online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). Gazdasagi (kispolgari) romanticizmus (Sismondi). A kispolgari szocialistak (Proudhon). A korai vulgaris közgazdasagtan (Say, Malthus Senior).

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
Dualizmus gazdasaga
A makrogazdasag egyensúlya
Értékelméletek a közgazdasagelmélet történetében. (A merkantilistaktól a szubjektív közgazdasagtanig).
A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA
A pénz kialakulasa és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: valtó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek.
GYAKORLAT KIFEJEZÉSEK A LEKÉRDEZÉSBEN Mennyibe kerülne termékenként nyilvantartasi aron a készletszint feltöltése a minimalis készletszintre?
Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). Gazdasagi (kispolgari) romanticizmus (Sismondi). A kispolgari szocialistak (P
 
 

Közgazdasági elméletek az ipari forradalom időszakában (XVIII-XIX. sz.). Gazdasági (kispolgári) romanticizmus (Sismondi). A kispolgári szocialisták (Proudhon). A korai vulgáris közgazdaságtan (Say, Malthus Senior). Az utópista szocialisták közgazdasági hatása.

Az ipari forradalom viszonyai között létrejött közgazdasági irányzatok (XVIII-XIX. sz.)

Gazdasági (kispolgári) romanticizmus.

Képviselői: Sismondi, Müller

Sismondi

A kispolgári érdekek szószólója. Jobbról támadja a kapitalizmust. Bírálja mind a kapitalizmust mind pedig a feudalizmust. Nem ismeri el a kapitalizmust a természet rendjének. A kisárutermelést eszményíti.

Kisárutermelés: egyszerű árutermelés. Nem 444c27e jelent meg elismert árutermelési módként.

A kisáru termelés vagy egyszerű árutermelés, aminek jellemzői:


Ø             Gazdaságilag elkülönültség jellemző

Ø             Termelői eszközök tulajdonosa saját maga végzi a munkát. Idegen-, bérmunkát nem alkalmaz

Ø             Az áru teljes ellenértéke az övé

Ø             Nincs kizsákmányolás (idegen munka elsajátítása)

Célja: Mind több áru termelése azért, hogy az általuk vásárolható javakból szükségleteiket mind magasabb szinten elégítsék ki.

ÁRU à PÉNZ à ÁRU          ÁRU1 = ÁRU2 egyenértékű csere zajlik

Felismeri a kapitalizmus alapvető ellentmondásának egyik megjelenését, a termelés és fogyasztás ellentétét; vagy túltermelés vagy hiány jelenik meg. Ennek az ellentmondásnak vannak felszíni ellentmondásai is pl. hiány jelenik meg a piacon. Megjelenek a túltermelési válságok, többet termelnek mint amennyit a fogyasztók megvásárolnak.

Az új társadalom létrehozásához új reformokat javasol:

·      visszatérés mind az iparban mind pedig a mezőgazdaságban a kisárutermelésre, ahol nincsenek bérmunkások mindenki maga dolgozik;

·      a munkás jó munkája jutalmául a tőkés tulajdontársa lehessen Þ ösztönzi a munkásokat, hogy jól termeljenek;

·      a tőkéseket céh-hez hasonló szervezetbe kell szervezni, és ez kényszerítse rá valamint ellenőrizze, hogy minden tőkés tulajdonostárssá teszi-e a jól dolgozó munkásokat. Tehát ezek a szervezettek védenék a munkást. NEM MŰKÖDNE!

Kispolgári szocialisták

Proudhon

A tőkés gazdasági jelenségeket a kispolgárok szemszögéből vizsgálja. Egy eljövendő szocialista társadalomról ábrándozik. A kapitalizmusban nem érvényesül az örök igazságosság, mert nem érvényesül az értéktörvény.

Érték törvény:

Az áru ára és értéke közti tendenciális kapcsolatot fejezi ki, mely mindenkori termelési viszonyok sajátosságai közt jelenik meg.

Egyszerű árutermelésben az érték törvény: Áru ára tendenciálisan az értéke körül ingadozik.

Szabad versenyes kapitalizmusban az értéktörvény: Az árarányok tendenciálisan követik az értékarányokat.

Monopol kapitalizmusban az értéktörvény: Az árak a monopol ár körül ingadoznak.

Értékelmélete: A termék értékének a nagysága kifejezi a jószág abszolút társadalmi hasznosságát. A csereérték és a hasznosság szorosan, de ellentétes irányban mozognak. A jószág abszolút társadalmi hasznosságát a csereérték és a hasznosság együttesen határozza meg.

Pl. arany: kis hasznosság, nagy érték,

víz: nagy hasznosság, kis érték.

Korai vulgáris közgazdaságtan.

Képviselői: Say (széé), Malthus (máltusz),

                   Senior, Carrey (káré), Liszt Frigyes

Say

Say munkássága kiemelkedő jelentőségű, hiszen később elméletét tovább viszik. A nagypolgárság érdekeit képviseli. Bizonyítani akarja, hogy nem a munka az érték egyetlen forrása.

Áruérték: az áru értéke a hasznossága. Az áru értéke akkor növekszik, ha a hasznossága emelkedik.

A hasznosságot nem tudja Say megfogalmazni. Az érték a piacon határozódik meg az árban. (érték = hasznosság) Ebből következik, hogy a termelési költségek nem okai az árnak, hanem a termelési költség nagysága a fizetőképes szükséglet (kereslet) függvénye.

Három értékalkotó (szolgálatot) tényezőt különböztet meg:

1.    munka,2.    tőke,

3.    természet,

Say szerint ezek szolgálatot teljesítenek.

Termelés szereplői:

Munkás à munkája

Tőkés à berendezése

Természet à időjárás, bányakincsek

Tagadja a válság lehetőségét a kapitalizmusban: „az összkereslet mindig együtt nő az össztermeléssel”.

Say dogma: a túltermelés a természetétől fogva lehetetlen. „A kínálat megteremti a saját keresletét.” Tehát az általános túltermelés lehetetlen. Törvényes alapja: nincs lényeges különbség a pénzen és a cserén alapuló gazdaság között.

Malthus

A munkaelmélet képviselője.

Áru értéke: az áru értéke egyenlő az áruért megvásárolható munka mennyiségével.

Tagadja a kizsákmányolást, szerinte nincs kizsákmányolás, hiszen a munkás megkapja a munkájának a teljes értékét. A tőkés nyeresége abból származik, hogy az árut több munkáért adja el, mint amennyit tartalmaz.

Érzi, hogy a kapitalizmusban a kereslet és a kínálat között különbségek vannak, ezért az államnak megfelelő keresletet kell támasztani a gazdaságban. Az államnak fontos szerepe van a megfelelő kereslet megteremtésében. (Keynes előfutára)

Rendkívül nagy a munkanélküliség. Malthus megoldja ezt a problémát. Szerinte túlnépesedés van, aminek az oka az, hogy túl sok munkabért kapnak a munkások. Ha kevesebb munkabért kapnának a munkások, akkor minden időt a termelésre fordítanának és így megszűnik a túlnépesedés és nem lesz munkanélküliség sem.


Senior

Értékelmélete: az áru értékét a benne megtestesülő áldozat adja. (áruban megtestesülő áldozat).

munka ® a munkás áldozata, lemond nyugalmáról, szabadidejéről (A munkás feláldozza a szabadidejét, és hajlandó munkát vállalni, amit meg kell fizetni.);

tőkés ® önmegtartóztatás, nem fogyasztja el azonnal a tőkét, üzemet létesít.

Ezt az áldozatot meg kell fizetni.Þ ez az áru értéke.

Föl sem merül a kizsákmányolás kérdése.

Utopista szocialisták

Már a rabszolgatartó társadalomban megjelent ez az eszme, de a 16-17. században vált a tőkés kizsákmányolás elleni tiltakozás egyik fő eszmei áramlata.

Az utópisták nem közgazdászok hanem filozófusok. Valamennyien valamiféle szocialista államról ábrándoznak, de mikor ezt megfogalmazták utópiának minősült. Más-más módon képzelik el a szociálist államot, mert eltérnek egymástól.

Legjelentősebb képviselője Morus Tamás volt, aki az Utópia című munkájában fogalmazta meg a magántulajdon ellen irányuló kommonista közösségeken alapuló utópista gondolatait:

·      Az utópista városokban nincs magántulajdon és társadalmi egyenlőség,

·      megszűnik a nyomor,

·      a munka az emberek elsődleges szükségletévé válik,

·      mindenki számára hozzáférhető a művelődés,

·      a szabadidőt a testi és szellemi képességek fejlesztésére használják.

Munkáikban sok megsejtéssel rátapintottak az eljövendő szocialista társadalom több fontos vonásaira. Tagadták az osztályharcot és a forradalmat. Nem ismerték fel a társadalmi fejlődés törvényszerűségeit. Nem lelték meg a szocialista megvalósításnak helyes útat.

Találat: 1387