online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A termelés költségei, bevétel, haszon

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Vazlat a makrogazdasag igazsagossagat vizsgaló elméletekröl
A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
Munka-, föld- és ingatlanpiac
Dualizmus gazdasaga
Japan a gazdasagi csoda orszaga
Alapfogalmak
Közgazdasagtani jelölés- és képletgyűjtemény
JAPÁN GAZDASÁGA
A munkapiac
 
 

A termelés költségei, bevétel, haszon

A termelés költségei

Rövid távon a vállalat költségei két részre oszlanak. Az egyik csoportba azok a költségek tartoznak, amelyek a termelés megindulása nélkül is fennállnak, mert már kiadásra kerültek. Ilyenek az épületek, gépek költségei, ezeket fix költségeknek nevezzük. A másik a termeléshez tartozó költségek, mint a munkabér, anyagköltség, energia, stb.

A termelés összes költsége (TC) rövid távon két fő részből áll: állandó költségek (FC) és változó költségek (VC).

Képletben: TC = FC + VC.

A fix költség rövid távon állandó, a változó költség nem arányosan változik:

  • a technikai feltételek;
  • az anyagok mennyiségtől függő ára és;
  • a járulékos költség (szállítás) részarányának csökkenése miatt.

Az átlagos fix költség (AFC=FC/Q) a termék egységére jutó állandó költség.


Az átlagos változó költség (AVC=VC/Q): a változó költség termékegységre jutó nagysága.

Az átlagköltség (AC=TC/Q): az összköltség termékegységre jutó nagysága.

Összefüggés: AC = 646i82g AFC + AVC.

A határköltség (MC): a termelésváltozás egységére jutó költségváltozás nagyságát fejezi ki.

Képletben: MC = TC/DQ = VC/Q, ahol az utolsó egyenlőség azért szerepelhet, mivel rövidtávon FC állandó, ezért TC = VC.

Az AC. AVC, MC függvények U alakúak. Kis termelés esetén az egységköltségek hatalmasak, a termelés növelésével csökkennek, majd egy idő után nőnek. Az MC mindig a legutóbb termelt egység költsége, s amíg ez kisebb az AC-nél és az AVC-nél, addig az átlagot lefele húzza. Ha a növekedési szakaszában eléri először az AVC, majd az AC görbét, akkor feléjük kerül, s az átlagot növelni fogja. Így az MC-vel való találkozás után mindkét görbe nőni fog.

A határköltség (MC) függvénye az átlagos változóköltség- (AVC) és az átlagköltség-függvényeket (AC) minimumpontjukban metszi.

Kiadás és költség

A vállaltoknál a pénzkiadás fogalma két eltérő költekezést jelent: a befektetéseket és a költségeket.

A befektetés (lekötött tőke) az a kiadás, amelyre a termelés érdekében egy adott időpontban kerül sor, és lassan fokozatosan térül meg

Folyó költségek azok a termelési ráfordítások, amelyek az adott évben merülnek fel, és a termékek eladásával az adott évben meg is térülnek.

A folyó költségeket a változó költséggel azonosíthatjuk, vagyis a termelés során jelentkező anyag, energiaköltség, munkabér.
A befektetések a fix költségek, vagyis a termelés elindulása előtti, annak érdekében tett költekezés, ez folyó költségek formájában térül meg, pl.ingatlanok, termelőgépek vétele. Ezek a költekezések a gyártott termékekbe használati idejük arányában épülnek be, vagyis folyó költségnek kell tekinteni egy gép értékének 1/10-ét, ha az tíz év alatt használódik el. Az elhasználódást nevezzük amortizációnak, míg költségként való beszámítását amortizációs, vagy értékcsökkenési leírásnak.
Az amortizációs költség különbözik a többitől, hiszen nem aktuális kiadás, számlákon nem jelenik meg, és a nagyságát a vállalat határozza meg a tervezett amortizációs idővel. Az értékcsökkenési leírás ún. implicit költség.

Explicit (kifejezett) költségek, amelyek adott időszak folyamán az adott időszak termelésével kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokon kifejezett formában jelennek meg.

Implicit költségek (rejtett költségek) azok a kiadások, amelyek az adott időszak ráfordításai, bár tényleges pénzkifizetésekben, számlákon az adott időszakbannem jelennek meg.

Bevétel és haszon

Egy vállalkozás beindulása előtt érdemes elemezni a bevételek és kiadások várható alakulását, a lehetséges profitot. A szép család kereskedelmi vállalkozást szeretne indítani. A lenti táblázatban a Szabó család éves jövedelem-kimutatás tervezetét láthatjuk a lehetőségeik, s a piac figyelembevételével. A befektetés egy 2 milló Ft.-ot érő szállítójármű megvétele, melynek elhasználódását tíz évre tervezik.

A Szabó család éves jövedelemkimutatása

MEGNEVEZÉS

BEVÉTEL

KIADÁSOK

1. Árbevétel

8500

 

2. Eladott áruk beszerzési ára

 

4400

3. Bruttó profit (1-2)

4100

 

4. közvetett költségek

Explicit költségek 

 

Bérleti díj

 

1000

Energia és javítási költségek

 

180

Beszerzés, szállítás, forgalmazás költségei

 

220

Kamatköltség

 

250

Explicit költségek összesen

 

1650

Elszámolható implicit költség:Értékcsökkenési leírás

 

200

Közvetett költségek összesen

 

1850

5. Számviteli profit (3-4)

2250

 

6. El nem számolható implicit költségek

 

1080

7. Összes gazdasági költség (2+4+6)

 

7330

8. Gazdasági profit

1170

 

Bevételt az áruk eladási értéke jelent. Közvetlen költség az áruk beszerzési ára. E kettő különbsége a bruttó profit. Ebből levonva a közvetett, explicit költségeket, és az elszámolható implicit költségeket kapjuk a számviteli profitot.
Vannak azonban el nem számolható implicit költségek, mint a család eddigi jövedelme, és a vállalkozásba bevitt tőke banki kamata, amelyektől elesik a család, mivel ezeket most a vállalkozásba fekteti be. Vagyis a vállalkozás beindulásával elveszti előző jövedelmét, s tőkéjének kamatát. Ezek nem jelentenének nekik költséget, ha hitelt vesznek fel, és alkalmazottat fogadnak, de ilyenkor ezek helyett a már elszámolható költségként jelentkező banki kamat, s a munkabér jelenne meg.
Az így kiteljesedő költségek adják ki a gazdasági, vagy alternatív költséget, melyet a bevételekből levonva kapjuk a gazdasági profitot.

A számviteli költségek az adott évben felmerülő számvitelileg nyilvántartható folyó költségek: az explicit költségek és néhány belső kimutatás alapján elszámolt implicit költség (épületek, berendezések értékcsökkenése).

Számviteli profit a bevételek és a számviteli költségek különbsége, azaz a profit nagysága számviteli értelemben.

A termelés gazdasági költségei (alternatív költség) az explicit és implicit ráfordítások összessége, azaz a számviteli költség és azon lehetőségek elvesztet hozama, amelyekről le kellett mondani az adott tevékenység érdekében. Kifejezi mennyit kellett feláldoznia a vállalkozónak, hogy a szűkös erőforrásokat elvonja a gazdaság más szereplőitől.

Normálprofit az adott gazdaságban bárki által szokásosan elérhető jövedelem (átlagmunkabér, banki kamatok).

A gazdasági profit a számviteli profit és normál profit különbsége. Az átlagos bárki által elérhető profiton felüli rész. Gazdasági profitot akkor ér el a cég, ha a bevételei meghaladják alternatív költségeit.

Összefoglalva:

Találat: 4550