online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia
Filozófia Pszichiátria Pszichológia Szociológia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma

filozófia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A filozófia egyik alapkérdésére adott valasz
Filozófia és az ideológia viszonya
A Magyar Philosophiai Szemle Repertóriuma
 
 

A Magyar Philosophiai
Szemle Repertóriuma

(1882-1891)

TARTALOM

I. ÉRTEKEZÉSEK

II. ISMERTETŐK

III. ÉRTESÍTŐK

IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS

V. VEGYES

NÉVMUTATÓELŐSZÓ

A MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE tíz éven keresztül - 1882-töl 1889-ig jelent meg. Az elsök között volt azon magyar folyóiratok között, melyek témája a filozófia.

A szerkesztö (Böhm Károly) szerint: „a folyóirat nem szolgál semmiféle iskolának kizárólagosan, hanem szolgál az igazságnak...”

A folyóirat céljai:

- Saját nemzetünk filozófiai múltjának megvizsgálása, s a magyar filozófiai terminológia rendezése s ahol kell, megalkotása.

- A természettudományok filozófiai irányban történö kezeléséröl olvasóikat pontosan akarták értesíteni. Ugyanilyen módon kívánták kezelni az államról és társadalomról szóló tanokat.

- A folyóirat nem szorítkozik egyedül arra, hogy a már megállapított s a könyvekben letett tanokat ismertesse, hanem igyekszik keresni olyan logikát, mely a természet törvényeinek talán jobban megfelel, mint az eddigi - kivált Arisztotelész nyomdokain járó - logikai rendszernek.

A folyóirat általános szerkezete: Egy adott évben megjelent füzeteket egy kötetbe kötötték, így tíz kötet áll rendelkezésünkre (1882-1891). Egy-egy füzet szerkezete tartalom szerint a következöképpen rendszerezhetö:

Tartalmaz: Különbözö szerzöktöl, különbözö témákról értekezéseket. Újonnan megjelent müvekröl, tanulmányokról, beszédekröl ismertetöt ill. bírálatot. Továbbá minden szám tartalmaz felsorolás vagy bibliográfiai adatok közlésének szintjén filozófiai müveket és folyóiratokat. Vegyeseknek lehet nevezni a levelezéssel, iskolai tananyaggal, idézetekkel foglalkozó részeket.

Repertóriumom a fent említett tíz évfolyamot dolgozza fel, a cikkek szerkezete illetve tartalma szerint öt nagyobb egységre osztva, melyek a következök:

I. ÉRTEKEZÉSEK: A cikkek tételszámozva, évfolyamonként, s azon belül pedig növekvö oldalszám szerint vannak feltüntetve. Egy-egy tétel tájékoztat a cikk címéröl, szerzöjéröl és megjelenési adatairól. Továbbá minden esetben feltüntettem egy-egy tétel elözményének illetve folytatásának megjelenési adatait és tételszámát. Folytatásos müvek esetében az utolsó közleményt követöen felsorolom az összes elözményt. Kapcsolódó elözmény vagy folytatás megnevezéssel illettem azokat a cikkeket, melyek nem szerves kapcsolatban vannak egymással, hanem csak hasonló téma, a cikkre való utalás, válasz kapcsán tartoznak össze.

II. ISMERTETŐK: Ez a rész tartalmazza a különbözö szerzök müveiröl, beszédeiröl szóló nagyobb lélegzetü bírálatokat, müismertetöket. Ezen rész feldolgozása a következö: A tíz évfolyam összes müismertetöjét összegyüjtve az ismertetett müvek szerzöinek, vagy ha nincs, akkor címének mechanikus rendjébe szedve folyamatos tételszámmal sorolom fel. Egy-egy tétel tartalmazza az ismertetett mü szerzöjét, a mü címét, megjelenési helyét és az évet. Továbbá a müismertetö személyét (ez sok esetben nincs feltüntetve) és a cikk megjelenési adatait. Elözményt illetve folytatást vagy kapcsolódó részeket itt is feltüntettem.

III. ÉRTESÍTŐK: Tartalma kisebb lélegzetü, inkább értesítö, jeladó jellegü mü, beszéd illetve tanulmány ismertetök, plusz iskolai tananyaggal, tankönyvekkel, különbözö hírekkel foglalkozó cikkek. A tíz évfolyam ezen témájú cikkeit a címek mechanikus rendje szerint tételszámmal ellátva ismertettem. Ezen rész leírásai is tájékoztatnak a cikk címéröl, szerzöjéröl, megjelenési adatokról.

IV. FOLYÓIRAT és MŰAJÁNLÁS: Szinte minden szám tartalmaz felsorolás és vagy bibliográfiai adatok szintjén filozófiai müveket és folyóiratokat. Szintén érvényes a folyamatos tételszámozás és megjelenési adatok közlése ezen részre is.

V. VEGYESEK: Levelezést, idézeteket, szerkesztöi közléseket a címek mechanikus rendjében tételszámmal ellátva ismertettem.

A repertóriumhoz névmutatót készítettem, melybe felvettem minden cikkben szereplö, említett nevet. A Névmutatóban a személynevek mechanikus rendben találhatók s az összes hozzá tartozó cikk tételszámát is felsoroltam. A róla vagy müvéröl szóló cikkek tételszámát aláhúzással jelöltem. A többi jelöletlen tételszám esetében az adott személy az adott cikk szerzöje.

Tárgymutatót nem készítettem, mert a filozófiai szakterminológia régi és magyar jelenlegi jelentése nem biztos, hogy fedi egymást. Ennek elkészítéséhez egyértelmüen filozófiai szakemberre lenne szükség.

A repertórium készítésénél végig a korabeli helyesírást tükröztem. Helytelen oldalszámozásra is felfigyeltem, melyet a következöképpen javítottam:

Hibás a 108. tétel esetében a 378-373. p. (378-!389)

109. tétel esetében  374-401. p. (!390-!417)

110. tétel esetében 402-445. p. (!418-445)

A helyes adatot írtam le zárójelbe és felkiáltójellel jelöltem azt az adatot, melyet és javítottam.


I. ÉRTEKEZÉSEK

1. évf. 1882.

1.   

Bevezetésül / Böhm Károly = 1-10. p.

2.   

A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 11-24. p.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.

3.   

Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 25-46. p.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.

4.   

Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus elöfutárja / Buday József = 47-54. p.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 109-134. p. v.ö.: 8.

5.   

Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 55-65. p.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 13.

6.   

A realismus alapellentmondása / Böhm Károly = 81-94. p.

7.   

Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 95-108. p.

Folyt.: 1. évf. 1882. 176-192. p. v.ö.: 10.

8.   

Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus elöfutárja / Buday József = 109-134. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 47-54. p. v.ö.: 4.

9.   

A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 161-175. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 241-252. p. v.ö.: 51.

10.

Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 176-192. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 95-108. p. v.ö.: 7.

11.

Néhány újabb kutatás a kísérletei lélektan terén / Böhm Károly = 193-201. p.

12.

A nyelvtudomány jelen állása / Bodnár Zsigmond = 202-210. p.

13.

Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 211-222. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 288-302. p. v.ö.: 17.

14.

Lotze / Bihari Péter = 241-266. p.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.

15.

Az aesthetika kérdéses pontjai / Simon József Sándor = 267-280. p.

16.

Lélektani elméletek kifejlödése a görög philosophiában / Pauer Imre = 281-287. p.

17.

Az amerikai költészet fejlödése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) =288-302. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.

          1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 22.

18.

A bölcsészet problémája / Schmitt Jenö = 321-340. p.

19.

Lotze / Bihari Péter = 341-362. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.

     Folyt.: 1. évf. 1882. 450-471. p. v.ö.: 22.

20.

Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 363-387. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 25-46. p. v.ö.: 3.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.

21.

A szellemi életünk fejlödésvonalában felmerülö hiányok s azoknak okai / Lechner Károly = 404-449. p.

22.

Lotze / Bihari Péter = 450-471. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.

          1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.

2. évf. 1883.

23.

A szellemi müködés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenö = 3-21. p.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 81-100. p. v.ö.: 25.

24.

Az asszony lélektanáról / Böhm Károly = 22-54. p.

25.

A szellemi müködés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenö = 81-100. p.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 3-21. p. v.ö.: 23.

26.

Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 101-119. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.

27.

A szerelem elméletéböl / Babics Kálmán = 120-126. p.

28.

Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékröl / (Málnai Mihály) = 127-143. p.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 211-226. p. v.ö.: 32.

29.

Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 161-183. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.

     Folyt.: 3. évf. 1884.1-18. p. v.ö.: 43.

30.

A jellem eszméje / Nemes Imre = 184-196. p.

Folyt.: 2. évf. 1883. 259-280. p. v.ö.: 34.

31.

A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 197-210. p.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 321-337. p. v.ö.: 36.

32.

Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékröl / (Málnai Mihály) = 211-226. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883.127-143. p. v.ö.: 28.

33.

A kriticismus és positinismus / Böhm Károly = 245-258. p.

34.

A jellem eszméje / Nemes Imre = 259-280. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 338-348. p. v.ö.: 37.

35.

Byron „Kain”-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 281-302. p.

     Folyt.: 2. évf. 1883. 401-412. p. v.ö.: 39.

36.

A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 321-337. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 197-210. p. v.ö.: 31.

37.

A jellem eszméje / Nemes Imre = 338-348. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.

          2. évf. 1883. 259-280 p. v.ö.: 34.

38.

Haladásunk és az emberi boldogság / Szlamka Elek = 349-375. p.

39.

Byron „Kain”-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 401-412. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 281-302. p. v.ö.: 35.

40.

A nö / Bihari Péter = 413-439. p.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.

41.

A változás problémájához / Schmitt Jenö = 440-446. p.

     Kapcsolódó folyt.: 2. évf. 1883. 447-459. p. v.ö.: 42.

42.

Megjegyzések a „Változás problémájához” címü cikkre / Böhm Károly = 447-459. p.   

     Kapcsolódó elözm.: 2. évf. 1883. 440-446. p. v.ö.: 41.

3. évf. 1884.

43.

Spencer Herbert  philosophiája / Lechner László = 1-18. p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 114-148. p. v.ö.: 48.

44.

A müvészetek új osztályozása / Rakodczay Pál = 46-63. p.

45.

Ulrici Hermann : nekrolog / Buday József = 81-88. p.

46.

A szabadság némely korlátairól / Bokor József = 89-113. p.

47.

A nö / Bihari Péter = 114-148 p.

     Elözm.: 2. évf. 1883. 413-439. v.ö.: 40.

          3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.

48.

A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 161-188. p.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.

49.

Spencer Herbert  philosophiája / Lechner László = 189-208. p.

50.

A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 241-252. p.

     Elözm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.  

     1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.

51.

A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 253-272. p.

Elözm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 321-347. p. v.ö.: 55.

52.

Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei : psyhophysikai kísérleti tanulmány / Lechner Károly = 273-303. p.

53.

Petöcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 304-316. p.

     Folyt.: 3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.

54.

A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 321-347.p.

     Elözm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.

                   3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.

55.

A társadalom fogalma / Kiss Mihály = 395-418. p.

56.

A szép szellemi érzése mint agyfunkció / Schmitt Jenö = 419-440. p.

57.

Petöcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 441-449. p.

     Elözm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.

     Folyt.: 4. évf. 1885. 241-256. p. v.ö.: 73.

4. évf. 1885.

58.

Böhm Károlyhoz / Bokor József = 1-4. p.

59.

Érintkezési pontok a physika és a phylosophia között / Heller Ágost = 5-12. p.

60.

Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 13-34. p.

     Folyt.: 4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.

61.

Összehasonlító bonctani vázlatok / Bihari Péter = 35-46. p.

62.

A „Magyar Philosphiai Szemle” feladata / Maczki Valér = 47-53. p.

63.

A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 54-66. p.

     Folyt.: 4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.

64.

A nyelv mint eszköz / Hun Pál = 81-98. p.

65.

A „Magyar Philosphiai Szemle” eddigi müködéséröl :  nyílt levél a „Magyar Philosophiai Szemle” tisztelt szerkesztöihöz / Böhm Károly = 99-111. p.

66.

A felsöház / Bokor József = 112-123. p.

67.

Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 124-142. p.

     Elözm.: 4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.

     Folyt.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.

68.

Nönevelésünk és az iskola / Felméri Lajos = 161-191. p.

69.

A szabad akaratról / Öreg János = 192-208. p.

70.

A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 209-221. p.

     Elözm.: 4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.

     Folyt.: 5. évf. 1886. 292-311. p. v.ö.: 91.

71.

Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 222-229. p.

     Elözm.: 4. évf. 1885. 124-142. v.ö.: 68.

          4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 76.

72.

Petöcz Mihály bölcseleti rendszere : viszonya a régi és az újabb atomistikához / Buday József = 241-256. p.

     Elözm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.

                   3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.

73.

A formai logika reformjáról : különös tekintettel a magyar iskolákban használt logikai könyvekre / Böhm Károly = 257-287. p.

74.

Antonio Rosmini : philosphiájának tendentiája / ...y ...ö = 288-305. p.

75.

Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 321-344. p.

     Elözm.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.

     Folyt.: 4. évf. 1885. 449-463. p. v.ö.: 80.

76.

Bölcsészetünk nyelve / Hun Pál = 345-359. p.

     Kapcsolódó folyt.: 4. évf. 1885. 476-477. p.

77.

Horváth Cyrill és a philosophia / Maczki Valér = 360-374. p.

78.

Az aesthetikai érzék, mint egyik üzenetforrásunk : Opzoomer C. W. után / Lakatos Sámuel = 401-448. p.

79.

Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 449-463. p.

     Elözm.:  4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.

                   4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.

                   4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.

                   4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 73.

5. évf. 1886.

80.

A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 1-17. p.

     Folyt.: 5. évf. 1886. 312-355. p. v.ö.: 92.

81.

Egy kis philosophiai nyelvörködés / Maczki Valér = 16-32. p.

82.

A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 33-43. p.

     Folyt.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.

83.Kritikai megjegyzések a képkapcsolás elméletére / Böhm Károly = 81-101. p.

84.

Erdélyi János élete és müvei / Hun Pál = 102-133. p.

85.

A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 134-148. p.

     Elözm.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.

86.

A reális nevelés / Sebesztha Károly = 161-208. p.

     Folyt.: 5. évf. 1886. 261-291. p. v.ö.: 90.

87.

A megismerésröl : Descartes és Kant elveire való tekintettel / Sárffy Aladár = 209-234. p.

88.

A morális válság / Bokor József = 241-260. p.

89.

A reális nevelés / Sebesztha Károly = 261-291. p.

     Elözm.: 5. évf. 1886. 161-208. p. v.ö.: 87.

90.

A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 292-311. p.

     Elözm.:  4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.

                   4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.

91.

A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 312-355. p.

     Elözm.: 5. évf. 1886. 1-17. p. v.ö.: 81.

92.

Az erkölcsi tudat és megjelenési alakjai / Böhm Károly = 401-428. p.

93.

Az emberi és állati lélek / Bihari Péter = 429-458. p.

6. évf. 1887.

94.

A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 1-44. p.

     Folyt.: 6. évf. 1887. 95-120. p. v.ö.: 98. p.

95.

Az állam, mint nemzet : kritikai értekezés a divatos államjogi és politikai nézetek felett / Kuncz Ignácz = 45-70. p.

96.

Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 81-94. p.

     Folyt.: 6. évf. 1887. 175-189. p. v.ö.: 101.

97.

A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 95-120. p.

     Folyt.: 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95. p.

     Sorozat következö része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.

98.

A középiskola tantervei / Bokor József = 121-132. p.

     Folyt.: 6. évf. 1887. 305-311. p. v.ö.: 105.

99.

A mechanikai a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold = 160-174. p.

     Sorozat elözö része : mathematika : 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95.

     Sorozat következö része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104. p.

100.

Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 175-189. p.

     Elözm.: 6. évf. 1887. 81-94. p. v.ö.: 97.

101.

A philosophia facultásról / Szász Béla = 190-212. p.

102.

Az aristokratia / Kuncz Ignácz = 241-265. p.

103.

A csillagászat a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 266-304. p.

     Sorozat elözö része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.

     Sorozat következö része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106. p.

104.

A középiskola tantervei / Bokor József = 305-311. p.

     Elözm.: 6. évf. 1887. 121-132. p. v.ö.: 99.

105.

A physika a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 337-353. p.

     Sorozat elözö része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104.

     Sorozat következö része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112. p.

106.

Fichte / Schmitt Jenö = 354-377. p.

107.

Az aesthetika biológiai elmélete / M. Horváth K. = 378-373. p. (!389. p.)

108.

A közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája / Kuncz Ignácz = 374-401. p. (!390-!417. p.)

109.

A philosophiai propaedentika magyar gymnasiumainkban / Böhm Károly = 402-445. p. (!418-445.)

7. évf. 1888.

110.

Schopenhauer / Schmitt Jenö = 1-7. p.

111.

A chemia a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 8-19. p.

     Sorozat elözö része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106.

     Sorozat következö része : biológia : 7. évf. 1888. 219-261. p. v.ö.: 124. p.

112.

Az ébredö szabadság / Bokor József = 20-25. p.

113.

Az idö eszméjének kifejlödése az öntudatban / Szentmiklossy A. = 28-40. p.

114.

A gazdászat fogalmának kifejlödése az új korban / Kiss Mihály = 41-58. p.

115.

A pedagogium / Bokor József = 59-66. p.

116.

Államigazgatási elvek és rendszerek / Kuncz Ignácz = 81-111. p.

117.

Mit tesz az: megismerni / Balásy Dénes = 112-122. p.

118.

A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Wilmos álláspontja / Buday József = 123-132. p.    Folyt.: 7. évf. 1888. 174-188. p. v.ö.: 121.

119.

A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 161-173. p.

     Folyt.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

     Kapcsolódó folytatás válasz : 7. évf. 1888. 337-340. p. v.ö.: 126.

120.

A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Vilmos álláspontja / Buday József = 174-188. p.

     Elözm.: 7. évf. 1888. 123-132. p. v.ö.: 119.

121.

Tudomány-e a philosophia / (Janet) = 189-204. p.

122.

Vázlatok a kategoriáknak physiologico - psyhologiai demonstratiojához / Schmitt Jenö = 205-218. p.

123.

A biologia a positivismus rendszerében / Bokor József = 219-261. p.

     Sorozat elözö része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112.

124.

A tudományok osztályozásáról : Wundt Vilmostól / Rácz Lajos = 262-304. p.

125.

Észrevételek Brassai czikkére / Böhm Károly = 337-340. p.

     Kapcsolódó elözm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

                                      9. évf. 1890. p. 1-48. p. v.ö.: 144.

126.

Bölcsészeti feladatok / Szentmiklossy A. = 341-358. p.

127.

A positivismus nevelési rendszere / Buday József = 359-402. p.

128.

Állam és társadalom / Kuncz Ignácz = 403-428. p.

129.

A vallás eredetének és fejlödésének kérdéséhez / Patrubány Lukács = 429-452. p.

8. évf. 1889.

130.

A választókerületek bizalmatlansági szavazatai / Kuncz Ignácz = 1-15. p.

131.

A sociologia / Bokor József = 16-47. p.

     Folyt.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.

132.

A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 48-105.

133.

A bölcsészet viszonya a theologiához : Paul Janet után / Rácz Lajos = 106-132. p.

134.

A vallás eredete kérdéséhez / Antal Géza = 133-136. p.

135.

Paduai Marsilius tana az államról és az egyházról / Domanovszki Endre = 161-173. p.

136.

A természettudományok szerepe a philosophiában / Simon J.S. = 174-191. p.

137.

Büntárs-e a philosophia? / Öreg János = 192-230. p.

138.

Giordano Bruno élete és bölcselete / Buday József = 231-292. p.

139.

Sociologia / Bokor József  = 321-343. p.

     Elözm.: 8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 132.

     Folyt.: 9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.

140.

Machiavelli Miklós politikája / Domanovszki Endre = 344-384. p.

141.

A test és a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most / Parázdi Kálmán = 401-429. p.

142.

Machiavelli „Fejedelme” / Domanovszki Endre = 430-450. p.

9. évf. 1890.

143.

A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 1-48. p.

     Elözm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

     Folyt.: 9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.

144.

Nemzetállam és hivatalnokállam / Kuncz Ignácz = 49-60. p.

145.

A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 81-94. p.

     Elözm.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

     Folyt.: 10. évf. 1891. 321-357. p. v.ö.: 167.

146.

Plato theaitetosaról / Simon J. S. = 95-135. p.

147.

Hume Dávid psychologiája / Kapossy Lucián = 136-152. p.

148.

Montaigne Mihály / Domanovszki Endre = 153-184. p.

149.

Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 185-200. p.

     Folyt.: 9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.

150.

Petrarca és a renaissance / Domanovszki Endre = 241-259. p.

151.

Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 260-290. p.

     Elözm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.

     Folyt.: 9. évf. 1890. 425-457. p. v.ö.: 156.

152.

Sociologia / Bokor József = 291-304. p.

     Elözm.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.

     Folyt.: 10. évf. 1891. 358-442. p. v.ö.: 168.

153.

Önkormányzat / Kuncz Ignácz = 321-353. p.

154.

A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 354-424. p.

155.

Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 425-457. p.

     Elözm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.

                   9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.

10. évf. 1891.

156.

Adalékok a középiskolai reform kérdéséhez / Jeszenszky Dezsö = 1-46. p.

157.

A következtetés lélektana / Beljak B. Pál = 47-62. p.

158.

Önkormányzat / Sprinczer = 81-113. p.

     Kapcsolódó válasz rá : 10. évf. 1891. 114-122. p. v.ö.: 160.

159.

Válasz Sprinczer képviselö úrnak imént közölt czikkére / Kuncz Ignácz = 114-122. p.   

     Kapcsolódó elözm.: 10. évf. 1891. 81-113. p. v.ö.: 159.

160.

A philosophiáról / Palágyi Menyhért = 123-130. p.

161.

Bölcselmi kísérlet / Nyíri Elek = 161-201. p.

162.

A determinismus és az erkölcsi beszámíthatóság / Lechner László = 202-219.

163.

A socialismus Németországban / Z-Y =220-255. p.

164.

Az aesthetikai érzések psychologiája / Pekár Károly = 256-281. p.

165.

Talpra - állítások / Brassai = 282-290. p.

166.

A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 321-357. p.

     Elözm.:  7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.

                   9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.

                   9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.

167.

Sociologia / Bokor József = 358-442. p.

     Elözm.:  8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 120.

                   8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.

                   9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.

168.

A positivismus, mint vallásrendszer / Kun Sámuel = 443-515. p.


II. ISMERTETŐK

Szerzö, cím, kiadási hely, év                                  Ismertetö:                       Megjelenési adatok :

170.

ALEXANDER Bernát : Kant.                          Nemes Imre                   1. évf. 1882. 66-72. p.

Élete, fejlödése és philosphiája.                        Folytatása:                      1. évf. 1882. 142-150. p.

Budapest, 1881.

171.

ALEXANDER Bernát : Kant.                          Nemes Imre                   1. évf. 1882. 142-150. p.

Élete, fejlödése és philosophiája.                           Elözménye :               1. évf. 1882. 66-72. p.

Budapest, 1881.                                                   Folytatása :                     1. évf. 1882. 223-233. p.

172.

ALEXANDER Bernát : Kant.                          Nemes Imre                   1. évf. 1882. 223-233. p.

Élete, fejlödése és philosophiája.                           Elözménye :               1. évf. 1882. 66-72. p.

Budapest, 1881.                                                                                         1. évf. 1882. 142-150. p.

173.

ANTAL  G : Die holländische                          Folytatása :                     8. évf. 1889. 314-315. p.

Philosphie im neuenzehnten jahr-                                                            9. évf. 1890. 61-63. p.

hundert. Utrecht, 1888.

174.

ANTAL  G : Die holländische Philoso-             Elözménye :               9. évf. 1890. 61-73. p.

phie im neuenzehnten jahrhundert.                                                           8. évf. 1889. 314-415. p.

Utrecht, 1888.

175.

ARMUTH und Todesursachen :                       Baczoni Lajos                 5. évf. 1886. 356-361. p.

Zugleich ein Beitrag zur Methodo-

logie der Statistik

176.

BABICS Kálmán : Logika vagy                            Böhm Károly                  2. évf. 1882. 381-391. p.

gondolkodástan. Budapest, 1882.

177.

BABICS Kálmán : Tapasztalati                             Böhm Károly                  1. évf. 1882. 303-309. p.

lélektan. Budapest, 1882.

178.

BARABÁS Ábel : Az újkori philo-                       Bokor József                  6. évf. 1887. 156-158. p.

sophia keletkezése, különös tekintettel

Descartes rendszerére bírálati

szempontból. Kolozsvár, 1884.

179.

BERTHELOT : Science et philosophie.            M.-tól                            6. évf. 1887. 156-158. p.

Paris, 1886.

180.

BESZE János : Történelmi bölcsészet                    Bokor József                  5. évf. 1886. 57-58. p.

vázlata. Szeged, 1885.

181.

BÖHM Károly : Az ember és világa,                Schmitt Jenö                   3. évf. 1884. 149-156. p.

philosophiai kutatások. 1883.                                Folytatása:                      3. évf. 1884. 209-222. p.

182.

BÖHM Károly : Az ember és világa,                Schmitt Jenö                   3. évf. 1884. 209-222. p.

philosophiai kutatások. 1883.                                Elözmény :                 3. évf. 1884. 149-156. p.

183.

BÖHM Károly : Tapasztalati lélektan                                                          7. évf. 1888. 455-458. p.

középiskolák használatára.

Budapest, 1888.

184.

BRASSAI Sámuel : A jövö vallása.                  Dubitans                    5. évf. 1886. 466-468. p.

Kolozsvár, 1886.

185.

BRUCHMANN, Kurt : Psychologische                                                 7. évf. 1888. 333. p.

Studien zur Sprachgeschichte.

Leipzig, 1888.

186.

BUCCOLA, Gabriela : La legge del                 Lechner K.                     3. évf. 1884. 382. p.

tempo nei fenomeni del pensiero,

saggio di psicologia sperimentale

187.CAREIL, Foucher de : Hegel und                                                               7. évf. 1888. 329. p.

Schoppenhauer, ehr Leben und Wirken.

Wien, 1888.

188.

CARO : Milanges es portraits                                                                8. évf. 1889. 150-151. p.

189.

CARUS, Paul : Metaphysik in                          k.-tól                              2. évf. 1883. 393-394. p.

Wisenschaft, Etgik und Religian.

Grumbkow, 1882.

190.

COMTE, Auguste : Emleitung in                                                             2. évf. 1883. 154-155. p.

die positive philosphie Deutsch von

6. H. Schneider. Leipzig, 1880.

191.

CRÜGER, J. : Grundriss der psycho-                                                     7. évf. 1883. 333. p.

logie

192.

DOMANOVSZKI Endre : A                          Szlávik Mátyás          10. évf. 1891. 131-136. p.

reneissance-kori bölcsészet története

193.

DRUSKOWITZ, H. : Zur Begründung                                                   8. évf. 1889. 315. p.

einer überreligiösen weltanschaung.

Heidelberg, 1889.

194.

ERDŐDI Dániel : A középiskolai                     -r.                                  5. évf. 1885. 468-469. p.

kérdésröl. Budapest, 1886.

195.

FALCKENBERG, Richard : Über                        Buday József                  9. évf. 1890. 206-224. p.

die gegenwärtige Lage der deut-

schen Philosophie. Leipzig, 1890.

196.

FELMÉRI Lajos : A nevelés-                               Scheszta Károly             9. évf. 1890. 458-475. p.

tudomány kézikönyve. 

Kolozsvár, 1890.

197.

FISCHER, Kuno : I. G. Fichte                                                                    9. évf. 1890. 63-65. p.

und seine Vorgänger. Heidelberg,

1890.

198.

FLESCH : Über den pathologischen                 Lechner Károly              3. évf. 1884. 384.

Befund am Hirn von Verbrechnen

und Sellestmörden. 1884.

199.

FLÜGEL, O.:  Die Probleme der                                                           7. évf. 1888. 329-330. p.

philosophie und ihre Lösungen.

1888.

200.

FRANCK, Ad. : La philosphie                             J.                                    5. évf. 1886. 462-466. p.

du droit civil. Paris.

201.

FREDRICKS, H. : Zu modernen                     Schmitt Jenö                   2. évf. 1883. 466-470. p.

Naturbetrachtung. Bremen.

202.

FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre :                 Simon J.S.                      1. évf. 1882. 471-475. p.

A szép, mint fenséges. Aesthetikai                         Folytatása :                     1. évf. 1882. 476-478. p.

tanulmány. Selmecbánya, 1882.

203.

FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre :                 b.f.                                 1. évf. 1882. 476-478. p.

A szép, mint fenséges. Aesthetikai                         Elözménye :               1. évf. 1882. 471-475. p.

tanulmány. Selmecbánya, 1882.

204.

GANSER, A. : Alles reale Sein                                                                   7. évf. 1888. 332. p.

beginnt alt Acht einers intelligenten

Wollens von Auton Ganser.

Graz, 1888.

205.

GERLÓCZY Gyula : Indítvány a                                                            4. évf. 1885. 70-74. p.

gyermek munkahajlamának képes-

ségeinek kipuhatolása s megjelölése

iránt.

206.

GLOGAN, Gustav : Abriss philo-                                                          7. évf. 1888. 330-331. p.

sophisen Grundwissenschaften von

dr. Gustav Glogan. Breslau, 1888.

207.

HARRACH József : Schoppenhauer                Böhm Károly                  6. évf. 1887. 465-472. p.

és Wagner Richard. Zeneaesthetikai

tanulmány. Budapest, 1887.

208.

HARTMANN : Aesthetika                                                                    8. évf. 1889. 149. p.

209.

HEGEL : Briefe von und Hegel                         F.-töl                              6. évf. 1887. 233-234. p.

210.

HELLER : Adalék az anyag                                  Simon J.S.                      10. évf. 1891. 69-72. p.

problémáihoz

211.

ISENKRAHE, C. Ph. : Idealis-                            Böhm Károly                  5. évf. 1886. 44-50. p.

mus oder realismus. Leipzig, 1883.

212.

JANOVSZKY, Eduard : Phäno-                          Lechner Károly              2. évf. 1883. 376-381. p.

menologie und metaphysik der

abnormen Sinnesbilder.

Leipzig, 1882.

213.

JOLY, H. : Philosophiai pro-                                Buday József                  5. évf. 1886. 459-461. p.

paedeutika. Budapest, 1886.

214.

KANT : Kant eddig kiadatlan                                                                2. évf. 1883. 72-73. p.

müvei jelentek meg.

215.

KÁRMÁN Mór : Logika és a                          Böhm Károly                  3. évf. 1884. 223-230. p.

philosophia encyklopaediája.

Budapest, 1884.

216.

KENYON : Aristotle on the                                                                       10. évf. 1891. 62. p.

constituian of Athens, Edit.

217.

KIRCHNER Frigyes : Ueber                                Buday József                  2. évf. 1883. 460-466. p.

das Grundprincip des Weltprocess.

218.

KOEBER, R. : Die Grundprincipien                 k.-tól                              2. évf. 1883. 70-72. p.

der Schellingschen Naturphilosophie.

Berlin, 1881.

219.

KOEBER, R. : Die Philosophie                                                                   7. évf. 1888. 332. p.

Arthur Schoppenhauer.

Heidelberg, 1888.

220.

KŐRÖSI József : Kritik der                                 Baczoni Lajos                 10. évf. 1891. 136-143. p.

Vaccinations statistik ...

221.

KRAUSES, K. Chr. : Vorlesungen                       Schmitt Jenö                   2. évf. 1883. 65-69. p.

über aesthetik. 1882.

222.

LÉDERER Ábrahám : Társadalmi                         Ph.-tól                            5. évf. 1886. 383. p.

pedagogia.

223.

LEIBNITZ, Wilhelm : Die philo-                      k.-tól                              2. évf. 1882. 73-74. p.

sophisen Schriften. Berlin, 1882.

224.

Les maladies de la memoire.                                 k.-tól                              1. évf. 1882. 234-237. p.

225.

LIEBMANN, Otto : Gedanken u.                         k.-tól                              1. évf. 1882. 310-314. p.

Thatsachen. Strassbourg, 1882.

226.

LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte.                 Böhm Károly                  6. évf. 1887. 141-152. p.

                                                                            Folytatása :                     6. évf. 1887. 225-233. p.

227.

LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte.                 Böhm Károly                  6. évf. 1887. 225-233. p.

                                                                            Elözménye :               6. évf. 1887. 141-152. p.

228.

LOTZE, Hermann : Grundrüge der                   k.-tól                              2. évf. 1883. 312-314. p.

Naturphilosophie. Leipzig, 1882.

229.

LOTZE, Hermann : Gesichte der                      k.-tól                              2. évf. 1883. 314-316. p.

deutschen Philosophie seit Kant.

Leipzig, 1882.

230.

LUBRICHT Ágost : Természet-                           Selesztha Károly             10. évf. 1891. 516. p.

bölcselet.

231.

MACZKI Valér : A bölcselés                          SZ. A.-tól                       6. évf. 1887. 477-480. p.

elötana. A lélektana s logikai

elemei. Eger, 1887.

232.

MACZKI Valér : A bölcselés                          Nemes Imre                   7. évf. 1888. 460-471. p.

elötana. A lélektan s logikai elemei.

233.

MACZKI Valér : Bölcselmi                                  Bihari Péter                1. évf. 1882. 135-142. p.

értekezések. Eger, 1881.

234.

MAINLÄNDER, Philipp :                               H.-tól                        6. évf. 1887. 153-156. p.

Kritik der Hartmann'schen philo-

sophie des Unbewussen. Frankfurt.

235.

GUTHRIE, Malcolm : Malcolm                        Lechner László          6. évf. 1887. 329-335. p.

Guthrie müvei Spencerröl.

236.

MANASSEIN, M. : Über die Schrift               Lechner Károly              3. évf. 1884. 383. p.

in Allgemeinen Die Spiegelschrift in

Besonderen und die Bedentung beider

Halbkugeln des Grosshiren.

St. Petersbourg, 1883.

237.

MASAARYK, Thomas : Versuch                         Buday József                  7. évf. 1888. 75-77. p.

einer concreten Logik. Wien, 1887.

238.

MEDVECZKY Frigyes : Társadalmi                r.-töl                               7. évf. 1888. 144-157. p.

elméletek és eszmények. Kritikai ada-

lékok a társadalmi eszmék fejlödéstör-

ténetéhez. Budapest, 1887.

239.

MICHELET und Haring : Historich -                r.-töl                               7. évf. 1888. 318-328. p.

kritische Darstellung der dialektischen

methode Hegels. Leipzig, 1886.

240.

MÜLLER, Max : My Predecessons                                                            8. évf. 1889. 150. p.

241.

MÜNSTERBERG, Hugo : Beiträge zur            Böhm Károly                  8. évf. 1889. 385-390. p.

experimentellen Psychologie.

Freiburg, 1889.

242.

NATORP, Paul : Einleitung in die                                                           7. évf. 1888. 475-476. p.

Psychologie nach kritischen methode,

von Paul Natorp.

243.

NEMES, Emerich : Cyrill Horváth                         Bokor József                  5. évf. 1886. 57. p.

Und sein philosophisches System.

244.

NEMES Imre : Logika azaz gondol-                 Böhm Károly                  3. évf. 1884. 369-378. p.

kodástan. Középiskolák használatára.

Budapest, 1884.

245.

NIEMANN, August : Die Erziehung                                                       8. évf. 1889. 315. p.

des Menschengeschlechts.

Leipzig, 1889.

246.

OELZELT - NEWIN, Anton : Die                        k.-tól                              3. évf. 1884. 69-73. p.

Unlösbarkeit der ethnischen

Probleme. Wien, 1883.

247.

ÖREG János : Bölcseleti erkölcstan.                                                       10. évf. 1891. 152-154. p.

248.

ÖREG János : Erkölcsiség szabad-                       Bokor József                  7. évf. 1888. 69-75. p.

akarat nélkül. Debrecen, 1880.

249.

PARÁDI Kálmán : Psysiologiai                             Böhm Károly                  6. évf. 1887. 472-477. p.

lélektan. Kolozsvár, 1887.

250.

PAUER Imre : Phantasia. Felolvas-                       Bokor József                  5. évf. 1886. 56-57. p.

tatott Pozsonyban, 1885-ben a

Toldy körben.

251.

PAUER Imre : Philosophiai propae-                 Böhm Károly                  1. évf. 1882. 388-395. p.

deutika T. A. lélektan elemei.                           Folytatás :                       2. évf. 1883. 227-239. p.

Budapest, 1882.

252.

PAUER Imre : Philosphiai propae-                        Böhm Károly                  2. évf. 1883. 227-239. p.

deutika T. A. lélektan elemei.                           Elözmény :                 1. évf. 1882. 388-395. p.

Budapest, 1882.

253.

PAUER Imre : Új álláspont, módszer                                                     8. évf. 1889. 451-462. p.

és irányelvek az ethikában. Székfoglaló

értekezés. Budapest, 1889.

254.

PERL, Carl du : Die monistische                       k.-tól                              7. évf. 1888. 133-144. p.

Seelenlekre. Leipzig, 1888.

255.

Philosophische Vorträge, heraus-                     -r.-o.-tól                         2. évf. 1883. 391-393. p.

gegeben von der Philosophischen

Gesellschaft zu Berlin.

256.

PLÜMACHER, O. : Der Pessimismus                                                   7. évf. 1888. 331. p.

in Vergangenheit und Gegenwart ...

Heidelberg, 1888.

257.

PROHÁSZKA Ottokár : Isten és világ.                                                  10. évf. 1891. 295-303. p.

258.

PULSZKY Ágost : A jog és az állam-                   Bokor József                  4. évf. 1885. 306-315. p.

bölcsészet alaptanai. Budapest, 1885.

259.

REICH, Eduard : Die Emancipation                  k.-tól                              3. évf. 1884. 318. p.

der Frauen, das Elend und die geistige

überspanung. Leipzig.

260.

SCHÄCHTER Miksa : Az emberi akarat                                                    7. évf. 1888. 458-460. p.

szabadságáról : elöadta a magyar orvosok

és természetvizsgálók ez évi nagygyülésén.

Budapest, 1889.

261.

SCHEFFLER, Hermann : Die Grundlagen                                              9. évf. 1890. 65-67. p.

der Wissenschaft, von dr. Hermann

Scheffer. Braunschweig, 1889.

262.

SCHMITT, Eugen : Das Geheimniss                r.-töl                               7. évf. 1888. 305-318. p.

der Hegelschen Dialektik, beleuchtet

von concret - singerlichen Standpunkte.

Halle, 1888.

263.

SCHULTZE, Fritz : Philosophie                        k.-tól                              2. évf. 1883. 55-65. p.

der Naturwissenschaft. Dresden,                      Folytatás :                       2. évf. 1883. 303-312. p.

1881-1882.

264.

SCHULTZE, Fritz : Philosophie                       k.-tól                              2. évf 1883. 303-312. p.

der Naturwissenschaft. Dresden,                      Elözmény :                      2. évf. 1883. 55-65. p.

1881-1882.

265.

SCHWARZ, Julius : Kritik der                                                                    10. évf. 1891. 63-69. p.

Staatformen des Aristoteles.

266.

SECCHI, Angelo : Die Grösse                              k.-tól                              2. évf. 1883. 316-317. p.

der Schöpfung. Leipzig, 1882.

267.

SENTZ Alajos : A nemtudatos a                      Kun Pál                          5. évf. 1886. 50-53. p.

magyar nyelvben. Megjelent az

Ungarische Revue 1885.

X. füzetében.

268.

SIGWART, Cristoph : Die Imper-                                                              7. évf. 1888. 332. p.

sonalien. Eine logische

Untersuchung. Freiburg, 1888.

269.

SIMON József Sándor : A szép,                      ...y ...ö.-töl                     3. évf. 1884. 348-369. p.

mint agyidegtevékenység. 1883-1884.                  Válasz rá, reagálás          3. évf. 1884. 457-459. p.

270.

SOREL, Albert : Montesquien.                             Rácz Lajos                     8. évf. 1889. 309-314. p.

Paris, (1888.)

271.

SPIEGLER Gyula Sámuel : Héber                        Ph.-tól                            5. évf. 1886. 379-382. p.

bölcsészet. Budapest, 1885.

272.

STEPHEN, Leslie : The Science                      Lechner László          3. évf. 1884. 64-69. p.

of Ethics. London, 1882.

273.

STRICKER, S. : Stidien über die                     k.-tól                              3. évf. 1884. 379-382. p.

Assotiation der Vorstellungen.

Wien, 1883.

274.

SULLY, James : Illusions. A psycho-               Lechner László          1. évf. 1882. 150-153. p.

logical Study by James Sully. London

275.

SULLY, James : Outeins of                                  Lechner László          4. évf. 1885. 67-70. p.

Psychology with special reference to

the theory of Education by James

Sully. London, 1884.

276.

SZABÓ Aladár : Locke                                                                         10. évf. 1891. 291-299. p.

277.

SZABÓ Aladár : A philosophia                                                                   9. évf. 1890. 201-206. p.

jövöje. Különlenyomat a Protestans

Szemle 1890. II. füzeteiböl.

Budapest, 1890.

278.

SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet-                                                                 7. évf. 1888. 333-335. p.

történet I. Eperjes, 1888.                                      Folytatása :                     8. évf. 1889. 137-141. p.

279.

SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet-                           H-i.-tól                           8. évf. 1889. 137-141. p.

történet II. Pozsony, 1889.                               Elözménye :                    7. évf. 1888. 333-335. p.

280.

TEPE : Ethische Abharidlungen,                                                             7. évf. 1888. 331. p.

von Georg Friedrich Tepe. 1888.

281.

TÓTH Ferenc : Bölcsészettörténe-                        Bokor József                  3. évf. 1884. 316-317. p.

lem tanulók, egyszersmind müvelt

olvasók használatára.

Debrecen, 1884.

282.

UEBERWEGS, Firedrich :                                                                     7. évf. 1888. 332. p.

Grundrirs der Gesichte der

Philosophie. Dritter Theil.

Berlin, 1888.

283.

WALLACE, Alfred Russel :                                                                       8. évf. 1889. 390-392. p.

Darwinismus on exposion of theory

of natural selection, with some

of applications. London, 1889.

284.

WEISZ József : A világura a világürben.                                                 10. évf. 1891. 152. p.

285.

WEKERLE László : Népiskoláink                                                              10. évf. 1891. 154-156. p.

gyorsabb fejlesztése.

286.

WOLFF, Hermann : Handbuch                             k.-tól                              3. évf. 1884. 230-234. p.

der Logik. Leipzig, 1884..

287.

Works of Thomas Hill Green.                           Lechner László          5. évf. 1886. 374-379. p.

Vol. I. London, 1885.

288.

WUNDT : Essays von Wilhelm                             Böhm Károly                  5. évf. 1886. 361-373. p.

Wundt. Leipzig, 1885.

289.

WUNDT Vilmos : Ki a szerzöje a                         Buday József                  5. évf. 1886. 234-237. p.

természet törvényeknek. Megjelent

1886-os Philosophische Studien

3. kötetének 3. füzetében.

290.

WUNDT, Wilhelm : Philosophische                  Böhm Károly                  4. évf. 1885. 142-150. p.

Studien.

291.

WUNDT, Wilhelm : Über die Methode            Lechner Károly              3. évf. 1884. 383-384. p.

der Minimaläderungen.


III. ÉRTESÍTŐK

292. Az Akadémiából = 8. évf. 1889. 349. p.

                                 9. évf. 1890. 234-236. p.

                                 10. évf. 1891. 80. p.

                                 10. évf. 1891. 306-316. p.

293. Akadémiai tagajánlások = 6. évf. 1887. 160. p.

294. Az angol egyetemek s a nemzeti irodalom = 6. évf. 1887. 213-214. p.

295. Az angol iparos oktatás = 6. évf. 1887. 138-140. p.

296. Az angol technikai oktatás = 6. évf. 1887. 317. p.

297. Arany János halálára / Baráth Ferenc = 1. évf. 1882. 401-403. p.

298. Aristotelés iratok = 6. évf. 1887. 159. p.

299. Aristotelés sírja = 10. évf. 1891. 303-306. p.

300. Bihari Péter 1840-1848 / Bokor József = 7. évf. 1888. 453-454. p.

301. A bölcsészet föiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 77-78. p.

302. A bölcsészet föiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 160. p.

303. Bölcsészeti elöadások a budapesti kir. tud. egyetemen az 1889-90. tanév felében = 8. évf. 1889. 393-394. p.

304. A budapesti kir.  tud. egyetem  tanévnyitó beszéde : elöadta Antal Gy. = 4. évf. 1885. 376-378. p.

305. A budapesti magyar királyi tudományos egyetemen folyó félévben következö philosophiai tárgyú és vonatkozású elöadások tartanak = 5. évf. 1886. 399-400. p.

306. Caro, E. = 6. évf. 1887. 237-238. p.

307. A classicusok kérdése / Kun Pál = 6. évf. 1887. 315-317. p.

308. Dante, mint politikai író : írta és a m. tud. akadémiában felolvasta Domanovszki Endre, Budapest, 1888. = 8. évf. 1889. 308. p.

309. Domanovszki Endre nyugdíjazása = 8. évf. 1889. 315-316. p.

310. Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 214-218. p.

     Folyt.:  6. évf. 1887. 311-314. p.

311. Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 311-314. p.

     Elözm.:  6. évf. 1887. 214-218. p.

312. Egy magyar philosoph feltünése Berlinben / Bokor József = 6. évf. 1887. 318-329. p.

313. Ellenészrevétel Kun Pál válaszára / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 75-77. p.

     Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 477-478. p.

314. Erdélyi múzeum-egylet bölcselet nyelv és történelem- tudományi szakosztálya kiadványai : írta Brassai Sámuel / Kun Pál = 5. évf. 1886. 392-399. p.

315. Értekezések a bölcsészeti tudományok közéböl = 9. évf. 1890. 310-313. p.

316. Észrevétel a „Bölcsészetünk nyelve” címü értekezésre / Nemes Imre = 4. évf. 1885. 476-477. p.

     Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 345-359. p.

317. Felelet Masznyik Endrének a Szép, mint fenséges kritikusainak írt írására / Simon J.S., b. f. = 2. évf. 1883. 150-154. p.

     Elözm.:  1. évf. 1882. 471-475. p.

                   1. évf. 1882. 476-478. p.

                   2. évf. 1883. 144-150. p.318. A felsö oktatás reformja = 6. évf. 1887. 212-213. p.

319. Francois Magy. = 6. évf. 1887. 160. p.

     Haláláról tudósít.

320. A francia „Académia des sciences morales et politiques” philosophiai osztály = 6. évf. 1887. 159-160. p.

321. Gregus Ágost halálára / B. F. = 2. évf. 1883. 1-2. p.

322. Guyan, Jean Marie haláláról jelentés = 7. évf. 1888. 335. p.

323. Hegelre vonatkozó pályakérdés = 7. évf. 1888. 335-336. p.

324. Az igazság és philosophia nevében / Maczki Valér = 4. évf. 1885. 232-236. p.

     Kapcs. elözm.: 4. évf. 1885. 47-53. p.

                             4. évf. 1885. 99-111. p.

325. Iskola, oktatás : szemelvények = 6. évf. 1887. 219-221. p.

326. Iskolaügyek = 6. évf. 1887. 132-135. p.

327. Klinger István budapesti kir. tud. egyetem újjáalakításának 109. évfordulója alkalmából 1889. évi május hó 13.-án mondott beszéde = 8. évf. 1889. 462-464. p.

328. A középiskolai tanári vizsgálat részletes követelményei = 6. évf. 1887. 448-152. ???p.

329. A középiskolai (gym. és reáliskola) tanárvizsgálat szabályzata = 6. évf. 1887. 446-447. p.

330. Lubrich Ágost a bölcselök tapasztalat elemiségéröl tartott beszéde = 8. évf. 1889. 142-149. p.

331. A Magyar Philosophiai Szemle és az iskola / Bokor József = 6. évf. 1887. 71-75. p.

332. A Magyar Tudományos Akadémia philosophiai pályakérdései = 6. évf. 1887. 238-240. p.

333. A nemzetgazdasági társulat évi nagygyülési Jules Simon által tartott beszéde = 6. évf. 1887. 221-222. p.

334. A normatív elvek jelentösége az ethikában : Medveczky Frigyes székfoglalója. 1889. / Brassai Sámuel = 8. évf. 1889. 293-308. p.

335. Ormay Lajos : 1861-1889 = 8. évf. 1889. 316-317. p.

336. Az orosz philosophia = 5. évf. 1886. 73-75. p.

337. Pauer Imre kitüntetéséröl = 8. évf. 1889. 316. p.

338. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléröl = 4. évf. 1885. 150-153. p.

339. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléröl = 4. évf. 1885. 230-232. p.

340. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év 1. felében = 4. évf. 1885. 375-376. p.

341. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év elsö felében = 4. évf. 1885. 478-479. p.

342. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 75-78. p.

343. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 135. p.

344. A philosophia helytfoglalása két hazai egyetem 1887/8 elsö félévi tanrendjében = 6. évf. 1887. 452-453. p.

345. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1887/8. év 2. felében = 7. évf. 1888. 67-68. p.

346. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1889/90. tanév második felében = 9. évf. 1890. 70-71. p.

 

347. A philosophia helytfoglalása a budapesti tud. egyetemen 1890/91. elsö félévi tanrendjében = 9. évf. 1890. 313. p.

348. A philosophia helytfoglalása föiskoláink tanrendjében az 1890/91. tanév második  felében = 10. évf. 1891. 156-158. p.

349. A philosophia helyzete korunkban és viszonya az egyetemi tanulmányokhoz / Buday József = 6. évf. 1887. 454-465. p.

350. Philosophiai felolvasás az akadémiában = 7. évf. 1888. 78. p.

351. A philosophiai tantárgyak akadémiai elöadásáról / Szlávik Mátyás = 6. évf. 1887. 135-138. p.

352. A positivismus rendszere = 7. évf. 1888. 78-79. p.

353. Robinet, Gabriel = 6. évf. 1887. 336. p.

354. Schlauch Lörincz beszéde : Evolutio és létért való küzdelem = 9. évf. 1890. 305-310. p.

355. Schwarz Gyula felolvasása : Aristoteles és British Museum Papyrusa = 10. évf. 1891. 143-148. p.

356. Szentmiklóssi A. / Bokor József = 9, évf. 1890. 72-73. p.

357. Tagajánlások az Akadémiában = 10. évf. 1891. 160. p.

358. Téves állítások Pauer Imre Úrnak Horváth Cyrill fölött tartott emlékbeszédében / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 149-156. p.

359. Válasz „A Szép, mint fenséges” kritikusainak / Masznyik Endre = 2. évf. 1883. 144-150. p. Viszontválasz a kritikusoktól : 2. évf. 1883. 150-152. p.

                                                      2. évf. 1883. 152-154. p.

     Kapcsolódó elözmény : 1. évf. 1882. 471-475. p.

                                            1. évf. 1882. 476-478. p.

360. Válasz Böhm Károly úr bírálatára / Nemes Imre = 3. évf. 1884. 450-456. p.

     Kapcsolódó elözmény : 3. évf. 1884. 369-378. p.

361. Válaszul / Kun Pál = 4. évf. 1885. 477-478. p.

     Kapcsolódó elözmény : 4. évf. 1885. 345-359. p.

                                            4. évf. 1885. 476-477. p.

362. A vallás- és közoktatás magy. kir. minisztérium 1890. évi költségvetésböl = 8. évf. 1889. 394-395. p.

363. Vischer, Friedrich Theodor = 6. évf. 1887. 335-336. p.


IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS

364.

A philosophiai folyóiratokból = 1. évf. 1882. 73-78. p.

                                                1. évf. 1882. 154-159. p.

                                                1. évf. 1882. 238. p.

                                                1. évf. 1882. 315-319. p.

                                                1. évf. 1882. 395-399. p.

                                                1. évf. 1882. 479-481. p.

                                                2. évf. 1883. 75-78. p.

                                                2. évf. 1883. 155-160. p.

                                                2. évf. 1883. 239-242. p.

                                                2. évf. 1883. 318-319. p.

                                                2. évf. 1883. 395-398. p.

365.

A philosophiai folyóiratokból / -r. -ó. = 2. évf. 1883. 470-478. p.

366.

A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 73-78. p.

367.

A philosophiai folyóiratokból / k = 3. évf. 1884. 156-160. p.

368.

A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 235-239. p.

369.

A philosophiai folyóiratokból / Buday József = 3. évf. 1884. 384-392. p.

370.

A philosophiai folyóiratokból = 4. évf. 1885. 70-74. p.

                                                4. évf. 1885. 153-160. p.

                                                4. évf. 1885. 316-319. p.

                                                4. évf. 1885. 379-393. p.

                                                4. évf. 1885. 464-476. p.

                                                5. évf. 1886. 58-73. p.

                                                5. évf. 1886. 156-160. p.

                                                5. évf. 1886. 235-238. p.

                                                5. évf. 1886. 384-392. p.

                                                5. évf. 1886. 470-476. p.

                                                6. évf. 1887. 78-80. p.

                                                7. évf. 1888. 157-160. p.

371.

A philosophiai folyóiratokból / b.k. = 7. évf. 1888. 473-475. p.

372.

A philosophiai folyóiratokból = 8. évf. 1889. 392-393. p.

373.

Folyóiratajánlás / Kiss János, Palmer Mátyás = 5. évf. 1886. 78-80. p.

374.

A bölcsészeti folyóiratokból = 6. évf. 1887. 158-159. p.

375.

A bölcsészeti folyóiratokból = 8. évf. 1889. 151-153. p.

376.

Folyóiratok Szemléje = 9. évf. 1890. 225-234. p.

                                      9. évf. 1890. 314-320. p.

                                      10. évf. 1891. 77-80. p.

                                      10. évf. 1891. 158-160. p.

                                      10. évf. 1891. 316-320. p.

MŰAJÁNLÁS

377.

Újabb philosophiai müvek = 1. évf. 1882. 79-80. p.

                                           1. évf. 1882. 159-160. p.

                                           1. évf. 1882. 239-240. p.

                                           1. évf. 1882. 320. p.

                                           1. évf. 1882. 399-400. p.

                                           1. évf. 1882. 481-482. p.

                                           2. évf. 1883. 78-80. p.

                                           2. évf. 1883. 160. p.

                                           2. évf. 1883. 243-244. p.

                                           2. évf. 1883. 320. p.

                                           2. évf. 1883. 398-400. p.

                                           3. évf. 1884. 78-80. p.

                                           3. évf. 1884. 160. p.

                                           3. évf. 1884. 239-240. p.

                                           3. évf. 1884. 319-320. p.

                                           3. évf. 1884. 392-394. p.

                                           3. évf. 1884. 474-476. p.

                                           4. évf. 1885. 79-80. p.

                                           4. évf. 1885. 237-240. p.

378.

Újabb philosophiai müvek = 4. évf. 1885. 394-400. p.

                                           5. évf. 1886. 238-240. p.

379.

Legújabban megjelent philosophiai tárgyú magyar könyvek jegyzéke = 4. évf. 1885. 479. p.

380.

A philosophia világirodalma : az 1887. és 1888. évben : bölcsészeti folyóiratok / Buday József = 8. évf. 1889. 154-160. p.

381.

A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 317-320. p.

382.

A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 395-400. p.

383.

A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 73-80. p.

384.

A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 236-240. p.

385.

A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 9. évf. 1890. 476-480. p.


V. VEGYES

386.

Gondolatok / Kölcsey - Kemény Zs. - Carleyle T. - Gyulai - Eliot Gy. = 1. évf. 1882. 153-154. p.

387.

Gondolatok / Eötvös - Kemény - Széchenyi - Goldsmith O. - Carleyle T. = 1. évf. 1882. 237. p.

388.

Gondolatok / Erdélyi János - Gyulai - Thackeray - Kemény - Carleyle = 2. évf. 1883. 74-75. p.

389.

Gondolatok / Erdélyi - Eötvös - Kemény - Carleyle = 3. évf. 1884. 234-235. p.

390.

Levél a szerkesztöhöz / Schmitt Jenö = 3. évf. 1884. 457-459. p.

              Kapcsolódó elözmény : 3. évf. 1884. 348-369. p.

391.

Adatok a „Magyar Philosophiai Szemle” történelméhez / Böhm Károly = 3. évf. 1884. 459-473. p.

392.

Szerkesztö Úr / -i. = 6. évf. 1887. 222-224. p.


NÉVMUTATÓ

ALEXANDER : 170,  171, 172,

ANTAL Géza : 135, 173, 174,

ANTAL Gy. : 304

AQUINOI Tamás : 97, 101,

ARANY János : 297,

ARISTOTELÉS : 298, 299, 355,

ARMUTH : 175,

b.f. : 203, 317, 321,

b.k. : 371,

BABICS Kálmán : 27, 176, 177

BACZONI Lajos : 175, 220,

BALÁSY Dénes : 118,

BARABÁS Ábel : 178,

BARÁTH Ferencz : 5, 13, 17, 297,

BELJAK B. Pál : 158,

BERTHELOT : 179,

BESZE János : 180,

BUHARI Péter : 14, 19, 22, 40, 44, 48, 62, 94, 233, 300,

BODNÁR Zsigmond : 12,

BOKOR József : 47, 59, 67, 83, 86, 89, 99, 105, 113, 116, 124, 132, 140, 153, 178, 180, 243, 248, 250, 258, 281, 300, 312, 331, 356, 393,

BÖHM Károly : 1, 6, 11, 24, 33, 42, 49, 52, 59, 66, 74, 84, 93, 110, 126, 133, 155, 176, 177, 181, 182, 183, 207, 211, 215, 226, 227, 241, 244, 249, 251, 252, 288, 290, 360, 392,

BRASSAI Sámuel : 120, 126, 144, 146, 166, 167, 184, 314, 334,

BUCHMANN, Kurt : 185,

BRUNO, Giordano : 139,

BUCCOLA, Gabriele : 186,

BUDAY József : 4, 8, 35, 39, 46, 54, 58, 73, 81, 92, 119, 121, 128, 139, 168, 195, 213, 217, 237, 289, 349, 380, 383, 384, 385, 393,

BYRON : 35, 39,

CAREIL, Foucher de : 187,

CARLEYLE : 387, 388, 389, 390,

CARO : 188, 306,

CARUS, Paul : 189,

COMTA, Auguste : 190,

CRÜGER, J. : 191,

DANTE : 308,

DESCARTES : 88, 178,

DOMANOVSZKI Endre : 136, 124, 143, 149, 151, 192, 308, 309,

DRUSKOWITZ, H. : 193,

DUBITANS : 184,

ELIOT : 387,

EÖTVÖS : 388, 390,

ERDÉLYI János : 85, 389, 390,

ERDŐDI Dániel : 194,

F : 209,

FALCKENBERG, Richard : 195,

FELMÉRI Lajos : 69, 196,

FICHTE : 107,

FICHER, Kuno : 197,

FLESCH : 198,

FLÜGEL, O.: 199,

FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : 202, 203,

FRANCK, Ad : 200,

FREDERICKS, K. : 201,

GANSER, A. : 204,

GERLÓCZY Gyula : 205,

GLOGAN, Gustav : 206,

GOLDSMITH : 388,

GREGUS Ágost : 321,

GUTHIERE, Malcolm : 235,

GUYAN, Jean Marie : 322,

GYULAI : 387, 389,

H. : 234,

H - i. : 279,

HARING : 239,

HARACH József : 207,

HARTMANN : 35, 39, 208,

HEGEL : 209, 323,

HELLER Ágost : 60, 210,

HERMANN, Ulrich : 46,

HILL, Thomas : 287,

HORVÁTH Cyrill : 2, 9, 51, 61, 68, 72, 76, 78, 80, 358,

HORVÁTH, M. K. : 108,

HUME, David : 148,

-i : 394,

ISENKRAHE, C. Ph. : 211,

j. : 200,

JANET : 122, 134,

JANOVSZKY, Eduard : 212,

JESZENSZKY Dezsö : 157,

JOLY, K. : 213,

k. : 189, 218, 223, 224, 225, 228, 229, 246, 254, 259, 263, 264, 266, 273, 286, 367,

KANT : 88, 170, 171, 172, 214,

KAPOSSY Lucián : 148,

KÁRMÁN Mór : 215,

KEMÉNY Zs. : 387, 388, 389, 390,

KENYON : 216,

KISS Áron : 7, 10,

KISS János : 373,

KISS Mihály : 56, 64, 71, 91, 115,

KIRCHNER Frigyes : 217,

KLINGER István : 327,

KOEBER, R. : 218, 219,

KÖLCSEY : 387,

KŐRÖSI József : 220,

KRAUSES, K. Chr. : 221,

KUN Pál : 65, 77, 85, 267, 307, 313, 314, 361,

KUN Sámuel : 169,

KUNCZ Ignácz : 96, 103, 109, 117, 129, 131, 145, 154, 160,

LAKATOS Sámuel : 79,

LECHNER Károly : 21, 53, 186, 198, 212, 236, 291,

LECHNER László : 3, 20, 26, 29, 43, 50, 163, 235, 272, 274, 275, 287,

LÉDERER Ábrahám : 222,

LEIBNITZ : 28, 32, 223,

LEOPARDI, Giacomo : 4, 8,

LIEBMANN, Otto : 225,

LIPPERT, Julius : 226, 227,

LOCKE : 28, 32, 276,

LOTZE : 14, 19, 22, 228, 229,

LUBRICH Ágost : 230, 330,

M. : 179,

MACCHIAVELLI : 141, 143,

MACZKI Valér : 63, 78, 82, 231, 232, 233, 234,

MAINLÄNDER, Philipp : 234,

MÁLNAI Mihály : 28, 32,

MANASSEIN, M. : 236,

MARSILIUS, Páduai : 136,

MASARYK, Thomas : 237,

MASZNYIK Endre : 317, 359,

MEDVECZKY Frigyes : 238, 334,

MICHELET : 239,

MONTAIGNE Mihály : 149,

MÜLLER, Max : 240,

MÜNSTERBERG, Hugó : 241,

NATORP, Paul : 242,

NEMES Imre : 30, 34, 37, 61, 68, 72, 76, 80, 170, 171, 172, 232, 243, 244, 313, 316, 358,360,

NIEMANN, August : 245,

NYÍRI Elek : 162,

OELZELT - NEWIN, Anton : 246,

OPZOOMER, C. W. : 79,

ORMAY Lajos : 95, 98, 104, 335,

ÖREG János : 70, 138, 247, 248,

PALÁGYI Menyhért : 161,

PALMER Mátyás : 373,

PARÁDI Kálmán : 249,

PARÁZDI Kálmán : 142,

PATRUBÁNY Lukács : 130,

PAUER Imre : 16, 250, 251, 252, 253, 337, 358,

PEKÁR Károly : 165,

PERL, Carl du : 254,

PÉTERFI Károly : 7, 10,

PETŐCZ Mihály : 54, 58, 73,

PETRARCA : 151,

Ph. : 222, 271,

PIKLER Gyula : 150, 152, 156,

PLATO : 147,

PLÜMACHER, O. : 256,

PROHÁSZKA Ottokár : 257,

PULSZKY Ágost : 258,

-r. : 194, 238, 239, 262,

-r. -o. : 255, 365,

RÁCZ Lajos : 125, 134, 270,

RAKODCZAY Pál : 45,

RÁTH Arnold : 100, 106, 112,

REICH, Eduard : 259,

ROBINET, Gabriel : 353,

ROSMINI, Antonio : 75,

SÁRFFY Aladár : 88,

SCHÄCHTER Miksa : 260,

SCHEFFLER, Hermann : 281,

SCHLAUCH Lörincz : 354,

SCHMITT Jenö : 18, 23, 25, 41, 57, 107, 111, 123, 181, 182, 201, 221, 262, 391,

SCHOPENHAUER : 111,

SCHULTZE, Fritz : 263, 264,

SCHWARCZ, Julius :  lsd. SCHWARZ Gyula : 265, 355,

SEBESZTHA Károly : 87, 90, 196, 230,

SECCHI, Angelo : 266,

SENTZ Alajos : 267,

SIGWARTH, Christoph : 268,

SIMON József Sándor : 15, 31, 137, 147, 202, 210, 269, 317,

SIMON, Jules : 333,

SOREL, Albert : 270,

SPENCER, Herbert : 3, 20, 26, 29, 43, 50,

SPIEGLER Gyula, Sámuel : 271,

SPRINCZER : 159, 160,

STEPHEN, Leslie : 272,

STRICKER, S. : 273,

SULLY, James : 274, 275,

Sz. A. : 231,

SZABÓ Aladár : 276, 277,

SZÁSZ Béla : 102,

SZÉCHENYI : 388,

SZENTMIKLOSSY Á. : 97, 101, 114, 127, 356,

SZLAMKA Elek : 38,

SZLÁVIK Mátyás : 192, 278, 279, 351,

TEPE : 280,

THACKERAY : 389,

THÓTH Ferenc : 281,

UEBERWEGS, Friedrich : 282,

VISCHER, Friedrich Theodor : 363,

WALLACE, Alfred Russel : 283,

WEISZ József : 284,

WEKERLE László : 285,

WHITMANN, Walt : 5, 13, 17,

WOLFF, Hermann : 286,

WUNDT Vilmos : 119, 121, 125, 288, 290, 291,

...y ...ö : 75, 269,

z-y : 164,


Találat: 2029