mem¨®ri¨˘ban t¨˘rolt GPS param¨¦terek törl¨¦s¨¦hez. Ez akkor sz¨ąks¨¦ges, ha nagy t¨˘vols¨˘g ut¨˘n egy ¨˛j helyen kapcsolja be a k¨¦sz¨ąl¨¦k¨¦t.

Ø     818g65i ;     818g65i ; Amennyiben a ceruza ¨¦rint¨¦s¨¦re nem megfelelöen v¨˘laszol a k¨¦sz¨ąl¨¦ke, a k¨¦pernyö kalibr¨˘l¨˘s¨˘val helyrehozhatja a rendelleness¨¦get.

1.     818g65i ;   Érintse meg a ˇ°Calibrationˇ± (Kalibr¨˘ci¨®) gombot a ˇ°System Infoˇ±kezelöfel¨ąlet¨¦n.

2.     818g65i ;   Nyomja meg a kalibr¨˘ci¨® kijelzöj¨¦t a k¨¦pernyön.

3.     818g65i ;   Érintse meg ¨¦s tartsa nyomva a c¨¦lkereszt közep¨¦t.

4.     818g65i ;   Miut¨˘n a kereszt egy ¨˛j helyre v¨˘ndorolt, ¨¦rintse meg ¨¦s tartsa nyomva az ¨˛j c¨¦lkereszt közep¨¦t.

5.     818g65i ;  Folytassa ezt, am¨Şg a kalibr¨˘ci¨® meg nem tört¨¦nik. Amint ez megvan, ¨¦rintse meg a k¨¦pernyöt a Be¨˘ll¨Şt¨˘sok k¨¦pernyöhöz val¨® visszal¨¦p¨¦shez.

Találat: 1184