online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság Adminisztráció Auto építészet építőipari Gépészet Jogi Jogszabályok Közlekedés Mezőgazdaság Pénzügy Turizmus újságírás üzleti
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A raktarozas gazdasagi mutatói

gazdaság

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
Mikroökonómia
Dualizmus gazdasaga
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
Értékelméletek a közgazdasagelmélet történetében. (A merkantilistaktól a szubjektív közgazdasagtanig).
A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA
A raktarozas gazdasagi mutatói
 
 

A raktározás gazdasági mutatói

A raktár üzemelési jellemzöire vonatkoznak az úgynevezett üzemtani mutatószámok, amelyek részben tervezési kiinduló adatok, részben a müködés vizsgálatára vonatkoznak, Azt vizsgálják, hogy a raktár a gyakorlatban mennyire igazolja a tervezett paramétereket.

I. Statikus mutatószámok

A raktár tárolási lehetöségeire és annak kihasználására vonatkoznak

ˇ  Raktárkapacitás mutatók

o       Építészeti kapacitás mutatója (Qé)


o       Technológiai kapacitás mutatója (Qt)

ˇ  Raktárkapacitás kihasználás

o        Technológiai szempontból történö kihasználás (ηt)

o        Forgalmi szempontból történö kihasználás (ηfp, ηfs)

Raktárkapacitás

A kapacitás üzemtani értelmezése mindig valamilyen maximális értékéhez kapcsolódik és olyan potenciális lehetöséget jelent, amely a gyakorlatban csak részben valósul meg.

Raktár kapacitási mutató: Azt fejezi ki, hogy a raktár milyen nagyságrendü lehetöséget kínál áruelhelyezésre. (raktár = épület + épületbe telepített tárolási technológia)

Ezért kétféle mutató számolható:

1.Építészeti kapacitás: A tárolótér köbméterben kifejezett nagysága, térfogata. (Qé)

2.Technológiai kapacitás: Figyelembe veszi a tárolási módot és a kiszolgáló gépek helyi igényét. (Qt)

Qt=Tr×Qé

Tr= a tároló technológiára jellemzö mutatószám

      Hozzávetöleges értéke a jellemzö tárolási módoknál:

      Tömbtárolás targoncás kiszolgálással                                   0,7-0,8

      Soros állványos tárolás targoncás kiszolgálással                   0,3-0,4

      Soros állványos tárolás felrakógépes kiszolgálással              0,45-0,5

      Görgös átfutóállványos tárolás                                             0,6-0,7

A Qt az állványos tárolási módoknál az áruelhelyezésre használható állvány térfogatot jelenti (m3-ban kifejezve)

Speciális esetekben Qt más méröszámmal is kifejezhetö:

ˇ        Homogén rakományoknál: egységrakomány tárolóhelyben

ˇ        Könyvek, iratok tárolásánál: polc folyóméterben.

Raktárkapacitás kihasználása: Olyan gazdaságossági jelzöszám, ami megmutatja, hogy a gyakorlatban létrehozott tárolási lehetöségböl mennyit lehet kihasználni

Vizsgálható technológiai és forgalmi szempontból.

1, Technológiai szempontból: A tárolási és üzemelési jellemzöket érvényesíti

Ahol: Qt= technológiai kapacitás ()

         Qm= meddö térfogat ()

                  Meddö térfogat összetevöi:

ˇ        Tárolási segédeszköz térfogata (pl. raklap)

ˇ        Manipulációs terek térfogata

ˇ        Heterogén rakomány méreteknél a meghatározott méretünél kisebb rakományok térfogat vesztése

2, Forgalmi szempontból (meghatározott idöpontra vagy idöszakra számítható)

ˇ        idöpontra :           

            Adott napra számítják

            ahol Qti= az i-ik idöpont tényleges raktárkészlete (pl. -ben)

                     Qt= technológiai kapacitás

A mutatószám rendszeres képzésével és idösorba állításával jól jellemezhetö a kihasználás szezonalitása.

ˇ        Idöszakra számítva:          

ahol Qti: a vizsgált idöszak i-ik napjának raktárkészlete

         n: vizsgált idöszak napjainak száma

         Qt: a technológiai kapacitás

ηfs: megmutatja, hogy a megvalósított raktárkapacitást egy adott idöszakban átlagosan mennyire lehetett kihasználni. Túl alacsony érték esetén a kapacitás túlméretezést, vagyis gazdaságtalan üzemeltetést jelent.

II. Dinamikus mutatószámok

A raktárban lezajló áramlási folyamatok potenciális nagyságára és kihasználására vonatkoznak.

ˇ        Átbocsátó képesség: m3/idöszak

t/idöszak

db/idöszak

ˇ        Átbocsátó képesség kihasználása (η)

ˇ        Forgási sebesség (f)

ˇ        Forgási idö (tf)=1/f

1, Átbocsátó képesség

Kifejezi, hogy egy adott idöszakban a raktár milyen volumenü áruforgalom lebonyolítására képes. Értéke föleg a raktári anyagmozgatási folyamattól függ, melyben az áru és információáramlási tényezök érvényesülnek.

2, Átbocsátó képesség kihasználása

Ft: a vizsgált idöszakban ténylegesen kibocsátott mennyiség

Fa: az elméletileg számított átbocsátóképesség

A mutatószám alacsony értéke a raktári eröforrások túlméretezése a tényleges igényekhez képest → gazdaságtalan üzemeltetés.


3, Forgási sebesség

A készletezési és értékesítési tevékenységet jellemzi. Megmutatja, hogy egy értékesítési idöszakban (ált. 1 év) a raktári készlet hányszor cserélödik.

Eredményként abszolút számot kapunk, jellemzi a készletezési rendszer hatékonyságát.

                                 f =

Ft: tárgyidöszakban ténylegesen kibocsátott árumennyiség

Qá: átlagos raktár készlet

4, Forgási idö (forgási sebesség reciproka)

Napokban fejezi ki a készlet cserélödés átlagos idejét.

Találat: 7282