online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA - SZÓBELI TÉTEL

gépészet

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Aszinkron motor modellek
A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA
Képességeink kibontakoztatasa
A rugókról altalaban
Tehergépkocsi rakfelületének billentése
Modul neve: Hidraulikus elem és rendszertechnika alkalmazasa, elemzése I.
Vakuumenergia
NERNST- BUZÁGH készülék
Csővezeték ellenallasa
Kötelek és lancok
 
 

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA - SZÓBELI TÉTEL

Középszint

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

„A” tételek középszinten: elektrotechnikai elméleti témakörök

1.   Villamos alapfogalmak

       A feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalma, jellemzői és mértékegységei. Átszámítások mértékegységekkel a prefixumok szerint.


Az áram és a töltés közötti összefüggés értelmezése. 242e46c

     Vezető és szigetelő anyagok összehasonlítása.

 

2. Villamos alapfogalmak

Az ellenállás meghatározása paraméterei segítségével.

Az ellenállások fajtái és katalógusadatai.

Ellenállások szabványos jelölésmódjai.

Ellenállások hőfoktényezője, negatív és pozitív hőfokfüggés.

 

3. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei

Az áramkör fogalma és részei.

Ohm törvénye.

Kirchhoff csomóponti- és hurok-törvénye.

Az eredő ellenállás fogalma. Soros, párhuzamos és vegyes ellenállás hálózatok eredői.

4. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei

A feszültségosztás és az áramosztás törvénye.

Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd.

Alapműszerek jellemzői, méréshatár kiterjesztései. Az előtét-, és a söntellenállások értelmezése.

5. A villamos áram hatásai

Az áram hőhatásának okai. A villamos- és a hőenergia közötti kapcsolatok. A fajhő fogalma. A hőhatáson alapuló gyakorlati alkalmazások felsorolása.

Az áram élettani, emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó hatásai. Az áramütés mértékét befolyásoló tényezők, az áramütés elleni védekezés lehetőségeinek felsorolása.

6. A villamos áram hatásai

Az áram vegyi hatásának okai. A folyadékok vezetésére, az anyagok kiválasztására vonatkozó folyamatok. Faraday törvénye.

Az elektrolízis folyamata és gyakorlati alkalmazásai.

A korrózió fajtái és az ellenük történő védekezési lehetőségek felsorolása.

Az áram mágneses hatásának okai. Az állandó mágnes és az árammal átjárt vezető mágneses tere közötti kapcsolat.

Az áram mágneses hatása gyakorlati alkalmazásainak felsorolása.

      7. Energiaforrások

            A villamos munka és a villamos teljesítmény fogalma és mértékegységei.

            A hatásfok értelmezése és gyakorlati értékei.

            Ideális és valódi generátorok. A feszültség- és áramgenerátorok Thevenin és Norton helyettesítő képei, soros és párhuzamos kapcsolásai. Az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége.

A szuperpozíció tételének értelmezése.

     

      8. Villamos erőtér

            A villamos erőtér fogalma és jellemzői (töltés, erőtér, erő, térerősség feszültség).

            Coulomb törvénye.

            A villamos térerősség és az anyagok kapcsolata.

            A polarizáció, az átütés és a piezovillamos jelenségek értelmezése.

            A dielektromos állandó és a dielektromos veszteség értelmezése.

      9. Mágneses erőtér

            A mágneses erőtér fogalma és jellemzői (térerősség, indukció, fluxus, gerjesztés).

            Anyagok viselkedése mágneses erőtérben.

            A mágnesezési görbék értelmezése, a mágneses permeabilitás fogalma.

            A hiszterézis jelenség értelmezése.

            Az indukció törvény értelmezése.

      10. Szinuszos mennyiségek – Váltakozó áramú áramkörök

A szinuszos váltakozó jel jellemzői (amplitúdó, frekvencia, körfrekvencia, periódus idő, pillanatnyi érték, fázisszög).

A vonaldiagram és a vektordiagram ábrázolási módszerek ismertetése.

A szinuszos váltakozó jel középértékeinek ismertetése.

Az induktív és a kapacitív reaktancia fogalma.


     „B” tételek középszinten: elektronikai elméleti témakörök1.   Passzív elektronikai áramkörök

            Kétpólusok csoportosítása. Kétpólusok jellemzői: impedancia, admittancia, fázisszög helyettesítő kép.

Négypólusok csoportosítása. Négypólusok Z-, Y- és H-paraméteres egyenletrendszere.   Négypólusok csillapítása, a szintek fogalma.

Szűrő áramkörök csoportosítása, átviteli karakterisztikáinak ábrázolása. Határfrekvenciák, sávszélesség.

2. Félvezető áramköri elemek

A félvezetők fizikai alapjai.

A félvezető dióda felépítése, működése, jellemzői és hőfokfüggése.

A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe.

Egyszerű egyenirányító kapcsolások bemutatása.

3. Félvezető áramköri elemek

A speciális diódák: Zener, varicap, alagút, Schottky, tűs és LED-dióda felépítése, működése és jellemzői.

A speciális diódák karakterisztikái és jelképei.

A speciális diódák gyakorlati alkalmazásai.

4. Félvezető áramköri elemek

A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, jellemzői, feszültség- és áramviszonyai.

Alapkapcsolások, tranzisztorhatás, áramegyenletek.

A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi és jelképei.

A bipoláris tranzisztor h-paraméteres helyettesítő képe.

5. Félvezető áramköri elemek

Az unipoláris tranzisztorok csoportosítása, felépítése, működése, jellemzői, feszültség- és áramviszonyai. Alapkapcsolások.

Az unipoláris tranzisztor jelleggörbéi, a FET-ek és a MOSFET-ek jelképei.

Az unipoláris tranzisztor y-paraméteres helyettesítő képe.

6. Félvezető áramköri elemek

Az egyéb félvezetők: négyrétegű dióda, tirisztor, diac, triac, UJT és lézerdióda felépítése, működése és jellemzői.

Az egyéb félvezetők karakterisztikái és jelképei.

Az egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásai.

7. Tranzisztoros alapáramkörök

A visszacsatolás tömbvázlata, elve és céljai.

A visszacsatolás fajtái (negatív és pozitív, soros és párhuzamos, feszültség és áram).

   A visszacsatolás alapegyenlete, a visszacsatolási tényező és a hurokerősítés értelmezése.

   A visszacsatolások hatása az erősítő jellemzőire.

   Visszacsatolt erősítők jellemzőinek értelmezése.

8. Alapáramkörök alkalmazásai

   Szélessávú erősítők felépítése és jellemzői (erősítés, sávszélesség, sávjóság).

Hangolt erősítők felépítése és jellemzői (rezonancia frekvencia, jósági tényező, sávszélesség, feszültségerősítés).

Szélessávú és hangolt erősítők gyakorlati alkalmazásainak bemutatása.

9. Impulzustechnikai alapáramkörök

Az impulzus fogalma, fajtái és jellemzői (amplitúdó, periódusidő, impulzus idő, felfutási- és visszafutási idő, felfutási- és visszafutási sebesség és idő, tetőesés, túllövés, kitöltési tényező).

Passzív jelformáló áramkörök (differenciáló, integráló, vágó) felépítése, működése és gyakorlati alkalmazási területei.

10. Digitális alapáramkörök

A logikai függvény fogalma és leírási módjai (szöveges, igazság táblázat, logikai vázlat, algebrai alak).

A Boole algebra alaptörvényeinek és alaptételeinek bemutatása.

A logikai függvények algebrai és grafikus (Veitch-Karnough táblás) egyszerűsítési lehetőségeinek bemutatása.

Találat: 5649