online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Folyadékkristalyok

kémia

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
AERODISZPERZ RENDSZEREKERODISZPERZ RENDSZEREK
Szénhidrogének
AZ ALKOHOL
A szóbeli vizsga tételei
 
 

Folyadékkristályok


Olyan anyagok, amelyek ugyan folyékonyak, de sok fizikai tulajdonságuk a kristályokéhoz hasonlóan anizotróp. Ezen anyag molekulái általában hosszúak, hossztengelyük irányában ket 828b12i tõskötés rendszerük miatt merevek, nagy permanens dipólmomentumuk van, és a láncvégeken könnyen polarizálható csoportok helyezkednek el. Ezek a hosszúkás molekulák hosszú távú rend kialakítására képesek úgy, hogy azért a rendszer folyékonysága megmarad (1. ábra)

1.ábra. Folyadék kristályokra jellemzõ szerkezetû p-azoxi-anizol molekula


 

A folyadékkristályok három osztályát ismerjük:

1. A szimmetrikus rendszerekben a molekulák síkokban rendezõdnek. A síkon belül a molekulák tengelyei párhuzamosak egymással, azonban a molekulák egymásközti távolságai a síkon belül, és a síkok közti távolságok véletlenszerûek. A síkok egymáshoz képest könnyen el tudnak mozdulni, ettõl folyékony az anyag (2. ábra)

2. ábra. A szmektikus folyadékkristályok rendezettsége

2. A nematikus rendszerekben is párhuzamosan állnak a molekulák, nem alkotnak azonban síkokat, vagyis az irány szerinti rendezettség nem jár együtt a tömegközéppontok elhelyezkedésének részleges rendezettségével (3. ábra)

3.ábra. A nematikus rendben nem alakulnak ki rétegek

3. A koleszterikus anyagokban a molekulák síkokba rendezõdnek, egy síkon belül párhuzamosak egymással, két szomszédos síkban fekvõ molekulák iránya azonban már nem azonos, de nem is véletlenszerû. A tengelyek iránya több síkra kiterjedõen periodikus (4. ábra)


4. ábra. A koleszterikus rendszerek periodikus rendje

Találat: 1414