online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Görögorszag

földrajz

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
A Tiszai Vegyi Kombinat Környezetvédelmi politikaja
A Föld szerkezete és a közetburok jellemzése
Földrajzi jellemzés
Görögorszag
 
 

Görögország

I. Az athéni demokrácia kialakulása

1. Előzmények

ˇ      ie. 2. évezredben az ókori Hellaszban törzsenként telepednek le

ˇ      dór vándorlás

ˇ      nincs egységes Görögo.


2. Poliszok

ˇ      görögök hegyvidékes részen telepednek le, ahol csak a kis völgyek művelhetőek meg; nincs szükség nagy államra --> poliszok, önálló városállamok (kisebb egység központi települése és a központi falvak)

ˇ      önálló jogrendszer, katonaság és gazdaság

ˇ      lakossága: arisztokraták és kisbirtokos parasztok

ˇ      2 legnagyobb polisz: Spárta, Athén

ˇ      hatalom alapja a föld; beköltözött kézművesek és kereskedők a közösség megtűrt, de jogtalan tagjai

3. i. e. 8. sz.

ˇ      poliszok élete megváltozik --> nagy feszültség, csekély mennyiségű termőföld van, amely nem elég a lakosságot ellátó mennyiségű gabona megtermelésére --> népességfölösleg

ˇ      adósrabszolgaság (eladósodott parasztok) egyre jelentősebbé válik

ˇ      munkaerőszükséglet: egyre több szabad paraszt válik terjeszkedő nagybirtokossá

4. Gyarmatosítás

ˇ      ie. 8-6. sz.

ˇ       okai: görög földről kiszorulnak parasztok; nyersanyag (réz, ón, vas) hiány

ˇ      ókori K felé nem tud terjeszkedni, mert ott civilizációk vannak

ˇ      É felé: Fekete-tenger partvidéke --> civilizálatlan területeken hoznak létre gyarmatvárosokat

ˇ      É-Afrika partvidéke, Egyiptomtól Ny-ra

ˇ      D-Itália, Szicília, Hispánia

ˇ      gyarmatok nem kereskedelmi hanem mezőgazdasági támaszpontok, amelyek gabonával, nyersanyaggal látják el a metropoliszt iparcikkért cserébe

5. Gyarmatosítás hatása

ˇ      gazdaság átalakítja anyapoliszokat is: ipar megerősödik; nagyon fejlett kereskedelem

ˇ      gazdasági fellendülés: önellátó gazdálkodás szintjét felváltja az árutermelés, pénzgazdálkodás

ˇ      anyaország a 6. sz-ban már nem termel gabonát --> belterjes gazdálkodás (kertművelés, szőlő)

ˇ      társadalmi hatás:

     - lakosságfölösleg levezetése; népszaporulat eltávozik

      - nagybirtokosok hatalmi súlya megnő; iparos és kereskedőréteg kialakul

ˇ      súlyponteltolódás a mezőgazdaságról az iparra és a kereskedelemre gyöngíti a nagybirtokos osztály helyzetét

6. Démoszok

ˇ      démosz: iparos-kereskedő-kisbirtokos parasztok arisztokrataellenes osztályszövetsége

ˇ      ie. 7-6. sz-ban démosz elkezd harcolni jogaiért:

ˇ      - iparos-, kereskedőréteg hatalomért

ˇ      - meggazdagodott parasztság továbbfejlődés lehetőségéért

ˇ      - nincstelen parasztok földért

ˇ      - eladósodottak adósrabszolgaság eltörléséért küzdenek

ˇ      írott törvények nincsenek; politikai jogokkal csak a nagybirtokos arisztokrácia rendelkezik; nagy az adósrabszolgaság

ˇ      arisztokrataellenes mozgalom élharcosa: Athén

II. Démosz harca a politikai hatalomért Athénban

1. Drakón

ˇ      i. e. 621.: Drakón arkhón az első írott törvényeket hozza meg

ˇ      nagyon szigorú; gátat szab visszaéléseknek

ˇ      magántulajdon védelme, de nem oldja meg a politikai hatalom és az adósrabszolgaság kérdését

2. Szolón

ˇ      i.e. 594.: Szolón arkhón eltörli Drakón törvényeit

ˇ      adósrabszolgaság eltörléseˇ      a már eladott rabszolgákat állami pénzből visszavásárolják (teherlerázás)

ˇ      elzálogosított földek visszaadása

ˇ      földbirtok maximálása

ˇ      minden polgár felelős a poliszért és köteles állást foglalni

ˇ      polgár adósságáért csak vagyonával felelős, személyével nem

ˇ      politikai jogok átalakítása: vagyoni alapon sorolja a társadalmat 4 osztályba; tisztségeket ettől teszik függővé

3. Türannisz

ˇ      egyeduralom: türannisz élén: türannosz áll

ˇ      ie. 6. sz.: egyensúly az arisztokrácia és a démosz között (arisztokrácia kezén a föld és a politikai jog)

ˇ      démosz már gazdagabb, de nem megfelelő a politikai joga

4. Peisztrisztatosz (türannosz)

ˇ      1-1 arisztokrata egyeduralomhoz jut a démoszra támaszkodva

ˇ      Peisztrisztatosz: démosznak kedvező politikát folytat

ˇ      - hatalmas építkezések

ˇ      - Athén nagyvárossá válása

ˇ      - jó kapcsolat poliszokkal

ˇ      - vidékre kiszálló bíróságok szervezése

ˇ      - ünnepek támogatása

ˇ      Peisztrisztatosz meghal; 2 fia követi, de ie. 510-ben elűzik az utolsót is

5. Kleiszthenész

ˇ      ie. 508.: Kleiszthenész reformjai --> athéni antik demokrácia megteremtése

ˇ      demokrácia = démosz hatalma

ˇ      Athént és a poliszt 10 phülére osztja --> területi, nem vagyoni alapon fognak szavazni

ˇ      1 phüle 3 részből áll: városban, partvidéken, szárazföld belsejében

ˇ      minden phülé 50 képviselőt küldhet az 500-ak tanácsába, a legfőbb törvény-előkészítő és végrehajtó testületbe

6. Demokrácia

ˇ      antik demokrácia korlátozott: nők, rabszolgák, körüllakók (betelepülő athéniak) nem kapnak szavazati jogot

7. Népgyűlés (eklészia)

ˇ      tagja minden 20. életévét betöltött athéni, szabad születésű férfi

ˇ      külpolitika, törvényhozás ügyeiben döntő; a tanácsot ellenőrző legfőbb hatalom

ˇ      cserépszavazás

ˇ      ők választják meg az 500-ak tanácsát --> törvényt előkészít, de nem ő dönt

ˇ      vezeti az állami életet; gazdasági és jogi funkció

ˇ      Tisztségviselők:       

    - 10 stratégosz (katonai vezető) --> választják

    - 10 tamiász (gazdasági élet vezetői) --> nem sorsolják

    - héliálja (esküdtbíróság) --> sorsolják

8. Befej.

ˇ      Athén 1 évszázad alatt arisztokratikusból demokratikus állammá alakult; ahol a hatalom a szabad polgárság egészét illeti meg

ˇ      a demokrácia idején fejlődésének csúcspontjára jutott

felszabadult köznép helyett más, korlátlanul kihasználható réteg: rabszolgák

Találat: 1435