online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

pszichológia

gyermek pszichológia, pszichológus, fejlődéslélektan, pszichológia tételek

Esszé Projekt


 

HIPERKINETIKUS GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJÁT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK


Hiperkinetikus gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők       Thomas A. Edison (1847-1931) a villanykörte és a fonográf feltalálója, aki soha nem sajátította el az alapvető készségeket, az írást vagy a számolást. Auguste Rodi


A TANULÁSI ZAVAROK TERÁPIÁJA1


A tanulási zavarok terápiája1 A tanulmánysorozat harmadik, befejező része a tanulási zavarok terápiájához kialakított fejlesztő anyagot mutatja be. A szerző által kidolgozott feladat- és gyakorlatgyűjtemény elsősorban a tanulá


Témakör: Ellentét-parok az emberi gondolkodasban és a kultúraban. A „két-tényezös” gondolkodas felületessége, az ellentétek dialektikus kölcsönhatasa.


Témakör: Ellentét-párok az emberi gondolkodásban és a kultúrában. A „két-tényezös” gondolkodás felületessége, az ellentétek dialektikus kölcsönhatása. I. Ellentétpárok márpedig vannak. Már a történelem korai szakaszában ellenté


AUTIZMUS


Autizmus <gör. ’önmagára irányultság’> : legközismertebb jelentése gyermekpszichiátriai: szociális, kommunikációs és fantáziával összefüggő kognitív készségek fejlődési zavara, ált. súlyos fogyatékosság. Sajátos viselkedési tünetegyütte


ALAPVETŐ MOTÍVUMOK


ALAPVETŐ MOTÍVUMOK Mit kívánnánk, ha egy kívánságunk teljesülhetne? Próbáljuk meg erösen magunk elé képzelni! Megvan? Nos, képesek lennénk-e e nélkül élni? Persze hogy képesek lennénk. De képesek lennénk-e nem vágyni arra, ho


Az észlelés lélektana


Az észlelés lélektana Az észlelésnél az érzékszervi benyomások jelentéssé szerveződnek. Funkciói: 1.      felismerés: érzéklet felismerése, hozzárendelés kategóriákhoz è alak alapján el


TÁRSAS KÖLCSÖN¬HATÁS ÉS TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS


TÁRSAS KÖLCSÖN­HATÁS ÉS TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS A 17. fejezetben a szociálpszichológiának azt a részét tárgyaltuk meg, amely azzal foglalkozik, miként észlelik az emberek a körülöttük lévö társadalmat, hogyan gondolkoznak róla, és milyen


SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiséglélektani alapismeretek


  SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiséglélektani alapismeretek       1. A személyiség  fo


TANULÁSI ZAVAROK AZONOSÍTÁSA ÉS KEZELÉSE AZ ÓVÓDÁBAN ÉS ISKOLÁBAN


Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvódában és iskolában* A tanulási zavarok azonosítása óvodában és iskolában Tanulási zavarnak röviden összefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyerek normális, átlagos oktatási körü


A HIPERAKTIVITÁS, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN


A hiperaktivitás, és ami mögötte van Tény, hogy napjainkban egyre több a nyugtalan, "problémás gyermek", aki komoly gondot okoz szüleinek a családban, és aki gyermekközösségbe, óvodába, iskolába kerülve igencsak megnehezíti a pedagógu


Érzékelés altalanos jellemzôi. Az érzékelési modalitasok


Érzékelés általános jellemzôi. Az érzékelési modalitások Érzékelés általános jellemzői: A környezet fizikai, kémiai ingereire adott megkülönböztetett idegi válasz! Testérzékelés: nem a külvilágról hanem belső világunkról ad in


Tudat alatti erőforrasok


Tudat alatti erőforrások Lehetőségeink teljes körű kiaknázása érdekében  lényegbevágóan fontos, hogy megértsük mi a különbség a tudat, és a tudat alatti között. Könyvek ezreit írták már erről a rendkívül bonyolult témáról. Utalásokat találhatun


DISZLEXIA AZ ISKOLÁBAN


Diszlexia az iskolában "A diszlexia olyan, mint a kék vagy a barna szem: nem lehet megváltoztatni. S bár használhatunk színes kontaktlencsét, attól még épp úgy kék, illetve barna szeműek maradunk." (egy 20 éves diszlexiás lány megje


Pszichológia szigorlat - Tanulas, figyelem és emlékezet


Pszichológia szigorlat V. tétel: Tanulás, figyelem és emlékezet Tanulás: A köznapi értelemben az emberek az elsajátításnak úgyszólván valamennyi formáját tanulásnak tekintik. A tanulás pedagógiai értelmezése szükebb körü. Ál


TERÁPIÁS MÓDSZEREK


TERÁPIÁS MÓDSZEREK Ebben a fejezetben az abnormális viselkedés kezelésének módszereit tekintjük át. Ezek egy része azon alapul, hogy az embereket problémáik okainak megértéséhez segítik, mások a gondolatok és a viselkedés közvetlen módosít


A pszichológia BIOLÓGIAI ALAPJAI


A pszichológia BIOLÓGIAI ALAPJAI A viselkedés – a pislogástól a teniszezésig vagy egy számítógép programozásáig – a testen belül lejátszódó számos folyamat koordinálásától függ. E koordinációt az idegrendszer biztosítja a belsö el


A negatív érzelmek kiiktatasa


A negatív érzelmek kiiktatása Folytassuk a témát. Felelősségvállalás kontra felelősség nem-vállalás. Sok évvel ezelőtt, 1972-ben a metafizika azon területét tanulmányoztam, amelyik a szellemi képességek fejlődésének pszichológiájával foglalkozi


Az emberi motivació és az érzelmek


Az emberi motiváció és az érzelmek Motiváció: A motiváció szó a latin movere = mozogni, mozgatni, kimozdítani igéből származik. Jelentése is ez: kimozdító, mozgató „erő”. A motiváció a pszichológiában gyűjtőfogalom. Bele tartozik min


A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS


A pszichológiaI FEJLŐDÉS Valamennyi emlös közül az ember a legéretlenebb szü­letése pillanatában, és az ember megy át a leghosszabb fejlödési folyamaton, amíg a fajára jellemzö tevékenységekhez szükséges készségeit e


RÖVIDEN A HIPERAKTIVITÁS TÜNETEIRŐL


Röviden a hiperaktivitás tüneteiről. Viselkedés, aktivitás terén jelentkező zavarok: hiperaktivitás, impulzivitás, impulzus kontroll csökkenése, extrém nyugtalanság, helyzetnek nem megfelelő viselkedés. Figyelemzavarok csoportja: figyelmoldal:

1 ... 1 2 3 4 5