online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Építéskivitelezési - tanulmany

építészet építőipari

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Épületgépészet Felkészülési kérdéssor
Műszaki leíras - Építőmérnök (BSC)
Tüzivíz halózatok
Az építészet, mint művészet /2 – a forma
Az építészet, mint gyakorlat/1 – terek és térendszerek /2
Az építészet harmas meghatarozottsaga: hely, kor, ember
Az építészet, mint egység – az építészeti szintézis
Az építészet, mint művészet /3 – a kompozíció
 
 

Építéskivitelezési - tanulmány

1. Alapjellemzők

Funkció: kulturális központ: többfunkciós nagy- és kisterem, kiállítótér, klubtermek, teázó, büfé.

Összes beépített nettó alapterület: 1900 m2

Helyszín: Göd.

Göd legrégebbi fennmaradt épületét, a műemlékké nyilvánított Kincsem istállót restaurálása után a kulturális központ részeként hasznosítjuk. Tömege megmarad, földszint+padlás jellegű kialakítását galériás elrendezés váltja fel. Az új épülettömeg fejépületként zárja le az U-alakú istállóépületet, az eredeti beépítés szerint, amikor itt még csárda állt. A pillérvázas, lapostetős, egy emeletes új épület a régivel szerves kapcsolatban áll.

1.1 Környék jellemzői


A helyszín Göd belterülete, 2-es gyorsforgalmi út melletti tömb, Központi Vegyes Terület besorolással. Lakófunkciók mellett kereskedelmi létesítmények is találhatók itt.

A tervezési telek összevonással jön létre. A tervezési terület nagy része – így az istálló is – önkormányzati tulajdonú telken áll. A jelenleg álló, a szabályozási terv szerint elbontandó árusító bódék magántulajdonban vannak. Ezeket és telküket az Önkormányzat megvásárolja, elbontja, és a helyszínt a városrendezési terv szerint beépíti és hasznosítja.

A tervezési helyszín jól megközelíthető közúton. Az utcák szélessége és a főúton lévő kanyarodósáv miatt tehergépjárművek is be tudnak hajtani a szomszédos Köztársaság utcába, onnan pedig a tervezési területre. A terület egy irányból (Vác felől) a főútról közvetlenül is megközelíthető. A leendő egyesített telket jelenleg kettéosztó földút déli szakaszát az építkezés idején használják, az átadás után a szomszédos 2692. hrsz. telekhez csatolják.

A telekkel szomszédos és érintkező 2692. és 2690/3. hrsz. telkekre területfoglalási engedélyt kell kérni az északi és déli homlokzati munkák idejére, de a telek tulajdonosai az engedélyt nem vonhatják meg.

A környék és a telek összközművesített: víz-, gáz-, elektromos ellátás és csatornázás biztosított.

Mivel a környéken nagy arányban vannak lakó- és nyaraló funkciójú ingatlanok, a kivitelezést körültekintően kell végezni. Az építkezés időbeli tervezésénél ötnapos munkahetet és nyolc órás munkanapokat veszek alapul.

2. A beruházás körülményei

2.1 A beruházás szereplőinek kapcsolata: projekt menedzsment

                 bank                                                építtető                    bérlő

                                                                                                         

      alvállalkozó                                                                                tanácsadó + műszaki ellenőr

      alvállalkozó           kivitelező               projekt menedzser

      alvállalkozó                                                                                eng. és kiviteli tervező

A beruházás célja a település fejlesztése, a környező ingatlanok értékének növelése, a kulturális élet, az oktatás fejlesztése, a város vonzerejének növelése, a városkép javítása, a környék rendezése. A város európai uniós támogatást remél, köztér kialakításának okán. A beruházás a hosszútávú településfejlesztési stratégia része.

A városi könyvtárnak is otthont adó jelenlegi művelődési ház az új intézmény működésének kezdetekor a Gödi Könyvtár épülete lesz teljes mértékben.

Az építtető, a Gödi Önkormányzat felkérés útján megbízza a projekt menedzsert az építési folyamat lebonyolításával. A menedzser intézi és felügyeli a teljes építési/beruházási folyamatot, nagy terhet véve le a beruházóról. Ő intézi az uniós támogatásra irányuló pályázat kidolgozását is. A menedzser közbeszerzési tervpályázatot ír ki a projekt vázlattervének kidolgozására. A győztest megbízza az engedélyezési terv elkészítésével. Az engedélyezési terv elkészülte után a menedzser pályázat útján kiválaszt egy kivitelező profilú céget (fővállalkozó). A kivitelezéssel kapcsolatban csak vele kell szerződést kötni, a továbbiakban ez a cég intézi szakági munkákra az alvállalkozók versenyeztetését és a szerződéseket. A menedzser finanszírozza a kiviteli tervet, ennek előkészítésére felkér egy tervezőt (irodát), ami meg 818i85i egyezhet az engedélyezési terv készítőjével.

Előnye:

·         Időbeli nyereség, hiszen a kiviteli tervek készítése folyhat egy időben az alvállalkozók versenyeztetésével, valamint a versenyeztetés a kivitelezéssel.

·         A felelősség a projekt menedzseré.

·         A projekt menedzser tapasztalattal rendelkezik az építőiparban.

Hátránya:

·         Költséges.

2.2 Szereplők

Az építtető Göd Város Önkormányzata. Az építtető:

·                 A megvalósítani kívánt fejlesztést megfogalmazza

·                 A határértékeket megszabja, irányárat tűz ki

·                 Rendelkezik a pénzeszközökkel: a pénz önkormányzati bevételekből, adókból, illetékekből, díjakból, illetve a felújításra 2002-ben létrehozott alapítvány részére befolyt adományokból származik; a projektet beilleszti a településfejlesztési stratégiába, a megvalósítás költségeit egyezteti a rendelkezésre álló kerettel; ha szükséges, bankkölcsönt vesz fel

·                 Az építési telket megvásárolja

·                 Az építéssel járó ötletek megvalósításának kockázatát vállalja

·                 Felelősséget vállal az elkészült létesítményért

·                 Viseli annak hátrányait és húzza hasznait

·                 Üzemelteti az elkészült létesítményt

·                 Bérlőt keres, és szerződést köt vele

A projekt menedzser:

·                 Közbeszerzési tervpályázatot ír ki a beruházás vázlattervének elkészítésére

·                 A győztest megbízza az engedélyezési terv elkészítésével

·                 A győztes vázlatterv és költségbecslés alapján kidolgozza és elküldi az európai uniós támogatásra irányuló pályázatot

·                 Tenderterv alapján, pályázat útján kiválasztja a kivitelező céget, a kivitelezést vállalásba adja

·                 Kiválasztja a műszaki ellenőrt

·                 Ellenőrzi a megvalósítás folyamatát

·                 Beszámolási kötelezettsége van a beruházó felé

·                 Szerződéses kapcsolatban áll a beruházóval, a tervezővel, a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel.

A tervezőt a projekt menedzser cég bízza meg. Koncepciótervet készít, ezt az építtető elbírálja. Nyertes pályázat esetén megkapja az engedélyezési terv készítésének lehetőségét.

·                 A felmérések, helyszínbejárás, szakértések figyelembevételével…

·                 Beszerzi az építéshez szükséges engedélyeket

·                 Konzultál a szakhatóságokkal

·                 Építési engedélyezési tervet készít

·                 Bontási és hulladékelszállítási tervet készít

·                 Tendertervet készít

·                 Kiviteli tervet készít

·                 Koordinálja a szakági terveket

·                 Ajánlati tervdokumentációt állít össze

·                 Elvállalhat ellenőrző szakértést vagy művezetést is

A hatóságok szerepe az ellenőrzés a saját szakterületükön. Ezek:

·                 Gödi Önkormányzat és Főépítészi Hivatal – a tervpályázat elbírálásakor a zsűribe delegál minimum egy önkormányzati tisztségviselőt és a főépítészt. A pályázat nyertesével szemben megfogalmazza kívánságait és feltételeit a tervet illetően. A főépítészi hivatal ellenőrzi az engedélyezési és kiviteli tervek megfelelőségét a vázlattervben foglaltakkal, a Helyi Építési Szabályzattal és a hatályos építési és településrendezési követelményekkel.

·                 ÁNTSZ – ellenőrzi a tervezett építmény és infrastruktúrája, valamint a bontás/helyreállítás/építés/felvonulás környezeti/egészségügyi hatásait

·                 Műemlékvédelmi Hivatal – ellenőrzi a védett istállóépület bontásának, helyreállításának és átalakításának folyamatát, a műemléki környezet alakítását, a védett elemek megtartását és a terv megfelelőségét a védetté nyilvánítás követelményeinek.

·                 Tűzoltóság – ellenőrzi az engedélyezési és a kiviteli terv megfelelőségét a tűzvédelmi követelményeknek.

·                 Környezetvédelmi Hatóság – ellenőrzi a tervezett építmény és infrastruktúrája, valamint a bontás/helyreállítás/építés/felvonulás környezeti hatásait

A kivitelező:

·                 Kiválasztja az alvállalkozókat a tenderterv alapján

·                 A létesítmény kulcsrakész kivitelezését vállalja

·                 Felelősséget vállal a kivitelezésért

·                 Munkaszerződést köt az alvállalkozókkal, kifizeti őket

·                 Megrendeli az építőanyagokat, elemeket, szállításukat

·                 Megrendeli a szükséges építőipari gépeket, építéshelyi berendezéseket

·                 Felelősséget vállal az építési napló rendszeres, hiánytalan vezetéséért

A műszaki ellenőr:

·                 A projekt menedzser építéshelyi képviselője, megbízási szerződéses kapcsolatban áll vele, felé beszámolási kötelezettsége van

·                 Ellenőrzi:

·             A szakszerű kivitelezési munkát, a munkavédelmet

·             A kitűzéseket

·             A talajmechanikai, környezetvédelmi stb. mérések és vizsgálatok megtörténtét

·             A szerződésnek megfelelő építést, határidők és minőségek, hatósági engedélyek és előírások betartását

·             Az eltakarásra kerülő szerkezeteket

·             A beépítendő anyagok, szerkezetek és berendezések minőségi tanúsítványát

·             Az építési napló folyamatos és hiánytalan vezetését, a bejegyzéseket; ellenjegyezheti és észrevételezheti

·                 Feltünteti a naplóban a hiányokat és hibákat

·                 A műszaki/gazdaságossági szükségességből indokolható tervváltoztatásokat megteszi a projekt menedzser felé

·                 Részt vesz az átadás/átvételi folyamatban

·                 Finanszírozási ellenőrzések: pénzügyi ütemterv, anyagköltségek, bérköltségek, vállalkozói díjak számláinak ellenőrzése.

·                 Ellenőrzi az engedélyezési és a kiviteli tervet műszaki/gazdaságossági szempontból, a szakági tervek összhangját, a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, valamint a beruházói igényeknek való megfelelést.

A létesítmény üzemeltetője az Önkormányzat.

A bank kölcsönt ad az építtetőnek a beruházás építési és kezdeti üzemeltetési költségeihez. Ezt később részletekben, kamattal együtt igényli vissza. Szerződéses kapcsolatban áll a beruházóval. Saját műszaki ellenőrt alkalmazhat a munkák ellenőrzésére.

A bérlő vezeti az építmény egy egységét, jelen esetben a teázót. Bérleti díjat fizet az építtetőnek. Ezt a személyt/céget előzetes elképzelések szerint, pályázat alapján az építtető/üzemeltető választja ki, úgy, hogy a létesítmény profiljába illeszkedjen a bérlő tevékenysége, stílusa. A bérlő és az építtető közös célja a sikeres vállalkozás, a bevételen, illetve bérleti díjon túl az egymást erősítő funkciók harmonikus együttműködése.

3. Szerkezet megoldási javaslat

3.1 Szerkezeti rendszerek

Alapozás:                          beton sávalap + vasbeton alapgerenda

Teherhordó szerkezet:      nagyméretű tégla/mészhomok blokk falazat, monolit vasbeton pillérekkel erősítve; monolit vasbeton fal

Kitöltő/merevítő falak:     nagyméretű tégla fal, kétoldalt vakolt felület

Válaszfalak:                      vázkerámia válaszfallap, kétoldalt vakolt felület

Födém:                              fa gerendás födém; monolit vasbeton födém; előfeszített vasbeton körüreges palló

Tetőszerkezet:                   fűrészelt fa félnyeregtető; lapostető

Lépcső:                              acélszerkezetű lépcsők

Szigetelés:                         műanyaglemez, ragasztva és mechanikus rögzítéssel

Homlokzatburkolat:          alapvakolat, hőszigetelés, légrés, nagytáblás burkolat/tégla

Tetőfedés:                         fenyő lécváz, műpala fedés

Belső felületképzés:          mészvakolat

Padlóburkolat:                   (úsztatóréteg, felbeton) kőlap; ragasztott parketta

Nyílászárók:                      fa- és fémszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű; nyíló és toló teraszajtók, billenő tetősíkablakok, sávbevilágítók

Fűtés:                                 gázkazán + napkollektor; radiátor, illetve padlófűtés

Szellőzés:                          természetes + hőcserélő szellőző; szellőzőgépház

3.2 Rétegrendek


R1 – Régi épület falazat

2-3 rtg    vékony mészréteg

12 cm     tégla homlokzatburkolat

4 cm       átszellőztetett légrés

12 cm     kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés

1 cm       légzáró alapvakolat44 cm     nagyméretű tégla falazat

1,5 cm    mészvakolat

R2 – Új épület falazat

1,3 cm    TRESPA burkolólap

4 cm       átszellőzetetett légrés

12 cm     kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés

1 cm       légzáró alapvakolat

30 cm     mészhomok blokk falazat

1,5 cm    mészvakolatR3 – Régi épület tető

1 cm       műpala téglány kettős fedés

3 cm       fenyőléc

5 cm       átszellőztetett légrés

0,15 cm lágy PVC lemez csapadékvíz-szigetelés

2 cm       fenyő deszkázat

5 cm       átszellőztetett légrés

5+10 cm kőzetgyapot hőszigetelés

0,04 cm PE lemez párazáró réteg lazán fektetve, öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva

2 cm       gyalult fenyődeszka

R4 – Új épület tető

1 cm       fagyálló kerámialap

1 cm       fagyálló ragasztó

4-10 cm szűrőbeton lejtéskiegyenlítés, leterhelés, dilatálva 9 m2-enként

0,8 cm    dombornyomott felületszivárgó, felső felületén 130g/m2 műanyagfátyol

0,15 cm lágy PVC lemez csapadékvíz-szigetelés

1 rtg       200g/m2 műanyagfilc elválasztó réteg, lazán, 15 cm-es átfedéssel fektetve

15-25 cm EPS hab hőszigetelés, két rétegben, 3% lejtés

0,04 cm PE lemez párazáró réteg lazán fektetve, öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva

5 cm       vasalt felbeton

32 cm     előfeszített vasbeton körüreges födémpalló

-             glettelés, festésR5 – Emeletközi födém

1,4 cm    szalagparketta

0,3 cm    filc aljzat

6 cm       aljzatbeton

0,1 cm    technológiai szigetelő fólia

2 cm       ásványgyapot úsztató réteg

20 cm     monolit vasbeton födémlemez

-             glettelés, festés

R6 – Galéria

1,4 cm    szalagparketta

0,3 cm    filc aljzat

5 cm       fenyődeszka

15 cm     légrés

10 cm     kőzetgyapot hangtompító réteg

5 cm       lécezés

1,5 cm    gipszkarton lap

-             glettelés, festésR7 – Talajon fekvő padló

1,2 cm    gránitlap burkolat

0,4 cm    ragasztó

6 cm       (fűtött) aljzatbeton

2 cm       PE hab hőszigetelés hőtükörrel

2 cm       ásványgyapot úsztató réteg

0,15 cm lágy PVC lemez talajnedvesség elleni szigetelés, 10 cm átfedés, forrólevegős hegesztés

0,4 cm    filc aljzat, 10 cm átlapolással

12 cm     vasalt aljzatbeton

15 cm     kavicstöltés

-             termett talaj

R8 – Körfolyosó tetőfedés

0,06 cm  titáncinklemez fedés

0,15 cm lágy PVC lemez csapadékvíz-szigetelés

2 cm       gyalult fenyődeszka

5 cm       átszellőztetett légrés

15-35cm EPS hőszigetelés, két rétegben, 5% lejtés

0,04 cm PE lemez párazáró réteg lazán fektetve, öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva

2 cm       kétoldalt gyalult fenyődeszka4. A technológiai folyamat ismertetése

4.1 Felvonulás, bontás

Az organizációs terven látható elrendezés szerint. Az építési területet a felvonulás elején elkezdik körbevenni ideiglenes, bontható kerítéssel, a bejárathoz portát állítanak. Konténerek szállítása és elhelyezése, bekötése elektromos csatlakozóba. Mobil WC-k elhelyezése. A konténereket és mobil WC-ket teherautó viszi a helyszínre, és autódaru telepíti őket. Vízvételi hely létesítése. Föld döngölése lapvibrátorral, kőzúzalékkel szórása az autódaruk, szivattyúk és egyéb gépek, járművek számára.

A jelenleg álló árusítóbódék elbontásához bontási engedély szükséges. Először az azbesztes műpala fedést kell kézzel (kesztyűvel) eltávolítani, és az anyagot veszélyes hulladék-tárolóba vinni. Ezután a bontás bontó szerelékes kotrógéppel történik. A sittet teherautó szállítja el, arra kerekes, homlokrakodós tológép rakja fel.

Az istálló kímélő bontásához a falakat kidúcolják. Ehhez a szomszédoktól területfoglalási engedélyt kell kérni, mivel a dúcok az ő telkükön állnak. Ismét az azbesztes fedést szedik le először, kézzel (kesztyűvel), amit speciális hulladéktárolóba visznek. A földszinti teherhordó falakig bontják az épületet markoló szerelékes kotrógéppel. A törmeléket és a hulladékot az udvaron lévő depóniákba rakják, különválasztva az újrahasználható elemeket (pl. ép szarufák, deszkázat stb.). Ezek beépítéséről a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell.

4.2 Földmunka, alapozás, talajnedvesség elleni szigetelés

A humuszréteget le kell szedni az épületkontúr alatt. Az új épület vízszintes talajon való állásához kis vastagságú, maximum 20 cm-es feltöltés szükséges. Ezt egy rétegben lehet teríteni, anyaga a túlnyomórészt homok összetételű talaj lehet, amit a leendő alaptestek helyéről termelnek ki. Tömörítés kézi vibrolappal 90%-os értékig. A talajrétegeket ellenőrizni kell a talajmechanikai szakvéleményhez képest.

Durva kitűzés, ellenőrzés. Föld kiásása a sávalap számára, árokásó szerelékkel ellátott mélyásó kotróval, 1 m mélyen, 50 cm szélességben az árok alján; 45°-os rézsűszöggel. Pontos kitűzés, zsinórállással, ellenőrzés. Az árok aljának tömörítése döngölőbékával, 90%-os értékig, folyamatos szintellenőrzés mellett (zsinórállás, függőón, mérőszalag).

Betonozás szivattyúval: C12 beton, képlékeny konzisztencia, 50/50 alaptest. Transzportbeton: A betont mixerkocsi szállítja a Dunakeszi melletti betontelepről a 2-es főúton. Felület simítása fa léccel. A betonszilárdság 70%-ának elérésekor járható az alaptest felülete. Ekkor a 30/50 alapgerendák zsaluzása, homlokzati oldalon bentmaradó XPS hab felülettel (kötésben, eltolt élkialakítással), belső oldalon korszerű fém zsaluzattal, háromrétegű zsaluhéjjal. Vasszerelés a felszínen, beemelése autódaruval. Alapgerendák betonozása szivattyúval: C12 beton, képlékeny, 30/50 alaptest. Teljes betonszilárdság elérésekor zsalutáblák eltávolítása.

Földvisszatöltés, tömörítés döngölőbékával, 15 cm vastag kavicságy készítése, szintezés szerinti magasságig, tömörítés kézi vibrolappal. Alapgerenda szerepe: laza talaj esetén is merev alapozás.

Vasbeton alaplemez készítése: a tömörített kavicságyra szerelőbeton öntése, szivattyúval, C12 képlékeny transzportbeton. Simítás fa léccel. Szilárdság 70%-ának elérésekor hálós vasalás szerelése a beton felületen (az előregyártott háló elemeket daru emeli be), majd betonozás szivattyúval. Szilárdság 70%-os elérésekor filc aljzat fektetése, 10 cm-es átlapolásokkal, az alapgerendák széle mellett 10 cm-re mindig toldani kell. Tekercses műanyaglemez fektetése, 10 cm-es átlapolásokkal, forró levegővel hegesztve. Az alapgerendák széle mellett, a filc aljzat toldásai felett mindig toldani kell. A szerkezet előnye: biztonságosabb eljárás, mint a lánggal hegesztett bitumen.

4.3 Felmenő teherhordó szerkezetek

Az istálló teherhordó falai megmaradnak. Nagyméretű tömör téglából falazva. Új nyílás esetén bontás, nyílás áthelyezése esetén befalazás szükséges, ha lehetséges az újrahasználható bontott anyagból, ha nem, akkor új nagyméretű tömör téglából, kötésben, meszes habarcskitöltéssel. Új nyílás, falbontás esetén a leendő nyílás körül erősített kitámasztás, dúcolás szükséges. Az állékonyságát vesztett szakaszokon (elsősorban az északi rövid oromfalnál) a leendő vasbeton koszorú tartja össze a falat. Az új merevítő falak egy tégla szélesek (29 cm), nagyméretű tömör téglából falazzák, az eredeti falhoz csorbázattal kapcsolják, ehhez az eredeti fal kivésése szükséges, minden negyedik sorban. Az új falazatban egy futó sor és egy kötő sor váltakozik. A háromnegyed téglában végződő futó sort kell az eredeti falba csorbázattal kapcsolni, fél tégla mélységben (15 cm). A vágott téglák helyzete a fal hosszának kb. 1/6-ában legyen, az egymás fölötti sorokban ne egymás felett.

Az új tömbben monolit vasbeton pillérekkel erősített mészhomok blokk falazat. A pillérek elhelyezése úgy történik, hogy a köztük lévő távolság a blokkok fél szélességének (333/2 = 166,5 mm) egész számú többszöröse legyen – ezt a zsaluzásnál ellenőrizni kell. A kimaradó hézagokat mészhabarccsal kell kitölteni. A földszinti és az emeleti 40, illetve 36 pillért 4-4 ütemben építik, figyelembe véve a zsaluzat - emberi erőforrás - építési idő - szilárdulás összefüggéseket. Egy ütem így 10 korszerű fém pillérzsalut, kb. 8 fő munkást és 1 napot igényel, jó időt feltételezve. A pillérek építési folyamata: zsaluzás, vasszerelés, a vasak beemelése daruval, betonozás konténerrel (szintén daruval), éjszakára száradás, reggel kizsaluzás, a zsalu azonnali újrafelhasználása. A zsaluzat mozgatásában autódaru segít. A zsalu a pillérek elkészültekor elszállítható, újrahasználható.

Teherhordó/kitöltő falak: 333/199/300 mm méretű mészhomok falazóblokk, zsinórállás és új vízszintes kitűzés (kicsapózsinór) szerint emelve. A nútféderes kialakítás miatt függőleges habarcshézag nem szükséges. 3 mm vastag vízszintes habarcshézag, ld. melléklet. Az üregeket nem kell kitölteni. A blokkok egymáshoz képest eltolva, min. 5 cm-rel, lehetőség szerint feles eltolással. A blokkokat felezni lehet. Egyszerűen és gyorsan kivitelezhető, számos épületfizikai előny. A fal függőlegességét és síktartását építés közben folyamatosan ellenőrizni kell, léccel, függőónnal.

A monolit vasbeton gerendákat a vasbeton födémekkel együtt betonozzák, ahol nincs födém, ott a pillérek elkészülte után. Falszakaszok felett koszorúként működik, itt csak oldalt kell zsaluzni, alul a zsalufelület a falazat. A koszorúzsalukat acél csavarral egymáshoz rögzítik.

A monolit födémeket kitűzés szerint építik.

Födémzsaluzás folyamata: a födémtámaszokat még a földön nagyjából a kívánt kihuzatra állítják, és a rárögzített villásfejekkel együtt a főtartók végeihez (illetve a toldásokhoz) helyezik. A támaszokat háromlábbal stabilizálják. A főtartókat beemelik a villásfejekre (szerelővillával). A közbenső födémtámaszokat a statikai követelményeknek megfelelően helyezik el. Ezek oldalra dőlését közbenső tartófej akadályozza meg. A fióktartókat a statikai követelmények szerint helyezik el. Minden zsaluhéj alá kell fióktartó. A zsaluhéjakat a fióktartókra helyezik, és szegezéssel rögzítik. A kész födémzsalut az épülethez kiékelik. A födémszélekre lezuhanás elleni korlátot kell szerelni. Ez a korszerű zsalurendszereknél egyszerűen szerelhető a szélső fatartóra.

Vasszerelés a zsalu felületén (hosszvasak és kengyelek), majd betonozás szivattyúval: C20 képlékeny beton, a födém vastagsága 20 cm. Simítás faléccel, majd fémléccel. 1 nap száradás után járható, 4 nap után terhelhető, és kivehető az alátámasztás és a zsaluzat.

A kizsaluzás a dúc lesüllyesztésével kezdődik. A leeresztő csapszeg segítségével a menetanya azonnal tehermentesíthető. A csapszeg egy kalapácsütéssel kiüthető, majd az anya tekerésével a födémzsaluzat kb. 6 cm-rel leereszthető.

A zsaluzati eszközök tárolása és mozgatása a Hünnebeck rendszernél speciális kalodával történik, ami roller segítségével mozgatható. A kaloda 1200 kg hasznos terhet bír. A kalodák daruval, targoncával vagy rollerrel mozgathatók. 6 db megrakott kaloda rakható egymásra.

Ahol előregyártott vasbeton körüreges pallófödém van, ott a gerenda két ütemben készül. Az első ütem a pillérek után, a második ütem a födém felbetonjával együtt készül. A két ütem ellenére a gerenda statikailag egy elemként dolgozik. Az első ütem elkészültekor még nem teherhordó, csak a második ütem betonozása és szilárdulása után lehet kizsaluzni és az alátámasztást eltávolítani. A födémpallók nagy tömege és terhe miatt sűrítve kell a zsalutámaszokat elhelyezni, statikai számítás szerint. A C20 minőségű, képlékeny konzisztenciájú beton öntése konténerrel és daruval történik.

Az előfeszített vasbeton pallókat autódaru emeli be a födémterv szerinti helyre, kitűzés alapján, az alátámasztott vasbeton (koszorú-) gerendára. A szállítás és beemelés szabályait ld. a mellékletben. Beemelés közvetlenül teherautóról, amely egyszerre 5 db pallót szállít. Beemelés előtt a koszorúk közötti fesztáv ellenőrzése lézeres mérővel.  Az üregeket műanyag elemmel zárják le, hogy beton ne folyjon bele. A pallók felfektetése 5 mm vastag neoprén csíkra, 12 cm felfekvéssel. A pallók azonnal terhelhetőek, alátámasztást nem igényelnek. A kimaradó szakaszok zsaluzása, vasszerelés, betonozás szivattyúval (C20-K beton), simítás faléccel, majd fémléccel. A felbetont együtt öntik a koszorú felső szakaszával és a monolit szakaszokkal. A felbeton és a pallók vasait be kell kötni a koszorúba. 1 nap száradás után járható, 4 nap után terhelhető, és kivehető az alátámasztás és a zsaluzat. A palló üregtengelyeinek vonalában a palló alsó felülete fúrható, dűbelezhető, ide lehet az elektromos és gépészeti vezetékeket és szerelvényeket rögzíteni.

12,5/15 fa pillérek elhelyezése: acél kapcsolóelem csavarozása az alapgerendába (fúrás, dűbelezés; kitűzés szerint). Hasítékkal ellátott pillér emelése csörlővel a kapcsolóelemre, csavarozás, előrefúrt furatok segítségével. Ideiglenes kidúcolás két, egymásra merőleges irányban, majd a 15/20 főtartó fagerenda beemelése (csörlővel) és becsavarozása, amely kitámasztja a pilléreket egymáshoz, ekkor már csak a gerendára merőleges irányú dúcok szükségesek. Acél kapcsolóelem csavarozása a koszorúgerendába (fúrás, dűbelezés), 12,5/20 fa födémgerendák elhelyezése a koszorú és a főtartó közé, csavarozott kapcsolattal, előrefúrt furatok segítségével. Ezután a dúcok eltávolíthatók. Minden pillér után célszerű rögtön beemelni a főtartót és a hozzá kapcsolódó födémgerendát, hogy kivehetők legyenek a dúcok, és fel lehessen őket használni a következő pillérhez.

4.4 Tetőszerkezet

Teherautó hozza a szelemeneket és szarufákat az épület elé. Az autódaru a kötegelt gerendákat átemeli az épületen, az udvaron található depóniára emeli őket. Innen az elemek mozgatása kézzel, targoncával történik. Először a talp- és gerincszelemeneket emelik a kitűzés szerinti helyükre, csörlővel, és lekötik a vasbeton koszorúba előre elhelyezett csavar segítségével. A szarufákat először a zsinórállásra viszik, ott vésik ki a horgolt kapcsolathoz szükséges darabokat. Beemelésük csörlővel történik, kitűzés szerinti helyre. A szelemenekre támasztás után acél L-profillal rögzítik azokhoz, csavarozással. Az ácsok a galériára, ill. az udvari homlokzat elé helyezett állványon állnak. Ahol nincs galéria/födém, ott a fagerendákra ideiglenes pallóterítést és lezuhanás elleni korlátot raknak.

A szerkezetre folyamatosan felépítik a fedési rétegeket, külső állványzatról. Deszkázat, 2/10 kétoldalt gyalult fenyőből, horony-eresztékes kapcsolattal, a deszka középvonalában a szarufához szegezve. PE lemez párazáró réteg, lazán fektetve, 10 cm-es átlapolásokkal, öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva. 5/10 vízszintes fenyőfa hevederek ferde szegezése a szarufák felett, 60 cm-enként. A hevederek közé 10 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés helyezése. A vízszintes hevederekre 5/10 fenyő hevederek szegezése, esésirányban, 1 m-enként. Közé 5 cm vastag kőzetgyapot szigetelőlemez fektetése, az alsó réteghez képest eltolt hézaggal, a két réteg együttes rögzítése a deszkázathoz, beütődűbellel és műanyag tárcsával. Tetőablak-szerelő keret csavarozása a hevederekre, erre a tokszerkezet rögzítése beállítással, ékeléssel, csavarozással. Az esésirányú hevederekre 2/10 kétoldalt gyalult fenyőfa deszkázat szegezése a deszka középvonalában. Lágy PVC lemez csapadékvíz-szigetelés fektetése, 8 cm-es átfedéssel, lazán, forrólevegős hegesztéssel toldva. Tetőablak bádogozásának elhelyezése. 5/5 fenyőfa lécek szegezése esésirányban, 50 cm-ként a deszkázatra, minden második lécet az esésirányú hevederek fölé. 5/3 fenyőfa lécek szegezése az ellenlécekre, 24 cm-enként, alulról indulva. Falszegély-tartó acél elem csavarozása.

40/60 műpala téglány kettős fedés, lentről felfelé rakva. A műpala fedést egy kapoccsal rögzítik a lécekre. A rögzítőkapcsot 5 mm-re kell elhelyezni a felső lécszéltől. A pala felső és alsó szélén a rögzítőkampók helye előre ki van vágva. A kampók miatt a palák között vízszintes értelemben 10 mm hézag van. A függőleges átfedés 12 cm. Az eresz kialakítása háromszorosan, alátéttel és kezdő lemezzel történik. Az új épületszárny felől kell haladni a hajlat felé. A darabolt elemeket (a vápánál) kézi vágógéppel szelik. A darabolt elemeket palaszeggel rögzítik. A vápalemezt pótlólagosan meg kell erősíteni. Végül titáncink falszegély felhajtása a tartóelemre.

Tetőablak-szárny szerelése a tokra. Fa tartó heveder csavarozása az attika felső síkjára, acél tartóelem csavarozása a hevederre, titáncink lemez fallefedés elhelyezése rápattintással.

Az építést olyan időrendben készítik, hogy az esővíz minden időben minél kisebb felületen veszélyeztesse a vízre érzékeny rétegeket (fát, kőzetgyapotot). A síktartást, lejtést, fedettséget, átfedéseket, hézagrajzot stb. folyamatosan ellenőrizni kell szemrevételezéssel.

Új tömb lapostetője: a megszilárdult felbetonra filc aljzat fektetése, lazán, 10 cm-es átfedéssel. PE lemez párazáró réteg fektetése, 10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel. Filc elválasztó réteg fektetése 15 cm átfedéssel. XPS hőszigetelő lemez fektetése, fektetési terv alapján, kitűzés szerint, két rétegben (10 cm + változó vastagság), eltolt hézaggal, tompa illesztéssel, a megfelelő lejtéseket folyamatosan ellenőrizni. Elválasztó filcréteg fektetése, lazán, 10 cm-es átfedéssel. Összefolyó alsó elemek elhelyezése. Lágy PVC csapadékvíz-szigetelés fektetése 10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel. Műanyag dombornyomott felületszivárgó fektetése, 10 cm-es átfedéssel. Szűrőbeton magasságának és lejtéseinek kitűzése, betonozás szivattyúval 4-10 cm vastagságban. Utólagos dilatáció mindkét főirányban 287 cm-enként (kerámialap kiosztásának megfelelően). Simítás fa-, majd fémléccel. Szilárdulás után 40/40 lapméretű fagyálló kerámia burkolat fektetése fagyálló vékonyragasztóra, kiosztási rajz szerint. Vágott elemek szelése kézi vágógéppel. Összefolyó felső elem és lombrács elhelyezése.

4.5 Homlokzatképzés

Légzáró alapvakolat felhordása, elektromotoros vakológéppel. Működéséhez elektromos (220/380 V, 32 A, 50 Hz) és vízcsatlakozás (3/4”, 2,5 bar nyomás) szükséges. Előtte erősítő fém rabichálók és vakolóprofilok elhelyezése habarcspogácsába. Vakolat simítása fém léccel.

Új épület: acél kapcsolóelemek felcsavarozása a falazatba, ne vízszintes habarcshézagba, hanem a falazóblokkok szélétől minimum 4 cm-re. Homlokzatburkolat-tartó függőleges alumínium T- és L-profilok elhelyezése, kézzel emelve, terv szerinti kiosztásban. Az acél kapcsolóelemekre illesztve, alsó vég magasságának kitűzése, alul ideiglenes megtámasztás, átfúrás, csavarozás az acél elemekhez, támasz kiütése.

A profilok közé 12 cm vastag kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése, tompa illesztéssel. Rögzítés műanyagfejes beütődűbellel és műanyag tárcsával, (lyuk fúrása ütvefúróval) a termékleírásban meghatározott sűrűséggel (5 db/m2), a széleken és sarkokon sűrítve. Részletes útmutató a mellékletben.

1,3 cm vastag homlokzatburkoló lapok felszerelése, homlokzati terv szerint, 1 cm-es nyitott hézaggal, fúrt lyukon keresztül popszegeccsel rögzítve a lapok szélétől 5 cm-re, egymástól vízszintes és függőleges értelemben 80 cm-re. A rögzítési pontok közül egy fix, magassági értelemben a tábla felénél, vízszintes értelemben az Északi irányhoz közelebb eső szélen. A többi rögzítési pont csúszó. A lyukátmérő fix pontoknál 5 mm, csúszópontoknál 10 mm. Titáncink lemez fallefedés rápattintása a fal tetejére csavarozott acél tartóelemekre.

Régi épület:. 12 cm vastag kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés elhelyezése, tompa illesztéssel, szabályait ld. feljebb. Téglaburkolat rakása, a lábazatról indítva, a függőlegesség és síktartás folyamatos ellenőrzésével (szemrevételezés, léc, függőón). Vízszintesen 3 téglánként, függőlegesen 4 soronként kiborulás-gátló elem becsavarozása a falszerkezetbe, dűbellel, meghajlítása, majd a falazás folytatása. 1 cm vízszintes és függőleges habarcshézag. A koszorú magasságában a rozsdamentes acél tartóelemek csavarozása a koszorúba, közelítőleg a kitűzés szerinti síkra, de a felső téglasor magasságának figyelembevételével. Dilatáció: 2 cm vastag, PE habszalag elhelyezése után jön az első téglasor, ami az acél elemre támaszkodik, majd a hézagba tartósan rugalmas szilikonkitt tömítés kenése. A kész téglaburkolatra 2-3 vékony mészréteg felhordása ecsettel.

A homlokzati munkákhoz biztonsági korláttal ellátott állvány szükséges. A régi épület homlokzatképzéséhez a szomszédos telkeket kell igénybe venni, ehhez a tulajdonos(ok)tól engedélyt kell kérni. Anyagmozgatás csörlővel vagy csigával.

4.6 Belső szakipari munkák

Padló: 10 cm magas, 1 cm vastag lágy PE hab szegélysávok lerakása, mozgási hézagok kitűzése kiviteli terv szerint. Ásványgyapot úsztató réteg és PS-hab szigetelés fektetése, utóbbiba az elektromos és vízvezetékek elhelyezése. Dilatációs hézag bevágása. Műanyaglemez technológiai szigetelés fektetése, 1 m széles tekercsben, 10 cm-es átlapolásokkal, kétoldali ragasztószalaggal felületfolytonosítva, a burkolat síkjáig felhajtva. Padlófűtés csöveinek elhelyezése, kiviteli terv szerint, rögzítésük műanyag elemekkel, technológiai útmutató szerint. Ideiglenes faléc elhelyezése a dilatáció vonalára, aljzatbeton készítése szivattyúval (C16 képlékeny beton), „belülről kifelé” haladva, zsaluzatként a pallókkal kitámasztott léc szolgál. Simítás fa, majd fém léccel. A beton állékonnyá válása után az ideiglenes léc kiemelése, lágy PVC hab elhelyezése a mozgási hézagba.

Burkolat: a szilárdság 70%-ának elérése után vékonyragasztóra kőlap, kiviteli terv szerinti hézagrajzzal, soronként haladva, a rajzolat folyamatos ellenőrzésével (szemrevételezés, léc), fehér fugahabarcs kenése. Parketta: 4 mm vastag filc aljzatra, ragasztás nélkül, horonyban szegezve, a kiviteli terv szerinti irányban fektetve.

Szegélyléc csavarozása a falba fúrt lyukba (tiplivel), 30 cm-enként, szegélyléc alsó síkjánál tömítés szilikonkittel. Mozgási hézagok tömítése szilikonkittel.

Színpadi emelőszerkezet: a nagyterem padlóburkolatának elkészülte után helyezik be a 2x1 m-es elemeket, felhúzott állapotban, hogy a munkások aláférjenek. Az elemeket négy helyen az aljzatbetonhoz csavarozzák. Az utolsó elem a színpad első sorában vagy a hátsó tolóajtónál legyen. Az elemek felületére üzemben ragasztják a nagyteremével megegyező burkolatot (ragaszott parketta).

Belső faburkolat: az elektromos alapcsövezés után. A falazatra a kiviteli terv szerint, kitűzés alapján 2,5/5 függőleges fenyőfa lécek csavarozása, filclapokon keresztül. A lécekre perforált falapok szegezése (rétegelt falemez, lakkozott bükkfa furnérral).

Álmennyezet a nagyterem fölött: a termet ellátó szellőzőcső már fel van szerelve (perforált acélszalaggal függesztve a pallófödémbe dűbelezett csavarokra). Kiosztási terv szerint a függesztőpontok kimérése a födémpallók alsó felületén, üregtengelyekben. Kijelölés: kicsapózsinórral készített hálóvonalak metszéspontjai. Födémpallók alsó övének átfúrása ütvefúróval, dűbelezés, horogfejű csavar becsavarása, gyorsfüggesztők elhelyezése. A széleken acélsínek felcsavarozása a falszerkezetre. Acél bordák felfüggesztése. A bordák magasságát, vízszintességét, a síktartást ellenőrizni kell, és ha szükséges, korrigálni a gyorsfüggesztők utánállításával. Ez a rugós kialakítás miatt kézzel elvégezhető. Ezután lehet a bordákat laprugókkal kiékelni a terem szélein. Elektromos vezetékek és berendezések (pl. lámpák) szerelése a bordákra. Acél rögzítőfülek pattintása a bordákra. Álmennyezeti lapok és szellőzőrácsok csavarozása a rögzítőfülekre.4.7 Gépészeti munkák

Padlófűtés elhelyezése az úsztatott beton aljzatba, ld. fent. Radiátorok elhelyezése: padlóra helyezett acél tartóelemre támaszkodik, és a falhoz van rögzítve kiborulás ellen, csavarozással. Bekötés a HMV hálózatba. Mosdók elhelyezése és bekötése a padlóburkolat elhelyezése előtt, falicsempe felrakása után (az alsó sor falicsempe csak a padlóburkolat után kerül felrakásra). A mosdók a falszerkezetre csavarozott konzolon állnak, a konzolokat két csavarral rögzítik a csempén keresztül a falba, a mosdókat két csavarral a konzolra.

A WC-k konzolait és az öblítőtartályt csempézett gipszkarton szerkezet takarja el. A szerkezet építése: kitűzés szerint acél L-profilok csavarozása a falszerkezetbe, dűbellel. A váz építése további L-profilokkal, amelyek az előbbi elemekhez vannak csavarozva. Gipszkarton lapok szabása fűrészeléssel, és csavarozása az acél profilokhoz. Gipszkarton lapok glettelése és borítása csempével, ragasztóhabarcsba rakva.

Zuhanytálca: nem előregyártott elem, hanem egy sor válaszfaltégla alkotja a tálcát; a vasalt aljzatbetonra helyezve, kitűzés szerint, habarcságyon, vakolva, csempézve. Csempék vágása kézi vágógéppel. Műanyaglemez használati víz elleni szigetelést a zuhanytálcára fel kell hajtani.

4.8 Tereprendezés és levonulás

Kertrendezés: térkő burkolat fektetése kiviteli terv szerint, 5 cm vastag elegyengetett és tömörített homok ágyazatba, fugák tömítése finom homokliszttel. Kerti elemek elhelyezése, kutak vezetékének elhelyezése a földben, növényültetés. Építési törmelék és maradék anyag eltakarítása. Konténerek, WC-k elszállítása – ehhez még kell az autódaru, a szállítás teherautóval történik. Ideiglenes áram- és víznyerő hely megszüntetése. Ideiglenes kerítés bontása.

Próbaüzem: egy hét működés, az összes gépészeti és technológiai berendezés próbájával. Átadás-átvételi eljárás.

5. Térbeli megvalósíthatóság

5.1 Organizációs műleírás

Az építés kezdetén az építési területet ideiglenes kerítéssel kell körülvenni. Az U-alakú épülettömeg miatt csak a főút felől kell a telket elkeríteni. Személyi- és teherbejárat egy helyen van, portával őrzött. Kapu nincs, hanem összeszerelhető kerítéselemek vannak, amiket az építés idejére, nappal nyitva hagynak. A kerítéselemeket lánccal és lakattal zárják. Az építés idejére már tulajdonba kell venni az addig magántulajdonban lévő kis telkeket, amiken jelenleg árusító bódék állnak, valamint az egykori istállóhoz tartozó földút középső szakaszát.

A sávalapok és az aljzatbeton betonozása mixerrel és betonszivattyúval történik (1 szivattyú, 2 mixer, váltva). A legközelebbi betonüzem közel, 9 km-re, Dunakeszi-Székesdűlőn, a főút mellett van, így transzportbetont alkalmazok. Az alépítményi munkák után a szivattyúra csak a födémek betonozásánál van szükség, a helyszűke miatt el kell hagynia a területet. A pillérek és gerendák betonozása konténerrel és autódaruval történik. Az előregyártott acélszerkezetű lépcsőkarokat is az autódaru emeli be. Egy darura van szükség – egy 30 m-es gémkinyúlású jármű megfelel, ez egyetlen pozícióból az új tömb teljes alapterületét le tudja fedni. A daru legnehezebb terhe a földszint feletti és az emeleti födém előfeszített vasbeton körüreges pallói, egyenként 5,36 tonna súllyal. A nehéz gépeknek kőzúzalékos ideiglenes utat kell kialakítani.

A régi tömb födéme és tetőszerkezete 6, illetve 7 m hosszú fa gerendákból áll. Teherautó szállítja a gerendákat az építéshelyszínre, ahonnan az autódaru ideiglenes nyílt tárolófelületre rakja, az új tömb földszintjét átemelve, az udvarra helyezi. Ezek vízszintes mozgatása targoncával, függőleges emelése csörlővel vagy csigával történik.

A területen egy ideiglenes vízellátást alakítok ki, vízóra aknával. A nagy teljesítményű gépekhez erősáram bevezetésére van szükség, elektromos kapcsolószekrénnyel. Mindkét mérő a bejárat közelében, jól látható, ellenőrizhető helyen van. Az építési területre több áramfelvevő oszlopot létesítek. A vezetékek a föld alatt futnak.

5.2 Organizációs helyszínrajz

 – külön lapon

6. Költségbecslés

DIN

Költségcsoport

Épületelem

Mennyiség

Egység

Egységár (Ft)

Költség (eFt)

300+400 %-a

 

100

Építési telek1

 

838

m2

15 000

12 570

5,60

 

200

Feltárás - bontás

 

1113

m2

50 000

55 650

24,81

 

300

Épületszerkezetek

 

 

 

 

 

 

 

310

 

Munkagödör, alap

521

m3

4 967

2 588

1,15

 

320

 

Alapfelület

1600

m2

32 120

51 392

22,91

 

330

 

Külső falak

1767

m2

22 337

39 469

17,60

 

340

 

Belső fal - tartó

632

m2

14 070

8 892

3,96

 

340

Belső fal - válasz

686

m2

11 400

7 820

3,49

 

350

 

Födémek

735

m2

22 334

16 415

7,32

 

360

 

Tetőfelület

1601

m2

19 377

31 023

13,83

 

370

 

Beép. berend.

1900

TSZT, m2

4 500

8 550

3,81

 

 

Összesen

 

 

 

 

166 150

74,07

 

400

Gépészet2 

0,35

 

 

58 152

25,93

 

300+400

Épület összesen

 

 

TSZT, m2

 

224 302

100

 

500

Külső létesítmények

 

0,073

% m2

 

16 374

7,3

 

600

Mobíliák3

 

0,12

%(300+400)

 

26 916

12

 

700

Járulékos költségek3

 

0,17

%(300+400)

 

38 131

17

 

 

ÖSSZKÖLTSÉG

 

 

 

 

373 944

136,3

 

 

 

A költségek nettó értékek.

* Költségek becsült értéke az engedélyezési terv rétegrendjei alapján

1 Építési telek költsége: csak ami jelenleg nem áll önkormányzati tulajdonban

2 Gépészet becsült értéke az épületszerkezetek 35%-a (lift, színpadtechnika stb.)

3 Járulékos költségek becsült értéke:

Tervezési költség                   6%

Projekt menedzser díja          6%

Ügyvédi költségek                 3%

Közműhozzájárulás               2%

Közműfejlesztés                    -

Összesen                                17%

Az utóbbi 2-3 évben épült hasonló méretű beruházások átlagos bekerülési költsége 200 000 Ft/m2 – ennek ez a beruházás megfelel; viszonylag komoly többletköltséget az istállóépület bontása és helyreállítása jelent.

Rétegrendek árai:R1 – Régi épület falazat (957 m2)

2-3 rtg    vékony mészréteg 1148

12 cm     tégla homlokzatburkolat                         10 083

4 cm       átszellőztetett légrés                               -

12 cm     kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés         4360

1 cm       légzáró alapvakolat                                 2082

44 cm     meglévő tégla falazat                              -

1,5 cm    mészvakolat                                           2403

Összesen                            20 076

R2 – Új épület falazat (810 m2)

1,3 cm    TRESPA burkolólap                               9572

4 cm       átszellőzetetett légrés                             -

12 cm     kétrétegű kőzetgyapot hőszigetelés         4360

1 cm       légzáró alapvakolat                                 2082

30 cm     mészhomok blokk falazat                       6765

1,5 cm    mészvakolat                                           2403

Összesen                            25 182R3 – Régi épület tető (990 m2)

1 cm       műpala téglány kettős fedés                    5100

3 cm       fenyőléc                                                 715

5 cm       átszellőztetett légrés                               -

0,15 cm PVC lemez csapadékvíz-szigetelés           1308

2 cm       fenyő deszkázat                                      960

5 cm       átszellőztetett légrés                               -

5+10 cm kőzetgyapot hőszigetelés                         2330

0,04 cm PE lemez párazáró réteg                          726

2 cm       gyalult fenyődeszka                                960

25 cm     szarufa                                                   4332

Összesen                            16 431

R4 – Új épület tető (611 m2)

1 cm       fagyálló kerámialap                                5364

1 cm       fagyálló ragasztó                                    -

4-10 cm szűrőbeton lejtéskiegyenlítés                   2491

0,8 cm    dombornyomott felületszivárgó              2477

0,15 cm PVC lemez csapadékvíz-szigetelés           2654

1 rtg       200g/m2 műanyagfilc elválasztó réteg     241

15-25 cm EPS hab hőszigetelés lejtésben               1028

0,04 cm PE lemez párazáró réteg                          1576

5 cm       vasalt felbeton                                        1243

32 cm     előfeszített körüreges födémpalló            6015

-             glettelés, festés                                       1148

Összesen                            24 237R5 – Emeletközi födém (735 m2)

1,4 cm    szalagparketta                                        10 027

0,3 cm    filc aljzat                                                -

6 cm       aljzatbeton                                             2491

0,1 cm    technológiai szigetelő fólia                     313

2 cm       ásványgyapot úsztató réteg                     1491

20 cm     monolit vasbeton födémlemez                6864

-             glettelés, festés                                       1148

Összesen                            22 334

R7 – Talajon fekvő padló (1600 m2)

1,2 cm    gránitlap burkolat 14 900

0,4 cm    ragasztó                                                 -

6 cm       (fűtött) aljzatbeton                                 6250

2 cm       PE hab hőszigetelés hőtükörrel               1941

2 cm       ásványgyapot úsztató réteg                     1491

0,15 cm PVC lemez talajnedv. elleni szig.            1495

0,4 cm    filc aljzat, 10 cm átlapolással                  241

12 cm     vasalt aljzatbeton  4048

15 cm     kavicstöltés                                            1754

-             termett talaj                                           -

Összesen                            32 120

Tételek ára a termékek aktuális árlistáiból, illetve segédlet alapján.

Találat: 1332